Податки > Загальна система оподаткування для ФОП > Як заповнити річну декларацію про майновий стан і доходи для ФОП на загальній системі. Інструкція та приклад

Як заповнити річну декларацію про майновий стан і доходи для ФОП на загальній системі. Інструкція та приклад

Константин Деменков

Константин Деменков

Незалежний фінансовий консультант. Буду радий відповісти на ваші питання у коментарях.

Настав 2014 рік, несучи з собою нові цілі та плани. Але для бухгалтера це не тільки закінчення року, але і необхідність проведення інвентаризації та підготовка до річної звітності. І, звичайно, саме час подавати декларацію з ПДФО для підприємців на загальній системі оподаткування.

Але чиновники, як правило, зміни в законодавстві «підкладають під ялинку». Постараємося розкрити всі нюанси розрахунку податку на доходи фізосіб — підприємців (далі ПДФО), що вибрали загальну систему оподаткування, а також складання звітності та сплати податків з урахуванням останніх змін, які українські бухгалтери отримали завдяки Закону № 657-VII від 24.10.13г. про зміни до Податкового Кодексу України (далі ПКУ).

Отже, фізичні особи — підприємці (далі ФОП), що здійснюють підприємницьку діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, зобов’язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Далі ми докладно розглянемо, в які терміни потрібно сплатити ПДФО, як правильно заповнити декларацію і як вчасно здати її в контролюючі органи.

Яким документом затверджено форму річної декларації для ФОП на загальній системі?

З 31.12.2013 року діє Наказ Міністерства доходів і зборів України № 793 від 11.12.2013. Незважаючи на те, що вказаний наказ набрав законної сили 31 грудня 2013, вже за 2013 декларацію про майновий стан потрібно здавати за формою даного наказу.

Способи подачі річної декларації до органів Міндоходов

Декларація про доходи подається до органу Міндоходов за місцем реєстрації (місцезнаходженням) платника податку. Для ФОП (податкового агента) — за місцем податкової адреси. Для платників податків доступно кілька способів подачі декларації до органів Міндоходов:

1. На паперових непошкоджених носіях формату А4. Кількість листів необмежено, але при цьому всі аркуші повинні бути пронумеровані, заповнені друкованими літерами, або машинописним текстом без виправлень, помарок, закреслень і т. п. У порожніх полях обов’язково ставиться прочерк.

2. Відправка звіту поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення. При цьому важливо відправити звіт не пізніше, ніж за 10 днів до кінцевого терміну подачі звітності.

Цей спосіб подачі не вітається контролерами. Крім того, якщо податковий розрахунок заповнений з порушеннями підпункту 48.3 ПКУ, він вважається неприйнятим. При цьому контролюючий орган, згідно з пунктом 49.11 ПКУ зобов’язаний письмово повідомити платника податків про відмову прийняти декларацію.

3. Подача річної декларації електронною поштою. Такий спосіб подачі звітності вимагає наявності комп’ютера, інтернету, програмного забезпечення і посилених сертифікатів електронних ключів.

Міністерство доходів оголосило Меморандум щодо поліпшення процесу подання звітності, розвитку електронного документообігу та впровадження електронних сервісів. Основним завданням даного Меморандуму є об’єднання розробників програмного забезпечення та центрів сертифікації ключів для популяризації безкоштовного розповсюдження програмного забезпечення і посилених сертифікатів електронних ключів для здачі звітності.

Для отримання програми та сертифікатів ключів достатньо звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації ФОП. При собі необхідно мати документи, що засвідчують особу, печатку ( якщо є ), диск або флешку.

Терміни подачі річної декларації про майновий стан і доходи для ФОП на загальній системі

Декларацію про доходи за календарний рік потрібно подати протягом 40 календарних днів, що настають після останнього дня звітного року (як правило, до 09 лютого року, наступного за звітним). Якщо останній термін здачі декларації ( 40 -й день) випадає на свято або вихідний, то граничним строком буде наступний за ним робочий день.

Новостворені підприємці та ті, хто у звітному році перейшли на загальну систему оподаткування, подають декларацію за перший робочий квартал ( підпункт 177.5.2 ПКУ).

Правила сплати ПДФО протягом року для підприємців. Терміни сплати за результатами річної декларації

Підприємці на загальній системі оподаткування сплачують авансові внески з ПДФО щокварталу ( підпункт 177.5.1 ПКУ) :

— До 15 -го березня;

— До 15 -го травня;

— До 15 -го серпня;

— До 15 -го листопада.

Розрахунок сум авансових внесків підприємець виконує самостійно ( не менше, аніж 100 % суми податку за попередній рік) і сплачує по 25% від цієї суми щокварталу. Якщо за попередній звітний квартал підприємець отримав менший дохід від попередньо розрахованого (більш ніж на 20 %), він має право зменшити авансові платежі з ПДФО, подавши до податкового органу лист у вільній формі з новим розрахунком.

Остаточний розрахунок суми податку за звітний рік визначається на підставі річної декларації з урахуванням авансових платежів. Надміру сплачена сума ПДФО підлягає зарахуванню в рахунок авансових платежів майбутніх періодів.

Які таблиці річної декларації повинен заповнювати підприємець, який отримував дохід тільки від підприємницької діяльності?

Всі відомості про проведеної господарської діяльності підприємець відображає у декларації в розділі III а також у додатку 5 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності » заповнюється і подається разом з декларацією.

У ньому зазначаються доходи за наслідками звітного року, виконується розрахунок сум ПДФО за звітний квартал, відображаються розміри авансових платежів з ПДФО за квартал.

Чи повинен підприємець вказувати в декларації доходи не від підприємницької діяльності?

Згідно пункту 177.11 Податкового кодексу в річній декларації про майновий стан і доходи підприємця на загальній системі оподаткування разом з доходом від підприємницької діяльності фізична особа повинна вказувати також і інші доходи.

Основні моменти заповнення річної декларації з ПДФО підприємця

Декларація про доходи заповнюється виключно даними, зафіксованими в книзі обліку доходів і витрат. У рядок 02 розділу III із книги доходів / витрат переноситься сума отриманого за рік доходу. Ці дані додатково відображаються в додатку 5 — у колонці 3 розділу I.

У додаток 5 з книги доходів і витрат переносяться витрати, а потім обчислюється сума чистого доходу, що підлягає оподаткуванню.

У рядку 01 розділу II відображається середньомісячний річний дохід, який вираховується шляхом ділення суми чистого доходу (стовпець 7 розділу I додатка 5 ) на кількість місяців, протягом яких отримано цей дохід.

При розрахунку застосовуємо такі ставки ПДФО:

— 15 % до доходу, який не перевищує 10 — кратного розміру мінімальної зарплати, встановленої на початок звітного року;

— 17 % для доходів понад 10 — кратного розміру мінімальної зарплати.

Якщо число в рядку 01 розділу II перевищує зазначену суму, позитивна різниця, отримана шляхом вирахування її від середньомісячного річного доходу (рядок 01) записується в рядок 02 розділу II.

Далі необхідно обчислити значення рядка 03 розділу II за формулою: ( 10 -кратний розмір мінімальної зарплати х15 % + рядок 02х17 %) х кількість місяців, протягом яких отримано цей дохід. Якщо середньомісячний річний дохід (рядок 01 ) не перевищує 10 -кратний розмір мінімальної зарплати, значення рядка 03 розділу II обчислюється як : (рядок 02х15 %) х кількість місяців, протягом яких отримано вказаний дохід.

У рядку 04 відображається сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, фактично сплачених протягом звітного року. У рядку 05 вказується різниця рядків 03 і 04.

У рядку 06 відображається сума авансових платежів, фактично перерахованих до бюджету протягом звітного року.

Позитивна різниця рядків 05-06 записується в рядку 07.01. Ця сума підлягає сплаті до бюджету у строк не пізніше 10 -го дня після граничного терміну подачі декларації.

Негативна різниця рядків 05-06 записується в рядку 07.02 і зараховується в рахунок авансових платежів поточного звітного періоду.

Останнім пунктом необхідно обчислити розмір авансових платежів на поточний рік шляхом множення даних рядка 03 на 25 %.

На закінчення значення рядка 07.01 (або 07.02 ) переносяться у додаток 5 (рядок 03.01 або 03.02 ) розділу III декларації

Приклад заповнення річної декларації про майновий стан і доходи ФОП на загальній системі

Розглянемо заповнення декларації на конкретному прикладі.

Візьмемо книгу обліку доходів та витрат з довільними даними і авансові платежі в 2013р., які складали, наприклад, 2300,00 грн. за один квартал. За 4 квартали підприємець заплатив 9200,00 грн. Дані книги обліку доходів і витрат такі:
Як заповнити річну декларацію про майновий стан і доходи для ФОП на загальній системі. Інструкція та приклад
Переносимо ці дані в декларацію. Хочу відзначити, що в рядку 01 додатка 5 декларації я ділю на 11 місяців, а не на 12. Кому цікаво, чому так, прошу в коментарі.
Як заповнити річну декларацію про майновий стан і доходи для ФОП на загальній системі. Інструкція та приклад
Як заповнити річну декларацію про майновий стан і доходи для ФОП на загальній системі. Інструкція та приклад

Відповідальність за неподання річної декларації з податку на доходи фізичних осіб для підприємців

Підприємець несе відповідальність за несвоєчасне подання або неподання декларації про майновий стан і доходи. За кожне таке порушення до нього застосовується штраф у розмірі 170, 00 грн. При повторному порушенні протягом одного року розмір штрафу збільшується до 1020,00 грн.
Будьте уважні ! Незнання законів не звільняє від відповідальності!

Як заповнити річну декларацію про майновий стан і доходи для ФОП на загальній системі. Інструкція та приклад
Оцініть статтю

18 Responses to Як заповнити річну декларацію про майновий стан і доходи для ФОП на загальній системі. Інструкція та приклад

 1. Николай:

  Хочу відзначити, що в рядку 01 додатка 5 декларації я ділю на 11 місяців, а не на 12. Почему?

 2. Потому что, в октябре 2013 года чистый доход равен нулю.

 3. Для ФОП на общей системе можно ли не заполнять раздел VII и VIII (відомості про рухоме , нерухоме майно)в декаларации,если есть в собственности недвижимое имущество ( две квартиры), но в предпринимательской деятельности не используется и в аренду не сдается?

  • Я бы сказала, что вопрос спорный. С одной стороны есть пункт
   177.11 Налогового кодекса: Фізичні особи — підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.
   То есть тут речь идет о других доходах, но не об имуществе.
   Но я бы на всякий случай заполнил бы эти разделы, потому что согласно статьи 164-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях:
   Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, —
   тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Если вы не указали то, что у вас есть, получается перекрутили данные.
   Однако на практике я еще не встречала, чтобы по этой статье кого то штрафовали.

 4. елена:

  Добрый день.я зарегистрирована,как Фоп в декабре 2014 на едином налоге-2 группа,инспектор говорит что в январе 2015 должна сдать пустую декларацию про «майновий стан и доходи».Предпринимательскую деятельность -ее вела. Это верно?

  • За период с даты гос регистрации и до 01.01.2015 вы были на общей системе. Вы должны сдать две декларации за 2015 год:
   1. Годовая декларация про майновый стан и доходы.
   2. Годовой отчет по ЕСВ ФЛП на общей системе.
   Обе декларации нулевые.

 5. Ольга:

  Здравствуйте.Первый и второй квартал я работала на едином налоге,третий и четвертый на общей системе.Как мне подавать декларацию за год?

 6. Валентина:

  1. ФОП на загальній системі оподаткування в 1,2,3 кварталах отримав чистий дохід з мінусом, а четвертий з плюсом, але всеодно за рік виходить чистий дохід з мінусом. Як заповнювати декларацію в цьому випадку?? 2.В цьому ж випадку віт по ЄСВ виходить заповнюємо лише за останні три місяці, а по попередніх місяцях прочерк ставимо?

  • Ольга:

   Раджу Вам показати плюси. Тобто не вказувати деякі витрати, щоб в результаті вийшов +. Принаймі в нашій податковій так радять робити. В 2015 навіть якщо мінуси — все одно треба буде платити мін.ЄСВ. Так що подумайте, чи треба Вам такий ФО-П

 7. Настя:

  До якого терміну можна подати податкову декларацію про майновий стан і доходи ФОП 2 група єдиний податок???

  • Валентина:

   ФОП 2 група єдиний податок подають Декларацію платника єдиного податку (Для підприємців першої тa другої груп звітний період доpiвнює календарному року (згiднo п.296.2 cт.296 ПКУ).Пpи річному звітному періоді згiднo пп.49.18.3 cт.49 Податкового кодекса податкова декларація платника єдиного податку мaє бути представлена прoтягoм 60 календарних днiв, наcтупниx за останнiм календарним днем звітногo (податкового) року). А декларацію про майновий стан і доходи ви подаєте якщо були на агальній системі протягом року.

 8. Друзі, привіт
  Прошу допомогти у такій ситуації:
  ФОП був зареєстрований в жовтні 2014р.,загальна система оподаткування, діяльність відсутня.
  До реєстрації ФОП працював як найманий працівник.
  Також, була отримана допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації підприємницької діяльності(ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»), частина до реєстрації ФОП, а частина вже після.
  Запитання:
  1. Потрібно подавати окремо декларацію про доходи за наслідками 1-го кварталу на загальній системі ( IV квартал 2014р.) та окремо річну, чи достатньо лише річної за 2014р.?
  2. Чи включати в декларацію з/п, що була отримана протягом року, але до реєстрації ФОП. Якщо так то куди саме, в рядок «01.01» ІІ Розділу, чи інші розділи/рядки/додатки?
  3. Чи вірно я розумію, що допомога по безробіттю не є оподаткованим доходом і ці суми не потрібно включати в декларацію. Згідно ПКУ, статті 165.1:

  «165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
  165.1.1 сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, у тому числі (але не виключно):»
  Вибачайте — коротко не вийшло )
  Наперед вдячний всім, хто відгукнеться

 9. Мира:

  Скажіть, будь ласка, ФОП на спрощеній системі 2 група повинен подавати декларацію про майновий стан, якщо протягом року отримував зар.плату?

 10. Олеся:

  Де перевірити, які витрати відносяться до 4 чи 6 колонок Додатку 5? Наприклад, консультант з програмування отримав дохід від консультацій, задля яких попередньо купив телевізор, який використовувався як великий монітор для виконання консультацій по проекту. Це є інші витрати?

 11. Юлія:

  Добрий день,

  ФОП існувало з 2008р.до 31.12.2014 на спрощ.системі оподаткування. У звязку з припиненням діяльності з 01.01.15 перейшло на загальну систему. Коли здавали річний звіт за 2014 у податковій сказали, що наступний звіт (пустишку) треба здати у квітні. Якщо я правильно розумію то це — Декларація про майновий стан і доход? Або інший звіт? І як треба його заповнювати якщо ФОП з 01.01.2015 не мало підприємницької діяльності (жодного доходу).

  Дякую.
  Юлія

 12. Александр:

  Добрый день!
  У меня такой вопрос…»Нужно ли в декларации заполнять раздел «инвестиционная деятельность (продажа корпоративных прав)», если доход от сделки равен 0″?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend

MAXCACHE: 0.96MB/0.00076 sec