Заробітна плата менше мінімальної. Багато прикладів розрахунку єдиного соціального внеску

Початок 2015 року, як ніколи, є «продуктивним» в зміні норм законодавства, доповнень та «спрощень». Однією з таких кардинальних змін стало внесення коригувань до норм обкладення ЄСВ заробітної плати працівників. А саме, з 1 січня 2015 року Законом України від 28.12.2014 р. № 77 – VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування» було внесено зміни в Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464, так званий Закон про ЄСВ.

В цій публікації акцентуємо увагу на п’ятій та шостій частинах ст.8 Закону про ЄСВ. У разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно – правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується, як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

В момент нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою Закону про ЄСВ, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Тобто, якщо працівнику за основним місцем роботи (місце роботи де знаходиться його трудова книжка) заробітна плата нарахована в розмірі, що не перевищує мінімальну заробітну плату (з січня 2015 року – до листопада 2015 року, в розмірі що не перевищує 1218,00 грн, а в грудні 2015 року в розмірі, що не перевищує 1378,00 грн), роботодавець зобов’язаний нарахувати та сплатити єдиний соціальний внесок у вигляді нарахувань за такого працівника в сумі, яка визначається як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного соціального внеску, встановленої для даної категорії платника.

Як сплачувати ЄСВ із заробітної плати сумісника, якщо з.п. нижче мінімальної?

А от щодо працівника, який працює за сумісництвом і йому заробітна плата нарахована нижче мінімальної заробітної плати, єдиний соціальний внесок визначається як добуток його фактичної нарахованої заробітної плати на відповідну ставку єдиного соціального внеску. Далі в прикладі №1 розглянемо ситуацію, з якої буде видно різницю нарахування ЄСВ працівникам за основним та неосновним місцем роботи.

Приклад розрахунку ЄСВ з заробітної плати нижче мінімальної

На підприємстві «Весняна Ластівка», працюють:

 1. Петренко О.В за основним місцем роботи на посаді менеджера, чотиригодинний робочий день, його заробіток за відпрацьований робочий час за місяць складає 1000,00 грн на місяць;
 2. Сидоренко К.О. за сумісництвом на посаді менеджера, чотиригодинний робочий день, його заробіток складає також 1000,00 грн.

Необхідно визначити розмір нарахування ЄСВ за кожного працівника.

Клас професійного ризику виробництва  — 41, розмір єдиного внеску 38%

1. Визначимо розмір нарахованого ЄСВ за Петренка О.В. Так, як Петренко О.В. працює за основним місцем роботи, за нього необхідно нараховувати ЄСВ, з мінімальної заробітної плати:

Нарахований ЄСВ = 1218,00 грн × 38% = 462,84 грн

2. Визначимо розмір нарахованого ЄСВ за Сидоренка К.О. Цей працівник працює за сумісництвом, в такому разі нарахування ЄСВ провадиться як добуток фактичної заробітної розмір єдиного внеску встановленого для підприємства:

Нарахований ЄСВ = 1000,00 грн × 38% = 380,00 грн.

З якої суми рахувати утримання ЄСВ?

Зверніть увагу, щодо утримань ЄСВ, то тут нічого не змінилося, так як і було. Утримання ЄСВ провадяться з фактично нарахованої заробітної плати.

Тобто із  нарахованої заробітної плати Петренка О.В. та Сидоренка К.О, необхідно буде утримати по 36,00 грн. (утримання ЄСВ = 1000,00 грн × 3,6% = 36,00 грн).

Коли заробітна плата за місяць може бути менше мінімальної?

Слід наголосити, що в жодній з норм Закону про ЄСВ не йде мова про те, коли роботодавець може не платити ЄСВ виходячи з мінімальної заробітної за працівника, який працює за основним місцем роботи. Тобто з цього робимо висновок, що роботодавець зобов’язаний сплатити ЄСВ виходячи з розміру мінімальної заробітної плати  незалежно від причини, чому у працівника зарплата менше ніж 1218,00 грн. (з січня 2015 року до листопада 2015 року ) , чи менше 1378,00 (в грудні 2015 року). А таких причин може бути чимало, а саме:

 • працівник частину місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати;
 • робота на умовах неповного робочого дня, тижня (незалежно від того, хто ініціатор такого графіку роботи працівника);
 • невихід на роботу без поважних причин, наприклад прогул;
 • розмір середнього заробітку мобілізованого працівника за місяць менше мінімальної заробітної плати по тій причині, що працівнику на момент його призову був встановлений неповний робочий час.

Але, якщо працівник з якоїсь причини перебував у відпустці без збереження заробітної плати або у працівника невиходи на роботу з інших причин повністю весь місяць і йому не нараховано заробітної плати взагалі за весь місяць, то ЄСВ не нараховується, так як немає бази нарахування ЄСВ.

Наприклад: Працівник Зуєв В.О. з 01.04.2015 року до 14.04.2015 року перебував у відпустці без збереження заробітної плати. З 15.04.2015 до 30.04.2015 року були прогули. Як нарахувати та утримати ЄСВ?

У такому разі єдиний внесок не нараховується та не утримується, оскільки відсутній заробіток, а отже і база нарахування єдиного соціального внеску.

Як нараховувати ЄСВ в місяці прийняття та звільнення працівника?

Також фахівці Державної фіскальної служби України роз’яснили ситуацію з нарахуванням ЄСВ в місяці прийняття та місяці звільнення працівника. В листі від  14.02.2015 №4979/7/99-99-17-03-01-17 сказано, у разі звільнення або прийняття працівника на основне місце протягом місяця, в якому нарахована заробітна плата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру. Проте в Законі про ЄСВ про це мови не було й на такому випадку увагу не акцентовано. Розглянемо на прикладі.

Приклад розрахунку ЄСВ з заробітної плати у місяці прийняття працівника на роботу

Працівника Авдеєнка О.В. було прийнято на роботу 17.04.2015 року, заробітна плата плата за місяць склала 1050,00 грн. за місяць.

Працівник Бурмистренко К.Ф. звільнився 09.04.2015 року, заробітна плата за місяць склала 850,00 грн.

Необхідно визначити розмір нарахованого ЄСВ та утриманого ЄСВ за кожного працівника. Клас професійного ризику виробництва – 52, розмір єдиного внеску – 38, 52%

1. Визначимо суму нарахованого ЄСВ:

— за Авдеєнка О.В. сума нарахованого ЄСВ складає:

нарах.ЄСВ = 1050,00 грн × 38,52% = 404,46 грн;

— за Бурмистренка К.Ф. сума нарахованого ЄСВ складає:

нарах.ЄСВ = 850,00 грн × 38,52% = 327,42 грн.

2. Визначимо суму утриманого ЄСВ;

— з Авдеєнка О.В. сума утриманого ЄСВ складає;

утрим.ЄСВ = 1050,00 грн × 3,6%  = 37,80 грн;

— з Бурмистренка К.Ф. сума утриманого ЄСВ складає:

утрим.ЄСВ = 850,00 грн × 3,6 % = 30,6 грн.

В першій частині статті ми розглянули найпростіші ситуації, які можуть бути на підприємстві, але ж не так все просто. Наприклад, як нараховувати ЄСВ, якщо працівник частину місяця хворів, перебував у відпустці, або були перехідні відпускні.

Сплата єдиного соціального внеску, якщо є «лікарняні» та «декретні»

Нагадаємо, ставка єдиного соціального внеску у вигляді нарахувань для лікарняних та декретних  встановлена абзацом другим частини шостої ст.8 Закону про ЄСВ й складає 33, 2%.

Нарахування єдиного соціального внеску з мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи також передбачено і у разі, коли працівник перебував на лікарняному, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Для працівника за основним місцем роботи, який перебував на лікарняному цілий місяць, у якому сума нарахованого лікарняного менше за мінімальний розмір заробітної плати встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), єдиний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та ставки єдиного внеску, встановленої відповідно до ст. 8 Закону про ЄСВ.

Приклад розрахунку ЄСВ коли працівник хворів повний місяць

Працівниця Юр’єва О.К хворіла протягом всього березня 2015 року. В березні їй нараховано лікарняні в сумі 1100,00 грн. Нарахувати ЄСВ на лікарняні потрібно так:

Нарах.ЄСВ = 1218,00 грн × 33,2 % = 404,38

Утримати ЄСВ потрібно в сумі:

Утрим. ЄСВ = 1100,00 грн ×2% = 22,00 грн.

Якщо працівнику в одному місяці нараховані лікарняні й заробітна плата й разом з тим їх загальна сума в цьому місяці  (сумарний місячний дохід) менше мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць за який нараховується заробітна плата, та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника, тобто виникає необхідність донарахування до мінімальної заробітної плати. Тобто, в такому місяці підприємство повинно сплатити єдиний соціальний внесок, разом з тим база нарахування складатиметься з двох величин:

 1. добуток різниці між мінімальною заробітною платою встановленою на місяць та нарахованими лікарняними на «зарплатну» ставку ЄСВ;
 2. сума ЄСВ, яка визначається, як добуток нарахованих лікарняних  на ставку ЄСВ для лікарняних (ЗЗ,2 %)

Докладніше розглянемо на прикладі.

Приклад розрахунку ЄСВ коли працівник перебував на лікарняному частину місяця

На підприємстві «Весняна Ластівка», клас професійного ризику виробництва  — 41, й відповідно ставка ЄСВ у вигляді нарахувань складає 38%.

Працівник Олещук О.К. хворів 01.04.2015 року до 15.04.2015 року, сума лікарняних склала – 375, 00 грн. Другу частину місяця працівник відпрацював повністю і його заробітна плата склала 630,00 грн.

Загальний місячний дохід працівника за квітень 2015 року складає  — 1005,00 грн, тобто менше мінімальної заробітної плати (1218,00 грн).

Визначимо суму нарахованого ЄСВ за квітень 2015 року.

Сума ЄСВ у вигляді нарахування, яка належить до сплати з лікарняних складає:

375,00 грн × 33,2% =124,50 грн.

Сума на яку необхідно нарахувати ЄСВ за ставкою 38%, обчислена з мінімальної заробітної плати з урахуванням нарахованих лікарняних;

1218,00 грн – 375,00 грн = 843,00 грн.

Сума ЄСВ, яка нараховується за ставкою 38%:

843,00 грн × 38% = 320,34 грн.

Загальна сума нарахованого ЄСВ за Олещука О.К. складає:

124,50 грн. + 320,34 грн. = 444,84 грн.

ЄСВ у вигляді  утримань необхідно сплачувати з фактично нарахованих лікарняних  за ставкою 2% і з фактично нарахованої суми заробітної плати за ставкою 3,6%:

375,00 грн ×2% + 630,00 грн×3,6% = 7,5 грн + 22,68 = 30,18 грн.

Для працівника (за основним місцем роботи), у якого початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, єдиний внесок, у місяці початку лікарняного, нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою. Якщо після розподілу лікарняного (суми допомоги по тимчасовій непрацездатності) відносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру, то сума єдиного внеску розраховується, як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (плата) дохід, та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

Як розрахувати ЄСВ у разі наявності перехідних відпускних

Якщо у працівника частина відпустки припадає на один місяць, а інша частина – на другий, то порядок нарахування ЄСВ наступний.

Так, як відпускні нараховуються раніше заробітної плати, то ЄСВ слід нараховувати виходячи із фактичної суми відпускних. Далі в момент нарахування зарплати за місяць в якому розпочалася відпустка потрібно розділити відпускні окремо за кожен місяць. Частину відпускних слід додати до заробітної плати за той самий місяць. Отриманий дохід необхідно порівняти із мінімальною заробітної платою. Якщо база нарахування ЄСВ буде менше мінімальної , то ЄСВ потрібно нараховувати за відповідною ставкою на різницю між мінімальною зарплатою та відпускними.

Приклад розрахунку ЄСВ з перехідних відпускних

Працівник підприємства «Весняна ластівка» з 24.03.2015 року до 06.04.2015 року перебував у щорічній відпустці. Загальна сума відпускних складає 1315,00 грн, за березень 2015 року – 657,50 грн та за квітневу частину відпустки складає – 657,50 грн. За березень працівнику нараховано заробітної плати 495,00 грн. Клас професійного ризику підприємства — 41, й відповідно ставка ЄСВ у вигляді нарахувань складає 38%.

В момент нарахування відпускних потрібно нарахувати ЄСВ, виходячи з їх фактичної суми:

Нарах.ЄСВ = 1315,00 грн × 38% = 499,70 (за березень – 249,85 грн та за квітень 249,85 грн.)

В момент нарахування зарплати за березень, слід визначити місячну базу нарахування ЄСВ. Вона буде складати:

657,50 грн.+495,00 грн = 1152,5 грн.

Оскільки вона менше за мінімальну заробітну плату тут буде діяти правило про мінімальний страховий платіж. Таким чином, під час нарахування зарплати за березень ЄСВ потрібно нараховувати на:

560,50 грн (1218,00 грн  — 657,50 грн).

Тобто ЄСВ буде нараховано в сумі:

Нарах.ЄСВ = 560,50 × 38% = 212,99 грн.

Перевіримо свої розрахунки: додамо нарахований ЄСВ за березневу відпустку, до нарахованого ЄСВ за березневу заробітну плату:

249,85 грн.+212,99 грн = 462,84 грн.

Таким чином, 462, 84 – це і є мінімальний страховий платіж.

Випадки, коли ЄСВ нараховується на фактичну заробітну плату

Узагальнимо, вимоги щодо нарахування єдиного внеску не менше мінімального розміру заробітної плати не стосуються:

 1. Винагород за договорами цивільно-правового характеру;
 2. Заробітної плати за сумісництвом;
 3. Заробітної плати працівника інваліда, який працює на підприємстві, установі або в організації, де застосовується ставка 8,41 %.
 4. Заробітної плати працівників підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків та суми витрат на оплату праці встановлюється у розмірі 5,3 відс. визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону №2464 бази нарахування єдиного внеску;
 5. Заробітної плати працівників підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків та суми витрат на оплату праці встановлюється у розмірі 5,5 відс. визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів.

При поддержке: Каждый бизнес должен быть представлен в интернете. Закажите мобильное приложение на сайте по ссылке и представьте свой бизнес в мобильном сегменте всемирной сети.

Заробітна плата менше мінімальної. Багато прикладів розрахунку єдиного соціального внеску
Оцініть статтю

4 Responses to Заробітна плата менше мінімальної. Багато прикладів розрахунку єдиного соціального внеску

 1. Альона:

  Доброго дня! За якою ставкою донараховувати ЄСВ до мінімальної заробітної плати, якщо працівник-інвалід третьої групи першу частину місяця перебував на лікарняному, а другу частину працював? За основною ставкою ЄСВ 37% чи за ставкою 8,41%?

 2. Светлана:

  Вы бы хоть даты создания статьи ставили, мало того, что законодательство меняется кардинально, и зачастую инет пестрит кучей неактуальных статеек типа этой, так незнающие люди могут еще и перенести эту неправильную информацию, и с помощью вас случайненько нарваться на штраф

  • Незнающий:

   Да, дата написания статьи не помешала бы. И не только на этой странице: этим делом грешат очень многие сайты. Но мне, как новичку, статья всё равно оказалась полезной, поскольку помогла понять “логику” этих всех “нарахувань.”

 3. Таня:

  Підкажіть будь-ласка працівниця працює по переведенню з іншого підприємства з 27.11.17.-18.02.17 перебувала у відпустці ,які оплачувались за рахунок компенсації при звільнені за невикористаної відпустки з попереднього підприємства,зарплата 3 19.12.17 скалала 1280,00 грн. чи потрібно їй проводити донарахування єсв

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *