Особливості заповнення податкового звіту за формою 1дф

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

заповнення звіту за формою 1дфНещодавно я викладав інструкцію як заповнити податковий розрахунок за формою 1дф. Вона була побудована на Наказі №1020 від 24.12.2010 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» з деякими коментарями та роз’ясненнями.

Проте, під час заповнення звіту за формою 1дф, у підприємств та у підприємців завжди виникають питання, пов’язані з тими чи іншими ситуаціями. Такими ситуаціями можуть бути: нарахування та виплата доходу у різних податкових періодах, необхідність відображення тих чи інших видів виплат у розрахунку, особливості визначення загального місячного оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб.

Кожна така ситуація потребує відповіді, як її відобаражати у звіті 1дф. В цьому пості спробуємо зібрати найбільш популярні спірні та незрозумілі моменти у заповненні податкового розрахунку за формою 1дф. Почнемо з дуже простих питань та поступово перейдемо до більш складних.

Заповнення граф 3 та 3а форми 1дф

Податковий розрахунок за формою 1дф подається за період, що дорівнює податковому кварталу. У графі 3а відображається нарахований дохід за період. У графі 3 вказується сума фактично виплаченого доходу за період. Тут у багатьох виникає питання: які суми повинні бути відображені у цих графах, якщо заробітна плата нараховується в одному місяці, а виплачується в іншому.

Наприклад, заробітна плата нарахована у березні. Її виплату здійснено у квітні. Як в такому разі заповнити графи 3 та 3а розрахунку 1дф?

Сам Наказ №1020 дає нам підказку. Заробітна плата, що виплачена в наступному місяці у встановлені терміни повинна бути відображена у формі 1дф за той період, у який входить місяць, за який вона була нарахована. Тобто заробітна плата, нарахована за березень та виплачена у квітні відображається у податковому розрахунку за формою 1 дф за перший квартал. Є з цього приводу і офіційне роз’яснення ДПАУ від 24.05.2011 №9649/6/17-0215.

Чи повинна сума у графі 3 дорівнювати графі 3а за умови, що заробітна плата була виплачена вчасно. Таке питання виникає тому, що нарахована заробітна плата більша за так звану «чисту». З нарахованої зарплати утримується податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок, які сплачуються за рахунок працівника. Ці суми утримань сплачуються до державної скарбниці та працівник отримує заробітну плату меншу, ніж він насправді заробив.

В цілях заповнення звіту 1дф, за умови вчасної виплати заробітної плати, нарахований дохід дорівнює фактично виплаченому. В цьому випадку немає значення, куди були виплачені суми ПДФО та ЄСВ, на бюджетні рахунки чи у кишеню працівника.

Відображення у розрахунку 1дф коштів, отриманих на відрядження або під звіт

Є у Наказі №1020 у довіднику ознак доходів такий собі код «118» — кошти, отримані на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки. Якщо чітко слідувати написаному виходить, що у звіт 1дф попадають всі суми отриманих на відрядження або під звіт коштів.

Відповідно до пункту 165.1.11 Податкового кодексу України не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу кошти, отримані на відрядження або під звіт. Тож навіщо їх відображати у формі 1дф?

Згідно пункту 164.2.11 ПКУ до бази оподаткування ПДФО включаються суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки.

ДПА України написала з цього приводу лист від 12.05.2011 №8882/6/17-0215, згідно якого у звіті за формою 1дф відображаються не всі суми коштів на відрядження або під звіт, а тільки надміру витрачені та не повернуті у встановлений термін.

Відображення у 1дф суми нарахування та виплати доходу приватним підприємцям у різних кварталах

Відповідно до пункту 177.8 ПКУ суб’єкт підприємницької діяльності, який нараховує (виплачує) доходи на користь приватного підприємця — фізичної особи не утримує податок на доходи фізичних осіб в тому разі, коли приватним підприємцем надано копію документу, який підтверджує його реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності. Проте такі нарахування доходів попадають у розрахунку за формою 1дф у графи 3 та 3а з ознакою доходу «157» — дохід, виплачений самозайнятій особі.

Як заповнити 1дф, коли підприємство отримало товар від приватного підприємця у першому кварталі, а розрахувалося за нього, сплативши кошти, у другому? В такому випадку ці операції попадать у звіт як за перший так і за другий квартал.

Наприклад, у першому кварталі приватний підприємець відвантажив товар на 2000,00 грн. на адресу підприємства та виписав видаткову накладну. У першому кварталі операція отримання товару відобразиться у звіті за формою 1дф підприємства наступним чином:


з/п
Податковий номер або серія та номер паспорта* Сума нарахованого доходу (грн., коп.) Сума виплаченого доходу (грн., коп.) Сума утриманого податку (грн., коп.) Ознака доходу Дата Ознака подат. соц. пільги Ознака
(0, 1)
нарахо-
ваного
перера-
хованого
прийняття на роботу (дд/мм/рррр) звільнення з роботи (дд/мм/рррр)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1234567890 2000,00 157

У другому кварталі підприємство перерахувало на поточний рахунок приватного підприємця 2000,00 грн. повністю розрахувавшись за товар. Ця операція відобразиться у розрахунку наступним чином:


з/п
Податковий номер або серія та номер паспорта* Сума нарахованого доходу (грн., коп.) Сума виплаченого доходу (грн., коп.) Сума утриманого податку (грн., коп.) Ознака доходу Дата Ознака подат. соц. пільги Ознака
(0, 1)
нарахо-
ваного
перера-
хованого
прийняття на роботу (дд/мм/рррр) звільнення з роботи (дд/мм/рррр)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1234567890 2000,00 157

Графи 4а та 4 ані в першому, ані в другому кварталі заповнюватися не будуть, оскільки підприємство не є податковим агентом щодо приватного підприємцям, якщо поставка товару здійснювалася у межах його видів діяльності та ним надано копії документу, що підтверджує його державну реєстрацію.

Виплата заборгованості по заробітній платі у формі 1дф

Під час нарахування заробітної плати, якщо підприємство немає можливості її вчасно виплатити, такі суми вказуються у графах 3а (сума нарахованої заробітної плати) та 4а (сума нарахованого податку) з ознакою доходу «101».

Коли заробітна плата врешті решт виплачується, такі суми відображаються у графах 3 та 4 з ознакою доходу «101».

Надання нецільової (благодійної) фінансової допомоги та відображення в 1дф

Працівникам підприємства, у зв’язку із особистими обставинами, може надаватися нецільова фінансова допомога.

Відповідно до пункту 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.

Відповідно до пункту 169.4.1 ПКУ граничний дохід для засосування податкової соціальної пільги дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Станом на 2011 рік розмір граничного доходу складає 1320,00 грн.

Сума перевищення нецільової допомоги над граничним розміром доходу включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку.

Сума нецільової допомоги у межах граничного доходу відображається у формі 1дф з ознакою доходу «169» — сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги).

У разі нарахування та виплати нецільової (благодійної) допомоги на користь платника ПДФО, податковий агент відображає суми її перевищення над граничним розміром доходу, визначеним відповідно до пункту 169.4.1 ПКУ, у звіті за формою 1дф з ознакою доходу «126» — дохід, отриманий платником податку як додаткове благо

Для того, щоб не робити пост дуже об’ємним, на мою думку, слід розділити цю теми на дві або декілька частин. У коментарях ви можете задавати питання на тему особливостей заповнення форми 1дф в окремих ситуаціях, які вас цікавлять. Я спробую знайти на них відповіді та згрупувати їх, написавши окремий пост.

Особливості заповнення податкового звіту за формою 1дф
3.4 (68%) 5 votes

104 Responses to Особливості заповнення податкового звіту за формою 1дф

 1. Оксана:

  Фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, немає найманих працівників, але сплачує за послуги іншій ФОП на єдиному податку. Чи потрібно здавати 1дф?

 2. Так, потрібно. Ознака доходу 157 та графи 4 та 4а прокреслені. ПДФО у нього не утримуєте тільки у разі, якщо ці послуги підпадають під його вид діяльності та якщо він надасть вам копію документу, що підтверджують його державну реєстрацію.

 3. Maria:

  Подскажите, пожалуйста, как в 1 ДФ за 3 квартал отобразить выплату дохода сотруднику уволеному в 2 квартале? и нужно ли ставать дату увольнения (оно отображалась в предыдущем отчете)?

 4. Відповідно до п.3.7 Наказу 1020 «Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді.» Тобто дату звільнення ставити потрібно.
  У графі 3 ставите суму виплаченого доходу та у графі 4 суму перерахованого податку. Нарахування ви відобразили у попередньому звітному періоді. Таким чином суми нарахувань та виплат звернуться.

 5. Квакша:

  Страховая компания застраховала сотрудников разных предприятий по добровольному медицинскому страхованию. Эти застрахованные люди проходят лечения в поликлиниках и больницах, куда страхования компания перечисляет деньги за их лечение.
  Вопрос такой: нужно ли отображать в 1ДФ доходы по этим застрахованным лицам, если фактически они доходов не получают? (получает доход лечебное учреждение)

 6. Згідно пункту 165.1.27 Податкового кодексу України не включається до загального оподатковуваного доходу платника податку «сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення». Також є розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №997 від 24.12.2010 року, яке слід застосовувати всім страховикам.
  У формі 1дф сума страхового відшкодування за добровільним медичним страхуванням відображається з ознакою доходу «151».

 7. Тетяна:

  Я, Фізична особа-підприємець сплачую єдиний податок, купую товар у іншої особи приватного підприємця (на єдиному податку), є всі підтверджуючі документи, працюємо по перерахунку.
  А що потрібно здавати 1дф?

 8. Тетяна:

  це так я розумію з 01 квітня 2011 року. за 2 квартал 2011 року звіт не було здано, як його заповнювати і здавати за 2 і3 квартал разом?

 9. Тетяна:

  це яким пунктом ПКУ керуватись 177.8?

 10. Тетяна:

  ще питання. Якщо я не подавала звіт за формою 1ДФ за 3 квартал 2010, 1,2, квартал 2011 року, які штрафні санкції можуть бути застосовані, і як зараз поступити, подати цю звітність за минулі періоди, чи ні

 11. 1. Так у випадку виплати доходів іншому підприємцю потрібно здавати 1дф та показувати там ці доходи.
  2. Здавати слід окремо за кожний квартал.
  3. Керуватися треба пунктом 176.2 ПКУ.
  4. Про відповідальність почиайте у цій статті про заповнення 1дф

 12. Тетяна:

  Згідно п.п.165.1.36 ПКУ не включають до загального оподаткованого доходу доходи фізосіб-підприємців, з яких сплачують єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування. І п.п.139.1.12. Поясніть, дуже прошу. Я ФОП-єдиний1 податок, працюю з таким приватним підприємцем-єдимнником по перерахунку за товар (я купую товар в нього), і потім продаю іншій організації (бюджетнгій). Ці витрати в книзі обліку доходів і витрат заношу як витрати. Чи правильно я роблю, бо ці пункти мені незрозумілі. Зарання дуже дякую

 13. Пункт 165.1.36 стосується фізичних осіб не підприємців, які мають подавати річну декларацію про майновий стан та доходи.
  Пункт 139.1.12 стосується підприємств платників податку на прибуток та підприємців на загальній системі оподаткування.
  Так, ви правильно робите, для вас ці витрати відносяться до складу витрат. Зазначені пункти не стосуються підприємців — платників єдиного податку.

 14. Тетяна:

  Дуже дякую за відповідь!

 15. Інна:

  Скажіть, роздали людям гуманітарну допомогу це потрібно відображати кожну фіз особу в 1ДФ,яку ознаку проставляти 126? Дякую.

 16. Так. потрібно відображати кожну фізичну особу. Ваш випадок, як раз описано у останній частині статті.

 17. Тетяна:

  Підкажіть, будь ласка, як потрібно відобразити передплату по орендній платі в 1ДФ? Юрособа сплачує за оренду авто фізичній особі (співробітнику- не СПД) зазвичай після нарахування. На прохання фізособи у вересні частину оренди сплатили наперед за жовтень. Чи потрібно у графі 3а відображати нарахування, якого фактично ще не було, цієї передплати? Питання взяте не зі стелі. На мою знайому наклали штраф під час перевірки за аналогічний випадок. На жаль, не можу дізнатись яку норму якого закону під це підібрали.

 18. Я б нарахування у графі 3а у третьому кварталі не відображав. Натомість у графі 3 показав би всю суму виплаченого доходу, та, відповідно, у графі 4, всю суму утриманого податку. У четвертому кварталі відобразив би нарахування, у рахунок цієї передплати. Таким чином суми по фіз.особі за два квартали згорнуться. Головне ПДФО утримайте та сплатіть ло бюджету у третьому кварталі, в якому був виплачений дохід.

 19. АННА:

  підскажіть будь-ласка!Я ФОП-комісіонер по продажу авто,найманих роб.немаю,отримую комісію в розмірі 100грн,крім квартального звіту , 1 ДФ потрібно здаватЬ????

 20. Відповідно до пункт 173.3 ПКУ: разі якщо об’єкт рухомого майна продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи — підприємця, такий посередник виконує функції податкового агента стосовно подання до органу державної податкової служби інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладення договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна.
  Тобто, вам треба подавати 1дф.

 21. ирина:

  сотрудница находилась в соц.отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста на протяжении 2-х лет. в конце квартала уволилась. доход ей не начислялся и не выплачивался. как отразить в 1ДФ факт увольнения сотрудницы, если ей не было никаких начислений

 22. Відповідно до Наказу №1020 від 24.12.2010 «Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді».
  Отже, якщо працвниця, яка була звільнена, не отримувала дохід у звітному кварталі, то вона у податковому розрахунку за формою 1дф не відображається.

 23. Олена:

  Доброго вечора. Мені дуже сподобалаь Ваша стаття.т Але у мене виникло таке питання, тому що я не можу здати звіт в оДПІ. Я працюю бухгалтером по сувмісництву в іншій фірмі і на цій фірмі по сувмісництву у мене працюють електрик, газовик. При подачі звіту я поставила нам ознаку доходу 101′.Так як у нас немає мінімальної зарплати, то інспектор не приймає звіти, заставляє ставити ознаку доходу 102. А я читала, що це ознака доходу по договорах ЦПХ. Тому мене цікавить чи законно у мене вимагають ставити ознаку доходу, і чим це буде мені грозить?

 24. Незаконно, таким чином вони хочуть лише поліпшити собі показники роботи, так як у них вказівка звіти з заробітною платою менше мінімальної не приймати. Відправте звіт по пошті з описом вкладення.

 25. Аля:

  Здравствуйте! Юридическое лицо на общей системе купило во 2 квартале у поставщика СПД на ед. налоге товар на сумму 4000 грн. и во 2 кв. оплатило 2000 грн. за товар. В 3 квартале СПД отгружает еще на 1000 грн., юр. лицо оплачивает в 3 кв. еще 2000 грн. Вопрос: как отражается это в 1 ДФ? Во 2 кв. в гр. 3 — 4000 грн., гр. 3а — 2000 грн.; в 3 кв. в гр. 3 — 3000 грн. , в гр. 3а — 2000 грн. ? Включать ли задолженность за 2 кв. в гр. 3 в 3 квартале?

 26. Я так розумію, під словами «купило во 2 квартале у поставщика СПД на ед. налоге товар на сумму 4000 грн. и во 2 кв. оплатило 2000 грн. за товар» ви мали на увазі, що підприємець відвантажив товар на 4000 грн. а підприємство оплатило на 2000 грн. Тоді
  2 квартал 3а — 4000 грн., 3 — 2000 грн.
  3 квартал 3а 1000 грн., 3 — 2 000грн.
  Заборгованість ніяка у форму 1дф не включається, відображається тільки нарахований та виплачений дохід.

 27. Кріс:

  підкажіть,бл, яким чином відображати виплачену заборгованість по заробітній платі,, якщо це заборгованість за попередні роки. тобто, чи відображати суму виплачену на руки, чи піднімати папки і шукати що було нараховано.?

 28. Те що вже було нараховано, ви відобразили у періодах, коли воно було нараховано. Коли заробітна плата врешті решт виплачується, такі суми відображаються у графах 3 та 4 з ознакою доходу «101″.

 29. Людмила:

  Як заповнити 1дф, коли підприємство отримало товар від приватного підприємця у першому кварталі, а розрахувалося за нього, сплативши кошти, у другому? В такому випадку ці операції попадать у звіт як за перший так і за другий квартал.

  На аналогічне питання, податкова консультація м. Черкаси, надає таку відповідь:
  Звертаємо Вашу увагу , що доходом приватного підприємця є кошти отримані на розрахунковий рахунок або в касу,тому якщо виплати по підприємцю не проводились інформація по ньому не подається.
  Де вірна відповідь ??????????

 30. Практика показує, що на косультації регіональних ДПА не варто звертати уваги. Ось інформація з офіційного сайту ДПА України: «2755 Яким чином відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ доходи, які виплачуються самозайнятим особам (в межах обраних видів діяльності), якщо дохід нараховано та виплачено податковим агентом в різних кварталах?
  Наприклад, якщо нарахування доходу було здійснено у лютому місяці (І квартал), а виплату здійснено у квітні місяці (ІІ квартал), то нарахована сума буде відображатись в графі 3а «Сума нарахованого доходу» за І квартал, а виплачена сума буде відображатися в графі 3 «Сума виплаченого доходу» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за ІІ квартал. Графи 4а «Сума нарахованого податку» та 4 «Сума перерахованого податку» в даному випадку не заповнюються, а в них проставляється нуль.»
  Сюди можна додати Згідно Наказу від 24.12.10 №1020: «у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні«

 31. Людмила:

  Дякую , але Ваша відповідь мене засмутила!!!!!

  Проблема ось у чому….

  Згідно договору поставки , оплата за відвантажену продукцію здійснюються протягом 180дн, у разі не здійснення розрахунку передбачено повернення товару .
  Як у цьому випадку відобразити нарахований дохід у гр. 3а , скажімо у 1кв.,а потім відкоригувати цю гр.,3а у 3кв. , у разі повернення товару., якщо мінусове значення в 1Дф не передбачено

 32. Виправляти помилки або коригувати дані можна тільки уточнюючим розрахунком. Уточнюючим розрахунком просто виключите рядок із нарахуванням цьому підприємцю і все. Але тільки після фактичного повернення товару, оформленого накладною на повернення.

 33. Анка:

  Допоможіть, будь ласка у вирішенні такого питання: згідно договору під-во платило приватному підприємцю за послуги, в кінці року підприємець послуги нам так і не надав і гроші, які ми йому платили повернув.
  як це відобразити у 1 ДФ? за допомогою уточнюючого звіту за той квартал, за який йому було перераховано кошти?
  дякую за відповідь

 34. Відповідь з офіційного сайту ДПА: «У разі повернення фізичною особою — підприємцем суми попередньої оплати при розірванні договору, яка була відображена суб’єктом господарювання у розрахунку за ф. №1ДФ за попередній квартал, суб’єкт господарювання зазначає таку суму повернення з від’ємним значенням у складі податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого відбулося таке повернення коштів».

 35. Надія:

  Маленька громадська організація у 2010р закупляла продукти за готівку у приватних підприємців, формувала продуктові набори і видавала малозабезпеченим громадянам. Звіт неприбуткової орг. здамо ОДПІ. Чи потрібно той злополучний 1ДФ?
  Підкажіть, будь ласка.

 36. Надія, потрібно, оскільки відповідно до позиції податкової служби, ви є податковим агентом по ПДФО для таких підприємців.

 37. Маша:

  Чи потрібно в 1ДФ відображати суму новорічних подорунків від Фонду Соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також суми дородових і післяродових виплат

 38. Олена:

  Олексій
  19th Январь 2012 в 4:11 пп
  Відповідь з офіційного сайту ДПА: «У разі повернення фізичною особою – підприємцем суми попередньої оплати при розірванні договору, яка була відображена суб’єктом господарювання у розрахунку за ф. №1ДФ за попередній квартал, суб’єкт господарювання зазначає таку суму повернення з від’ємним значенням у складі податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого відбулося таке повернення коштів».

  Скажіть будь-ласка. чи відображати оплату підприємцю у ф. 1-ДФ якщо повернення коштів відбулося у тому ж кварталі. що й оплата
  Дякую

 39. Маша, думаю, що треба, ознака доходу 128.
  Олена, я думаю, що не треба, проте інформації з цього приводу не знайшов.

 40. Ирина:

  скажіть будь ласка, підприємство подарувало працівнику цінний подарунок за договором дарування. Загальна сума под. становить 499,99 грн. Сума, що не вкл. до заг. опод. доходу — 470,50 грн. відобр. за кодом 160. Зг. ст.164,5 ПКУ донарахували працівнику дод. дохід 88,23 грн. Відобр. у 1 ДФ з кодом 126.
  Чи ставити цю суму у графу 3.

 41. Оля:

  Доброго дня! Підкажіть, як діяти у такій ситуації. У 3 кварталі директор за власні кошти купив товар на 2500,00 грн.у приватного підприємця, подав авансовий звіт з чеком, свідоцтвом ФОПа. Кошти директору були виплачені у 4 кварталі. Як правильно я мала відобразити ці операції в 1ДФ за 3 і 4 квартали? Дуже надіюсь на Вашу допомогу. Дякую.

 42. Ирина:

  Підкажіть будьласка, чи потрібно відображати в 1ДФ повернення позики фізичній особі та відсотки виплачені за позику. Дякую. Та чи показувати нараховані суми ЄСВ на заробітну плату працівникам. Дякую.

 43. Тетяна:

  Підскажіть будь-ласка, як відобразити в 1ДФ аліменти і ПДФО з аліментів, якщо ПДФО утримано з усієї з/п аліменчика з застосуванням пільги.

 44. Юрий:

  Здравствуйте ув. Admin,
  помогите решить сомнения…
  ФЛП на едином налоге без наёмных работников.
  Получаю услуги по рекламе от других ФЛП.
  Нужно ли делать отчет 1дф?
  Я думаю нужно, знакомые бухгалтера говорят что не нужно.
  Как правильно?

 45. тут є відповідь на ваше питання. http://forum.byhgalter.com/fop-na-edinomu-podatku-vse-shcho-treba-znati-t27-20.html#p197
  Взагалі подання 1 дф на виплати фопам це позиція податкової служби

 46. Іра:

  Добрий день, допоможіть, будь -ласка! Я єдинщик 2 гр. з одним найманим прац., ЗАПИТАННЯ:
  -Чи я повинна здавати крім квартальної Под.декларації і щомісячного звіти в пенсійний ще звіт 1ДФ?
  — Яка сума сплаченого податку за місяць, якзо з\п 1075 грн.
  Щиро вдячна

 47. Галина:

  Добрий день! Підкажуть, будь-ласка, яку суму виплаченого доходу в гр.3 потрібно проставляти при виплаті фізичній особі ( не підприємець)? Всю нараховану, чи за мінусом утриманого ПДФО?

 48. Роксолана:

  добрий день. Приватне підприємство звільнило працівника в 4 кварталі 2011 року не нарахувавши виплати за невикористану відпустку. В 1 кварталі 2012 року він звернувся і ми нарахували йому ці кошти.Як правильно заповнити форму №1 ДФ. Дякую.

 49. Надя:

  Добрий вечір!Якщо п-во невчасно виплачує з/п,але податки перераховує вчасно ,то як це відобразити в гр.3.Наприклад з/п-1000грн,Утримано податку-100грн.і перераховано податку 100грн.,а «чистої» з/п не видано?Дякую.

 50. Іра, за найманого працівника ви повинні подавати 1дф. (1075 — 3,6%) * 15% = 155,45
  Галина, всю нараховану. На це питання є відповідь у статті.
  Роксолана, ну я бачу два варіанти. 1. Подати уточнюючий розрахунок за четвертий квартал, в якому відобразити нарахування без виплати. А у 1дф за перший квартал відобразити виплати нарахованого раніше дохожу. (звісно і бухгалтерський облі тут треба буде привести у відповідність). 2. Відобразити все як є. Просто треба буде при перевірці пояснити це.
  Надя, 3а — 1000 грн.; 3 — 0; 4а — 100грн; 4 — 100грн;

 51. Вікторія:

  Скажіть, будь-ласка, в звіті 1 ДФ потрібно в графи 3, 3а включити нарахований та сплачений зарплатний аванс? дякую.

 52. Наталья:

  Подскажите, пожалуйста, неправильно подала отчет за 1 квартал 2012г. В сроки подала новый звитный с правильными показателями. Я думала, что мой неверный отчет анулируется автоматически? В налоговой сказали, что все правильные графы теперь задвоились и вешают штраф в 510грн. Правы они?

 53. Новікова Лілія:

  Уточніть будь-ласка відповідь по питанню повернутих грошей від фоп .Як я розумію показуємо з відємним значенням колонку 3а і 3

 54. Ирина:

  Доброго дня!Дякую за чудову статтю) Працюю не давно бухгалтером, 1ДФ буду здавати перший раз, як відображати ЗП я зрозуміла, а як відображати СПД та ФОП ні, підскажіть будь-ласка, як потрібно відображати, тещо нам заплатили, чи те що ми заплатили, суму з ПДВ чи ні,????????????Велике дякую

 55. Ольга:

  Ира, в 1ДФ нужно отражать суму выплаченную «ФОПовцу» в текущем квартале с признаком 157

 56. Ирина:

  Велике дякую))))))

 57. Олександр:

  Бюджетна органызація виплачує військовослужбовцям компенсацію замість обіду, як її відображати в 1ДФ?

 58. Олена:

  Питання: чи потрібно відображати в 1ДФ суми внесків засновників до статутного фонду підприємства у вигляді грошей, основних засобів та ТМЦ? Якщо потрібно , то які графи потрібно заповнювати та з якою ознакою.

 59. татьяна:

  как правильно отразить в 1дф оренду которая зависла кредиторкой, точнее налог был перечислен а сама оренда нет. что отобазить в колонках 3 , 3а, 4, 4а?

 60. Олена:

  Якщо при проведенні перерахунку ПДФО за 2012 р. по сумі нарах. пдфо за 4 кв. — компенсація пдфо виходить відємне значення, як його показати у звіті?

  Якщо людина працювала на 1/4 ставки і нарах. зп = 300 грн., як застосувати пільгу?

 61. Надія:

  Підкажіть будь-ласка,
  виникла наступна ситуація:
  здавала вчасно всі звіти 1 ДФ. Але 15% платила більше ніж було потрібно.
  Тобто, наприклад, у 1 кварталі було нараховано 15% — 200 грн., а на рахунок податкової було перераховано 250 грн.
  У звіті відображала графи 4 та 4а по нарахованому. Тобто по 200 грн.
  ДПІ вимагає подання уточнюючого розрахунку у якому я маю написати, що 4 = 200 грн, а 4а = 250 грн.
  Чи правомірні дії ДПА?

 62. Вікторія:

  ФОП повернув суму попередньої оплати в квітні місяці (1000грн).Таку суму відображаємо з відємним значенням в 1-ДФ.В травні цьому ж ФОП нарахована та перерахована інша сума(200грн).
  Як відобразити в 1ДФ за 2 квартал ці операції одним рядком з відємним значенням,чи окремо двома рядками.
  Дякую.

 63. Таня:

  Доброго дня! підскажіть як заповнити 1 ДФ. Якщо працівнику (працює за сумісництвом) на раховано ЗП за 2 квартал 2013 року становить 1800,00. А податок з доходів найманих працівників, нараховано правильно, а виплачено на 10 копійок менше. (Платіжне доручення набрано на правильну суму, а банк зробив помилку і перерахував менше…як це зазначити у формі 1 ДФ? Чи будуть нараховані за цю помилку штрафні санкції?

 64. Людмила:

  Доброго дня! Підскажіть, будя ласка, підприємство (юр.особа надає послуги населенню) повертає фізособі кошти за невиконану роботу, чи потрібно в такому випадку відображати у податковому розрахунку 1 ДФ суму , яку було повернуто фізичній особі за невиконану роботу, якщо потрібно то з якою ознакою?

 65. Марина:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, з якою ознакою доходу відображається у формі 1-ДФ підйомна допомога при переміщенні військовослужбовців, яка виплачується їм при переїзді до нового місця служби.

 66. Ирина:

  Добрый день. Подскажите пожалуйста: в августе начислена зарплата 300 грн, НДФЛ перечислен в сентябре, на момент сдачи отчета зарплата не выплачена. Как заполнить графы. Правильно ли я понимаю, что в 1дф за 3 квартал:
  графа 3а = 300
  графа 3 = 0
  графа 4а = 43,83
  графа 4 = 43,83

 67. Олеся:

  Доброго дня. Дякую за статтю.В мене є запитання:чи є особливості при заповненні 4а графи (сума утриманого податку (нарахованого)) при заповненні 1ДФ за 4 квартал 2013 р.за найманого працівника (зрп 1300 грн). я не бухгалтер, але маю вести ці документи тимчасово. Знаю, що сума утриманого податку в грудні змінилась, оскільки мін. зрп 1218.

 68. Изменилась минимальная зарплата, но вы то начислили работнику 1300 грн. У вас сумма не изменилась.

 69. Алла:

  Подскажите как правильно отразить больничные в 1ДФ. Начисление и выплата были в одном квартале. Я так понимаю, что по сотруднику возникает три строки: строка з/п с кодом 101, строка больничные за счет пр-тия, а вот код строки не ясен и третья строка- больничные за счет Фонда- строка 128? Или же больничные за счет пр-тия и з/п в одну строку с кодом 101?

 70. Люда:

  Добрий день. Підкажіть, будь-ласка: ФО-П надав юридичній особі поворотну фінансову допомогу. Чи відображаються суми поверненої допомоги в формі 1ДФ? Дякую.

  • Есть в справочнике признаков доходов такой код
   «153 .Основная сумма возвратной финансовой помощи, предоставленной налогоплательщиком другим лицам, которая возвращается ему, основная сумма возвратной финансовой помощи, получаемая налогоплательщиком»
   Поэтому, по идее, юр лицо должно показывать возврат такой помощи.

 71. Ірина:

  Доброго вечора,ми зробили перерахунок прибуткового податку за 2013,в однієї людини забагато зняли,в іншої замало,підкажіть як відобразити в 1 дф,велике дякую!!!!

 72. Юрій:

  Доброго дня. Підкажіть будь-ласка як відобразити в 1ДФ повернення авансу приватним підприємцем, якщо аванс було виплачено в попередньому кварталі та відповідно відображено в рядку 3а в 1ДФ за той період.

  • Я нашла два варианта:
   Первый — это отобразить сумму предоплаты с минусом в отчетной 1дф.
   Второй вариант — это подать уточненку, в которой отсторнировать сумму предоплаты.
   По первому варианту так сделать не даст программа.
   Я больше склоняюсь ко второму варианту, поскольку в 2014 году все равно отменили штраф за самостоятельное исправление ошибок в форме 1дф. Хотя это конечно же не ошибка.

 73. Валентина:

  Добрый день.
  Наше предприятие арендует у физ лица (не СПД) здание, суммы аренды и НДФЛ показуем под кодом 106. Колонки 3а и 3 в 1 ДФ я показывала с одинаковыми суммами по фактической оплате. Сколько в квартале перечислили то и показали в 1 ДФ. У налоговой при проверке вопросов не было. Сейчас пришло новое руководство и утверждает что были какие то изменения и теперь нужно в колонке 3а показывать то что было начислено по документам а в колонке 3 то что фактически оплачено.
  Вопрос. Какой из способов заполнения правильный.
  точно такая ситуация и с СПД.
  заранее благодарна.

 74. Доброго дня! Установа в 4 кварталі 2013 року купила товар в підприємця на суму 1500 грн. і в 1 ДФ відобразили суму в колонці 3а – 1500, в колонці 3 не відображали, тому що не було перераховані кошти підприємцю. А в 1 кварталі 2014 року повернули підприємцю цей товар. Як відобразити таке повернення в 1 ДФ за 1 квартал 2014 року? Дякую.

 75. Светлана:

  Доброго дня! Скажіть будь-ласка чи потрібно показувати в 1 ДФ купівлю канцтоварів для офісу у ФОПа-єдинщика.(оформлено авансовим звітом)

 76. Здравствуйте. Есть у нас на форуме большая тема про отчет по форме 1дф http://byhgalter.com/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=47 . Там есть ответ на ваш вопрос:

  Работник приобрел у ФЛП товары за средства, полученные под отчет. Надо заполнять 1ДФ?

  Ответ на этот вопрос есть в Базе Знаний ЗИР http://byhgalter.com/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=34. Следует обратить внимание, что в тексте ответа по ссылке вопрос звучит примерно следующим образом: Надо ли подавать 1ДФ, если работник осуществил выплату дохода в пользу ФЛП при осуществлении гражданско-правовых действий от имени и за счет предприятия. Ответ налоговой службы — да, в этом случае надо подавать 1 дф ФЛП.

  Следует отметить, что покупая товары за средства, полученные под отчет, работник действует от имени и в интересах предприятия.

 77. Руслана:

  Підскажіть будь ласка, якщо людина працює за сумісництвом, то в яку графу ставити «1»: «Працювало у штаті» чи «Працювало за цивільно-правовими договорами»???

  • Здравствуйте. Этот вопрос можно назвать вопросом «с бородой». Правильного ответа на него нет. Этот вопрос не урегулирован в Порядке заполнения 1дф. Разные бухгалтера ставят по разному. Но налоговая, в большинстве случаев, настаивает на графе «працювало за цивільно-правовими договорами».

 78. Александр:

  Добрий день! Підкажіть будь-ласка, підприємство сплачує добровільну страховку за своїх працівників та членів їхніх сімей, як відобразити це в 1 ДФ, суму страховки для всієї родини в рядку працівника чи необхідно відображати всіх членів сім’ї? Дякую.

 79. Лариса:

  Добрий день! підкажіть будь-ласка: працівника було переведено на ту саму посаду 30.09.2014 у інший район ( та сама організація) в наказі написано переведено … район та звільнено … район. подаваючи 1-дф за 3 квартал 2014р. не показала звільнення. в 4 кв. по цій людині було ще виплачено дохід та перераховано податок показала в 3 та 4 гр. відповідно та поставила дату звільнення.попередньо прочитала(так зрозуміла) що зробила правильно. але в мене є сумніви щодо 3 кв. де я не показала дату звільнення. податкова каже що уточнюючі подавати не можна бо буде штраф. як діяти? і чи правильно я розумію що якщо заборгованість по з/пл поточна(в квітні платим за березень)то 3 та 3а =, податок 4а по факту ( в мене 4 буде завжди менша)? Заздалегідь вдячна за відповідь

 80. Маша:

  Добрий день! Підскажіть як відобразити у Ф 1ДФ оплату за пай , у 1 розділі і у 2.

 81. Алла:

  Доброго дня. Допоможіть будь ласка у складанні звіту 1 ДФ. Як правильно показувати виплачену заробітну плату (гр.3). Підприємство має заборгованість по виплату ЗП і виплачує частинами. Нарахована у лютому 1700.00 грн., а виплачено 920,00 у березні, решта у травні. Прибутковий податок сплочено повністю у березні, ЄСВ пропорційно у березні та у травні. Дуже дякую.

 82. Ірина:

  Добрий день! Людині була надана матеріальна допомога у 2 кв. 2015 року. У 1 ДФ відображена за 126 ознакою. У 3 кв. вона повертає її назад, відмовляється від допомоги, хоча це була благодійна допомога. Як відобразити в 1 ДФ сторнування доходу особи.

 83. Елена:

  Доброго дня!Здала звіт за 2 кв.2015року та не зробила нарахування по ФОП.Підскажіть будь ласка,як відобразити це в уточніючій 1 ДФ.Дякую.

 84. Наталія:

  Доброго дня. У мене таке питання . Юридична особа перерахувала приватному підприємцю кошти за товар в 2 кварталі 2015р. Поскільки товар не був поставлений, то в 3 вкарталі 2015р.підприємець повернув кошти на розрахунковий рахунок юрид.особи. В 1ДФ за 2 квартал 2015р. дану суму було показано, як сплачену. Яким чином відобразити повернення цієї суми в 1ДФ за 3 квартал. Дякую

 85. павло:

  добрий день,скажіть будь ласка чи потрібно розмитнювати авто пригнане з польщі для благодійної організації?Дякую.

 86. Ксенія:

  Добрий день, скажіть будь ласка, якщо у робітнику (для ТОВ) за квартал не нараховувалась заробітна плата його все рівно показувати в 1 Дф тільки ставити прочерки в доході ?

 87. Наталія:

  Доброго дня,підкажіть як заповнити 1ДФ якщо присутня наступна ситуація. Я ФОП (2 група єдин. податок) хочу купити товар у фіз. особи на суму 5000,00 грн. Мені необхідно сплатити з цієї суми ПДФО (який відсоток). На руки я фіз. особі маю видати суму (5000,00 — ПДФО)? Фіз.особа повинна написати накладну, адже вона не підприємець, щоб я могла підтвердити факт купівлі товару? Чий податковий номер я повинна внести в 1ДФ? яку суму внести в графу нарах. і виплач. доходу, уртим. податку і ознака доходу «157»?

 88. Юлія:

  Добрый день) Подскажите пожалуйста, как лучше сделать…
  12 октября 2015 был принят сотрудник новый, но уплатили налогов как будто он проработал целый месяц, то есть у нас возникла переплата с бюджетом…Вот теперь думаю как лучше отразить в отчете 1ДФ…В 3, 3а написала сумму,которая равна отработанному времени,а в 4а-сумма налога за отработанное время, в 4 — сумма как за полный месяц( переплата)!То есть 4а меньше 4….Надеюсь вы меня поймете:)Хотелось бы услышать Ваше мнение….Спасибо)

 89. Оля:

  Доброго дня! Наше підприємство купило подарунки до новорічних свят для дітей працівників, ціна подарунка становила 145грн, потім ми самі собі виписали податкову, ціна подарунка стала становити 174 грн з пдв. Підскажіть в 1ДФ включати суму з ПДВ чи без ПДВ

 90. Олексій:

  Доброго дня! Вийшла така ситуація — фізичній особі було дано кошти, заробітна плата з якої відповідно було утримоно податок (вони відобразилися у 2 кв в 1ДФ. В 3 кв вияснилося, що кошти потрібно з даної особи утримати (в ЄСВ було утримано за той місяць в якому було нараховано). Як утримання заробітної плати показати в 1ДФ???? В даної фізичної особи нарахувань в 3 кв взагалі відсутні! Можливо подати особу лише з значенням мінус, як заробітної плати так і доходу?????

 91. Викторія:

  Доброго дня! Я ФОП, платник Єдиного подотку 3 групи. Діяльність — послуги перекладу. Найманих працівників не маю. Зі свого р/р здійснюю переказ коштів лише на власну картку фіз.особи. Також 1 раз у місяць, банк автоматично, з мого р/р ФОП, списує Комiсiю за обслуговування рахунку. Чи повинна я подавати звітність за формою 1ДФ?

  • Вікторія, якщо ви зі свого підприємницького рахунку перераховуєте кошти на свій рахунок фізичної особи то форму 1дф вам подавати не потрібно.

 92. Олена:

  19.01.17 р. працівник звільняється с основного місця роботи, а 20.01.17 р. приймається за сумісництвом на це ж місце роботи.Звіт з 1-ДФ здала вказавши одним рядком суму ЗП ,суму ПДФО, дата прийому 20.01.17 і дата звільнення 19.01.17. Квитанція 2 прийшла про прийняття звітності, та на додачу прийшло повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1-ДФ , в якому відображено цей запис ,але у графі ознака стоїть 1, код помилки 89.Що мені потрібно робити?

 93. Лика:

  Здравствуйте! Мы — недавно созданная общ. организация. Заключили с другой общественной организацией соглашение о выдачи благотворительной помощи жителям нашего города под брендом и от имени той организации. По условиям договора мы не разглашаем никакую информацию о благополучателях, о чем под роспись уведомлены, также ведомости с подписями о фактически розданной помощи физ лицам и отчеты возвращаем. Фактически у нас нет никаких подтверждающих документов о том что эта помощь была оказана. Кто из нас должен подавать отчет 1-ДФ? cпасибо

 94. Ольга:

  Добрий день. Підскажіть будь-ласка. Працівниці було нараховано допомогу по вагітності та пологам у 2 кварталі, а виплачено у 3 кварталі.Як правильно відобразити в 1 ДФ. В 2 кв. в графах «нараховано» і «виплачено»? Чи у 2 кв. — «нараховано», а у звіті за 3 кв. — «виплачено»?

 95. Анна:

  Доброго дня. Дуже гарна стаття, але в мене виникло питання на рахунок нецільової матеріальної допомоги. У 2 кварталі я випадково видала людині 2 рази допомогу по 2240 грн. Тепер одну допомогу я показую по ознаці 169 доходу. А другу суму 2240,00 грн я показую по 126 ознаці. А як правильно показати в 1ДФ???? Так як допомога буде в 1дф в 2 кварталі, а податок з неї сплачую в 3 кварталі.

 96. Татьяна:

  Доброго дня!Я ФОП 2 -ї групи єдиного податку.У звіті 1- ДФ відображаються СПД ФО?І якщо ФОП перераховує із свого одного рахунку кошти на інший рахунок чи відображається це у 1-ДФ?

 97. Юлия:

  Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка. Фоп орендує приміщення в одному районі, сплачує єсв, пдфо, вз за найманого працівника в іншому районі. Оренду показувати в 1ДФ в одному звіті, чи окремо для кожної одпі оренду і найманих працівників? Дякую

 98. наталья:

  я ФОП сплачую безготівково
  за товар підприємству,чи відображаю розрахунок в 1ДФ

 99. Людмила:

  під яким кодом показувати одноразову підйомну допомогу при переміщенні військовослужбовця — контрактника

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.68MB/0.00057 sec