Відмінності податкової та бухгалтерської амортизації в якості податкових різниць з податку на прибуток

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Починаючи з 2015 звітного року об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається по новому.

У гонитві за урівнянням податкового та бухгалтерського обліку законодавець відмінив поняття податкового обліку з податку на прибуток у такому вигляді, як його всі завжди розуміли (з податковими витратами, особливим порядком обліку поворотної фінансової допомоги, безнадійної дебіторської заборгованості і так далі).

На зміну окремому податковому обліку податку на прибуток прийшли податкові різниці, які (в цілях визначення суми податку на прибуток до сплати) зменшують або збільшують фінансовий результат до оподаткування зі звіту про фінансові результати.

Одними з основних різниць є бухгалтерська та податкова амортизація. Визначення бухгалтерської амортизації відповідно до ПСБО або МСФЗ та податкової амортизації відповідно до норм Податкового кодексу, має свої відмінності, про які поговоримо у цій статті.

Як впливає амортизація на фінансовий результат в цілях оподаткування?

Вплив бухгалтерської та податкової амортизації на фінансовий результат зі звіту про фінансові результати наведено у таблиці.

Фінансовий результат до оподаткування (рядок 2290 або 2295 звіту про ФР)
+ (збільшує фінансовий результат) — (зменшує фінансовий результат)
Амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до ПСБУ або МСФО (пункт 138.1 ПКУ) Амортизація основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 ПКУ

Податкова амортизація завжди менше бухгалтерської. А тому, можно говорити про те, що в цілях розрахунку податку на прибуток фінансовий результат зі звіту про фінансові результати збільшується на різницю між бухгалтерською та податковою амортизацією.

Цю різницю формують обмеження, які встановлені у Податковому кодексі по відношенню до розрахунку податкової амортизації.

Наприклад: Строка 2290 звіту про фінансові результати складає 100 000 грн. Сума нарахованої амортизації в0.25ідповідно до ПСБО або МСФЗ складає 50 000 грн. Сума амортизації, визначена відповідно до норм Податкового кодексу складає 40 000 грн.

Прибуток до оподаткування = 100 000 + 50 000 — 40 000 = 110 000 грн.

Позитивна різниця між податковою та бухгалтерською амортизацією у прикладі складає 10 000 грн. Саме ця сума у підсумку і збільшить прибуток підприємства для податкових цілей.

Що входить до різниці 10 000 грн.? Спробуємо поглянути детальніше.

Основні обмеження податкової амортизації

Відповідно до пункту 138.3.1 Податкового кодексу розрахунок амортизації здійснюється відповідно до ПСБУ або МСФЗ але з урахуванням обмежень, встановлених пунктами 14.1.138, 138.3.2 — 138.3.4 ПКУ. Ці обмеження і впливають на різницю між бухгалтерською та податковою амортизацією, яка у підсумку збільшує фінансовий результат в цілях розрахунку податку на прибуток до сплати до бюджету.

До таких обмежень відносяться:

 • амортизація невиробничих основних засобів (ті активи, що не використовуються у господарській діяльності) (пункт 14.1.138 ПКУ);
 • амортизація матеріальних активів вартістю менше 2500 грн. (пункт 14.1.138 ПКУ);
 • витрати на ремонт, реконструкцію модернізацію, або інші поліпшення невиробничих основних засобів (пункт 138.3.2 ПКУ);
 • мінімально допустимі строки нарахування амортизації основних засобів (пункт 138.3.3 ПКУ) та нематеріальних активів  (пункт 138.3.4 ПКУ).

Класифікація основних засобів згідно ПСБО

Згідно пункту 5 ПСБО 7 для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за двома основними групами (які в свою чергу поділяються на підгрупи):

 • основні засоби (пункт 5.1 ПСБО 7);
 • інші необоротні матеріальні активи (пункт 5.2 ПСБО 7).

Серед інших необоротних матеріальних активів окремо виділяється така група як малоцінні матеріальні необоротні активи.

Небольшое лирическое отступление: На начальном этапе ведения бизнеса мало кто может позволить себе штатного бухгалтера. На помощь приходят бухгалтерские фирмы, которые полностью ведут бухгалтерский учет и их услуги стоят, как правило в три раза ниже, чем зарплата штатного бухгалтера.

Як встановлюється вартісний критерій малоцінних необоротних матеріальних активів?

В останньому реченні пункту 5 ПСБО 7 вказано, що підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

Фактично, це може бути будь яка сума. Все залежить від рішення керівництва, економічної доцільності, а також від необхідності формування потрібних показників фінансової звітності.

Так склалося в Україні, що на переважній більшості підприємств, вартісний критерій малоцінних необоротних матеріальних активів встановлений на рівні 2500 грн., оскільки саме ця сума вказана у Податковому кодексі, на який рівняються всі бухгалтери.

Як нараховується бухгалтерська амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів?

Згідно пункту 27 ПСБУ 7 амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися за наступними методами:

 • прямолінійний;
 • виробничий;
 • 50% в першому місяці використання та 50% в місяці списання з балансу;
 • 100% в першому місяці використання.

Слід звернути увагу, що амортизацію за методами 50/50% та 100% дуже часто плутають з витратами. Тобто, говорячи про амортизацію малоцінних необоротних активів в розмірі 100% в першому місяці використання, бухгалтери часто говорять, що вартість таких МНМА відноситься до витрат.

Але у пункті 27 ПСБО 7 чітко видно, що ні про які витрати там не йдеться. Мова йде виключно про амортизацію, яка може за вибором підприємства, нараховуватися в розмірі 100% у першому місяці використання активу. Бухгалтерські проводки можуть виглядати наступним чином.

Дт Кт
Придбання малоцінних необоротних матеріальних активів 153 631
Введення в експлуатацію 112 153
Нарахування 100% амортизації у першому місяці використання об’єкту 23, 92, 93, 949 132
Списання 132 112

Таким чином, амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів, незалежно від того, яким методом вона нараховується, бере участь у податковій різниці відповідно до пункту 138.1 ПКУ та збільшує фінансовий результат до оподаткування зі звіту про фінансові результати в цілях розрахунку податку на прибуток.

Чи нараховується податкова амортизація необоротних активів вартістю менше 2500 грн.?

Пункт 14.1.138 Податкового кодексу, який дає визначення основним засобам для цілей податкового обліку, відносить до основних засобів тільки ти з них, вартість яких перевищує 2500 грн.

При цьому, відповідно до пункту 138.2 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму амортизації, розрахованої відповідно до пункту 138.3 ПКУ:

 • основних засобів;
 • нематеріальних активів.

Тобто, якщо читати норму буквально, то до складу податкової амортизації не попадає амортизація основних засобів (малоцінних необоротних матеріальних активів), вартість яких не перевищує 2500 грн.

Куди потрапляють витрати на придбання основних засобів, вартість яких не перевищує 2500 грн.? Чи взагалі вони кудись потрапляють? Спробую розглянути це питання детальніше у наступній статті.

Відмінності податкової та бухгалтерської амортизації в якості податкових різниць з податку на прибуток
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *