Свідоцтво платника єдиного податку (реєстрація, анулювання, заповнення заяви)

Свідоцтво платника єдиного податку є головним документом підприємця, який дає йому право на застосування спрощеної системи оподаткування. Є свідоцтво – є спрощені правила оподаткування. Немає свідоцтва – ласкаво просимо на загальну систему оподаткування. У цій темі обговорюємо порядок реєстрації платником єдиного податку, умови анулювання реєстрації, а також всі моменти, які пов’язані зі свідоцтвом єдинника.

Хто може стати платником єдиного податку та отримати свідоцтво?

Єдинником може стати:
1. Будь який новостворений підприємець.
2. Підприємець, який покидає загальну систему оподаткування але він має відповідати наступним умовам:

  1. повинен відповідати критеріям, визначеним у пункті 291.4 ПКУ щодо обсягу доходу за рік, кількості найманих працівників та застосування деяких видів діяльності (цим критеріям він повинен відповідати протягом всього року, що передує року переходу на єдиний податок).
  2. не може займатися видами діяльності, що перелічені у пункті 291.5 ПКУ.
  3. протягом цього року підприємець ще не переходив на єдиний податок.
  4. підприємець на повинен мати податкового боргу.

Докладніше про те, як перейти на єдиний податок з загальної системи оподаткування читаємо тут perehid-na-ediniy-podatok-iz-zagalnoi-sistemi-opodatkuvannya-t243.html .
Багато інформації про перебування на єдиному податку ви знайдете тут fop-na-edinomu-podatku-vse-shcho-treba-znati-t27.html .

Порядок отримання свідоцтва платника єдиного податку

Строки подання заяви на реєстрацію платника єдиного податку?

Для новостворених підприємців. Заяву на застосування спрощеної системи оподаткування слід подати до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація фізичної особи-підприємця (пункт 298.1.2 ПКУ).
В цьому випадку ФОП буде вважатися платником єдиного податку з першого числа наступного місяця (для першої та другої групи) або з дня державної реєстрації (для третьох та п’ятої групи, якщо заява була подана не пізніше 10 днів з дня державної реєстрації).
Якщо заяву про застосування спрощеної системи оподаткування не подати у вказані терміни, то підприємець опиниться на загальній системі оподаткування.
Для підприємців, які переходять з загальної системи. Згідно пункту 298.1.4 Податкового кодексу заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу. До заяви подається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Форму розрахунку можна скачати тут.

Яким НПА затверджена заява на єдиний податок? Де можна скачати бланк?

Заява затверджена Наказом Міністерства фінансів від 20.12.2011 №1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік».
Бланк заяви можна скачати на цій сторінці.

Чи можна надіслати заяву до податкової служби поштою?

Згідно пункту 4 Наказу №1675 заява може подаватися суб’єктом господарювання до органу державної податкової служби поштою.
При цьому датою подання заяви буде вважатися дата її фактичного надходження до податкової служби, а не дата надіслання. Тобто, якщо хтось вирішив подати заяву поштою, слід надсилати її заздалегідь, щоб лист прийшов до податкової служби в межах граничного строку подання заяви.

Коли підприємець отримає свідоцтво платника єдиного податку?

Новостворені підприємці отримують свідоцтво у день подання до податкової служби заяви про застосування спрощеної системи оподаткування. Заяву треба встигнути подати до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація (пункт 299.6 ПКУ).
Підприємці, які переходять з загальної системи отримують свідоцтво платника єдиного податку протягом 10 календарних днів з дня подання заяви до податкової служби (пункт 299.5 ПКУ).

Що робити у випадку відмови у реєстрації платником єдиного податку?

Згідно пункту 299.8 ПКУ, у разі відмови в реєстрації податкова служба повинна надати підприємцю письмову вмотивовану відмову протягом 10 календарних днів з дня отримання заяви. У підприємця є два варіанти – або залишитися на загальній системі, або оскаржити відмову в суді. Слід звернути увагу, що оскаржити в суді можна лише письмову відмову. Просте неприйняття заяви інспектором не є відмовою. Якщо у вас не приймають заяву, треба подати її будь якою ціною, або надіслати поштою.

Чи треба разом із заявою подавати платіжку про сплату єдиного податку?

Питання актуальне тільки для підприємців, які вирішили обрати першу або другу групу платників єдиного податку. Адже саме вони сплачують єдиний податок авансом не пізніше 20 числа поточного місяця (пункт 295.1 ПКУ). Наприклад, за січень податок треба сплатити до 20 січня. Всі інші групи єдинників сплачують податок за результатами кварталу.
У Єдиній базі податкових знань є відповідь на це питання, але вона не досить конкретна. Текст відповіді читаємо тут. Можна лише сказати те, що жодна норма Податкового кодексу не передбачає надання платіжки про сплату ЄП при поданні заяви. Але майже всі податкові вимагають документ про сплату.

На якій підставі податкова служба може відмовити у видачі свідоцтва?

Такі підстави прописані у пункті 299.9 Податкового кодексу:

  1. невідповідність підприємця вимогам статті 291 ПКУ (щодо граничної суми доходу за рік, кількості найманих працівників, видам діяльності, та інших вимог, встановлених у статті 291).
  2. наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації.
  3. перехід на єдиний податок другий і більше раз протягом календарного року.

Слід звернути увагу, підстави відмови повинні бути вказані у письмовій відмові. Усна відмова або неприйняття заяви не є відмовою у розумінні Податкового кодексу.

Особливості заповнення заяви про застосування спрощеної системи оподаткування
Основні моменти заповнення заяви на застосування спрощеної системи оподаткування відображені на цій сторінці http://byhgalter.com/yedinij-podatok-2012/ . А тут ви можете подивитись відео про заповнення заяви.

Що зазначати у графі «Місце провадження діяльності» заяви, якщо таких місць багато, або вони не визначені?

Якщо платник єдиного податку планує здійснювати діяльність у декількох місцях, то він зазначає адреси всіх місць.
Якщо підприємець планує торгувати на виставках або на ярмарках, тобто конкретної адреси він заздалегідь не знає, у графі «місце здійснення діяльності» він зазначає «Торгівля на ринках України» та/або «Торгівля на виставках України». Розяснення ДПСУ з цього приводу читайте тут.
Якщо підприємець надає майно в оренду, то у заяві на застосування спрощеної системи оподаткування він зазначає всі адреси майна, яке буде надаватись в оренду.

Реквізити якого документу, що підтверджує державну реєстрацію вказувати у заяві? Виписки чи свідоцтва про держреєстрацію?

Колись давно, ще у травні 2011 року, видання такого документу як свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи було відмінено. Замість нього з’явилася виписка з єдиного державного реєстру. Детальну статтю про виписку можна почитати тут.
Якщо у підприємця є виписка, то у графі 4 заяви слід зазначати її реквізити. Якщо виписки немає, то зазначаються реквізити свідоцтва про державну реєстрацію, яке досі діє. Роз’яснення ДПСУ з цього приводу читайте тут.

Чи можна відкликати заяву з податкової служби?

Підприємець подав до податкової служби заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, а потім передумав переходити на єдиний податок. Чи може він її забрати?
Податкова служба відповідає, що не може. У разі позитивного рішення по заяві, ФОП опиниться на єдиному податку, та зможе перейти знову на загальну систему тільки з наступного кварталу. Відповідь ДПСУ читайте тут.

Що треба знати про свідоцтво платника єдиного податку? (повсякденна робота)

Коли треба вносити зміни до свідоцтва єдиноподатника?

Згідно пункту 299.12 Податкового кодексу, зміни у свідоцтво платника єдиного податку вносяться у разі зміни відомостей про:

  1. ПІБ підприємця.
  2. Податкової адреси, місця провадження господарської діяльності.
  3. Видів господарської діяльності.

При цьому, за бажанням підприємця йому видається нове свідоцтво.

Які строки подання заяви у разі виникнення змін?

У разі зміни ПІБ підприємця заява подається протягом місяця з дня виникнення вказаних змін (пункт 298.4 ПКУ).
У разі зміни податкової адреси, місця провадження діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (пункт 298.5 ПКУ).
У разі зміни податкової адреси, місця провадження діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої — шостої груп разом з податковою декларацією за податковий період, у якому відбулися такі зміни (пункт 298.6 ПКУ).

Як подавати заяву при зміні групи платника єдиного податку?

Згідно пункту 298.1.5 ПКУ заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку нового кварталу. Форма заяви та сама, що і при обранні спрощеної системи оподаткування вперше.

Чи зазначаються види діяльності у свідоцтві платника єдиного податку?

Згідно пункту 299.11 Податкового кодексу у свідоцтві платника єдиного податку зазначаються види діяльності згідно КВЕД, але тільки для першої та другої груп. У свідоцтві третьої та п’ятої групи види діяльності не зазначаються. Звісно, всі види діяльності, якими займається приватний підприємець повинні бути наявні у Єдиному державному реєстрі.

Чи треба вносити зміни, коли підприємець змінив види діяльності з КВЕД ДК 009:2005 на аналогічні по ДК 009:2010?

Відповідь на це питання дає податкова служба у своєму листі від 15.06.2012 №10041/6/23-50.0214, згідно якого відповідно до пункту 298.5 Податкового кодексу при зміні видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої та другої груп не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися такі зміни.

Який строк дії свідоцтва єдинника? Чи треба подовжувати його кожен рік?

Згідно пункту 299.3 Податкового кодексу свідоцтво платника єдиного податку безстрокове. Тобто його не потрібно подовжувати кожен рік.

Анулювання свідоцтва платника єдиного податку та наслідки
Анулювання свідоцтва платника єдиного податку може здійснюватися за добровільним рішенням підприємця, або за рішенням податкової служби. Спробуємо розглянути всі варіанти.

Які строки подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування?

Згідно пункту 298.2.1 заява подається не пізніше ніж за 10 днів до початку нового календарного кварталу.

До якого часу треба сплачувати єдиний податок при відмові від спрощеної системи?

Єдиний податок треба сплачувати за кожен місяць, в якому було актуальне свідоцтво.
У разі припинення підприємницької діяльності. Згідно частини 2 пункту 299.15 ПКУ свідоцтво платника єдиного податку анулюється в день отримання податковою службою від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі переходу на загальну систему. Згідно частини 1 пункту 299.15 ПКУ свідоцтво анулюється в останній день календарного кварталу, в якому подану заяву про відмову від спрощеної системи.

Коли платник єдиного податку зобов’язаний добровільно перейти на загальну систему оподаткування?

Це не зовсім добровільний перехід, а скоріше добровільно-примусовий. Перелік таких випадків наведений у пункті 298.2.3 ПКУ.

Подія Коли треба перейти на загальну систему
Перевищення граничного обсягу доходу, встановленого для першої – третьої групи та нездійснення ними переходу у вищу групу. З першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому відбулося перевищення.
Перевищення протягом року граничного обсягу доходу у 20 млн.грн. З першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому відбулося перевищення.
Здійснення негрошових розрахунків З першого числа місяця, наступного за податковим періодом, у якому допущено не грошові розрахунки.
Здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності З першого числа місяця, наступного за податковим періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.
Перевищення кількості найманих працівників З першого числа місяця, наступного за податковим періодом, у якому допущено перевищення.
Здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку З першого числа місяця, наступного за податковим періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.
Сплата до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів З першого числа місяця, наступного за податковим періодом, у якому погашено такий податковий борг.

 

Коли податкова служба може анулювати свідоцтво платника єдиного податку?

Підстави анулювання свідоцтва за рішенням податкової служби прописані у пункті 299.15 ПКУ:

Обставина Строки анулювання
Подання заяви щодо відмови від спрощеної системи оподаткування. В останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови.
Припинення підприємницької діяльності підприємцем. в день отримання податковою службою від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення.
Несплата протягом двох послідовних кварталів податкового боргу, що виник у платника єдиного податку. В останній день місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу.
Здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. В останній день податкового періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності.
Перевищення чисельності найманих працівників. В останній день податкового періоду, в якому допущено перевищення.
Перевищення протягом кварталу (року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування. В останній день податкового періоду, в якому відбулося перевищення.
Застосування негрошового способу розрахунків. В останній день податкового періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.

 

Сервіс перевірки актуальності свідоцтва платника єдиного податку на сайті ДПСУ

За допомогою цього сервісу можна переконатися, що свідоцтво платника єдиного податку не анульовано. Адреса сервісу http://www.sts.gov.ua/anulsv . Для перевірки треба знати серію та номер бланку свідоцтва. Інформація оновлюється щомісяця на 12-й робочий день.

 

Коментарі

saxon » 30 авг 2015, 11:08

Дякую. Дійсно аткуальна інформація. Все чітко і по суті

Свідоцтво платника єдиного податку (реєстрація, анулювання, заповнення заяви)
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.55MB/0.02303 sec