Податки > Загальна система оподаткування для ФОП > Зміни до Податкового кодексу для приватних підприємців на загальній системі оподаткування

Зміни до Податкового кодексу для приватних підприємців на загальній системі оподаткування

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

06 серпня 2011 року вступив в силу Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» №3609-VI від 07.07.2011 року, який добряче перелопатив норми Податкового кодексу.

Варто сказати, що з кожними змінами, окремі спірні норми Податкового кодексу прописуюються дедалі чітше. Проте, все одно, залишається багато досі неврегульованих питань. Не біда, попереду нас чекають нові закони та нові зміни Податкового кодексу.

Маленька частка теперішніх нововведень торкнулася приватних підприємців взагалі, проте більшість з них стосуюються все ж таки статті 177, яка регулює оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів підприємців на загальній системі оподаткування.

У цьому пості розглянемо зміни норм Податкового кодексу що стосуються як платників єдиного або фіксованого податків так і підприємців фізичних осіб на загальній системі оподаткування.

Читаємо порівняльну таблицю, а після неї знайомимось з деякими коментарями по кожному пункту.
У таку спеку, як цим літом, навіть найкращі кондиціонери не витримують та ломаються. Якщо ваш охолоджувач повітря не витримав аномальної спеки слід звернутися до спеціалістів, що роблять ремонт кондиционеров.

Пункт Було Стало
50.2 Платник податків не має права подавати уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, який на дату подання уточнюючого розрахунку перевіряється відповідним контролюючим органом. Платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.Це правило не поширюється на випадки, встановлені статтею 177 цього Кодексу»;
75.1.3 Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної податкової служби щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної податкової служби щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відповідно до закону, ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). До введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва не проводиться фактична перевірка фізичної особи — підприємця, яка не зареєстрована платником податку на додану вартість, та юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
177.4 До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом III цього Кодексу. Не належить до витрат фізичної особи — підприємця вартість придбаного рухомого і нерухомого майна, що підлягає державній реєстрації, у разі якщо таке майно придбано до державної реєстрації фізичної особи — суб’єктом підприємницької діяльності та/або не використовується в такій діяльності. До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III цього Кодексу»
177.5.1 Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада). Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада). У разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більше ніж на 20 відсотків у порівнянні з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у наступний строк, встановлений цим підпунктом, пропорційно зменшенню суми зазначеного доходу. Для такого зменшення суми авансового платежу фізичною особою — підприємцем до настання строку сплати такого авансового платежу до органу державної податкової служби подається заява у довільній формі, що містить розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу.
177.5.3 Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи та суми плати за торговий патент на підставі документального підтвердження факту їх сплати. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати.
177.8 Під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, який отримує такий дохід, надано виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про державну реєстрацію його як суб’єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу. Під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від операцій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу»

Отже, проаналізувавши зміни, спробуємо зробити якісь висновки та визначимо, чи були ці зміни хорошими або поганими для приватних підприємців — фізичних осіб. Почнемо по порядку.

Приватний підприємець на загальній системі оподаткування може подавати уточнюючі розрахунки за період, що перевіряється податковою службою

Пункт 50.2 стосується платників податків взагалі. Закон №3609-VI здійснив лише деяке уточнення та підкоригував норму зазначеного пункту. Також у ньому з’явився другий абзац, згідно якого приватний підприємець на загальній системі оподаткування може подавати уточнюючий розрахунок до декларації з податку на доходи фізичних осіб під час проведення перевірки за період, що перевіряється податковою службою.

Бесперечно, це гарна новина.

Заборонено проводити фактичні перевірки підприємців, які не є платниками податку на додану вартість

У першому абзаці пункту 75.1.3 також відбулося лише деяке уточнення та коригування. Головну увагу заслуговує другий абзац, згідно якого забороняється проведення фактичних перевірок будь яких фізичних осіб — підприємців, які не є платниками податку на додану вартість. Слід зазначити, що мова йде про всіх без виключення підприємців неплатників ПДВ, незалежно від системи оподаткування.

Бесперечно, гарна новина.

Змінено склад витрат, що безпосередньо пов’язані з отриманням доходів

Що можна сказати щодо пункту 177.4. А тільки те, що склад витрат підприємця на загальній системі оподаткування, безпосередньо по’язаних з отриманням доходів дуже сильно зменшився.

Дуже погана новина.

Підприємцям на загальній системі дозволено зменшувати авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб

Приватні підприємці сплачують авансові платежі з ПДФО протягом року, які розраховуються виходячи із суми чистого доходу за минулий рік або виходячи із суми очікуваного чистого доходу, зазначеного у декларації з ПДФО за перший квартал роботи (для вперше зареєстрованих підприємців, або для тих, хто перейшов на загальну систему оподаткування).

Навіть, якщо приватний підприємець на деякий час припинив підприємницьку діяльність та не отримує доходу, тобто чистий дохід дорівнює 0, йому доводиться сплачувати авансові внески з податку на доходи фізичних осіб. Така сама ситуація виникає, коли обсяги реалізації товарів значного скоротилися і підприємець не заробляє достатньо, щоб сплачувати авансові внески.

Тепер, якщо сума отриманого доходу підприємця скорочується більше ніж на 20% від суми очікуваного доходу на квартал визначеного у декларації з ПДФО, він має право зменшити розмір авансового внеску. Для цього необхідно лише надати заяву до податкової служби.

Дуже гарна новина.

Відмінено надання оригіналу виписки з єдиного державного реєстру

Приватні підприємці на загальній системі оподаткування, які працювали з юридичними особами мали надавати оригінал виписки з єдиного державного реєстру для того, щоб юридична особа не утримувала податок на доходи фізичних осіб із суми, що сплачується підприємцю.

Із за цього невдалого формулювання, підприємці стояли у довгих чергах до державного реєстратора, для того щоб отримати виписки з єдиного державного реєстру та ще й сплатити за них гроші.

Тепер, підприємцю достатньо надати копію. Слід зазначити, що податкова служба, під час проведення перевірок не звертала на цце увагу та задовольнялася копією виписки з ЄДР. Така позиція знайшла своє відображення у листі ДПАУ від 17.05.2011 р. № 13663/7/29-1017.

У будь якому разі, гарна новина.

Отже, який результат ми маємо: чотири гарних нововведення та лише одне погане. З одного боку — скорочення переліку витрат, що безпосередньо пов’язані з отриманням доходів, з іншого боку — заборона на проведення фактичних перевірок та можливість зменшення авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб. Проте, чи зможуть позитивні зміни компенсувати єдину негативну, питання залишається відкритим.

В будь якому разі, чекаємо на офіційні роз’яснення ДПА. Отже, підписуємося на новини та читаємо нові статті, в яких ці роз’яснення (коли вони з’являться звичайно) будуть проаналізовані.

Зміни до Податкового кодексу для приватних підприємців на загальній системі оподаткування
Оцініть статтю

11 Responses to Зміни до Податкового кодексу для приватних підприємців на загальній системі оподаткування

 1. Безумовно склад витрат засмутив, адже про розвиток годі і говорити тепер підприємцю. Тільки те що лягло в основу фактично наданої послуги чи товару. Особливо важко буде мабуть надавачам послуг, тому що це інтелектуальна праця часто. І витрат де-факто мало. Хоча наприклад, та ж оргтехніка і є джерелом продукування інтелектуальної послуги. Кортше кажучи, без додаткових трактувань знову не обійтись. А за детальну таблицю як завжди дякую я та мої читачі.

 2. Люба:

  За цим законом виходить, що до складу витрат підприємця вже не включаються витрати на відрядження найманих працівників(ст.140.1.7 кодексу)?

 3. З чого ви це взяли? Підприємець на загальній системі оподаткування не може віносити до складу витрат, витрати що були понесені ним особисто під час свого відрядження. Така офіційна точка зору ДПА. Конкретно для фізичної особи на загальній системі оподаткування змін у пункті 140.1.7 не відбулося.

 4. Світлана:

  Добрий день, підскажіть будь ласка, я на загальній системі з 2010 р, прийняла кошти в офісі та видала прибутковий касовий ордер , потім на арендованому складі відпустила товар. Зараз в 2011 р., у мене перевірка, в ДПІ відповіли що за суму прийнятих коштів мені потрубно сплатити штраф в 5 кратному розмірі. так як я прийняла готівку і виписала прибутково касовий ордер! А згідно нового податкового кодексу штраф за порушення 1 го разу 1 грн. Якщо перевірка в 2011 році, то який штраф будуть застосовувати

 5. Пункт 7 Підрозділу Х Перехідних положеннь Податкового кодексу: «Штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.» Тобто, якщо перевірка проводиться за перше півріччя, то штрафні санкціїї застосовуються в розмірі 1 грн. Якщо порушення було не в цьому періоді, то застосовуються звичайні штрафні санкції.

 6. Світлана:

  Підприємець на загальній системі — займаюсь проведення інтернету, встановлюю базові станції.( КВЕД 30,2) Розрахунки веду по безналу. Але є випадки розрахунку зі мною готівкою. Що я повинен застосовувати прихідний касовий ордер, касовий апарат чи щось інше. Як правильно, щоб не було 5 кратного штрафу за готівку.

 7. Ви повинні застосовувати реєстратори розрахункових операції при здійсненні розрахунків готівкою та видавати касовий чек. Якщо податкова зможе довести факт неоприбуткування готівки в касу то на підприємця чекає штраф.

 8. Niki:

  при аренді приміщення у приватного підприємця на спрощенній системі оподаткування арендарем на загальній формі оподаткування, чи відносяться ці кошти на видатки? спасибі

 9. Не можна відносити витрати від підприємців платників єдиного податку крім послуг в сфері інформатизації.

 10. Абдулла:

  admin

  23rd Август 2011 в 8:36 пп

  З чого ви це взяли? Підприємець на загальній системі оподаткування не може віносити до складу витрат, витрати що були понесені ним особисто під час свого відрядження. Така офіційна точка зору ДПА. Конкретно для фізичної особи на загальній системі оподаткування змін у пункті 140.1.7 не відбулося.

  Прямого указания на запрет вроде бы нет,есди руководствоваться 138.10.2. п.б, а ст.140.1.7 разрешает брать на расходы ком.рамходы нанятых работников ,а инструкции по командировкам для не бюджетных организаций пока нет.

 11. Ксюша:

  ФОП на загальній системі оподаткування ( син)арендує офіс,складські приміщення у юрособи(власник батько).Всі комунльні послуги дотепер оплачувалися юридичною особою.ФОП по договору аренди оплачував аренду юридичній особі.Чи можна переоформити договір аренди і напряму заключити договір ФОП з комунальними службами (вода,газ,світло,телефон) і оплачувати ці послуги ,а також чи будуть ці послуги витратами у ФОП.Як з правової ,податкової та юридичної точки питання (батько- син).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend

MAXCACHE: 0.97MB/0.04279 sec