Зміна кількості, ціни та номенклатури: нові алгоритми складання розрахунків коригування

При поддержке: В современном мире нельзя просто полагаться на надежность электрических сетей общего пользования. Бензиновые генераторы Patriot от интернет магазина stylus.ua призваны устранить риски отсутствия электроэнергии у вашего бизнеса.

У зв’язку з поновленням (з кінця березня 2018 року) роботи СМКОР, ДФС змінила алгоритми заповнення розрахунків коригувань (далі – РК) до податкових накладних (далі – ПН). Розглянемо їх детально.

Основні зміни

Перш за все слід зазначити, що тепер причини коригування ПН чітко регламентовані та їх усього сім. Причому перші чотири з них (1–4) призначені, власне, для коригування ПН, а саме:

 1. Зміна кількості.
 2. Зміна ціни.
 3. Зміна номенклатури.
 4. Повернення товару або авансових платежів.

Про три інші причини коригування читайте тут: Виправлення помилок у розрахунках коригувань: нові алгоритми від ДФС.

Кожна причина коригування передбачає чіткий алгоритм заповнення РК.

Процес коригування з причин № 1-4 (див. вище) полягає в тому, що його тепер слід здійснювати у два етапи:

 1. Сторнування рядка ПН, що підлягає коригуванню. При цьому в РК слід обов’язково вказувати номер цього рядка ПН.
 2. Внесення нового рядка з правильними (відкоригованими) показниками. При цьому слід зазначати номер вільного рядка ПН.

При заповненні графи РК «Номенклатура» назва товару (послуги) має збігатися з відповідною назвою з ПН, що коригується (враховуючи пробіли та інші «невидимі» знаки), адже система звірятиме ці назви посимвольно і в разі виявлення розбіжностей видасть помилку, тому РК не буде зареєстровано в ЄРПН.

Зміна кількості

Якщо необхідно змінити кількість товарів, зазначених у раніше оформленій ПН, слід скласти РК в наступному порядку.

У першому рядку РК:

—     у графі 1 РК зазначається № рядка ПН, який коригується;
—     у графі 2 зазначається причина коригування ‒ «Зміна кількості»;
—     значення граф 3-6 має відповідати значенню граф 2-5 відповідного рядка ПН, що коригується;
—     у графі 7 зі знаком «-» вказується значення графи 6 рядка ПН, що коригується;
—     у графі 8 вказується значення графи 7 рядка ПН, що коригується;
—     графи 9-10 не заповнюються;
—     значення граф 11, 12 має відповідати значенню відповідно граф 8, 9 рядка ПН, що коригується;
—     у графі 13 зі знаком «-» вказується значення графи 10 рядка ПН, що коригується.
У другому рядку РК:
—     у графі 1 зазначається новий черговий номер рядка ПН, якого в ній не було. Наприклад, якщо в ПН, що коригується, було 10 позицій, то у графі 1 зазначається номер «11»;
—     у графі 2 зазначається причина коригування ‒ «Зміна кількості»;
—     значення граф 3-6 має відповідати значенню відповідно граф 2-5 рядка ПН, що коригується;
—     у графі 7 зазначається правильне значення кількості товарів/послуг;
—     у графі 8 вказується значення графи 7 рядка ПН, що коригується;
—     графи 9-10 не заповнюються;
—     значення граф 11, 12 має відповідати значенню відповідно граф 8, 9 рядка ПН, що коригується;
—     у графі 13 вказується правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ).

Приклад 1

Підприємство отримало передоплату за 10 т пшениці за ціною 4800 грн (з ПДВ) за 1 т (всього 48 000 грн). Потім фактично було поставлено 9,5 т, а різницю 2400 грн (4800 грн х 0,5 т) повернули замовникові. У цій ситуації слід оформити РК до ПН, оформленої при отриманні передоплати із причиною «Зміна кількості» (див. фрагменти).

Фрагмент ПН:

1 2 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Зерно пшениці 1001 т 0306 10 4000 20 40000

Фрагмент РК:

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Зміна кількості Зерно пшениці 1001 т 0306 -10 4000 20 -40000
2 Зміна кількості Зерно пшениці 1001 т 0306 9,5 4000 20 38000

 Зміна ціни

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН ПН відбувається зміна ціни товарів/послуг, постачальник (продавець) складає РК до ПН, який заповнюється аналогічно РК при зміні кількості товарів/послуг (див. вище), з наступними відмінностями:
—      в обох рядках у графі 2 зазначається причина коригування «Зміна ціни»;
—     в обох рядках графи 7-8 не заповнюються;
—     у першому рядку у графі 9 зі знаком «-» зазначається значення графи 7 рядка ПН, що коригується;
—     у другому рядку у графі 9 вказується правильне значення ціни товарів/послуг;
—     в обох рядках у графі 10 вказується значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується.

Приклад 2

Підприємство отримало передоплату за 10 т пшениці за ціною 4800 грн (у т. ч.  ПДВ) за 1 т (всього 48 000 грн). Під час відвантаження було виявлено, що пшениця нижчої якості, ніж передбачалося договором, та було вирішено знизити ціну на неї до 4620 грн (у т. ч. ПДВ) за 1 т.  Різницю 1800 грн (180 грн х 10 т) повернули замовникові. Оформимо РК до раніше оформленої ПН (фрагмент наведено у Прикладі 1).

Фрагмент РК:

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Зміна ціни Зерно пшениці 1001 т 0306 -10 4000 20 -40000
2 Зміна ціни Зерно пшениці 1001 т 0306 10 3850 20 38500

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН ПН відбувається одночасно зміна і кількості, і ціни товарів/послуг, то РК до такої ПН складається у порядку, передбаченому для РК при зміні номенклатури товарів/послуг (див. далі).

Зміна номенклатури

Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН ПН відбувається зміна номенклатури постачання товарів/послуг постачальник повинен оформити  РК, у якому:

— зі знаком «–» зазначає показники щодо товарів/послуг, номенклатура яких змінюється (анулюється). У графі 1 вказується № за порядком рядка ПН, що коригується (номенклатура якого анулюється);

— зі знаком «+» (в окремих рядках РК) зазначаються показники номенклатури товарів/послуг, що додаються (нові товарні позиції). У графі 1 таким новим товарним позиціям присвоюються нові чергові порядкові номери рядків, яких не було в ПН, що коригується.

Приклад 3

Підприємство отримало передоплату за 10 т пшениці за ціною 4600 грн (у т. ч. ПДВ) за 1 т (всього 46 000 грн), фрагмент ПН наведено в Прикладі 1. Потім було вирішено на цю суму замість пшениці відвантажити 12 т ячменю за ціною 3833,33 грн (у т. ч. ПДВ) за 1 т.

Фрагмент РК:

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Зміна номенклатури Зерно пшениці 1001 т 0306 -10 4000 20 -40000
2 Зміна номенклатури Зерно ячменю 1003 т 0306 12 3333,33 20 38333,28

Повернення товару або авансових платежів

Цей тип причини застосовується якщо після складання ПН відбувається повне повернення:

суми попередньої оплати (авансу);

— поставлених товарів;

— залишку суми попередньої оплати (авансу);

— залишку поставлених товарів.

Зверніть увагу, що ця причина коригування застосовується лише в разі повного «обнуління» попередньо оформленої ПН. Якщо товар чи аванс повертається частково, то потрібно застосовувати причину коригування «Зміна кількості» або «Зміна ціни» (якщо частина передоплати повертається через зменшення ціни).

РК складається на дату повернення товару або коштів. У розділі «Б» табличної частини такого РК слід зазначити:

 • у графі 1 – номер рядка ПН, що коригується;
 • у графі 2 – причина коригування «Повернення товару або авансових платежів»;
 • у графі 7 «Коригування кількості (зміна кількості, об’єму, обсягу (–) (+))» зі знаком «–» вказується кількість (об’єм, обсяг) товарів/послуг, зазначена у графі 6 рядка ПН, що коригується (з урахуванням фактів попереднього коригування такого рядка);
 • у графі 8 «Коригування кількості (ціна постачання товарів/послуг)» вказується остаточна ціна, зазначена у графі 7 рядка ПН, що коригується (з урахуванням наявності фактів коригування такого рядка);
 • графа 9 «Коригування вартості, зміна ціни (-) (+)» та графа 10 «Коригування вартості, кількість постачання товарів/послуг» залишаються незаповненими;
 • у графах 3, 4.1–4.3, 5, 6, 11 та 12 зазначаються незмінними показники відповідних граф рядка ПН, що коригується;
 • у графі 13 зі знаком «–» вказується загальний обсяг постачання (без ПДВ), зазначений у графі 10 рядка ПН, що коригується (з урахуванням фактів попереднього коригування такого рядка).

Цю причину коригування можна також застосовувати у разі оформлення ПН на «помилкового» отримувача (зокрема, в разі помилки в ІПН), оформлення «зайвої» ПН або ПН не тією датою, що потрібно тощо. Тобто у всіх випадках, коли необхідно повністю «обнулити» ПН.

Приклад 4

Підприємство отримало передоплату за 10 т пшениці за ціною 4 800 грн (з ПДВ) за 1 т (всього 48 000 грн). Пізніше угоду було розірвано, і всю суму передоплати повернули замовникові. У цій ситуації слід оформити РК до ПН, оформленої при отриманні передоплати з причиною «Повернення товару або авансових платежів» (див. зразок).

Фрагмент ПН:

1 2 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Зерно пшениці 1001 т 0306 10 4 000 20 40 000

Фрагмент РК:

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Повернення товару або авансових платежів Зерно пшениці 1001 т 0306 -10 4 000 20 -40 000
Зміна кількості, ціни та номенклатури: нові алгоритми складання розрахунків коригування
3.8 (76.97%) 33 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *