Відмінності трудового договору та договору цивільно-правового характеру

На підприємствах часто укладають як трудові договори, так і договори цивільно-правового характеру. Та на практиці часто самі ж бухгалтери плутають ці види договорів або взагалі вважають, що це одне і те ж. В цій статті розглянемо особливості укладання трудових договорів та договорів ЦПХ, а також їх відмінності.

Трудовий договір

Згідно зі ст. 21 КЗпП трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується:

 • виконувати роботу, визначену цією угодою;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

А власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується:

Трудовий договір може бути оформлений:

 • шляхом надання роботодавцем наказу про прийняття працівника на роботу на підставі його заяви;
 • укладанням окремого письмового документа (саме трудового договору).

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим:

 1. при організованому наборі працівників;
 2. при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
 3. при укладенні контракту;
 4. у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
 5. при укладенні трудового договору з неповнолітнім.

Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець. Працівник – це фізична особа, що може бути громадянином України, іноземцем або особою без громадянства.

Читайте також Заповнення щомісячного звіту з ЄСВ (додаток 4) 2015. Детальна інструкція та зразок

Роботодавцями являються:

 • юридичні особи – підприємства незалежно від форми власності та господарювання, іноземні суб’єкти господарської діяльності, що діють на території України;
 • самозайняті особи, які мають право приймати на роботу помічників;
 • фізичні особи — підприємці;

Укладаючи трудовий договір громадянин зобов’язаний подати:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • трудову книжку,
 • у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

Укладення трудового договору оформляється наказом (розпорядження) роботодавця про зарахування працівника на роботу.

Трудовий договір може бути:

 • безстроковим, що укладається на невизначений строк;
 • строковим, укладеним на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
 • строковим, що укладається на час виконання певної роботи.

У більшості випадків на практиці укладаються саме безстрокові договори.

Строковий трудовий договір укладається, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру роботи, або умов її виконання чи інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Договір цивільно-правового характеру

Договором ЦПХ є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. (ст. 626 Цивільного кодексу України ). У ЦКУ характеризується велика кількість договорів ЦПХ: договір підряду та роботи, доручення, оренди, про надання послуг тощо.

Підприємство може оформити з фізичною особою будь – який договір ЦПХ.

Але серед великої кількості можна виділити два види, за якими найчастіше використовується праця фізичних осіб:

 • договір підряду на виконання робіт;
 • договір на надання послуг.

Договори ЦПХ укладаються, як правило, у письмовій формі. Необхідність укладення договору ЦПХ у письмовій формі обумовлена тим, що ЦКУ регулює лише загальні умови окремих договорів ЦПХ. Але жодний із цих договорів не передбачає запису до трудової книжки (на відміну від трудових договорів).

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦКУ).

Предметом договору підряду є результат праці, тоді як за трудовим договором предметом договору є власне праця, її процес.

Читайте також Повідомлення податкової служби про прийом працівника. Відповіді на актуальні питання та приклад заповнення

Договором ЦПХ повинно бути визначено те, що має фізична особа зробити, а не те, що вона буде робити. В зв’язку з цим договори ЦПХ застосовуються, як правило, для виконання конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів праці, і в разі досягнення цієї мети договір вважається виконаним і дія його припиняється. Таким чином, він застосовується для реалізації визначених, найчастіше разових робіт.

Небольшое лирическое отступление: Задумали грандиозное строительство или же ремонт? Фанера оптом с максимально выгодным соотношением цена-качество на сайте по ссылке.

Відмінності трудового договору та договору ЦПХ

В даному розділі статті узагальнимо основні відмінності трудового договору та договору ЦПХ.

Трудовий договір

 1. Нормативним документом, що визначає порядок укладення та зміст є — Кодекс законів про працю:
 2. сторонами договору являються роботодавець та працівник;
 3. умови договору:
 • обсяг виконуваної роботи визначається у вигляді професії, спеціальності, кваліфікації чи посади, визначеної за тарифно – кваліфікаційним довідником;
 • працівник підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку роботодавця, конкретним його посадовим особам. Виконує роботи відповідно до графіка чи режиму роботи, встановленого роботодавцем;
 • встановлюються права на гарантії та пільги, компенсації передбачені трудовим законодавством (оплата відпусток, лікарняних);
 • робоче місце створюється роботодавцем і він забезпечує всі умови праці, потрібні для виконання визначених договором робіт;
 • може встановлюватися випробувальний термін (за згодою сторін).

Читайте також Договір цивільно-правового характеру. Коли він укладається і які його переваги

Договір ЦПХ

 1. нормативним документом, що визначає порядок укладення та зміст є Цивільний кодекс України, інші нормативні акти, що регулюють певний вид діяльності;
 2. сторонами договору являються замовник та підрядник;
 3. умови договору:
 • підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників);
 • не поширюються норми трудового законодавства та правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не має права на гарантії та пільги, компенсації, передбачені трудовим законодавством (оплата лікарняних, відпусток тощо):
 • виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи;
 • договором встановлюються початковий і кінцевий терміни, в межах яких підрядник зобов’язаний виконати визначені договором роботи відповідно до власного графіка роботи та виходячи лише з власних можливостей.

Вимоги до оплати

За трудовим договором, роботодавець зобов’язаний :

 • виплачувати працівнику заробітну плату відповідно до КЗпП та Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95;
 • проводити виплату регулярно в робочі дні та не рідше ніж два рази на місяць через проміжок часу, який не перевищує 16 днів і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ст.. 115 КЗпП, ст. 24 Закону про оплату праці);
 • виплачувати суму не меншу ніж мінімальна заробітна плата, за найпростішу, некваліфіковану працю, яка здійснювалася працівником у межах місячної норми робочого часу (ст. 95 КЗпП, ст. 3 Закону про оплату праці).

На відміну від трудового договору винагорода за договором ЦПХ установлюється виключно за угодою сторін.

Законодавством не передбачені обмеження в частині мінімального чи максимального розміру винагороди та строки її надання. За договором ЦПХ оплачується не процес праці, а його кінцевий результат, який визначається після закінчення роботи й оформлюється актом.

Читайте також Як відобразити в податковому розрахунку за ф. 1-ДФ кількість зовнішніх сумісників?

Оподаткування виплат

Трудовий договір

Згідно з трудовим договором, роботодавець має провести нарахування ЄСВ на зарплату працівника відповідно до його класу професійного ризику виробництва (від 36,76 % до 49,7 %).

Із заробітної плати працівника утримується ЄСВ у розмірі 3,6% згідно ч.7 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування » від 08.07.2010 р. № 2464, та ПДФО за ставкою 15% та 20% (абзац перший п.167.1 Податкового кодексу України).

Під час нарахування доходів у формі зарплати база обкладення ПДФО визначається як нарахована зарплата, зменшена на суму ЄСВ, а також на суму податкової соціальної пільги (абз. 1 п. 164.6 ПКУ). Про ПСП дивіться у статтях:
Заява на отримання податкової соціальної пільги. Приклад заповнення та Податкова соціальна пільга 2015. Хто має право, як отримати, які документи. Питання та відповіді.

Також із заробітної плати працівника утримується військовий збір у розмірі 1,5% (Відповідно до п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX ПКУ).

Договір ЦПХ

За договором ЦПХ із фізичною особою на суму винагороди нараховується ЄСВ у розмірі 34,7% (абз. 4 ч.5 ст.8 Закону про ЄСВ). Утримання становлять: ЄСВ у розмірі 2,6% (ч.8 ст.8 Закону про ЄСВ), ПДФО за ставкою 15% та 20% (абз.1 п.167.1 ПКУ), та військовий збір 1,5 % (Відповідно до п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX).

Під час нарахування доходів у вигляді винагороди за договором ЦПХ за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму ЄСВ(абз. 2. п.164.6 ПКУ).

Відмінності трудового договору та договору цивільно-правового характеру
5 (100%) 1 vote

3 Responses to Відмінності трудового договору та договору цивільно-правового характеру

 1. Татьяна:

  Здравствуйте! Подскажите, платит ли ФОП на 2-й группе военный сбор, если у него нет наёмных сотрудников? Спасибо.

  • Добрий день, платник єдиного податку другої групи не сплачує військовий збір за себе.
   1.7. Звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

   Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
   165.1.36. дохід фізичної особи — підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до цього Кодексу;

 2. Роман:

  В комунальному підприємстві уклали ЦПД з юристом. Після перевірки управління Держпраці в суді розглядалось питання: «… за наявності у штатному розписі підприємства посади «юрисконсульт», уклав Договір про надання юридичних послуг із громадянином ОСОБА_2. Повідомлення ОДПІ не проводилось. У вказаній цивільно-правовій угоді наявні ознаки трудових відносин.» Що означає «ознаки трудових відносин»?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.54MB/0.00039 sec