Відповіді на запитання по податку на доходи фізичних осіб та 1-ДФ

Порядок справляння ПДФО визначає розділ IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ. Цей податок належить до загальнодержавних податків і зборів.

Хто є платниками ПДФО?

 • фізичні особи (в т.ч. нерезиденти), які отримують доходи;
 • податкові агенти.

До податкових агентів належать юридичні особи, самозайняті особи, представництва нерезидентів – юридичних осіб та інвестори за угодою про розподіл продукції, які виплачують фізичній особі доходи, нараховують та утримують ПДФО з подальшою сплатою його до бюджету.

Читайте також Нарахування та відрахування із заробітної плати. Як їх порахувати?

Що є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб?

Об’єктом оподаткування ПДФО є:

 • загальний місячний або річний оподатковуваний дохід;
 • доходи із джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
 • іноземні доходи – доходи отримані із джерел за межами України.

Які доходи включаються до оподатковуваного доходу?

Даний перелік чималий, тому зупинимося лише на основних:

 • заробітна плата, нарахована (виплачена) платнику відповідно до умов трудового договору;
 • суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) на підставі умов цивільно-правового договору.

В ПКУ є роз’яснення, що заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку із відносинами трудового найму згідно із законом.

База оподаткування

Загальний оподатковуваний дохід з урахуванням деяких особливостей, визначених IV розділом ПКУ.

Для визначення бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і не грошовій формах.

База оподаткування доходів у формі заробітної плати – це нарахована заробітна плата, зменшена на суму ЄСВ, яка за законом сплачується за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму ПСП за її наявності. ЄСВ, утриманий з інших доходів працівника, зокрема «декретної» допомоги не зменшує базу оподаткування. База оподаткування доходів у вигляді винагороди за ЦПД – нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму ЄСВ.

Що таке додаткове благо?

Поширеним видом доходу, що включається до загального оподатковуваного доходу, є дохід отриманий платником як додаткове благо.

До доходу, отриманого у вигляді додаткового блага включається:

 1. Вартість використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю,наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсація вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору чи передбачено нормами колективного договору або на підставі закону.
 2. Вартість майна та харчування, безплатно отриманого платником податку. Тобто до доходу фізосіб включаються безкоштовно отримані товари або продукти харчування, за винятком тих, які надаються працівникам в обов’язковому порядку та підлягають включенню до собівартості продукції або інших витрат підприємства. (наприклад, витрати пов’язані з охороною праці).
 3. Вартість послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб, а також осіб, що є заарештованими чи ув’язненими.
 4. Суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат фізичної особи, крім тих, що обов’язково відшкодовуються за законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування.
 5. Суми безповоротної фінансової допомоги (крім суми процентів умовно нарахованих на таку допомогу);
 6. Суми боргу платника ПДФО, анульованого кредитором за його самостійним рішенням. Не пов’язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності.
 7. Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт. послуг), визначена за правилами звичайної ціни, а також сума знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку

Читайте також Розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати в 2015 році

Ставки ПДФО

В ПКУ встановлено кілька ставок ПДФО, які застосовуються до оподаткування доходів залежно від їх виду та розміру.
Найбільш часто застосовується ставка ПДФО 15% і 20% бази оподаткування. Ставка ПДФО 15% застосовується до бази оподаткування, що не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, а 20% — понад цю межу. (БУДЬТЕ УВАЖНІ! Щодо десятикратного розміру мінімальної заробітної плати є Законопроект від 07.04.2015 року № 2576, в якому вже йде мова про сімнадцятикратний розмір, але його ще не підписано. )

Утримання ПДФО

Розрахунок провадиться таким чином:

 1. Визначається база оподаткування за такою формулою: БО=Дохід-ЄСВ-ПСП;
 2. Порівнюється розрахована база оподаткування із граничною межею для застосування ставки 15%;
 3. Розраховується ПДФО.

Базу оподаткування, яка не перевищує граничну межу, множимо на 15%, а суму перевищення на 20%. Тут мова йде, лише з приводу доходів отриманих в грошовій формі.

Як визначити ПДФО, якщо заробітна плата працівника складає 1600,00 грн? ПСП «звичайна»

Визначаємо суму ЄСВ, що утримується із заробітної плати — 57,60 грн. (1600*3,6%)

Визначаємо базу оподаткування:

1600-57,60-609,00 = 933,40 грн

Порівнюємо базу оподаткування з граничною межею.

База оподаткування не перевищує 12180,00 грн, тож для визначення ПДФО застосовуємо ставку 15%.

Визанчаємо суму ПДФО:

933,40*15% = 140,01 грн

Читайте також Приклад розрахунку військового збору із заробітної плати

Як розрахувати суму ПДФО, якщо заробітна плата  19000,00 грн?

Варіант 1

В цьому випадку податковий агент повинен виконати наступний алгоритм оподаткування даного доходу:

1. База оподаткування, до якої застосовується ставка 15%, становитиме 12180,00 грн. за вирахуванням єдиного соціального внеску, тобто:

12180,00 грн – 12180,00 * 3,6% = 11741,52 грн,

2. База оподаткування до якої застосовується ставка податку у розмірі 20%, відповідно становитиме  6820,00 грн (19000,00 грн – 12180,00 грн), за вирахуванням ЄСВ, тобто:

6820,00 грн – 6820,00 грн * 3,6%  = 6574,48 грн

3. Далі визначаємо суму податку:

а) за ставкою 15% оподатковується дохід у сумі 11741,52 грн, податок з якого дорівнює:

11741,52 грн. * 15% = 1761,23 грн;

б) за ставкою 20% оподатковується дохід у сумі 6574,48 грн, податок з якого дорівнює:

6574,48 грн * 20% = 1314,90 грн

4. Загальна сума ПДФО, що підлягає утриманню податкових агентом з місячного доходу платника податку, який дорівнює 19000,00 грн, становить:

1761,23 грн + 1314,90 грн = 3076,13 грн.

Зазначу, що такий варіант розрахунку запропонований фахівцями ДПА листом від 03.02.2011 р. №2919/7/17/-0717, та на практиці деякі «сміливі» бухгалтери застосовують й інший варіант розрахунку. Якщо розраховувати згідно листа запропонованого ДПА, в результаті сума ПДФО більша, ніж згідно того варіанту який податківцями не описаний.

Читайте також Простий приклад розрахунку індексації заробітної плати для України

Варіант 2

Для тих, хто не бажає слідувати рекомендаціям податкової служби, наводимо інший варіант розрахунку, при якому сума ПДФО буде менша.

1. Визначаємо суму ЄСВ.

ЄСВ, що утримується із заробітної плати складає 684,00 грн (19000,00 грн * 3,6%)

2. Визначаємо базу оподаткування:

19000,00 грн – 684,00 грн  = 18316,00 грн.

3. Порівнюємо базу оподаткування з граничною межею.

База оподаткування перевищує 12180,00 грн, тож для визначення суми ПДФО застосовуємо дві ставки – 15% та 20%.

4. Визначаємо суму ПДФО:

за ставкою 15%: 12180,00 грн * 15% = 1827,00 грн;

за ставкою 20%: (18316,00 грн – 12180,00 грн) * 20% = 1227,20 грн

Сума ПДФО складає 1827,00 грн +1227,20 грн = 3054,2 грн

Як визначити ПДФО, якщо працівник звільняється і йому до сплати належить лише компенсація за невикористану відпустку у розмірі 600,00 грн. Працівник має право на застосування ПСП.

ПДФО до сплати не буде взагалі.

Читайте також Відомість нарахування заробітної плати. Приклад (зразок) заповнення

Визначаємо суму ЄСВ

ЄСВ. Що утримується складає 21,60 грн (600,00 грн *3.6%)

Визначаємо базу оподаткування:

600,00 грн – 21,60 грн – 609,00 грн = — 30,60 грн.

Бази для оподаткування ПДФО немає, отже ПДФО не сплачується

З яким кодом відображається допомога по тимчасовій непрацездатності в 1-дф?

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 суми виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності відображаються у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «101».

Чи відображати в 1-ДФ, у рядку «працювало за трудовими договорами» зовнішніх сумісників?

Так відображати.

Відповідно до п. 3.1 розділу III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 реквізити податкового розрахунку, заповнюються наступним чином:

— навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами ;

Згідно з абзацом другим статті 21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Отже кількість зовнішніх сумісників відображається в податковому розрахунку за ф. 1 ДФ в графі «Працювало за трудовими договорами».

Читайте також Як вести облік заробітної плати у підприємців. Приклади заповнення відомості нарахування заробітної плати та табелю робочого часу

Куди перераховувати ПДФО, якщо є відокремлені підрозділи, не уповноважені сплачувати ПДФО самостійно?

ПДФО, який сплачується юридичною особою, зараховується до відповідного місцевого бюджету за своїм місцезнаходженням (розташуванням) та до бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) не уповноваженого підрозділу в розмірі податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичним особам не уповноважених підрозділів

Чи потрібно обкладати ПДФО суму допомоги по вагітності та пологах?

Не потрібно

Згідно з пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 розділу IV ПКУдо складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах).

В які строки необхідно сплачувати ПДФО до бюджету з виплачених доходів?

ПДФО сплачуються податковими агентами під час виплати оподатковуваного доходу платнику податку або у разі виплати доходу готівкою з каси чи у негрошовій формі, протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

При поддержке: Надежный дилинговый центр — одна из главных предпосылок для успешной торговли на финансовых рынках. Дилинговый центр Евроклуб www.fxeuroclub.ru — надежный партнер для успешного заработка на рынке Форекс.

Відповіді на запитання по податку на доходи фізичних осіб та 1-ДФ
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.54MB/0.00037 sec