Відповідальність у сфері трудового законодавства. Частина 1

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

У зв’язку з тим, що до нас на лінію безкоштовних консультацій надходить безліч питань, пов’язаних з порушенням роботодавцями трудового законодавства України, ми вирішили детально висвітлити ці питання. У даній публікації ми розглянемо, які види відповідальності роботодавця передбачені законодавством України, а також коли і як ці законодавчі норми можна застосувати на практиці.

Читайте також Особливості створення резерву відпусток

Види відповідальності

На сьогодні законодавством України передбачено 5 видів відповідальності:

 • Дисциплінарна;
 • Адміністративна;
 • Матеріальна;
 • Фінансова;
 • Кримінальна.

При цьому такі види відповідальності можуть застосовуватися незалежно один від одного.

Слід зазначити, що саме на підставі результатів перевірки органами охорони праці посадові особи можуть бути притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності, а саме підприємство вже до фінансової відповідальності.

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність

Посадова особа, винна в порушенні трудового законодавства або оплати праці може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності. Згідно ст. 41 та ст. 147 Кзпп видів дисциплінарної відповідальності є два — догана або звільнення.

Також у таких випадках на посадових осіб підприємств поширюється і матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків.

Згідно з частиною першою ст. 147-1 Кзпп право застосування дисциплінарного стягнення, а отже, і догани, надається тому органу, якому надано право прийому на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника. На підприємстві право прийому і звільнення працівників надається керівнику у відповідності зі статутом підприємства та укладеного з ним трудового договору (контракту). А це означає, що керівник підприємства завжди має право застосовувати дисциплінарне стягнення до будь-якого працівника цього підприємства, який вчинив дисциплінарний проступок.

Працівника можна притягнути до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, якщо:

 • він діяв у стані крайньої необхідності;
 • його дії віднесені до категорії нормального виробничо-господарського ризику, оскільки такі дії не є протиправними.

Проте, якщо в результаті невиконання або неналежного виконання працівником своїх трудових обов’язків підприємство втратило можливість отримати заплановані доходи, то такого працівника можна притягти до дисциплінарної відповідальності за вчинення відповідних винних і неправомірних дій, які привели до такого матеріального збитку. Хоча до матеріальної відповідальності за цю шкоду його не можна притягнути згідно з частиною четвертою ст. 130 Кзпп.

Читайте також Особливості створення резерву відпусток. Частина 2

Отже, до керівників підприємства, як до найманих працівників дисциплінарну та матеріальну відповідальність вправі застосовувати той орган, який відповідно до законодавства та статуту приймає керівника на роботу. Це може бути:

 • міністерство або інший орган, що здійснює управління державним чи комунальним майном;
 • власник приватного підприємства;
 • збори учасників господарського товариства тощо.

Дисциплінарна відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку

Догана

Ст. 147, ст. 149 Кзпп

Одноразове грубе порушення трудових обов’язків, вчинене:

 • керівником підприємства або його заступником;
 • головним бухгалтером або його заступником.

Звільнення

П. 1 ст. 41 Кзпп

Дії керівника підприємства, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати

Звільнення

П. 1 ст. 41 Кзпп

Матеріальна відповідальність

Невиплата з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у встановлені терміни Організація повинна виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку

Ст. 116, ст. 117 Кзпп

Несвоєчасна виплата зарплати понад один місяць (з вини керівника підприємства), призвела до виплати компенсації за порушення строків її виплати і за умови, що Держбюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством Керівник підприємства відшкодовує завдану підприємству шкоду в сумі нарахованої компенсації та суми внесків, нарахованих «зверху» на суму такої компенсації

П. 9 ст. 134 Кзпп

Незаконне звільнення або переведення працівника на іншу роботу, а також затримка виконання рішення суду про поновлення на роботі Посадова особа відшкодовує завдану підприємству шкоду в сумі оплати працівнику часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи

Ст. 237 Кзпп

Адміністративна відповідальність

До адміністративної відповідальності посадові особи підприємств, а також фізосіб-підприємців, якщо вони є роботодавцями, можуть бути залучені на підставі ст. 41 КЗПП. Адміністративна відповідальність накладається на підставі рішення суду на посадових осіб підприємства. Підставою для рішення суду є направлений до суду протокол постанови про накладення адміністративного штрафу, який виписує інспектор органу з охорони праці під час перевірки роботодавців.

Читайте також Особливості створення резерву відпусток. Частина 3

Звертаємо особливу увагу наших читачів на те, що адміністративна відповідальність за наведені у наступній таблиці правопорушення настає лише за умови, що характер цих порушень не тягне за собою кримінальної відповідальності. Тобто, якщо в діях відповідних посадових осіб немає ознак злочину.

Адміністративна відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працю Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 30 до 100 НМДГ (від 510 до 1700 грн)У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 100 до 300 НМДГ (від 1700 до 5100 грн.)

П. 1, 2 ст. 41 Купап

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 500 до 1000 НМДГ (від 8500 до 17000 грн)У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 1000 до 2000 НМДГ (від 17000 до 34000 грн)

П. 3, 4 ст. 41 Купап

Ухилення від участі в переговорах по укладанню, зміні або доповненню колективного договору, угоди, умисне порушення строку початку ведення переговорів, незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у встановлений сторонами переговорів Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 3 до 10 НМДГ (від 51 до 170 грн)

Ст. 41-1 Купап

Порушення або невиконання колективного договору, угоди Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 50 до 100 НМДГ (від 850 до 1700 грн)

Ст. 41-2 Купап

Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угоди Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 1 до 5 НМДГ (від 17 до 85 грн)

Ст. 41-3 Купап

Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами Штраф на посадових осіб підприємств від 1 до 3 НМДГ (від 17 до 51 грн)і від 10 до 14 НМДГ (від 170 до 238 грн) у разі повторного вчинення такого порушення протягом року

Ст. 200 Купап

Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, в т. ч. іноземних суб’єктів господарської діяльності, які діють на території України, встановленого порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства Штраф на посадових осіб підприємств від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн)

Ст. 204 КпАП

Інші види відповідальності розглянемо в наступній публікації.

При поддержке: Качественно пошитая одежда никогда не перестанет пользоваться спросом. Швейное оборудование BRUCE — это то, что нужно для вашего бизнеса по производстве и продаже одежды. Швейное оборудование BRUCE — это бренд, давно зарекомендовавший себя на рынке.

Відповідальність у сфері трудового законодавства. Частина 1
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *