Єдиний реєстр податкових накладних (реєстрація, помилки, звірка відомостей)

У цій темі пропоную збирати всю інформацію про Єдиний реєстр податкових накладних. Багато людей називають його Єдиний державний реєстр податкових накладних. Отже, задаємо питання і якщо вони будуть досить актуальні та поширені, вони будуть додаватися на першу сторінку цієї теми.
Згідно пункту 14.1.60 Податкового кодексу єдиний реєстр податкових накладних це — реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом державної податкової служби в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами;

Основні нормативно правові акти, які регулюють порядок реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі

 1. Податковий кодекс, а саме пункт 201.10.
 2. Постанова КМУ від 29.12.2010 №1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних».
 3. Ну і, звісно, сила силенна листів ДПСУ. Вони будуть згадуватися нижче, а їх перелік буде наведено вкінці статті.

Коли платник ПДВ зобов’язаний зареєструвати ПН у Єдиному реєстрі?

Податкова накладна підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі у разі якщо (пункт 11 Підрозділу 2 Прикінцевих положень Податкового кодексу):

 1. Сума ПДВ у одній ПН становить більше 10 тисяч гривень;
 2. ПН виписана на постачання підакцизних або імпортованих товарів (незалежно від суми ПДВ у одній податковій накладній);
 3. Незареєстрована раніше податкова накладна сума ПДВ у якій (з урахуванням розрахунку коригування виписаного до неї) досягла 10 тисяч гривень.

 

Коли треба реєструвати у Єдиному реєстрі розрахунок коригування?

Пунктом 3 Постанови №1246 передбачені випадки, коли у Єдиному реєстрі податкових накладних треба реєструвати розрахунок коригування кількісних та якісних показників:

 1. Якщо розрахунок коригування складається до податкової накладної, яка підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі;
 2. Якщо після виписки розрахунку коригування сума ПДВ у податковій накладній (з урахуванням розрахунку коригування) досягає 10 тис.грн. При цьому слід зареєструвати і податкову накладну і розрахунок коригування до неї.

Загальний порядок реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі

З дня наступного за днем виписки податкової накладної або розрахунку коригування у платника ПДВ є п’ятнадцять календарних днів для того, щоб зареєструвати їх у Єдиному реєстрі. Наприклад, якщо податкова накладна виписана у останній день місяця, то вона підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі до 15 числа (включно) наступного місяця (пункт 201.10 ПКУ).
Згідно пункту 2 Постанови №1246 зареєструвати податкову накладну можна протягом операційного дня (з 00:00 до 23:00). Після складання податкової накладної в електронному вигляді, на неї накладається два електронних підпису: перший – підпис головного бухгалтера або директора (або приватного підприємця), другий – аналог печатки підприємства. Після накладання підписів, податкова накладна надсилається до податкової служби.
Тепер, протягом операційного дня, платнику ПДВ повинна прийти квитанція про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі. Якщо протягом операційного дня будь яка квитанція не прийде, то податкова накладна вважається зареєстрованою. (ПН також вважається зареєстрованою навіть в тому разі, коли квитанція про неприйняття прийде протягом наступного дня. Така позиція ДПСУ викладена у ЄБНЗ).
Згідно все того ж пункту 201.10 податкова накладна надається покупцю тільки після її реєстрації у Єдиному реєстрі (До 01.07.2012 року). Із вступом в силу з 01.07.2012 року Закону №4834-VI від 24.05.2012 податкова накладна може бути зареєстрована у Єдиному реєстрі після її надання покупцеві. Відповідні зміни внесені у пункт 201.10 Податкового кодексу. Начебто все дуже просто.

В якому періоді покупець може включити до податкового кредиту податкову накладну, виписану 30 числа, а зареєстрована у Єдиному реєстрі 10 числа наступного місяця?

Пункт 201.10 Податкового кодексу надає платнику ПДВ право зареєструвати податкову накладну у Єдиному реєстрі протягом 15 календарних днів, наступних за днем її виписки. Тому, податкову накладну з датою виписки 30 числа, а зареєстровану 10 числа наступного місяця, можна включити до складу податкового кредиту періоду її виписки. З цим також погоджується і ДПСУ у своєму листі від 20.12.2011 №9749/7/15-3517 щодо реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі.

Чи треба реєструвати у Єдиному реєстрі розрахунок коригування до ПН, яка на дату її виписки не підлягала реєстрації, а на дату виписки розрахунку коригування підлягає?

Наприклад, у грудні 2011 року була виписана податкова накладна на суму ПДВ 70 тис.грн. У січні виписується розрахунок коригування до неї на суму (-)5 тис.грн. Чи підлягає такий розрахунок коригування реєстрації у Єдиному реєстрі?. Тут слід повністю навести пункт 3 Постанови №1246:

Тобто, треба буде зареєструвати не тільки розрахунок коригування, а й саму податкову накладну.

В яких випадках податкова служба може відмовити в реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі?

Пунктом 9 Постанови №1246 передбачені наступні причини, відповідно до яких податкова служба може відмовити у реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі. Це наступні причини:

 1. Помилки (відсутність обов’язкових реквізитів, неправильний код УКТ ЗЕД або інші);
 2. Відсутність у Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується;
 3. ПН або розрахунок коригування з такими самими реквізитами вже зареєстрований у Єдиному реєстрі.

Протягом операційного дня платнику ПДВ повинна надійти електронна квитанція із зазначенням причин відмови у реєстрації.

Що буде, якщо у податковій накладній, яка реєструється у Єдиному реєстрі відсутні або неправильно заповнені обов’язкові реквізити (наприклад неправильно вказаний код УКТ ЗЕД)?

Таку ПН просто не зареєструють. Помилки у податковій накладній є однією з причин відмови у реєстрації відповідно до пункту 9 Постанови КМУ №1246.

Чи можна виключити (видалити) помилково сформовану податкову накладну з Єдиного реєстру?

На це питання податкова служба надала відповідь в Узагальнюючій податковій консультації від 16.02.2012 №127. Ось сама відповідь:

Простими словами, помилково сформована податкова накладна не може буди виключена (видалена) з Єдиного реєстру.

Чи можна виправити помилку у податковій накладній, яка вже пройшла реєстрацію у Єдиному реєстрі?

Впринаймні я знаю два варіанти (може хтось запропонує ще якісь). Але кожен з них має свої суттєві недоліки:
Перший варіант. Пунктом 12 Постанови №1246 передбачено, що якщо продавець надіслав кілька примірників однієї податкової накладної, то зареєстрованою вважається та, щодо якої надійшла квитанція в електронному вигляді про прийняття. Відповідно, якщо у надісланій на реєстрацію ПН виявлена помилка, а квитанція про прийняття ще не приходила, можна спробувати надіслати ще одну з правильними даними. Але не факт, що зареєструють саме її.
Другий варіант. Якщо з моменту складання неправильної податкової накладної, яка пройшла реєстрацію у Єдиному реєстрі пройшло менше 15 календарних днів, то можна виписати розрахунок коригування, яким повністю відкоригувати помилкову податкову накладну. Потім виписати нову. Але це буде суперечити вимогам статті 192 Податкового кодексу, відповідно до якого розрахунок коригування виписується тільки у разі: наступним за постачанням перегляді цін, повернення товарів, повернення передоплати. Можливість виписки розрахунку коригування для виправлення помилки у Єдиному реєстрі у статті 192 ПКУ не передбачено.

Що робити, коли постачальник не встиг зареєструвати податкову накладну у Єдиному реєстрі?

Податкова накладна спочатку виписується та надається покупцю, а вже потім протягом 15 календарних днів реєструється у Єдиному реєстрі. Що робити, коли податкова накладна є, але вона не зареєстрована у Єдиному реєстрі?
Вихід лише один – до декларації з ПДВ треба додати заяву зі скаргою на свого постачальника (пункт 201.10 ПКУ). Така скарга може бути підставою для проведення у постачальника виїзної позапланової перевірки. Тільки якщо подати таку скаргу, покупець товарів буде мати право включити таку податкову накладну до складу податкового кредиту (відповідно, якщо не подати – права на податковий кредит не буде). Слід звернути увагу на позицію податкової служби з цього питання: скарга може бути подана до декларації лише за той період, в якому виписана податкова накладна. Відповідно, у наступних періодах, скаргу подати вже не можна, а право на податковий кредит саме за цією податковою накладною втрачається.

Чи треба реєструвати ПН у Єдиному реєстрі, якщо обидва екземпляри залишаються у продавця?

В яких випадках обидва екземпляри податкової накладної залишаються у продавця, достатньо детально описано у темі Податкова накладна. Особливості виписки та заповнення. Чи треба реєструвати таку податкову накладну, в якій сума ПДВ перевищує 10 тис.грн., або постачаються підакцизні або імпортовані товари?
Згідно пункту 4 Постанови №1246 не підлягають реєстрації податкові накладні, які не видаються покупцеві та залишаються у продавця. Також на це непрямо вказує абз.2 пункту 201.10 ПКУ, згідно якого податкова накладна надається покупцю після реєстрації у реєстрі. Відповідно, якщо ПН не надається отримувачу товарів чи послуг, вона не реєструється.

Чи можна перевірити чи зареєстрована ПН у Єдиному реєстрі та як здійснити звірку отриманої ПН з даними з Єдиного реєстру?

Порядок проведення звірки даних податкової накладної з даними Єдиного реєстру описано у пунктах 13-17 Постанови №1246. Покупець повинен надіслати до ДПСУ запит на звірку, на який накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб. Податкова служба робить витяг з Єдиного реєстру та не пізніше наступного робочого дня від дня отримання запиту, надсилає витяг покупцю товарів, який здійснює звірку.

Чи слід реєструвати декілька податкових накладних, виписаних за день, сума ПДВ по яких перевищує 10 тис.грн. (декілька відвантажень або поставок)?

Не треба. Сума ПДВ повинна перевищувати 10 тис.грн.по одній податковій накладній.

Чи можна розділити одне відвантаження або одну оплату на багато податкових накладних, щоб не реєструвати її у Єдиному реєстрі?

Доцільно було робити таке раніше, коли гранична сума ПДВ для реєстрації у Єдиному реєстрі була 100 тис.грн. і більше. Припустимо продавцю поступила передоплата на суму 360 тис.грн. в тому числі ПДВ 60 тис.грн. по одному платіжному дорученню. Чи можна на таку передоплату виписати 6 податкових накладних по 60 тис.грн. кожна. Таким чином сума ПДВ в кожній з них буде дорівнювати 10 тис.грн. та їх не доведеться реєструвати у Єдиному реєстрі.
Моя думка, що так робити не можна. Прямої вказівки на це я ніде не зустрічав, але це буде явно суперечити наступним законодавчим нормам:
Згідно пункту 201.4 ПКУ податкова накладна виписується у день виникнення податкових зобов’язань продавця. Тобто одну податкову накладну по одному покупцю за день виписати помилкою не буде, а ділення однієї поставки або оплати цим пунктом не передбачено.
Згідно закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV первинний документ — документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. В нашому прикладі, первинним документом є банківська виписка на отримання грошових коштів однією сумою, відповідно і податкова накладна повинна бути одна.
Одне можна сказати абсолютно точно: податкова служба дуже сильно причепиться до цієї ситації та просто так не відстане.

Чи треба реєструвати ПН виписану на вартість послуг, для виконання яких використовувались підакцизні або імпортовані товари або такі товари були перероблені а потім реалізовані?

На ці питання у Єдиній базі податкових знань є відповіді приблизно наступного змісту:
Щодо послуг. Якщо у податковій накладній підакцизні або імпортовані товари не виділяється окремим рядком, то таку ПН реєструвати у Єдиному реєстрі не треба. Якщо такі товари фігурують у номенклатурі, то податкову накладну треба реєструвати.
Щодо перероблених товарів. Якщо такі товари були піддані достатній обробці/переробці, то вони вважаються товарами українського походження та податкову накладну, виписану на їх постачання реєструвати у Єдиному реєстрі не треба.

Чи треба реєструвати розрахунок коригування у разі зміни номенклатури?

Пункт 3 Постанови №1246, який встановлює вимоги щодо реєстрації розрахунків коригування у Єдиному реєстрі не містить виключень. Тобто, всі розрахунки коригування, які виписують до податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі, підлягають реєстрації.

Податкова накладна не зареєстрована у Єдиному реєстрі протягом 15 днів. Чи можна зареєструвати її пізніше?

На думку податкової служби, викладеній у ЄБНЗ, якщо податкову накладну не зареєструвати вчасно, то її вже не можна буде зареєструвати ніколи. Те саме стосується і розрахунків коригування, виписаних у майбутньому до такої податкової накладної.

Чи передбачена відповідальність за нереєстрацію податкових накладних або розрахунків коригування у Єдиному реєстрі?

Що стосується продавця, який не зареєстрував ПН або РК, Податковий кодекс відповідальності за це не передбачає. Але, податкова служба цілком законно може застосувати адміністративний штраф передбачений статтею 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення встановленого порядку ведення податкового обліку (до 170 грн.).
Що стосується покупця, то він втратить право на податковий кредит по незареєстрованій податковій накладній, якщо, звісно, не подасть скаргу на свого постачальника.

Чи передбачена відповідальність за помилкову реєстрацію?

На це питання є відповідь у Наказі №127 приблизно наступного змісту:
У випадку виявлення розбіжностей між даними Єдиного реєстру та даними реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які щомісячно надають в електронному вигляді до податкової служби, податкова служба звертається до платника ПДВ з письмовим запитом відповідно до пункту 78.1.1 ПКУ. У випадку ненадання пояснень ініціюється позапланова виїзна перевірка.

Коментарі

bykashka » 08 июн 2012, 07:22

Які існують причини неприйняття податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних?

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше двадцяти календарних днів, наступних за датою їх виписки.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до Державної податкової адміністрації України є дата та час, зафіксовані у квитанції. Якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно п.201.1 ст.201 та/або п.192.1 ст.192 ПКУ, протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.

Згідно із пунктом 9 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року №1246, причиною відмови у прийнятті податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації є:

1) наявність помилок;
2) відсутність в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується;
3) факт реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами.

ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС

Bylka » 22 авг 2012, 13:06

Доброго дня!

У нашого підприємства велика проблема… Полягає все у тому, що підприємство «А» купило в нас певний товар з кодом УКТ ЗЕД 04.05.2012р. на суму 37210,00 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 6201,67 грн. під час реєстрації податкової накладної до ЄРПН була допущена помилка в даті виписування ПН. Вийшло так, що ПН була виписана 28.05.2012р., а не 04.05.2012р. .
Підприємство «А» відмовляється замінити номенклатуру в ПН з товару на послугу… Ми та підприємство «А» включили обоє ПН в звітність з ПДВ за 05 місяць 2012 року…. Підкажіть чи можна щось зробити, щоб ні нам , ні підприємству «А» не платити штрафів і так далі…..
і якщо хтось з таким вже стикався, що нам грозить, як продавцеві?

На перед дуже ВАМ Вдячні!!!

byhgalter » 23 авг 2012, 20:42

На момент реєстрації податкової накладної у єдиному реєстрі податкових накладних яке було число? Думаю, що максимум 24 травня. Тоді виникає питання, яким чином у вас прийняли цю податкову накладну до реєстрації.
Максимум, що вам загрожує, це адміністративний штраф 170 грн. по статті 163-1 кодексу україни про адміністративні правопорушення.
Якщо ваш покупець вчасно помітив помилку, та подав разом із податковою декларацією за травень скаргу до ДПІ на вас, то робити нічого не треба. Якщо скарга не була подана, то ваш контрагент може втратити право на податковий кредит.
Якщо першою подією було відвантаження, то, на мою думку, є два варіанти вирішення проблеми:
1. Зробити коригування та виписати нову податкову накладну. Простими словами, оформити повернення товару та отримання іншого.
2. Перевиписати видаткову та податкову накладну на 28.05.12. Тобто нібито, відвантаження було 28, а не 04. Щоправда, тут виникає питання, якою датою ви зареєстрували податкову накладну у Єдиному реєстрі.

Bylka » 27 авг 2012, 10:45

На момент реєстрації у ЄРПН була дата: 28.05.2012….

Справа в тому що скарги вони не подавали та й включили цю ПН до податкової декларації…. ще й тим числом, яким би ця ПН мала бути виписана нами , тобто 04.05.2012р. а не тим яким вона була зареєстрована 28.05.2012…
Порядковий номер даної податкової накладної № 2.

bykashka » 27 авг 2012, 12:56

Я думаю, что можно выписать расчет корректировки к ошибочной налоговой накладной, полностью обнулив ее. И выписать новую, уже правильную.
Если, конечно же, это возможно и на это пойдет покупатель. С точки зрения пункта 192 НКУ, это неправильно, но другого механизма исправления ошибок в Едином реестре налоговых накладных вроде как нет.Можно, конечно же, оставить все как есть и уповать на то, что проверяющие не заметят этой ошибки. Могу сказать, что заметить ее будет трудновато, поскольку я знаю как они это проверяют. Они смотрят количество НН, которые подлежат регистрации ЕРНН, по обычному реестру. Потом сверяют это количество и сумму с Единым реестром. Если сумма и количество накладных совпадают, то все нормально. Если не совпадают, то уже начинают смотреть глубже.
Ташута » 30 авг 2012, 13:49
Добрий день! Я ще не реєструвала ПН в єдиному реєстрі- не було потреби, а зараз вона виникла. Але не знаю як. Вартість замовлення становить 78840 грн., в т.ч. ПДВ 13140. (Рахунок покупцю виставлено на всю суму). Оплата здійснюється в розмірі 70%передоплати, та 30% доплати після виготовлення замовлення. І от 30.08.12 надійшла передоплата 55188(в т.ч. ПДВ 9198), по першій події з»явилася ПН. Чи треба реєструвати цю ПН в єдиному реєстрі? А доплата прийде у вересні? Її теж реєструвати?
Допоможіть, будь ласка! Дякую.
byhgalter » 02 сен 2012, 11:21
Ну по перше на тему реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі є спеціальна тема. Спочатку читаємо Як задавати питання на форумі?, а потім переходимо у цю тему ediniy-reestr-podatkovih-nakladnih-t98.html. Трохи пізніше, перенесу ваше питаннЯ туди.
У вас податкова накладна по першій події виписана на суму ПДВ 9198 грн., що є меншим ніж 10 тис.грн. Тому вона не підлягає реєстрації. Коли ви випишете другу податкову накладну, сум ПДВ у ній буде також менша за 10 тис. грн., тому її також не треба буде реєструвати.
Aleksandr » 16 сен 2012, 14:30
При выдаче товару в одном из супермаркетов меня предупредили, что выдача налоговой накладной будет составлять более 10000грн., что нежелательно! Почему, в чем я могу получить неприятность? Заранее благодарю за Ваши, как обычно, компетентные ответы.
byhgalter » 17 сен 2012, 05:59
Неприємність полягає в тому, що ця податкова накладна підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних. Перш ніж включити її до складу свого податкового кредиту ви повинні впевнитися, чи дійсно вона там зареєстрована. Вам у цю тему ediniy-reestr-podatkovih-nakladnih-t98.html . Там є відповіді на ваші питання.
alisacom » 21 дек 2012, 08:23
Добрий день! Підкажіть,будь ласка, що робити: Замовник здіснив передоплату з липня по жовтень 2012р. трьома сумами, на які було складено податкові накладні. В кінці жовтня підписано акт виконаних робіт на загальну суму послуги. Податкова накладна була складена на суму різниці між вартістю послуг і авансових оплат з помилкою ще й незареєстрована в ЄРПН. Помилку виявлено у грудні. Податкові зобов»язання задекларовані і сплачені.
Як вийти із ситуації з найменшими втратами? Чи необхідно подавати Розрахунок коригування Пн, уточнюючу Декларацію з ПДВ за жовтень? Буду щиро вдячна за відповідь!
bykashka » 23 дек 2012, 17:28
Що це означає? Поясність будь ласка, в чому помилка.
Яким чином ви задекларували податкові зобов’язання?
Розпишіть все по сумам, постараємося вам допомогти.
Ольга Ше » 29 янв 2013, 15:41[color=#000000]Подскажите пожалуйста, что делать если[color=#FFFF40] неправильно указан период, а срок (365дней) по НН уже истек???? То есть у меня следующая ситуация: в 2011 года в декабре в додаток 5 и реестр НН я включаю в кредит налоговую накладную выписанную контрагентом в ноябре 2011 и по ошибке ставлю ее как полученная и выписанная 12.2011годом — то есть неправильный период выписки. Срок по которым я могла подать уточненку уже истек, т.к по закону только 365 дней можно. Что делать в этой ситуации не знаю. А в налоговой говорят что получается «яма», и эта налоговая будет аннулирована за неимением ее подтверждения контрагента. ПОДСКАЖИТЕ, МОЖЕТ КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ СИТУАЦИЕЙ…… :( :shock:[/color][/color]
bykashka » 30 янв 2013, 07:48
Сталкивались конечно. Очень распространенная ситуация. У вас получается в одном месяце яма то есть минус, а в другом плюс. Снимать налоговый кредит у вас они не имеют права так как есть НН и вы всего лишь указали неправильный период выписки. По сути все решается обычной встречной сверкой и налоговики сами убирают расхождения у себя в базе на основании встречки.
Ольга Ше » 30 янв 2013, 09:49
Спасибо большое за помощь!
Сегодня еще звонила в налоговую консультацию и мне сказали что если я сама обнаружила эту ошибку, то я имею права подать уточненку — по закону 1095 дней, имею право вносить изменения т.е период или номер НН, при условии что правильно указана сумма НН.Еще раз большое спасибо!!!!
Когда исправлю ошибку и если все сложится хорошо тогда напишу — что такое проходит!!!!
Sergey » 04 фев 2013, 09:04
Добридень так вийшло що нашому підприємству віддали в лютому 2013 року підписані форми 15 грудня 2012 року, не попередивши про це! по прибутку я встигаю здать звіт, по пдв уточнюватимуся (ми ПЛАТНИКИ ПДВ , ТОВ , на загальній системі) — вони (комунальноє підприємство, теж платники ПДВ ) Гроші вони нам платитимуть у фераля 2013 роки, і гроші у них виділятимуть бюджет! я не встигла зарегестріровать нн (сума 97000 тис.) .Как бути з реєстрацією нн?
Світлана1980 » 02 мар 2013, 09:24
Скажіть, будь-ласка, яку відповідальність несе продавець за неправильну дату формування податкової накладної, виписаної в одному податковому періоді? наприклад, дата першої події — 16 грудня 2012 року (отримали аванс), а податкову виписали 31.12.12 року (по акту виконаних робіт) і зареєстрували в ЄРПН…
Tatyana.SHevchenko » 09 июл 2013, 12:31
Що робити? якщо зареєстрована одна сума в єдиному реєстрі, а впокупці зареєстрували другуі міняти відміняються.
byhgalter » 10 июл 2013, 07:02
Поподронее опишите ситуацию, а то из вашего сообщения ничего не понятно.
Lusien_ » 12 июл 2013, 14:03
Подскажите, пожалуйста, как отредактировать в зарегистрированной налоговой накладной в єрпн номер и дату договора, сумма меняться не будет.
 Танюня » 13 июл 2013, 13:22
Подскажите пожалуйста Налоговая накладная от 01.07.2013 года под №68 , за 02.07.13г под № 69, а также за 02.07.13г под № 1, №2 №3 И так далее Разрешено ли это по аконодательству?
 Anna.Nevirets » 13 сен 2013, 08:42
Допоможіть з таким питанням:
22 квітня заключено договір лізингу на суму 320 тис.грн., внесено авансовий платіж у сумі 96 тис.грн. (отримано податкову накладну). 7 травня виписано податкову накладну на решту — 224 тис.грн..
Коли покупець має внести податкову на 224 тис.грн. в реєстр для отримання податкового кредиту? Чи можна це зробити після виплати даної суми?
Lisa » 24 сен 2013, 09:54
подскажите пожалуйста,как проверить регистрацию налоговой накладной в едином реестре,полученой от продавца?
StarAlex » 08 окт 2013, 18:09
Доброго вечора! Будьте добрі, допоможіть з таким питанням: податкова при проведенні планової перевірки викидає податкові накладні по наступній причині — дані податкові накладні виписані, підписані і пропечатані постачальником на паперових носіях, зареєстровані у ЄРПН вчасно, проте складала і підписувала дані податкові накладні (паперовий носій) рядовий бухгалтер чи менеджер, а вот реєструвала у ЄРПН і накладала цифровий підпис гол.бухгалтер. Тепер податкова трактує це як неналежно виписана і зареєстрована податкова накладна і викидає з податкового кредиту. ЛЮДИ ДОБРІ ПЛІЗЗ ХЕЛП, бо буде повний завал там рахують 6-ти значну цифру. Дякую.
 tataz2006 » 26 ноя 2013, 12:32
Добрий день. Підкажить, будь ласка, що потрібно зробити в моїй ситуації: 11.10.13 я виписала податкову накладну та зареєструвала ії. 29.10. виписала коригування до неї в звязку із зміною номенклатури и не зареєструвала його. Декларацію по ПДВ здала з коригуванням,( вказаний в реєстрі та в додатку до декларації). Як мені тепер зареєструвати коригування до декларації?
 byhgalter » 28 ноя 2013, 20:41
Можно подать уточненку к декларации и исключить из нее эту корректировку. Потом выписать корректировку новой датой и зарегистрировать ее.
Однако стоит ли прибегать к таким сложным манипуляциям, учитывая то, что корректировать нулевая?
olesyavashchuk » 10 дек 2013, 20:39
Доброго дня! Підскажіть будь-ласка , як буде правильніше вийти з такої ситуації. Покупець здійснив авансову оплату по рахунках на суму 5000,00 грн., по ній були сформовані податкові накладні. В межах того ж місяця була виписана видаткова накладна на суму 10628,45 грн., і помилково сформована податкова накладна також на цю суму — 10628,45 грн., яка була щей зареєстрована в ЄРПН. Розрахунок коригування до податкової накладної робити на суму 10628,45 грн, і виписати нову податкову накладну на суму 5628,45 грн. Чи зробити розрахунок коригування тільки на суму 5000,00 грн., і відповідно вже не формувати ще однієї податкової накладної.
byhgalter » 11 дек 2013, 18:36
В общем то, я считаю, что можно сделать и так и так. В любом случае это будет нарушением порядка выписки налоговых накладных и расчетов корректировки. Согласно статьи 192 Налогового кодекса корректировка выписывается только в случае изменения стоимости или количества или номенклатура. У вас же накладная просто выписана ошибочно.
Есть еще третий вариант, выписать правильную накладную на 5 с чем то тысяч и зарегистрировать ее в едином реестре. Таким образом будет у вас просто одна налоговая (ошибочно выписанная) зарегистрирована в реестре. При этом ни вы ни ваш контрагент не включит ее себе в декларацию.
Но я бы, наверное сделал бы корректировку на 5000 на изменение количества.
olesyavashchuk » 12 дек 2013, 06:55
Добрий день!
По-першому абзацу вашої відповіді: а як зробити так, щоб це не було порушенням правил виписки податкових накладних і розрахунків коригування? Яким чином я можу просто зняти цю накладну із податкового зобов’язання? Чи буде правильним зробити розрахунок коригування на всю суму податк. накладної, її включити в додаток 1 до декларації ПДВ, але покупцю не давати цього розрахунку?
По-другому абзацу: але ж ця помилково виписана податкова накладна зареєстрована в ЄРПН, і якщо не включити її в декларацію, то податківці побачать відхилення податкого зобов’язання?!
 byhgalter » 13 дек 2013, 11:00
Не давать покупателю расчет корректировки — это опять же противоречит статье 192 Налогового кодекса. Главное, чтобы покупатель не отобразил эту налоговую в своей декларации.
Наталі » 05 июн 2014, 10:57
Добрий день! Підкажіть, виписала податкову накладну і зареєструвала . Після чого дізналась, що невірно вказала назау покупця, як виправити помилку, чи буде штраф і яим це зрозить?
Гість » 14 июл 2015, 20:27
Доброго часу доби ! Підскажіть хто небудь, чи можу всі налогові накладні спочатку попідписувати , а потім виділивши їх усі, відправити в ДФС ? Щоб не нажимати кожну по три рази, коли їх наприклад 112 ? Дякую
Єдиний реєстр податкових накладних (реєстрація, помилки, звірка відомостей)
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.59MB/0.00041 sec