Як заповнити річний звіт з єдиного соціального внеску 2017 для платників єдиного податку

Юлія Тимощенко

Юлія Тимощенко

Бухгалтер, викладач. Автор наукових робіт з бухгалтерського та податкового обліку. Стаж – 18 років. Чекаю на ваші питання у коментарях до моїх статей.

Фізичним особам підприємцям платникам єдиного податку прийшов час подавати до податкової служби річний звіт з єдиного соціального внеску. В цій статті ми розглянемо основні моменти заповнення та подання звіту у 2017 році а також наведемо приклад його заповнення.

Нормативне регулювання звітності, порядку заповнення форм з ЄСВ для ФОП на єдиному податку

Основними документами, які регламентують форми звітності з ЄСВ та порядок їх заповнення для підприємців на єдиному податку, терміни і порядок подання, строки сплати ЄСВ є:

 • Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 №2464-VI – визначає розмір ЄСВ, порядок його нарахування, обчислення, сплати, а також порядок звітування для підприємців на спрощеній системі оподаткування.
 • Наказ Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 04.2015 №435 – встановлює порядок, строки подання Звіту до органів доходів і зборів та його форму.

Варто зазначити, даний наказ наразі діє у редакції наказу Мінфіну від 11.04.2016 №441. Зміни до цього документу, які відбулись відповідно до наказу № 813 від 07.09.2016 мали виключно редакційний характер і не вплинули на порядок формування та подання звітності з ЄСВ.

 • Лист ДФС України від 30.12.2016 №41658/7/99-99-13-02-01-17 «Про надання роз’яснення»;
 • Лист ДФС України від 25.01.2017 №1592/7/99-99-13-02-01-17 «Щодо порядку подання ФОПами Звіту про ЄСВ».

Читайте також Як заповнити декларацію ФОП платника єдиного податку третьої групи 2017. Приклад заповнення

Форма звіту з ЄСВ для підприємців на єдиному податку

Форма Звіту з ЄСВ для ФОП на єдиному податку встановлена наказом Мінфіну № 435 – форма № Д5 (відповідно до Додатку 5) складається з Титульного аркушу і Таблиці 2.

Вказаним документом визначені:

 • загальні правила формування та подання Звіту (р.ІІ Наказу №435);
 • форма та строки подання Звіту (р.ІІІ Наказу №435);
 • порядок формування Звіту (р.IV Наказу №435);
 • виправлення помилок у Звіті (р.V Наказу №435).

Які ФОП на єдиному податку звільняються від подання Звіту з ЄСВ

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію за віком або соціальну допомогу, Звіт не подають (п.3 р. ІІІ Наказу №435).

Методика заповнення Звіту з ЄСВ ФОП на єдиному податку

Підприємці на спрощеній системі оподаткування заповнюють «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» у складі: Титульного аркушу і Таблиці 2.

Заповнювати бланки слід українською мовою, суми вносити у гривнях з копійками. Порожні рядки прокреслюються.

У випадку заповнення від руки використовується ручка з чорним або синім чорнилом, знаки проставляються в окремих клітинках, запис роблять друкованими літерами не виходячи за межі клітинок.

Заповнення бланку Титульного аркушу Звіту з ЄСВ платника єдиного податку ФОП

У відповідній графі бланку Звіту зазначають рік за який складається звіт – 2016.

Ставиться позначка (+,V) щодо виду звіту – «початкова».

Вказується прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Якщо РНОКПП не отримували і про це є відмітка в паспорті, вказують серію та номер паспорта.

Читайте також Єдиний соціальний внесок 2017 для ФОП на єдиному податку. Ставки, звітність, строки сплати

Код територіального органу доходів і зборів, куди подається звіт, можна уточнити на місці реєстрації платника єдиного податку.

У частині «Перелік таблиць звіту» у рядку 2 ФОП на єдиному податку має поставити позначку (+,V). Якщо у звітному періоді відбувся перехід із загальної системи оподаткування на спрощену, також ставиться позначка (+,V) у рядку 1.

У такому разі обов’язково заповнюється Таблиця 1 Додатку 5 за період роботи на загальній системі (Наказ № 435).

На кінець проставляють підпис і відбиток печатки за її наявності.

Заповнення Таблиці 2 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП платника єдиного податку

У відповідній графі зазначають рік за який складається звіт – 2016.

Ставиться позначка (+,V) щодо виду звіту – «початкова».

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Якщо РНОКПП не отримано і про це є відмітка в паспорті, вказують серію та номер паспорта.

Зазначається прізвище, ім’я, по батькові.

В основній табличці Звіту з ЄСВ платника єдиного податку ФОП (Таблиця 2 Додатку 5) слід навести дані зі сплати ЄСВ помісячно за весь рік, за який подається Звіт.

Графа 2 «Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок, але не менше за розмір мінімальної заробітної плати» вказується сума, з якої сплачували внесок у звітному періоді» заповнюється враховуюче те, що така сума не може бути меншою за мінімальну зарплату, що діє у відповідному місяці, і не може перевищувати суми 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Читайте також Ставки єдиного податку 2017 для підприємців на спрощеній системі оподаткування

До відома:

Мінімальні суми єдиного внеску за 2016 р., які сплачуються і відображаються у Звіті за формою № Д5., становлять:

Січень-квітень 2016 р. — 303,16 грн. (1378 грн × 22 %);

Травень-листопад 2016 р. — 319 грн (1450 грн × 22 %);

Грудень 2016 р. — 352 грн ­(1600 грн × 22 %).

Максимальні суми ЄСВ за результатами 2016 р., які можуть сплачуватись підприємцями на єдиному податку і відображаються у Звіті за формою № Д5, становлять:

Січень-квітень 2016 р. – 7579 грн. (34450 грн×22 %);

Травень-листопад 2016 р. – 7975 грн. (36250 грн×22 %);

Грудень 2016 р – 8800 грн. (40000 грн.×22 %).

Графа 3 «Розмір єдиного внеску» – це ставка ЄСВ 22%.

Графа 4 «Усього до сплати» – призначена для визначення суми ЄСВ, до сплати за місяць (гр.2* гр.3).

Під таблицею ставиться підпис і дата підготовки Звіту.

Заповнення Звіту з ЄСВ за формою № Д5 для ФОП на єдиному податку, які змінювали систему оподаткування у 2016 році

При зміні протягом звітного року системи оподаткування, ФОП на єдиному податку формує і подає до податкової єдиний Звіт з одним Титульним аркушем, що включає дві таблиці: № 1 і № 2 Додатка 5 (п.18 р.IV Наказ №435).

Порядок подачі Звіту з ЄСВ

Звіт з ЄСВ до органів доходів і зборів подається в один із таких способів (п. 1 р. ІІ Наказу № 435):

 • засобами електронного зв’язку в електронній формі;
 • на паперових носіях;
 • на паперових носіях разом з електронною формою;
 • надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Читайте також Скільки податків заплатять в 2017 році платники єдиного податку

Терміни подачі Звіту з ЄСВ для спрощенців ФОП

Звітний період подання звітності з ЄСВ підприємцями за себе – календарний рік (відповідно до п.8 ст.9 Закону № 2464-VI).

Звіт з ЄСВ самі за себе ФОП на єдиному податку подають один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання Звіту вважається перший після нього робочий день. (п. 14, р.ІІ наказу №435).

Важливо. Останній день подання Звіту для ФОП на єдиному податку за 2016 рік – 9 лютого 2017 р.

Терміни оплати ЄСВ для спрощенців ФОП

Спрощенці фізичні особи сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абз.3 ч.8 ст. 9 Закону № 2464-VI).

За IV квартал 2016 р. кінцевий термін оплати – 19.01.2017р.

Звіт та терміни оплати ЄСВ для ФОП на єдиному податку, які закриваються

При знятті з обліку в органах доходів і зборів платник єдиного податку – ФОП зобов’язаний подати Звіт за останній звітний період до дати державної реєстрації припинення та Звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались (п. 9 р.ІІ Наказ №435).

У разі припинення своєї діяльності ФОП на єдиному податку, зобов’язані подати за себе Звіт про суми нарахованого єдиного внеску згідно з Додатком 5 до Наказу № 435, із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності  (п. 8 р. ІІІ Наказ № 435).

Читайте також Особливості оподаткування доходів приватних підприємців від здачі в оренду нерухомості

Термін сплати ЄСВ при ліквідації ФОП на єдиному податку

Термін сплати суми платежу з ЄСВ, визначеної ФОП у Звіті з позначкою «ліквідаційний» настає в день подання такого Звіту.

Тому ЄСВ повинен бути сплачений до дати подання Звіту включно.

Відповідальність за неподання Звіту з ЄСВ ФОП на єдиному податку

Звіт складений з порушенням вимог, у разі незаповнення всіх обов’язкових реквізитів, поданий без всіх необхідних таблиць, не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався (п.8 р.IІ Наказу № 435).

Законом № 2464 ст.25 та ст. 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено фінансову та адміністративну відповідальність фізичних осіб-підприємців за порушення законодавства з питань звітності та сплати ЄСВ.

Приклад заповнення звіту з ЄСВ 2017 для платників єдиного податку

Приклад заповнення річного звіту з єдиного соціального внеску для фізичних осіб підприємців платників єдиного податку ви можете подивитись за цим посиланням.

Як заповнити річний звіт з єдиного соціального внеску 2017 для платників єдиного податку
2.1 (42.22%) 18 votes

One Response to Як заповнити річний звіт з єдиного соціального внеску 2017 для платників єдиного податку

 1. Тарас:

  ЦЕ не приклад за 2017 рік!!! а за 2016. Не путайте людей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *