Витрати ФОП на загальній системі оподаткування. Що можна, а що ні?

Якщо вам більше до смаку російська мова, читаємо тему на російській. У цій темі будемо збирати актуальну інформацію по витратам підприємця на загальній системі оподаткування. Задаємо питання та стараємося надати на них відповідь. Найбільш актуальні питання будуть додаватися у перший пост теми.

Основні статті на блозі про валові витрати підприємця на загальній системі оподаткування

На блозі вже є декілька статей. Вони дозволять сформувати деяке уявлення про витрати підприємця та про те, як вони формуються.

 1. Визнання витрат підприємцем на загальній системі. Касовий метод чи метод нарахування?
 2. Як визначати витрати та доходи підприємця на загальній системі оподаткування
 3. Як заповнити книгу обліку доходів та витрат для підприємця на загальній системі оподаткування. Детальний приклад
 4. Витрати на ремонт, придбання запасних частин, технічне обслуговування автомобіля підприємця на загальній системі. Можна чи ні?
 5. Ще раз про касовий метод нарахування витрат для фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування (7)
 6. Чи може ФОП на загальній системі включати до складу витрат, витрати, що були понесені до переходу на загальну систему оподаткування?

Чи існує конкретний перелік витрат? Які є види витрат?

Конкретний перелік витрат визначений Розділом ІІІ Податкового кодексу, а саме пунктами 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 статті 138. Підприємець має право відносити до складу витрат тільки витрати операційної діяльності.
Витрати операційної діяльності можна розділити на два види: собівартість (пункти 138.4, 138.6 — 138.9) та інші витрати (пункти 138.10.2 — 138.10.4, 138.11). Ці види витрат відносяться до складу валових різними способами.
До собівартості відносяться:

 1. прямі матеріальні витрати;
 2. прямі витрати на оплату праці;
 3. амортизація;
 4. загальновиробничі витрати;
 5. вартість придбаних послуг;
 6. інші прямі витрати;

Згідно пункту 138.4 ПКУ собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнається витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Наприклад, підприємець у грудні купив товар на суму 90 грн. А продав його у січні наступного року за 100 грн. Відповідно до пункту 138.4 ПКУ у січні в нього будуть витрати на 90 грн. та доходи на 100 грн. Тобто, витрат у підприємця не буде, поки він не продасть товар.
До складу інших витрат входять:

 1. адміністративні витрати;
 2. витрати на збут;
 3. інші операційні витрати.

Згідно пункту 138.5 ПКУ інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Наприклад, підприємець поніс витрати на ремонт приміщення у січні. Вони відносяться до січня, тобто до того періоду, в якому здійснені.

За яким методом визнавати витрати? За касовим методом (після оплати) чи за методом нарахування (при отриманні товару незалежно від оплати)?

Щодо цього питання можна дуже багато сперечатися. Офіційна позиція податкової служби – підприємець має відносити витрати до складу валових за касовим методом. Тобто, товари або послуги повинні бути не тільки отримані а й оплачені. Відповідно такі документи як видаткова накладна та акт виконаних робіт не підтверджують витрати підприємця. До них треба додати документ, що підтверджує оплату (банківську виписку, платіжне доручення, фіскальний чек і т.д.).
По цьому питанню на блозі є дві статті, в яких описано деякі моменти правомірності застосування касового методу. Визнання витрат підприємцем на загальній системі. Касовий метод чи метод нарахування? та Ще раз про касовий метод нарахування витрат для фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування.
В деяких випадках застосовувати касовий метод визнання витрат просто неможливо. Наприклад, коли підприємець займається оптовою торгівлею, та продає багато найменувань товарів. Відстежити, які товари оплачені, а які ні, просто неможливо. Також касовий метод не підходить до виробництва.
Який метод нарахування витрат застосовувати, вирішуватиме кожен підприємець для себе. У цій темі ми припустимо, що всі підприємці застосовують касовий метод та вимоги податкової служби повністю правомірні.

Яким критеріям повинні відповідати витрати підприємця на загальній системі?

Валові витрати повинні відповідати наступним вимогам:

 1. Включатися до витрат операційної діяльності згідно з Розділом ІІІ Податкового кодексу України.
 2. Документально підтверджені належним чином оформленими первинними документами.
 3. Пов’язані із господарською діяльністю підприємця.
 4. Безпосередньо пов’язані з отриманням доходів.
 5. Повинні бути фактично сплачені.
 6. Товари повинні бути поставлені, а послуги повинні бути отримані.

Які документи можуть підтверджувати витрати підприємця?

Згідно Порядку ведення книги обліку доходів та витрат №1025 від 24.12.2010 документами, які підтверджують витрати можуть бути зокрема товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи. Сюди можна додати акти приймання – передачі, шляховий лист, товарний чек і таке інше.
Оскільки підприємець застосовує касовий метод визнання витрат, до кожного з цих документів має додаватись банківська виписка, платіжне доручення, фіскальний чек або інший документ, який підтверджує фактичну сплату коштів за товар чи послугу.
Звісно, документи мають відповідати вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Чи можна віднести до витрат суму ЄСВ, яку підприємець сплачує за себе?

ФОП на загальній системі оподаткування протягом року сплачує авансові платежі з єдиного соціального внеску та за результатами подання річного звіту до Пенсійного фонду робить доплату. Сума сплаченого єдиного соціального внеску включається до складу витрат на підставі пункту 138.10.4 Податкового кодексу. Віднесення до витрат суми ЄСВ треба підтвердити документом про його фактичну сплату (банківська виписка, платіжне доручення тощо).

До складу витрат якого року можна віднести суму доплати ЄСВ за себе, яка сплачується у наступному році за результатами подання остаточного перерахунку?

На це питання у Єдиній базі податкових знань є відповідь. Вона досить туманна. З повним її текстом можна ознайомитись за цим посиланням. Якщо коротко, то доплату єдиного соціального внеску за результатами остаточного перерахунку можна включити до складу податкового року, за який він сплачується.

Чи включаються до складу витрат сплачений у ціні товару податок на додану вартість?

Згідно пункту 177.3 Податкового кодексу для ФОП, який зареєстрований як платникПДВ, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг). Для підприємця, який не є платником ПДВ навпаки, сума податку на додану вартість, яку він сплатив у складі ціни придбаного товару включається до витрат.
Наприклад.
Підприємець платник податку на додану вартість купив товар за 1200 грн. в тому числі ПДВ 200 грн., а продав за 2400 грн. в тому числі ПДВ 400 грн. Його витрати складають 1000 грн., а дохід – 2000 грн.
Підприємець неплатник ПДВ купив товар за 1200 грн. в тому числі ПДВ 200 грн. та продав за 2400 грн. (суми ПДВ у складі ціни продажу немає). Його витрати складають 1200 грн., а доходи – 2400 грн.

Чи може підприємець включити до складу витрат, витрати що були понесені на єдиному податку але стосуються отриманого доходу звітного періоду?

Може. Головна умова визнання витрат на придбання товарів, це їхній продаж. Тобто, поки товари не продані, витрат немає. Коли товари реалізовуються, разом з нарахуванням доходу, визнаються і витрати. При цьому немає значення коли товари були придбані. Докладніше читайте у статті: Чи може ФОП на загальній системі включати до складу витрат, витрати, що були понесені до переходу на загальну систему оподаткування?

Чи є витратами попередня оплата (аванс) за ще не отримані товари?

Підприємець отримав попередню оплату за товар. Далі він кошти перерахував своєму постачальнику як аванс. При цьому товари ще не отримані. В цьому випадку підприємець має дохід на суму отриманого авансу та не має витрат, оскільки згідно пункту 139.1.3 ПКУ не включаються до складу витрат суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг. Витрати у підприємця з’являться лише тоді, коли товари будуть фактично отримані.

Яка сума заробітної плати включається до витрат, з нарахованим ЄСВ чи без?

Заробітна плата найманих працівників підприємця на загальній системі оподаткування включається до складу витрат на підставі пунктів 138.8.2, 138.8.5, 138.10.2, 138.10.3 Податкового кодексу (в залежності від того, в якому напрямку працює найманий робітник).
Згідно пункту 3.8 Порядку №1025 від 24.12.2010 у графі 9 книги обліку доходів та витрат відображаються витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, понесені у звітному місяці. Тобто до складу витрат включається сума заробітної плати плюс нараховани єдиний соціальниій внесок.

Чи є витратами підприємця витрати на розрахунково-касове обслуговування банку?

Послуги з розрахунково касового обслуговування поточного рахунку підприємця, який використовується для здійснення господарської діяльності включаються до витрат на підставі частини «є» пункту 138.10.2 Податкового кодексу.

Чи є витратами вартість придбаних ліцензій та дозволів? (наприклад ліцензія на торгівлю алкоголем та тютюном, ліцензія на здійснення пасажирських або вантажних перевезень).

Ліцензії або дозволи є нематеріальними активами відповідно до пункту 14.1.120 Податкового кодексу. Для цілей оподаткування ліцензії можна поділити на два види: ті які відповідають критеріям основних засобів згідно пункту 14.1.138 ПКУ та ті що не відповідають. Необхідно одночасне виконання наступних умов:

 1. вартість перевищує 2500 грн.
 2. очікуваний строк корисного використання становить 1 рік (щодо ліцензій, строк її дії повинен бути більше одного року).

Якщо умови пункту 14.1.138 не виконуються, то вартість таких ліцензій відноситься до частини «ж» пункту 138.10.6 ПКУ, який не відноситься до витрат операційної діяльності. Відповідно вартість таких ліцензій до складу витрат підприємця на загальній системі не відоситься.
Якщо умови пункту виконуються, то вартість таких ліцензій підлягає амортизації як нематеріальний актив. А податкова служба категорично проти амортизації у приватних підприємців. Докладніше про це трохи нижче.

Чи можна віднести до валових витрат витрати на рекламу?

Можна. Вартість реклами включається до складу валових витрат на підставі частини «г» пункту 138.10.3 Податкового кодексу у складі витрат на збут. Реклама повинна бути прямо пов’язана з реалізацією товарів, наданням послуг або виконанням робіт.

Вартість комунальних послуг за орендоване приміщення

Можна відосити до витрат, але тільки в тому разі коли відповідний пункт, який узгоджує сплату орендарем комунальних послуг буде наявний у договорі оренди приміщення. Документальним підтвердженням цих витрат буде рахунок на відшкодування комунальних послуг та документ, що підтверджує їх фактичну оплату. Також, орендар може переукласти договір з комунальним підприємством, що також дає право на витрати.

Які суми сплачених податків та зборів можна віднести до витрат?

Згідно частини «в» пункту 138.10.4 Податкового кодексу до складу витрат відносяться суми нарахованих податків та зборів (крім тих, що не визначені у статтях 9 та 10 ПКУ) єдиний соціальний внесок, за винятком податків та зборів, передбачених пунктами 139.1.6 і 139.1.10.
Пунктом 139.1.6 передбачено, що не включається до складу витрат суми податку на додану вартість, які входять до ціни товару (для підприємців – платників ПДВ). Для неплатників ПДВ відноситься до витрат.
Пунктом 139.1.10 передбачено, що не включаються до витрат сума збору на провадження деяких видів підприємницької діяльності (або вартість торгового патенту). Але на суму вартості торгового патенту за результатами подання річної декларації підприємець має право зменшити суму ПДФО до сплати.

Відсотки та основна сума кредиту, який отримувався для здійснення господарської діяльності

Основна сума кредиту не включається до складу витрат на підставі пункту 139.1.4 Податкового кодексу.
Сума нарахованих процентів відноситься до фінансових витрат відповідно до пункту 138.10.5 ПКУ. Оскільки ці витрати не є операційними, то до складу валових витрат підприємця на загальній системі вони не включаються.

Вартість придбання запасних частин, придбання шин, технічне обслуговування транспортного засобу

Податкова служба у своїй відповіді у Єдиній базі податкових знань проти. Проте, з такою позицією дуже важко погодитись. Про цей вид витрат на блозі є стаття Витрати на ремонт, придбання запасних частин, технічне обслуговування автомобіля підприємця на загальній системі. Можна чи ні?.

Оплата витрат здійснюється у наступному місяці. До якого місяця відносяться витрати

Наприклад: заробітна плата нарахована за січень виплачується у лютому, орендна плата та комунальні платежі за січень сплачується у лютому. Оскільки підприємець на загальній системі застосовує касовий метод витрат, то витрати стають витратами тільки післі оплати, в нашому випадку тільки у лютому. Така відповідь розміщена у Єдиній базі податкових знань.
Якщо всередині року з цим ще можна змиритися, знаючи, що ПДФО до сплати буде розраховуватися за рік, то з перехідними витратами, які нараховуються у грудні, а сплачуються у січні наступного року проблема стоїть досить гостро. Якщо слідувати відповіді податкової служби то витрати перейдуть у наступний рік.

Витрати на придбання літератури, спеціалізованих періодичних видань, оплату послуг Інтернет

Ці витрати відносяться до складу валових на підставі частини «в» пункту 138.10.4 Податкового кодексу за умови їх зв’язку з господарською діяльністю та належним документальним підтвердженням.

Чи відноситься до витрат вартість придбаного нерухомого або рухомого майна, яке використовується у господарській діяльності?

Згідно пункту 139.1.5 ПКУ не включаються до складу витрат, зокрема, витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів, які підлягають амортизації згідно зі ст. 144 — 148 ПКУ, з урахуванням пунктів 146.11, 146.12, 148.5 ПКУ.
Юридичні особи відносять амортизацію до складу витрат. А оскільки фізична особа підприємець на загальній системі оподаткування не веде бухгалтерського обліку, то податкова служба категорично проти амортизації у таких підприємців.

Ремонт орендованих або власних основних засобів

З витратами на ремонт основних засобів підприємця на загальній системі оподаткування теж не все так просто.
Ремонт орендованих основних засобів. Наприклад, підприємець орендує нежитлове приміщення для здійснення господарської діяльності, або взяв в оренду вантажний автомобіль та за його допомогою надає послуги вантажних перевезень. Чи є витратами вартість ремонту таких основних засобів? На думку податкової служби — ні. Причина майже завжди одна й та сама: підприємець на загальній системі оподаткування не веде бухгалтерського обліку основних засобів. Відповідь з ЄБНЗ можна почитати тут.
Ремонт власних основних засобів. Про це було трохи вище на прикладі вартості поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів. Але сутність одна: податкова служба проти вартості ремонту власних основних засобів у складі витрат підприємця. Відповідь з ЄБНЗ дивіться тут.

Чи має право підприємець на загальній системі відносити до складу витрат амортизацію основних засобів?

Про це також було вище. Податкова служба проти амортизації основних засобів у підприємця. Головна причина – неведення підприємцем бухгалтерського обліку, а також те, що Цивільний кодекс України не встановлює такого суб’єкта права власності, як фізична особа – підприємець (власником майна є громадянин, а не ФОП).

Коментарі:

bykashka » 06 фев 2012, 14:07

rattlehead писав:

Підкажіть, де можна знайти інформацію про розходи, які можна вважати витратами на загальній системі оподаткування.

На блозі є декілька статей на цю тему. Взагалі, витрати підприємця на загальній системі оподаткування дуже сильно пов’язані з доходами. Тут дивіться про витрати http://byhgalter.com/viznannya-vitrat-p … axuvannya/, а тут про спосіб визначення доходів та витрат http://byhgalter.com/yak-viznachati-vit … tkuvannya/

 miljov@meta.ua » 14 фев 2012, 23:50

06 серпня 2011р року були прийняті зміни, щодо витрат підприємців. Згідно цих змін оплату за ліцензію алкогольними напоями та тютюн , хмелярство не можна включати до витрат, оскільки вони не є операційними витратами. 1) Чи це є вірною інформацією 2) якщо це так то до яких витрат ці платежі належать. Я перечитала податковий кодекс, та відповіді не знайшла

 byhgalter » 15 фев 2012, 08:29

Відповідь з офіційного сайту ДПС:

2755 Чи може ФОП, яка перебуває на загальній системі оподаткування, віднести до витрат суму сплачених податків та зборів?
Коротка відповідь : До витрат фізичної особи – підприємця відносяться суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів, встановлених ПКУ), інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами, за винятком податків та зборів, передбачених пп. 139.1.6 і 139.1.10 ст. 139 ПКУ, та пені, штрафів, неустойки, передбачених пп. 139.1.11 ст. 139 ПКУ.

Хмелярство визначено Податковим кодексом, як збір у статті 9. Тому, я думаю, що хмелярство сюди відноситься на всі 100%.
А ось відповідь щодо ліцензій та дозволів:

2755 Чи мають право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат витрати, понесені на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для провадження господарської діяльності?
Коротка відповідь : Враховуючи те, що витрати, понесені на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для провадження господарської діяльності, в тому числі витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів на право здійснення за межами України вилову риби та морепродуктів, а також надання транспортних послуг не відносяться до витрат від операційної діяльності, то фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування не мають права включити зазначені витрати до складу своїх витрат.

Ліцензії відносяться до частини ж) пункту 138.10.6 Податкового кодексу, який не відноситься до витрат операційної діяльності.
Отже, мій висновок, на сьогоднішній день: збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства — витрати, ліцензії — не витрати.

 Віка » 15 фев 2012, 11:14

В попередньому коментарі ви казали , що оплата за ліцензію не є витратами. Відповідно в книзі обліку їх відображати не треба. А де треба? І взагалі я не розумію, чому це не мої витрати, адже це безпосередньо звязано з моїм доходом. В мене алкогольний магазин. Податкова хоче більше зняти з нас 15%.

byhgalter » 15 фев 2012, 12:17

Віка писал(а):В попередньому коментарі ви казали , що оплата за ліцензію не є витратами. Відповідно в книзі обліку їх відображати не треба. А де треба? І взагалі я не розумію, чому це не мої витрати, адже це безпосередньо звязано з моїм доходом. В мене алкогольний магазин. Податкова хоче більше зняти з нас 15%.

На як ви казали вище, ліцензії були витратами до серпня 2011 року. Проте потім внесли зміни у Податковий кодекс. Тепер ліцензія є витратами лише для юридичних оіб — платників податку на прибуток.

 Віка » 16 фев 2012, 16:51

В звязку з новим ПК , чи є операційними витратами ЄСВ, який сплачує підприємець за себе?

bykashka » 16 фев 2012, 17:31

Так, ЄСВ є операційними витратами на підставі пункту частини ж) пункту 138.10.4 Податкового кодексу:

в) інші витрати операційної діяльності, пов’язані з господарською діяльністю, у тому числі, але не виключно:

суми нарахованих податків та зборів, установлених цим Кодексом (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів, встановлених цим Кодексом), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б» — «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право особа, які згідно із законодавством фінансуються за рахунок коштів підприємств, установ, організацій в обов’язковому порядку, а також інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами, за винятком податків та зборів, передбачених підпунктами 139.1.6 і 139.1.10 статті 139 цього Кодексу, та пені, штрафів, неустойки, передбачених підпунктом 139.1.11 статті 139 цього Кодексу.

При цьому це стосується як авансових платежів з єдиного соціального внеску, які підприємець сплачує протягом року так і доплати за результатами року. Це питання також оисується у цій статті http://byhgalter.com/kasovij-metod-nara … -dlya-fop/

 Tina » 16 фев 2012, 19:06

Скажіть,будь-ласка, чи відноситься видаткова накладна (отримана від постачальника) до документу первинного обліку, по якому можна зробити запис в книзі обліку доходів і витрат? А товарно-транспортна?

 bykashka » 16 фев 2012, 19:31

І видаткова накладна і товарно-транспортна накладна відносяться до первинних документів та на їх підставі можна робити записи у книгу обліку доходів та витрат.
Згідно Наказу №1025 від 24.12.2010 року «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення»:

3.4. До графи 4 записуються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, пов’язані з придбанням товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг (номер, дата і назва документа). Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи.

Перелік документів, наведених у цьому пункті наказу не є вичерпним. Документами, що підтверджують витрати можуть бути також і інші документи.

 Віка » 16 фев 2012, 21:39

Дуже гарно Вам дякую.

Tina » 29 фев 2012, 14:31

Чи має право підприємець-загальносистемник нараховувати амортизацію на основні засоби (наприклад вантажний автомобіль), якщо цей автомобіль був куплений в 2007 році, коли підприємець був на спрощеній системі.

 bykashka » 29 фев 2012, 16:44

Позиція податкової служби така, що підпримець на загальній системі оподаткування взагалі не має право на амортизацію, оскільки він не веде бухгалтерський облік. Відповідь з ЄБНЗ:

Чи включається до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування сума амортизації ОЗ?
Коротка відповідь : До складу витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування не включається сума амортизації основних засобів.
Повна відповідь : Відповідно до п. 177.2 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця. Згідно із п. 177.4 ст. 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до операційної діяльності згідно з розділом ІІІ ПКУ. Відповідно до п. 138.1 ст. 138 розділу ІІІ ПКУ витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з п. 138.4, п. 138.6 — 138.9, пп. 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 цього Кодексу. Згідно із пп. «в» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 розділу ІІІ ПКУ до складу адміністративних витрат включаються витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання, амортизація. Вартість, яка амортизується, по кожному об’єкту основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу. Однак, п.2 ст.3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 996) передбачено, що бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Згідно із ст. 2 Закону № 996 дія Закону поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на суб’єктів підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, та що ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності. Ведення бухгалтерського обліку складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування законодавством не передбачено. Враховуючи вищевикладене, до складу витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування не включається сума амортизації основних засобів.

 Tina » 01 мар 2012, 21:24

Дуже дякую Вам за відповідь, але в мене ще таке запитання: як ви гадаєте, чи варто в книзі ОДВ зазначати збитки за результатами місяця, якщо дані збитки формують витрати графи 10 «інші витрати». Як збитки впливають на ЄСВ я вже зрозуміла…

 byhgalter » 01 мар 2012, 22:43

Взагалі то, Порядком ведення книги обліку доходів та витрат для підприємців на загальній системі оподаткування №1025 від 24.12.2010 року, передбачено підбиття щомісячних підсумків лише по графі 3 «Дохід». Проте, всі кого я знаю, підбивають підсумки і по графі «Чистий дохід». Так буде зручніше і для вас, для того щоб потім розрахувати чистий дохід за рік.

 Красная шапочка » 09 мар 2012, 20:47

Но я так понимаю, что к расходам можно относить только те товары, которые и оплачены и получены, т.е., чтобы документально подтвердить понесенный расходы необходима и накладная на товар и чек к нему, или платежка (если платили по безналу)?

 bykashka » 10 мар 2012, 00:39

К тому, что товары должны быть и получены и оплачены, нужно добавить еще и то, что они должны быть реализованы. Только тогда их можно относить к расходам. Такова позиция налоговой службы. По этому поводу на блоге есть пару статей
http://byhgalter.com/viznannya-vitrat-p … axuvannya/
http://byhgalter.com/yak-viznachati-vit … tkuvannya/
http://byhgalter.com/kasovij-metod-nara … -dlya-fop/

 Красная шапочка » 10 мар 2012, 13:49

bykashka спасибо! Про то, что реализованы это понятно. У меня вопрос в другом, мы используем кассовый метод начисления, потому что платим по факту, т.е. товара нам привезли — мы сразу расплатились. Это мне для подтверждения расходов нужна накладная на товар и чек к нему? Или достаточно накладной. (на накладной мы пишем «оплачено» и есть подпись экспедитора)?

 bykashka » 10 мар 2012, 17:20

Накладной не достаточно. Накладная подтверждает только поставку товара, но не оплату, несмотря на то, что там написано, что товар оплачен. Это вы пишете, можно сказать, только для себя.
Оплату может подтверждать банковская выписка, платежное поручение, фискальный чек, расчетная квитанция или другие аналогичные документы.

 rattlehead » 19 мар 2012, 17:07

Розрахунки клієнтів із підприємцем на загальній системі проводяться через банк чи касовий апарат, а от як сам підприємець може проводити розрахунки із своїми підрялчиками? Конкретний приклад. Потрібно проплатити за рекламну продукцію, нам виписали рахунок. Думали проплатити банківським переказом через внесення готівки, тепер ламаємо голову що мабуть обовязково потрібно вносити гроші на свій р/р. Підкажіть при змозі.

 bykashka » 19 мар 2012, 22:20

Я бы внес деньги на счет и оплатил бы счет-фактуру со своего счета. Я думаю, что так удобнее.
Но, если хотите, можете сделать перевод не внося деньги себе на счет. Главное укажите правильное назначение платежа, что оплата согласно счета такого то. Я думаю, что вопросов возникнуть не должно.

 Naykrascha » 14 апр 2012, 21:36

Добрий день!
Підкажіть будь ласка чи відносяться на витрати підприємця, що знаходиться на загальній системі оподаткування (турагентська діяльність), наступні витрати:
1) Витрати на рекламні тури (проводяться туроператорами для турагентів або працівників турагентів з метою ознайомлення з готельною базою)?
2) Витрати на створення інтернет-сайту?
3) Щомісячна плата за функціонування інтернет-сайту (НЕ плата за Інтернет)?
4) Витрати на реєстрацію торгової марки (імені)?
5) Амортизаційні відрахування на придбану орг.техніку (комп»ютер, сканер, принтер і т.д.) та меблі? Стосовно цього я читала кілька статей та все ж однозначної відповіді для підприємців не сказано. Як насправді на сьогодні це розцінює податкова?
Пробачте, якщо вже подібні запитання задавались. Якщо так, то напишіть будь ласка посилання.

 byhgalter » 15 апр 2012, 10:31

Щодо амортизаційних відрахувань. Податкова служба завжди розцінювала їх однаково — вона проти амортизаційних відрахувань у підприємців на загальній системі. Ця позиція грунтується зокрема на тому, що підприємець не є суб’єктом права власності, на відміну від фізичної особи. Тобто все що ви перелічили (комп’ютер, оргтехніка і т.д.) є власністю фізичної особи, а не підприємця. Питання можливо і спірне, але позиція податкової служби була завжди однаковою. Про будь які судові прецеденти щодо амортизації у підприємця я поки не чув.
Щодо витрат на створення та функціонування веб сайту. Щомісячна плата за хостинг або оплата послуг адміністрування або інші щомісячні витрати, на мою думку, йдуть у витрати. Їх можна спокійно віднести до витрати на збут.

138.10.3. витрати на збут, які включають витрати, пов’язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг:
г) витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів;

Щодо витрат на створення веб сайту, тут, я думаю, що ситуація аналогічно амортизації основних засобів. Веб сайт це нематериальний актив, для податкового обліку це майже те ж саме що і інші основні засоби, в плані того, що вони вартість веб сайту також повинна амортизуватись. З цього приводу на блозі є стаття http://byhgalter.com/buxgalterskij-ta-p … -magazinu/.
Якщо вартість на створення сайту не дуже велика, то я б до витрат їх включив та відніс до все тих же витрат на збут.
Торгова марка це також нематиріальний актив, який підлягає амортизації. Про амортизацію у підприємців на загальній системі сказано вище.
Щодо рекламних турів. Ці витрати можна віднести до витрат на відрядження. Знову ж таки, позиція податкової служби: витрати на відрядження самого підприємця до валових витрат не включаються. Витрати на відрядження найманих працівників підприємця — включаються, але лише за умови, що такий працівник під час відрядження займається збутом товарів.

 Naykrascha » 15 апр 2012, 13:17

Byhgalter, дуже дякую за змістовну відповідь.
Вдалого дня!

 byhgalter » 17 апр 2012, 18:41

Думаю, що трохи пізніше я зроблю у першому повідомленні цієї теми такий собі список видів витрат, які підприємець на загальній системі оподаткування може або не може включати до складу валових витрат, а також на підставі чого може включати (на підставі якого пункту Податкового кодексу). Це буде така собі шпаргалка для підприємців.

 Naykrascha » 18 апр 2012, 07:27

Byhgalter, це було б чудово, дякую!

 Cherry_11 » 19 апр 2012, 17:48

Добрый день!Подскажите пожалуйста, мы на общей системе стали работать со второго квартала, в Книге учета ДХ и РХ на начало периода (в графе 2) мы указываем стоимость комплектующих что у нас есть на складе, в апреле использовали 16м кабеля, это будут расходы которые мы заносим в графу 6?или нет? ведь мы их покупали еще когда были на едином налоге

 byhgalter » 19 апр 2012, 21:03

На ваше питання вже є відповідь на блозі у вигляді статті http://byhgalter.com/chi-mozhe-fop-na-z … tkuvannya/
для чого кабель використали? для виробництва продукції, яка була реалізована? для надання послуг?

 Cherry_11 » 20 апр 2012, 10:32

Для оказания услуг, подключили нового абонента. Но ведь когда мы были на ЕН мы не вели учет расходов и документов подтверждающих их уже тоже у нас нет(

 bykashka » 20 апр 2012, 11:55

Cherry_11 писал(а):Для оказания услуг, подключили нового абонента. Но ведь когда мы были на ЕН мы не вели учет расходов и документов подтверждающих их уже тоже у нас нет(

Ну якщо у вас немає документів, то до складу витрат цей кабель ви включити не можете. С цього треба було починати.

177.2. Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.
177.10. Фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

Немає документів — немає витрат. Прописна істина загальної системи.

 Cherry_11 » 20 апр 2012, 12:01

Спасибо за ответ!Тогда в графе 2 тоже не указываем?

 bykashka » 20 апр 2012, 12:08

3.2. У графах 2 та 11 відображається сума нереалізованих товарних запасів, сировини, матеріалів тощо на початок та на кінець звітного податкового періоду (року), яка виводиться в грошовій формі, виходячи із ціни їх придбання.

Думаю, що не вказуєте. Оскільки ви не будете ставити цю суму у графу 6.

Cherry_11 » 20 апр 2012, 12:10

спасибо!)

 byhgalter » 27 апр 2012, 21:07

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка сплачувалась протягом звітного календарного року у вигляді авансових платежів та суму доплати, що виникла за результатами остаточного перерахунку?

Коротка відповідь : Фізичні особи – підприємці на загальній систему оподаткування мають право включити до складу витрат суму єдиного внеску, яка сплачувалась протягом року у вигляді авансових платежів, включаючи і суму доплати, що виникла за результатами остаточного перерахунку, за умови наявності підтверджуючих документів.

Повна відповідь : Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності регулюється ст. 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі — ПКУ). До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III ПКУ (п. 177.4 ст. 177 ПКУ).

Документально підтвердженими витратами вважаються оплачені витрати поточного звітного періоду, а також попередніх періодів, якщо вони стосуються доходу, отриманого протягом звітного періоду, та підтверджені відповідними документами (п.135.2 та пп.135.5.12 п.135.5 ст.135; п.137.1 ст.137 ПКУ). До складу інших операційних витрат включаються витрати операційної діяльності, пов’язані з господарською діяльністю платника податків, у тому числі, суми сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (пп. «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 ПКУ).

При цьому, ст. 143 ПКУ передбачено, що до складу витрат платника податку відносяться суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у розмірах і порядку, встановлених Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II ПКУ (п.138.2 ст. 138 ПКУ).

Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску передбачений Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-5 (далі – Інструкція). Платниками єдиного внеску є фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (пп. 2.1.3 п. 2.1 р. ІІ Інструкції). Обчислення сум єдиного внеску категорією платників, зазначених у пп. 2.1.3 Інструкції (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), здійснюється на підставі даних річних податкових декларацій та отриманих від податкових органів відомостей про результати перевірок діяльності таких осіб, що призвели до збільшення або зменшення розміру доходу, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб (п. 4.5 р. IV Інструкції). При цьому, платники, визначені пп. 2.1.3 Інструкції (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), за себе та членів своїх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, сплачують єдиний внесок протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада у вигляді авансових платежів в розмірі 25 відсотків річної суми єдиного внеску, обчисленої від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на доходи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності.

Суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним до 1 квітня року, наступного за звітним роком, на підставі даних річної податкової декларації. Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). Платникам, які зобов’язані здійснити доплату до мінімального страхового внеску, органами Пенсійного фонду України для узгодження надсилається повідомлення-розрахунок за формою згідно з додатком 1 до Інструкції, у якому зазначається розрахунок сум такої доплати, яка підлягає сплаті за результатами підприємницької діяльності за звітний рік. Таким чином, фізичні особи – підприємці на загальній систему оподаткування мають право включити до складу витрат суму єдиного внеску, яка сплачувалась протягом року у вигляді авансових платежів, включаючи і суму доплати, що виникла за результатами остаточного перерахунку, за умови наявності підтверджуючих документів.

 byhgalter » 02 май 2012, 20:01

Чи має право ФОП включити до витрат вартість ремонту та обслуговування орендованих ОЗ, зокрема, приміщень?

Коротка відповідь : Витрати у вигляді вартості ремонту та обслуговування орендованих основних засобів, зокрема, приміщень, не включаються до складу витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування.

Повна відповідь : Відповідно до ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями (далі — ЦКУ) за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. Поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. При цьому, ст. 762 глави 58 ЦКУ передбачено, що за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Відповідно до ст. 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця. До переліку витрат фізичної особи — підприємця, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ ПКУ. Згідно із п. 138.1 ст. 138 розділу ІІІ ПКУ витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з п. 138.4, п. 138.6 — 138.9, пп. 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 ПКУ.

Відповідно до п. 146.12 ст. 146 ПКУ до складу витрат включається сума витрат, що пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року. При цьому, балансова вартість основних засобів обліковується на бухгалтерських рахунках. Відповідно до п. 2 ст.3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996) бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Згідно із ст. 2 Закону № 996 дія Закону поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на суб’єктів підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, та що ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

Ведення бухгалтерського обліку складу витрат основних засобів (в т.ч. орендованих) чи нематеріальних активів для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування законодавством не передбачено. Враховуючи вищевикладене, витрати у вигляді вартості ремонту та обслуговування орендованих основних засобів, зокрема, приміщень, не включаються до складу витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування.

 byhgalter » 02 май 2012, 20:06

Чи має право ФОП віднести до складу витрат витрати, пов’язані з використанням транспортного засобу (вартість придбання запасних частин, придбання шин, технічного обслуговування тощо)?

Коротка відповідь : Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування не мають права включати до складу витрат витрати, які пов’язані із використанням транспортного засобу (вартість придбання запасних частин, придбання шин, технічного обслуговування тощо).

Повна відповідь : Згідно із п. 1 ст. 325 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV (далі — ЦКУ) суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, в тому числі і нерухомого майна комерційного призначення, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. ЦКУ не встановлює такого суб’єкта права приватної власності як фізична особа — підприємець.

Статтею 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця. До переліку витрат фізичної особи — підприємця, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ ПКУ. Відповідно до п. 138.1 ст. 138 розділу ІІІ ПКУ витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з п. 138.4, п. 138.6 — 138.9, пп. 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 ПКУ.

Нормами Положення про технічне обслуговування i ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.98 №102 (далі — Положення №102), визначено порядок проведення технічного обслуговування та ремонту дорожніх транспортних засобів, що поширюється на юридичних і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт дорожніх транспортних засобів (за винятком тролейбусів, мопедів і мотоциклів), незалежно від форми власності. Згідно із п. 1.3 частини першої Положення №102 технічне обслуговування – комплекс операцій чи операція з підтримки роботоздатності або справності виробу під час використання за призначенням, зберігання і транспортування.

Витрати на технічне обслуговування автомобіля відносяться згідно з п. 138.1 ст. 138 ПКУ до інших витрат, однак не вважаються витратами операційної діяльності. Крім того, пп. 139.1.5 п. 139.1 ст. 139 ПКУ передбачено, що не включаються до складу витрат, зокрема, витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов’язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно зі ст. 144 — 148 ПКУ, з урахуванням п. 146.11 і 146.12 ст. 146 та п. 148.5 ст. 148 ПКУ. Враховуючи вищевикладене, фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування не мають права включати до складу витрат витрати, які пов’язані із використанням транспортного засобу (вартість придбання запасних частин, придбання шин, технічного обслуговування тощо).

Cherry_11 » 10 май 2012, 09:37

Скажите пожалуйста!А оплата СДМА телефона, которым пользуется предприниматель можно включить в расходы?И проценты за дебетирование расчетного счета это тоже входит в расчетно-кассовое обслуживание?

 bykashka » 10 май 2012, 11:22

Щодо витрат на мобільний зв’язок, думаю, що можна. З цього приводу є відповідь ДПСУ:

Чи включається до складу витрат вартість розмов, які здійснює ФОП з мобільних телефонів, якщо дані розмови пов’язані з веденням підприємницької діяльності?

Коротка відповідь : Витрати на оплату послуг мобільного зв’язку включаються до складу витрат фізичної особи – підприємця за умови, якщо вони пов’язані з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця та підтверджені відповідними первинними документами. Зокрема, — це договори на підключення, інші угоди, рахунки-фактури; у разі контрактного підключення – деталізовані рахунки від оператора із зазначенням номерів абонентів і часу їх розмов; журнали обліку дзвінків із зазначенням цілей дзвінків та їх тривалості за кожним номером – якщо підключення здійснюється шляхом придбання карток; щомісячні письмові звіти про здійснені переговори.

Повна відповідь : Відповідно до п. 177.2 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця. Відповідно до п. 177.4 ст. 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ ПКУ. Згідно із п. 138.1 ст. 138 розділу ІІІ ПКУ витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з п. 138.4, п. 138.6 — 138.9, пп. 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 ПКУ. Відповідно до пп. «ґ» пп.138.10.2 п.138.10 ст.138 ПКУ до складу витрат включаються, зокрема, витрати на оплату послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв’язок та інші подібні витрати). Згідно із п. 138.2 ст. 138 ПКУ витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II ПКУ. Відповідно до п.139.1.9 п.139.1 ст.139 ПКУ витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку, не включаються до складу витрат. Враховуючи вищевикладене, витрати на оплату послуг мобільного зв’язку включаються до складу витрат фізичної особи – підприємця за умови якщо вони пов’язані з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця та підтверджені відповідними первинними документами. Зокрема, — це договори на підключення, інші угоди, рахунки-фактури; у разі контрактного підключення – деталізовані рахунки від оператора із зазначенням номерів абонентів і часу їх розмов; журнали обліку дзвінків із зазначенням цілей дзвінків та їх тривалості за кожним номером – якщо підключення здійснюється шляхом придбання карток; щомісячні письмові звіти про здійснені переговори.

Щодо розрахунково касового обслуговування, я думаю, що це є витратами тільки в тому разі, якщо ці відсотки передбачені договором обслуговування вашого поточного рахунку.

 Cherry_11 » 11 май 2012, 07:51

Спасибо!

 Cherry_11 » 19 июл 2012, 11:51

Подскажите пожалуйста такой вопрос: С какими группами единщиками может работать ФЛП на общих основаниях? Мы хотим заказать товар у магазина, они на 2й группе и утверждают что мы можем с ними работать, что услуги они оказывать нам не могут, а продавать могут. Хотя я помню что мы можем работать только с 3 и 4й группами если они НДСники. Я где-то видела информацию по этому вопросу, но никак не могу найти

 bykashka » 19 июл 2012, 13:43

Ви можете працювати з будь якою групою платників єдиного податку та формувати по ним витрати. Ви можете навіть отримувати послуги від платників єдиного податку другої групи. Те що вони не мають права вам їх надавати, тільки їх проблеми, але не ваші.

Відповідь на ваше питання є у консультації ДПСУ vidnesennya-vitrat-vid-platnikiv-edinogo-podatku-t43.html
Вона стосується платників податку на прибуток, але підприємці на заальній системі оподатування формують витрати так само. Тому ця консультація стосується і вас.

 Cherry_11 » 20 июл 2012, 11:06

Спасибо большое за помощь.

 Cherry_11 » 27 авг 2012, 14:42

Здравствуйте!подскажите такой вопрос: нас внесли в реестр операторов связи Украины, за услуги по оформлению человек, который это все делал выставил нам счет. Сможем ли мы отнести это на свои расходы? услуга выглядит как Консультаційні послуги з питань комерційної діяльності.

 bykashka » 27 авг 2012, 15:01

Думаю, что да. Во всяком слуае это вполне подходит под административные расходы.

138.10.2. адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

г) винагороди за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги, що отримує платник податку для забезпечення господарської діяльності;

 Cherry_11 » 27 авг 2012, 16:24

Спасибо!

 cveta_2005 » 03 сен 2012, 16:19

Подскажите пожалуйста ФОП на общей системе получил на расчетный счет 30 августа 6000 тыс..из-за того .что банк не работал деньги перечислить никуда не смогли .то получается .что все эти деньги пойдут в доход .в этом месяце? Используем кассовый метод .то расходы как я понимаю будут в сентябре.но меня интересует ЕСВ .ведь там считается помесячно.то .что 6000х34.7%=2082.00? Что-то я совсем запуталась..И еще вопрос можно ли как то снять наличные на общей системе.под .что можно снять? Есть ли формулировка «доход» и что нужно уплатить при этом?Занимаюсь услугами .по закупку товара снять не получается.. Вообщем как грамотоно снять деньги?Спасибо.

 byhgalter » 03 сен 2012, 22:12

У підприємця на загальній системі звітним періодом для податку на доходи фізичних осіб є календарний рік. Тобто, не важливо, в якому місяці будуть доходи, а в якому витрати. Головне, щоб вони були у межах одного року.
Щодо єдиного соціального внеску, звітним періодом також є календарний рік. При цьому при розрахунку місячної суми єдиного соціального внеску підприємець самостійно розподіляє суму чистого доходу по місяцям. Докладніше читайте у статті http://byhgalter.com/podannya-richnogo- … go-vnesku/ .
Підприємець може розпоряджатися коштами зі свого рахунку так, як йому заманеться. Обмеження для юридичних осіб на нього не діють.

 cveta_2005 » 04 сен 2012, 13:00

Спасибо большое!Ну вот со снятие налички по чеку не совсем понятно.к примеру я хочу снять 4000.00 тыс..то что я могу просто в чековой написать доход и снять? или нужно уплатить с этого налоги (ЕСВ-34.7% и НДФЛ-15%) и принести в банк платежки и только тогда снять?Объясните пожалуйста как на практике?Спасибо!

 byhgalter » 04 сен 2012, 22:50

Честно говоря, не понимаю, почему вы видите в этом проблему. Зачем платить с этого налоги? Пишете что то типа снятие выручки для собственных нужд и все.

bykashka » 06 сен 2012, 08:51

Єдина база податкових знань:

Чи може ФОП використовувати кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб?
Відповідь:
Коротка:
Фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.Повна:
Згідно з ст. 42 Господарського кодексу України (далі – ГКУ), підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Відповідно до ст. 44 ГКУ підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.
Враховуючи вищевикладене, фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

За загальним правилом, кошти, які ви знімаєте з рахунку вже раніше оподатковувались або ще будуть оподатковані у майбутньому. При переведенні грошей у готівку сплачувати податки повторно не треба

 cveta_2005 » 05 ноя 2012, 18:04

Помогите пожалуйста .у меня сложилась не совсем приятная ситуация .ФОП на общей системе налогообложения .я уже писала о проблемах с ЭРДЕ банком.зависли на счете деньги .приличная сумма и пока нет никакой надежды получить их. из-за этого практически прекратилась деятельность (долги клиентам и т.д.) .сейчас необходимо платить авансовые платежи до 15 ноября.никак нельзя это обойти ?И еще вопрос на будущее.если ситуация не изменится .то что вся эта сумма пойдет мне в доход и по полной программе нужно будет оплатить ЕСВ и налог на доходы ведь подтверждения (оплаты) моих расходов не будет?Или если банк официально признают банкротом .то может эти деньги не признают доходом?Спасибо.

bykashka » 06 ноя 2012, 09:57

Извините, но я не нахожу вашего сообщения, где описана проблема. Можете описать проблему подробнее. Постараемся вам помочь

 cveta_2005 » 06 ноя 2012, 12:46

Вы меня извините пожалуйста . сейчас попробую описать проблему подробней.у нас открыт счет в ЭРДЕ банке на ФОПа.проблемы у них (банке) начались где то с лета .был арестован их владелец.но никто не думал .что это так серьезно.в начале сентября мне на счет пришли деньги .я занимаюсь оказанием услуг .работаю в основном с юр.лицами и ФОпами .нахожусь на общей системе. отнесли в банк платежки на оплату клиентам .нам сразу копии не отдают.Никто в банке даже не предупредил .что платежи не уходят !Мне на счет деньги шли .а уходить не уходили!А когда все выяснилось .позвонили партнеры.в банке начали кормить завтраками.Сейчас в ЭРДЕ банке введена временная администрация от Фонда гарантирования вкладов физ.лиц и нам пока вообще ничего не светит .сказали СПД все в последнюю очередь .если чего останется.Пытались снять наличку ( вначале давали в день по 100 грн) сняли грн.300.00.Временная администрация введена на 3 мес. и до нового года вряд ли что-то решится.а что делать мне .ведь вся эта сумма пойдет в доход.т.к. акты (расход) есть .а факта оплаты нет .и вряд ли налоговая признает расход по первому событию.Все Ваши статьи по этому поводу . я прочитала.Практически бизнес из-за этого прекратился .т.к. оплатить все партнером из своих денег не получиться.Я понимаю .есть вариант .открыть другой счет и внести как финансовую помощь от самого себя (работает один) или уплатить клиентам просто через другой банк наличкой на счет. тогда и расходы будут.Вообщем .что делать незнаю .может подскажите какой то вариант .а то считаю .сколько по году нужно платить налог на доходы и ЕСВ .то просто становится не по себе.Спасибо!

 bykashka » 06 ноя 2012, 14:12

Можно конечно поставить расход по актам без факта оплаты, но в связи с этим могут быть проблемы при будущей проверке. Тогда надо будет отстаивать или судиться.
Вам нужно обязательно оплачивать акты через счет? Наличкой оплатить нельзя?
Уменьшить сумму авансового платежа можно, то только в следующем случае:

У разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більше ніж на 20 відсотків у порівнянні з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у наступний строк, встановлений цим підпунктом, пропорційно зменшенню суми зазначеного доходу. Для такого зменшення суми авансового платежу фізичною особою — підприємцем до настання строку сплати такого авансового платежу до органу державної податкової служби подається заява у довільній формі, що містить розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу.

Вы знаете, я перечитал вашу тему http://club.dtkt.com.ua/read.php?13,996393,997379 , и возникла такая мысль. Не знаю правда, имеет ли она право на жизнь. Если платежи в бюджет банк делает, что если перечислить все деньги, которые есть на счету, в оплату налога, а потом написать заявления на возврат переплаченных сумм. Это просто такая мысль, как ее реализовать и можно ли это сделать вообще, я не знаю.

cveta_2005 » 06 ноя 2012, 14:49

Спасибо Вам большое за ответы!Но дело в том . сейчас банк уже не проводит платежи даже в бюджет .прекратили где то с середины октября .его признали не платежеспособным.У меня вопрос .некоторым ФОПам -единщикам я дала в залог платежей наличку (надеялась .что платежи пойдут).а вот могут ли ФОПы рассчитываться между собой наличкой ( со стороны клиента ЕН 3гр.)?Тоесть .другими словами .если оставить им наличку .какой подтверждающий документ (РРО нет) он мне может дать.чтобы я его провела у себя как подтвержление оплаты?Ведь с приходными ордерами ФОПы не работают…По поводу уменьшения платежей авансовых .я только в этом году перешла на общую систему . уплачу как за 1 кв.я просто переживаю ужепо итогам года…

 bykashka » 06 ноя 2012, 16:35

Предприниматели очень часто используют надпись «оплачено» на расходной накладной или на акте выдполненных работ.
Если нет РРО, то может использоваться товарный чек или расчётная квитанция. Они могут быть произвольной формы, но с обязательными реквизитами чека РРО. Обязательные реквизиты указаны в законе «про РРО».
Чек или квитанция будет более правильнее.

 Мила 69 » 20 дек 2012, 14:14

Прошу надати розяснення по слідуючим питанням :

1 Підприємець власними силами виробив стенди для експозиції товару на виставці
2 прийняв участь у виставці. в рекламних цілях
3 виплатив кошти на відрядження працівників

Чи можна ці витрати в т.ч. (по матеріалам для виготовлення стенду ) віднести до витрат того періоду в якому вони були понесені якщо доходу у цому періоді не було?

bykashka » 20 дек 2012, 21:05

Я, наприклад, для цього не бачу перешкод.

 3olya » 09 янв 2013, 11:17

ФОП на загальній системі купив принтер за 890 грн. чи можна цю покупку віднести до витрат?

dmkushnir » 09 янв 2013, 12:32

потрібно, якщо є відповідні документи для відображенння в Книзі обліку доходів і витрат, чек чи рахунок продавця, наприклад

 toma » 10 янв 2013, 19:30

Я на загальній системі оподаткувані,і не знала що звіти РРО і виноградарство треба здавати кожен місяць. Чи має право Податкова накласти штрафні санкції і які .

bykashka » 15 янв 2013, 12:19

по РРО и виноградарству есть соответствующие темы на форуме reestratori-rozrahunkovih-operaciy-rro-vid-a-do-ya-t199.html и zbir-na-rozvitok-vinogradarstva-sadivnictva-i-hmelyarstva-hmelezbir-t210.html

 toma » 16 янв 2013, 00:04

Мені в січні видали ліцензію . І не пояснили що кожен місяць я повина здавати звіти по виноградарству і РРО . На мене наклали штрафні санкції. Як можуть нарахувати штраф,помісячно чи відсоток проданого товару якщо, сума по РРО не перевищує 2000гривень

 bykashka » 16 янв 2013, 16:10

Вам насчитают помесячно за неподачу отчетов и сумму, которую вы недоплатили по хмелесбору + штраф 25%.

 3olya » 25 янв 2013, 15:58

dmkushnir,
ФОП на загальній системі купив принтер за 890 грн. чи можна цю покупку віднести до витрат?

потрібно, якщо є відповідні документи для відображенння в Книзі обліку доходів і витрат, чек чи рахунок продавця, наприклад

А в яку графу книги Доходів та витрат внести вартість, в інші витрати?
І якщо можна, підкажіть, куди вносити купівлю комп’ютера…

 dmkushnir » 26 янв 2013, 11:16

принтер це малоцінний необоротний актив МНМА, комп’ютер це вже основні засоби (якщо вартість більше 2500 грн.)

 dmkushnir » 26 янв 2013, 14:43

Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку
139.1. Не включаються до складу витрат:139.1.1. витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на:організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям, визначених статтею 157 цього Кодексу, та витрат, пов’язаних із провадженням рекламної діяльності, які регулюються нормами підпункту 140.1.5 пункту 140.1 статті 140 цього Кодексу).Обмеження, передбачені абзацом другим цього підпункту, не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є:

організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб;

придбання лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі в лотереї;

фінансування особистих потреб фізичних осіб за винятком виплат, передбачених статтями 142 і 143 цього Кодексу, та в інших випадках, передбачених нормами цього розділу;

139.1.2. платежі платника податку в сумі вартості товару на користь комітента, принципала тощо за договорами комісії, агентськими договорами та іншими аналогічними договорами, перераховані платником на виконання цих договорів;

139.1.3. суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг;

139.1.4. витрати на погашення основної суми отриманих позик, кредитів (крім повернення поворотної фінансової допомоги, включеної до складу доходів відповідно до підпункту 135.5.6 пункту 135.5 статті 135 цього Кодексу);

139.1.5. витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов’язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно зі статтями 144-148 цього Кодексу, з урахуванням пунктів 146.11 і 146.12 статті 146 та пункту 148.5 статті 148 цього Кодексу;

139.1.6. суми податку на прибуток, а також податків, установлених пунктом 153.3 статті 153 та статтею 160 цього Кодексу; податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів згідно з розділом IV цього Кодексу.

 dmkushnir » 26 янв 2013, 14:51

вибачте, але витрати з придбання не відображаються (не врахував нововведення), витрати йдуть щомісячно у вигляді амортизаційних відрахувань в залежності від групи основних засобів. Чому спитав за документальне оформлення…податківці прискіпливо ставляться до придбання ОС, особливо до віднесення амортизації до складу витрат. Облік повинен бути на найвищому рівні правильним в первинних документах.

 marik25 » 22 фев 2013, 11:38

[b]byhgalter[/b],
встречный вопрос: лицензия на алкоголь стоит на 1 год 8000 грн. и выдается сроком на один год. Ее не приравняешь к НМА. Почему я не могу ее отнести на расходы? Если к НМА относятся группа 6 при двух условиях стоимость более 2500 грн, и срок использования свыше года. есть еще письмо ГНСУ от 11.01.2012 года № 561/6/15-1415. Хотелось бы ссылки на запрет, так как у меня возникают сомнения…

iryna » 23 фев 2013, 13:31

Доброго дня! СПД загальна система, торгіля алкогольними напоями.
Чи я правельно зрозуміла?
ліцензії терміном 1 рік та квартальними оплатами- 2000 грн. були витратами з 2009 року по серпень 2011 року?
Якщо так, то яким документом керуватися при перевірці?Виноградарство у витрати можна включати тільки з 01.01.2011 року чи можна з 01.01.2009?І ще, у січні 2011 року я оплатила за себе 33,2%(за грудень 2010року) з ЧД в ПФУ — це включається у витрати січня 2011 чи уже ні?

 basseema » 29 мар 2013, 15:03

Прошу помочь: куплен новый кассовый аппарат 28.03.13г. В эксплуатацию буду вводить в июне 2013. Могу ли я поставить на расходы стоимость этого аппарата-2499грн.? Загвоздка в том, что кроме кассового аппарата был куплен стартовый пакет киевстар и антенна.Все это вместе с ЭККА стоит 2607 грн.И на всю сумму выписана накладная, без разделения. Записано- кассовый аппарат и все. Так же выдан и чек на кассовый аппарат и сумму 2607 грн. Я думаю, нам нужно заставить переделать накладную, чтобы в ней была отдельно стоимость ЭККА, стоимость антенны и стартового. Каждая из этих вещей по отдельности будет до 2500- малоценка. Но чек все равно одной суммой. Можно ли заставить его переделать? И как это сделать? Может, через возврат и заново купить? Можно ли будет ставить кассу,антенну и стартовый пакет на расходы? Какой датой следует записать накладную и стоимость ЭККА в книгу учета : датой покупки или датой ввода в эксплуатацию? Буду благодарна за грамотный ответ. Наша налоговая вообще ничего не отвечает. Когда пригрозила, что напишу на горячую линию, порылись в кодексе, ничего не нашли, обещали, вдруг что, перезвонят…

 dmkushnir » 29 мар 2013, 21:13

накладну датою придбання, тобто яка в чеку. в чеку все окремими стрічками йде чи тільки касовий?

 basseema » 29 мар 2013, 21:39

В чеке вписан только кассовый, а сумма стоит за все. Предприниматель не доглядел.

 dmkushnir » 29 мар 2013, 21:44

круто, просіть щоб переробили. пригрозіть що маєте право повернути напротязі 14 днів як споживач.

 Настасья Михална » 04 апр 2013, 07:35

Підкажіть, як відобразити в обліку витрати, а саме
ФОП на загальній системі. Наразі не має доходів, тому за оренду, рекламу, вивіску, канцтовари сплачує з власних заощаджень.
Всі чеки/квитанції є.
Як ці витрати «прикріпити» до ФОП.
Так розумію, що провести авансовий звіт, а далі.? Буде заборгованість у ФОП перед самим собою (по авансових)? :?

 dmkushnir » 04 апр 2013, 21:09

Відповідно до пункту 177.10 Податкового кодексу України фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

 Евгений Горб » 25 апр 2013, 08:22

Подскажите пожалуйста, как мне сохранить чеки, они ведь выцветут? Возможна ли какая-нибудь операция с ними(ксерокс)?

 dmkushnir » 25 апр 2013, 10:22

ви повинні створити належні умови зберігання

 Евгений Горб » 25 апр 2013, 13:49

Да я то стараюсь их сохранить, но такая бумага, что может не получиться. И что потом делать? Ведь ксерокопированные не пойдут?

 dmkushnir » 25 апр 2013, 22:24

ні, 3 роки термін зберігання

 Евгений Горб » 26 апр 2013, 05:24

Спасибо за ответы!
Грустно однако…

 Innasol123 » 05 июн 2013, 23:16

Подскажите,пожалуйста выход из следующей ситуации:
Налоговая вырыла перелимит 300 тысяч по моему ФОП, который был на общей системе.Говорят,что нужно заплатить НДС,но я где-то слышала,что если на всю сумму дохода есть подтвержденные расходы, то платить НДС не надо.Что мне делать?Правда ли это?

 byhgalter » 06 июн 2013, 10:23

Нет, это не правда. НДС платить нужно с суммы превышения. Расходы никак не перекроют НДС.

 StarAlex » 20 июн 2013, 23:38

Підкажіть будь-ласка, чи може ФОП на загальній системі оподаткування віднести до складу валових витрат, витрати понесені на оплату одержаних бухгалтерських послуг, при умові що бухпослуги надані ФОП яка перебуває на спрощеній системі оподаткування — ІІІ група (5%). Дані послуги можна розглядати як «адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством» (ст.138 п.10 пп.2г ПКУ)?

 byhgalter » 21 июн 2013, 09:35

Да, может.

StarAlex » 21 июн 2013, 12:34

Дякую, а є якесь роз’яснення (бажано від податкової) щодо даного питання?

 byhgalter » 21 июн 2013, 12:50

Не видел по данному вопросу официальных разъяснений. Наверное потому, что вопрос не настолько спорный, чтобы по нему давать разъяснения.

 Дария » 08 сен 2013, 10:56

Як відобразити сплату ЄСВ у книзі доходів і витрат?

 bookke77 » 14 мар 2014, 12:33

ФОП на ЗС+платник ПДВ сплатив 1000,00грн. за послуги ФОПу неплатнику ПДВ на підставі Договору (Рах.-фактура, Акт над.послуг), де вказано «1000,00грн.Вартість без ПДВ». Підкажіть, будь ласка, яку суму витрат має право записувати у Книгу — 1000,00грн. чи 833,33грн.? Не можу знайти в законодавстві відповіді. Будь ласка, допоможіть розібратися. Дуже дякую наперед.

Aleks01 » 03 апр 2014, 12:28

Думаю, що так як ви платник ПДВ, то до книги пишете витрати без ПДВ

 Ольга Селевко » 20 дек 2014, 13:30

Являются ли затратами ФОП на общей системе приобретение принтера, компьютера, оплата аренды офиса при ведении консультационной, бухгалтерской деятельности?
Витрати ФОП на загальній системі оподаткування. Що можна, а що ні?
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.75MB/0.00056 sec