Звітність СПД ФО єдинника. Куди та коли подавати.

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Шановны читачі, ця стаття дещо застаріла. Раджу вам почитати велику та дуже корисну тему на форумі Спрощена система оподаткування для фізичних осіб (все, що треба знати про єдиний податок).

Платники єдиного податку-СПД ФО мають спрощену систему ведення обліку та подання звітності. Єдиноподатнику, що працює сам, достатньо вести книгу обліку доходів та витрат, раз на квартал подавати до податкової звіт суб’єкта малого підприємництва та раз на рік подавати звіт до пенсійного фонду. Проте, разом з залученням до роботи найманих працівників, ведення обліку та подача звітності дещо ускладнюються. У підприємця з’являються нові обов’язки з нарахування та перерахування до пенсійного та соціальних фондів щомісячних обов’язкових внесків за найманих працівників. Також підприємець становиться податковим агентом щодо своїх працівників, та утримує із заробітної плати, перераховує до бюджету податок з доходів фізичних осіб та подає відповідну звітність .

У цій статті я розповім вам, як платники єдиного податку СПД ФО ведуть бухгалтерський облік та подають звітність до державних органів.
Звітність СПД ФО єдинника. Куди та коли подавати.
Згідно Указу президента №727 форма книги   обліку   доходів   та   витрат,  що  підлягають оподаткуванню  і  порядок  її  ведення суб’єктами   малого   підприємництва,  які  застосовують  спрощену систему  оподаткування,  обліку   та   звітності,   встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

Ведення книги обліку доходів і витрат

Наказ [1] повідомляє, що для   визначення   результатів   власної   підприємницької діяльності  на  підставі  хронологічного  відображення  здійснених господарських і фінансових операцій платник єдиного  податку  веде Книгу  обліку  доходів  і  витрат  згідно  із  додатком  N  10  Інструкції [2].  При  цьому   обов’язковому заповненню підлягають лише  графи  «період  обліку»,  «витрати  на виробництво продукції», «сума виручки (доходу)», «чистий доход». Приклад форми книги обліку доходів і витрат у форматі word можна скачати ТУТ.

У графі «витрати  на виробництво продукції» необхідно вказувати лише документально підтверджені витрати. Якщо, ви не можете підтвердити витрати документами, то у цій графі краще ставити нулі. На розмір єдиного податку це ніяк не вплине. У цьому разі сума виручки буде дорівнювати чистому доходу. Докладніше про це можна почитати у статті Ведення книги обліку доходів та витрат за формою №10.

Подання звіту суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи.

Звітний період для платника єдиного податку дорівнює кварталу. Протягом 5 днів після  закінчення  звітного  періоду,  необхідно подати звіт, згідно з додатком 3 Наказу [1]. Сума обсягу виручки у звіті, звісно, повинна збігатися з даними у книзі обліку доходів та витрат. Бланк звіту суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку можна завантажити за цією ссилкою.

Якщо у платника єдиного податку є наймані працівники, то він здійснює нарахування та відрахування від заробітної плати на загальних підставах. Для зручності розрахунків рекомендується вести відомість нарахування заробітної плати, у якій зазначається вся інформація щодо сум нарахованої та виплаченої заробітної плати, нарахування та відрахування до ПФ та соціальних фондів, утримання прибуткового податку з працівників.

Звітність з податку з доходів фізичних осіб.

Згідно п.1.15 Закону про доходи [3] фізична особа, незалежно від організаційно – правової форми та обраної системи оподаткування, яка використовує найману працю є податковим агентом. Та згідно пп. б п.19.2 цього ж закону зобов’язана нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету податок з доходу своїх найманих працівників, та надавати податковий розрахунок податковому органу за місцем свого проживання.

Звітністю з податку з доходу з найманих працівників є форма № 1 ДФ. Форма звіту, порядок його заповнення та подання до органів податкової служби затверджена Наказом [4]. У звіті надається інформація щодо сум нарахованого та сплаченого доходу, та сум утриманого податку по кожному найманому працівнику за звітний період. Бланк звіту за формою № 1 ДФ у форматі xls можна скачати ТУТ.

У разі коли податковий агент протягом звітного  кварталу не  виплачує доходи або виплачує доходи не всім платникам податку, податковий розрахунок не подається або подається по тих  платниках податку, яким нараховані (сплачені) доходи.

Звіт необхідно подавати окремо, за кожний квартал (податковий  період),  протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного  кварталу.  Окремий річний звіт подавати не треба. Докладніше про те, як заповняти звіт за формою 1-ДФ можна прочитати у статті Як заповнити звіт за формою 1-ДФ. Детальна інструкція та зразок.

Звітність у пенсійний фонд.

Згідно п.2 постанови [6], фізична особа-підприємець, подає щорічний звіт до Пенсійного фонду до 1 квітня року, наступного за звітним. Бланк річного звіту підприємця можна завантажити ТУТ. Якщо підприємець використовує найману працю, треба подавати ще один звіт щомісяця, до 20 числа місяця наступного за звітним. Форма звітів затверджена цією постановою. Також ці бланки можна завантажити ТУТ.

За найманих працівників, згідно п.5.1 Постанови [5], нарахування сум страхових внесків здійснюється щомісячно, та сплачується платниками шляхом  перерахування  безготівкових сум з їх банківських рахунків не  пізніше  ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду  незалежно  від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески.

Звітність до ФССВБ. Фонд Соціального Страхування на Випадок Безробіття.

Згідно Наказу [7], СПД ФО та інші особи, які  використовують працю  фізичних  осіб  за договорами цивільно-правового характеру, щокварталу   надають  розрахункову  відомість  про  нарахування  і перерахування  страхових внесків до Фонду, починаючи з кварталу, в якому здійснені виплати. Відомість заповнюється наростаючим підсумком, та подається до 20 числа місяця наступного за звітним кварталом. Форма звіту затверджена цим наказом. Також бланк відомості можна скачати ТУТ.

Звітність до ФССТВП. Фонд Соціального Страхування з Тимчасової Втрати Працездатності.

Згідно Постанови [8], страхувальники щоквартально складають у двох примірниках наростаючим підсумком з початку року звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП із зазначенням у ньому сум, нарахованих і сплачених страхових внесків та інших надходжень. Один примірник подається до фонду не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, другий – залишається у страхувальника. Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП можна завантажити за цією ссилкою.

Звітність до ФССНВ. Фонд Соціального Страхування від Нещасного Випадку.

Згідно п.7.6 Постанови [9], фізичні особи подають розрахункову відомість щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. Розрахункова відомість заповнюється наростаючим підсумком. Окрема річна відомість не подається. Бланк звіту завантажуємо ТУТ.

Слід звернути увагу, що підприємець — платник єдиного податку проводить тільки відрахування із заробітної плати найманих працівників, за їх рахунок, до Фонду Соціального Страхування на Випадок Безробіття та до Фонду Соціального Страхування з Тимчасової Втрати Працездатності. Суми внесків за рахунок роботодавця, включені до суми єдиного податку, який сплачується додатково за кожного найманого працівника.

Також слід відзначити, що внески до Фонду Соціального Страхування від Нещасних Випадків роботодавець нараховує та сплачує за свій рахунок. Наймані працівники не є платниками страхових внесків до Фонду Нещасного Випадку.

У нормативних актах, що регулюють порядок сплати та подання звітності до фондів соціального страхування також зазначено, що сплачувати відповідні суми внесків у фонди, необхідно наступного дня за днем видачі заробітної плати на руки найманим працівникам, або у день перерахування сум заробітної плати на їх рахунки у банку, якщо підприємець здійснює виплату через банк. Проте, для фізичних осіб, які не ведуть внутрішній облік, посадові особи у фондах рекомендують сплачувати внески щомісяця, не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним.

Отже ми з’ясували, як платнику єдиного податку – фізичній особі треба вести бухгалтерський облік, та яку звітність та у які строки подавати до державних органів. Як бачимо, у цьому процесі немає нічого складного. На мою думку, єдина складність полягає  у необхідності їздити по фондах, для того щоб здавати регулярну звітність. Проте ця проблема вирішується можливістю подавати звіти у електронному вигляді, та про це я розповім у наступних постах.

Перелік використаних джерел.

  1. Наказ ДПАУ “Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі” N 599 від 29.10.99.
  2. Наказ   Головної  державної  податкової  інспекції  України “Про затвердження Інструкції  про прибутковий податок з громадян”  від 21.04.93  N  12 та  зареєстрованої  в  Міністерстві юстиції  України  09.06.93  за  N  64.
  3. Закон України від 22.05.2003 р. №889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб»
  4. Наказ ДПАУ “Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1 ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку”  29.09.2003  № 451
  5. Постанова Правління ПФУ “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України” від 19.12.2003 р. № 21-1.
  6. Постанова Правління ПФУ “Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України” від 05.11.2009 № 26-1.
  7. Наказ Міністерства Праці та Соціальної політики “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття” від 18.12.2000 р. № 339.
  8. Постанова Правління Фонду Соціального Страхування з Тимчасової Втрати Працездатності “Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду” від 26.06.2001р. № 16.
  9. Постанова Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків а виробництві та професійних захворювань України ”Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України” від 12.07.2007р. №36.

Звітність СПД ФО єдинника. Куди та коли подавати.
Оцініть статтю

MAXCACHE: 0.53MB/0.00114 sec