Звіт про використання РРО. Складаємо правильно та здаємо вчасно.

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Також раджу почитати багатенну тему про реєстратори розрахункових операцій на форумі Реєстратори розрахункових операцій (РРО) від А до Я

Підприємства, що під час проведення розрахунків використовують РРО, повинні подавати до податкової звіт, у якому міститься інформація про суми коштів, що були отримані від покупців за звітний місяць.

Особливості подання звітності з використання РРО, книг ОРО та РК регулює Порядок [3].

Звітність необхідно подавати щодо всіх зареєстрованих РРО, незалежно від того, чи застосовувалися вони у звітному місяці чи ні,  та  щодо  всіх книг ОРО,    зареєстрованих   на   господарську   одиницю, які ведуться  разом  із розрахунковими  книжками.

Незважаючи на те, що прописано у попередньому абзаці, а він цілком взятий із Порядку, у деяких бухгалтерів виникає питання щодо необхідності подання звітності за той місяць, у якому РРО не використовувався. Однозначна відповідь – так, звіт необхідно подавати з нульовими сумами.

Звітністю з використання РРО є ”Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та  книг  обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)” за формою № ЗВР-1. Бланк звіту можна скачати ТУТ. Звітність з використання РК подається у складі цього звіту разом з довідкою про використані розрахункові книжки. Форму довідки про використані розрахункові книжки також можна завантажити ТУТ. Якщо в суб’єкта господарювання є  РРО та книги ОРО, зареєстровані  на  господарську  одиницю,  то  дані  про  суми  розрахунків за РРО та за книгами  ОРО відображаються в одному звіті.
Звіт про використання РРО. Складаємо правильно та здаємо вчасно.
Надруковані  на  РРО  періодичні звіти повинні подаватися щодо тих РРО, які застосовувалися у відповідному періоді, та щодо тих, технічними  характеристиками  яких  передбачено  друкування періодичних  звітів  з  нульовими  сумами  за  період, коли РРО не використовувався.  Дозволяється подавати періодичні звіти разом із звітом за формою №ЗВР-1 за перший місяць поточного календарного року.

Строки подання звітності та відповідальність

Звітність подається до органу ДПС за місцем реєстрації РРО, книги ОРО та РК не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним. Також необхідно відзначити, що, якщо останній день подання звіту припадає на вихідний день, то терміни подання не переносяться. Отже перед здачею звіту за формою №3ВР-1 упевніться, що останній день подання не вихідний. Така, на сьогоднішній день, позиція податкової, з якою, звісно, можна посперечатися. Проте, на мою думку, краще уберегти себе від конфліктних ситуацій з податківцями та здати звіт заздалегідь.

У разі неподання або несвоєчасного подання звіту з використання РРО до суб’єкта господарювання застосовується адміністративний штраф у розмірі до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170 грн. При цьому Законом про РРО [2], відповідальності за це не передбачено, проте податківці посилаються на п.151-1 Кодексу України [1], у якому передбачено адміністративний штраф за порушення проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Порядок заповнення звіту з використання РРО


У рядку «До державної податкової інспекції» зазначається назва міста або району.

У рядку «реквізити суб’єкта господарювання» наводяться назва СГ та його місцезнаходження (для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця та його місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ чи ідентифікаційний номер за ДРФО.

Графа 1 — порядковий номер запису у Звіті;

Графа 2 — модифікація РРО, а в рядках, де виконуються записи щодо книг обліку розрахункових операцій, — напис «книга обліку розрахункових операцій» або абревіатура «КОРО»;

Графа 3 — фіскальний номер РРО або книги ОРО, зареєстрованої на господарську одиницю;

Графа 4 — загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги);

Графа 5 — частина суми розрахунків, зазначеної в графі 4, що оподатковується ПДВ за ставкою 20 відсотків;

Графа 6 — сума ПДВ, обчислена, виходячи із суми розрахунків, зазначеної в графі 5.

Графа 7 — записується загальна сума коштів, виданих при поверненні товару (рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках). Якщо протягом звітного місяця через РРО були зареєстровані помилково введені суми, то ці суми не включаються до граф 4 — 7. За бажанням до звіту можна додати пояснювальну записку щодо помилково введених сум.

У рядку «Разом зо всіма РРО (розрахунковими книжками)» у графах 4 —  7 записуються підсумки показників за відповідними графами.

Звіт скріплюється печаткою, якщо наявність такої передбачена чинним законодавством.

Звіт підписують директор (керівник) та головний бухгалтер —  для юридичних осіб, особисто громадянин-підприємець — для фізичних осіб. Факт прийняття Звіту органом ДПС засвідчується підписом уповноваженої посадової особи цього органу із зазначенням дати його подання.

Отже складайте звіт правильно та подавайте вчасно, щоб не мати проблем з податковою. Адже все, що стосується реєстраторів розрахункових операцій, підпадає під жорсткий контроль податкової служби.

Перелік використаних джерел

  1. “Кодекс України про адміністративні правопорушення” від 07.12.1984 № 8073-X.
  2. Закон України ”Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” вiд 06.07.1995  № 265/95-ВР.
  3. “Порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок).” затверджений Наказом ДПА України від 01.12.2000р. № 614.

Звіт про використання РРО. Складаємо правильно та здаємо вчасно.
5 (100%) 1 vote

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *