Заповнення щомісячного звіту з ЄСВ (додаток 4) 2015. Детальна інструкція та зразок

При поддержке: Обустройте свой дом так, чтобы он радовал глаз и доставлял удовольствие. Изготовление зимних садов идеальный вариант для обустройства места для отдыха в любое время года.

Нещодавно у статті Заповнення щомісячного звіту з єдиного соціального внеску 2015. Все, що треба знати було розглянуто зміни в звіті та основні аспекти його заповнення. В цій же статті проведемо покрокове заповнення додатку 4. Розглянемо найпростіший варіант, без застосування понижуючого коефіцієнту, та донарахувань до мінімальної заробітної плати. Більш складні випадки, будуть описані у наступних статтях. Почнемо з таблиці 6.

Особливості заповнення таблиці 6 щомісячного звіту з ЄСВ (додаток 4)

Таблиця має назву «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам»

Спочатку в заголовній частині таблиці 6 заповнюємо реквізити 1-4, код ЄДРПОУ або ж податковий номер. Далі вказуємо звітний місяць, рік у форматі ММ.РРРР, та тип, початкова чи скасовуюча. Відразу, зазначу, якщо Ви користуєтеся загальновідомими ресурсами чи програмами для заповнення звітності, такі реквізити заповнюються автоматично в момент створення звіту.

Читайте також Річний звіт з єдиного соціального внеску. ФОП на єдиному податку. Скачати бланк

Перейдемо безпосередньо до заповнення табличної частини.

1. В реквізиті 6 – заповнюємо відомість про громадянство застрахованої особи. Відповідно, якщо громадянин України пишемо 1, ні – 0.

2. Реквізит 7 – зазначаємо стать застрахованої особи, Ч – чоловік, Ж – жінка.

3. Реквізит 8 — тут вказується податковий номер, іншими словами ідентифікаційний код застрахованої особи. Ідентифікаційний код зазначається крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

4. Реквізит 9 — «код категорії ЗО» — даний реквізит заповнюється на підставі таблиці відповідності кодів застрахованої особи та кодів бази нарахування ЄСВ (додаток 2 до Порядку № 435). Даний код повинен відповідати фактичному статусу застрахованої особи, наприклад 1 – найманий працівник, 2 – працюючий інвалід, тощо.

5. В реквізиті 10, який має назву « тип нарахувань» відображаємо код типу нарахувань від «1» до «13», або ж порожнє поле. Порожнє поле відображається у випадку, якщо заповнюємо суми заробітку, допомога по тимчасовій непрацездатності, що нараховані у звітному місяці. Якщо працівник перебував у відпустці, то необхідно зазначити «10».

6. Реквізит 11 «місяць і рік, за який проведено нарахування» — слід заповнювати обов’язково, незалежно від того чи є дані про заробітну плату чи немає у застрахованої особи, яка перебуває в трудових відносинах з підприємством.

7. Реквізит 12 «прізвище, ім’я по батькові», найпростіший реквізит, який не потребує зайвих коментарів.

8. Реквізит 13 «кількість календарних днів тимчасової непрацездатності».

Дана графа заповнюється лише в тому випадку, якщо зазначаються коди застрахованої особи «29», «36», «37», «39».  Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності заповнюємо окремо за кожний місяць, на який припадає тимчасова непрацездатність. Слід наголосити, що реквізити 13-16, заповнюємо незалежно один від одного. Тобто, якщо працівник є дані для заповнення названих граф. Може бути зі знаком «мінус»

9. Реквізит 14 «кількість календарних днів без збереження заробітної плати» — якщо працівник перебував у відпустці за власний рахунок, тоді вносимо інформацію у дану комірку. Цей реквізит заповнюється незалежно від реквізиту 15. Може бути зі знаком «мінус».

10. Реквізит 15 «кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця». В дану комірку заповнюємо цифру, яка відповідає кількості календарних днів у місяці, за умови перебування працівника у трудових відносинах повний календарний місяць, залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо ж на підприємстві є працівник якого звільнено або ж прийнято в середині місяця, тоді необхідно зазначити фактичну кількість перебування працівника у трудових відносинах. Якщо ж з якихось причин у працівника немає даних про заробітну плату, все одно необхідно заповнити цей реквізит. За наявності декількох рядків за однією застрахованою особою «реквізит 15» зазначається лише в одному. Може також бути зі знаком «мінус»

11. Реквізит 16 – «кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами» — дану комірку заповнюємо для кодів застрахованої особи «42», «43», «44», «45», де відображаються кількість календарних днів допомоги по вагітності та пологах. Може бути зі знаком «мінус».

12. Реквізит 17 «загальна фактична сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» — тут заповнюємо суми фактичних витрат на оплату праці, на які нараховується ЄСВ. Також може бути зі знаком «мінус».

13. Реквізит 18 «сума нарахованої заробітної плати/доходу в межах максимальної величини, на яку нараховується ЄСВ» — заповнюються суми в межах максимальної величини, в 2015 році – це 20706,00 грн., на які нараховується ЄСВ. Даний реквізит також може бути зі знаком «мінус».

14. Реквізит 19 «сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)» — будьте уважні, даний реквізит новий, якого не було у звіті з ЄСВ до травня 2015 року. Тут слід відобразити суму доплати до мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо працівник, який працює за основним місцем роботи, отримав з якихось причин (наприклад перебування у відпустці за власний рахунок), заробітну плату менше ніж 1218,00 грн, тоді «донараховується» ЄСВ до мінімальної заробітної плати, й тут слід відобразити різницю між мінімальною зарплатою та фактичним заробітком працівника. Про заробітну плату менше мінімальної було написано у статті Заробітна плата менше мінімальної. Багато прикладів розрахунку єдиного соціального внеску. Дану інформацію слід зазначити у окремому рядку з кодом типу нарахувань «13». Тобто, за наявності доплати на особу протягом звітного періоду будуть два записи: один рядок – фактична нарахована зарплата, другий – донарахована сума зарплати до мінімальної.

15. Реквізит 20 – «сума утриманого ЄСВ за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)» — відповідно, тут вказуємо суму ЄСВ, яку утримали з доходу працівника.

16. Реквізит 21 «сума нарахованого ЄСВ за звітний місяць (на заробітну плату / доход ) » — відображаємо окремо за рядком

18 «сума нарахованої заробітної плати», та якщо була заробітна плата менше мінімальної, обов’язково відображаємо й за рядком 19 «сума разниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць».

17. Реквізит 22 «ознака наявності трудової книжки» — в дану комірку пишемо «1» — якщо трудова книжка працівника знаходиться на Вашому підприємстві, «0» — якщо трудової книжки немає, наприклад, якщо працівник працює за сумісництвом.

18. Реквізит 23 «ознака наявності спец стажу (1 – так, 0 — ні)» — позначка зазначається лише тоді, якщо у працівника є підстави для обліку спец стажу або права на використання пільг щодо пенсійного забезпечення.

19. Реквізит 24 «ознака неповного робочого часу (1 – так, 0 — ні)». Даний реквізит новий. Тут позначка заповнюється тоді, коли працівник працює неповний робочий час або день, або ж тиждень.

20. Реквізит 25 «ознака нового робочого місця (1 – так, 0 — ні)» — дану позначку зазначаємо протягом двох років у разі працевлаштування особи на нове робоче місце .

Читайте також Заповнення щомісячного звіту з єдиного соціального внеску 2015. Все, що треба знати

Із заповнення табличної частини закінчили, далі переходимо до заповнення інформації під таблицею. Тобто заповнюємо реквізити 26 – 29. Знову ж таки зазначу, якщо звіт створюється в спеціальних призначених програмах, тоді ці реквізити заповнюються автоматично.

Реквізит 26 – тут вказуємо кількість заповнених рядків у таблиці 6.

Реквізит 27 – дата заповнення таблиці у форматі ДД.ММ.РРР

Реквізит 28, реквізит 29 – зазначаються податкові номери (ідентифікаційні коди) підписи та прізвища з ініціалами керівника та головного бухгалтера.

Приклад заповнення таблиці 6 додатку 4 з ЄСВ

Приклад заповнення таблиці 6 щомісячного звіту з єдиного соціального внеску дивіться за цим посиланням.

Особливості заповнення таблиці 1 звіту з ЄСВ

На основі саме таблиці 6, заповнюється таблиця 1.

Традиційно, почнемо із заголовної частини. В основній частині відображаються такі реквізити:

1.Реквізит 01 – «звіт за місяць, рік» даний реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць звіту з ЄСВ.

2. Реквізит 02. – код за ЄДРПОУ, для юридичних осіб восьмизначний номер згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб – підприємців – десятизначний номер, тобто ідентифікаційний код, або номер паспорта , якщо особа відмовилася від ідентифікаційного коду.

3. Реквізит 03 – заповнюється в разі подання звіту правонаступником.

4. Реквізит 04 – тут зазначається код основного виду економічної діяльності, на підставі якого встановлено клас професійного ризику.

5. Реквізит 05 – клас професійного ризику виробництва згідно з повідомленням про взяття на облік платника єдиного внеску.

Читайте також Заробітна плата менше мінімальної. Багато прикладів розрахунку єдиного соціального внеску

6. Реквізити 06-09, заповнюється шляхом проставляння позначки «Х» у відповідну клітинку, якщо платник:

 • бюджетна установа;
 • підприємство, організація громадської організації інвалідів, УТОГ, УТОС;
 • підприємство, організація громадської організації інвалідів;
 • підприємство суднобудівної промисловості;

7. Реквізити 10-15. Тут зазначається інформація такого характеру:

 • підпорядкованість платника (міністерство або інший центральний орган);
 • місцезнаходження або місце проживання платника, телефон;
 • організаційно – правова форма господарювання;
 • номер реєстрації страхувальника за даними повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску або повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків в органі ПФУ;
 • назва, МФО банку, номери поточних рахунків в установах банків.

8. Реквізит 16 – Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді – зазначається раз і лише тоді, коли на підприємстві створено нове робоче місце у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання, або збільшенням штатної чисельності працівників.

9. Реквізит 17 – «застосування коефіцієнта». Будьте уважні, новий реквізит. Якщо страхувальник застосовує понижуючий коефіцієнт, тоді слід зазначити помітку «Х», в комірці ТАК, якщо ж не застосовує — помітка «Х» в комірці НІ.

10. Реквізит 18 — розмір коефіцієнта, реквізит 19 – середня заробітна плата за 2014 р., реквізит 20 – середньомісячна кількість застрахованих осіб – заповнюється лише в тому випадку, якщо підприємство застосовує понижуючий коефіцієнт.

11. Реквізит 21 – середньооблікова кількість штатних працівників. Визначається, відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286.

 • у т.ч. – працівників, яким на підставі чинного законодавства встановлена інвалідність. Заповнюється згідно з наказом Мінпраці від 10.02.2007 № 42;
 • працівників, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Заповнюється відповідно до ст.. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067.
 • штатна чисельність працівників. Установлений на перше число звітного періоду роботодавцем склад працівників (персонал), із якими укладено трудовий договір відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), у якому зазначено розмір окладу для конкретної посади;
 • кількість осіб, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру;
 • кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати у т.ч. окремо чоловіків і жінок.

Читайте також Єдиний соціальний внесок на 2013 та 2014 рік для підприємців на єдиному податку

Таблична частина досить об’ємна. Тож зупинимося на варіанті, коли працівнику була нарахована заробітна плата, без застосувань понижуючого коефіцієнту, неповного робочого дня.

1. Реквізит 1. – тут заповнюється загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно – правовими договорами й оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах. Тобто підсумовуються р1.1.+р. 1.2 + р.1.3 + р.1.4+р. 1.5.

2. Реквізити 1.1 – тут відображається сума заробітної плати звітного місяця за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

3. Реквізит 2 – у даному рядку заповнюється інформація про виплати, наведені у рядку 1, але з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується ЄСВ, а також включається сума додаткової бази нарахування ЄСВ.

4. Реквізити 2.1. – тут зазначається цифра яка є сумою рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3., 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7.

5. Реквізити 2.1.1. – заповнюється роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 % — 49,7%). Тут зазначаються суми заробітної плати на які нараховується ЄСВ.

6. Реквізит 3. – нараховано єдиного внеску всього, тут заповнюється інформація, яка є сумою рядків, 3.1., 3.2, 3.3 та 3.4.

7. Реквізит 3.1. – на суми заробітної плати всього, тобто вказуємо суму рядків 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7.

Читайте також Чи повинні сплачувати єдиний соціальний внесок підприємці — пенсіонери?

8. Реквізит 3.1.1. – тут відображаємо суму ЄСВ, яка розраховується у відсотках залежно від класу професійного ризику виробництва від суми заробітної плати, зазначеної у рядку 2.1.1.

9. Реквізит 4 – заповнюється сума заробітної плати, інших виплат, винагород, нарахованих або ж виплачених застрахованій особі відповідно до умов трудового договору, або цивільно – правового договору, за виконання робіт (надання послуг) та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується ЄСВ. Тут повинна відображатися сума рядків 4.1, 4.2. та 4.3, 4.4 яка має відповідати значенню рядка 2.

10. Реквізит 4.1. тут зазначається сума рядків 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3, яка має відповідати значенню рядку 2.1.

11. Реквізит 4.1.1. – сума заробітної плати осіб, які працюють на умовах трудового договору, й з їх заробітної плати провадяться утримання 3,6 %.

12. Реквізит 5. – відображається сума утриманого ЄСВ. Сума рядків 5.1., 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6..

13. Реквізит 8 – тут зазначаємо суму ЄСВ, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у рядках 3,5,6 від яких віднімаються дані рядка 7 (за наявності) та відповідає сумі рядків 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14. Кількість рахунків, на які страхувальник перерахував ЄСВ за звітний період , має відповідати кількості заповнених, рядків 8.1-8.14.

Приклад заповнення таблиці 1 щомісячного звіту з ЄСВ

Приклад заповнення таблиці 1 щомісячного звіту з єдиного соціального внеску дивіться за цим посиланням.

Заповнення таблиці 5 Відомості про трудові відносини осіб

Нагадаю, дана таблиця подається, якщо протягом звітного періоду:

 • укладено або розірвано трудовий договір;
 • особі надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку;
 • особі надано відпустку у зв’язку із вагітністю та пологами.

Щодо реквізитів, реквізити 01-05 , заповнюються аналогічно, як і в попередніх таблицях, а саме, код ЄДРПОУ, звітний місяць та рік, тип, початкова, скасовуча чи додаткова та порядковий номер запису.

В табличній частині заповнюється наступне:

1. Реквізит 06 – громадянин України (1 – так; 0 — ні).

2. Реквізит 07 — категорія особи, тобто зазначається позначка від 1 до 6 відповідно до категорії особи.

3. Реквізит 08 – договір ЦПХ за основним місцем роботи (1 – так, 0-ні).

4. Реквізит 09 – тут вказуємо ідентифікаційний код застрахованої особи або серію та номер паспорта.

5. Реквізит 10 – Прізвище, ім’я, по батькові.

Читайте також ФОП зареєстрований в кінці місяця. Чи треба сплачувати єдиний соціальний внесок?

6. Реквізит 11 – «період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток: дата початку/дата припинення. Тут слід зазначити у відповідній графі день прийому на роботу, або дату початку терміну дії угоди ЦПХ, та відповідно, день звільнення з роботи або дата закінчення терміну дії угоди ЦПХ, якщо особа припинила трудову діяльність у звітному періоді. А також зазначаються дата початку або дата закінчення періоду відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку та відпусток в зв’язку з вагітністю та пологами.

7.Реквізит 12 – дата створення нового робочого місця. Заповнюється в разі працевлаштування особи на нове робоче місце, створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців. Дата створення може не співпадати з датою початку трудових відносин.

8. Реквізит 13 – підстава припинення трудових відносин. Зазначається стаття припинення трудових відносин згідно з КЗпП. Якщо в довіднику не зазначено статтю, зазначається «інше».

З табличною частиною закінчили. Далі, традиційно , заповнюються реквізити 14 – 17, а саме, дата формування, кількість заповнених рядків на аркуші, керівник, головний бухгалтер.

Приклад заповнення таблиці 5 звіту з єдиного соціального внеску

Приклад заповнення таблиці 1 щомісячного звіту з єдиного соціального внеску за найманих працівників дивіться за цим посиланням.

Заповнення щомісячного звіту з ЄСВ (додаток 4) 2015. Детальна інструкція та зразок
1 (20%) 1 vote

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *