Податки > Податок на прибуток > Витрати не пов’язані з господарською діяльністю. Податковий та бухгалтерський облік. Частина 2

Витрати не пов’язані з господарською діяльністю. Податковий та бухгалтерський облік. Частина 2

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

При поддержке: Считаете, что ваш бизнес подвергается чрезмерным налоговым рискам? Доверьтесь профессионалам, которые предоставляют услуги по налоговому планированию и анализу налоговых рисков. Подробнее читайте по ссылке. Компания ОК Капитал уже давно зарекомендовала себя на украинском рынке.

Сьогодні, як обіцяли, розглянемо другу частину, так званих негосподарських витрат підприємства, тобто витрат підприємства, які не спрямовані на отримання прибутку. Першу частину статті читайте тут Витрати не пов’язані з господарською діяльністю. Податковий і бухгалтерський облік. Минулого разу ми умовно називали ці витрати «зовнішніми негосподарськими витратами». До них ми зарахували надання безкоштовної допомоги іншим господарюючим суб’єктам (фірмам, підприємствам і організаціям, що мають, як прибутковий, так і неприбутковий статус), фізичним особам та власникам підприємства.

Законодавча основа надання безкоштовної допомоги «на сторону»

Давайте почнемо з того, що розділ III ПКУ, ні підрозділ 4 розділу ХХ ПКУ не зобов’язують платників податку на прибуток проводити будь-які коригування оподаткованого прибутку на суми безкоштовної допомоги, яка була надана підприємством, як у грошовій, так і в натуральній формі. Виняток тут складають підприємства та організації, які мають неприбутковий статус, але про це ми поговоримо трохи пізніше.

Читайте також Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість 2016

Таким чином, якщо Ваше підприємство передає які-небудь активи іншому підприємству (крім неприбуткових організацій), приватним підприємцям, надає матеріальну допомогу своїм співробітникам або перераховує кошти стороннім фізичним та юридичним особам на безоплатній основі, то ніяких коригувань фінансового результату ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку не проводимо і всю суму включаємо в поточні витрати підприємства.

На щастя, на даний момент, і фіскальна служба України дотримується аналогічної позиції. Про це свідчить лист ДФС №2323/6/99-99-19-02-02-15 від 04.02.2016 р., де контролери серед усього іншого відзначають, що положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату на суми безповоротної фінансової допомоги. Тобто такі операції в обліку підприємства відображаються суто за правилами бухгалтерського обліку.

Однак, як відомо, з кожного правила існують виключення. Не обійшлося без таких винятків і в цьому випадку. Хоча, це виняток, безпосередньо не пов’язаний із самим безкоштовним характером передачі, а швидше виписує механізмом такої передачі. Ми маємо на увазі безкоштовну передачу необоротних активів.

Вся справа в тому, що безоплатна передача для цілей оподаткування прирівнюється до звичайної реалізації, що випливає з визначення цієї операції наведеному в пп.14.1.202 ПКУ. Тому автоматично включається відповідні механізми коригувань, які закладені в п. п. 138.1 і 138.2 ПКУ. Таким чином, підприємства, які відповідно до норм ПКУ зобов’язані проводити так звані податкові коригування в рядку 1.1.3 Додатки PI до Декларації з податку на прибуток, повинні відобразити суму залишкової вартості безоплатно переданого основного засобу або нематеріального активу, яку підприємство визначає у відповідності з вимогами національних ПС(Б)У, оскільки цю ж вартість раніше підприємство відобразило у складі бухгалтерських витрат (в момент безпосередньої передачі). Тобто фактично на цю суму підприємство свідомо повинно збільшити фінансовий результат до оподаткування. Відповідно, зменшення фінансового результату відбувається в рядку 1.2.3 Додатка PI Декларації з податку на прибуток, де відображають залишкову вартість основного засобу або нематеріального активу, яку визначають згідно з податковими обмеженнями, обумовленими в ст. 138 ПКУ.

Читайте також Податок на прибуток: особливості заповнення окремих розділів і подачі декларації за 2015 рік

Особливості надання безоплатної допомоги неприбутковим організаціям

Особливості надання безоплатної допомоги неприбутковим організаціям описані в п. 140.5.9 ПКУ. Там зокрема йдеться про те, що фінансовий результат звітного періоду збільшують на суму коштів або вартість майна, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного періоду неприбутковим організаціям, які на момент здійснення цієї операції відповідали критеріям для неприбуткових організацій, які встановлені в п. 133.4 ПКУ, у розмірі, який перевищує 4% оподатковуваного прибутку минулого звітного періоду.

Таким чином, у разі якщо загальна сума перерахованих (переданих) коштів неприбутковим організаціям (сюди ж відносимо вартість переданих товарів або виконаних робіт, наданих послуг) у звітному періоді виявиться більше 4% оподатковуваного прибутку минулого періоду, то на суму такого перевищення ми повинні збільшити фінансовий результат до оподаткування.

У Декларації з податку на прибуток таке перевищення повинно знайти відображення в рядку 3.1.9 Додатки PI.

Тут хотілося б відзначити, що якщо підприємство за підсумками минулого звітного періоду отримало збиток, фінансовий результат дорівнював нулю, то фінансовий результат доведеться збільшити на всю суму безкоштовної допомоги неприбутковим організаціям.

На практиці в бухгалтерів, які надають допомогу неприбутковим організаціям, дуже часто виникає питання: «за якою вартістю потрібно оцінювати активи, які передані?» для цілей застосування п. 140.5.9 ПКУ. Автор дотримується думки про те, що інформацію про вартість таких активів потрібно брати з відповідних регістрів бухгалтерського обліку, тобто брати їх залишкову вартість. Однак, чинне українське законодавство не дає однозначної відповіді на це питання, а офіційні роз’яснення у зв’язку з цим відсутні.

Читайте також Виправлення помилок минулих періодів у декларації з податку на прибуток 2015-2016

Ну і нарешті, як же без винятків щодо положень п. 140.5.9 ПКУ. Воно міститься в п. 33 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ. Згідно з цією нормою, на період проведення АТО, передбачені п. 140.5.9 ПКУ коригування не виробляють, у разі, якщо активи, або засоби передаються на потреби певної категорії платників. Детально з переліком таких набувачів можна ознайомитися безпосередньо в тексті документа.

Відображаємо в обліку безоплатну передачу активів власникам підприємства

Для відображення в бухгалтерському обліку безоплатно переданих активів (грошових коштів, матеріалів, основних засобів) планом рахунків передбачений субрахунок 977 «Інші витрати діяльності». Як наслідок на ці витрати (при закритті періоду) зменшується фінансовий результат (за винятком обмежень, встановлених при передачі активів неприбутковим організаціям). Однак, якщо майно передається його власнику, то облік таких операцій може кардинально змінитися.

В п. 6 ПС(Б)У 16 «Витрати» дає чітке визначення витрат підприємства, згідно з яким витратами звітного періоду визнається зменшення активів, або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства, за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилученням або розділу власниками.

Читайте також Покрокова інструкція по заповненню декларації з податку на прибуток 2015-2016

Таким чином, підприємство не має права на відображення витрат у зв’язку з вилученням або розділом власниками підприємства його капіталу. На превеликий жаль, у національних стандартах бухгалтерського обліку Ви не знайдете визначення, яке б чітко визначало, що вважається розділом або вилученням капіталу власниками, а що ні.

Якщо дані операції розглядати з точки зору здорового глузду, то їх треба відносити до суто корпоративних відносин, типу власник – підприємство. Прикладом таких операцій, у нашому розумінні, служить виплата дивідендів або повернення власнику його внеску в статутний капітал, у разі якщо він вирішив піти зі складу власників підприємства. Тут витрати в бухгалтерському обліку не відображаємо тільки в разі якщо ця господарська операція має правильне документальне підтвердження (наприклад, протоколом загальних зборів власників підприємства) «капітальної спрямованості» чи передачі відповідних активів.

Читайте також Покрокова інструкція по заповненню декларації з податку на прибуток 2015-2016. Частина 2

Якщо ж відштовхуватися від суті операції, чого від нас вимагають принципи бухгалтерського обліку, закладені в ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХIV від 16.07.1999 р., безоплатна передача активів власникам повинна знайти своє відображення по дебету субрахунків 422 «Інший вкладений капітал» або 425 «Інший додатковий капітал».

Хоча звичайно, кожен бухгалтер має право сам вирішувати, як йому відображати ту чи іншу операцію у себе в обліку. Тут визначальними факторами будуть затверджена облікова політика підприємства, а так само конкретні обставини, що послужили причиною для безоплатної передачі активів.

Витрати не пов’язані з господарською діяльністю. Податковий та бухгалтерський облік. Частина 2
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend