Які виплати фізичним особам за рахунок коштів підприємства звільнені від утримання та нарахування податків

Любов Прийма

Любов Прийма

Бухгалтер-експерт. Консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку. Чекаю на ваші питання у коментарях.

Нецільова добровільна фінансова допомога

У ПКУ є стаття 170.7 «Оподаткування благодійної допомоги».  Якщо благодійна допомога надається без встановлення умов або напрямів її витрачання, то вона вважається нецільовою. Така благодійна допомога може надаватися як працівникам так і стороннім фізичним особам.

Згідно з пп. 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу фіз.особи сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається протягом звітного року, якщо сукупно не перевищує певного розміру. Цей розмір обчислюється щороку на основі прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2017 р. = 2240грн.). Станом на 1.01.2018 місячний прожитковий мінімум = 1 762 грн. Отже, розмір неоподатковуваної допомоги у 2018 році становить не більше 1762х1,4= 2470 грн. (округлено). При визначенні видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, керуємося Інструкцією зі статистики зарплати № 5. Оскільки, нецільова допомога не входить до фонду оплати праці на підставі пп. 3.31 Інструкції 5, то на неї не потрібно нараховувати ЄСВ (це підтверджує і Постанова 1170).

У бухгалтерському обліку витрати у вигляді виплаченої благодійної допомоги визнаються витратами періоду згідно з п. 7 П(С)БО 16.

Суб’єкт господарювання – благодійник зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги в межах 2470грн. з 2018р. у звітності 1-ДФ під ознакою доходу «169».

Отримання фізичною особою такої нецільової допомоги не тягне за собою зобов’язання подавати річну податкову декларацію.

Читайте теж матеральная помощь студентам

Компенсацiя працiвниковi витрат на лiкування членiв сiм’ї

В ПКУ є стаття 165.1, яка описує, які доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку – фізичної особи.

Серед великого переліку неоподатковуваних доходів, про які згадується у цій статті, є і допомога на лікування та медичне обслуговування. При цьому пп.165.1.19 ПКУ дозволяє без негативних податкових наслідків надавати або виплачувати кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування не лише фізичної особи а й члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення або дитини, яка перебуває під її опікою. Нагадаємо, що до першого ступеня споріднення належать батьки, чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (пп.14.1.263 ПКУ).

Допомога на лікування та медичне обслуговування має чітке цільове використання. У тому числі, але не виключно: для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів, на обов’язковий профілактичний огляд та на вакцинацію (спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій).

Дуже важливо для роботодавця документально підтвердити всі витрати, пов’язані із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів). Такі документи мають підтверджувати факт проведення такого лікування та мед.обслуговування. Отже, фізична особа повинна надати роботодавцеві договори, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача), а також платіжні доручення та розрахункові чеки. Зокрема, такими підтвердними документами можуть бути:

  • документи, що підтверджують потребу фіз.особи в лікуванні та медичному обслуговуванні (наявність та характеристики хвороби, травми);
  • документи про надання послуг на лікування або медичне обслуговування, що ідентифікують постачальника послуг та платника податку, якому вони надаються;
  • обсяги та вартість таких послуг: договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг;
  • інші необхідні документи в залежності від необхідного лікування або медичного обслуговування, хвороби та її стану.

Відповідно дані кошти не підлягають оподаткуванню ПДФО та ВЗ. ЄСВ на таку разову допомогу також не нараховується (п. 14 розділу I Переліку №1170).

У формі №1ДФ суми такої допомоги відображаються за ознакою доходу «143».

Розмір допомоги на лікування та медичне обслуговування пп. 165.1.19 ПКУ не обмежується. Компенсовуватися можуть також витрати, понесені закордоном (див лист ДФС від 19.08.2016 № 18024/6/99-99-13-02-03-15 на цю тему).

Читайте також Материальная помощь на оздоровление второй раз в год

Допомога на поховання

Тут керуємось  пп. «б» пп. 165.1.22 ПКУ. До складу оподатковуваного доходу не включається допомога, що надаються роботодавцем померлого його родичам, як допомога на поховання померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію). Не оподатковується розмір, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці 1 п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2017 році це 4480 грн.).

При цьому така допомога може надаватися конкретній фіз.особі у вигляді грошових коштів або компенсації вартості послуг сторонніх організацій (наприклад, транспортних послуг).

Допомога на поховання відноситься до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці. І тому до бази нарахування ЄСВ сума допомоги на поховання, яка виплачується родичам померлого працівника — не включається.

Якщо роботодавець у 2018 році надасть допомогу на поховання свого працівника в межах 4940 грн., то сума такої допомоги не буде обкладатися ні ПДФО ні ВЗ. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ роботодавець відобразить неоподатковувану суму допомоги на поховання з ознакою доходу «146».

Якщо допомога надається для поховання непрацівника (наприклад, співробітнику на поховання померлого батька, який не працював на даному підприємстві), то вся сума наданої допомоги на поховання буде для її одержувача оподатковуваним доходом у вигляді додаткового блага.

Читайте теж Имеет ли право на помощь семья умершего предпринимателя?

Виплата премії путівкою вартістю до 5 МЗП

У 2017 році пп. 165.1.35 ПКУ дозволяв не оподатковувати вартість путівок на відпочинок на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно професійною спілкою, або за рахунок фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування. З 2018 року, дякуючи Закону про держбюджет 2018, ця норма звучатиме так:

«вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його членів сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік та за умови, якщо вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року”.

Отже, у 2018 році будь-який роботодавець може надати працівнику і його сім’ї безоплатно, без утримання ПДФО та ВЗ путівку в розмірі до 18615 грн.

Але разом з тим, платнику податку на прибуток необхідно буде збільшити фінансовий результат податкового (звітного) періоду, тобто в обліку буде податкова різниця. Крім того, на ціну путівки нараховується ПДВ, якщо особа, що здійснює нарахування, зареєстрована платником ПДВ. Від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей інвалідів.

Пп. 2.3.4 п. Інструкції № 5 визначено, що вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства (крім випадків, указаних у п. 3.2 розд. 3 Інструкції № 5), входять до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Це означає, що путівка працівникам та членам їхніх сімей на лікування і відпочинок, як різновид інших заохочувальних та компенсаційних є базою нарахування ЄСВ в розмірі 22%. Однак, цього, на думку автора, можна уникнути якщо видачу такої путівки передбачити у колективному договорі, як допомогу сім’ям з неповнолітніми дітьми. В цьому випадку, дякуючи пп.3.4 Інструкції 5, така соціальна допомога за рахунок коштів підприємства не буде об’єктом для нарахування ЄСВ.

У податковому розрахунку № 1ДФ вартість безоплатної путівки від роботодавця відображаємо з ознакою доходу «156».

Читайте також Колективний договір на підприємстві

Подарунки дітям

Пункт 165.1.39 ПКУ дозволяє не нараховувати ПДФО та ВЗ у випадку видачі працівникам роботодавця дитячих подарунків, які такий суб’єкт господарювання закупить самостійно. Грошові виплати працівникам на такі цілі під ПДФО-пільгу не підпадають.

При цьому, вартість дарунка, повинна не перевищувати 25% МЗП на 1 січня, що у 2017 році складає 800 грн. Отже, якщо підприємство вирішить роздати фіз.особам (як працівникам, так і не працівникам) подарунки у 2017 році, то кожен подарунок вартістю до 800 грн не підпадає під оподаткування. А у 2018 році не оподатковуватимуться подарунки вартістю до 930 грн.

У звіті 1ДФ такі подарунки відображаються з ознакою доходу «160».

Для того щоб довести, що роздаються саме подарунки, а не додаткове благо, необхідне знову ж таки документальне оформлення. Це в першу чергу наказ по підприємству про умови видачі подарунків, і відомість, яка б підтвердила отримання власне подарунків.

При поддержке: Взаимоотношения между предпринимателями и налоговыми органами могут носить спорный характер. Обжаловать штрафы в суде http://nalog-otvet34.ru/nalogovyie-sporyi/ вам поможет консалтинговое агентство Tax Answer — команда профессионалов, уже успевшая зарекомендовать себя на рынке юридических услуг.

Які виплати фізичним особам за рахунок коштів підприємства звільнені від утримання та нарахування податків
3.7 (74.29%) 14 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.00034 sec