Збір за спеціальне використання води (водокористування, спецводозбір)

Порядок нарахування, сплати та подання податкових декларації зі збору за спеціальне використання води (збір за спеціальне водокористування або спеціальний водозбір) регулюється статтями 323 – 328 Податкового кодексу.

Платник чи не платник? Ось в чому питання

Хто є платниками збору за спеціальне використання води?

Платників спеціального водозбору діляться на дві категорії. Перша – ті, хто використовують воду забираючи її з водного об’єкту, наприклад річки (первинні та вторинні водокористувачі). Друга – ті, хто використовує воду безпосередньо у водних об’єктах (вирощують рибу або використовують річки для пересування водного транспорту). Згідно статті 323.1 ПКУ платниками збору за водокористування є:

 1. первинні водокористувачі – суб’єкти господарювання, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів.
 2. вторинні водокористувачі – суб’єкти господарювання, які використовують воду, отриману від первинних або інших водокористувачів.
 3. суб’єкти господарювання, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

 

Хто не є платниками збору за використання води?

Згідно пункту 323.2 ПКУ, не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі для задоволення власних питних і санітарно-гігєнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та платників єдиного податку.
Санітарно-гігієнічні потреби – використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному стані.

Чи є платниками збору за спеціальне використання води фізичні особи непідприємці?

Ні, платниками спеціального водозбору є тільки суб’єкти господарювання.

За використання води для яких потреб збір не справляється?

Перелік потреб, на задоволення яких використовується вода, за яку не треба сплачувати збір, наведений у пунктах 324.5 — 324.6.2 ПКУ. Він доволі великий, тому дивимося його там. Серед них слід виділити водокористувачів (юридичних осіб та фізичних осіб підприємців), які використовують воду виключно для задоволення своїх санітарно-гігієнічних потреб.

Чи є платниками збору за спеціальне використання води платники фіксованого сільськогосподарського податку?

Згідно частини ”в” пункту 307.1 Податкового кодексу України платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками збору за спеціальне використання води.

Чи є платником збору СПД, який купує у первинного водокористувача воду у цистернах та використовує її для виготовлення напоїв?

На думку податкової служби, такий суб’єкт господарювання повинен сплачувати збір за спеціальне використання води за обсяг води, який був фактично використаний для виготовлення напоїв. Такі суб’єкти господарювання відносяться до вторинних водокористувачів. Детальну відповідь ДПСУ читайте тут.
Також є такий дуже старенький лист ДПА від 19.08.2009 №17859/7/15-0817, в якому дуже детально роз’яснюється, чому такий СГД, який купує воду у первинного користувача у цистернах повинен сплачувати збір за спеціальне використання води. Текст листа читайте тут.

Чи є платником водозбору підприємець, який використовує воду для поливу в тому разі якщо договір на використання води укладений на фізичну особу?

Так, в цьому разі підприємець повинен сплачувати збір за спеціальне використання води та подавати до податкової служби податкову декларацію. При цьому не залежить на кого укладений договір постачання води, на підприємця чи на звичайну фізичну особу. Детальну відповідь ДПСУ читайте тут.

Орендар сплачує орендодавцю плату за воду у складі відшкодування комунальних послуг. Хто є платником збору за спеціальне використання води?

Якщо орендар сплачує орендодавцю плату за воду у складі відшкодування комунальних послуг, то платником збору за спеціальне використання води буде орендодавець. При цьому, якщо між орендарем та орендодавцем укладений договір на поставку води, орендар буде вважатися вторинним водокористувачем та повинен буде сплачувати збір.

Чи сплачують збір за спеціальне використання води платники єдиного податку?

Так, в тому випадку, якщо платник єдиного податку потрапляє під вимоги, визначені статтею 323 Податкового кодексу як платник збору, він зобов’язаний нараховувати, сплачувати та подавати податкові декларації зі збору за спеціальне використання води. При цьому, у переліку податків та зборів, від справляння яких звільняється платник єдиного податку (стаття 297 ПКУ), збір за спеціальне використання води відсутній.

База оподаткування та порядок обчислення збору

Що є об’єктом оподаткування збором за спеціальне використання води?

Визначення об’єкту оподаткування збором за спеціальне водокористування наведено у статті 324 ПКУ. Об’єктом оподаткування збором є:

 1. фактичний обсяг води, з урахуванням втрат води в схемах водопостачання;
 2. фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії (для потреб гідроенергетики);
 3. час використання поверхневих вод, вантажним самохідним і несамохідним флотом, залежно від тоннажності. та пасажирським флотом, залежно від кількості місць (для потреб водного транспорту);
 4. фактичний обсяг води для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (для потреб рибництва).

 

Як визначається база оподаткування збором за спеціальне використання води?

Базою оподаткування спеціальним водозбором є фактичний обсяг використаної води, який визначається:

 1. за показниками вимірювальних приладів – за їх наявності;
 2. за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу) – у разі якщо вимірювальні прилади не встановлені. В цьому випадку збір сплачується в двократному розмірі.

 

Яким чином встановлюються ставки збору за спеціальне використання води?

Ставки збору за спеціальне водокористування встановлені статтею 325 ПКУ. Вони різняться в залежності від виду води (поверхнева або підземна), місця її використання, а також напряму використання. Ставки збору встановлені за 100 кубічних метрів використаної води.

Яким чином СПД, який продає воду іншим суб’єктам господарювання, сплачує збір за спеціальне водокористування?

Постачальник води не сплачує збір за спеціальне використання води лише за ту воду, яка постачається іншим суб’єктам господарювання на умовах договорів поставки. За ту воду, яка продається іншим СГД без укладання договорів поставки а також за ту воду, яку використовую сам постачальник, він повинен сплачувати водозбір. Детальну відповідь ДПСУ читайте тут.

Як визначається сума збору за спеціальне використання води, якщо у СПД відсутні будь які вимірювальні прилади та як заповнити декларацію в цьому випадку?

Якщо платник збору не здійснив встановлення вимірювальних приладів, то обсяг фактично використаної води визначається за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо), а сума збору, що підлягає сплаті, визначається у двократному розмірі.
При розрахунку збору такий водокористувач повинен відповідно до встановленої форми податкової декларації збору збільшити суму нарахованого збору у двічі (див. формулу розрахунку, наведену у колонці 9 податкової декларації та примітку 6). Детальну відповідь ДПСУ читайте тут.

Дозвіл на спеціальне водокористування, договір на поставку води, ліміти

Хто видає дозвіл на спеціальне водокористування та затверджує ліміти використання води?

Дозвіл на спеціальне водокористування видається:

 1. державними органами охорони навколишнього природного середовища — у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення;
 2. Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища — у разі використання води водних об’єктів місцевого значення.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. Докладнішу відповідь ДПСУ читайте тут.
При цьому, укладений договір з міськводоканалом означає, що отримувати дозвіл на спеціальне водокористування із встановленими лімітами води не потрібно.

Хто має право надавати висновок про можливість встановлення вимірювальних приладів у СГ?

Повноваження щодо визначення можливості встановлення вимірювальних приладів надано Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. У разі надання зазначеним Міністерством платнику збору за спеціальне використання води висновку щодо можливості встановлення вимірювальних приладів, але вимірювальний прилад у такого платника не встановлений, то такий платник сплачує збір у двократному розмірі.

Що чекає на платника збору у разі, якщо він перевищив ліміт використаної води, або зовсім не отримав дозвіл на спеціальне використання води?

Особливості обчислення збору при перевищенні ліміту встановлені статтею 327 Податкового кодексу. За понадлімітне використання води збір сплачується у п’ятикратному розмірі. При цьому, якщо платник збору не отримав дозвіл на спеціальне водокористування із встановленими у ньому лімітами, весь обсяг використаної води буде вважатися понадлімітним.

Чи передбачена відповідальність за те, що платник збору не отримав дозволу на спеціальне водокористування але не використовував воду у звітному періоді?

З понадлімітне використання води, платник збору повинен сплатити збір у п’ятикратному розмірі. Але якщо вода у звітному періоді не використовувалася збір у п’ятикратному розмірі сплачувати ні з чого. При цьому, законодавством не передбачено окремої відповідальності за неотримання дозволу на спеціальне водокористування.

Хто має отримувати дозвіл на спеціальне водокористування?

З цього приводу є Лист Міністерства охорони навколишнього середовища від 15.03.2011 №5515/16/10-11-МП. В ньому роз’яснюється, що отримувати дозвіл на спеціальне використання води повинен тільки первинний водокористувач. Для вторинних водокористувачів дозволом на спеціальне водокористування є встановлений у дозволі первинного водокористувача ліміт використання води та відведення стічних вод абонентами і договір між ними. Окремим документом дозвіл на спеціальне водокористування для вторинних водокористувачів не оформлюється.

В якому документі встановлюється ліміт використання води для вторинного водокористувача?

З лімітом на використання води для первинного водокористувача все зрозуміло – він встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування.
Для вторинного водокористувача дозволом на спеціальне водокористування, фактично, є договір на поставку води (найчастіше з водоканалом). Так от, цей ліміт повинен бути обов’язково зазначений у цьому договорі.

Податкова декларація збору за спеціальне використання води та порядок сплати до бюджету

В які строки подається декларація із збору за спеціальне використання води?

Згідно статті 328 Податкового кодексу, базовим звітним періодом для платників збору за спеціальне використання води є календарний квартал. Збір обчислюється наростаючим підсумком з початку року.
Податкова декларація надається до податкової служби за місцем обліку у строки, встановлені для квартального податкового періоду, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем календарного кварталу (пункт 49.18.2 ПКУ).

Чи затверджений порядок заповнення декларації за спеціальне використання води?

Порядок заповнення декларації не затверджений. Затверджені лише форми.

Яким нормативно-правовим актом затверджена форма декларації та де скачати бланк?

Форма податкової декларації збору за спеціальне використання води затверджена Наказом ДПАУ від 24.12.2010 № 1009 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води». Бланк податкової декларації можна скачати на цій сторінці.

Які строки сплати встановлені для збору за спеціальне використання води?

Спеціальний водозбір сплачується у строки, встановлені для квартального податкового періоду, тобто протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації. Фактично строк складає 50 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу.

Яким чином заповнюються колонки 10 та 11 декларації зі збору за спеціальне використання води?

Сума нарахованого збору за спеціальне використання води в залежності від виду водних об’єктів (загальнодержавного або місцевого значення) поділяється за напрямками нарахування (до державного бюджету та місцевих бюджетів), зокрема:
у колонці 10 (у тому числі, до державного бюджету) зазначається 50 % від нарахованої суми збору в частині використання води водних об’єктів загальнодержавного значення.
у колонці 11 (у тому числі до місцевого бюджету) — 50 % від нарахованої суми збору в частині використання води водних об’єктів загальнодержавного значення та вся нарахована сума збору в частині використання води водних об’єктів місцевого значення.

Як заповнити колонку 6 декларації «установлений річний ліміт», якщо протягом року ліміт змінювався?

При поданні декларації зі збору за спеціальне використання води платник податків зазначає у колонці 6 «установлений річний ліміт», той ліміт, який діяв у звітному кварталі, за який подається декларація.

Які документи треба подавати до податкової служби разом із податковими деклараціями зі збору за спеціальне використання води?

Згідно пункту 328.7 ПКУ, разом із податковими деклараціями із збору за спеціальне використання води платники збору подають до податкової служби:
Копію дозволу на спеціальне водокористування;
Договір на поставку води;
Статистичну звітність з використання води (форма №2-ТП).
При цьому, дозвіл на спеціальне водокористування мають лише первинні водокористувачі. Якщо статистична звітність за формою №2-ТП не подається, то до податкової декларації її також подавати не треба.

Інші питання справляння збору за спеціальне використання води

Чи відноситься сума нарахованого збору за спеціальне використання води до валових витрат платника податку на прибуток?

Згідно пункту 328.8 Податкового кодексу, сума нарахованого збору за спеціальне використання води включається до витрат платника податку на прибуток в межах встановленого ліміту. Сума збору, нарахована за понадлімітне використання води до витрат не включається.

Чи відноситься сплачена сума збору за спеціальне використання води до витрат підприємця на загальній системі оподаткування?

Сума сплаченого збору за спеціальне використання води включається до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування на підставі пункту 138.10.4 Податкового кодексу.
Щодо суми збору сплаченого за понадлімітне використання води: конкретних обмежень для ФОП на загальній системі не встановлено, але, скоріше за все, податкова служба буде наполягати, що сума збору за понадлімітне використання води не включатиметься до витрат підприємця.

Відповідальність за неподання декларації та несплату збору за спеціальне використання води

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації встановлена пунктом 120.1 Податкового кодексу, відповідно до якого штраф складає 170 грн. За повторне протягом року неподання або несвоєчасне подання штраф збільшується до 1020 грн.
Відповідальність за порушення строків сплати збору за спеціальне використання води передбачена пунктом 126.1 Податкового кодексу, відповідно до якого штрафи складають:
10% від суми — при затримці до 30 календарних днів.
20% від суми – при затримці більше 30 календарних днів.
Також, у разі несвоєчасної сплати збору, платник податків зобов’язаний буде сплатити і пеню відповідно до пункту 129.1.1 Податкового кодексу.
Згідно пункту 328.9 Податкового кодексу у разі несплати або неповної сплати збору протягом шести місяців податкова служба подає інформацію про таких платників збору до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття стосовно них заходів згідно із законом.

 

Коментарі

 

kudrya » 05 окт 2012, 19:57

 

якщо я користуюсь своєю скважиною ,треба здавати звіт на використання води??? (кафе,магазин,автомийка)

 

byhgalter » 08 окт 2012, 09:36

Не зовсім підходить під ваше питання, але дещо у відповіді є для нас цікавим.

Чи є платником збору за спеціальне використання води СГ – власник приміщення (орендар – не бюджетна установа), у разі здійснення користування водою із свердловини, яка належить іншому суб’єкту господарювання?

Відповідно до п.323.1 ст.323 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками збору за спеціальне використання води (далі – збір) є водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Об’єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання (п. 324.1 ст. 324 ПКУ).

Водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води (п. 326.1 ст. 326 ПКУ). Збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок збору та коефіцієнтів .

За обсяги води, переданої водокористувачем — постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем – постачальником (п. 326.2 ст. 326 ПКУ).

Таким чином, суб’єкт господарювання – власник приміщення або орендар (не бюджетна установа), що користується водою із свердловини, яка належить іншому суб’єкту господарювання, є платником збору за спеціальне використання води у разі укладання договору на поставку води із власником свердловини (первинним водокористувачем). Без укладення договору на поставку води, збір обчислюється і сплачується власником свердловини (первинним водокористувачем).

Як бачимо, власник свердловини — це первинний водокористувач. Він повинен отримувати дозвіл на спеціальне використання води та сплачувати збір за спеціальне використання води та подавати звітність.

Взагалі, по збору за спеціальне використання води є велика тема zbir-za-specialne-vikoristannya-vodi-vodokoristuvannya-specvodozbir-t215.html . Трохи пізніше, перенесу запитання туди.

basseema » 13 дек 2012, 12:49
Пожалуйста, ответьте. Если у ФЛП в торговой точке (табачный киоск) не подведена вода совсем, должен ли он писать в налоговую заявление, что не будет уплачивать водосбор. Я полагаю, что не являюсь плательщиком водосбора и ничего не должна, но у налоговой другое мнение.
bykashka » 13 дек 2012, 13:19
А вы воду для чего используете?
basseema » 13 дек 2012, 13:54
Воду не используем совсем . никаких договоров по воде нет. Налоговая «рекомендует»либо писать заявление, что у меня нет объекта обложения водосбором, либо подавать пустые декларации, либо платить штраф за неподачу декларации. Честно. не понимаю. зачем это нужно, если есть определение, кто является плательщиком этого сбора. Причем, в прошлом году, я ничего подобного не писала. И это соответствовало позиции нашей ОГНИ на тот момент. Не получится, что если я напишу на 2013 год, то и в 2012 году тоже должна была отчитываться.
bykashka » 13 дек 2012, 15:58
По видимому речь идет об этом:

Чи необхідно та у якому випадку подавати до органу ДПС заяву про відсутність у звітному році об’єкта обчислення збору за спеціальне використання води?

Суб’єкти господарювання, які використовують воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, починаючи з 1 липня 2012 року не є платниками збору за спеціальне використання води.
Підставою для припинення податкового обов’язку є, зокрема, скасування податкового обов’язку у передбачений законодавством спосіб.
Оскільки податковим періодом по збору за спеціальне використання води є квартал, то суб’єкти господарювання не є платниками збору за спеціальне використання води починаючи з ІІІ кварталу 2012 року і можуть не подавати податкову декларацію по збору за наступні звітні періоди за умови повідомлення про це відповідного органу державної податкової служби за місцем податкової реєстрації та надання заяви про відсутність у таких суб’єктів господарювання у наступних звітних періодах об’єктів обчислення збору.
Повна:
Відповідно до п.323.1 ст.323 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками збору є водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
Згідно з п.323.2 ст.323 ПКУ не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку.
Для цілей р.XVI ПКУ під терміном «санітарно-гігієнічні потреби» слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.
Тобто, суб’єкти господарювання, які використовують воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, починаючи з починаючи з 1 липня 2012 року не є платниками збору за спеціальне використання води.
Відповідно до підпункту 37.3.4 пункту 37.3 статті 37 Кодексу підставою для припинення податкового обов’язку є, зокрема, скасування податкового обов’язку у передбачений законодавством спосіб.
Оскільки податковим періодом по збору за спеціальне використання води є квартал, то суб’єкти господарювання відповідно до пункту 323.2 статті 323 Кодексу не є платниками збору за спеціальне використання води і починаючи з ІІІ кварталу 2012 року можуть не подавати податкову декларацію по збору за наступні звітні періоди за умови повідомлення про це відповідного органу державної податкової служби за місцем податкової реєстрації та надання заяви про відсутність у таких суб’єктів господарювання у наступних звітних періодах об’єктів обчислення збору.

Но это больше относится к тем СХД, которые платили спецводосбор и подавали декларации до начала третьего квартал 2012 года. Думаю, что надо написать заявление, чтобы они отцепились от вас.
Не получится, что если я напишу на 2013 год, то и в 2012 году тоже должна была отчитываться.
думаю, что ничего такого быть не должно
радость » 12 июн 2013, 20:39
Чи є платниками збору за спеціальне використання води стоматологічні кабінети? Зараз ДПА вимагає надання якихось Рзрахунків. Чи правомірно це?
byhgalter » 13 июн 2013, 08:58
Якщо ви використовуєте воду для надання послуг і ви є власником приміщення і у вас є договір з водоканалом, то ви є платником. Це по загальним правилам, але кожний випадок треба дивитись окремо звісно.
Natali-2014 » 08 фев 2014, 16:17
До якої інспекції подається декларація збору за спеціальне використання води якщо: підприємець зареєстрований за місцем прописки в одному місті а підприємницьку діяльність здійснює в іншому? До якої інспекції подається декларація – за місцем реєстрації чи за місцем здійснення підприємницької діяльності?
160688 » 09 июл 2014, 10:29
на сторінках пише, що тепер разом з основною под.декларацією за спеціальне використання води подається і перерхунок- додаток, що йде в пакеті. Чи потрібно його подавати через електронку і в якому випадку? Якщо це не нова звітна і не уточнююча декларація, чи має він бути нульовим???
160688 » 09 июл 2014, 16:09
Всім, хто цікавиться даним питанням: перерахунок потрібно здавати лише при уточненні звіту.дізналась в податковій
 erika111 » 16 июл 2015, 20:19
Доброго вечора, підскажіть будь ласка, як заповнити уточнюючу декларацію за 2 квартал 2015 року, якщо помилка була допущена в 4 стовбці, тобто ставка збору була завищенна ( вказали 48 замість 37,45), різниця 0,32 коп, але все ж це помилка, хоча й на користь фіскальної служби, чи потрібно здавати додаток до уточнюючої і чи сплачувати штраф та пеню.?
Збір за спеціальне використання води (водокористування, спецводозбір)
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.59MB/0.00040 sec