Як визначити страховий стаж для розрахунку лікарняного?

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Останні зміни в законодавстві стосовно нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності визвали купу запитань у бухгалтерів щодо правильності визначення страхового стажу: адже відтепер для розрахунку лікарняного потрібно враховувати не тільки загальний страховий стаж, але й кількість відпрацьованого часу за останні 12 місяців.

Алгоритм обчислення страхового стажу неодноразово зазнавав змін. Ця стаття допоможе уникнути помилок при визначенні стажу для розрахунку лікарняного.

Як підрахувати страховий стаж за період до 2001 року

Деякі вважають, що страховий та трудовий стаж це одне і теж. Дійсно, до набрання чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» № 2240-ІІІ від 18.01.2001 р. до страхового стажу прирівнювався трудовий. Згідно Постанови КМУ «Про затвердження правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності» №1658 від 19.10.1998 року стаж визначався на день настання страхового випадку та до нього входили:

 • час роботи в установах, організаціях та підприємствах;
 • служба в армії, Національній гвардії, в військах МВС та інших військових формуваннях;
 • служба в органах внутрішніх справ, в митних органах, час перебування на альтернативній службі;
 • час перебування у відпустці по вагітності та пологах, у відпустці по догляду за дитиною до 3-х та до 6 років;
 • навчання в ПТУ;
 • періоди оплачуваної виробничої практики;
 • час навчання на курсах підвищення кваліфікації;
 • час догляду за дитиною, потерпілою внаслідок аварії на ЧАЕС до досягнення нею 12 років.

До страхового стажу не включається період навчання у вищих закладах освіти, час перебування у місцях позбавлення волі та час участі у незаконних страйках.

Обчислення страхового стажу за період з 2001 року до 01.01.2011 року

Прийняття закону України 2240-ІІІ від 18.01.2001 року внесло неабиякі зміни до механізму розрахунку стажу. До страхового стажу (згідно статті 7 в редакції, що діяла до 01.01.2011 року) стали включатися тільки періоди роботи на умовах трудового договору, за які сплачувались страхові внески до Фонду соціального страхування та періоди одержання виплат за окремими видами соціального страхування, зокрема час перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, період отримання допомоги по безробіттю та час за перебування на лікарняному.

Навчання у закладах будь-якого рівня, служба в армії, органах внутрішніх справ, періоди знаходження у відпустці без збереження заробітної плати та у відпустці по догляду за дитиною до років до страхового стажу не включаються.

Розрахунок страхового стажу після 01.01.2011 року

З 01.01.2011 року в статтю 7 ЗУ 2240-ІІІ були внесені зміни, відповідно до яких для визначення стажу додалася умова, що до страхового стажу зараховуються лише місяці, в яких з доходу застрахованої особи були сплачені страхові внески у розмірі не меншому, ніж мінімальний. Оскільки з допомоги по вагітності та пологах до липня 2013 року не утримувались внески, то страхові випадки, які настали з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 року не включаються до страхового стажу.

Зарахування періоду перебування жінки у відпустці по догляду за дитиною до трьох років не було передбачено законом 2240-ІІІ, проте статтею 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-ХІV від 23.09.1999 р. в редакції ЗУ № 77-VIII, який діє з 01.01.2015 року, передбачено включати період перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох років до страхового стажу. Отже, з 01.01.2011 р. по 31.12.2014 р. відпустка по догляду за дитиною не включається в страховий стаж.

Періоди отримання виплат за окремими видами соціального страхування, (крім пенсій ), вважаються такими, за які сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального внеску, та зараховуються до стажу. Для обчислення страхового стажу потрібно використовувати дані з системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Як розрахувати страховий стаж, якщо страхові внески сплачено в розмірі менш, ніж мінімальний

Перш за все треба визначитися, з термінами. Мінімальний розмір внеску – це єдиний соціальний внесок, який сплачується застрахованою особою та роботодавцем з мінімальної заробітної плати. Якщо працівнику нарахована сума менша ніж розмір мінімальної заробітної плати, то страховий стаж обчислюється за формулою:

ТП = С.вн. : Мін.вн,

 • де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу
 • С.вн. — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;
 • Мін.вн — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

Приклад обчислення стажу, коли працівник працював в органах внутрішніх справ

Степанов В.М. після закінчення вищого навчального закладу з 01 жовтня 1997 року по 18 листопада 1999 року служив у лавах збройних сил, з 01 грудня 1999 року по 01 жовтня 2014 року працював у органах внутрішніх справ, 15 листопада 2014 року влаштувався на роботу охоронцем в приватне агентство.

До страхового стажу включаються наступні періоди:

 •  з 01.10.1997 – 18.11.1999 р. (2 роки 18 днів) – служба в армії;
 • з 01.12.1999 р. – 18.01.2001 р. (1 рік 1 місяць 18 днів) – робота в органах МВС до прийняття закону 2240-ІІІ;
 • з 15.11.2014 р. до моменту настання страхового випадку.

Приклад визначення страхового стажу, коли жінка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до трьох років

Шульга Т.І. після закінчення навчання в ПТУ з 01.05.2009 року працевлаштувалась на заводі, з 15.04.2010 року по 18.08.2010 року перебувала у відпустці по вагітності та пологах, а з 19.08.2010 року перебувала у відпустці по догляду за дитиною. З 12.11.2012 року жінка перервала відпустку по догляду за дитиною до трьох років в зв’язку з тим,що їй була надана відпустка по вагітності та пологах по 15.03.2013 р., а з 16.03.2013 р. по 15.03.2016 р. – оформила відпустку по догляду за другою дитиною до трьох років. Розрахуємо страховий стаж жінки:

Період навчання в ПТУ після 18.01.2001 року до страхового стажу не включається.

З 01.05.09 р. по 14.04.2010 року жінка працювала та за неї сплачувались внески – входить до страхового стажу.

Відпустка по вагітності та пологах 15.04.2010 р. – 18.08.2010 р. – включається до страхового стажу.

За час перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох років з 19.08.2010 р. по 11.11.2012 р. до страхового стажу включається лише та частина відпустки, яка припадає на період до 01.01.2011 р.

Період перебування на лікарняному по вагітності та пологах з 12.11.2012 р. по 15.03.2013 р. – не включається до стажу.

Відпустка по догляду за дитиною до трьох років знов розподіляється на частини: з 16.03.2013 р. по 31.12.2014 р. – не входить до стажу, а з 01.01.2015 р. до 15.03.2016 р. буде враховуватися при обчисленні страхового стажу.

Приклад обчислення страхового стажу, коли працівник працює неповний робочий день

В зв’язку з виробничою необхідністю підприємство перевело працівників на неповний робочий день. Внаслідок цього Івченко Т.С. в листопаді 2014 року було нараховано 810 грн., а у грудні 2014 року – 1100 грн. та відповідно утримано ЄСВ 29,16 грн. та 39,60 грн. Роботодавцем нараховано ЄСВ за ставкою 36,9 % 298,89 грн. та 405,90 грн Розмір мінімального внеску для підприємства за цей період складає 493,27 грн. Розрахуємо страховий стаж працівниці за листопад:

ТП = (29,16+298,89) : 493,27= 0,67 місяців

відповідно, за грудень страховий стаж складатиме:

ТП = (39,60+405,90) : 493,27= 0,9 місяців.

Слід зауважити, що потрібно особо ретельно розраховувати страховий стаж за період 12 місяців, які передують настанню страхового випадку. Адже, якщо у працівника не набереться шести місяців стажу за цей період, то незважаючи на великий загальний страховий стаж допомога по тимчасовій непрацездатності повинна розраховуватися виходячи з мінімальної заробітної плати.

При поддержке: Профессионально занимаетесь ремонтами? Просто затеяли ремонт у себя дома? Качественный и недорогой ручной строительный инструмент вы найдете здесь http://www.werkman.ru/dyrokol-dlya-kozhi.htm. Дыроколы для кожи под любые потребности.

Як визначити страховий стаж для розрахунку лікарняного?
4.5 (90%) 2 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *