Податки > Єдиний податок > Ведення книги обліку доходів та витрат за формою №10

Ведення книги обліку доходів та витрат за формою №10

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Шановні друзі, у зв’язку із вступом в силу оновленого Податкового кодексу, для підприємців — платників єдиного податку затверджено нову книгу обліку доходів та витрат. Дізнатися про особливості її заповнення, а також подивитися на приклад заповнення ви можете у темі на форумі Ведення книги обліку доходів та витрат 2012 ФОП на єдиному податку (а також приклад заповнення).

На сьогоднішній день для приватних підприємців на загальній системі оподаткування також діють нові правила. Детальну інструкцію та приклад заповнення книги обліку доходів та витрат для ФОП на загальній системі оподаткування можна подивитись у статті Як заповнити книгу обліку доходів та витрат для підприємця на загальній системі оподаткування. Детальний приклад

Головний аспект бухгалтерського обліку приватних підприємців-фізичних осіб складається із ведення книги обліку доходів та витрат за формою №10. У ній відображається інформація у хронологічному порядку щодо всіх господарських операцій з надання послуг або продажу товарів.

Книгу ведуть підприємці-фізичні особи, що сплачують єдиний податок та підприємці на загальній системі оподаткування. Якщо підприємці не хотять відволікатися на ведення книги, зазвичай, вони користуються послугами бухгалтерського обслуговування. Ведення книги за формою №10 у цих двох категорій підприємців відрізняється. Єдинники мають дещо спрощений порядок ведення книги. Саме про ці відмінності, та про те, як вести книгу обліку доходів та витрат піде мова у цій статті.

Фактично, книга потрібна для того, щоб податкова мала змогу контролювати розмір одержаних доходів приватних підприємців, а саме стежити за додержанням гранично допустимого розміру доходу для підприємців на спрощеній системі оподаткування, та визначати розмір чистого доходу для визначення розміру податку з доходів фізичних осіб для підприємців на загальній системі оподаткування.

Книгу треба обов’язково зареєструвати у податковій. Порядок реєстрації книги обліку доходів та витрат за формою №10 регулює Порядок [1]. Отже придбаваємо її у підприємства, що торгує бланками, прошнуровуємо та нумеруємо. Тільки після цього несемо її до податкової за місцем проживання та складаємо заяву, у якій зазначаємо:

1.Паспортні данні та ІНН.

2.Номер та дата видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку або номер, дата видачі та термін дії пільгового торгового патенту.

Книгу безкоштовно реєструють за два робочі дні. Посадова особа податкової зазначає всю необхідну інформацію на титульному аркуші книги, ставить підпис та печатку. При реєстрації книги, підприємця повинні ознайомити з порядком її ведення та отримати про це його підпис.

Записи у книгу вносяться розбірливо, кульковою ручкою. У разі внесення виправлень, новий запис повинен бути засвідчений підписом підприємця.

Отже переходимо безпосередньо до особливостей ведення книги обліку доходів та витрат за формою №10. Форма книги затверджена додатком 10 Інструкції [2]. Спочатку розглянемо порядок її ведення для підприємців на загальній системі оподаткування.

Для наглядності, книга має наступний вигляд:

Період обліку (день, тиждень, місяць, рік)

Кількість виготовленої продукції, наданих послуг (од. виміру

Витрати на виробництво продукції (грн)

Кількість проданої продукції, (наданих послуг) (од. виміру)

Ціна продажу продукції (послуг) (грн)

Сума виручки (доходу) (грн)

Чистий дохід (грн)

1

2 3 4 5 6 7

Ведення книги підприємцями на загальній системі оподаткування

Особливості ведення книги обліку доходів та витрат регулює Порядок [1] та Лист [3]. Згідно Порядку [1], суб’єктами підприємницької діяльності до книги заносяться наступні записи:

1. Порядковий номер.

2. Дата здійснення операції, що пов’язана із понесенням витрат або отриманням доходу.

3. Сумма витрат за фактом їх здійснення, в тому числі заробітна плата працівника.

4. Сумма вартості товарів, отриманих для продажу (надання послуг).

5. Сумма виручки від реалізації товарів (надання послуг) з підсумком за день.

А ось що з цього приводу написано у Листі [3]:

Графи 1, 2, 3 та 7 Книги необхідно заповнювати при виготовленні продукції, наданні послуг, та при придбанні будь яких товарів. Підсумок треба підраховувати на кінець кварталу для визначення суми чистого доходу для заповнення щоквартальної декларації.

Ведення книги обліку доходів та витрат за формою №10Графи 1, 2, 3, 4, 5 і 6 необхідно заповнювати, громадянам-суб’єктам підприємницької діяльності, за кожен день, коли буда реалізація та обов’язково виводити підсумок за день. В графі 2 зазначається товар, який призначено для продажу в цей день.

Графи 4, 5 і 6, треба заповнювати безпосередньо на місці реалізації після кожного факту продажу. Тобто у ці графи вписується кожний товар, що було реалізовано, його ціна та сума виручки. Наприкінці робочого дня підбиваються підсумки всіх сум, отриманих за реалізований товар, і виводиться денна сума валового доходу.

На кінець кварталу підраховуються витрати та доходи та визначається сума чистого доходу для заповнення квартальної податкової декларації для визначення суми податку з доходів фізичних осіб.

Слід відзначити, що Інструкцією [2] наведено визначення загального оподатковуваного доходу, яким є сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій  та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з одержанням доходу. Якщо витрати не підтверджуються документально, то вони визначаються за нормами у відсотках до валового доходу згідно додатку 6 до цієї інструкції.

Ведення книги обліку доходів та витрат підприємцями на єдиному податку

Згідно із Порядком [4], для визначення результатів власної підприємницької діяльності платник єдиного податку веде книгу обліку доходів та витрат, яка затверджена додатком 10 Інструкції [2]. Заповненню підлягають лише чотири графи: “період обліку”, “витрати на виробництво продукції”, “сума виручки (доходу)”, “чистий дохід”.

Ведення книги підприємцями-єдинниками раніше було дуже простим. Дохід від реалізації товарів підприємці записували підсумком за день, тобто на одну дату у книзі робився один запис. Проте податкова 25.12.2009 року, зробила новорічний сюрприз підприємцям-єдиноподатникам, випустивши Лист N 28923/7/23-7017/1485 “Щодо застосування штрафних (фінансових) санкцій до суб’єктів господарювання — платників єдиного податку” [6]. У ньому підприємців, що сплачують єдиний податок, фактично зобов’язали вести облік товарних запасів та вносити запис до книги після кожного факту реалізації товарів. Отже, на сьогодніщній день, підприємці повинні:

1. Прибуткувати весь товар у книзі за формою 10.

2. Заповнювати книгу після кожного факту продажу.

3. На весь товар повинні бути документи.

Інакше до підприємця застосовуються фінансові санкції згідно ст..20, 21 Закону про РРО, а саме:

— за продаж товарів, що не обліковані у встановленому порядку — штраф у розмірі подвійної вартості таких товарів, але не менше ніж 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170 грн;

— за неведення або неналежне ведення обліку товарів за місцем реалізації та зберігання – штраф у розмірі подвійної вартості не облікованих товарів, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звісно таке нововведення спричинило хвилю незадоволення зі сторони платників єдиного податку, адже разом із цим листом від спрощеної системи оподаткування залишається лише одна назва. Так держава, напевно, має намір боротися із великим бізнесом під прикриттям спрощеної системи. Отже, поки що підприємці-єдинники повинні підкорятися вимогам діючого законодавства.

Міністерство Юстиції підготувало Лист від 19.05.2010 р. № 6091-0-4-10-20, у якому було обгрунтовано невідповідність вимогам чинному законодавству вищезгаданого Листа податкової. Отже все, поки що, повернулося на свої місця. Підприємці-єдинники можуть вести книгу обліку доходів та витрат як і раніше, записувати суму доходу підсумком за день та не мати документів на товар.

Книга обліку доходів і витрат для найманих працівників

Якщо у підприємця є наймані працівники, які займаються реалізацією товарів у різних торгових точках, то, згідно Листа [5], необхідно зареєструвати книгу обліку доходів та витрат на кожного такого працівника. У книзі повинно бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові підприємця; прізвище, ім’я, по батькові найманого працівника; серія та номер довідки про трудові відносини. Книга повинна знаходитися на місці торгівлі реалізатора.

Реалізатори повинні заповнювати у книзі тільки дві графи: період обліку та сума виручки від реалізації підсумком за кожен день. Дані із книги реалізаторів повинні переноситися до книги приватного підприємця. Тобто у книзі підприємця повинна відображатися сума виручки від реалізації зо всіх торгових точок.

Якщо найманого працівника було звільнено, та на його місце прийнято іншого, то підприємець має право самостійно внести необхідні записи у книгу, згідно із виданною довідкої про трудові відносини. Якщо на місце звільненого працівника не прийнято нового, або у книзі закінчилися аркуші, її необхідно подати до податкової, де посадова особа анулює книгу, зробивши про це відповідний запис. Після цього книга повертається підприємцю та зберігається у нього протягом трьох років.

Висновки. Як бачимо, на сьогоднішній день, проблема ведення книги обліку доходів та витрат за формою 10 є дуже актуальною та суперечливою. Державна Податкова Адміністрація раз за разом підносить нові і нові сюрпризи. Звичайним підприємцям залишається тільки підкорятися та уважно стежити за останніми новинами законодавства.

Перелік використаних джерел.

 1. “Порядок ведення книги обліку доходів та витрат” затверджений постановою КМУ вiд 26.09.2001  № 1269.
 2. “Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю” затверджена Наказом Головної Державної Податкової Інспекції України вiд 21.04.1993  № 12.
 3. Лист ДПАУ “Про порядок ведення книги ф.№10” N 17-0117/10-8886 від 05.11.97.
 4. “Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку” затверджений Наказом ДПАУ вiд 29.10.1999  № 599.
 5. Лист ДПАУ “Про Книги обліку доходів і витрат фізичних осіб, які знаходяться у трудових відносинах з платниками єдиного податку” N 6304/7/17-0217 від 06.05.2000р.
 6. Лист “Щодо застосування штрафних (фінансових) санкцій до суб’єктів господарювання — платників єдиного податку” N 28923/7/23-7017/1485 від 25.12.2009р.

Ведення книги обліку доходів та витрат за формою №10
Оцініть статтю

240 Responses to Ведення книги обліку доходів та витрат за формою №10

 1. Наталія:

  Спасибі за статтю, але мені як бухгалтеру-початківцю необхідні уточнення. По-перше, приватний підприємець єдиник займається роздрібною торгівлею, у книзі обліку доходів та витрат ф-10 (вона має дещо інший вигляд, а ніж у показаному Вами зразочку) є графа, яка передбачає внесення всіх залишків на 1-ше число кожного місяця у кількісному еквіваленті, отож ,поки бідолаха-підприємець перепише всі залишки попозиційно, то окрім того, що місяць новий прийде ще й книга закінчиться!!!! Як робити ПРАВИЛЬНО, щоб і вовки ситі і вівці цілі???? По-друге, якщо це й ж підприємець має тільки одну торгівельну точку, де здійснюється роздрібна торгівля двома найманими працівниками, чи необхідно на кожного найманого працівника окрему книгу, чи окремі книги реєструються якщо у підприємця дві та більше точок ???? Щось мені тут мало що зрозуміло. ДОПОМОЖІТЬ ! Дякую!

 2. 1. Наведений мною зразок затверджений Інструкцією №12.
  2. Згідно із Порядком [4], для платників єдиного податку, заповненню підлягають лише чотири графи: “період обліку”, “витрати на виробництво продукції”, “сума виручки (доходу)”, “чистий дохід”.
  3. Цитую вимоги Листа [5]: «Державна податкова адміністрація України на період до законодавчого врегулювання даного питання рекомендує реєструвати на кожного найманого працівника, які займаються реалізацією товарів, ці Книги згідно з вимогами, встановленими Порядком видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку». Ключова частина — «займаються реалізацією товарів», тобто безпосередньо проводять готівкові розрахунки з покупцями за товари. (текст статті дещо змінив).

 3. Марина:

  ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
  Я довольно давно веду отчетность у частных предприниматерей!
  Ко мне обратился за помощью частный предприниматель, который зарегистрировался и работает два года на едином налоге, а книгу по форме №10 не заполнял и естественно не регистрировал в ГНИ.
  Какие штрафные санкции к нему могут быть применены?
  С уважением,
  Марина.

 4. Неведення книги обліку доходів та витрат суб’єктами малого підприємництва підпадає під визначення статті 164.1 Кодексу законів про адміністративні правопорушення, яка передбачає:

  «Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, —
  тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
  У разі повторного протягом року правопорушення штраф складає від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів.

 5. Марина:

  Большое спасибо за ответ!
  А Кировоградская ОГНИ трактует иначе,
  Суммы доходов, невнесенные в книгу доходов, умноженные на 5, подлежат перечислению в бюджет?????

 6. Це ж яка сума набігає за два роки? І як вони її визначають? На підставі сум у щоквартальних звітах суб’єкта малого підприємництва — платника єдиного податку?

  Обов’язково спитайте у них на підставі якої статті якого закону виникла така страшна штрафна санкція.

 7. Виталий:

  Я підприємець на єдиному податкую. У випадку купівлі товару на оптовому ринку без підтверджуючих документів (накладна на товар, акт на закупівлю товару) вказувати у графі витрати на виробництво суму покупки. Якщо ні, то чому (нормативний акт).

 8. Нормативний акт я вам я вам сказати не можу, тому що ніде не робиться на це наголос. Проте я задам вам питання: що ви відповісте податковому інспектору, коли він спитає (а він обов’язково спитає, не сумнівайтеся), на якій підставі ви здійснили запис у графу витрати?

 9. Виталий:

  1.Тоді виходить, що графа витрати на виробництво не заповнюється. А питання полягає в тому, що підприємець на єдиному податку повинен заповнювати 4 графи, в тому числі графу витрати на виробництво. А вона не заповнена. Виходить неправильне ведення книги (адмінштраф).
  2. А чи зобов’заний підприємець зберігати підтверджуючі документи і чим це регламентовано.

 10. 1. Ті підприємці, з якими я мав справу, та які не мали документів, що підтверджують їх витрати ставили у цій графі прочерк. При перевірках у інспектора питань не виникало. Для того, щоб дізнатися, як до цього ставляться у вашій податковій, рекомендую спитати у них.
  2. Це питання досить суперечливе, особливо проятгом останнього часу. 25.12.2009 року Державна Податкова Адміністрація України видала Лист N 28923/7/23-7017/1485, яким фактично зобов’язала єдинників:

  1.Прибуткувати увесь товар у книзі за формою №10.

  2.Робити записи у книгу після кожного факту продажу.

  3.Мати необхідні документи на весь товар.

  Проте Міністерство Юстиції своїм листом від 19.05.2010 р. № 6091-0-4-10-20 визнала Лист податкової незаконним. Отже, можна сказати, що на сьогоднішній день, підприємець — єдинник може не мати підтверджуючих документів на товар. Проте це стосується лише єдинників.

 11. Виталий:

  Дякую, за відповідь.
  Виникло ще одне питання. Що ставити в графі чистий дохід., якщо у валових витратах ставити прочерк. По логіці виходить, що ту ж суму, що і сума виручки. Чи не так.

 12. Так. Якщо витрат немає, то сума чистого доходу дорівнює сумі виручці від реалізації.

 13. Оксана:

  Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, у вирішенні наступного питання: чи потрібно юридичній особі — приватному підприємству, платнику єдиного податку у Книзі обліку доходів і витрат відображати витрати на сплату податків, в т.ч. єдиного, послуги з розрахунково-касового обслуговування.
  Податкова мені дала наступну відповідь: у графі 7 «Загальна сума витрат, здійснених у зв’язку з веденням господарської діяльності» відображається фактична сума витрат, проведених з розрахункового (поточного) рахунку та каси підприємства, у зв’язку з продажем продукції (товарів, робіт, послуг), здійсненням фінансових операцій, а також від іншої діяльності.
  Але мені як бухгалтеру-початківцю, не зрозуміло чи будуть вищезгадані мною витрати відноситись до «витрат від іншої діяльності » чи ні???

 14. На 100 відсотків конкрентної інформації щодо цього мені не вдалося знайти, проте можна сказати що:
  Юридична особа включає у графу 7 витрати, які відносяться до витрат за правилами бухгалтерського обліку. У ПСБО 16 «Витрати» плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків відноситься до складу адміністративних витрат. Тому ці витрати мають відображатися у графі 7.
  Фізичні особи не відображають суми єдиного податку у книзі №10. Книга обліку доходів і витрат юридичної особи побудована за схожим принципом. Тому, на мою думку, суми податків не будуть відображатися у графі 7.

 15. Оксана:

  Дякую!!!

 16. Мар*яна:

  Доброго дня. Допоможіть (зовсім не бухгалтеру) у вирішенні питання.
  Якщо на розрахунковий рахунок ФОП на ЄП надходять кошти за товар (наприклад 10 000) 1 серпня (цього товару у ФОП ще немає — це фактично 100% передоплата товару ). 5 серпня ФОП купує / проплачує 9 000 грн на купівлю цього товару (який фактично вже проданий за 10 000 ).
  Питання перше, як краще відобразити цю купівлю — продаж в книзі обліку доходів і витрат і яким числом? Чи писати купівлю товару в графі витрати на виробництво продукції?
  Питання друге, чи будуть якісь претензії зі сторони ДПІ стосовно продажу ненаявного товару, чи 100% передоплату потрібно додатково підтверджувати?

 17. Екатерина:

  У меня такой вопрос: Я частный предприниматель на фиксированном налоге, 2 года не сдавала декларацию и вот только за этот год начала это делать, книгу не вела доходов и расходов, какие штрафы при закрытии Чп меня ждут? Херсон

 18. Мар’яна, у податковому обліку передплата вважається доходом. Отже в тому, що ви продали ненаявний товар немає нічого страшного. Операції у книзі ви відображаєте у хронологічному порядку, тобто тим числом коли вони були здійснені. Якщо у вас є підтверджуючі документи на товар то ви можете відобразити суму витрат у графі 3 «Витрати на виробництво продукції». Якщо таких документів немає, то робити запис у графу «витрати» ви не можете.
  Екатерина, за неподання податкової декларації передбачена наступна відповідальність:
  .згідно п.17.1.1закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» — 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170 грн.
  згідно ст. 164 — 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення: попередження або накладення штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 до 136 грн.

 19. Оксана:

  Питання не зовсім по темі даної статті, але тим не менш, допоможіть, будь-ласка: чи має бути ліміт в касі у приватного підприємця, платника єдиного податку. який не застосоує РРО, а веде касу шляхом виписки ПКО, ВКО і т.п.? Мені в обслуговуючому банку, менеджер сказав, що — ні, але нормативний документ в якому це визначено вказати не зміг? Буду дуже вдячна за домомогу

 20. Мар*яна:

  Дякую за відповідь.
  А стосовно прихідних документів , то це окреме питання відповідь на яке я в ДПІ не знайшла, там лише лякають перевірками і штрафами якщо не буде прихідних документів (хоча законодавче підгрунтя для цього слабке). Як я розумію на — на цей рік наявність прихідних не є обовязковою, а вже з наступного з новим Под.Код. може бути обов*язковою для ФОП на ЄП.

 21. Ольга:

  Скажите,пожалуйста,я не бухгалтер ,нужно ли вести книгу доходов и расходов физ.лицу на едином налоге,который является плательщиком НДС?
  Спасибо.

 22. “Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку” затверджений Наказом ДПАУ вiд 29.10.1999 № 599, який фактично дає вказівки фізичним особам — платникам єдиного податку вести книгу обліку доходів та витрат не має виключень із правил. Отже книгу обліку доходів та витрат повинні вести всі підприємці — платники єдиного податку незалежно від реєстрації платником ПДВ.

 23. Відповідь для Оксани:
  п.2.7 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637:
  Банкам і підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.

 24. Оксана:

  Дуже дякую!!!!

 25. Оксана:

  Я ознайомиласть з «Положенням про ведення касових оаперацій …», і хотіла б уточнити: юридичним особам, платникам єдиного податку навідмінно від підприємців ліміт каси потрібно встановлювати? Я правильно зрозуміла чи можливо існують якість пояснення («поблажки») для «єдинників»?
  Як завжди буду вдячна за відповідь!!

 26. Для юридичних осіб — платників єдиного податку треба дотримуватися ліміту каси стовідсотково. Це навіть витікає з п.2.7, де мова йде тільки про банки та підприємців.

 27. Ирина:

  Интересные вопросы и доступные ответы.Но у меня не менее интересный вопрос. У предпринимателя на общей ситеме налогообложения работники оформлены на дотации ( тоесть затраты по заработной плате и отчисления по фондам возмещает государство). Эта сумма возвращается на расчетный счет предпринимателя. Она будет считаться доходом?

 28. Вадим:

  Підкажіть будь-ласка:
  1) Я перераховую гроші за товар — чи зберігати мені накладні на цей товар? Я так розумію якщо не заповняти «ВИТРАТИ» то непотрібно?
  2) Чи зберігати мої видаткові накладні та акти виконаних робіт (ті документи на товар які я вже продаю та надаю послуги)?
  3) Сума «ВИРУЧКИ» — це в одній графі писати загальну суму виручки (готівка плюс безготівка) чи окремо потрібно розділяти?

 29. Ирина, ця сума однозначно є доходом. п.4.1.6 Закону «про оподаткування прибутку підприємств»: валовий доход включає суми дотацій і субсидій з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів, отриманих платником податку.
  Вадим,1. Якщо ви не заповнюєте графу витрати, то ні.
  2. Так, зберігати. Три роки.
  3. Загальну суму, розділяти не треба.

 30. Тетяна:

  Підкажіть, будь ласка.Проводиться аудиторська перевірка ФОП за 2007-2009 рр. В 2007 році була на єдиному податку за квартал дохід складав 12900грн., актів виконаних робіт немає(втратила при переїзді), книга велася-всі суми відображені, розрахункового рахунку не було. Які штрафні санкції можуть бути застосовані і чим регламентовані?

 31. Нещодавно я як раз закривав одного підприємця — платника єдиного податку. У податковій проводили аудит. Ніяких документів, що підтверджують отримані доходи вони не просили їм надати. Підприємець єдинник повинен зберігати документи, що підтверджують дохід, проте ніякої відповідальності за незбереження не встановлено.
  У багатьох підприємців — платників єдиного податку просто їх немає.

 32. Антон:

  Доброго дня.
  В мене просто критична ситуація!
  Підкажіть що робити.
  Я ФОП на єдиному податку, займаюсь орендою житла.
  Податкова після планової перевірки, виписала мені акт порушення за невідображення в книзі обліку №10 двох квитанцій форми ПО-Д2, на суму 2 і 4 тис. грн. які вони десь «знайшли» ;о( І зараз я отримав рішення про застосування штрафних санкцій за п.2.6 Постанова «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у нац. Валюті» та Указ «Про застосування Штрафних санкцій з обігу готівки».
  Сума штрафу 30000 грн.
  Як це можливо? Якщо за рік я заробив — 23000.
  Це ж просто повне беззаконня!

 33. Якщо вони дійсно знайшли китанції, які виписали саме Ви, та не відобразили їх у книзі обліку доходів та витрат. То вони праві. Якщо ці суми не відображено у книзі, а у них є докази (квитанції за формою ПО-Д2), це розцінюється, як неоприбуткування готівки у касу.
  Згідно положення №637 «Про ведення касових операцій у національній валюті»:
  оприбуткування готівки — проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій;
  Згідно Указу №436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»:
  фінансові санкції у вигляді штрафу за неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки — у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.
  Отже, якщо квитанції які є у податківців, виписали саме ви, та неоприбуткували їх у книзі, то ви у дуже скрутній ситуації. 🙁

 34. Антон:

  Це так, але у пункті 2.6 розділу 2 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (затверджених Постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637 у відповідності до статті 33 Закону України «Про Національний банк України» У статті 33 визначені повноваження НБУ щодо організації готівкового обігу,де в пункті 6 зазначено — ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ НБ ЗДІЙСНЮЄ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ БАНКІВ, ІНШИХ ФІН. УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ. Про права НБУ щодо визначення порядку ведення касових операцій фіз. особами — підприємцями (субєктами підприємництва, що не є юр. особами) — законом не згадується.

  При цьому, не дивлячись на те, що в усіх пунктах «Про ведення касових операцій у національній валюті», які стосуються приватних підприємців, разом із словом «підприємства» зазначається і слово «підприємці», але в пункті 2.6 «Про ведення касових операцій у національній валюті» не вказується про обовязки підприємців оприбутковувати готівку в касах оформленням прибуткових касових ордерів та записами касових операцій до кас. книги!

 35. З цими аргументами ви можете звернутися тільки в суд. Ви отримали на руки рішення про застосування штрафних санкцій, а значить це не звичайний «развод». З боку податківців все правильно, адже в них є чіткі інструкції, якими вони користуються у своїй роботі. Їхнє діло застосувати штрафні санкції.
  А от ваше діло і право оспорити та заперечити їх рішення. Практика показує, що податкова дуже часто програє судові справи, адже Накази та Положення, якими вони користуються дуже часто не приведені у відповідність із законами.
  Наступне обговорення штрафних санкцій за неоприбуткування готівки в касі прошу проводити у цьому пості Невідображення доходів у книзі обліку доходів та витрат за формою №10

 36. Антон:

  Дякую за відповіді.
  Тепер звертаюсь до суду!

 37. jullia:

  Підскажіть будь-ласка я ФОП на єдином податку, с початку 2010 року не зареєструвала книгу доходів і витрат, які штрафні санкції на мене чекають??? і чи можу я її ще зареєструвати????

 38. 310 Serge:

  кто знает, что с кассовыми аппаратами для единщиков (магазин непродтоваров)

 39. jullia, на ваше питання я вже відповідав у коментарях, читайте уважніше.
  Serge, а що конкретно вас цікавить? раджу почитати статтю Потрібно РРО? Реєструємо касовий апарат просто та швидко. Там є нормативні акти, які регулюють застосування касових апаратів. Є перелік видів діяльності, для яких касовий апарат використовувати не обов’язково.
  Зокрема п.9 Закону про реєстратори розрахункових операцій свідчить:
  РРО застосовувати не обов’язково при продажу товарів (наданні послуг) суб’єктами підприємницької діяльності — фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється відповідно до законодавства з питань оподаткування суб’єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), якщо такі суб’єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив), за умови ведення такими особами книг обліку доходів і витрат.

 40. Vika:

  за 12.09 витрати 2500, виручка= 1000, що писати в чистий дохід? Дякую?

 41. Ірина:

  Які підтверджуючі документи на товар повинен мати ФОП, щоб на підставі них заповнювати книгу обліку доходів і витрат №10.

 42. Vika, читайте статтю уважніше. На кінець кварталу підраховуються витрати та доходи та визначається сума чистого доходу для заповнення квартальної податкової декларації для визначення суми податку з доходів фізичних осіб. Чистий дохід визначається на кінець кварталу.
  Ірина,це може бути будь який документ, який може надати вам ваш постачальник (звісно він повинен бути складен правильно, зазначено реквізити і все таке). Це може бути товарний чек або видаткова накладна.

 43. Сергей:

  С 2005 года я в книге 10 выручку писал только раз в квартал одной строчкой,например, период — 1 кв. 2006, доход — сумма выручки за квартал, как в отчете.

  Работаю по безналу через рассчетный счет.
  Как мне быть сейчас — писать ежедневно в те дни, когда есть выручка?
  Как быть с прошлыми периодами — соглашаться на штраф при проверке или потерять книгу сейчас, заплатить штраф (85 грн) и начать с чистого листа?

 44. Сергей:

  Мой приятель тоже так же вел книгу 10, но с 2006 года он деятельности не ведет, перешел на общую систему, сдает пустые декларации и записей в книге не делает.
  Сейчас собирается закрываться, т.к. есть опастность, что даже с нулей начнут драть взносы в ПФ, а с нового года еще и ЕСВ.
  Что ему грозит? — админштраф?
  Или можно проскочить по скору давности (1095 дней) как для налогов по ЗУ2181?
  Или лучше книгу потерять?

 45. Відповідальність за неналежне ведення або неведення книги обліку доходів та витрат підпадає під ст 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та карається штрафом від трьох до восьми неоподатковуваних доходів громадян.
  Головне, якщо ваші доходи надходять через розрахунковий рахунок, показати всю суму виручки у книзі, щоб не попасти у таку ситуацію як тут Невідображення доходів у книзі обліку доходів та витрат

 46. Юра:

  Добрий день. Я ФОП з початку року.являюсь ділером по вікнах ПВХ.підскажіть які пункти книги обліку мені заповняти якщо мені видали книгу старого зразка.

 47. Читайте будь ласка статтю, там це написано.

 48. Надежда:

  Доброго дня. Який період часу зберігати прихідні накладні у прод.магазині платнику єдиного податку?

 49. Три роки. Така строк затверджено Наказом Головного архівного управлін­ня при Кабінеті Міністрів України № 41 від 20.07.98 р. «Про затвердження Переліку типових документів».
  Також слід зауважити, що якщо за ці три роки не проводилась планова перевірка, то документи слід зберігати то завершення такої перевірки.

 50. Руслан:

  Добрий день. Я ФОП на єдиному податку. Зараз іде процес закриття ФОП і буде перевірка. Скажіть будь ласка, що робити, якщо на рахунок грошей поступало більше, ніж вказувалося в звіті, чи можна якось ситуацію виправити? Якщо не можна, то які санкції передбачені?

 51. Віталія:

  В мене в книзі 3 розділа 1.Закуплено товару,2.Винесено на продаж, 3.Продано за день. Як мені заповнювати, якщо я надаю компьютерні послуги, тощо користуваня компьютером за годину? буду вам дуже вдячна за допомогу.

 52. Валерий:

  Добрый вечер. Я предприниматель на едином налоге только 3-й квартал. Зарегистрировался для того, чтобы получить пособие по безработице сразу за весь период, а не ходить в центр занятости (ЦЗ) регулярно. Получил. Деятельности не было. Книгу 10 не заполнял. По 200 гривен в месяц исправно платил. Сейчас стоят вопросы: Хочу показать в отчете для ГНАУ хоть какой-то доход. Почему? Вдруг запросят из ЦЗ, работаю я или нет. Если я покажу какой-то доход — какие санкции могут быть со стороны ГНАУ если у меня нет подтверждающих документов ни на покупку, ни на продажу товаров?
  Спасибо за ответ.

 53. Володя:

  Навіщо взагалі вести книгу обліку доходів та витрат якщо простіше заплатити такий мізерний штраф? При веденні книги при перевірці податкова все одно щось знайде і тут 170 грн не допоможе… Я вже 7 років не веду і плачу штрафи. Чим це мені загрожує? Дякую.

 54. Руслан, за це ніяких санкцій у діючому законодавстві не передбачено. Це в тому разі, якщо сума доходу не перевищує 500 тис.грн. Якщо перевищує, то вам доведеться заплатити 15% ПДФО з суми перевищення межі. Якщо ви ще не писали заяву у податковій на закриття, то просто подайте уточнюючий розрахунок.
  Віталія, це що за книга у вас така? Її вам видали у податковій? Ви надаєте послуги, отже заповнюєте тільки графу «виручка за день».
  Валерий, ніяких. Підприємець єдинник не зобовязаний мати документи на товар. Якщо покажете дохід, відповідно, на цю суму повинні бути записи у книзі.
  Володя, непоганий варінат. Вам це нічим не загрожує. А можна вести книгу обліку доходів та витрат правильно, не помилятись при її заповненні та не платити взагалі нічого.

 55. Валерий:

  Спасибо Вам. Удачи в делах.

 56. Руслан:

  Дякую, трішки заспокоїли. А якщо я вже написав заяву про закриття? Бо я її вже написав))

 57. Максимум заплатите штраф від трьох до восьми НМДГ за звіт з помилкою у сумі доходу, як неналежне ведення обліку доходів та витрат за статтею 164-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

 58. Руслан:

  Дякую. Успіхів Вам.

 59. ірина:

  кто слышал описьме №20714/7/17-3117 и действует ли он сейчас.Ссылка на это письмо в Веснике налоговой службы Украины__

 60. Антонина:

  Люди допоможить,дали цю книгу и несказалі зовсім як її заповняти,що робити.Я пидприемец початкивец ,на єдиному податку ,дві неділі працюю.Розкажіть будласка.

 61. Леся:

  Подскажите пожалуйста, спд на едином с 2004 года в книге учета доходов и затрат вообще не ведется 3 графа «Затраты» и нет подтверждающихся документов на них, что лучше: 1. вписать сейчас за весь период затраты по каждому кварталу(по дням)(без подтверждающих документов), не меняя выручку и чистый доход; 2. не менять уже ничего , а с этого квартала начать вести правильно,
  Что грозит в обоих случаях?

 62. Наталья:

  Добрый день! Такая ситуация: на едином налоге была в 2007 и 2008гг. (книгу № 10 не вела, она зарегестрированная, но не заполненная лежит у инспектора в налоговой), остальные — на общей системе сдавала нулевые декларации. Сейчас хочу закрывать ФОП. Когда лучше это сделать? Пройдет ли через год срок давности по проверке книги № 10 или все равно прийдется платить штраф за неведение книги?

 63. Сергей:

  Добрый вечер! Я частный предприниматель и плачу единый налог. Только недавно узнал, что в какой-то период книгу нужно было заполнять не в конце каждого дня, а после каждого факта продажи в течении всего дня. Т. е. в книге я всегда писал суму за день. Как теперь быть? Что грозит?

 64. Сергей:

  Извиняюсь, что не совсем понятно написал. Имею в виду книгу №10 в период с 25.12.09 по 19.05.10 я вел как обычно и только недавно прочитал, что был закон, по которому нужно было записывать выручку в течении всего дня, а не сумарно за день. Теперь не знаю как быть. Подскажите, пожалуйста.

 65. Роман:

  Добрый день.Подскажите пожайлуста.ФОП на едином. работаю по безналу. Каким числом заполнять графу «витрати».Если оплата за товар поставщику была допустим 10 числом, а отгрузил он мне товар 12 числом ( и расходная от 12 числа). И тоже касается гравы доходы. Покупательмне оплатил 9 числом, а товар я ему отгрузил 12.?

 66. Kara:

  Здравствуйте. Спасибо за статью и ответы на вопросы. Почерпнула много интересного. Мой вопрос такой. Зарегистрировала ФОП на едином. Привожу из-за границы товары под заказ. Каждая посылка стоит до 200 долларов и таможенному досмотру не подлежит. Копия счета с paypal или заграничного и-нет магазина может считатся документом, подтверждающим расходы? Или лучше о том, что товар из-за границы вообще не упоминать(вдруг я еще и ндс должна платить?)

 67. Леся, якщо у вас немає підтверджуючих документів, то графу «витрати» не треба заповнювати. Її ви можете заповнити тільки при наявності документів. Вам нічого не грозить.
  Наталья, через рік ви маєте право не зберігати книгу.
  Сергей, ніякого закону не було. Був лише лист податкової, який було визнано незаконним. Якщо його було визнано незаконним, то і дотримуватися його «вимог» у періоді, що він діяв не треба. Мабуть мова йде про цей лист.
  Роман, книгу ви заповнюєте за так називаємим «касовим методом», тобто у день отримання грошових коштів. Для платників єдиного податку «правило першої події» не діє. Я про це навіть писав пост.
  Kara, якщо ви на єдиному податку, то вам не треба підтверджувати свої витрати документами. Не потрібні вам зайві питання. Просто не заповнюєте графу витрати і все.

 68. Kara:

  Большое спасибо за быстрый ответ. Удачи!

 69. Елена:

  Предприниматель на общ.сист.налогообложения, НДС. Торговля ликеро-водочн.прод., кассовый аппарат. Необходимо ли записывать выручку в книгу доходов и витр., если она фактически дублирует книгу для ЕККА? Если ежедневно расписывать весь проданный товар, его поставщиков и оплату за отпущенный товар (поставщику), да ещё выводить в книге остаток товара, нужно нанять специально человека который бы сидел около кассового аппарата весь день и вписывал в книгу прод товар. А потом весь вечер искал — откуда этот товар получали. Один мес. — 1 книга! Есть ли варианты ведения этого «ЭККА вручную»? Спасибо.

 70. Сергей:

  Списибо!!!

 71. Сергей:

  Спасибо! Да, я имел в виду это письмо от 25.05.09

 72. Мария:

  Добрый день.
  Предприниматель на едином налоге на свой текущий счет положил 50000 грн. как возвратная финансовая помощь. Эту сумму он не включил в выручку от реализации и не отразил в отчете ЕН. Есть ли необходимость отражать поступление указанной суммы на т/счет в книге ф. 10? И ещё один вопрос — в предыдущих комментах Вы предложили ЧП на ЕН сдать уточн.расчет, но .. на данный момент есть процедура подачи уточн.расчета по единому налогу?
  Заранее благодарна.

 73. Елена:

  Добрый день.Спасибо за статьи и конкретные ответы.
  ФОП-оказываю информационно-консультационные услуги, являюсь дилером, занимаюсь реализацией, установкой, лицензионным сопровождением программ.
  Доходы поступают на расчетный счет,изредка-наличными,все суммы включены в отчеты.Я со счета перечисляю за программы разработчику. Уточните, пожалуйста, что должно подтверждаться документами и можно ли мне в графу расходы ставить прочерки?

 74. Олег:

  Здравствуйте. Вид деятельности — организация перевозки грузов, на едином, все идет через счет. Есть все выписки банка, с/ф и Акты. У меня вопросы:
  1)02.11 на счет поступило 10000, и этого же дня перечислил 7000. Заполнять одной строкой в Книге, где чистый доход будет 3000 или сначала поступление, зетем отчисление ?
  2) В Вашем ранее опубликованом ответе прозвучало: «Kara, якщо ви на єдиному податку, то вам не треба підтверджувати свої витрати документами. Не потрібні вам зайві питання. Просто не заповнюєте графу витрати і все.» Я слашал тоже, что главное показать весь доход. Я могу вообще не заполнять расход ?

 75. Olga:

  Доброго времени суток!
  Вопрос того же плана что и у Елены. Предприниматель на общих основаиях, розничная торговля ЛВИ, кассовик, каждый день выводится Zотчет, ел. журнал, заполняется кассовая книга;
  учет принятого и реализованного товара ведется в 1С (через Приходные накладные и Списание ТМЦ), распечатываются Реестры реализованных товароы за день (с входящими ценами, названиями поставщиков и номерами приходных накладных) и в Книгу записываются итоги за день: доход — Zотчет, расход — Реестр реализ. товаров за день, итоги задень и помесячно (так было удобно да и разрез товаров в ел. журнале!).
  После внеплановой проверки — штраф за неведение Книги не в разрезе товаров — 1200! За основанием налоговики ссылаются на инструкцию 12, читала, основания не нашла. Уважаемый admin, подскажите выход.

 76. Олена, кожна податкова у кожному місті має свою точку зору з цього питання. Підприємці на загальній системі оподаткування, з якими я мав справу записували доходи та витрати у книгу підсумком за день. Кожну операцію вносити у книгу, звісно, не можливо. Суми доходів за книгою ф10 та книгою обліку розрахункових операцій, звісно, повинні співпадати.
  Мария, у цьому випадку вам доведеться доводити податковій, що ця сума не є доходом. Щодо уточнюючих розрахунків можна почитати цю тему на форумі податкової.
  Елена, якщо ви хочете заповнювати графу витрати, то ті суми, що ви перераховуєте за програмне забезпечення розробникам повинні підтвержуватися документами. Для платника єдиного податку це рахунок фактура, який вам повинен виписувати ваш розробник.
  Олег, доходи та витрати ви записуєте на підставі підтверджуючих документів. Документи на витрати та доходи різні? Отже і у книгу записи робляться окремо. Графу «Витрати» ви можете не заповнювати. Відповідно і ніяких документів у вас бути не повинно.
  Ольга, у вас є на руках повідомлення-рішення від податкового органу про застосування штрафних санкцій? Підставою для застосування штрафних санкцій може бути тільки норма Закону.

 77. Людмила:

  Добрый день! Я СПД, но книгу ещё не заполняла. Она у меня есть, просто всё время ищу как правильно заполнять эту книгу, что бы потом не иметь проблем с налоговой. Я продаю услуги по производству и ремонту одежды. Неясностей несколько:
  1. Деньги я получаю от физ.лица, закажчик пришёл, забрал изделие, протянул деньги и ушёл, а что делать мне? Нужно ли вести кассовую книгу? Если да, то каким образом определить лимит по кассе? В приходном кассовом заполнять «от кого», то вписываь ФОИ или просто «кінцевий споживач»?
  2. Дело в том, что дохо у меня получился только со второго квартала, в первом были только расходы. Стою перед проблемой, заполнять графу «Витрати» или не стоит, дело в том, что все чеки есть? Если заполнять графу «Витрати» а графу «Доход» нет, то как в конце квартала заполнять графу «Чистый доход», с минусом?
  3.Я не заполняю актов выполненых работ, значит у меня нет подтверждения что определённый заказ стоит именно эту цену, как мне быть, как правильно оформить все документы, что бы потом налоговая не придиралась?
  4. Расходы у меня могут быть почти каждый день, а доход раз в месяц-полтора, как правильно заполняется книга? Расходы каждый день, а приход ставить напротив того чила которого получила деньги? А напротив остальных чисел, просто ставить прочерк?
  Прошу очень, помогите, уже год заканчивается а книга не заполнена, могут быть проблемы. Зарание спасибо. С уважением, Людмила.

 78. Stepan:

  Добрый день. Меня тоже интересует ответ на вопрос Людмилы.

  А именно что писать в графе «от кого»? Допустим приешл человек починить компьютер. Я ведь у него документы не спрашиваю. Или купить компьютер.

  Ещё вопрос. Я показываю тот товар на который есть документы в графе «Расходы» и когда его продаю, то у меня есть «Доход». Т.к. наценка на товар минимальна, а расходы на оренду и т.д. ощутимы (я их тоже показываю), то я пишу в доход больше чем заработал на самом деле, чтобы не было минуса. При этом я никаких чеков не выписываю. Насколько это правильно и что может за собой потянуть?

  Прочитав пост и все комментарии начинаю склоняться к мысли, что проще вобще ничего не вести и заплатить потом штраф от 3х до 8ми НМ

 79. Мар*яна:

  я знову до Вас з запитанням. ФОП на ЄП без найманих працівників, працюю по безналу, всі грощі на рахунку в банку.Раз в квартал банк начисляє «бонуси» — відсоток з грошей на рахунку.
  Питання: цей дохід (до 10 копійок)також потрібно відображати в книзі обліку і квартальному звіті?

 80. Виталий:

  Добрий вечер,
  я открыл спд в начале декабря, продал кучу запчастей и металолома к сельскохозяйственной технике на сумму 450 тыс грн. магазина склада не имею. этот металолом мне достался по разным причинам, на протяжении нескольких лет. документов на него никаких не имел. как мне лучше сделать при сдаче отчета? Нужно ли делать какие то приходные документы или не объязательно… Зарание благодарю..

 81. Виталий:

  спд с единым налогом

 82. Алла Шевченко:

  Доброго дня! Можливо питання не по темі, але статті по даній темі я не знайшла.
  Під час ліквідації підприємця податкова проводить перевірку. В 1 і 2 кварталі 2006 року видом діяльності були — пасажирські перевезення. Потім вид діяльності змінено на здачу в оренду автомобілів. Податкова вимагає ліцензію на пасажирські перевезення і пояснень з приводу зміни виду діяльності, погрожуючи величезними штрафами і донарахуванням прибуткового податку. Питання: чи поширюється дія ст 15 Закону вiд 21.12.2000 № 2181, на дане питання, де передбачені строки давності, які складають 3 роки.

 83. Анна:

  Подскажите как действовать? Хотела закрыть СПД: деят-ти два года не было, два квартала2010г. была на ед. налоге,показала доход, но книгу ф.10 не вела вообще. Налоговая шьет 5кратку, а это 200000грн. Сделала шаг назад, передумала закрываться. «Хорошая» тетя сказала забирай заяву. Теперь что делать? Ждать 3 года, а потом закрыться. Книгу регистрировать все таки? Чего будет если проверят что ранее книга не велась? Опять пятикратка? Каков выход? Деят-ть-сдача в аренду собственной недвиж-ти. Может вообще не нужно никаких доходов показывать, проблем меньше будет. Если книгу заводить, а подавать нулевки никаких записей и вносить не надо в книгу эту?

 84. Галина:

  Добрий вечір.Підкажіть,будь-ласка.Підприємець декілька років працював на єдиному податку.З нового року має бажання перейти на загальну систему оподаткування.Як будуть рахуватись авансові внески податку?

 85. Мила:

  Добрый день, спасибо за нужную информацию. Подскажите, как правильно вести книгу формы 10.
  Я СПД единщик (услуга — секретарская деятельность и услуги перевода)
  1. Деньги получаю от Физ лиц (из рук в руки) за перевод с языка на язык
  2. Как вести графу витрати если я за переводом хочу обратиться к еще одному СПДшнику переводчику (другой язык).
  Спасибо.

 86. Экатерина:

  Добрий день! Підскажіть, будь ласка, книга обліку доходів і витрат СПД- фіз. осіб, які займаються торгівельною діяльністю заповнюється на підставі 1) виписок з банку; 2) на підставі накладних

 87. Елена:

  1.Сплата единого податку — 200 грн. являється витратами і чи потрібно відображати цю суму в книзі обліку доходів і видатків?
  2.Я орендую приміщення. Згідно з договором аренди сплачую 500 грн. в місяць, а фактично 5400 грн. Яку суму відображати в книзі і в який саме день?
  3.На р/р свого СПД певну суму для розрахунку з постачальником за товар з відміткою «Виручка від реалізаціі». Чи потрібно цю суму якось відобразити в книзі обліку дох і витрат за цю дату, чи вона повинна відображатись якось інакше (наприклад в той день, чи за декілька днів, коли було здійснено продаж товарів на цю суму)? Дякую.

 88. Любовь:

  які документи вести з нарахування зарплати найманому працівникові на єдиному податку?

 89. Ірина:

  Я СПД-ФО на ЄП, займаюсь роздрібною торгівлею непродовольчими товарами, мобільними телефонами, ремонтом телефонів та розповсюдженням інформації,маю найманих працівників. В мене таке запитання: чи повинна я заповнювати книгу після кожного факту продажу? Чи я можу заповнювати її лише щоквартально? Якщо я першого варіанту не дотримувалась, то які санкції на мене чекають? Буду дуже вдячна за відповідь

 90. Савелий:

  @Проте Міністерство Юстиції своїм листом від 19.05.2010 р. № 6091-0-4-10-20 визнала Лист податкової незаконним. Отже, можна сказати, що на сьогоднішній день, підприємець – єдинник може не мати підтверджуючих документів на товар.»

  Очень внимательно прочитал это письмо и, если честно, не нашел в нем ничего, что разрешает предпринимателю не иметь документов на товар. То, что он не обязан вести учет товарных остатков, это да, но ведь это разные вещи? Или я не прав?

 91. Облік товарних залишків у підприємців — платників єдиного податку, на мою думку, прирівнюється до наявності документів на товар. Оскільки більшість єдинників не мають таких документів, то і облік товарних залишків вони вести не можуть.
  Ціллю листа №28923/7/23-7017/1485 від 25.12.2009 було не зобов’язати єдинників вести облік, а мати документи, що підтверджують походження товару.

 92. Наталья:

  Добрый день! Пожалуйста, ответьте на вопрос:»Какая сумма штрафа предусмотрена за утерю книги ф.10. В какие сроки необходимо обратиться к налоговому инспектору для решения этого вопроса?»
  Заранее благодарю за ответ.

 93. Елена:

  Добрый день! У меня такой вопрос. Юрлица в форме 1дф указывают с ознакой дохода 42 все суммы которые оплачивались ФОП, при покупке товаров или услуг, в этом периоде, вопрос должен ли единщик с наемными который сдает 1дф тоже вносить в отчет суммы которые оплачивал фоп? еще читала что но новому налоговый агент должен самостоятельно при оплате физлицу за что то, начислять и выплачивать в бюджет 15% от этой суммы, за исключением фоп на едином, должны ли это делать единщики? Спасибо

 94. Олександр:

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, закрываю ЧП работал в основном б/н на едином налоге, отдал книгу учета ф10 не вел ее соответственно, сказали будит штраф 50 с чем то грн. ну то мелочи, а вот еще потребовали все договора накладные на получение и отпуск товаров и наданих услуг, у меня и половины этих документов нет. Разговор с ними с их требованиями велся в устном порядке.
  1. Правомочны ли их требования?
  2.Если да то какой может грозить штраф?
  3.Какой бы вариант решения этой проблемы если она будит посоветовали?
  а) звонить всем поставщикам и покупателям и собирать эти документы в оригинале?
  б) проигнорировать устное требование налоговой, и сказать что пока не будит письменного требования о предоставлении для них необходимой им документации, для анализа дальнейших действий?

 95. Галя:

  Якщо я СПД на загальній системі оподаткування ,чи можу поставити у витрати нарахування від аммортизації приміщення ,яке здається в оренду?
  Чиможна поставити у витрати ремонтні роботи,проведенні під час здачі в оренду приміщення?
  Дякую!

 96. Андрій:

  Добрий День! Як правильно заповнювати перший стовпчик «книги обліку доходів та витрат»? а саме «Період обліку (день, тиждень, місяць, рік)», що означає слово тиждень? якщо сьогодні 7 березня 2011р., то в журналі воно має виглядати: 07.11.03.2011. правильно?

 97. Рита:

  Добрый день!ФОП на едином налоге.Оказывает консультационные услуги за наличный расчет. Подскажите пожалуйста какими документами оформить доходную часть.

 98. Актом виконаних робіт.

 99. Наталия:

  Скажите пожалуйста, если я ФОП на общей системе налогообложения, могу ли я включать в затраты в гр. 10 приобретенные услуги у ФОП на единим налоге?.

 100. Наталья:

  Если у физического лица не было деятельности, надо ему вести книгу № 10?

 101. Наталья, якщо у вас немає діяльності, то що ви будете записувати у книгу?
  Наталия, з другого кварталу 2011 року — не можете.

 102. Вадім:

  Підскажіть будь-ласка ,при ведені книги обліку доходів і витрат,СПД на єдин.податку має право вносити до складу витрат зарплату найманих працівників?

 103. Людмила:

  Здравствуйте,скажіть будь ласка,члени моєї сімї,які приймають участь у моїй діяльності, теж повинні вести книгу обліку?

 104. Lana:

  ФОП на єдиному податку (початківець).Ведення ПП діяльності-1 місяць. На даному етапі документально підтвердженні витрати (проводиться закупівля товару) перевищують обсяг виручки, відповідно чистий дохід в мінусі. При заповненні книги №10 (за день, иісяць, квартал) вказувати дохід з мінусом чи нульовий?! Дякую.

 105. Ирина:

  Здравствуйте!!! ФОП на едином налоге, расчеты по безналу. Каким образом оформляется «доходная часть» оказания услуг по обслуживанию и ремонту техники.

 106. Юрій:

  Добрий день! ФОП був на єдиному податку, перейшов з другого кварталу на загальну систему, без найманих працівників. Всі розрахунки-тільки безготівкові. Чи обов»язково в книзі обліку вписувати вартість залишків товару . Якщо так, то чи вписувати товар , що залишився з перщого кварталу

 107. Микола:

  Добрий день. Я втратив КНИГУ обліку доходів та витрат суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

  Найшов таку відповідь на офійійному сайті Одеської ДПА:

  (http://www.nalog.od.ua/vopros.php?void=2696)
  Відповідь: Для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських i фінансових операцій фізична особа-підприємець веде Книгу обліку доходів i витрат згідно з додатком 10 до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом ГДПІ України від 21.04.93 № 12. При втраті книги обліку доходів та витрат приватний підприємець повинен звернутися до органів внутрішніх справ для подання заяви про втрату. Після цього, суб’єкт підприємницької діяльності — фізична особа звертається до державної податкової інспекції за місцем реєстрації із заявою про видачу нової книги обліку доходів та витрат ф. № 10 та додає довідку органів внутрішніх справ про надходження заяви про втрату. Отже, якщо суб’єкт підприємницької діяльності самостійно виявляє факт втрати книги обліку доходів та витрат за ф. № 10 та при отриманні нової (дублікату) книги обліку надає довідку з органів внутрішніх справ про втрату, то відповідальності в даному випадку законодавством не передбачено. При цьому, платник податку повинен відновити записи у книзі за даними первинних документів.

  Поясніть будь ласка що означає: «При цьому, платник податку повинен відновити записи у книзі за даними первинних документів.»

  Які первинні документи? Та за який період? (Загублена книга велася з 2006 року)

  Дякую!

 108. Леся:

  ФОП на загальній системі з РРО. Порадьте як вести цю книгу-як відображати виручку після кожної операціі, якщо в день, скажімо, 50-60 таких операцій(продажу товарів, відображених по РРО). Книга на одного найманого робітника- це 100, якщо скласти 2- 200сторінок. Такої книги вистачить максимум на 3 місці (працюють кожного дня). Реєстрація нових (найманих робітників -двоє)- два тижні в нашій податковій….Не знаю навіть як уникнути штрафів у цьому випадку (за невірне ведення)..

 109. Вадім, так, можете.
  Людмила, вони повинні вести книгу в тому разі, якщо вони здійснюють готівкові розрахунки.
  Lana, у графу витрати, ви ставите тількі ті витрати, які безпосередньо пов’язані з отриманим доходом. Можете почитати тако цю статтю. Вона про ФОП на загальній системі проте у єдинників порядок такий самий.
  Ирина, зазвичай це оформлюється актом виконаних робіт.
  Юрій, якщо притримуватися порядку N 1025 від 24.12.2010, то ви маєте вписати туди залишки саме на початок року.
  Микола, за весь період ведення книги, на підставі документів, які підтверджують ваші витрати та доходи, звісно, якщо вони у вас є.
  Леся, якщо інспектор буде придиратися, то штрафів, дійсно, не уникнути. Деякі бухгалтерські видання вважають, що буде достатньо звіту рро. Проте це не точка зору ДПА.

 110. Вадім:

  Підскажіть будь-ласка чи можна відносити до витрат плата за аренду приміщення в якому проводиться підпр. діяльність,витрати за використання світла і …?!Спасибі!
  Чи має право СПД виплачувати з/п найманому працівникові меншу встановленого рівня,якщо той оформлений на півставки?

 111. Олександр:

  Добрий день, займаюсь виробництвом, підкажіть будь-ласка коли необхідно вносити дані в книгу обліку, якщо накладна на товар виписана 20 березням, а гроші на рахунок прийшла через місяць. Дякую

 112. Елена:

  Добрый день. Подскажите такой вопрос: ФОП на общей системе налогообложения, доходы и затраты в книгу учета нужно записывать с учетом НДС или без. Спасибо.

 113. Вячеслав:

  ЧП ЕН не плательщик НДС. Оптовая торговля и сдача в аренду нежилых помещений.Начал процедуру закрытия.Ф 10 заполнял, но у меня была «старая» книга, выданная ещё в конце прошлого века. Книгу я «потерял».В налоговой у инспектора заставили зарегистрировать новую,и перед проверкой заполнить
  за три года (с 1.1.08 по 1 квартал 2011 года) В новой книге, купленной в налоговой, три больших графы : Придбано, Пред»явлено до реализации,Реалізовано, которые в свою очередь тоже разбиты на графы. Например (Придбано) на дата, назва закупленного товару, кількість, цена одиниці товару,сума. При заполнении возник ряд вопросов (в связи с письмом ГНАУ №1269 в консультации в налоговой сказали придерживаться этой инструкции ??? особенно при заполнении 2010 года !!! имеется горький опыт товарища, которого пригласили в налоговую, на минуточку, с Ф10 и насчитали штрафов за неоприходованный товар на сумму 3200000)Отсюда ряд вопросов :
  1. В период с 2008 по 10 год я торговал, и в том числе, товарами, которые были закуплены в 2005, 06,07 и даже 2002 году. Приходных документов до 2008 года уже нет (документы уничтожил). Как их записать в Ф10 я имею ввиду закупку и оприходование. Их надо внести на начало 2008 года в графу Придбано ?, но нет ни даты закупки, ни цены единицы закупки. Или тупо переписать весь товар, который в дальнейших сделках участвует а в графах (цена и сумма) поставить прочерки, и указать количество ? Или вообще ничего не вносить?Это будет считаься неучтённым товаром ?
  2.Графа Пред»явлено до реализации содержит графу «термин облику»- если я выбрал день, я должен придерживаться этого периода «всё время» или могу менять по своему усмотрению ( у меня в квартал может быть 5-6 продаж, а иногда в день)
  3. На момент ликвидации остаётся на складе товар, записанный в книге и не реализованный, каковы могут быть претензии в налоговой и будут ли.

 114. Юлія:

  Добрий день!!! Скажіть будь ласка, якщо СПД на єдиному податку займається роздрібною торгівлею (магазин)чи потрібно вести книгу обліку доходів та витрат продавцям.Виручку за день підприємець забирає сам.

 115. Юлія:

  Якщо книга обліку доходів та витрат ведеться ще й досі за старим зразком,бо ніяк не закінчується, що зробити щоб завести новий зразок книги???

 116. Александр:

  Добрый день!
  Может повторюсь, подскажите пожалуйста, Я ЧП ЕН занимаюсь сезонной реализацией товаров курортного спроса, на днях открыл вторую торговую точку, пока официально работника не оформил, как быть с ф10, тем более может даже придется искать другого работника. Я так понимаю заполнять неоформленный работник заполнять фору 10 не может естественно?
  Могу ли я вести одну книгу на две торговые точки если у меня нет наемных работников?
  Решение суда касательно требования внесения записей в ф10 при каждой продаже еще действует?
  Обязательно в моем случае иметь документы подтверждающие происхождение товара и что делать с прошлогодними остатками?
  В налоговой сказали, что необходимо в книге ссылаться на соответствующую накладную при продаже товара, это так? И как быть ели те накладные которые дают на 7ом км, не содержат ни каких реквизитов и печатей, кроме номера контейнера?

 117. Полина:

  Добрый день!!!!!!!!!
  Скажите,такая ситуация-ФОП на единой упрощенной системе,без наемных работников,без РРО(отпускает товар конечному покупателю,например зоотовары),какие графы в Книге доходов и расходов надо заполнять????на сегодняшний день ходят слухи,что такому Единщику чуть ли не все графы в обязательном порядке стоит заполнять иначе будет штраф в двухкратном виде…..Тоесть простого упрощенного ФОПа уровняли(по заполнению Книги№10) с Общеститемном?

 118. Ксана:

  Огромное Вам спасибо за ваши ответы, я узнала много нового, и что самое приятное — пишите Вы простым человеческим языком. Буду стараться чаще бывать на этом сайте. Ещё раз огромное СПАСИБО и Удачи ВАМ!!!

 119. Рома:

  добрий день. читав ,що сума в книзі обл. дох.і витрат мае співпадати з поступленням на р/р(при наявності поступлень)
  я вношу суми на рах.переважно для комунальних оплат,платежів до бюджету,за товари..
  виручка в день 300-600грн. на рах ставлю 1500- 3000.
  як краще показувати ці гроші- виручка чи власні заощадження?

 120. Доброго дня. Якщо я надаю послуги ксероксу, сканування, друку, то мені у графі витрати необхідно вказувати всі витрати, які я поніс для надання цих послуг?
  Чи для такого роду послуг взагалі нелогічно вказувати витрати (навіть, якщо на папір є чек наприклад)?

 121. Тетяна:

  Приватний підприємець «роздрібна торгівля непродовольчими товарами» закупив товар підтверджуючи документи- касовий чек та накладна у графі споживач — «кінцевий споживач» а не ПІБ ПІДПРИЄМЦЯ,чи може ця накладна бути підтверджуючим документом? Як на неї подивиться ДПІ при перевірці?

  • З одного боку, у вас є накладна, яка не відповідає вимогам пункту 2 статті 9 Закону «Бухгалтерський облік» та пункту 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. З іншого боку у вас є касовий чек, який, відповідно до пункту 3.4 Наказу ДПА №1025 від 24.12.2010 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат» може підтверджувати ваше право на визнання витрат. Якщо у вас є можливість, попросіть постачальника перевиписати накладну.

 122. Клавдия:

  Я ФОП , который до 1.01.2011 был на едином налоге, теперь на общей системе. Скажите пож-ста книгу по ф.№10 обязательно надо поменять, или можно сделать в старой новые графы и продолжать её вести?

 123. Треба зареєструвати у податковій службі нову книгу.

 124. Мария:

  Прошу прощения за возможно тупой вопрос, подскажите пожалуйста, если я психолог-консультант, то я же не плательщик НДС? Ведь я оказываю информационные услуги, ничем не торгую.

 125. Світлана:

  Підприємець надає послуги зв»язку. Кошти надходять 2 рази в місяць. Чи потрібно у книзі обліку за кожен день місяця ставити прочерки — коли немає виручки, чи ставити дату і суму тільки в той день , коли є виручка ( тобто за місяць буде тільки 2 записиЮ чи має бути 20 днів з прочерками)?

 126. Світлана:

  Підскажіть будь-ласка, Підприємство — юридична особа на загальній системі. Власник підприємства хоче взяти в оренду власний автомобіль для використання у виробничій діяльності. Чи потрібно нотаріально посвідчувати такий договір, щоб можна було витрати пального та ремонту списувати на витрати по прибутку

 127. Мария, на якій системі оподаткування ви перебуваєте. Якщо ви платник єдиного податку, то ви в будь якому разі не є платником ПДВ. Якщо ви перебуваєте на загальній системі оподаткування, то незалежно від того, що ви надаєте консультаційні послуги ви маєте зареєструватися платником ПДВ, якщо ваш дохід за календарний рік перевищить 300 000,00 грн.
  Світлана.
  1. пункт 1 Наказу 1025: підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі — Книга), у якій щоденно на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді. Тобто, якщо операцій немає, відповідно немає підтверджуючих документів, немає підстав для внесення запису у книгу.
  2. Потрібно нотаріально посвідчувати такий договір. Стаття 799 Цивільного кодексу України.

 128. Мария:

  Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а если я на общем налоге и не плачу НДС, то могу ли я вносить в книгу (как расход) услуги, которые мне оказало предприятие на едином налоге?

 129. Можете. Не можете тільки від фізичних осіб підприємців платників єдиного податку.

 130. Наталия:

  c 2003 г на едином налоге. Книги №10 не было (только старые книги, когда была на общей системе налогообложения) В августе 2011 зарегистрировала книгу №10. Могу ли я вписать данные о доходах за предыдущие года на основании актов об оплате услуг, предоставленных мной фирме согласно договору? Акты имеются с подписями и мокрой печатью. Или я могу вписывать доход только с того времени, когда была зарегистрированная в налоговой книга?

 131. Відповідь з офіційного сайту ДПАУ:
  «З метою уникнення помилок при заповненні податкової звітності та порушення касової дисципліни в частині оприбуткування готівки, платник єдиного податку -фізична особа при встановленні факту не ведення обліку доходів та витрат повинен відновити відповідні записи в Книзі обліку доходів та витрат ф. № 10 за період здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, незалежно від періоду отриманого доходу або понесених витрат.»
  Тобто, ви повинні відновити всі записи за період неведення книги.

 132. Олег:

  я підприємець на заг. системі, зареєструвався в другому кварталі 2011р,отримав книгу обліку доходів і витрат, і почав її заповнювати, в такому порядку , як сам зрозумів,тепер я бачу , що допустив помилки в заповненні, (не вказав всі витрати в періоді), які існують штрафи щодо неправильного ведення книги, і чи можливо виконати перевірку правильності ведення книги в кінці року , які служби цим займаються?

 133. Ця стаття, до речі, дещо застаріла для підприємців на загальніц системі оподаткування. Для них зараз діє Наказ ДПАУ №1025 від 24.12.2010 року. Згідно нього ФОП на загальній системі ведуть книгу, починаючи з 2011 року.
  Які витрати писати у книгу а які ні, це ви вирішуєте самі. Якщо щось, не пишете, то завищуєте собі оподатковуваний дохід. Податківці не будуть розглядати це як неправильне ведення книги. Хіба що ви заплатите податку на доходи фізичних осіб менше, ніж виходить по книзі.
  Взагалі штраф за неправильне ведення книги підпадає під статтю 164-1 Кодексу про Адміністративні правопорушення. За зазначені порушення, передбачено попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 до 136 грн. Повторне, протягом року, таке порушення тягне за собою штраф в розмірі від 85 до 136 грн.
  Щоб перевірити книгу на правильність її ведення ви можете звернутися до підприємства, яке займається веденням бухгалтерського обліку своїх клієнтів.

 134. VENERA:

  Здравствуйте. У меня такая проблема: в декабре 2010 года отпустили товар покупателю на условиях послеплаты. Я — ФОП на едином налоге. В тот день в Книге учета доходов и расходов не отразили эту операцию, т.к. деньги фактически не были уплачены. И лишь в феврале 2011 деньги были нам перечислены на счет в банке. Налоговая, проверяя период за 2010 год, прицепилась к этому. ( А у нашего контрагента в тот месяц отражено оприходование купленного у нас товара). Подскажите, какое нарушение мною допущено. Какая норма закона нарушена и какая санкция грозит?

 135. Відповідно до Наказу від 03.07.1998 №727/98 «Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг)».
  Відвантаження товарів не є вашим доходом (виручкою від реалізації), а тому не повинна відображатися у книзі обліку доходів та витрат за формою 10. Ви все зробили правильно.

 136. Світлана:

  Для підприємств — юридичних осіб на загальній системі оподаткування є щось подібне до книги форми 10 чи це тільки для підприємців. Якщо є — то яка це форма.

 137. Для юридичних осіб на загальній системі оподаткування немає ніяких книг. Вони ведуть облік за загальними правилами. Для юридичних осіб — платників єдиного податку встановлена форма книги обліку доходів та витрат та затверджена Наказом №477 від 13.10.1998.

 138. Світлана:

  Юридична особа – платник єдиного податку зареєстрована у 2008 році, книгу за формою 10 не реєстрували і не вели, зареєстрували тільки у січні 2011 року. Скажіть, будь ласка, які штрафні санкції для юридичних осіб передбачені. І з якої дати робити записи у цій книзі, з дня реєстрації підприємства чи реєстрації книжки? Дякую!

 139. Відповідальність така сама, як і у платника єдиного податку — фізичної особи. Передбачена статтею 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
  На офіційному сайті ДПАУ зазначено, що у випадку втрати книги, після отримання нової, юридична особа платник єдиного податку має відновити в ній запис. Думаю, що у випадку неведення книги, слід поступити аналогічним чином. Тобто відновити всі записи за період неведення.

 140. Наташа.:

  Добрий день!!!! При зміні юридичноі адреси, юрособа, платник єдиного податку, книга доходів та видатків поновлюється?

 141. Думаю, що, якщо ви залишилися на обліку у «старій» податковій інспекції, нову книгу заводити не треба.

 142. Дмитро:

  Добрий день!Я робоча (фізично)людина,поняття в бухгалтерії «нулоьве» щоб все по чесному було перед державою я оформився П.П.(єдиний податок),50.20.0 надаю послуги зварщика тобто ремонт автомобілів (латання стареньких,рихтовка і т.д.). Робота може тривати як 1год так і 3тиждні а розрахунок я беру в кінці роботи і матеріал для роботи купляє клієнт. Я вас прошу підкажіть як правильно в моєму випадку вести книгу обліку Ф. №10? діло в тому що я звертався в місцеву дпі з цим питанням і мені сказали що треба заповнювати всі графи що там вписувати коли я практично ніяких затрат на маю? не знаю!І ще одна велика прозьба до вас підкажіть куди звернутись по петанню правельної оцінки вартості моїх послуг. ДЯКУЮ!!!

 143. А ви вписуйте у книгу у графу «дохід» лише кошти, які ви отримали від клієнтів за ваші послуги. Витрати вам не потрібні, оскільки ви платите фіксовану ставку єдиного податку щомісяця.
  Щодо вартості послуг, спробуйте проаналізувати ціни на аналогічні послуги, які надаються на інших сто. Так ви зможете сформувати ціну вигідну і вам і вашим клієнтам.

 144. Олеся:

  я платник єдиного податку (не бугалтер) у мене питання щодо ведення книги чи маю я виводити залишок товару на перше число місяця або день, чи вносити накладну (прихідний товар), її дату, номер у книгу. чи маю я право вносити витрати на виплату зарплати найманим і витрати на єдиний податок— у графу витрати, і чи потрібно вираховувати чистий дохід в день чи в кінці місяця. виручку щоденну я записую у графу виручка. отож накладні (прихідні)— суму у графу -витрати- чи ні?
  якщо би була перевірка що вони можуть перевіряти залишок товару????
  і ще одне у мене канцтовари у свідоцтві запи роздрібна торгівля непродовольчими товарами в магазині, з лотків та на ринках, надання інших комерційних послуг. чи маю я право надавати полуги ксероксом (копіювання документів), чи треба вивести цей вид діяльності як окремий і який податок на цей вид діяльності???

 145. Олеся:

  я єдинщик—-якщо я беру товар з магазину на свої потреби чи маю я записувати суму цього товару у виручку???? а також що робити зі знижками на товар куди їх вписувати?????, адже грошей нема в касі. чи може вписувати суму списаного товару в кінці місяця як витрати. і так можна буде вираховувати залишки????!!!!!

 146. Maria*:

  СПД ФО — загальна система.
  Працював по договору комісії у 2007-2008р.
  У книгу №10 записуватись повинна вся сума яка надходиьть на розрахуноковий рахунок чи тільки комісійна винигорода?
  У декларацію про доходи , повинна включатися лише винагорода? і чим це обумовлено (яким нормативним документом)
  Дякую.

 147. Олеся,
  — в якій графі ви зібралися виводити залишок товарів?
  — реквізити документів до книги не вносяться;
  — заробітна плата відноситься до витрат, єдиний податок — не думаю;
  — чистий дохід розраховуєте за квартал;
  — залишок товару перевіряти не будуть;
  — походив по форумах, та дізнався, що для ксероксу підприємці обирають наступні види діяльності: 52.47.0 – Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами;22.23.0 – Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність 74.85.0 – Надання секретарських послуг та послуг з перекладу.
  Якщо послуги ксероксу не будуть підпадати під ваш вид діяльності, під час перевірки податківці спробують донарахувати вам 15% ПДФо на суму вашого доходу від цього виду діяльності.
  Maria*, позиція податкової служби така, що вся сума, яка надходить вам на розрахунковий рахунок є вашим доходом та оподатковується ПДФ за ставкою 15%. Також почитайте останній пост у цій темі на бухфорумі.

 148. Таня:

  Я на едином налоге.(сдаю в оренду помещение).Как я должна вести книгу доходов ?
  плату за оренду получаю раз в месяц?

 149. Ирина:

  Помогите не могу понять какие документы и опись нужно сдавать в налоговую для закрытия предприятия

 150. Почитайте статтю Ліквідація СПД. Як припинити підприємницьку діяльність. В ній описано перелік документів. А ще краще сходіть до податкової інспекції та візьміть у них перелік.

 151. Світлана:

  В серпні 2011 р. було скасовано підприємницьку діяльність фізичної особи (була загальна система, звіт пустий). Заключної декларації не було подано. Зараз в жовтні потрібна довідка про доходи, яка дається на основі цієї річної декларації(яка не була подана в серпні). Чи можливо зараз, після скасування реєстрації подати цю декларацію та отримати довідку про дохід.

 152. Не розумію, як вас, в такому випадку, закрили. Після проведення перевірки ви повинні були подати ліквідаційн декларацію. Спробуйте подати її зараз, тільки узгодьте це питання у податковій.

 153. Олег:

  Подскажите пожалуйста, если выписки за один год и книга учёта доходов и расходов утеряны. Чем это грозит пр проверке?
  (Безналичные обороты)

  Первичные документы в порядке.
  Проверить приход и расход очень просто,
  они проходят практически в один и тот же день.
  Деньги перечислятся по разному, но в основном
  до того как преобретается товар.

 154. Банківські виписки доведеться поновити. Щодо втрати книги обліку доходів та витрат, можна написати заяву про втрати до міліції. Якщо у вас буде заява, до під час перевірки штраф до вас застосовувати не повинні.
  Відповідь з офіційного сайту ДПА:
  Які дії ФОП платника ЄП при втраті Книги обліку доходів і витрат ф. 10?
  Коротка відповідь : Приватний підприємець повинен звернутися до органів внутрішніх справ для подання заяви про втрату книги обліку та витрат за ф. № 10 та отримати довідку про надання даної заяви. Після цього, суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа звертається до державної податкової інспекції за місцем реєстрації із заявою про видачу нової книги обліку доходів та витрат ф. № 10 та додає довідку органів внутрішніх справ про надходження заяви про втрату.
  В цьому разі штрафи не застосовуються.

 155. Вита:

  доброго дня,ФОП на єдиному ,підкажіть якщо на рахунок мені просто перевели кошти ,це не за товар 1000 гр,потрібно також вписувати в книгу.з цієї 1000 гр я плачу податок?
  початківець

 156. За що вам перевели ці гроші? Просто так не буває 🙂

 157. Вита:

  рідні перевели на рахунок,це й не важливо.просто ситуація,якщо кошти перераховуються на рахунок не за товар, вони також оподатковуються?

 158. У розумінні Наказу 727, ці суми не є виручкою від реалізації, проте податкова служба так не вважає. Думаю, що тут можна провести аналогію із внесенням власних коштів на розрахунковий рахунок, яке визначається податковою службою як виручка від реалізації.

 159. Валерий:

  Подскажите, мне, пожалуйста. Я ЧП- единщик, продаю комиссионный товар за наличные!Что пойдет в мою выручку? Товар мне не пренадлежит!
  — Я должен указать в книге Ф10 полученный доход от покупателей плюс вознаграждение от комитента или только вознаграждение?
  — Как заполнить книгу учета доходов и затрат, а именно интересно графы 3 и 6?

 160. Позиція податкової служи — всі кошти, що надійшли на поточний рахунок або в касу за товари, є доходом підприємця на єдиному податку. Тобто вся сума — це ваш дохід.
  У графу 6 ставиться вся сума.
  У графи 3 логічно буде поставити, суму, яку ви сплачуєте комітенту.

 161. Vall:

  Здравствуйте! Еще в 2007 году зарегистрировала ФОП, даже заплатила налог за два месяца, но деятельность так и не начала вести, и…. больше в налоговой не появлялась….. теперь боюсь туда идти….. что меня ждет? много-много штрафов? Заранее спасибо за ответ!

 162. Vall:

  И еще один вопрос: я теперь хочу открыть интернет магазин на ЕН. У моей сестры оформлен ФОП на ремонт одежды. 0Возможно ли ей добавить этот интернет магазин в еще один вид деятельности? и сколько налогов на него надо платить? 200грн? или лучше оформить на себя?

 163. Я так розумію, ви написали заяву на єдиний податок.
  За 2007 рік ви мали би заплатити ставку єдиного податку за кожен місяць плюс штрафні санкції, якщо б не вийшов строк давності.
  З 2008 року вас автоматично перевели на загальну систему оподаткування. Тут у вас повинні бути адміністративні штрафи за неподання декларації з податку на доходи фізичних осіб. Проте, якщо ці штрафи не були застосовані до вас протягом двох місяців від граничного строку подання декларації, то їх до вас вже не застосують.
  Отже, для вас не все так і погано, як здається.

 164. З нового 2012 року будуть діяти нові правила лля спрощеної системи оподаткування. Докладніше про них читайте у порівняльній таблиці груп платників єдиного податку. На мою думку, краще оформити на себе.

 165. Vall:

  Спасибо большое за ответ) Но если оформлять на себя, нужно ли мне будет заплатить налоги с 2007 года?

 166. Заплатити податки вас можуть попросити тільки за 2007 рік. За інші роки платити нічого не потрібно.

 167. nadin:

  Підкажіть будь-ласка! Я торгую 10 місяців, своєчасно здаю звіти по єдиному а про звіт на пиво ніхто не попереджував, а зараз ще тільки повідомили і нарахували відповідно штраф. Як мені повести себе в цій ситуації?

 168. Ксюша:

  Доброго дня, тільки відкрили ФОП на єдиному, дитячій одяг в ТЦ зніматиму оренду , мені дали книгу обліку доходів та витрат №10, але не пояснили як ії заповнювати але з вашого форуму зрозуміла що мені потрібно заповняти графу – 1,3,6,7. Якщо я купую товар у постачальника за калічний розрахунок мені дають накладну, але без печаті та їхніх реквізитів як мені вносити до книги, чи потрібно вимагати у постачальника видаткові накладні з печаттю та їхніми реквізитами? Потрібно і скільки зберігати ці видаткові накладні? Дякую!

 169. Накладна без реквізитів постачальника не є первинним документом у розумінні Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Отже потрібно вимагати нормальний документ. Зберігати три роки.

 170. Н.М.:

  ФОП на заг.системі-кафе з акцизом,невелика кухня.Неможливо в книгу вписати реалізований по собівартості товар/пр.:бутерброди і що на них іде/,чи можна виводити результат за м-ць по розрахунку реалізованої націнки і корегування залишків товару?

 171. Про нову книгу для загальносистемників є нова стаття Як заповнити книгу обліку доходів та витрат для підприємця на загальній системі оподаткування. Детальний приклад. Під ресторанний бізнес книга так сказати не заточена. За логікою речей, повинна бути калькуляція.

 172. лєна:

  Доброго дня. Я ФОП на єдиному податку, чистий дохід на кінець кварталу вийшов з мінусом. Підкажіть будь-ласка чи таке допускається?

 173. Олександр:

  Доброї ночі! ФОП працюю пару місяців.Книгу заповнюю кожен день після роботи(тільки дату і загальну суму за день).Недавно підсказали ,що неправильно це я роблю.Якщо покупець взяв техніку в кредит,то сума яка приходить на розрахунковий рахунок заповняється в книгу тим числом коли кредит оформився чи тим коли прийшли гроші на рахунок? Іще, якщо я ложу гроші на свій рахунок з указанням «Поповнення особистого рахунку», то ця сума також має записуватись в книзі?Дякую за увагу.

 174. Олександр:

  Точніше, на рахунок останнього запитання звучить «Готівкові надходження власних коштів»

 175. Олексій:

  Лєна, допускається. Ваш дохід немає ніякого значення, оскільки ви сплачуєте фіксовану суму єдиного податку.
  Олександр,
  1. Тим числом, коли прийшли гроші на рахунок.
  2. Позиція податкової служби — так. Ці гроші є вашим доходом та мають записуватися у книгу.

 176. лєна:

  Олексій, дякую за відповідь)

 177. Олександр:

  Дякую Олексій за швидку відповідь.Ще нюанс, якщо гроші прийшли ввечері після робочого часу на рахунок?Заповняти книгу постійно зранку перед початком робочого часу?Якщо я не вписував ці суми на рахунок 2 запитання,як це виправити?книгу можна виправляти?І може Ви знаєте яким чином ложити гроші на рахунок для того щоб розрахуватись за товар так щоб вони не вписувались в книзі?

 178. Костянтин:

  Добрый день! Подскажите у пожалуйста в таком вопросе. Я ФОП на общей системе налогообложения занимаюсь грузовыми авто перевозками у меня два грузовых тягача которые я взял в аренду одну у частного лица и одну у ФОП который тоже как и я на общей системе налогообложения. Подскажите могу ли я затраты за аренду автомобилей списывать себе в затраты для отчета если да то как я должен оформить эту аренду что бы у меня были основания для списывания этих затрат. Огромное Вам спасибо!

 179. Костянтин:

  Добрый день! Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Я ФОП на общей системе налогообложения занимаюсь грузовыми авто перевозками у меня два грузовых тягача которые я взял в аренду один у частного лица и один у ФОП который тоже как и я на общей системе налогообложения. Подскажите могу ли я затраты за аренду автомобилей списывать себе в затраты для отчета если да то как я должен оформить эту аренду что бы у меня были основания для списывания этих затрат. Огромное Вам спасибо!

 180. Олександр, книгу можна виправляти. Як виправляти, написано у статті. Також щодо того, як виправляти можна почитати у цій статті http://byhgalter.com/kniga-obliku-doxodiv-ta-vitrat/ . Потерпіть до нового року. З нового року цей абсурд повинен припинитися.
  Костянтин, договівр оренди, щомісячні акти виконання договору оренди та підтвердження здійснення орендних платежів.

 181. Оксана:

  Доброго дня! Підкажіть будь-ласка мені як новачку — ми надаємо послуги (транспортно-експедиційні) і виписуємо рахунки та акти, по яких нам оплачують згодом, наприклад послуга надана 20.09, а оплана була здійснена 10.10, то
  1. я маю записувати в книгу обліку доходів і витрат цю суму в день оформлення відповідних документів, чи все-таки в день надходження коштів на р\рахунок?
  2. можливо не зовсім по темі, але теж досить цікавить: при поданні звіту ФО-платника єдиного податку враовувати відповідну суму у дохід за 3й квартал, чи вже за 4й (тобто за датою надходження коштів на рахунок)???

 182. 1. В день надходження коштів
  2. За 4 квартал, оскільки дохід ви отримуєте у четвертому кварталі.

 183. Вика:

  Пожалуйста, помогите. Ситуация следующая — с 2004 по 2009 год была на едином налоге. Затем ушла в декрет, перешла на общую систему, деятельности нет, отчеты сдаю пустые. Решила закрыть СПД, стала искать документы и поняла, что при ремонте все выписки, отчеты и остальное за 2004 — 2008 год выбросили случайно совершенно. Что мне теперь будет, если все-таки решу закрывать СПД? Спасибо.

 184. Оксана:

  Олексій, дуже Вам вдячна!
  І не відмовте підказати відповідь ще на таке запитання : раніше ми платили податок одним платежем 200 грн, тепер же його розбили на 2 — в місцевий бюджет та в ПФУ. А як щодо звіту — у графі » Сума фактично сплаченого єд. податку у звітн. кварталі відповідно до…» вказувати лише номер платіжного доручення, яким здійснювалась оплата до місцевого бюджету і тоді суму за квартал 258 грн? Чи вказуються обидва платежі і сума 600 грн?

 185. Вика, під час закриття перевіряти вас будуть тільки за останні три роки. 2011, 2010, 2009. За це період у вас діяльності не було. Документів у вас ніяких немає. Скоріше за все попросять вас взяти у банку (якщо у вас є поточний рахунок) довідку про відсутність руху грошових коштів. Якщо втратили книгу обліку доходів та витрат, яка була зареєстрована у податковій службі то можуть накласти штраф за її відсутність. Штрафу можна запобігти, написавши заяву про втрату у міліцію.
  Оксана, до ПФ ви сплачуєте не єдиний податок, а єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Це різні речі. Вказуєте тільки суму єдиного податку.

 186. Вика:

  Алексей, спасибо Вам большое!

 187. Оля:

  Добрый день!!! СРОЧНО нужна помощь. я ФОП единщик. хочу узнать, мне в книге 10 указывать те суммы на которые нету акта выполненных работ?? и кстати, мне обязательно указывать графу расходы?? или достачно: Дата, и Получено???
  Предосталять акты обязательно по всем суммам?

  я если честно вообще не разбираюсь… и подозреваю нависает надо мной что-то плохое((((
  и кстати… у меня счета на ФОП нету, есть мой личный, я его вообще не указывала нигде, это смертельно??

 188. 1. Так, треба вказувати всі суми. Проте, краще вам все ж таки акти виконаних робіт зробити.
  2. З точки зору законодавства, графу «витрати» вказувати обов’язково.
  3. Якщо ваші клієнти у вас не просять акти виконаних робіт, то надавати їх їм не потрібно. Проте податкова служба, під час перевірки, може попросити у вас документи, які підтверджують ваші доходи.
  4. Ви використовуєте зазначений рахунок у підприємницькій діяльності?

 189. Олена:

  скажiть будь-ласка, чи буде вважатись «Акт закупки товару на ринку» (наприклад : РИНОК -«7 кiлометр» м. Одеса ) первинною документацiєю для єдиного падатку якщо на ринку не дають офiцiйну накладну на товар i як правильно цей АКТ закупки оформити????????

 190. Ірма:

  Скажіть, будь-ласка, ФОП на заг системі орендує у ФОП єдиника приміщення .Чи включається оренда у ватрати? дякую.

 191. Олена, я думаю, що не буде вважатися. На ринку повинні видати товарни чек.
  Ірма, з 2012 року включаються.

 192. Марина:

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста. ФЛП на едином. Есть 6 магазинов (розничных точек) , наемных работников официально нет. Нужно вести 1 книгу доходов и расходов или на каждую торговую точку нужна книга ??Какие могут быть штрафные санкции? ФЛП на 2-й группе

 193. Людмила:

  Доброго дня! підкажіть будь-ласка…. 27.12.11 мною була написана заява про закриття ПП, а вже 10.01.12 почали телефонувати з податкової і вимагати книгу ф.10, ліцензію та ліц. картку….. стверджуючи, що все це потрібно було подати максимум через 10 днів після написання заяви про закриття……… наскільки це правда?
  Буду вдячна за відповідь!

 194. Марина, одну книгу ви повинні вести. Штрафи вас чекають за неоформлених працівників. Про штрафи тут читайте. http://byhgalter.com/vidpovidalnist-fop-platnikiv-yedinogo-podatku/
  Людмила, вони праві. У них зараз стислі строки для закриття.

 195. Михайло:

  Доброго вечора.
  Я тут походу найунікальнішим буду))
  Зареєстрував ФОП 1 липня 2011 року, на загальній системі. Після того, як зареєстрував не проводив ніякої діяльності і нічого не подавав у податкову. Книгу обліку доходів і витрат придбав тільки тепер, ще не реєстрував. Як мені сказали у податковій (а там я був у листопаді 2011), мені нараховано штраф 170 грн. за неподачу декларації. Також я чув, що вже утвердили новий зразок цієї книги, а я купив старий, так як новий ніде не знайшов. Також у податковій сказали, що для загальної системи потрібен касовий апарат, наскільки це правда, якщо в мене приміщення немає? Чи світять мені інші штрафи? Чи зможу я зареєструвати книгу старого зразка? Чи варто переходити на єдиний податок, якщо планую розпочинати діяльність?

 196. Штраф за неподачу декларації вам нарахували правильно.
  Книгу треба реєструвати тільки затвердженого зразка, який діє зараз.
  Касовий апарат вам потрібен, якщо ви будете приймати від покупців готівку. Якщо всі суми будуть проходити через поточний рахунок, то РРО не потрібне.
  На єдиний податок переходити варто, якщо відповідаєте критеріям спрощеної системи оподаткування.
  До 9 лютого вам треба подати річну декларацію про майновий стан та доходи. Про неї читайте тут http://byhgalter.com/yak-zapovniti-richnu-deklaraciyu/

 197. Алина:

  Добрый день! Спасибо за полезную информацию. Но я так и не поняла одного — нужны ли для ФОП на Едином налоге подтверждающие документы ( накладные) на товар, который ты преобретаешь для продажи или нет. Так как прочитала здесь в ответах разные объяснения, что документы необходимы и в то же время нет. А так же, подскажите, у меня интернет магазин одежды, обязательно ли мне выписывть чеки. Заранее благодарю

 198. Алина:

  А так же, подскажите , нужно вносить Единый социальный взнос в графу » Витрати» , или нет. Спасибо

 199. Алина, документи все ж таки потрібні. Можливо податкова служба буде вважати товари без документів безоплатно отриманими. Чеки вам виписувати не обовязково, проте податкова служба, під час перевірки у вас попросить якісь первинні документи, які підтверджують ваш дохід.
  ЄСВ є вашими витратами.

 200. Саша:

  а чи є така ппродукції рограмка за допомогою якої я зможу вести облік продукції?

 201. Алина:

  Алексей, спасибо большое за ответ. Хорошо,а если при проверке у меня не будет чеков, которые бы подтвердили мой доход. Налоговая предъявит штраф? Заранее Благодарю.

 202. klip:

  А что делать, если в налоговой пока не хотят заниматься книгами? говорят, что до 25-го заняты «заявами» 🙂
  Вести старую?

 203. иваненко анна юрьевна:

  у меня такой вопрос какие необходимо предоставлять документы для проверки на закрытие малого предпринимательства на фиксированом патенте и если не все есть то какие меня ожидают штрафы. спасибо

 204. иваненко анна юрьевна:

  кстати на сегодняшний день у нас то есть в Харькове называют такие штрафы от1000-5200грн за то что нету чеков рын. збора или накладных на товар. Скажите могут ли быть такие суммы штрафов и конкретно за что.

 205. Саша, програма називається приватний підприємець.
  Алина, до чеків на продаж у податкової служби наврядчи будуть питання, а от щодо накладних на придбаний товар можливе накладання штрафу, передбаченого статтею 163-1 КУАП та 121.1 ПКУ.
  klip, вести стару, а потім чекати розяснень, що робити.
  иваненко анна юрьевна, штрафи передабчені статтею 163-1 КУАП та 121.1 ПКУ у сумах відповідно 170 грн. та 510.

 206. Татьяна:

  Добрий день! Я так розумію, що у 2012 році потрібно реєструвати нові книги обліку доходів для ЄП, а якщо є три найманих працівники, то вести три кники і одну загальну, чи так як мені пояснили в податковій, лише одну загальну?

 207. Наталія:

  ФОП на загальній системі оподаткування надав послуги нерезиденту. Оплату отримав у валюті. Визнання доходів у податковому обліку було здійснено датою акта виконаних робіт (22.12.11). Курс НБУ на цю дату був 10,4292. Валюта надійшла на рахунок 29.12.11 (курс був 10,4457). 06 січня 2012 р. ми продали валюту по курсу 10,28, тобто в січні у нас виникли збитки по курсовій різниці. Як нам відобразити це в книзі обліку доходів та витрат?

 208. Мария:

  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации:
  Я предприниматель на общем налоге, дохода у меня не было, дней 10 назад подала декларацию о доходах в налоговой. Как потом выяснилось для того, чтобы подать декларацию в пенсионный нужна копия той, которую я сдала, с какой-то печатью. Проблема в том, что я об этом ничего не знала и копии у меня нет. Вразумительного ответа на то, что мне теперь делать никто не дал, инспектор сказала, что «в случае чего» она может меня штрафонуть на 1500 грн. Вопрос: что мне делать? На основе чего заполнять декларацию в пенсионном? Может, можно подать декларацию еще раз?

 209. Юлія:

  Я працюю у приватного підприємця на загальних підставах, у мене питання :
  чи можна зареєструвати книгу обліку доходів та витрат зараз у січні 2012 року, а заповнювати її починаючи з січня минулого року?

 210. Татьяна, наймані працівники з 2012 року книгу обліку доходів не ведуть. Веде тільки підприємець.
  Наталія, дохід ви відображаєте тільки датою надходження коштів на рахунок чи в касу. В січні відображаєте збитки від курсової різниці у графі 10. Більше її ставити нікуди. По книзі доходів та витрат ФОП на загальній системі є інша стаття http://byhgalter.com/kniga-obliku-doxodiv-ta-vitrat/
  Мария, зазвичай, будь який документ подається до податкової служби у двох екземплярах, один з яких залишається к підприємця. На ньому має бути вхідний штамп податкової про прийняття.
  Якщо ви так не зробили, то спробуйте дізнатися у податковій службі, чи можуть вони вам дати копію декларації або поставити штамп на вашому екземплярі.
  Юлія, відповідь з офіційного сайту ДПА: Коротка відповідь : Якщо суб’єкт підприємницької діяльності самостійно виявляє факт втрати книги обліку доходів та витрат за ф. № 10 та при отриманні нової (дублікату) книги обліку надає довідку з органів внутрішніх справ про втрату, то відповідальності в даному випадку законодавством не передбачено. При цьому, платник податку повинен відновити записи у книзі за даними первинних документів.

 211. Ирина:

  Здравствуйте!Очевидно, каждый решает сам,как учитывать следующие затраты.Но должны же быть общие правила??:
  1)выводить чистый доход необходимо ежемесячно?Если да, то
  2)зарплата ,начисленная в декабре и выплаченная 5 января- это расходы декабря или января?
  3)переходящие отпускные отражаются в затратах в месяце начисления или в месяце, за который они начислены?
  4)предоплата за эл/эн производится по счету в размере 2х месячной платы1000грн.За первый месяц по акту расходы составили 500.Как распределяются расходы?Учитываются «В месяце осуществления» или в месяце начисления?Или вторые 500 грн просто не учитываются вообще в расходах?
  Что означает фраза» расходы подтверждены документально»?В том же месяце или в течение отчетного периода- года?Чтобы подстраховаться, следует не учитывать часть затрат или продолжать искать ответы??

 212. Сергей:

  До этого года нормально работал на фиксированном. Теперь принудительно перевели на единый и всучили Книгу ф.10. Я ЧП, закупаю товар очень мелким оптом на рынке в Харькове и реализую в розницу на рынке своего поселка. Разумеется, никаких чеков или накладных никто мне не дает. Естественно, в графе расходов у меня будет стоять прочерк. Интересно, на каком основании мой доход будет считаться в размере 100% цены проданного товара, если я имею самое большее 30%? И как мне учитывать транспортные расходы, если за товаром я езжу вместе с соседом по рынку на его машине и который мне тоже накладной не выпишет? А дорогу оплачиваем 50Х50!

 213. Олеся:

  Скажите, пожалуйста, какие расходы следует включать в книгу? Входит ли туда сумма оплаченная за лицензию и патент? Спасибо

 214. Сергей, у книзі єдинника другої групи з 2012 року немає графи «витрати». Читайте також тему на форумі http://forum.byhgalter.com/kniga-obliku-dohodiv-2012-t19.html .
  Олеся, на якій ви системі оподаткування?

 215. Яна:

  Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, я зареєструвала книгу обліку доходів і витрат для загальної системи 07.02, до цього книгу не вела. З якого числа мені робити записи у книгу: з 01.01 чи 07.02?

 216. Катерина:

  Добрий день! Проводимо ліквідацію ФОП, чекаємо на перевірку у податковій. У Книзі обліку (працювали по єдиному податку) не співпадають дані за 2 квартали по обсягу реалізованих послуг зі звітом (підприємець не навмисно перепутав чистий дохід з валовим обсягом). Що чекати під час перевірки? Який штраф? Чи можливо виправити це? Як довести не навмисне невірне заповнення? Податки сплачували своєчасно, звіти здавали своєчасно.

 217. Катерина, максимум, що вам загрожує, це штраф 170 грн., проте і це доволі спірно, оскільки звіт платника єдиного податку до 2012 року не був податковою декларацією.

 218. Аркадій:

  Я «загубив» книгу Доходів та витрат ф.10 Які штрафні санкцїї мене ждуть коли перевірять?Мене не перевіряли чотири роки.За цей час я був як на звичайній так і на загальній системі оподаткування.Я працюю сезонно тільки в теплі квартали з 2 по 4 на єдиній системі.В перервах роботи переходжу на звичайну систему і здаю пусті звіти та декларації. І ще одне запитання-я торгую пивом на розлив та в пляшках.В мене в ассортименті немає інших підакцизних товарів.Мені обов*язково застосовувати РРО(касовий апарат),чи Книгу розрахункових операцій(відривні чекові книги) чи можна працювати без засобів обліку по новому законодавству.Раніш трактувалось так-є пиво в пляшках-застосування відривних чеків обов*язкове.

 219. На вас чекає 170 грн за неведення книги. Щодо торгівлею пивом у пляшках, почитайте цю тему на форумі http://forum.byhgalter.com/raschetnie-kvitancii-t21.html. Там розглядається як раз ваше питання.

 220. Ольга:

  Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, чи потрібно вести книгу доходів на підприємстві, яке знаходиться на спрощеній системі, єдиний податок 5%.

 221. Юридичні особи книгу обліку доходів та витрат не ведуть.

 222. Олеся:

  Добрый день еще раз, я пользуюсь общей системой налогообложения, там есть графа, в которой я включаю свои расходы, где-то слышала, что туда не входит сумма, оплаченная за лицензию и патент, или все таки их можно туда вписывать? Спасибо!

 223. Ліцензія взагалі не є вашими витратами, патент теж, проте на його суму ви можете зменщити річну суму ПДФО при поданні річної декларації. Для ФОПів на загальній системі є своя стаття по книзі обліку доходів та витрат http://byhgalter.com/kniga-obliku-doxodiv-ta-vitrat/

 224. Виталий:

  Добрый день! Помогите решить проблему!
  Несколько лет назад через занятость зарегистрировался как предприниматель. Регистрация была в апреле. Поэтому в налоговой сказали, что я сейчас могу работать только на общей системе, а на следующий квартал при подаче заявления смогу перейти на единый налог. Зарегистрировал книгу учета доходов и расходов (Книга-3, для общей системы). Ничего не сказали, что перейдя на единый налог должен зарегистрировать новую книгу. До сих пор и вел Книгу-3, будучи на едином налоге. А сегодня при подаче заявления на регистрацию книги нового образца, инспектор, увидя мою книгу, сказала что я вел не ту. Книгу мне она вернула и сказала что будут проблемы при проверке. Что делать мне в этой ситуации, какие проблемы могут возникнуть?

 225. Виталий, штраф за неведення книги приблизно 170 грн.

 226. Вікторія:

  Доброго дня! В мене декілька запитань, чи відносяться до витрат такі операції:
  1. видача грошей з рахунку банку
  2. комісія банку за видачу грошей з рахунку
  3. сплата податку на доходи фіз. осіб
  4. оплата банку за переоформлення документів клієнта
  5. оплата банку за видачу чекової книги
  Дуже дякую за відповідь!!!

 227. 1. Звісно ні.
  2. Включається на підставі 138.10.2.
  3. Ні.
  4 та 5. Все той же пункт 138.10.2.

 228. Олександр:

  Доброго дня! В мене таке запитання. Якщо в книзі обліку доходів немає графи «витрати», то чи має право інспектор вимагати від мене наявности документів придбання товару? Дякую за відповідь

 229. Тетяна:

  Добрий день. Можна ще раз доступно роз»яснити. Потрібно в книгу і у звітність вписувати суму доходу (витрати понесені на придбання товару не включати взагалі?), а не чистого доходу?

 230. Олександр, ця стаття як раз для вас http://byhgalter.com/pervinni-dokumenti-na-tovar/
  Тетяна, так.

 231. Наталі:

  Доброго дня! Я на єдиному . маю один магазин продуктовий . відкрила інший господарчий .в іншій будівлі , торгую одна на два магазини (встигаю) чи можна так , і чи потрібна мені ще одна книга «Доходів…» і чекові книжки на інший магазин? Дякую.

 232. Нина:

  Добрый день. Я ФЛП на едином налоге 5%, занимаюсь транспортным экспедированием. Я получаю оплату от заказчика-нерезидетна в валюте, перечисляю перевозчику оплату за услуги и у меня остается чистый доход экспедитора на счету.Подскажите, пожалуйста, в книгу обліку вписывать только чистый доход экспедитора? Или расписывать всю цепочку. Например: на слет пришло 37000 грн.(в грн. эквиваленте), перечислили 2 перевозчикам по 18000 грн., остаток 1000 грн. Писать в журнал просто 1000 грн.? ведь 5% вычисляется с этой суммы?

 233. Наталі, думаю, що у податкової служби до вас будуть питання. Друга книга доходів вам не потрібна. Докладніше читайте тут http://forum.byhgalter.com/kniga-obliku-dohodiv-2012-t19.html
  Нина, у книгу записуєте тількт винагороду експедитора.

 234. Тетяна:

  Добрий день! В мене таке питання. Яку книгу доходів треба вести в ТОВ на загальній системі оподаткування?

 235. ТОВ на загальній системі оподаткування веде бухгалтерський облік, а не книгу обліку доходів та витрат.

 236. Олександр:

  Привіт !
  допоможіть по питанню доходу. Я підприємець 2 групи в 2013 році перейшов на 3 групу. в грудні 2012 року я продав т товар на 40000 грн. Отримав від клієнта довівреність та завірену накладну про отримання товару. У звязку із затримками казначейства гроші поки шо ще поступили. але вони поступлять в середині січня 2013 року.
  суть питання :
  1. Чи мушу я платити 5% від 400000 грн
  2.Як це показувати в звіті за 4 кв. 2012 року — коли я був на 2 групі
  3.Як це показувати в звіті за 1 кв. 2013 року — коли я вже перейшов на 3 груп

 237. Svitlana:

  А якщо я надаю послуги, то які графи заповнювати?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend

MAXCACHE: 1.33MB/0.00225 sec