Податки > Бухгалтерський облік > Створення резерву відпусток. Розразхунок щомісячних відрахувань, бухгалтерський та податковий облік

Створення резерву відпусток. Розразхунок щомісячних відрахувань, бухгалтерський та податковий облік

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

У коментарях до статті Розрахунок сум відпускних. Порядок та приклади мене попросили – запропонували написати розписати зрозуміло та доступно таку тему як резервування відпускних. Цей блог називається “Практична бухгалтерія доступно та зрозуміло ”, отже його ціль доступно та зрозуміло описувати хитросплетіння українського бухгалтерського обліку.

Так що у цьому пості я спробую максимально доступно розповісти про принципи резервування відпускних сум.

Для чого потрібно резервування відпускних?

Кожен працівник має право на щорічну оплачувану відпустку, яка має тривати 24 календарних дні. Також всі знають, що гаряча пора відпусток – це літо. Всі люблять літо та полюбляють ходити у відпустку літом.

Також досить часто виникає така ситуація, коли працівник не йде у щорічну відпустку протягом декількох років. Проте, все таки, колись наступає момент, коли він все ж таки бере відпустку та йде відпочивати. Він може вимагати компенсацію за невикористану відпустку або може взяти відпустку одразу за всі попередні роки, коли він не відпочивав.

У будь якому разі підприємство повинно виплатити всю суму відпускних або компенсацію за невикористану відпустку до того, як вона почнеться. Це може бути кругленька сума. Разом з тим це додаткові витрати для підприємства. Ці витрати можуть бути дуже істотними у період, коли багато працівників беруть відпустки.

Проте підприємство може рівномірно розподілити ці витрати шляхом щомісячних, протягом року, відрахувань у резерв відпускних. Підприємство визначає суму коштів, яку воно кожен місяць відносить на витрати (у бухгалтерському обліку). Коли настає пора відпусток, суми відпускних виплачуються з резерву та підприємство не має проблем з пошуком вільних грошових коштів на оплату відпусток працівникам.

Саме для цього і створюється резерв відпускних.

Якими нормативними актами передбачено створення резерву відпускних?

п.4 ПСБО 11 “Зобов’язання” дає визначення терміну забезпечення: зобов’язання з невизначеними сумою або датою погашення на дату балансу.

п.13 ПСБО 11 “Зобов’язання” дає визначення того, для яких цілей можуть створюватися забезпечення: “забезпечення створюються для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпусток працівникам“.

п.3 ПСБО 26 “Виплати працівникам” дає визначення виплатам, що підлягають накопиченню, до яких саме і відносяться суми відпускних: виплати за невідпрацьований час, право на отримання яких працівником може бути використано в майбутніх періодах.

Та нарешті п.7 ПСБО 26 свідчить: виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді.

Забезпечення створюються за рахунок щомісячних відрахувань до резерву. Для того, що визначити суму цих самих відрахувань слід звернутися до Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку, а саме до визначення застосування субрахунку 471 “Забезпечення виплати відпусток”. Та про це поговоримо пізніше.

Для яких відпусток створюється резерв відпускних?

Резерв відпусток створюється тільки для щорічних (основних та додаткових) відпусток, а також для додаткових відпусток для працівників із дітьми. Для всіх інших відпусток резерв не створюється.

Як створюється резерв відпусток?

Кожен місяць підприємство відраховує певну суму у резерв. Цю суму треба визначити виходячи з декількох показників. Загальна формула визначення щомісячної суми резерву має наступний вигляд:

Рвідп. = Фз.п. * К,

де Рвідп – щомісячна сума резерву;

Фз.п. – фонд заробітної плати у поточному місяці;

К – коефіцієнт або норма резервування.

З показником Фз.п. фонд заробітної плати за поточний місяць, думаю, все зрозуміло. Особливої уваги потребує коефіцієнт або норма резервування.

Визначення норми або коефіцієнту резервування

Він розраховується наступним чином:

К = Пвідп. / Пфоп. * 100%,

де Пвідп. – річна планова сума на оплату відпусток;

Пфоп. – річна планова сума на оплату праці.

Як же визначити ці показники? Для визначення річної планової суми на оплату праці, як варіант, можна взяти дані за попердній рік. Проте, такий варіант не підходить для підприємств, в яких кількісний склад працівників постійно змінюється.

Більш точний варіант для визначення річної планової суми витрат на оплату праці наступний: на основі штатного роспису, в якому зазначені оклади, та системи преміювання можна визначити точну суму річного фонду заробітної плати (за умови постійної кількості працівників за рік).

Планова сума на оплату відпусток визначається на основі планового фонду оплати праці. Його ми ділимо на 355 днів та помножуємо на 24 тривалість щорічної відпустки (ця цифра може змінюватися).

Розрахунок коефіцієнту, що збільшує суму резерву на суму нарахувань

Отже норму або коефіцієнт резервування ми визначили. Тепер слід перейти до внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Адже відпускні за своєю сутністю така сама заробітна плата, а отже це дохід працівника. На цей дохід нараховуються внески до ПФ та соц. фондів. Ці суми є витратами підприємства, а отже їх треба включати до резерву відпусток. Розраховується цей коефіцієнт дуже просто.

Квн. = (100 + 33,2% (ПФ) + 1,4% (ФССзТВП) + 1,6% (ФССВБ) + 1% (ФССНВ умовний відсоток)) / 100% = 1,372

Приклад розрахунку щомісячного резерву

На підприємстві працює 50 працівників. Їх середня заробітна плата складає 2500 грн. Розрахуємо спочатку планову річну суму відпускних а потім суму щомісячних відрахувань до резерву відпускних.

Пфоп. = (50 * 2500) * 12 = 1 500 000,00 грн. – розраховуємо плановий річний фонд оплати праці;

Пвідп. = (1 500 000,00 / 355) * 24 = 101 408,45 грн. – розраховуємо планову річну суму відпускних;

К = 101 408,45 / 1 500 000 = 0,068 – коефіцієнт або норма резервування;

Квн. = 1,372 – коефіцієнт, що збільшує суму резерву за рахунок нарахувань до ПФ та соц.фондів;

Фз.п. = 50 * 2500 = 125 000,00 грн. – місячний фонд заробітної плати;

І нарешті місячна сума резерву відпускних

Рвідп. = 125 000,00 * 0,060 = 8 500,00 * 1,372 = 11 662,00 грн.

Бухгалтерський та податковий облік створення резерву відпускних

У синтетичному обліку створення резерву відпускних та нарахування сумм відпускних за рахунок резерву відобразиться наступним чином:

Зміст операції Бухгалтерський облік Податковий облік Сума
Д-т К-т ВД ВВ
Створено резерв із щомісячних відрахувань разом із внесками до ПФ та фондів 23, 91, 92, 93, 94 471 11662,00
Нараховано відпускні за рахунок резерву 471 661 + 8500,00
Нараховано внески до соціальних фондів за рахунок резерву 471 65 + 3162,00

Як бачимо щомісячні відрахування до резерву відпускних не відносяться до валових витрат у податковому обліку. Вони стають ними лише при безпочередньому нарахуванні цих сум. Якщо створенного резерву відпускних не вистачає для виплат повної суми працівникам, тоді сума що бракує списується на відповідний рахунок витрат Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 661

Перегляд резерву відпускних на дату балансу

Відповідно до п.18 ПСБО 11 “Зобов’язання” залишок резерву оплати відпусток повинен переглядатися на кожну дату балансу, тобто на кінець року. Відповідно до п. 11.10 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та рахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69, залишок резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховується виходячи з кількості днів невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку.

Коротко цю процедуру можна описати наступним чином: кількість днів невикористаної працівниками щорічної відпустки помножуємо на середньоденну заробітну плату працівників. З отриманим результатом порівнюємо залишок річного резерву на оплату відпусток включаючи відрахування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Ця сума знаходиться за кредитом рахунку 471 на 31 грудня.

Якщо отриманий результат нижче, ніж сума за кредитом рахунку 471, то резерв необхідно донарахувати.

Якщо отриманий результат вище, ніж кредитове сальдо рахунку 471, то надмірно нараховані суми підлягають сторнуванню.

Сподіваюсь, я виклав інформацію максимально доступно та зрозуміло. Запрошую всіх до коментування. Задавайте питання та вносіть свої пропозиції.

Створення резерву відпусток. Розразхунок щомісячних відрахувань, бухгалтерський та податковий облік
5 (100%) 1 vote

6 Responses to Створення резерву відпусток. Розразхунок щомісячних відрахувань, бухгалтерський та податковий облік

 1. Дмитро:

  //Коли настає пора відпусток, суми відпускних виплачуються з резерву та підприємство не має проблем з пошуком вільних грошових коштів на оплату відпусток працівникам//

  це ви щось трохи загнули. проблеми з пошуком вільних грошових коштів на оплату відпусток працівникам з резервом чи без резерву є, були і будуть. і наявність/відсутність резервуцієї проблеми не вирішує.
  у студента, який вчить бухоблік, але не розуміє ще, що це таке (бухоблік), складеться враження, що це треба десь гроші акумулювати на окремому рахунку.
  я б пояснював це так.
  відпускні — це зарплата працівника.
  зарплата — це складова ціни продукції.ціна продукції — це зарплата+матеріали+прибуток
  роботодавець продає продукцію. за рахунок тих грошей, які надійшли від покупця він виплачує зарплату працівнику, покриває витрати, які він поніс на придбання матеріалів і заробляє прибуток, який тратить на розширення виробництва.
  так от, він знаючи, що працівник колись піде у відпустку і продукцію не зробить, включає в ціну частину грошей на оплату цієї відпстки. і тоді ціна товару — це зарплата+відпускні+матеріали+прибуток.
  продавши продукцію, у роботодавця залишається прибуток+відпускні у вигляді «живих» грошей. суму відпускних він собі записує в борг перед працівником, але реальні, живі гроші тратить. і може статися так, що в резерві сума є, а грошей на оплату відпустки немає.
  приклад: 40+50+10=100 грн ціна товару. товар продано. у підприємця на руках залишиться 10 грн. прибутку.
  40+5+50+10=105 грн ціна товару. товар продано.у підприємця на руках залишиться 15 грн.: 10 прибутку і 5 на оплату відпустки.
  але ці 15 грн підлприємець тратить на придбання автомобіля. і маємо: резерв на оплату відпусток грн., але грошей «живих» немає.

 2. Ціль статті показати переваги створення резерву відпусток та навіщо він взагалі потрібен. Стаття вийшла досить об’ємна чи не так? А нюанси, які виникають у тих чи інших ситуаціях можна описувати нескінченно.
  Дякую вам за коментар, побільше би таких.

 3. А сам резерв відпусток підприємство може чи зобов’язане робити?

 4. Створення резерву відпусток передбачено лише ПСБО 11. Обов’язку створювати резерв не передбачено більше ні в яких нормативно — правових актах. Більшість підприємств його не створюють.

 5. люба:

  Добрый день, может мой вопрос совсем не в тему, на теории все понятно о резерве, а как его создавать в программе 1С и отображать?

 6. Лариса Іванівна:

  Прошу роз»яснень
  У формулі Фз.п. – фонд заробітної плати у поточному місяці;

  Чи входять у фонд запплати за місяць-лікарняні та відпускні.

  Вдячна .

Добавить комментарий для admin Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend