Створення резерву відпусток. Частина 2

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

Сьогодні, як і обіцяв, продовжуємо вивчати резерви на оплату відпусток і все, що з ними пов’язано в житті бухгалтера. Попередню статтю читайте тут Практика створення та використання резерву відпусток

Відповідальність за заниження розміру резерву на оплату відпусток

На практиці не рідко бухгалтери зтикаються з ситуацією, коли створений резерв на оплату відпусток вже використаний (кредитове сальдо за рахунком 471), а є необхідність нарахувати відпускні або компенсацію в поточному місяці. У цьому випадку бухгалтер здійснює звичайне нарахування зарплати бухгалтерськими проводками Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 661,651. Природно, що в цій ситуації рахунок 471 взагалі ніяк не задіюється.

Тим, бухгалтерам, у кого в штаті працюють інваліди потрібно нагадати, що протягом всього 2016 року ставка ЄСВ за цими працівниками нижче (8,41%), ніж для всіх інших працівників (22%) це важливий фактор, який потрібно врахувати при створенні резерву на оплату відпусток на підприємстві.

Читайте також Приклади розрахунку відпускних 2016

До недавнього часу існували кулуарні розмови, в яких представники фіскальних органів стверджували, що якщо підприємство не створювало резерву на оплату відпусток, а відразу відносило ці суми до витрат підприємства, то при перевірці такі витрати сторнируют з усіма витікаючими наслідками. Хочеться розвіяти цей міф, тим більше, що він не має нічого спільного з законністю. За правилами українського бухгалтерського обліку, витрати визнаються незалежно від того, чи був попередньо сформований резерв відпусток чи ні і нижче ми наведемо незаперечні докази. Якщо наші читачі все ж зіткнуться з такою точкою зору контролюючих органів, то наведемо три незаперечні аргументи на користь будь-якого підприємства, які містяться в П(С)БО 16 «Витрати»:

  • Витрати відображають в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань (п. 5 П(С)БО 16);
  • Витрати можуть бути достовірно оцінені (п. 6 П(С)БО 16);
  • Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені (п. 7 П(С)БО 16).

На наше глибоке переконання, ніяких спотворень показників фінансової звітності внаслідок створення або створення не в повній мірі резерву на оплату відпусток не існує, тому в даному випадку сторнувати витрати підприємства просто немає підстави.

Хоча ми не будемо до кінця чесними, якщо не скажемо, що відповідальність за нестворення резерву на оплату відпусток все ж існує. Так, статтею 164-2 Купап передбачений адміністративний штраф для посадових осіб підприємства за ведення бухгалтерського обліку з помилками. Зараз його розмір коливається в межах від 136 грн. до 255 грн.

Облік резервів на оплату відпусток, створених до початку 2016 року

Труднощі в обліку таких резервів, перш за все, пов’язані з тим, що в ПКУ до 1 січня 2015 року не було жодної норми, яка б дозволяла включати у витрати в податковому обліку суми сформованих резервів. Однак в редакції ПКУ, яка вступила в силу з 1 січня 2015 року, з’явився пункт 24 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення», згідно з яким: «До складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок резервів і забезпечень, сформованих до 1 січня 2015 року згідно з П(С)БО або МСФЗ, в разі, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 1 січня 2015 року».

Таким чином, законодавець прямо дає зрозуміти, що всі суми відпускних і компенсацій, а так само нарахований на них ЄСВ, що сплачуються за рахунок резерву відпусток попереднього звітного періоду (наприклад, 2014 року), починаючи з січня 2015 року, мали право на включення у витрати в поточному періоді.

Якщо резерв на оплату відпусток взагалі не створювався

Досить часто в тій чи іншій формі від наших читачів ми отримуємо питання, пов’язані з нарахуванням у 2014 — 2015 роках резерву на оплату відпусток. У загальному випадку бухгалтерів цікавить, що робити, якщо підприємство вперше почало формувати резерв відпусток тільки в 2016 р. Однак, згідно аналізу відпусток за 2014, 2015 роки і першу половину 2016 виявилося, що на підприємстві працівники мають невикористані відпустки. Треба при формуванні резервів у бухгалтерському обліку застосовувати П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» в частині недонарахованого резерву відпусток по 2014 — 2015 роки?

Читайте також Розрахунок відпускних 2016. Як визначити розрахунковий період і середню зарплату. Інструкція та приклади

Відповідь на це питання однозначно — ТАК! Причому норми П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» слід використовувати в частині донарахування резерву відпусток у відповідних роках (2014, 2015), оскільки відпустки співробітниками були зароблені саме в цих роках, а відтак їх оплата повинна потрапити у витрати того ж звітного періоду. Тому бухгалтеру потрібно розрахувати суми компенсації, які належать до відповідних звітних періодів і бухгалтерської проводкою Дт 44 Кт 471 відкоригувати фінансовий результат цього періоду.

Звертаємо увагу на те, що тут ми говоримо тільки про ту суму резервів, яка може вплинути на фінансовий результат відповідних звітних періодів, а значить повинна бути відображена у складі витрат. Проте ми цілком допускаємо ситуацію, коли сума такого резерву потрапляє в склад собівартості ще не реалізованої продукції підприємства. У цьому випадку коригуємо саме собівартість залишків такої продукції проводкою Дт 26 Кт 471.

Ще один важливий нюанс, на який потрібно звернути увагу це те, що, незважаючи на відсутність резерву на оплату відпусток, люди на підприємстві не перестали ходити в щорічні та інші відпустки. Їм нараховувались та виплачувались відпускні або ті компенсації, які включалися безпосередньо у витрати в місяці їх нарахування. Таким чином, нараховуючи резерв відпусток заднім числом, потрібно бути дуже уважним, оскільки можна відпускні двічі включити у витрати підприємства: один раз – при безпосередньому нарахуванні відпускних, другий раз – при створенні резерву відпусток. Вихід тут тільки один — потрібно коригувати резерв тільки в частині тих відпусток, які були зароблені в ті роки, але залишилися невикористаними станом на сьогодні (день виправлення).

Читайте також Відповідальність у сфері трудового законодавства. Частина 1

Читайте також Відповідальність за порушення трудового законодавства. Частина 2

З практичної точки зору зробити це дуже не просто, і ось чому. Вся справа в тому, що відпустки надаються за відпрацьований працівником календарний рік. У загальноприйнятому розумінні календарний рік, практично ніколи не збігається зі строком роботи конкретного працівника на підприємстві, тобто далеко не всі працівники були прийняті на роботу з 1 січня. Мало того, дуже часто люди використовують відпустку частинами, які так само можуть припадати на різні звітні періоди (роки).

Цілком можлива ситуація, коли, приміром, на 31.12.2015 р. працівник Сумін Р. Ю. не використав відпустку за період роботи з 01.09.2014 р. до 31.08.2015 р. 20 к. д., а так само за відпрацьований період робочого року з 01.09.2015 р. до дня проведення інвентаризації (31.12.2015 р.) 8 к. д., разом 28 к. д.

У цій ситуації останні 8 к. д. точно повинні відноситися до витрат 2015 року, а ось 20 к. д. за період роботи з 01.09.2014 р. до 31.08.2015 р. потрібно розбити: частина відноситься до витрат 2014 року, а частина — до витрат 2015 року.

Таким чином, тут керівництво підприємства має прийняти рішення, чи буде проводитися коригування показників на початок та кінець, в даному випадку, 2015 року. У разі позитивного рішення, витрати на створення резерву на оплату відпусток теж доведеться розділити пропорційно. Алгоритм дій, в даному випадку, підприємство може виробити самостійно. Крім цього, підприємство може цілком автоматизувати цей процес, розрахувавши кількість днів відпустки, які заробляються усіма співробітниками в кожному конкретному місяці. Тут дуже важливою буде інформація про те, в якому саме місяці працівник взяв відпустку.

Читайте також Як правильно оформити наказ про прийняття на роботу?

Однак, якщо підприємство не переслідує мети уточнювати показники попередніх років, а тільки хоче правильно визначити розмір невикористаного резерву відпусток на 31.12.2015 року, то цілком можна обійтися інформацією про загальну кількість днів невикористаної відпустки за станом на цю дату, а так само середньої заробітної плати працівників за цей рік. По суті, бухгалтеру на початок року, потрібно нарахувати відпускні всім співробітникам підприємства і додати до цієї суми компенсації за невикористання дні відпусток минулих років.

Коли розрахунок суми відпускних за невикористані відпустки, які належать працівникам за попередні звітні періоди станом на 31.12.2016 р. буде виконаний, його сума і буде тим резервом, який повинен бути сформований на цю дату. Причому для тих бухгалтерів, у яких резерву на оплату відпусток до цього не було взагалі, це і буде сума вже відомої нам проводки Д-т 44 (26) К-т 471.

Згідно з пунктом 4 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» помилки минулих звітних періодів виправляються шляхом коригування суми нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Звертаємо увагу на те, що подавати таку фінансову звітність не потрібно, хоча у випадку, коли фінансова звітність за законом підлягає оприлюдненню або надається для отримання кредитів, то подати її все ж доведеться.

За підтримки: Бізнес освіта — це найефективніший шлях до вдалого та стрімкого кар’єрного розвитку. Бізнес школа Крок http://bs.krok.edu.ua/ надає послуги з отримання бізнес освіти за багатьма напрямками, а також проводить різні семінари.

Створення резерву відпусток. Частина 2
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *