Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) 2018 для ФОП на єдиному податку. Ставки та звітність

Всі ФОП повинні сплачувати ЄСВ за виключенням пенсіонерів та інвалідів. У 2018 році мінімальна сума ЄСВ, яку доведеться сплачувати підприємцям, збільшилася. Крім того, для деяких категорій ФОП змінився порядок обчислення ЄСВ. Отже, про все по порядку.

Хто повинен сплачувати єдиний соціальний внесок

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування (далі – ЄСВ) (у т.ч. і для ФОП) встановлено Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464).

Згідно зі ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску є, зокрема:

 • роботодавці — юридичні особи та фізичні особи – підприємці (ФОП), зокрема, ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців);
 • фізичні особи – підприємці (ФОП), в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Отже, ЄСВ повинні сплачувати (за себе) усі ФОП – платники єдиного податку. В разі використанні праці найманих осіб, тобто якщо ФОП є роботодавцем, то ЄСВ слід нараховувати також і на заробітну плату найманих осіб.

ФОП-и звільняюється від сплати за себе ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (п.4 ст.4 Закону № 2464).

ФОП-и з числа роботодавців нараховують ЄСВ на суму нарахованої кожному працівникові заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (ч.1 п.1 ст. 7 Закону № 2464).

Ставки ЄСВ для ФОП на єдиному податку

Ставка ЄСВ для нарахування на заробітну плату найманих осіб та винагороду за договорами цивільно – правового характеру становить – 22 %. У разі якщо база нарахування ЄСВ (тобто дохід працівника) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного внеску (п.5 ст. 8 Закону № 2464).

Крім того, ФОПи, як зазначалося вище, повинні сплачувати ЄСВ за себе. Відповідно до ч.3 п.1 ст. 7 Закону № 2464 базу нарахування ЄСВ (за себе) єдинники можуть визначати самостійно, але вона:

 • не може бути більшою від максимальної величини бази нарахування ЄСВ — 15 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2018 році це — 55 845,00 грн. (15 × 3723,00 грн.);
 • та не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Мінімальний розмір ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (п. 5 ст. 8 Закону № 2464).

Згідно зі ст. 8 Закону України від 07.12.2017 р. № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальна заробітна плата у 2018 році становить 3723 грн. Отже, у 2018 році мінімальний (місячний) розмір ЄСВ становить: 819,06 грн. (3723 грн. х 22 %).

Слід звернути увагу, що якщо раніше платники єдиного податку I -ї групи мали право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску, то тепер ця норма скасована. У 2018 р. всім єдинникам ( у т.ч. й 1-ї групи) ЄСВ слід сплачувати у розмірі, не меншому за мінімальний (тобто — 819,06 грн.). Це пов’язано з тим, що підприємцям, які сплачували лише половину від мінімальної суми ЄСВ в страховий стаж для нарахування пенсії зараховувалось лише половина місяця (а не повний місяць).

Порядок сплати ЄСВ для підприємців на єдиному податку

ФОПи зобов’язані сплачувати ЄСВ (за себе) поквартально. Тобто ЄСВ, нарахований за календарний квартал, слід сплатити до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом (п. 8 ст. 9 Закону № 2464).

За найманих працівників та осіб, що працюють у ФОПа за договорами цивільно – правового характеру, ЄСВ слід сплачувати помісячно – одночасно з виплатою заробітної плати (виплати за договором ЦПХ), але не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

Читайте також Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) 2018 для ФОП на загальній системі. Ставки та звітність

Звітність з єдиного соціального внеску для ФОП на спрощеній системі

ФОПи у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (тобто платники єдиного податку), формують та подають до органів доходів і зборів Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік (п. 2 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435, далі – Порядок № 435).

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску подається за формою № Д5 згідно з додатком 5 до вищевказаного Порядку № 435.

Фізичні особи — підприємці зобов’язанi нaдавати річний звіт з ЄСВ незалежно вiд тогo, чи здійснюють вoни підприємницьку діяльність та чи був ними отриманий дохід.

В разі наявності найманих працівників звітність по ЄСВ щодо заробітної плати таких працівників подається щомісяця (до 20 числа місяця наступного за звітним) за формою Д4 (додаток 4 до Порядку № 435). Якщо ФОП не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, Звіт за найманих працівників до органів доходів і зборів ними не подається (п. 11 розд.II Порядку № 435).

Відповідно до п.1 розд. II Порядку № 435 звітність з ЄСВ подається до органу ДФС (податкової) за місцем взяття на облік ФОПа, як платника ЄСВ, в один із таких способів:

 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;
 • на паперових носіях, завірений підписом керівника страхувальника та скріплений печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
 • на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти;
 • надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти.

У разі надсилання звіту поштою страхувальник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного податкового органу не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку його подання. Така звітність вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного внеску поштового відправлення зі звітністю.

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання Звіту вважається перший після нього робочий день (п. 14 розд. 2 Порядку № 435).

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.

Читайте також Звітність та її строки подання у 2018 році для ФОП на єдиному податку

Санкції за неподання звіту з ЄСВ або помилки

За несвоєчасну сплату ЄСВ передбачено накладення штрафу в розмірі 20% несплачених вчасно сум. У разі донарахування своєчасно несплаченого платником ЄСВ також застосовуються штрафні санкції. Сума донарахувань дорівнює різниці між встановленим до сплати та реально сплаченим внеском. Наприклад, ФОП повинен був сплатити суму ЄСВ у розмірі 1000 грн, але помилково своєчасно сплатив тільки 800 грн. В цьому випадку розмір донарахувань складатиме 200 грн., а розмір санкцій становить 20% донарахованої суми за кожний повний або неповний звітний період, але не більше 50% суми донарахованого ЄСВ.

Санкції за порушення порядку нарахування та подання звітності з ЄСВ (фінансова відповідальність платника ЄСВ у вигляді штрафу та пені) застосовуються органом ДФС. Згідно з п. 3 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464 у разі донарахування територіальним органом ДФС або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ накладається штраф у розмірі 10 % від зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період донарахування, але не більш як 50 % суми донарахованого ЄСВ.

При поддержке: Хотите защитить свои ценности или важную информацию но не знаете какой сейф выбрать? На сайте safelock.com.ua вы можете купить сейф любой конфигурации и в разных ценовых диапазонах. Каждый покупатель найдет то, что ему нужно.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) 2018 для ФОП на єдиному податку. Ставки та звітність
3.9 (78.89%) 18 votes

2 Responses to Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) 2018 для ФОП на єдиному податку. Ставки та звітність

 1. Анатолій:

  Доброго дня. Така ситуація, був штраф і пеня за ЄСВ в 2017, все було сплачено. Тут виявляється, що ті кошти не були списані в рахунок штрафів і пені, і тепер виросло знов. Це хто мав ті сплачені кошти розподіляти правильно?

 2. Чи можливе подвійне нарахування ЄСВ в рік на людину? І в якому випадку? Чи це є правомірне?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.00137 sec