Як заповнити річний звіт з єдиного соціального внеску «за себе» та як сплачувати ЄСВ протягом року для підприємців — платників єдиного податку?

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

єдиний соціальний внесок для платника єдиного податку

Читаємо оновлену статтю Заповнити річний звіт з єдиного соціального внеску (ФОП єдиний податок)

Згідно п.4 ч.1 ст.4 Закону «про ЄСВ» фізичні особи – платники єдиного податку є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування. А платник єдиного соціального внеску повинен своєчасно та у повному обсязі обчислювати, нараховувати та сплачувати ЄСВ, а також подавати звітність до Пенсійного фонду. Виключенням з цього правила є пенсіонери за віком та інваліди, які звільняються від сплати ЄСВ за себе. Про них можна почитати у статті Чи сплачують підприємці платники єдиного податку – пенсіонери за віком єдиний соціальний внесок за серпень 2011 року?.

Для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку прийшов час звітуватись до пенсійного фонду «за себе». Для того, щоб відзвітуватись, необхідно правильно заповнити звіт. Взагалі процес подання та заповнення річного звіту з єдиного соціального внеску для ФОП платника єдиного податку досить простий, проте все ж таки, має деякі особливості, про які ми і поговоримо далі.

Яким способом єдинник може подавати річний звіт з єдиного соціального внеску?

Згідно пункту 2.2 Постанови ПФ від 08.10.2010 №22-2 звіт з єдиного соціального внеску можна подавати одним із способів:

 1. В електронній формі засобами електронної пошти з використанням електронного цифрового підпису.
 2. На паперовому носії. В цьому разі слід надати також і звіт в електронній формі на електронному носії (на флешці або на дискеті).
 3. Тільки у паперовій формі.

Слід зазначити, що надсилати звіт з ЄСВ засобами поштового зв’язку не можна. Згідно пункту 2.11 Постанови №22-2 звіт надісланий поштою не вважається поданим.

Які строки подання звітності до ПФ для платника єдиного податку?

Згідно пункту 3.2 Постанови №22-2 річний звіт до пенсійного фонду подається у строк до 1 квітня року, наступного за звітним роком. При цьому слід зазначити, що якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день (пункт 2.15 Постанови).

Як єдинник сплачує єдиний соціальний внесок протягом року?

Звітним періодом для сплати ЄСВ для ФОПа єдинника є календарний рік. Згідно пункту 4.6 Постанови №21-5 фізичні особи платники єдиного податку сплачують єдиний соціальний внесок щомісяця до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується. Сплачені протягом року суми ЄСВ враховуються підприємцем при остаточному розрахунку, який здійснюється ним не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Тобто ФОП платник єдиного податку повинен сплатити єдиний соціальний внесок не пізніше 20 січня року, наступного за звітним. От така от виникає розбіжність. Подати річний звіт з ЄСВ до пенсійного фонду підприємець має до 1 квітня року наступного за звітним, а сплатити суму єдиного соціального внеску, яка визначена у цьому звіті треба до 20 січня.

Яким чином підприємець єдинник розраховує ЄСВ?

Згідно п.11 ст.8 Закону «про ЄСВ» ставка ЄСВ для підприємця, який застосовує спрощену систему оподаткування складає 34,7% від бази нарахування.

Фізична особа платник єдиного податку визначає суму єдиного соціального внеску, яку вона сплатить до бюджету, самостійно, але для цього «самостійно» є відповідні обмеження. Згідно статті 7 цього ж закону, сума єдиного соціального внеску за місяць не може бути менше ніж мінімальний страховий платіж та більше ніж ЄСВ від максимальної бази нарахування.

Мінімальний страховий платіж за певний місяць дорівнює розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на такий місяць помноженому на 34,7%. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – максимальна сума доходу, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб (до жовтня 2011 року – 15 розмірів), встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Наприклад. Мінімальна з.п. за січень 2012 — 1 073 грн. Прожитковий мінімум за січень 2012 — 1 073 грн. Мінімальний страховий платіж за січень 2012 — 1073 *34,7%=372,33 грн. Максимальна база нарахування — 1 073*17=18 241 грн. ЄСВ від максимальної бази 18 241*34,7%=6 329,63 грн. Отже, за січень 2012 року ФОП єдинник має сплатити не менше 372,33 грн. та не більше 6 329,63 грн. Аналогічно розрахунок здійснюється і для інших місяців.

Дані для розрахунки суми єдиного соціального внеску за рік

Зазвичай, підприємці на спрощеній системі оподаткування сплачують кожен місяць протягом року мінімальний платіж. Проте, на бажання ФОПа, за результатами річного перерахунку цю суму можна збільшити. При цьому слід притримуватися рамок, які визначає стаття 7 Закону «про ЄСВ». У таблиці наведені цифри на 2011 рік. Як вони розраховуються наведено у попередній частині статті.

Період Мінімальна заробітна плата Мінімальний страховий платіж Прожитковий мінімум для працездатних осіб Максимальний розмір ЄСВ
Січень – березень 941,00 326,53 941,00 14 115,00
Квітень – вересень 960,00 333,12 960,00 14 400,00
Жовтень – листопад 985,00 341,80 985,00 16 745,00
Грудень 1 004,00 348,39 1 004,00 17 068,00

За якою формою подається звіт?

Форма річного звіту з єдиного соціального внеску для платника єдиного податку затверджена Постановою ПФ №22-2, а саме додатком 5. При цьому основна інформація міститься у таблиці 2 додатку.

Приклад заповнення звіту

Припустимо, що підприємець на спрощеній системі оподаткування кожен місяць протягом року сплачував єдиний соціальний внесок в розмірі мінімального страхового платежу. В такому випадку таблиця 2 звіту буде мати наступний вигляд.

Місяць Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок, але не менше за розмір  мінімального страхового внеску фізичної особи – підприємця Розмір єдиного внеску* Усього до сплати (гр.2х гр.3) Кількість днів  тимчасової непрацез-датності Кількість днів  відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
1 2 3 4 5 6
Січень 941,00 34,7 326,53  —
Лютий 941,00 34,7 326,53  —
Березень 941,00 34,7 326,53  —
Квітень 960,00 34,7 333,12  —
Травень 960,00 34,7 333,12  —
Червень 960,00 34,7 333,12  —
Липень 960,00 34,7 333,12  —
Серпень 960,00 34,7 333,12  —
Вересень 960,00 34,7 333,12  —
Жовтень 985,00 34,7 341,80  —
Листопад 985,00 34,7 341,80  —
Грудень 1 004,00 34,7 348,39  —
Усього 11 557,00 Х 4010,30  —
У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 4):
34,7% — 4010,28  грн.;  36,6 % —            —              грн.; 36,21% —                  —                грн.;
38,11 %-               —                 грн.

Яка відповідальність за несвоєчасну сплату або неподання звіту з єдиного соціального внеску?

Заходи впливу на платників єдиного соціального внеску, які може застосовувати пенсійний фонд, прописані у пункті 11 статті 25 Закону «про ЄСВ». Також, за несплату або за неподання звітності з ЄСВ передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідальність за несплату ЄСВ. Згідно ч.2 п.11 ст.25 Закону за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно несплачених сум. Статтею 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за несплату ЄСВ передбачений штраф в розмірі від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів громадян (від 425 до 850 грн.)

Відповідальність за неподання звіту з ЄСВ. Згідно ч.4 п.11 ст.25 Закону за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з єдиного соціального внеску накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 170 грн. Статтею 165-1 КУАП передбачений штраф в розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів громадян (від 340 до 510 грн.).

Перелік використаних нормативно-правових актів:

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI
 2. Постанова правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року №21-5 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 3. Постанова правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 року №22-2 «Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Як заповнити річний звіт з єдиного соціального внеску «за себе» та як сплачувати ЄСВ протягом року для підприємців — платників єдиного податку?
5 (100%) 1 vote

32 Responses to Як заповнити річний звіт з єдиного соціального внеску «за себе» та як сплачувати ЄСВ протягом року для підприємців — платників єдиного податку?

 1. Ірина:

  А якщо, наприклад, підприємець не сплачував внески щомісячно, а слатив їх за декілька разів за весь рік, то як у цьому випадку на вашу думку потрібно заповнювати звіт, розбивати проплачену суму по місяцям пропорційно чи ні.

 2. klip:

  вот как тут в примере написано, так и писать. помесячно.

 3. mila:

  В статье ошибка по прожиточному минимуму. В примере данные по прожиточному минимуму — 1017, а нужно п- прожиточный минимум на 1 трудоспособное лицо — 1073

 4. Дякую, прожитковий мінімум для працездатних осіб за січень 2012 року складає 1073 грн. Приклад виправив.

 5. Алексей:

  То есть отчет подается раз в год,а авансовые платежи совершаются каждый месяц до 20 числа?Куда нужно сдавать отчет и где взять форму.Спасибо.

 6. Звіт подається до ПФ за місцем реєстрації. Форма звіту затверджена постановою від 8 жовтня 2010 року №22-2

 7. ruslan:

  А если не платил за год вообще,то что в отчете писать?

 8. Віталій:

  Чи потрібно сплачувати ЄСВ за місяць в якому ФОП першої групи знаходився у відпустці?

 9. Інна:

  Якщо ФОП зареєстровано в січні, а ЄСВ не сплачували по сьогодні (14.03.2012). Тепер заплатити до 20.03 за січень, лютий? а до 20.04 заплатити за березень? Чи буде якийсь штраф? Дякую дуже

 10. Інна:

  Дякую. А підкажіть, будь ласка, штраф самій вираховувати чи чекати повідомлення з пенсійного? Платити за січень і лютий до 20 березня однією квитанцією?

 11. Наталія:

  Доброго дня, підкажіть, будь-ласка, приклад заповнення звіту для підприємця на загальній системі оподаткування, якісь нюанси. І ще одне: як має виглядати річний звіт такого підприємця, що три квартали був на спрощеній системі, а четвертий квартал працював на загальній системі. Наперед вдячна.

 12. Інна, треба чекати повідомлення з ПФ. Раджу вам заплатити двома квитанціями. В одній у призначенні платежу напишіть «ЄСВ за січень», у другій «ЄСВ за лютий».
  Наталія, я думаю, що треба подавати два звіти. Один за єдинника, другий за фоп на загальній системі оподаткування. Про розрахунок ЄСВ для ФОП на загальній системі можна почитати у статті http://byhgalter.com/richnogo-yedinogo-socialnogo-vnesku/

 13. Іра:

  Скажіть будь ласка,що робити якщо сплачували меншу сумму щомісячних платижів?

 14. Іра, доплатити їх, щоб не було недоїмки.

 15. Наталья:

  Підкажіть, якщо ми зареєструвалися 30.03.2012р. на єдиний податок, необхідно здавати звіт в Пенсійний фонд, та Податкову??? Якщо так то що робити якщо 31 це вже є вихідний???

 16. Христина:

  яку суму в пенсійний я маю заплатити за 1 квартал? і до якого числа? в мене ФОП 3 група, без працівників.

 17. Наталья, до Пенсійного фонду ви подаєте РІЧНИЙ звіт. Це буде у наступному році. Щодо звіту до податкової служби, почитайте пункт 294.4 ПКУ.
  Христина, відповідь на ваше питання є у статті.

 18. Віталій:

  В березні фактично не працював і доходу не мав.Чи маю за березень сплатити ЄСВ?

 19. маєте сплатити мінімальний страховий платіж.

 20. Микола:

  Перебуваючи на 3-ій категорії оподаткування,працюємо по договору з Райвідділом освіти по забезпеченню харчуванням на протязі 9-ти місяців на рік,тобто -три місяці фактично не працюємо згідно договору,других джерел доходу немає,з чого три місяці платити єдиний внесок?Для чого вона тоді була потрібна взагалі,ця третя категорія???

 21. Ну Податковий кодекс не регулює питання єдиного соціального внеску. Тому це питання до ПФ.

 22. Таня:

  Перебуваючи на 3 групі ФОП єдинник отримав дохід за місяць 10 000грн. Яку суму обов’язково потрібно сплатити мінімальний внесок чи 10 000*37,4%=3470. Якщо ми заплатимо мінімальний внесок потім не потрібно буде доплачувати??????????

 23. Якщо ЄСВ сплачувалося поквартально, томожуть бути якісь штрафні санкції?

 24. Ира:

  Добрый день, пожалуйста, подскажите: ФЛП на ЕН 3 группа зарегистрирован 27.10.2014. 1) За октябрь нужно платить, как за полный месяц или можно только за 4 дня?
  2) С даты регистрации ЕСВ первый раз был уплачен 2.12.2014 в сумме 1267,95 грн (за IV квартал 2014г.) — за октябрь платеж просрочен или нет? Подлежит штрафу или нет?
  Спасибо!

  • Здравствуйте.
   За октябрь вы должны платить полностью при условии, что дата регистрации вами плательщиком единого налога 27.10.2014 то есть равняется дате вашей гос регистрации как ФЛП
   Плательщики единого налога имеют право платить ЕСВ поквартально не позднее 20 календарных дней после окончания квартала. То есть у вас просрочки нет, потому что срок уплаты ЕСВ за четвертый квартал до 20 января.

 25. Татьяна:

  ФОП 3-група взятий на облік 08.04.2014 платник єдиного внеску, без найманих робітників.Розпочав діяльність з 01.06.2014року. З якого часу потрібно платить ЄСВ.

 26. Екатерина:

  Если я сдаю нулевые отчеты, мне нужно платить ЕСВ? Говорят что с 1-го февраля нужно платить.

 27. ФОП 3-група взятий на облік 08.02.2015 платник єдиного внеску, без найманих робітників. До реєстрації ФОП до 31 січня 2015 працював як найманий працівник, у річному звіті за ЄСВ за січень потрібно буде вказати 0 чи суму, що була сплачена з ЗП?

 28. Доброго дня!
  Підкажіть будь ласка чи вірно я розумію:
  1. Підприємець, на загальній системі при відсутності діяльності протягом 2015 року подає пустий (з прочерками) звіт по ЄСВ? За формою за формою додатку 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску назагальнообов’язкове державне соціальне страхування (пункт 2 розділу ІІІ) від квітня 2015 року?

  2. Чи означає те, що зазначено в підпункті 2 пункту 5 «Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування», що в будь якому випадку потрібно сплачувати мінімальний розмір ЄСВ не залежно від відсутності діяльності?

  Дякую.

 29. Irina:

  Подскажите пожалуйста, если ФОП 2 гр.и есть наемные, отчет по ЕСВ за год нужно так же сдавать,если по наемным он ежемесячно сдается?

 30. Юлія:

  Доброго дня.Зарееструвалася ФОП 15.09.2018 ,3 группа , неплатник НДС,ЄП 5%,сплатила ЄСВ в сумі 816,06.Наступну оплату я маю вносити щомісяця до 20 числа,чи поквартально? Коли мені потрібно внести наступну сплату ЄСВ?
  Тепер мені потрібно подати звітність за ІІІ квартал по ЄП ,але виходить ,що в ІІІ кв. япрацювала лише 15 днів.Мені подавати звіт лише за такий проміжок часу?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.57MB/0.00039 sec