Як отримати бюджетне відшкодування ПДВ в 2017 році

Напрями використання від’ємного значення ПДВ

Перш за все слід зазначити, що бюджетне відшкодування ПДВ, це лише один з напрямків можливого використання від’ємного значення ПДВ. Так, згідно з п. 200.1 ПКУ сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до держбюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Згідно з п. 200.4 ПКУ в разі виникненні від’ємного значення ПДВ (в декларації заповнено ряд. 19) його сума в першу чергу спрямовується на погашення податкового боргу з ПДВ (ряд. 20.1 декларації). За відсутності боргу з ПДВ ця сума може бути:

 • або отримана на поточний рахунок сільгосппідприємства (при дотриманні певних умов – див. далі) – зазначається в ряд.20.2.1 декларації;
 • або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів до держбюджету (ряд.20.2.2 декларації з ПДВ);
 • або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (ряд.20.3 декларації з ПДВ).

Читайте також «Не реалізаційні» зведені податкові накладні: випадки та оформлення

Умови для отримання бюджетного відшкодування

Нагадаємо, що з 01.01.2017 р. до  ст. 200 ПКУ були внесені зміни, з неї зокрема, було виключено п. 200.19 ПКУ, яким були передбачені критерії відбору платників ПДВ, що мали право на бюджетне відшкодування в автоматичному порядку. Тепер  для отримання відшкодування ПДВ застосовуватимуться виключно обмеження, передбачені у пп. «б» п. 200.4 ПКУ, а саме:

 • сума ПДВ, що включається до розрахунку бюджетного відшкодування, має бути фактично сплачена постачальнику;
 • сума заявленого відшкодування не може бути більшою за реєстраційний ліміт в СЕА ПДВ на момент подання декларації з ПДВ із заявою про відшкодування.

Крім того слід звернути увагу на додаткове обмеження запроваджене у поточному році нормою п. 55 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ: бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватиметься в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку.

Розрахунок суми та подання заяви на відшкодування

Якщо підприємство хоче отримати суму бюджетного відшкодування на поточний рахунок (заповнено ряд. 20.2 декларації з ПДВ), то йому слід скласти та подати разом з декларацією додатки 3 та 4.

Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» (Д3) складається з двох таблиць. Таблиця 1 заповнюється наступним чином:

 • в рядку 1 зазначається сума від’ємного значення ПДВ, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ПКУ на момент подання декларації (ця сума зазначається також в спеціальному полі ряд. 19.1 декларації з ПДВ), за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з ПДВ (рядок 20 – рядок 20.1 декларації);
 • в рядку 2 відображається сума з рядка 1, що є фактично сплаченою у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України;
 • в рядку 3 зазначається сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (показник цієї графи має співпадати з показником  рядка 20.2 декларації з ПДВ). Значення цього рядка не може перевищувати значення рядка 2.

Читайте також Як застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

В таблиці 2 додатка 3 наводиться розшифровка суми ПДВ, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до держбюджету, а саме:

 • в графі 2 зазначається індивідуальний податковий номер контрагента, за рахунок якого виникла сума від’ємного значення. В разі формування від’ємного значення ПДВ за рахунок імпорту в графі 2 зазначається власний індивідуальний податковий номер підприємства;
 • у графах 3 та 4 відображаються відповідно місяць та рік виникнення податкового кредиту, виходячи з хронології його виникнення. Тобто, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом;
 • у графі 5 зазначається загальна сума податкового кредиту по даному контрагенту;
 • графа 6 заповнюється лише підприємствами – правонаступниками, у яких від’ємне значення, зазначене в рядку 5, було отримано від реорганізованого платника ПДВ;
 • у графі 7 вказується розмір податкового кредиту із ряд. 5, який був сплачений постачальнику чи до держбюджету при імпорті. Наприклад, якщо у постачальника придбали товар на суму 12 000 грн. (у т.ч. ПДВ – 2000 грн.), а сплачено за цей товар було лише 6000 грн., то в графі 5 зазначається – 2000  (вся сума ПДВ), а у графі 7 – 1 000 (частина ПДВ, пропорційно до суми оплати).

Додаток 4 до декларації з ПДВ – це власне Заява про повернення суми бюджетного відшкодування. В ньому зазначається (цифрами та прописом) сума ПДВ, яку сільгосппідприємство бажає отримати на поточний рахунок та зазначаються реквізити цього рахунка.

В разі, якщо сільгосппідприємство має намір врахувати суму бюджетного відшкодування (чи її частину) в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів (крім ПДВ), (заповнено  ряд. 20.2.2 декларації з ПДВ), то розшифровку таких платежів слід навести в таблиці 1 цього додатку.

Читайте також Зміни в Інструкції з обліку ПДВ. Основні засоби, які стали “негосподарськими”

Таблиці 2 та 3 додатку 4 заповнюється в разі, якщо у сільгосппідприємства є кошти на електронному рахунку в СЕА ПДВ, які воно бажає повернути на поточний рахунок або спрямувати на погашення податкового боргу.  Таблиці 4 та 5 заповнюються при реорганізації підприємства. Якщо підприємство заявляє лише бюджетне відшкодування, то таблиці 2-5 йому заповнювати не потрібно.

Реєстр отримувачів бюджетного відшкодування

Після отримання органом ДФС декларації з ПДВ із заявою про отримання бюджетного відшкодування вона має бути внесена до Реєстру заяв про відшкодування ПДВ (далі – Реєстр).  Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість затверджено постановою КМУ від 25.07.2017 р № 26 (далі – Порядок № 26). Цей порядок був розроблений на виконання нового порядку відшкодування ПДВ, запровадженого з 01.01.2017 р. у зв`язку зі змінами, внесеними у ПКУ.

Порядок № 26 набув чинності з 01 квітня 2017 року. На відміну від попереднього, він передбачає створення тільки одного,єдиного публічного реєстру заяв на відшкодування ПДВ (раніше, як відомо, таких реєстрів було два). Заяви про повернення суми бюджетного (додаток 4 до декларації з ПДВ) будуть в день їх отримання органом ДФС автоматично вноситися до Реєстру у хронологічному порядку.

Якщо платником ПДВ у майбутньому будуть внесені зміни до додатку 4 (через подання уточнюючого розрахунку),  то такі зміни також відображатимуться в Реєстрі протягом операційного дня отримання уточнюючого розрахунку.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюватиметься у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до Реєстру, а інформація щодо дати та суми повернутого ПДВ відображатиметься Держказначейством України в Реєстрі. Якщо ж бюджетне відшкодування буде здійснюватися за рішенням суду, то в Реєстрі також вказуватимуться дата і номер такого судового рішення.

Читайте також Як скласти розрахунок коригування до ПН на суму перевищення за статтями 188 і 189 ПКУ або з умовними ІПН

Зазначені в Реєстрі дані (крім інформації щодо банківських рахунків платників ПДВ) підлягатимуть щоденному оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мінфіну (http://www.minfin.gov.ua/reestr), за винятком вихідних, святкових та неробочих днів.

Перевірка суми відшкодування

Згідно з п. 200.10 ПКУ платники податку, які подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують його лише в разі узгодження з органом ДФС заявленої суми. Таке узгодження здійснюється за наслідками камеральної чи (в деяких випадках) документальної перевірки.

Камеральна перевірка проводиться протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації з ПДВ, а якщо її було подано пізніше, — за днем їх фактичного подання (п. 76.3 ПКУ).

Документальна перевірка  здійснюється,  якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від’ємного значення, сформованого за операціями (п. 200.11 ПКУ):

 • за періоди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені документальними перевірками;
 • з придбання товарів/послуг за період до 1 січня 2017 року у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування ПДВ відповідно до ст. 209 ПКУ.

Рішення про проведення документальної перевірки має бути прийнято не пізніше закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки. При цьому строк для проведення документальної перевірки встановлено —  60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації. Тобто, якщо наприклад, податковий орган перші 30 календарних днів «думав» проводити документальну перевірку чи ні й вирішив таки її проводити, то власне на цю перевірку в нього залишиться ще 30 календарних днів.

Читайте також Податкова накладна 2017. Як використовувати умовні коди товарів

Якщо підприємство не погоджується з результатами перевірки органу ДФС, то  воно має право оскаржити відповідне податкове повідомлення-рішення в судовому або адміністративному порядку. Результати такого оскарження, як зазначено вище, відображатимуться в Реєстрі.

При поддержке: Хотите воспользоваться услугами кредитной компании MoneyMan? Зайдите в Манимен личный кабинет и вы сможете оформить краткосрочный займ быстро и очень удобно без лишних документов.

Як отримати бюджетне відшкодування ПДВ в 2017 році
Оцініть статтю

One Response to Як отримати бюджетне відшкодування ПДВ в 2017 році

 1. Наталія Кузьма:

  Доброго дня. Купили плитку у великінці кількості і будемо виїжджати з нею за кордон. Кажуть, що можна відшкодувати суму ПДВ. Як це зробити?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.00096 sec