Коли та як складати зведену податкову накладну при постачанні товарів (послуг)?

Згідно з п. 201.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)  платники ПДВ мають право оформляти зведену податкову накладну (далі – ПН) в разі здійснення ними постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер. Зведені ПН складаються при постачанні:

  • покупцям — платникам ПДВ не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання. При цьому зведена ПН оформляється окремо на кожного покупця. В ній відображається увесь обсяг постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом звітного періоду (місяця);
  • покупцям — не зареєстрованим платниками ПДВ зведена ПН складається не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають безперервний чи ритмічний характер.

На нашому сайті вже є декілька статей про нову податкову накладну з якими варто ознайомитися:

Під ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Отже, як видно з вищенаведеного, особливістю зведеної ПН є те, що для неї не діє правило «першої події», як при оформленні звичайних ПН. Тобто не потрібно оформляти окремі податкові накладні на кожну поставку чи оплату, а всі поставки за місяць увійдуть до єдиної зведеної ПН.

Така схема оформлення ПН зручна для багатьох платників ПДВ, які здійснюють регулярні поставки товарів (продукції) одному й тому самому покупцеві (покупцям). Особливо це зручно у випадках, коли постачання здійснюється на умовах відстрочки оплати або з оплатою після поставки, тобто при відсутності передоплати станом на кінець місяця.

Адже у разі, якщо станом на дату складення зведених ПН сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, то таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), й на нього слід оформити окрему ПН у загальному порядку. Оформляти таку ПН дозволяється не пізніше останнього дня такого місяця.  При наявності «перехідного» авансу в наступному місяці до зведеної ПН слід буде включити не всю поставку товарів (послуг), а за мінусом тієї частини, що була передоплачена в попередньому місяці й на яку ПН вже оформлено.

Оформлення зведеної податкової накладної для платника ПДВ

Наприклад, підприємство протягом березня поставило магазину продукти харчування, а магазин здійснив оплату за них в наступних сумах:

Дата Поставка, грн. (з ПДВ) Оплата, грн..
Станом на 01.03.2017 заборгованість магазину за поставлені товари становить 7 500 грн.
03.03.2017 1 200
06.03.2017 1 500 3 500
10.03.2017 1 800 5 200
15.03.2017 2 300 3 500
24.03.2017 2 800 4 200
28.03.2017 2 500
29.03.2017 5 500
Разом 12 100 21 900
Станом на 01.04.2017 переплата магазину становить  2300 грн.  (21 900 – 7 500 – 12 100)

Отже за результатами березня (не пізніше 31.03.2017 р.) підприємство має оформити дві ПН: зведену ПН на суму 12 100 грн, та звичайну ПН на суму  2300 грн. При цьому йому слід не забути зменшити на 1300 грн. суму поставок, що включатиметься до зведеної ПН за квітень.

Діюча редакція ПКУ не містить вимоги щодо обов’язкової наявності  в договорі на поставку товарів (послуг) положення щодо оформлення зведених ПН. Однак слід звернути увагу, що вигоди від оформлення такої податкової накладної отримує переважно постачальник (продавець). Адже саме постачальнику це дає (крім  економії робочого часу) можливість відстрочити термін реєстрації податкової накладної в ЄРПН й часто не поповняти реєстраційний ліміт в СЕА ПДВ.

А от покупцю  було б вигідно отримати податкову накладну на придбаний товар раніше, ніж в кінці місяця (реєстрація якої в ЄРПН може здійснюватись аж до середини наступного місяця). Це б дало змогу покупцеві раніше збільшити свій  реєстраційний ліміт та не сплачувати зайвих коштів для реєстрації в ЄРПН своїх ПН. Тому рекомендуємо перед тим як починати оформлення зведених ПН, узгодити це питання з покупцем і закріпити взаємну згоду на оформлення таких ПН у договорі на поставку.

Оформлення зведеної податкової накладної неплатникам податку на додану вартість

Окремо слід звернути увагу на оформлення податкової накладної при постачанні неплатникам ПДВ. Якщо читати вищенаведену норму буквально, то вона вимагає наявності «безперервності» чи «ритмічності» поставок у тому числі й стосовно поставок неплатникам ПДВ. Тому у сільгосппідприємств часто виникає питання, чи можна оформити єдину зведену ПН на усі поставки неплатникам ПДВ, здійснені протягом місяця? Особливо це актуально у випадках, коли таких поставок протягом місяця було багато. При цьому зрозуміло, що з кожним окремим отримувачем (неплатником ПДВ) навряд чи постачання носило безперервний чи ритмічний характер протягом місяця.

Вважаємо, що оформлення у таких випадках єдиної зведеної ПН не суперечить податковому законодавству, виходячи з того, що:

  • у податковій накладній, яка оформляється на неплатника ПДВ, отримувач не персоніфікується (в графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник»). А протягом місяця поставок на отримувача «Неплатник» буде більше ніж дві;
  • за такою ПН в жодного покупця  не з’являється право на податковий кредит, а отже ніхто не подасть скаргу на продавця;
  • розмір та строки нарахування і сплати ПДВ до бюджету не порушуються;
  • оформляти багато окремих ПН на «Неплатника» недоцільно, оскільки на це витрачається багато робочого часу та інших ресурсів підприємства.

Основні моменти заповнення зведеної податкової накладної неплатнику ПДВ

Згідно з п. 19 Порядку  заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р.  № 1307 (далі — Порядок № 1307) при складанні зведеної ПН слід зробити помітку «X» в графі «Зведена податкова накладна», що знаходиться у її лівому верхньому куті. При цьому, якщо отримувач – неплатник ПДВ, то така ПН йому не видається, про що у лівому верхньому куті робиться додаткова позначка «Х» у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» та зазначається тип причини – «02» (п.8 Порядку № 1307).

Далі зазначаються необхідні реквізити покупця та продавця ( у загальному порядку). Як зазначалося вище, при оформленні зведеної ПН на неплатника ПДВ в графі «Отримувач» вказується «Неплатник», а в якості його індивідуального податкового номера  зазначається «100000000000» (п. 12 Порядку № 1307).

У графі 2 розділу Б зведеної ПН (тобто у табличній частині) зазначається вся номенклатура поставлених протягом місяця товарів/послуг. При цьому слід звернути увагу, що для цього виду зведених ПН звільнення від зазначення кодів товарів та послуг (графи 3.1 та 3.2) не передбачено. Тобто в таких ПН мають бути вказані коди кожного окремого товару чи послуги. Інші графи такої ПН також заповнюються в загальному порядку.

При поддержке: Где быстро взять деньги в долг до зарплаты под низкие проценты? Смотрите на этом сайте https://zajmy.kz/astana/onlajn-zajmyi-v-astana список кредитных компаний, которые выдают микро займы.

Коли та як складати зведену податкову накладну при постачанні товарів (послуг)?
1 (20%) 1 vote

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *