Податки > Різне > Трудовий договір та його види

Трудовий договір та його види

При поддержке: Международные конференции — это лучшее место для обмена опытом и получения передовых знаний от лучших профессионалов области. С 6 июня стартовала конференция инвесторов, трейдеров и финансовых управляющих. Подробнее смотрите по ссылке.

В попередній публікації циклу статей ми говорили про документи в момент оформлення на роботу працівника а також про загальні моменти. Всі мої статті читайте тут. Сьогодні зупинимося докладно на питанні оформлення трудового договору.

Трудові відносини з працівником починаються з прийому на роботу й оформлення трудового договору.

Трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений строк, і строковим, який укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру подальшої роботи, умов її виконання  або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавством.

Читайте також Прийом документів від працівника при прийомі на роботу

Згідно норм ст.24  КЗпП трудовий договір, як правило укладається у письмовій формі.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Згідно ст. 24 КЗпП додержання письмової форми є обов’язково у таких випадках;

 1. при організованому наборі працівників:
 2. при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
 3. при укладенні контракту;
 4. у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
 5.  при укладенні трудового договору з неповнолітнім (ст. 187 КЗпП);
 6. при укладенні трудового договору з фізичною особою;
 7.  в інших випадках, передбачених законодавством України.

В трудовому договорі має бути вказано його вид: безстроковий чи строковий (із зазначенням строку) та форму працевлаштування – основне місце чи сумісництво.

По тексту у трудовому договорі зазначається права та обов’язки роботодавця і працівника у робочий час, строки, умови та розмір виплати заробітної плати, строк випробування, обумовлений сторонами трудового договору, взаємна відповідальність сторін, індивідуальні умови роботи, додаткові пільги та інше.

Читайте також Нове в порядку компенсації середнього заробітку мобілізованих

Трудовий договір складається у двох примірниках. Ці примірники підписуються працівником та роботодавцем, після того на них ставиться мокра печатка. Один примірник трудового договору видається працівнику на руки, інший – зберігається на підприємстві.

Для зберігання трудових договорів можна завести на підприємстві окрему папку або зберігати їх в особових справах працівників. Також внутрішнім документом таким як інструкція з діловодства можна визначити форму і порядок реєстрації трудових договорів у кладених в письмовій формі.

Письмовий трудовий договір є підставою для видання наказу про прийняття на роботу.

Якщо трудовий договір укладається в усній формі, працівник повинен написати заяву про прийняття на роботу, щоб засвідчити своє бажання вступити в трудові відносини. Якщо укладається в письмовій формі , написання заяви працівником не є обов’язковим.

Заява пишеться працівником від руки в довільній формі. У ній зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, місце проживання, у текстовій частині:

 • посада на яку претендує  особа;
 • дата прийняття на роботу;
 • посадовий оклад;
 • строк у разі укладення строкового трудового договору;
 • строк випробування;
 • режим робочого часу;

Якщо укладається трудовий договір про роботу за сумісництвом, про це також зазначається у заяві.

Читайте також Детально про фіксовану індексацію на прикладах

Зазначимо, згідно норм ст. 26 КЗпП випробування не встановлюється при прийняті на роботу:

 • осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
 • молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
 • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
 • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
 • інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.

Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Строки випробування визначаються статею 27 КЗпП.

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

Читайте також Відмінності трудового договору та договору цивільно-правового характеру

Також, буває,  на підприємствах виготовляють спеціальні бланки заяв про прийняття на роботу. Оскільки законодавством не встановлено форми цієї заяви а також не передбачено необхідності її подання, то використання бланків також допускається, хоча, краще аби працівники писали заяви від руки для уникнення непорозумінь.

На заяві працівника керівник підприємства ставить резолюцію, дату, підпис. Заява з резолюцією керівника є підставою для видання наказу про прийняття на роботу. (Про наказ читайте в наступній публікації)

Зауважте, заява написана працівником про прийняття на роботу з резолюцією не вважається письмовою формою трудового договору.

Науковий редактор,

консультант прямої лінії

 журналу «Заработная плата»

Казначей Галина

Трудовий договір та його види
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend