Заповнення декларації платника єдиного податку фізичної особи. Інструкція та приклад

Для фізичних осіб підприємців прийшов час вперше подавати до податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку.
Форма декларації затверджена Наказом Міністерства фінансів №1688 від 21.12.2011 року «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку». Слід звернути увагу, що форма декларації для першої, другої та третьої групи однакова. Для відповідних груп лише передбачені окремі розділи.
Бланк податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи у форматі xls можна скачати на цій сторінці Бланк податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця скачати, завантажити. Декларація заповнюється на підставі даних з книги обліку доходів та витрат, про особливості заповнення якої можна почитати у статті Ведення книги обліку доходів та витрат 2012 ФОП на єдиному податку. А також приклад, зразок заповнення.
Також слід зазначити, що офіційної інструкції по заповненню та поданню декларації досі немає, а затверджені лише форми. Коли з’явиться інструкція, постараюся одразу її викласти та розписати її основні моменти. Радує лише те, що сама по собі форма декларації досить проста та її цілком можна заповнити і без інструкції.

За якою формою подавати звіт платника єдиного податку за четвертий квартал 2012 року? За старою чи новою?

Платники єдиного податку — фiзичнi особи звiтують до податкових органiв за звiтний перiод — 4 квартал 2012 року за формою декларацiї старого зразка (затвердженої наказом Мiнфiну вiд 21 грудня 2011 року №1688), проте платникам 5 групи спрощеного оподаткування необхiдно разом з декларацiєю подавати доповнення, яке складається у довiльнiй формi.

Строки подання декларації платника єдиного податку

Перша група: звітний період – календарний рік; строк подання декларації – 60 календарних днів, наступних за останнім днем року (пункти 296.2 та 49.18.3 ПКУ).
Друга та третя група: звітний період – календарний квартал; строки подання декларації – 40 календарних днів наступних за останнім днем кварталу (пункти 296.3 та 49.18.2 ПКУ).

Строки сплати єдиного податку за результатами декларації

Перша група: авансовий платіж не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Тобто єдиний податок за січень сплачується не пізніше 20 січня (пункт 295.1 ПКУ).
Друга група: авансовий платіж не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Тобто єдиний податок за січень сплачується не пізніше 20 січня (пункт 295.1 ПКУ).
Третя група: 10 календарних днів після граничного строку подання податкової квартальної декларації. Граничний строк подання декларації 40 днів. Отже, граничний строк сплати складає 50 днів, наступних після звітного кварталу. Наприклад, єдиний податок за перший квартал треба сплатити не пізніше 20 травня.

Способи подання декларації до податкової служби

Оскільки порядку заповнення та подання ще не має, керуємося нормами з Податкового кодексу, а саме пунктом 49.3. Отже декларація платника єдиного податку подається:

  1. нарочно підприємцем або уповноваженою особою (не забудьте скласти декларацію у двох екземплярах, на екземплярі підприємця у податковій повинні поставити відмітку про прийняття);
  2. поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (в цьому випадку надіслати декларацію треба не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку її подання (пункт 49.5 ПКУ); якщо декларацію не приймуть, то податкова повинна протягом п’яти робочих днів за дня її отримання надіслати поштою письмову відмову);
  3. електронною поштою (за наявності електронного цифрового підпису).

Докладніше про подання податкових декларації до податкової служби можна почитати у статті Подання податкової звітності 2011 згідно Податкового кодексу.

З яких розділів складається декларація та що вказувати у кожному з них?

Декларація складається з шести розділів.
У першому розділі вказується загальна інформація про підприємця та інформація про орган податкової служби, до якого подається декларація. Слід звернути увагу, що в графі 6 вказується вид діяльності, який фактично здійснювався у звітному періоді, а не всі види діяльності, які внесені у ЄДР або прописані у свідоцтві платника єдиного податку.
В Розділах ІІ, ІІІ та ІV вказуються показники діяльності кожної окремої групи платників єдиного податку.Розділ ІІ заповнює перша група. Розділ ІІІ заповнює друга група. Розділ IV призначений для третьої групи. У розділах декларації, які не відповідають групі платника єдиного податку рекомендується поставити прочерки. Наприклад, платник другої групи заповнює Розділ ІІІ, а в Розділах ІІ та IV ставить прочерки. Слід звернути увагу, що єдинники першої та другої групи вказують суми авансових платежів, які були сплачені ними протягом звітного періоду.
У розділі V визначається загальна сума доходу і сума єдиного податку до сплати до бюджету за результатами звітного періоду. Слід звернути увагу, що єдинники першої та другої групи, які у звітному періоді не отримували доходів, які оподатковуються за ставкою 15%, в графах з 17 по 22 ставлять прочерки.
Розділ VІ призначений для уточнення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Якщо у звітному періоді не уточнюються показники попередніх декларацій, у Розділі VІ ставляться прочерки.

Які суми авансових платежів з єдиного податку вказувати у декларації? Нараховані чи фактично сплачені?

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку в податковій декларації платника єдиного податку відображають нараховані до сплати щомісячні авансові внески, незалежно від здійснення ними фактичної сплати єдиного податку у вигляді авансового внеску за податковий (звітний) період. Докладніше читайте тут.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації платника єдиного податку

Відповідальність передбачена пунктом 120.1 Податкового кодексу у вигляді штрафів:
170 грн. – за перше порушення.
1020 грн. – за друге і наступні протягом року порушення.

Приклади заповнення податкової декларації платника єдиного податку

 

Перша група

1. За звітний податковий рік платник єдиного податку першої групи отримав дохід в розмірі 170 тис.грн., що на 20 тис.грн. перевищує граничний розмір доходу, встановлений для першої групи. З 20 тис.грн. такий єдинник сплачує 15% податку та, відповідно до частини 1 пункту 293.8 ПКУ, переходить до другої або третьої групи або прямує на загальну систему оподаткування. Підприємець протягом року справно сплачував авансові платежі з єдиного податку за максимальною ставкою 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року.
Приклад заповненої декларації у форматі xls можна скачати тут, а можна просто подивитися на форумі (натисніть на зображення та дивіться у повному розмірі).

Изображение

 

Друга група

2. Платник єдиного податку другої групи протягом кварталу справно сплачував авансові платежі за максимальною ставкою. За квартал наторгував аж на 530 тис.грн., 30 тисяч з яких отримав бартерними операціями, проведення яких заборонено для спрощеної системи оподаткування пунктом 291.6 Податкового кодексу. З 30 тис.грн. такий єдинник повинен сплатити державі 15% та, відповідно до частини 4 пункту 298.2.3 ПКУ, з наступного кварталу перейти на загальну систему оподаткування.
Приклад заповненої декларації у форматі xls можна скачати тут, а можна просто подивитися на форумі (натисніть на зображення та дивіться у повному розмірі).

Изображение

 

Третя група

3. Для прикладу візьмемо єдиноподатника третьої групи за ставкою 3% + ПДВ. Згідно пункту 292.11 ПКУ, суми податку на додану вартість не є доходом платника єдиного податку. Відповідно, суми у декларації, так само як і в книзі обліку доходів та витрат, вказуються без ПДВ. У звітному кварталі підприємець наторгував на 1200 тис.грн. в тому числі ПДВ 200 тис.грн.
Приклад заповненої декларації у форматі xls можна скачати тут, а можна просто подивитися на форумі (натисніть на зображення та дивіться у повному розмірі).

Изображение

 

Які КВЕДи вказувати у декларації платника єдиного податку, якщо вони були змінені після закінчення звітного кварталу, але до моменту подання декларації?

Треба вказувати нові КВЕДи. Докладніше читайте тут. Але не слід забувати, що вказувати слід види діяльності, якими фактично займавсяпідприємець у звітному періоді.

До якої податкової служби треба подавати декларації платника єдиного податку у разі зміни місця проживання фізичної особи?

При зміні місця проживання, фізична особа вносить відповідні зміни у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та змінює місце обліку у податковій службі. Поки фізична особа не стала на облік до нового органу ДПС, подавати декларацію платника єдиного податку треба до старого органу. Після взяття на облік до нової податкової служби — подавати слід до нової. Докладніше читайте тут.

Що вказувати у графі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді:», якщо кожен місяць кварталу у підприємця була різна кількість працівників?

Одним з критеріїв, яким повинен відповідати підприємець для перебування у другій, третій або п’ятій групі є обмеження кількості найманих працівників. При цьому у Податковому кодексі написано наступне: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб (для другої групи) 20 осіб (для третьої та п’ятої групи). Отже, вказувати треба максимальну кількість найманих осіб, які перебували у трудових відносинах з платником єдиного податку у кварталі, за який подається декларація. Позиції податкової служби з цього питання читайте тут.

Як заповнити уточнюючий розрахунок до декларації платника єдиного податку?

Заповнити його не так вже і складно. На блозі є стаття, в якій все детально описано Як заповнити уточнюючий розрахунок до декларації платника єдиного податку фізичної особи. Приклад

Чи передбачений штраф за неправильне заповнення декларації платника єдиного податку?

Такого штрафу не передбачено. Тим більше, що порядку заповнення декларації досі немає. Штраф можливий тільки в тому випадку, коли помилка, допущена у декларації призвела до заниження суми єдиного податку, який підлягає сплаті до бюджету. Про розміри таких штрафів можна почитати у статті про заповнення уточнюючого розрахунку (посилання наведене трохи вище).

Як у декларації треба вказувати цифри? З копійками чи округлювати до цілого числа?

На сьогоднішній день, поки немає затвердженого порядку заповнення декларації, правильної відповіді на це питання не може бути. В інтернеті є багато дискусій про те, як правильно заповнювати. Дехто говорить, що з копійками, дехто — без копійок. На мою думку, тут краще спитати у інспектора, який приймає у вас декларацію, оскільки саме в цих інспекторах зазвичай криється проблема.
Я притримуюсь позиції, що заповнювати треба з копійками, оскільки єдиний податок сплачується до бюджету з копійками. Також він відображається з копійками у картці особового рахунку платника податків. В будь якому випадку, відмова податкової служби прийняти декларацію, у якій показники вказані з копійками чи без, є неправомірною.

 

Коментарі

bykashka » 21 июн 2012, 08:47

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку в податковій декларації відображають нараховані до сплати щомісячні авансові внески

Відповідно до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку першої групи раз на рік подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Такі платники в податковій декларації відображають обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п.295.1 ст.295 ПКУ.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив протягом року перевищення обсягу доходу, визначеного у п.291.4 ст.291 ПКУ, та/або самостійно нe перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

Платники єдиного податку другої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку щокварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені п.295.1 ст.295 ПКУ;
2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу) (пп.296.5.2 п.296.5 ст.296 ПКУ).

Нарахування авансових внесків для фізичних осіб – підприємців — платників єдиного податку першої і другої груп здійснюють органи державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності (п.295.2 ст.295 ПКУ).

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року (п.295.1 ст.295 ПКУ).

Отже, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку в податковій декларації платника єдиного податку відображають нараховані до сплати щомісячні авансові внески, незалежно від здійснення ними фактичної сплати єдиного податку у вигляді авансового внеску за податковий (звітний) період.

Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПСУ

panzyk » 08 июл 2012, 20:47

Підкажіть будь ласка, як заповнити уточнюючий розрахунок декларації з єдиного податку, ніде не можу знайти інфу. Дякую

byhgalter » 11 июл 2012, 19:35

Якщо вас цікавить конкретне питання, то задавайте його. Детальну інструкцію вам тут розписувати ніхто не буде.
Взагалі, я планую написати на цю тему статтю найближчим часом. Вона незабаром з’явиться на блозі.

panzyk » 12 июл 2012, 10:38

Дякую, буду чекати

Ксюша » 08 авг 2012, 17:17

Подскажите, по кодам КВЕД , если до 01.06.12 в свидетельстве ЕН были коды старые 2005, а с этой даты — новые 2010, какие нужно правильно указать в декларации ЕН, или указывать и те и другие ?

bykashka » 08 авг 2012, 19:09

Указывать те и другие точно не нужно. Я бы указал старые, так как вы по ним фактически вели деятельность во втором квартале, то есть в периоде, за который подается декларация

Ксюша » 09 авг 2012, 09:44

В департаменте справочной службы налоговой ответили на мой вопрос, что нужно указывать новые коды , так как нами были внесены изменения в базу данных , откуда их и будут сверять с декларацией.

bykashka » 09 авг 2012, 12:45

Спасибо, что отписались.
Главное, чтобы у вас фактически остались те же виды деятельности, которыми вы занимались во втором квартале. То есть, чтобы новые виды не вносились.

byhgalter » 19 сен 2012, 07:47

До якого органу ДПС повинна подавати податкову декларацію платника єдиного податку та сплачувати єдиний податок ФОП – платник єдиного податку у разі зміни податкової адреси, яка пов’язана зі зміною адміністративного району?

Відповідь:Коротка:
У разі зміни податкової адреси фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, подання податкової декларації платника єдиного податку та сплата єдиного податку здійснюється за попереднім місцем податкової адреси до взяття на облік такої фізичної особи – підприємця за новим місцем проживання (місцем податкової адреси).

Повна:
Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби.
Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси (п.45.1 ст.45 ПКУ).
Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси (п.295.4 ст.295 ПКУ).
Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси (п.296.4 ст.296 ПКУ).
Відповідно до п.10.1.2 п.10.1 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 р. за №1562/20300 (далі – Порядок обліку) платники податків зобов’язані протягом 10 календарних днів від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання), пов’язаної із зміною адміністративно-територіальної одиниці, подати до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місця проживання) заяву за ф. № 1-ОПП або за ф. № 5-ОПП.
Процедури переведення платника податків розпочинаються та проводяться органами державної податкової служби при надходженні хоча б одного з таких документів:
відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків;
заяви за ф. N 1-ОПП або за ф. N 5-ОПП із позначкою ”Зміни” та виписки або витягу з Єдиного державного реєстру, поданих платником податків до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням.
Водночас, згідно із п. 10.1.4 п.10.1 Порядку обліку в органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходження (місце проживання) термін перебування фізичної особи – підприємця на обліку повинен бути продовжений до:
закінчення документальної перевірки та узгодження сум грошових зобов’язань за її результатами, якщо перевірка була розпочата або призначена та орган державної податкової служби вже повідомив платника податків про її проведення;
повернення надміру сплачених платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи державної податкової служби, або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до поданих заяв чи податкових декларацій (звітів, розрахунків) претендує та має право на таке повернення чи відшкодування, і термін повернення переплати чи відшкодування настав;
закінчення процедур судового оскарження сум грошових зобов’язань або закінчення процедур адміністративного оскарження сум грошових зобов’язань та спливу місячного строку після закінчення процедур адміністративного оскарження, якщо в результаті таких процедур органами державної податкової служби прийнято рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків.
Після завершення процедур переведення платника податків орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місце проживання) платника податків здійснює взяття його на облік, про що вносить відповідні зміни до облікової справи, Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб. Після взяття на облік платника податків та повернення ним довідки за ф. N 4-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, орган державної податкової служби видає платнику податків нову довідку за ф. N 4-ОПП у порядку, встановленому пунктом 9.4 розділу ІХ цього Порядку.
До взяття на облік платника податків в органі державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) він сплачує податки, збори, подає податкові декларації (звіти, розрахунки) та виконує інші обов’язки платника податків за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання).
Таким чином, у разі зміни податкової адреси фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, подання податкової декларації платника єдиного податку та сплата єдиного податку здійснюється за попереднім місцем податкової адреси до взяття на облік такої фізичної особи – підприємця за новим місцем проживання (місцем податкової адреси).

byhgalter » 19 сен 2012, 07:53

Як у податковій декларації платника ЄП ФОП другої та третьої груп заповнюється поле «Фактична чисельність працівників у звітному періоді», якщо кожного місяця кварталу чисельність найманих осіб або осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, була різною?

Відповідь:Коротка:
Якщо кількість осіб, які перебувають з платниками єдиного податку другої або третьої груп у трудових відносинах, кожного місяця кварталу була різною та враховуючи, що для таких платників єдиного податку однією з основних умов перебування на спрощеній системі оподаткування є не перевищення 10-ти або 20-ти осіб відповідно, то у полі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця зазначається найбільша чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду.

Повна:
Відповідно до пп.2 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до другої групи платників єдиного податку належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.
Дія пп.2 п. 291.4 ст.291 ПКУ не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.
Крім того, третю групу можуть обрати фізичні особи — підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб, обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень (пп.3 п.291.4 ст.291 ПКУ).
Отже, якщо кількість осіб, які перебувають з платниками єдиного податку другої або третьої груп у трудових відносинах, кожного місяця кварталу була різною та враховуючи, що для таких платників єдиного податку однією з основних умов перебування на спрощеній системі оподаткування є не перевищення 10-ти або 20-ти осіб відповідно, то у полі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця зазначається найбільша чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду.

byhgalter » 19 сен 2012, 08:07

Яким чином заповнюється податкова декларація платника ЄП – ФОП у разі виправлення самостійно виявлених помилок?

Відповідь:Коротка:
У разі виправлення самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданих деклараціях платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – декларація), фізична особа – підприємець — платник єдиного податку має право подати декларацію як звітну, звітну нову так і уточнюючу (відповідні відмітки робляться в полі 1 розділу І «загальні відомості» декларації).
У полі 2 розділу І «загальні відомості» податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – декларація) зазначається звітний (податковий) період, за який подається звітна (звітна нова) декларація або звітний (податковий) період, за який подається уточнююча декларація.

Якщо виправлення помилок за минулі звітні періоди здійснюється у складі звітної (звітної нової) декларації, то фізична особа — платник єдиного податку, в залежності від обраної групи, зазначає значення показників господарської діяльності за звітний (податковий) період у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:
податкові зобов’язання по єдиному податку за звітний (податковий) період у розділі V декларації (рядки 16 -22);
суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання по єдиному податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за минулі періоди, суму пені та штрафу (в розмірі 5% від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 23-28).

Якщо виправлення проводиться в уточнюючій декларації, то фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, в залежності від обраної групи, зазначає правильні показники господарської діяльності за звітний (податковий) період, що уточнюється у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:
податкове зобов’язання за звітний (податковий) період, що уточнюється в розділі V декларації (рядки 16-22);
суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання по єдиному податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, суму пені та штрафу (в розмірі 3% від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 23-28).

Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій платником податку податковій декларації, визначено ст.50 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст.102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Платник податків має право не подавати такого розрахунку, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено.

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п.50.2 ст.50 ПКУ:
або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
або відобразити суму недоплати у складі податкової декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Форма податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 21.12.11 № 1688, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.11 за №1533/20271 (далі – наказ № 1618).
При виправленні самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданих деклараціях використовується декларація за формою, затвердженою наказом № 1618.

Декларація може подаватися фізичною особою – підприємцем — платником єдиного податку як звітна, звітна нова так і уточнююча (відповідні відмітки робляться в полі 1 розділу І «загальні відомості» декларації). При цьому у полі 2 розділу І «загальні відомості» декларації зазначається звітний (податковий) період, за який подається звітна (звітна нова) декларація або звітний (податковий) період, за який подається уточнююча декларація.

Якщо виправлення помилок за минулі звітні періоди здійснюється у складі звітної (звітної нової) декларації, то фізична особа — платник єдиного податку, в залежності від обраної групи, зазначає значення показників господарської діяльності за звітний (податковий) період у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:
податкові зобов’язання по єдиному податку за звітний (податковий) період у розділі V декларації (рядки 16 -22);
суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання по єдиному податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за минулі періоди, суму пені та штрафу (в розмірі 5% від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 23-28).

Якщо виправлення проводиться в уточнюючій декларації, то фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, в залежності від обраної групи, зазначає правильні показники господарської діяльності за звітний (податковий) період, що уточнюється у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:
податкове зобов’язання за звітний (податковий) період, що уточнюється в розділі V декларації (рядки 16-22);
суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання по єдиному податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, суму пені та штрафу (в розмірі 3% від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 23-28).

maria » 30 сен 2012, 16:37

Підкажіть, будь-ласка, якщо у ФОП 2 група оплачені квитанції про сплату єдиного податку на 215 грн, яку суму я повинна вказувати у податковій декларації за квартал, 215грн як у квитанції чи 214,60 грн як повинно бути нараховано? Дякую P.S.До якого числа потрібно здати декларацію за 3 квартал?

byhgalter » 01 окт 2012, 16:55

Якщо б ви уважно прочитали перше повідомлення теми, то побачили би там відповідь на ваше запитання:

Які суми авансових платежів з єдиного податку вказувати у декларації? Нараховані чи фактично сплачені?

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку в податковій декларації платника єдиного податку відображають нараховані до сплати щомісячні авансові внески, незалежно від здійснення ними фактичної сплати єдиного податку у вигляді авансового внеску за податковий (звітний) період. Докладніше читайте тут.

Відповідь — 214,6 грн.
Строк подання декларації — до 9 листопада 2012 року

Наталі » 17 окт 2012, 22:55

Підкажіть, будь ласка, ПП, єдинщик , друга група, авансові внески сплачувала в сумі 215 грн, в декларації зазначала 214,6 грн. Суму доходу за квартал зазначала трішки більшу, ніж є в наявності ( потрібно 36 346 грн 56 коп, а я зазначала 38000 грн.). В книзі доходів зазначено — 36 346 грн 56 коп. Чи є це порушенням? Чи будуть штрафні санкції за перевищення сплати внесоку і завищенні дані по доходам ?Що робити далі? Нічого страшного я ніби не бачу, чи подавати уточнюючий звіт?

bykashka » 18 окт 2012, 06:03

Податкова служба цілком може роздути з цього порушення.
Вам краще просто збільшити ваш дохід у книзі обліку доходів, щоб він був рівний сумі, яка зазначена у декларації. Можна, звичайно, подати уточнюючий звіт, але перший варіант з книгою, значно простіший та легший

IULIIA » 30 окт 2012, 16:34

Помогите советом, пожалуйста!
Я СПД на ЕН( 2 группа). Решила сдать декларацию за 3 квартал, подняла за 2 квартал и ужаснулась…. в разделе 3 ( авансовые платежи) указала сумму 241,60 вместо 214.60))))
Что делать? Исправлять как-то или нет? Сейчас каждый месяц плачу по 214,60)))
И ещё… в 1 квартале: 1 месяц заплатила 107,30, во 2- 321,90, в 3- 214,60) Так и показала в декларации…
Єто считается нарушением или нет? Доход показываю верно, в соответствии с книгой))))

bykashka » 30 окт 2012, 17:51

Дело в том, что пока нет официального порядка заполнения декларации, нельзя утверждать, как правильно 214,60 или 214.60 . Исправлять ничего не надо.

И ещё… в 1 квартале: 1 месяц заплатила 107,30, во 2- 321,90, в 3- 214,60) Так и показала в декларации…
Єто считается нарушением или нет? Доход показываю верно, в соответствии с книгой))))

нарушением это назвать нельзя, так как не существует ни одного пункта какого либо нормативного документа, который вы нарушили. Это скорее можно назвать что вы сделали не так, как советует налоговая. А советует она вот так

Які суми авансових платежів з єдиного податку вказувати у декларації? Нараховані чи фактично сплачені?

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку в податковій декларації платника єдиного податку відображають нараховані до сплати щомісячні авансові внески, незалежно від здійснення ними фактичної сплати єдиного податку у вигляді авансового внеску за податковий (звітний) період.

 

IULIIA » 30 окт 2012, 19:35

Спасибо за ответ!
А в 3 квартале мне опять же дублировать ошибку в 241,60 которые показа за 2 квартал ( просто палец соскочил) или все же исправить на 214.60 как и платила?

bykashka » 31 окт 2012, 07:49

заполните с запятой. это не принципиально

IULIIA » 31 окт 2012, 11:09

Вопрос, к сожалению, не в запятых , а в разнице цифр

bykashka » 31 окт 2012, 11:19

ставьте правильную сумму

IULIIA » 31 окт 2012,  18:25

пасибо огромное!
так и сделала

Andreo » 05 ноя 2012, 12:12

Після подання декларації платника єдиного податку за 3-й квартал в електронному вигляді я виявив що попередні дві (подані в паперовому вигляді) мали помилковий ідентифікаційний код. Як діяти в такому випадку і які санкції можуть мене очікувати?

bykashka » 05 ноя 2012, 12:40

По перше, порядку заповнення декларації немає, тому ви фактично не порушили жодного нормативно-правового акту.
По-друге, відповідальності за помилки в декларації платника єдиного податку немає.
По-третє, пункт 7 Підрозділу 10. Інші перехідні положення :

Штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються.

Andreo » 06 ноя 2012, 11:40

Дякую за відповідь ;)

bykashka » 15 янв 2013, 06:43

За якою формою подавати звіт платника єдиного податку за четвертий квартал 2012 року? За старою чи новою?

Державна податкова служба у м. Києвi доводить до вiдома, що наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11.2012 №1159 «Про внесення змiн до форм податкових декларацiй платника єдиного податку, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21 грудня 2011 року №1688» внесено змiни до форми податкової декларацiї платника єдиного податку — фiзичної особи у зв’язку з введенням п’ятої групи платника єдиного податку.
Платники єдиного податку — фiзичнi особи звiтують до податкових органiв за звiтний перiод — 4 квартал 2012 року за формою декларацiї старого зразка (затвердженої наказом Мiнфiну вiд 21 грудня 2011 року №1688), проте платникам 5 групи спрощеного оподаткування необхiдно разом з декларацiєю подавати доповнення, яке складається у довiльнiй формi. Доповнення подається з поясненням мотивiв його подання та повинно мiстити iнформацiю про:
• суму доходу за звiтний (податковий) перiод, що оподатковується за ставкою 7 або 10 вiдсоткiв;
• суму доходу, що перевищує обсяги, встановленi пiдпунктом 5 пункту 291.4 статтi 291 глави 1 роздiлу XIV Податкового кодексу України, у звiтному (податковому) перiодi;
• суму доходу, отриманого при застосуваннi iншого способу розрахункiв, нiж передбаченого пунктом 291.6 статтi 291 глави 1 роздiлу XIV Податкового кодексу України, у звiтному (податковому) перiодi;
• суму доходу, отриманого вiд здiйснення видiв дiяльностi, якi не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звiтному (податковому) перiодi.
Нагадаємо, податкова декларацiя платника єдиного податку за 2012 рiк подається до органiв ДПС:
• платниками, вiднесеними до 1 групи — протягом 60 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) року, тобто до 1 березня 2013 року включно;
• платниками, вiднесеними до 2-6 груп — протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного перiоду, тобто до 11 лютого 2013 року включно.

raigo » 21 янв 2013, 10:43

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка! Я — ФОП 2група. Мною було підписано договір на продаж товару і відвантажено його покупцю у грудні 2012р. Зі мною ще не розрахувались. Чи вірно я роблю, що у звітності за 2012 рік вказую кошти за цей товар? Дякую

bykashka » 22 янв 2013, 10:34

raigo, не вірно. Ви ж сказали, що з вами не розрахувались.

davyd » 22 янв 2013, 12:18

Здравия.
ФОП був 1-й кв. на 1-й групі, а 2-4 кв. на 2-й.
звіти здавалися за 2-й та 3-й квартали, а за 4-й та 1-й здаю зараз?

bykashka » 22 янв 2013, 14:10

за 4й квартал сдаете. Если в 2013 году остались на второй группе, то сдаете уже один раз в год

raigo » 22 янв 2013, 20:17

bykashka, тобто, відображається у звіті фактично отримані кошти?

dmkushnir » 23 янв 2013, 07:54

касовий метод

davyd » 24 янв 2013, 13:24

пардон, что-то недопонял. bykashka, за 1-й квартал, в котором был на 1-й группе, вообще не указывать обороты и оплаты?

bykashka » 05 фев 2013, 07:33

davyd, конечно же указывать

tvavec » 28 мар 2013, 10:13

Добрий день.
Зіткнулась з такою проблемою при заповненні декларації за перший квартал 2013, загальна сума доходу за квартал 15187,23, сума ЄП вийшла 759,36 як потрібно прописувати суми в декларації з копійками чи без. Дякую за відповідь

dmkushnir » 28 мар 2013, 15:53

звичайно з копійками! Копійка до копійки…і рубль :)

tvavec » 28 мар 2013, 16:46

Дякую за відповідь) в деяких джерелах вказано що суму потрібно округлити, тому і виникло таке питання.

Владимирович » 29 мар 2013, 19:19

Подскажите пожалуйста, какой предусмотренный штраф, если я в годовой декларации плательщика единого налога сделал ошибку в рядке 29, не в свою пользу, на 14700 грн (у пеня были показатели только за 3 квартал, эту суму я оплатил именно в нем). В уточненке в графе 30 указал эту же суму(14700), в графе 31 — 0 грн и в графе 33 — 14700…

loginza4648 » 21 янв 2016, 12:58

Добрий день! Якщо перейшла с 3 на 1 групу платника єп електонний звіт по якій формі заповнювати F0103304 чи F 0103305?

Заповнення декларації платника єдиного податку фізичної особи. Інструкція та приклад
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *