Зміни в Інструкції з обліку ПДВ. Основні засоби, які стали “негосподарськими”

Виктор Онищенко

Виктор Онищенко

Викладач, кандидат економічних наук. Буду радий відповісти на ваші коментарі до моїх статей.

Наказ Мінфіну від 17.02.17 р. вніс зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, яка затверджена Наказом Мінфіну від 01.07.97 р. №141 (далі – Інструкція з ПДВ). Одна зі змін стосується ситуації, коли основні засоби перестали використовуватися в господарській діяльності чи оподатковуваних операціях.

Як було?

Загальна логіка ПКУ щодо використання активів у негосподарській або пільговій діяльності полягає в тому, що якщо раніше здійснені придбання змінюють своє призначення (наприклад, використовували у господарській оподатковуваній діяльності, а потім стали використовувати у негосподарській або пільговій діяльності), то необхідно компенсувати отриманий раніше по ним податковий кредит шляхом нарахування податкового зобов’язання з ПДВ (див. хоча б пункти 198.1 та 198.5 ПКУ). За Інструкцією це треба зробити бухгалтерськими записами:

 • Дт 643 Кт 641 (пункт 11 Інструкції з ПДВ);
 • Дт “Рахунки обліку витрат діяльності” Кт 643 (пункт 1.3 Інструкції з ПДВ).

Читайте також Як скласти розрахунок коригування до ПН на суму перевищення за статтями 188 і 189 ПКУ або з умовними ІПН

Щодо поняття “рахунки обліку витрат діяльності”, то Інструкція з ПДВ їх не конкретизує, але найдоцільнішим тут стає рахунок 949 “Інші витрати операційної діяльності”, так як об’єкт фактично застосовується уже не в основній діяльності.

Що змінилося

До пункту 1.3 Інструкції з ПДВ внесено зміни і тепер вищеописане правило не стосується основних засобів. В пункті 11 Інструкції з ПДВ зазначається, що “суми нарахованого податку зараховуються до первісної вартості… необоротних активів… у кореспонденції з кредитом субрахунку 643”. Отже, бухгалтерські проведення щодо нарахування компенсуючих податкових зобов’язань щодо основних засобів тепер мають вигляд:

 • Дт 643 Кт 641;
 • Дт 10х Кт 643.

Дана зміна впливає не тільки на облік ПДВ, але й на подальший облік самих основних засобів. Змінюється первісна вартість основних засобів, а отже, й вартість, яка амортизується. Це призводить до зміни величини амортизаційних відрахувань. По-суті, даний ПДВ не одразу, а поступово протягом періодів амортизації переноситься на витрати.

Базою нарахування такого податкового зобов’язання є залишкова вартість об’єкта основних засобів (пункт 198.5 ПКУ з посиланням на пункт 189.9 ПКУ). Таким чином, нараховане податкове зобов’язання компенсує право на податковий кредит з ПДВ (залежно від величини недоамортизованої вартості основного засобу), тобто фактично втрачається частина податкового кредиту з ПДВ при придбанні таких об’єктів.

Відображення в обліку змін в первісній вартості основних засобів

Суми непрямих податків (ПДВ є якраз таким) є одним з компонентів первісної вартості основних засобів згідно пункту 8 ПСБО 7 “Основні засоби”. Згідно пункту 5 ПСБО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” таку зміну первісної вартості можна класифікувати як зміну облікової оцінки, так як змінилися обставини на яких вона базувалася та була отримана додаткова інформація (основний засіб змінив своє призначення). Такі зміни, як зміна облікової оцінки мають бути відображені у фінансовій звітності в тому періоді, коли вони відбулися, включаючи Звіт про фінансовий стан (баланс), Звіт про фінансові результати та примітки до даних звітів.

Читайте також Податкова накладна 2017. Як використовувати умовні коди товарів

Розглянемо дану ситуацію на прикладі.

Приклад обліку основних засобів, які перестали використовуватися в господарській діяльності або передані до неоподатковуваної діяльності

Нехай підприємство придбало об’єкт основних засобів (транспортний засіб) для використання в основній господарській діяльності за адміністративним призначенням у лютому 2015 р. за 360000 грн у т.ч. ПДВ та в цьому ж місяці ввело його в експлуатацію. Витрат пов’язаних з придбанням та доведенням його до стану придатного до експлуатації не було. Строк експлуатації було визначено 5 років (60  місяців), ліквідаційна вартість відсутня, метод амортизації прямолінійний.

У березні 2017 р. даний об’єкт передано до негосподарської діяльності (наприклад, соціальний благодійний проект). Розглянемо які бухгалтерські записи та розрахунки треба зробити у березні 2017 р.

Первісна вартість транспортного засобу дорівнює: 360000–60000 (ПДВ)=300000 грн.

Сума амортизаційних відрахувань по придбаному об’єкту в місяць дорівнює: 300000/(5×12)=5000 грн.

Об’єкт амортизувався 10 місяців 2015 р. (з березня по грудень), 12 місяців 2016 р. та 3 місяці 2017 р. ( з січня по березень). Усього 10+12+3=25 місяців. Залишилося 60–25=35 місяців експлуатації.

Накопичений знос на кінець березня 2017 р.: 25×5000=125000 грн.

Залишкова вартість на кінець березня 2017 р.: 300000 – 125000=175000 грн.

Сума нарахованого компенсуючого зобов’язання з ПДВ: 175000×0,2=35000 грн.

Нова первісна вартість основного засобу для квітня: 300000+35000=335000 грн.

Нова сума амортизаційних відрахувань буде визначатися  уже у квітні, так як первісна вартість змінилася у березні, а тому за новою оцінкою амортизація визначається з наступного місяця, тобто квітня. Це відповідає загальним правилам ПСБО 7 для початку нарахування амортизації. Вартість, що амортизується зміниться: 335000–125000= 210000 грн (віднімаємо накопичений знос, так як дана частина вартості уже замортизована). Залишок строку корисної експлуатації становить 35 місяців, тому знос за квітень у подальших місяцях дорівнює: 210000/35=6000 грн. Підприємство може також в момент зміни первісної вартості одночасно змінити і строк корисної експлуатації, що також є зміною облікових оцінок за ПСБО 6.

Читайте також Коли та як складати зведену податкову накладну при постачанні товарів (послуг)?

Бухгалтерські записи у березні-квітні матимуть вигляд:

Місяць Господарська операція Дт Кт Сума
Березень 2017 Нарахований знос за березень 92 131 5000,00
Березень 2017 На дату переведення об’єкта до діяльності негосподарського спрямування нараховано компенсуюче зобов’язання з ПДВ 643 641 35000,00
Березень 2017 Сума нарахованого ПДВ віднесено до первісної вартості об’єкта основних засобів 105 643 35000,00
Квітень 2017 Нарахований знос за квітень 92 131 6000,00

Читайте також Як заповнити розрахунок коригування до старих податкових накладних 2017 плюс приклади

Як бачимо з розрахунків та таблиці сума амортизаційних відрахувань зросла у квітні на 1000 грн у порівнянні з березнем. Це і є наслідком включення компенсуючого зобов’язання з ПДВ до первісної вартості, яке протягом 35 місяців буде повністю списане на витрати (35000/35=1000 грн).

Щодо самого переведення об’єкта основних засобів до діяльності негосподарського призначення бухгалтерських проводок не здійснено, так як така операція проводиться в розрізі аналітичних рахунків.

При поддержке: Хоите организовать видеонаблюдение в помещениях своего бизнеса или дома? Камеры Foscam http://secur.ua/camery-foscam это то, что вам нужно. Интернет магазин secur.ua предлагает также и другие виды видеокамеры.

Зміни в Інструкції з обліку ПДВ. Основні засоби, які стали “негосподарськими”
Оцініть статтю

2 Responses to Зміни в Інструкції з обліку ПДВ. Основні засоби, які стали “негосподарськими”

 1. Елена:

  Мне очень понравились ваши статьи,сегодня перечитала почти все, без лишней воды, все очень конкретно.Спасибо.
  Как вам задать вопрос?

 2. Татьяна:

  Как вам задать вопрос?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *