Єдиний податок 2012 та реєстрація платником податку на додану вартість. Право чи обов’язок?

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Головне питання цієї статті: «Платник єдиного податку третьої групи перевищив обсяги постачання в розмірі 300 тис.грн. Чи повинен він в обов’язковому порядку зареєструватися платником податку на додану вартість? Чи тільки має на це право?». Давайте спробуємо разом відповісти на це питання. Адже воно досить важливе. Взагалі то, у цій статті буде розглянуто не тільки це питання, а й інші особливості одночасного застосування податку на додану вартість та нової спрощеної системи оподаткування.

На написання цього поста мене підштовхнули активні обговорення теми спрощеної системи оподаткування 2012 та податку на додану вартість майже на всіх бухгалтерських форумах. В приклад можна поставити ці теми на бухфорумі та форумі ЧП. Форумчани схиляються до того, що платники єдиного податку у разі перевищення обсягів постачання в розмірі 300 тис.грн. виключно мають право стати платниками ПДВ.

Все було б цілком зрозуміло, якщо б в той час, як на форумах йде обговорення, деякі бухгалтерські та юридичні видання публікують інформацію, згідно якої спрощенець зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ у разі перевищення 300 тис.грн. Про них можна почитати наприклад тут.

Остаточно прояснити ситуацію зможе лише офіційне роз’яснення податкового органу. Проте час невблаганно спливає та до кінця року залишаються лічені дні. Тому, перш ніж схилятися до тієї чи іншої точки зору, спробуємо самі розібратися в цьому питанні аналізуючи норми Закону від 04.11.2011 №4014-VI та оновленого Податкового кодексу. Нам це цілком під силу.

Пост я побудував таким чином, що спочатку буде наводитися норма Податкового кодексу, яка стосується одночасно платників єдиного податку та податку на додану вартість, а потім, деякі, не те щоб сказати роз’яснення, а скоріше міркування щодо цієї норми. Як завжди, прошу висловлювати свої думки з приводу теми статті у коментарях. Якщо я щось упустив, буду додавати їх у текст статті. Отже, поїхали.

Чи є платник єдиного податку «особою» для цілей розділу V Кодексу «Податок на додану вартість»?

14.1.139. особа для цілей розділу V цього Кодексу — будь-яка із зазначених нижче осіб:

абзац 1: суб’єкт господарювання — юридична особа, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій (КРІМ юридичних осіб, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків, ЗА ВИНЯТКОМ юридичних осіб — платників єдиного податку, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу);

абзац 3: фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (КРІМ фізичних осіб — підприємців, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, та фізичних осіб — підприємців, визначених у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків, ЗА ВИНЯТКОМ фізичних осіб — підприємців, визначених у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу), та/або ввозить товари на митну територію України;

Тобто, не є «особами» для цілей Розділу V Податкового кодексу:

— юридичні особи – платники єдиного податку за ставкою 5%;

— фізичні особи — підприємці першої та другої групи, а також третьої групи за ставкою 5%.

Якщо виконується умова постачання платникам ПДВ робіт (послуг) за останні 12 календарних місяців в розмірі 300 тис.грн., то юридичні особи та фізичні особи третьої групи за ставкою 5% стають «особами» для цілей Розділу V Податкового кодексу. Слід звернути особливу увагу на те, що мова йде тільки про роботи (послуги). Тобто, якщо юридична особа або фізична особа третьої групи за ставкою 5% досягне обсягу постачання в розмірі 300 тис.грн. завдяки постачанню товарів, то такі платники не будуть «особами» для цілей Розділу V. Так само, якщо необхідний обсяг постачання буде досягнуто частково за рахунок надання послуг та частково за рахунок поставки товарів, умова п.14.1.139 виконуватися не буде.

Ну а якщо вони стають особами, то на них розповсюджуються норми Розділу «Податок на додану вартість». Йдемо далі.

Реєстрація платником ПДВ на спрощеній системі оподаткування. Обов’язок чи право?

181.1. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

Коли Податковий кодекс тільки но вступив в силу з 01.01.2011 року, цією нормою платникам єдиного податку було заборонено бути платниками податку на додану вартість. Із появою Закону від 04.11.2011 №4014-VI цей пункт не зазнав змін. Тому, в даному випадку, можна сказати, що обов’язкова реєстрація платниками ПДВ взагалі не розповсюджується на спрощену систему оподаткування.

Тому, на мою думку, платники єдиного податку третьої та четвертої групи за ставкою 5%, які досягли обсягу постачання 300 тис.грн. по роботам (послугам) наданим іншим платникам ПДВ не зобов’язані реєструватися платниками податку на додану вартість.

Реєстрація платником податку на додану вартість при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну

183.4. У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV цього Кодексу, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом. Якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу, реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183.3 цієї статті.

У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту «г» підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 цього Кодексу, реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183.2 цієї статті.

1. Якщо платники єдиного податку вирішили перейти на загальну систему оподаткування та за останні 12 календарних місяців обсяг їх оподатковуваних операцій перевищує 300 тис.грн. вони зобов’язані стати платниками податку на додану вартість.

2. Якщо необхідний обсяг постачання не досягнуто, платник єдиного податку, який переходить на загальну систему, також може стати платником ПДВ, за умови, якщо за останні 12 календарних місяців обсяг постачання іншим платникам ПДВ становить не менше 50% від загального обсягу постачання.

3. Платник єдиного податку реєструється платником ПДВ у разі зміни ставки з 5% на ставку 3%.

Чи включається податок на додану вартість до складу доходу платника єдиного податку?

292.11. До складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;

У разі, якщо платник єдиного податку зареєстрований платником ПДВ, то до складу його доходу не включається сума податку на додану вартість. Наприклад, платник єдиного податку третьої групи за ставкою 3% отримав гроші за реалізований товар 24 000 грн. в тому числі ПДВ 4 000 грн. Його дохід складає 20 000 грн. Відповідно він сплатить єдиний податок у розмірі 20 000 * 3% = 600 грн.

Інший приклад: платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5% отримав 24 000 грн. за реалізований товар. Такий спрощенець не є платником ПДВ, тому у цій сумі немає податку на додану вартість. Його дохід – 24 000 грн. Єдиний податок 24 000 * 5% = 1 200 грн.

Хто може обрати третю групу за ставкою 3% + ПДВ?

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:

а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;

в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

г) платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 розділу V цього Кодексу, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

Ставку 3% + ПДВ може обрати:

а) СГД на загальній системі, який вже є платником податку на додану вартість та переходить на спрощену систему оподаткування.

б) Цей пункт я взагалі не зрозумів. До кого він відноситься? Може ви знаєте? Виникла думка, що даний пункт відноситься до тих платників єдиного податку третьої або четвертої групи за ставкою 5%, які зареєструвалися платником податку на додану вартість, відповідно, отримали свідоцтво платника ПДВ, проте ще не встигли перейти на ставку 3%. Така ситуація може виникнути тоді, коли свідоцтво платника ПДВ отримано на початку кварталу, а обрати ставку 3% такий платник зможе лише з початку наступного кварталу. Можна сказати, що цей пункт тісно пов’язаний із пунктом г).

в) СГД на загальній системі, який не є платником ПДВ, проте який ним реєструється або в обов’язковому порядку (відповідає вимогам п.181.1 ПКУ) або в добровільному (відповідає вимогам п.182.1 ПКУ) та переходить на спрощену систему оподаткування.

г) Платник єдиного податку третьої або четвертої групи за ставкою 5%, за умови досягнення обсягу постачання робіт (послуг) іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців в розмірі 300 тис.грн. та реєстрації його платником ПДВ.

Аналізуючи дану норму, роблю припущення, що жоден платник єдиного податку не потрапить у третю чи четверту групу за ставкою 3% + ПДВ з першого кварталу 2012 року. Всі бажаючі зможуть застосувати ставку 5%. Можливість зареєструватися платниками податку на додану вартість та перейти на ставку 3% з’явиться в них лише з другого кварталу.

Ще одним аргументом на користь того, що платник єдиного податку лише має право, а не обов’язок реєструватися платником податку на додану вартість, є те, що у вищенаведеній нормі зазначено «ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, МОЖЕ бути обрана».

Анулювання реєстрації платником податку на додану вартість

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

Тут все просто. Говорити навіть нічого.

Фізичні особи — платники ПДВ ведуть інший облік ніж неплатники

296.1.2. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України.

Слід звернути увагу, що платники першої та другої групи, а також платники третьої групи за ставкою 5% ведуть облік лише доходів (пункт 296.1.1 Податкового кодексу).

Третя група – платники податку на додану вартість вже ведуть облік доходів та витрат, форму та порядок якого затверджує Мінфін. Податок на додану вартість – це особливий податок у нас в Україні, тому контроль за його платниками більший, ніж за іншими платниками податків.

От, начебто, і всі важливі моменти, які стосуються нової спрощеної системи оподаткування, яка чекає на нас з 2012 року та податку на додану вартість, платниками якого знову можуть бути платники єдиного податку. Звичайно, слід чекати офіційних роз’яснень з боку головного податкового відомства. Проте, аналізуючи норми оновленого Податкового кодексу я роблю висновок (та й не тільки я), що платник єдиного податку не зобов’язаний реєструватися платником податку на додану вартість у разі перевищення обсягу постачання робіт (послуг) в розмірі 300 тис.грн. за останні 12 календарних місяців, а лише має на це право.

А який висновок зробили ви? Як завжди, чекаю на обговорення цього питання у коментарях.

Єдиний податок 2012 та реєстрація платником податку на додану вартість. Право чи обов’язок?
Оцініть статтю

29 Responses to Єдиний податок 2012 та реєстрація платником податку на додану вартість. Право чи обов’язок?

 1. Олександр:

  Щодо «б) Цей пункт я взагалі не зрозумів. До кого він відноситься? Може ви знаєте?»…..це мабуть за аналогією з нижченаведеним за цим п.Б. п.Г….тільки в п.Г. описується тільки но процес досягнення необхіднного обсягу постачання в 300 000 грн, а в п.Б. ВЖЕ досягнуті ДАНІ обсяги в 300000 грн, коли платник єдиного податку ВЖЕ має право зареєструватися платником ПДВ, але ще по якомось причинам вагається та не наважився на це (нібито думає — переходити чи ні, хоча ВЖЕ має законні на те підстави і право)……різниця мабуть тільки в «розміщенні» платника єдиного податку на відповідному «відрізку (шляху)», що дає або ще ні переважне право на реєстацію платником ПДВ….тобто, або ти ще тільки «дотягуешь» до 300000грн, або вже «переступив»цю відмітку…….

 2. Андрій М:

  тобто, на Вашу думку, платники єдиного податку третьої та четвертої групи за ставкою 5%, які досягли обсягу постачання 300 тис.грн. по роботам (послугам) наданим іншим платникам ПДВ не зобов’язані реєструватися платниками податку на додану вартість.
  Ви можете це підтвердити якими небудь офіційними розясненнями або коментарями податківців ?

 3. Олександр, ще раз перечитав цей пункт: «платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;».
  Тобто,такий платник вже має свідоцтво ПДВ та є платником. Виникла ще думка, що під цим пунктом маються на увазі платники єдиного податку третьої групи за ставкою 5%, які вже зареєструвалися платниками ПДВ, проте ще не перейшли на ставку 3%. Таке може бути? Я думаю, що може. Оскільки, як зазначається у статті, Податковий кодекс надає лише право обрати ставку 3% за умови сплати податку на додану вартість. На мою думку, теоретично, платник ПДВ може перебувати на ставці 5%, якщо не надасть заяву на зміну ставки.
  Андрій М, може ви неуважно читали цей пост. Ніяких роз’яснень ще немає. Такий вивід зроблений тільки на підставі аналізу норм Податкового кодексу. Роз’яснення ще будуть. Проте, на мою думку, Податковий кодекс дає чітку відповідь на дане питання.

 4. Анна:

  Спасибо за разъяснения

 5. Володимир:

  ЗА ВИНЯТКОМ фізичних осіб – підприємців, визначених у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу), та/або ввозить товари на митну територію України;

  мені цей підпунк в податковій роз’яснили, що тільки хто постачає послуги та роботи може бути на ЄП 3% + ПДВ, а так як я постачаю товари, то не можу. Дякую за статтю, буду пробувати відстояти.

 6. Володимир, ну якщо у вас окремо від товарів набереться обсяг поставки по роботам/послугам 300 тис за 12 календарних місяці, то Податковий кодекс вам не забороняє стати платником ПДВ.

 7. Володимир:

  Цитата — «Ставку 3% + ПДВ може обрати:
  а) СГД на загальній системі, який вже є платником податку на додану вартість та переходить на спрощену систему оподаткування.»
  Але для деяких СГД тут буде один неприємний момент. На спрощеній системі вони потрапляють під дію п.14.1.139 ПКУ, згідно якого, якщо за останні 12 місяців обсяг наданих послуг платникам ПДВ менше 300 тис., вони не є «особою» для розділу 5 ПКУ, відповідно, свідоцтво платника ПДВ тут же автоматично анульовується і вони все одно буде сплачувати єдиний податок за ставкою 5%.

 8. Володимир, це логічно. Я, звичайно, про це також думав. Проте, я з вами не згоден. Анулювання свідоцтва платника ПДВ здійснюється у зв’язку із наявністю обставин, прописаних у пункті 184.1 Податкового кодексу. Там, такої підстави для анулювання реєстрації платником ПДВ, немає. Крім того, пункт 293.8 ПКУ не ставить додаткових умов для суб’єкта господарювання на загальній системі, який переходить на єдиний податок у третю групу 3%. Крім того, у Податковому кодексі немає такого поняття як автоматичне анулювання. Свідоцтво анулюється або за заявою платника, або за ініціативою податкового органу.
  Тобто підстав для анулювання свідоцтва в даному випадку немає.

 9. Игорь:

  Я на спрощеній системі, обсяг виручки за 2011рік — 200000,00грн.,найманих працівників немаю, надаю юридичні послуги . 1.В податковій сказали що мені необхідно обирати 3-ю группу, та сплачувати 5% від доходу.
  2.Мене це задовольняє, але якщо обсяг доходу перевищить 300.000,00 чи не буде це підставою обовязково реєструватися платником ПДВ і переходити на 3%+ПДВ, чи можна буде і далі сплачувати 5%.Дякую.

 10. Іван:

  Я на єдиному податку,надаю транспортні послуги по перевезенню вантажів,виручка за 2011 рік-480000,00грн.,маю дві наймані особи(водії).З платниками пдв не працював,була заборона.Половина надходжень була від «єдинщиків», друга від закордонних партнерів.Коли в 2012році складеться аналогічна ситуація з надходженнями,то мені потрібно реєструватись платником пдв,чи треба «нагуляти»ці 300000,00грн. з платниками пдв.ДЯКУЮ.

 11. Игорь, можна. У статті як раз цей момент описано.
  Іван, тільки з платниками ПДВ.

 12. Володимир:

  Це виходить, що тільки хто надає послуги або виконує роботи може бути на ЄП 3% + ПДВ, а хто займається виробництвом або тільки торгівлею, то такі платники не можуть бути на ЄП 3% + ПДВ.

 13. Галина:

  Надаю послуги інтернету фізичним особам і надаю в оренду приміщення до 100 квадратів чи можу я бути на єдиному подату ІІ групи?

 14. Богдан:

  Ми платники єдиного податку третьої групи за ставкою 5% надаємо послуги платникам ПДВ . Якими документами підтвердити це надання? Чи можна виписати рахунок і накладну в яких буде проставлена сума пдв?

 15. Галина, наскільки я знаю, послуги інтернету відносяться до діяльності пошти та зв’язку, якою, відповідно до пункту 291.5.1. ПКУ, не можна займатися на єдиному податку.
  Богдан, ви не можете прописати суму ПДВ у накладних, які ви надаєте своїм покупцям, оскільки ви не є платниками ПДВ. А надання послуг, зазвичай, оформлюється актом виконаних робіт.

 16. Анна:

  Я ФОП на єдиному податку, цього року перейшла н 3 групу-5%. У 2011 році, бувши на єдиному податку, отримала дохід 530 тис.грн., у звіті за 4 квартал помилково написала 400 тис., що мене чекає, які штрафи і що мені робити. Дякую.

 17. Анна, два уточнюючихпитання, що ви написали у звіті за ІІІ квартал та як ви отримуєте дохід, готівкою чи на рахунок? хто ваші покупці, фізичні особи чи юридичні?

 18. Анна:

  Я надаю послуги, мої замовники юридичні особи, у звіті за ІІІ квартал-283 тис.грн. , а за 4 квартал-498 тис. грн., у грудні ліміт перевищила. Дякую.

 19. Ну щодо цих 30 тис.грн., ви повинні з них заплатити 15% податку на доходи фізичних осіб та подати річну декларацію про майновий стан та доходи. Якщо цього не зробите, будете нести відповідальність. Сама по собі помилка у звіті платника єдиного податку ні до чого не призводить, оскільки до 2012 року він не був податковою декларацією.

 20. Славік:

  Я платник єдиного податку третьої групи з ставкою 5%.Планую надавати транспортні послуги юр.особі на загальній системі з ПДВ.Оплата проводиться по акту виконаних робіт.Поясніть,будь-ласка на прикладі,яку суму мені повині заплатити якщо фрахт без ПДВ 3800 грн, з ПДВ 4560 грн.І з якої суми я повинен заплатити 5 % податку!Дякую.

 21. Я думаю, що оскільки ви неплатник податку на додану вартість, то вам заплатять 3 800 грн. З цієї суми ви повинні були б заплатити 5%.
  Якщо б ви були платником ПДВ, то вам би заплатили 4560 грн. З суми 3800 ви повинні були б заплатити 3% та 760 грн. були б вашими податковими зобов’язаннями.
  Також читайте статтю http://byhgalter.com/fop-na-zagalnij-sistemi-chi-platnik-yedinogo-podatku-treto%d1%97-grupi-shho-vigidnishe/ та http://byhgalter.com/podatok-na-dodanu-vartist-shho-ce-take-informaciya-dlya-chajnikiv/

 22. Ігор:

  Чи потрібно проводити перереєстрацію свідоцтва ПДВ
  юридичній особі(ТОВ),при зміні директора,та перереєстрації
  видів діяльності-КВЕД? Дякую.

 23. пункт 4.1 Наказу №1394: «Перереєстрація платника ПДВ проводиться та Свідоцтво підлягає заміні у разі виникнення змін у даних платника ПДВ, які стосуються коду ЄДРПОУ, податкового номера, який надається податковими органами, та/або найменування (прізвища, імені, по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ, і якщо зміни не пов’язані із припиненням платника ПДВ, крім випадків, визначених підпунктом 3.15.1 пункту 3.15 розділу III цього Положення.»
  Як бачите, ваших випадків тут немає.

 24. Віктор:

  Обмеження
  Видобуток,реалізація корисних копалин
  Наскільки я розумію виробництво цегли не входить сюди?

 25. Віктор, ну цегла це готовий вироб, тому це обмеження не для неї.

 26. оля:

  я платник єдиного податку 3% +ПДВ, юридична особа. з 04.04.12 свідоцтво ПДВ було анульовано органами ДПІ. В розділі 14 ПКУ ст. 293.8 п. 5 вказано що я можу перейти на ставку 5 %, але в третьому кварталі, на якій системі тоді я перебуватиму до того часу?

 27. Ну вам же анулювали лише свыдоцтво платника ПДВ. Свідоцтво платника єдиного податку у вас дійсне. Тому ви на єдиному податку.

 28. Ганна:

  Підкажіть, будь ласка. Я вже кілька років працюю за спрощеною системою (2 група). Сфера — переклади з іноземних мов (7430). Обсяг виробництва завжди був мешне 300 тис. на рік. 2 найманих працівника. Зараз податкова примушує мене переходити на 5%, також кажуть, що мені не можна мати справу з платниками ПДВ. Якщо я не буду мати справу з ПДВ-шниками, чи зможу я залишитися в своїй 2-й групі? Буду вдячна за відповідь.

 29. На другій групі ви не можете надавати послуги неплатникам єдиного податку. Якщо ваш платник ПДВ, якому ви надаєте послуги, є платником єдиного податку, то ви маєте право йому надавати послуги. Якщо це юридична особа або фізична особа — підприємець загальній системі оподаткування, то ви не маєте права йому надавати послуги. Докладніше читайте у статті http://byhgalter.com/yak-obrati-svoyu-grupu/ . Якщо у вас залишаться питання, задавайте туди.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *