Як проводити інвентаризацію на підприємстві в 2016 році. Частина 1

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

День за днем невблаганно рухається до кінця 2016 рік. Разом з минулим роком на бухгалтерів підприємств та організацій лягає обов’язок підведення фінансових підсумків року та складання звітності. Вже другий рік поспіль, податки ми платимо на підставі фінансової звітності підприємства (звичайно, тут не йдеться про платників єдиного податку). У свою чергу, правильне складання фінансової звітності неможливе без проведення інвентаризації всіх активів і зобов’язань підприємства. Про те, як правильно це зробити і що в цьому процесі не повинно пройти повз бухгалтерської служби підприємства розповімо в цій консультації.

Нормативно-правова база проведення інвентаризації та її обсяги

Головним нормативно-правовим документом, який регулює практично всі питання проведення інвентаризації на підприємствах в Україні, є Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 (далі — Положення №879).

Читайте також Колективний договір на підприємстві. Особливості складання та укладення

Судячи з визначення, яке дає цей документ, під інвентаризацією активів та зобов’язань прийнято розуміти обов’язковий, передбачений законом спосіб їх перевірки та документального підтвердження, який необхідний для забезпечення достовірності даних бух. обліку та фінансової звітності. Під час інвентаризації перевіряються і документально підтверджуються всі активи та зобов’язання підприємства: їх стан, відповідність критеріям визнання та оцінка.

Справедливості заради слід зауважити, що інвентаризація на підприємствах може проводитися не тільки з метою складання фінансової звітності. Однак, на відміну від усіх інших випадків, коли проведення інвентаризації необхідно, при проведенні інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності під неї підпадають всі види зобов’язань та активів підприємства. Причому в даному випадку немає значення фактичне місцезнаходження таких активів. Сюди потрапляють активи, передані в оренду, а також ті з них, які перебувають на реконструкції, модернізації та консервації. Не можна з цього списку виключати активи на поза балансових рахунках підприємства, а також ті з них, які перебувають у резерві або ремонті. На це прямо вказує п. 6 розділу I Положення №879.

Періодичність проведення інвентаризації на підприємстві

Відповідно до п. 10 розділу I Положення №879 терміни проведення інвентаризації для різних видів активів відрізняються.

Читайте також Мобілізація та демобілізація ФОП. Як сплачувати податки та подавати звітність

Так, наприклад, інвентаризація земельних ділянок, будівель, споруд та інших об’єктів нерухомості може проводитись один раз у три роки. Якщо ж говорити про інвентаризацію інструментів, приладів та інвентарю (меблів), то цю інвентаризацію тут можна робити в обсязі не менше 30% таких об’єктів, але з розрахунку, що протягом трьох років вони будуть повністю пораховані.

У загальному випадку Положення №879 визначає наступні терміни для основних етапів проведення інвентаризації:

  • Термін в 3 місяці (жовтень – грудень поточного року) характерний для інвентаризації необоротних активів, запасів, поточних біологічних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, витрат та доходів майбутніх періодів, зобов’язань (крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).
  • Термін інвентаризації в 2 місяці (листопад — грудень) встановлений для незавершених капітальних інвестицій, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, фінансових інвестицій, коштів, коштів цільового фінансування, зобов’язань у частині невикористаного забезпечення, розрахунків з бюджетом та розрахунків за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Звертаємо особливу увагу наших читачів на те, що об’єкти ОЗ та інші матеріальні цінності, які на дату інвентаризації знаходяться за межами підприємства, повинні підпасти під інвентаризацію до фактичного тимчасового вибуття.

Склад інвентаризаційної комісії. Хто може входити до складу комісії з інвентаризації

Відповідно до п. 1 розділу II Положення №879 до складу інвентаризаційної комісії обов’язково повинен бути включений працівник бухгалтерської служби. В залежності від того, як організовано ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, такою особою може бути:

  • Головний бухгалтер підприємства;
  • Суб’єкт підприємницької діяльності — фізична особа, яка веде бухгалтерський облік на підприємстві на договірних засадах;
  • Представники аудиторської фірми;
  • Представники централізованої бухгалтерії.

Таким чином, Положення №879 прямо дозволяє залучати до інвентаризації (включати до складу інвентаризаційної комісії) осіб, які не є штатними працівниками на підприємстві.

Читайте також Часті питання під час закриття (ліквідації) приватного підприємництва

У загальному випадку, до складу інвентаризаційної комісії обов’язково повинні потрапити представники адміністрації підприємства (директор або його заступник), представник бухгалтерської служби, а також фахівці підприємства, які знають суть об’єкта інвентаризації, ціни та первинний облік (це можуть бути технологи, механіки, інженери). Як правило, головою інвентаризаційної комісії обирають керівника підприємства (його заступника). У виняткових випадках головою інвентаризаційної комісії може бути призначений керівник структурного підрозділу, якого уповноважив керівник підприємства.

Якщо на підприємстві укладені договори про повну матеріальну відповідальність, осіб, з якими укладені такі договори, не можна включати до складу інвентаризаційної комісії. Крім того, забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії особу для перевірки активів, що знаходяться на відповідальному зберіганні у цього ж матеріально відповідальної особи, а також одного і того ж працівника два роки підряд.

У разі, якщо на підприємстві не вистачає діючих співробітників для створення комісії з інвентаризації (наприклад, працює один директор), то нічим не заборонено на період інвентаризації укласти цивільно-правовий договір з бухгалтерами, аудиторами чи іншими фізичними особами для ведення бух. обліку, включаючи проведення інвентаризації. Витрати на виплату винагороди за договором надання бухгалтерських послуг або іншого цивільно-правового договору в період їх здійснення знайдуть своє відображення в обліку у складі адміністративних витрат або витрат на збут. Якщо послуги надавалися звичайною фіз. особою (не підприємцем), то слід не забути, з виплаченого доходу утримати та сплатити ПДФО, військовий збір та ЄСВ.

Початок інвентаризації та алгоритм її проведення на підприємстві

Сигналом до початку інвентаризації є відповідний наказ (розпорядження) керівника підприємства. Відразу зауважимо, що типової форми такого документа не існує. Однак, судячи з тексту Положення №879 можна зробити висновок, що даний наказ повинен містити:

Читайте також Зміна директора та головного бухгалтера. Покрокова інструкція. Частина 1 і Зміна директора і головного бухгалтера. Покрокова інструкція. Частина 2

  • Інформацію про терміни проведення інвентаризації;
  • Обсяги і предмет інвентаризації;
  • Причину проведення інвентаризації;
  • Склад інвентаризаційної комісії.

Далі відповідно до п. 5 розділу II Положення №879 всі об’єкти, які підлягають інвентаризації, повинні бути підготовлені до її проведення.

На цьому етапі відбувається обробка первинних документів на дату проведення інвентаризації. Тут мова йде про тих документах, які свідчать про зміни в активах і зобов’язаннях підприємства, але з тих чи інших причин поки що не відображені в бухгалтерському синтетичному обліку (в проводках і регістрах). По суті, для бухгалтерської служби ці документи є підставою для визначення залишків активів і зобов’язань на початок інвентаризації за обліковими даними.

Звертаємо увагу наших читачів на те, що матеріально відповідальна особа повинна підтвердити визначені бухгалтерською службою залишки, дати розписку про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові і видаткові документи на активи здані в бухгалтерію, всі цінності, що надійшли під їх відповідальність, оприбутковані, а вибулі списані. Як правило, така розписка є частиною інвентаризаційного опису. Під час інвентаризації проводять підрахунок, зважування, обмір предмета інвентаризації. Акти обмірів і розрахунки повинні бути додані в інвентаризаційні описи.

На цьому на сьогодні зупинимося. Наступного разу поговоримо про фіксацію результатів інвентаризації, оформлення таких документів, як інвентаризаційні описи, акти інвентаризації та порівняльні відомості. Розберемося з тим, як оформити результати інвентаризації: оприбуткувати надлишки, списати нестачі і вирівняти пересортицю. Розглянемо необхідність нарахування або сторнування ПДВ в цьому випадку.

При поддержке: Красиво оформленный печатный каталог товаров вашего бизнеса позволит покупателю быстро выбрать и купить товар и принести прибыль. Печать каталогов на http://ckprint.net/ от компании City Kiev Print это высокое качестве при умеренной цене. Заходите на сайт и смотрите условия.

Як проводити інвентаризацію на підприємстві в 2016 році. Частина 1
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.00044 sec