Заповнення звіту за формою 1дф 2011. Інструкція по заповненню та порядок подання

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Заповнення звіту за формою 1дф. Інструкція по заповненню та порядок поданняКолись, у минулому році я вже писав невеличку інструкцію по заповненню звіту за формою 1дф. Аналізуючи пошукові запити, за якими читачі приходять на цей сайт, я помітив, що на першому місці стоїть фраза «як заповнити звіт за формою 1дф». Звичайно, всі читачі попадали на сторінку із старою статтею. Отже, вони не отримували нічого корисного від мого блогу.

Я вирішив виправити цю прикру ситуацію та написати оновлену статтю, яка повністю відповідає останнім змінам у законодавстві та є актуальною у 2011 році та буде актуальною у подальшому, адже таких серйозних змін, які сталися із появою Податкового кодексу, податкове законодавство, у найближчому майбутньому, не очікує.

Слід зазначити, що дана інструкція по заповненню податкового розрахунку за формою 1дф буде корисною лише тим, хто зовсім не знає як її заповнювати та ще жодного разу цього не робив. Для тих, хто шукає інформацію щодо нюансів відображення у формі 1дф окремих видів нарахувань, незабаром з’явиться ще одна стаття. В ній я спробує описати всі спірні та не до кінця зрозумілі питання, що стосуються звіту 1дф. Поки вона не написана, прошу задавати питання у коментарях. Деякі з них буде включено до наступної статті.

Хто повинен подавати 1дф?

Кожен суб’єкт підприємницької діяльності, який нараховує або сплачує доходи на користь фізичних осіб має подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, а простими словами — звіт за формою 1дф. Такий суб’єкт підприємницької діяльності набуває статус податкового агента щодо такої фізичної особи.

Обов’язок складати та подавати до податкової служби звіт за фомою 1дф визначено у підпункті «б» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України.

Слід зазначити, що цей пункт з моменту набрання чинності Податковим кодексом претерпів деяких змін. Ці зміни стали реакцією влади на велике обурення всіх приватних підприємців на вимоги, згідно яких, звіт за формою 1дф мали подавати всі без виключення підприємці незалежно від того, чи мали вони найманих працівників чи ні, чи виплачували вони доходи на користь фізичних осіб чи ні.

На сьогоднішній день, норма цього пункту Податкового кодексу зобов’язує подавати звіт за формою 1дф тільки тим суб’єктам господарювання, які нараховували або виплачували доходи на користь фізичних осіб у звітному періоді.

Строки подання та порядок оформлення звіту за формою 1дф

Порядок заповнення та подання звіту за формою 1дф регулюється Наказом ДПАУ №1020 від 24.12.2010 року.

Розрахунок за формою 1дф подається протягом 40 календарних днів наступних за звітним кварталом. Якщо останній день строку поданню звіту припадає на вихідний або святковий день, то граничний термін подання переноситься на найближчий робочий день.

Розрахунок 1дф можна подавати до податкової у електронній та паперовій формі. Звіт можна надіслати звичайною поштою, подати особисто у вікно прийняття звітності безпосередньо у податковій службі або надіслати засобами електронного зв’язку за умови використання електронного цифрового підпису.

Звіт 1дф повинен бути підписаний директором, головним бухгалтером та завірений печаткою для юридичної особи, або підписом та печаткою, за наявності, для фізичної особи.

Як заповнити звіт за формою 1дф?

Натискаємо на зображення та дивимось скріншот у повному розмірі. Так видно набагато краще.

1. Номер сторінки звіту.

2. Вид податкового розрахунку: звітний, звітний новий, уточнюючий. Навпроти потрібного ставиться позначка «Х».

3. Порція.

4. Податковий номер податкового агента.

5. Відмічається відповідна клітинка – юридична або самозайнята особа.

6. Проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників. Особливості визначення облікової кількості штатних працівників визначаються «Інструкцією зі статистики кількості працівників» від 28.09.2005 N 286.
Відповідно до п.2.1 зазначеної інструкції «В облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.»

7. Кількість працівників, що працювали за цивільно – правовими договорами.

8. Найменування платника податків або прізвище ім’я по батькові фізичної особи — підприємця, що подає податковий розрахунок. Також зазначається податкова адреса, тобто місцезнаходження платника податків, відомості про що містяться у єдиному державному реєстрі.

9. Податковий номер органу державної податкової служби.

10. Найменування органу ДПІ.

11. Порядковий номер звітного кварталу і рік арабськими цифрами. Наприклад: за 2 квартал 2011 року.

12. Ідентифікаційний номер фізичної особи, якій виплачується дохід.

13. Відображається сума нарахованого доходу у звітному кварталі (незалежно від того, був виплачений такий дохід чи ні) окремо по кожному виду доходу. Слід зазначити, що у формі 1дф відображаються всі доходи, незалежно від того, чи оподатковуються вони ПДФО чи ні.

Наприклад: Одній фізичній особі у звітному кварталі були нараховані наступні види доходів:

 • заробітна плата в розмірі 10 000,00 грн;
 • орендна плата в розмірі 3 500,00 грн. за здавання в оренду особистого автомобіля;
 • безповоротна фінансова допомога 500,00 грн.

У звіті маємо три окремі рядки для однієї фізичної особи. Нараховані доходи наводяться окремо згідно довідника ознак доходів наведеному у Наказі №1020:

 • перший рядок – заробітна плата 10 000,00 грн. ознакою доходу 101;
 • другий рядок – сума орендної плати 3 500,00 грн. з ознакою доходу 106;
 • третій рядок – безповоротна фінансова допомога 500,00 грн. з ознакою доходу 126.

14. Відображається сума фактично виплаченого доходу (без вирахування ПДФО, ЄСВ, суми ПСП) у розрізі ознак доходів. Утриманий податок на доходи та єдиний соціальний внесок також є доходом, який виплачується фізичній особі. Різниця лише в тому, що цю частку свого доходу фізична особа повинна віддати державі.

Наприклад. Заробітна плата у звітному кварталі кожен місяць виплачувалася у встановлений підприємством термін. Припустимо, вона виплачується до 10 числа місяця, наступного за звітним. В цьому разі Сума виплаченого доходу у графі 3 буде дорівнювати сумі нарахованого доходу у графі 3а.

15. У графах 4а та 4 відображається суми податку на доходи фізичних осіб нараховані та фактично перераховані до бюджету у розрізі ознак доходу. Якщо заробітна плата виплачується регулярно, як у нашому прикладі, то суми у цих графах будуть однакові.

16. Заповнюється ознака доходу відповідно до довідника ознак доходів. Як зазначалося вище, для кожної фізичної особи заповнюється кількість рядків відповідно до того скільки ознак доходу вона мала.

17. Графи 6 та 7 заповнюються тільки для тих фізичних осіб, які приймалися на роботу у звітному кварталі. Якщо одна фізична особа приймалася та звільнялася з роботи протягом звітного періоду декілька разів, то графи 6 та 7 заповнюються стільки разів скільки зустрічається інформація про це. Відображається число, порядковий номер місяця та рік. Наприклад 28.05.2011.

18. У графі 8 зазначається ознака податкової соціальної пільги відповідно до довідника ознак податкових соціальних пільг наведеного у додатку до Наказу. Ця графа заповнюється тільки у разі наявності податкової соціальної пільги.

19. Графа 9 Заповнюється у разі необхідності виправлення помилок, допущених у раніше поданих розрахунках при поданні нового звітного або уточнюючого розрахунку. «0» — якщо рядок необхідно ввести, «1» — якщо рядок необхідно вилучити.

За графами 3а, 3, 4а та 4 підводяться підсумки.

Відповідальність за неподання 1дф

Податковий агент несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання, подання із недостовірними даними або помилками звіту за формою 1дф. Відповідно до пункту 119.2 статті 119 Податкового кодексу за зазначені порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. За аналогічне порушення протягом року штраф збільшується до 1020 грн.

Отже, бажаю всім бухгалтерам та приватним підприємцям заповнювати звіт за формою 1дф без помилок та не запізнюватися із його поданням до податкової служби. Чекайте на нові статті на тему особливостей заповнення податкового розрахунку за формою 1дф.

Перелік використаних джерел:

 1. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010.
 2. Наказ ДПАУ «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» №1020 від 24.12.2010 року.
 3. «Інструкція зі статистики кількості працівників» від 28.09.2005 N 286.
Заповнення звіту за формою 1дф 2011. Інструкція по заповненню та порядок подання
Оцініть статтю

76 Responses to Заповнення звіту за формою 1дф 2011. Інструкція по заповненню та порядок подання

 1. nataavesta:

  Добрий день! Стаття дуже сподобалась. Підкажіть, будь-ласка, якщо я зараз подаватиму уточнюючий звіт 1 ДФ, «Порція» яка ставиться -2 ?
  Дуже дякую. Наташа.

 2. Порція №2 та далі ставиться в тому разі, якщо штатна чисельність працівників перевищує 1 000 чоловік.

 3. Інна:

  Добрий день!Підскажіть будь-ласка,якщо в кварталі були декретні,то потрібно вказати інд.код працівника,розмір допомоги,128 ознаку,чи ще потрібно заповнювати якісь графи,на перід дякую!

 4. Інна:

  ще одне запитання,скажіть,будь-ласка, яким чином відобразити доотримання податку з фіз.осіб за 2010р.в 1дф.Для працівника застосовували соц.пільгу,коли він її не повинен був отримувати(був підприємцем).Дуже дякую!!!

 5. 1. Допомога по вагітності та пологах не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з пп. 165.1.1 Податкового кодексу України. У Податковому розрахунку за формою 1 ДФ допомога по вагітності та пологах відображається з ознакою доходу «128» і колонки суми утриманого податку не заповнюються.
  2. Пункт 169.4.4 ПКУ: Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати.
  Тобто на суму доутриманого ПДФО по окремому працівнику у вас збільшується графи 4а та 4.

 6. Галина:

  подскажите, если аванс СПД перечислен в одном налоговом периоде, а акт выдан в другом. Как отразить это в 1ДФ

 7. марія:

  скажіть чи є помилкою якщо в гр 3а форми 1ДФ показано виплату за мінусом вирахувань пдфо єсв псп

 8. Ольга:

  Если в отчетном квартале в одном месяце была предоставлена НСЛ, а в других 2-х нет, то заполнять две разные строчки по одному и тому же сотруднику с разными признаками льготы(с прочерком и с 1)?
  Спасибо.

 9. Марія, відповідно до пункту 3.2. Наказу №1020 у графі 3а «Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Отже, це є помилкою.
  Ольга, відповідно до пункту 3.8 Наказу №1020 «Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).» Тобто відображається однією строкою.

 10. Люда:

  Якщо я не здавала за 1,2,3 2011р. квартали 1дф, то штраф 510 грн. за кожний звітний період, чи як?, не розумію. Дякую.

 11. Так, якщо вас протягом року оштрафують повторно, то штраф збільшується.

 12. Ірина:

  У приватного підприємця найманий працівник. Від повинен відображати у 1ДФ лише працівника, чи ще й фізичних осіб підприємців, у яких купляв товари?

 13. Фізичних осіб також повинен відображати.

 14. Люда:

  Якщо не здано 1дф за 1,2,3 кв.2011, то як можна виправити ситуацію (перевірки ще не було), щоб не платити штраф, здавати уточнюючу напевно не можна (звітна не була здана). Чи вже пізно що-небудь робити?

 15. Штраф за неподання звітності вам можуть нарахувати і без перевірки. Звичайно, можна подати звіти зараз. Проте штраф передбачено як за неподання так і за несвоєчасне подання.

 16. Ольга:

  Здравствуйте.Я веду спд-фл на едином налоге.Как недавно выяснилось у нас в июле этого года прошда операция (ремонт),по виду деятельности которой мы не зарегестрированы в гос реестре.Юр лицо которому оказали услугу на расходы соответственно не поставило,документы на замену не хочет принимать.Как правильно сейчас поступить,чтобы не дать наводку на камеральную проверку.Хочу заплатит 15% с ютой суммы,а как потом в отчете показать,или просто оставить без внимания и надеяться что не найдут.

 17. Анна:

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка, а сума нарахованого доходу відображається за квартал чи наростаючим підсумком? Дякую за відповідь…

 18. Ольга, в даному випадку юридична особа, виступає як податковий агент щодо цього СПД. Тому саме вони мали сплатити 15% від суми послуг та відобразити це ПСД у своїй формі 1дф. СПД сплачувати нічого не повинен. Якщо вони це не зробили, то проблеми будуть у них. Цю суму ви не можете відобразити у звіті платника єдиного податку.
  Також, хочу додати, що юрособа ці витрати не мало право поставити собі у витрати у будь якому випадку.
  Анна, за квартал.

 19. Тетяна:

  Доброго дня! Підкажіть як відобразити в 1дф Додаткове благо код «126» (Використана понад ліміт сума на мобільний зв’язок, наприклад 20,00 грн.) Яке буде ПДФО по графах 4а та 4.

 20. http://www.dpa.dn.ua/s/325/2124 тут є приклад розрахунку по додатковому благу.

 21. Оксана:

  Доброго дня. Уточніть, будь-ласка, цей коментар: «У приватного підприємця найманий працівник. Від повинен відображати у 1ДФ лише працівника, чи ще й фізичних осіб підприємців, у яких купляв товари?» — «Фізичних осіб також повинен»відображати.»
  Ми ж за фіз осіб-контрагентів ніяких податків не платимо, навіщо їх вказувати в 1ДФ.
  Дякую

 22. Оксана:

  Якщо в графі 6 було помилково вказано дату прийняття на роботу найманої особи, хоча це відбулось в попередньому кварталі, то чи буде за це штраф і який?

 23. Оксана, це робиться лише для того, щоб податкова служба могла хоч якось контролювати доходи приватних підприємців.
  Щодо другого питання, то таку помилку навряд хтось помітить. Якщо все ж таки помітять, хоча я дуже в цьому сумніваюсь, то відповідальність за таку помилку описана у останній частині цієї статті.

 24. Оксана:

  Дякую. По першому питанню нам в податковій вказують писати тільки своїх найманих осіб.??
  По другому — помилку вже виявили, тепер в будь-якому разі доведеться платити? Чи можна знайти якусь нірку, щоб цього уникнути чи хоча б зменшити суму?

 25. Зменшити суму не вийде. Можна спробувати зробити наказ на звільнення та прийняття на роботу, та заяву на звільнення та прийняття на роботу тією датою, яка вказана у звіті 1дф. Показати їх інспектору. Проте в нього можут виникнути інші питання.
  Можливо інспектору буде цього достатньо. Проте скоріше за все ні. Більше нічого не приходить на думку.

 26. eleonora:

  Здравствуйте! Прежде всего, огромное спасибо за сайт! Нашла для себя массу нужной информации. А вопрос такого плана: в налоговой требуют 1ДФ в формате XML, а в самой программе вкладка «сохранить как…» отсутствует напрочь. Пробовала скачать преобразователь, но там данные надо вводить заново. Подскажите, пожалуйста, как можно осуществить требования налоговой подавать 1ДФ в формате XML? Заранее спасибо!

 27. Валентина:

  Скажіть, будь ласка, чи враховувати в 1 ДФ поворотну безвідсоткову позику, якщо повернута вона була в наступному кварталі?

 28. eleonora, за допомогою якої програми формуєте звіт?
  Валентина, така сума не є доходом, тому вона не відображається у 1дф.

 29. eleonora:

  Здравствуйте Алексей! У меня программа Бест-Звіт плюс 2.08.000.

 30. Валентина:

  Олексію,доброго вечора (чи дня) :).У мене така проблема,подавала 1ДФ так,як мені її формувала програма 1С 8.2.Всі квартали,не вникала в суть її,а тепер в 4 кварталі сама хотіла розібратися що ж я там здаю?І ОСЬ мені!!!!Гр.3 не дорівнює гр.3а,гр. 4 не рівна гр.4а!!!! І нерівність полягає у сумах виплати по сроках.Платимо регулярно 7 числа ЗРП,22 — аванс.Як мені правильніше зробити?В мене в графі 3 -нарахована сума за три місяці,а в 3а-фактично виплачена.АЛЕ ВОНИ РІЗНІ!!!Що я роблю не так???Дякую і сподіваюся на швидку відповідь.

 31. Олена:

  Якщо зарплата та податки виплачені, але в графі 4 звіту за ІІІ кв. 2011р. помилково вказана сума менше ніж була виплачена…чи можна виправити цю помилку ІV-тим кварталом? Чи потрібно обов’язково подати уточнюючу? Помилка виявлена самостійно!!!Що за це буде???

 32. Олексій:

  Шановний Олексію. Хочу уточнити Ваші відповіді Оксані (22,12,11). Хотів також Ваш коментар, щодо коментаря Оксани від 23,12,11 «Дякую. По першому питанню нам в податковій вказують писати тільки своїх найманих осіб.??»

  Як що ФО-П платить іншому ФО-Пу на р/р, навіщо вказувати це в 1-ДФ, він же не є податковим агентом
  у цьому випадку.
  297.3. Платник єдиного податку виконує передбачені цим Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.
  Будь ласка, додайте до Вашого коментаря від 22,12,11, яка законність вимоги вписувати в 1-ДФ іншіх ФО-П, яким переховувались кошти.

 33. Щодо законності або незаконності вимог податкової служби з питань податкового законодавства (не тільки з цього питання) можна сперечатися дуже багато. Мені не дуже хочеться. Почитайте єдину базу податкових знань. Розділ «Податок на доходи фізичних осіб». Також, я думаю, що частина відповіді криється у п. 177.8 ст. 177 та п.178.5 ст. 178 Податкового кодексу.
  Наприклад, якщо платник єдиного податку, придбаває товари у ФОПа на загальній системі оподаткування, та цей вид діяльності не зазначений у ЄДР такого ФОПа загальносистемника, то платник єдиного податку зобов’язаний утримати ПДФО з вартості товарів, виконуючи функції податкового агента.

 34. Оля:

  Доброго дня, скажіть будь-ласка, як правильно поступити, у звіті 1 дф за 1 кв.2011 р. не правильно вказала ідентифікаційний номер найманого працівника при цьому нарахування ЗП і відповідно відрах не отримувались, у звіті подавалась інформація по звільненню після декретної відпустки. Чи не пізно тепер подавати уточнюючий звіт і чи не понесе ця помилка за собою штраф?

 35. Алла:

  Доброго дня, підскажіть будь-ласка як відобразити у звіті за ф.№1-ДФ доходи працівника, якщо він через релігійні переконання відмовився від отримання ідентифікаційного номера. Дякую.

 36. Оля, якщо ця помилка не спричинила заниження суми ПДФО, яку ви мали сплатити до бюджету, то відповідальності не має. За прості помилки у звіті відповідальність не передбачена. Якщо ви занизили ПДФО до сплати, то це штраф.
  Алла, треба вказати серію та номер паспорту.

 37. Алла:

  Олексій, зрозуміло про серію та номер паспорту, якщо звіт здається на паперовому носії, а якщо звіт здається в електронному режимі (М.Е.DOC)? В довіднику співробітників поле «Ідентифікаційний код» є обов’язковим.

 38. Сергій:

  Доброго дня . Не вдається виправити помилку завищеної суми , додатковий рядок створено , код поставлено , але камеральна не сходиться..
  чи не могли Ви більш детально розкрити методику виправлення помилок в сумах доходу (як перевищення так і недоплату )..?
  Дякую.

 39. Альона:

  Підкажіть, будь-ласка, бухгалтеру-початківцю контрагентів юридичних осіб треба вказувати в 1ДФ чи ні?

 40. Наталія:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, якщо на підприємстві працює лише два працівника, то обовязково здавати 1-ДФ крім паперового звіту, ще й на електронному носії?
  Дякую.

 41. Лиза:

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что писать в графе Сумма «податкового боргу»? Ту задолженность которая существовала на предприятии по состоянию на 01.01.11г? На сегодняшний задолженности нет

 42. Олена:

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка чи потрібно подавати 1ДФ якщо я ФОП орендую приміщення у іншого ФОП? Якщо потрібно ,то за якою ознакою?

 43. Katja:

  Добрый день. Как правильно отразить в 1 дф, мы преобрели товар, но не оплатили его?

 44. Алла, на це питання, я нажаль, відповісти не можу.
  Альона, тільки контрагентів фізичних осіб підприємців.
  Наталія, ну наказ №1020 такої вимоги не містить. Але у податковій службі просять подати і в електронній для зручності перенесення показників до бази.
  Лиза, ця графа заповнювалася тільки у звіті 1дф за перший квартал 2011 року. Більше її заповнювати не треба.
  Олена, потрібно. Ознака доходу 157.
  Katja, відповідь на ваше питання є у статті byhgalter.com/zvit-za-formoyu-1df .

 45. Інна:

  Доброго дня! Ми, неприбуткова громадська організація зі спортивним напрямом діяльності.Один з тренерів отримав травму(не є найманим працівником), ми перерахували кошти на його лікування на рахунок СПД ФОП(лікарня), ПДФО при цьому не платили.Чи правомірні наші дії?І з яким признаком показувати оплату послуг в 1ДФ?

 46. Ирина:

  Добрый день!
  Подскажите, пожалуйста, для совместителей нужно ставить ознаку доходу 101 или 102? У нас не приняли отчет, сказала инспектор совместителей писать как работников по договорам ГПХ и, соответственно, ставить ознаку 102. Насколько это правомерно? Спасибо.

 47. Інна, з таким не стикався. Може це вам допоможе http://www.dtkt.com.ua/show/6cid01973.html
  Ирина, відповідь з Єдиної бази податкових знань на офіційному сайті ДПСУ: «Оскільки у розрахунку за ф. №1ДФ не передбачена окрема графа «зовнішні сумісники», то кількість зовнішніх сумісників може включатися до кількості працівників за цивільно-правовими договорами та відображатись в графі «за цивільно-правовими договорами».»
  Оскільки в даному випадку, немає чітко прописаних правил, то всі притримуються позиції податкової служби. Це питання на розсуд податкових інспекцій на місцях.

 48. Олена:

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка, що ставити в графу сума нарахованого доходу і сума виплаченого доходу в такій ситуації: ми орендуємо приміщення, договір діє від 1 квітня, але у березні сплачували забезпечений платіж (1ДФ за І квартал)

 49. Ольга:

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос — предприятие решило оплатить работникам НДФЛ за дополнительное благо (выдаем молоко сверх нормы). Как правильно это показать в декларации 1ДФ? Ведь фактически с людей ничего не удерживается….

 50. Олена, нарахований дохід 0, виплачений дохід — сума платежу
  Ольга, ну ви же можете визначити, скільки коштує молоко, яке отримуєть працівники. З цієї суми і рахується ПДФО.
  3, 3а — вартість молока понад норму, ознака 126.

 51. Алла:

  Підскажіть будь-ласка,в 1 ДФ за 2011 р ,в стовбчику перераховано доходу та виплачено податку я показувала заробітну плату за 2 мясяці та аванс за останій місяць,кінцева зарплата та перерахування були зроблені в наступному місяці до 10 числа.Як вірно поступити в цій ситуації потрібно подати 4 уточнючіх,це будуть штрафи по 1020,0 грн за кожну уточнюючу,нарахування з-ти та утримання не міняється.
  Підскажіть будь-ласка.Дякую за бистру відповідь

 52. Перший штраф буде 510 грн. та три 1020 грн. Думаю, що вас це не дуже втішить. Можна нічого не уточнювати та чекати документальної перевірки. Чотири штрафи під час документальної перевірки застосовувати наврядчи будуть.

 53. МАРЯНА:

  Доброго дня, при поданні звіту 1 ДФ за 2 квартал не вказала розрахунок з ФОП. Якщо подати уточнюючий звіт у 3 кварталі, чи потрібно буде платити штраф 510 грн?
  ДЯКУЮ!!!

 54. Василь:

  Доброго дня! Стосовно відповіді Олексія Аллі (24th Май 2012 в 10:54 дп) : про які три штрафи по 1020 грн. може йти мова, коли п. 119.2 ст 119 ПКУ каже про таке : «Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення (наголошую!!!!!!!), — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

 55. Марія:

  Я переутримала з відпускних податок в 2 кв (20,00) і виплатила. А в 3 кв. не нема утримань. Як тепер 1дф за 3 кв. Не можна мінусову суму писать

 56. Олена:

  Якщо товариство плате пайовщикам за землю орендну плату, землю орендує в трьох різних населених пунктах(різні сільскі ради) То як заповнюэться і здається 1 ДФ… Ксерокопія звіту ще несеться в сільску раду???

 57. Любов.:

  Я інвалід 3 групи, пенсіонер за віком, працюю, маю податкову пільгу. Не за місцем роботи, а в організаціі ветеранів(код ознаки неприбутковості 0006) одержала безповоротну благодійну допомогу в 3 кварталі — 1400грн. і поставила в 1ДФ під кодом 169. А 800 грн. в 4 кварталі як поставить? Чи утримується податок?

 58. Марина:

  Добрий день! Підскажіть будь ласка, дуже потрібна консультація!!!!!! Державний заклад «районна санепідстанція» в 1 ДФ теж повинна відображати ФОП з якими працювала????Якщо цього вчасно не зроблено, які можуть бути наслідки та штрафи??? Дякую

 59. Ірина:

  Доброго дня! При здачі звіту 1-ДФ за ІУ квартал 2013 р. однією сторочкою заповнила прийняття та звільнення працівника.Спочатку працівник звільнився 05.10.2012р. ,а 05.11.2012 року його знову прийняли на роботу. Чи буде це помилкою, чи краще зробити два записи і при цьому мабуть треба окремо вказати дохід коли звільнили ,а потім коли прийняли…Дуже потрібна відповідь. Дякую.

 60. Тетяна:

  Доброго дня! В 1ДФ за 4 кв.2012р. невірно вказаний податковий номер самозайнятої фізичної особи (ознака доходу 157). Як правильно вказати кількість рядків та кількість фізичних осіб при виправленні помилок в уточнюючем 1дф: 2рядка та 2 особи; 1 рядок (бо 1 вилучаєтся) та 1 особа (бо 1 вилучаєтся ); 2 рядка ( бо заповнюєтся таки 2) та 1 особа (бо уточнення по одній фізичній особі) і т.п. Перебрала всі варианти (2-2; 2-1; 1-1; 1-2; 0-0), але програма OPZ видає «Не виконані правила: 1.Вказана невірна кількість рядків 2.Вказана невірна кількість фізичних осіб»

 61. Надія:

  В 1-ДФ ПДФО по додатковому благу (ознака 126) було відображено в рядку з ПДФО з основним доходом (101). Тобто особа А один рядок графи 3, 3а — 2000 грн., 4, 4а — 304,20 (289,20 +15,00) ознака 101, особа А другий рядок графи 3, 3а — 100 грн., 4, 4а — 0, ознака 126.
  Раніше був лист, де пояснювали, що ПДФО справляють с загальної суми доходу і ПДФО за видами можна не розбивати.
  Тим більше, якщо ПЗ не дозволяє це зробити, а записів в 1-ДФ більше 2 тис.
  Що тепер роботи? Уточнюючі звіти?

 62. Ольга:

  Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, чи актуально робити уточнюючі звіти за 2010 рік? Податкова вказала на помилку в одного працівника у 2012 році (помилково вказана ознака соц.пільги «01», хоча сума утриманого податку є вірною). Переглянувши минулі квартальні звіти 1-ДФ, ми виявили, що така «помилка» в кожного другого працівника, починаючи з 2010 року (а штат у нас ого-го). Можливо є якийсь «термін давності» подання уточнюючих звітів, а то 2010 рік виправити майже нереально по деаким причинам. Дякую

 63. Алена:

  Добрый день, скажите пожалуйста. у нас в организации была проведена реорганизация. В июде 2013 года был Відділ Освіти, а с августа Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти. Как подавать отчет в 1ДФ?

 64. Лариса:

  ДОБРЫЙ ДЕНЬ.ОШИБОЧНО ВО 2 М КВАРТАЛЕ ЗАПОЛНИЛА СТР 3а И 3 (НАДО 3441 ГРН ,Я НАПИСАЛА 3341),НАЛОГИ УКАЗАНЫ ВЕРНО. СЕЙЧАС СОСТАВЛЯЮ УТОЧНЯЮЩУЮ.МНЕ НАДО ПЛАТИТЬ ШТРАФ?

 65. Jana:

  Підскажіть, будь ласка, чи можна відобразити оренду нерухомого майна у фізичної особи фізичною особою-підприємцем за рік за ознакою 106 у звіті 1 дф за 4 квартал 2013, а сплатити ПДФО у січні 2014?

 66. Тетяна:

  Добрий день!Підкажіть будь-ласка як складається річний звіт по ЄСВ неприбутковими організаціями

 67. Не совсем конкретный вопрос. А вообще, есть у меня одна неприбыльная организация. Особых отличий в заполнении я не увидел.

 68. Лариса:

  Добрий вечір!Підкажіть, будь-ласка,юридична особа ( ФГ )проводила проплати згідно договору виконання робіт підприємцю, чи потрібно подавати це в 1дф.І ще одне запитання: по якій ознаці доходу оформляти виплати згідно договору оренди земельних часток(паїв) 101 чи 106?

  • По первому вопросу: Что такое ФГ? Выплату по договору услуг физическому лицу предпринимателю нужно показывать в 1дф.
   По второму вопросу: явно не 101. 101 это зарплата.

 69. Лариса:

  Добрый вечер!ФГ- это фермерское хозяйство.

 70. Наталья:

  Добрый день! Подскажите пожалуйста, как отобразить в 1-ДФ принятого в отчетном квартале на работу сотрудника, но не получавшего доход (девушка находится в отпуске по уходу за ребенком до 3лет, выходит на работу в текущем квартале)

  • Я один раз так отображала уволившегося работника, который не получил доход в отчетном квартале. Везде были пустые графы, кроме даты увольнения. И еще пришлось поставить ознаку дохода 101, так как программа не пропускала и ругалась из за этого.

 71. Інна:

  Доброго дня! Підкажіть таку ситуацію: Як правильно відобразити в 1 ДФ пайовика (оренда землі), якщо сума нарахована, а не видана, і податки заплачені. Чи правильно я роблю: нараховано 1000, виплачено 0, нараховано ПДФО 150 грн, виплачено пдфо 150,00?

 72. Світлана:

  Доброго дня! За перший квартал заробітна плата нарахована, але не виплачена. Податок ПДФО нараховано и сплачено. Підскажіть, будь ласка, заповнюємо графу 3А, 4А і 4, а графа 3 залишається пустою? Як правильно? Дякуємо.

 73. Валентина:

  Підкажіть, будь-ласка, як вийти з такої ситуації. У 2013 році юр.особа — платник єдиного податку надала фіз.особі -підприємцю платнику єдиного податку 2 група ПФД терміном на 3 роки. Тепер між ними прийнято рішення визнати цю ПФД безповоротною та безвідсотковою.Як мають сторони відобразити цю операцію у податковій звітності:
  Надавач БФД — чи повинен відобразити в 1ДФ і за якою ознакою (ПФД у 2013 році не була відображена у 1ДФ)
  Отримувач БФД — так само чи повинен відобразити це у книзі обліку доходів та чи повинен він включати її в дохід платника єдиного податку . Які будуть наслідки, якщо сторони не будуть оформляти неповернену ПФД як БФД , а просто надавач спише заборгованість як безнадійну після закінчення терміну її повернення.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.65MB/0.00051 sec