Як перейти на третю групу єдиного податку?

Непоодинокими є випадки, коли підприємство (підприємець) в середині року прийняло рішення, що перебування на загальній системі оподаткування для нього не вигідне. В такому разі пропонуємо розглянути варіант переходу на єдиний податок (далі —  ЄП) 3 групи. Стаття стосується як юридичних осіб так і фізичних осіб підприємців оскільки умови переходу та перебування ними на єдиному податку майже ідентичні.

Умови для переходу на третю групу єдиного податку

Головна умова для переходу та перебування на ЄП 3 групи – це обсяг доходу за попередній календарний рік в межах 5 млн. грн (пп. 3 п. 291.4  Податкового кодексу України (далі – ПКУ) ).

Читайте також Як заповнити декларацію платника єдиного податку першої та другої групи 2017

Крім того в п. 291.5 ПКУ встановлено перелік видів діяльності, якими не можуть займатися платники єдиного податку цієї групи, це зокрема:

 • проведення азартних ігор, лотерей, парі;
 • обмін іноземної валюти;
 • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів);
 • видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та корисних копалин;
 • діяльність у сфері фінансового посередництва та з управління підприємствами; з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку; з продажу предметів мистецтва та антикваріату; з організації, проведення гастрольних заходів.

Також, не можуть бути платниками єдиного податку 3 групи, зокрема:

 • суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками ЄП, дорівнює або перевищує 25 %;
 • представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником ЄП;
 • юридичні особи – нерезиденти;
 • платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником ЄП мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Слід також звернути увагу, що відповідно до п. 291.6 ПКУ платники ЄП 3 групи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Тобто здійснювати бартерні операції єдинникам 3 групи заборонено.

Читайте також Які звіти подає ФОП на єдиному податку за себе та за найманих працівників?

Як перейти на третю групу єдиного податку?

Для переходу на ЄП 3 групи  слід подати до органу ДФС (пп. 298.1.1 ПКУ):

 • заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Заява);
 • розрахунок доходу за попередній календарний рік (далі – Розрахунок) (для тих, хто подає заяву у 2017 році Розрахунок має бути за період з 01.01.2016 до 31.12.2016 р.).

Форми обох вищевказаних документів затверджені Наказом Міністерства фінансів від 20.12.11 №1675.

Термін подання Заяви та Розрахунку — не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу  (298.1.4. ПКУ). Тобто якщо сільгосппідприємство хоче стати єдинником 3-ї групи починаючи з другого кварталу 2017 року, то вказані документи слід подати не пізніше 17.03.2017 р.

В Заяві слід, зокрема, вказати виключний перелік кодів діяльності (КВЕД), які вестиме підприємство, перебуваючи на цій системі оподаткування (з числа дозволених). В подальшому в разі появи нових видів діяльності цей перелік слід буде доповнити шляхом подання нової Заяви (з позначкою у графі 5.3 «внесення змін …»).

У разі відмови у реєстрації платником єдиного податку третьої групи орган ДФС зобов’язаний надати вмотивовану відмову в письмовій формі протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви (п. 299.5 ПКУ). Причиною для відмови може бути недотримання умов щодо переходу на сплату цього податку.

Чи може суб’єкт господарювання змінювати систему оподаткування двічі протягом року?

Слід звернути увагу, що суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року (п. 298.1.4 ПКУ).

Це означає, що якщо у поточному році підприємство стало (або було) платником ЄП, а потім перейшло на загальну систему оподаткування, то повторний перехід на єдиний податок можливий лише з наступного календарного року. Водночас, ця норма не стосується переходу з однієї групи в іншу в межах єдиного податку. Наприклад, сільгосппідприємство може відмовитись від перебування на ЄП 4 групи та перейти на ЄП 3 групу (доречі з цим згідні й податківці – ресурс ЗІР, категорія 108.02.06) .

Читайте також Як заповнити декларацію ФОП платника єдиного податку третьої групи 2017. Приклад заповнення

Як відмовитися від третьої групи єдиного податку?

Відмовитись від сплати ЄП 3 групи можна в добровільному порядку . Але у пп. 298.2.3 ПКУ передбачено ряд випадків, коли підприємство повинно це зробити в обов’язковому порядку, а саме:

 • у разі перевищення протягом календарного року встановленого граничного обсягу доходу;
 • при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошового;
 • в разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання;
 • при здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників ЄП;
 • у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів.

Для відмови від ЄП 3 групи (як в добровільному так і в обов’язковому порядку) слід подату ту саму Заяву, що подавалася при реєстрації платником ЄП, із зазначенням причини відмови в графі 5.4 цієї Заяви.

Що буде у разі анулювання реєстрації платником єдиного податку податковою службою?

Якщо порушення умов перебування на єдиному податку третьої групи буде виявлено органом ДФС під час перевірки, то анулювання реєстрації платника єдиного податку відбудеться за рішенням такого органу з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення (п. 299.11 ПКУ). Це означає, що оподаткування всіх наступних періодів після анулювання такої реєстрації, здійснюватиметься в загальному порядку.

Читайте також Ставки єдиного податку 2017 для підприємців на спрощеній системі оподаткування

Ставки єдиного податку для 3 групи

Ставки ЄП 3 групи встановлюються в залежності від того, чи є підприємство чи ФОП платником ПДВ чи ні (п. 293.3 ПКУ):

 • 3 % доходу – у разі сплати ПДВ;
 • 5 % доходу – у разі, якщо підприємство (ФОП) не є платником ПДВ.

Коли встановлюються підвищені ставки єдиного податку для третьої групи?

При цьому слід мати на увазі, що ставки єдиного податку 3 групи для юридичних осіб встановлюються у подвійному розмірі (п. 293.5 ПКУ):

 • до суми перевищення граничного обсягу доходу (5 млн. грн.) протягом поточного року;
 • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;
 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати ЄП.

Для фізичних осіб підприємців ставки встановлюються у розмірі 15% до:

 • суми перевищення граничного розміру доходу;
 • доходу отриманого у негрошовій формі;
 • доходу від заборонених для єдиного податку видів діяльності;

Читайте також Скільки податків заплатять в 2017 році платники єдиного податку

Звітність платників єдиного податку третьої групи

Згідно з пп. 296.5.4 ПКУ платники ЄП 3 групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають обсяг доходу, що оподаткований за звичайною ставкою,  та  обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою ЄП.

Податковим (звітним) періодом для платників ЄП 3 групи (юридичних осіб та ФОП) є календарний квартал (п. 294.1 ПКУ). Форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи затверджена наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. N 578. Подавати її слід протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу (пп. 49.18.2 ПКУ).

Нараховану суму ЄП потрібно сплатити за місцем податкової адреси підприємства або фізичної особи підприємця протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал  (п. 295.3, п.  295.4 ПКУ).

Як перейти на третю групу єдиного податку?
3.7 (73.33%) 6 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *