Видатковий касовий ордер (форма № КО-2). Скачати бланк форми

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Бланк видаткового касового ордера (форма №КО-2, далі РКО) затверджено «Положенням про ведення касових операцій в Україні» № 637 від 15.12.2004 року (далі Положення) і знаходиться в додатках до цього документа. Останній раз зміни до форми бланка були внесені Постановою НБУ від 29.04.2009 року № 252.

Згідно Положення, РКО — це первинний документ, на підставі якого здійснюється видача готівкових грошових коштів з каси підприємства.

Даний документ підписується касиром підприємства або особою, яка виконує його функції, а також керівником підприємства. До РКО можуть додаватися заяви на видачу готівки або інші документи. Якщо на них стоїть підпис керівника підприємства, то на РКО його підпис не обов’язковий.

Після оформлення, РКО залишається в касі підприємства і обов’язково реєструється в журналі прибуткових і видаткових касових документів.

Виправлення при заповненні форми бланка РКО неприпустимі. У разі допущення помилки при заповненні РКО він визнається недійсним і знищується.

Обов’язковими реквізитами при заповненні РКО є:

  • Назва підприємства.
  • Податковий код підприємства.
  • Порядковий номер документа.
  • Дата складання документа.
  • Кореспондуючий рахунок бухгалтерського обліку, що використовується при проведенні даної операції.
  • Сума, яка видається з каси підприємства (проставляється цифрами).
  • Прізвище, ім’я та по батькові того, кому видається готівка з каси підприємства.
  • Сума прописом (дублюється отримана сума прописом). Це робить одержувач готівки своєю рукою. Нижче проставляє поточну дату і ставить свій підпис.
  • Назва та реквізити документа, на підставі якого касир ідентифікував одержувача готівки в касі підприємства.
  • Підписи уповноважених на це осіб.

При видачі з каси іноземної валюти, в графи «Сума» та «Сума прописом» заноситься сума в іноземній валюті, а через дріб ставиться сума в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення такої операції.

Скачати бланк видаткового касового ордера ви можете за посиланням нижче.

Расходный кассовый ордер (форма №КО-2). Скачать бланк

Видатковий касовий ордер (форма № КО-2). Скачати бланк форми
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.5MB/0.00034 sec