Штатний розклад. Для чого він потрібен і як правильно його скласти

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

За підтримки: Зараз з’явилося багато небанківських організацій, що видають кредити. Проте чи можна всім їм довіряти? Сайт credit-online.org.ua пропонує огляди та відгуки щодо кожної організації. Наприклад інформацію про Mycredit ви можете прочитати за посиланням.

Багато наших читачів налякані ходом вже зроблених перевірок «трудовиків». У зв’язку з цим всі роботодавці поспішають привести всю документацію, пов’язану з найманими працівниками, в ідеальний порядок. Тому, пропонуємо почати наводити лад зі штатного розкладу підприємства, про складання та затвердження якого, ми і пропонуємо Вам статтю.

Для чого потрібен штатний розпис на підприємстві?

Досвідчений роботодавець знає напевно, що в практично будь-якому питанні, яке стосується управління підприємством, веденням кадрової, планової або бухгалтерської роботи на підприємстві не обійтися без штатного розкладу.

І дійсно, адже тільки на підставі штатного розкладу кадрова служба підприємства підбирає персонал у відповідності з наявністю діючих вакансій, проводить прийом нових співробітників і переводить діючих співробітників підприємства на іншу роботу. Бухгалтерія і плановий відділ, відповідно, планують витрати на оплату праці, а також складають звіти в центр зайнятості про наявність або відсутність вакантних посад.

Що таке штатний розпис? Є у нього затверджена форма?

Головне призначення штатного розкладу – це встановити організаційну структуру підприємства. Таким чином, керівник, стверджуючи штатний розклад, тим самим затверджує організаційну структуру підприємства, яка в свою чергу включає в себе кількість штатних одиниць по кожній професії, а так само тарифні ставки (оклади), які відповідають кожній професії на підприємстві.

Читайте також Аванс до заробітної плати. Розраховуємо і виплачуємо правильно

У загальному випадку будь-який штатний розклад має включати в себе найменування всіх посад і професій, які задіяні на підприємстві, а так само загальна чисельність працівників підприємства, зайнятих по кожній із зазначених професій та їх посадові оклади.

При складанні штатного розкладу, потрібно врахувати, що єдиної форми штатного розкладу для недержавних (приватних) підприємств не існує. Тому такі роботодавці сміливо можуть розробляти форму штатного розкладу на свій смак і колір. Якщо ж Ви працюєте на підприємстві, яке фінансується за рахунок державного бюджету, то для Вас обов’язковим до виконання є постанова КМУ №57 від 28.01.2002 р. де і міститься типова форма штатного розкладу для бюджетних установ.

Що обов’язково повинна міститися в штатному розкладі?

Незалежно від того, якою формою штатного розкладу Ви вирішите користуватися (затвердженої постановою КМУ або розробленої самостійно), загальна структура цього документа повинна розділятися: гриф (позначку) про затвердження, заголовок і, власне, сам текст документа.

У текстештатного розкладу обов’язково повинна розкриватися інформація про:

 • найменування структурних підрозділів підприємства;
 • найменування посад (професій), задіяних на підприємстві;
 • кількість штатних одиниць відповідної посади (професії);
 • розмірах окладів (тарифних ставок), надбавок і доплат по кожній посаді (професії);
 • місячному фонді заробітної плати для працівників відповідної посади (професії) і в цілому по підприємству.

Крок 1 – Виділяємо структуру підприємства. Встановлюємо форми і системи оплати праці

Тут потрібно зауважити, що назва структурним підрозділам керівництво підприємства може добирати на свій смак, тобто вони можуть називатися як завгодно. Однак, не слід забувати, що існують випадки, коли від назви структурного підрозділу в якому працює працівник, залежить отриманням їм пільг і додаткових гарантій. Так, наприклад, пільгові категорії працівників, які мають право на пільгову пенсію за віком згідно зі Списками №1 і №2, повинні працювати в структурних підрозділах, назва яких повністю співпадає з тими, які наведені у Постанові КМУ від 24.06.2016 р. № 461.

Що ж до форм і систем оплати праці, які можна застосовувати на підприємстві, то це обов’язково має бути попередньо затверджено в тексті колективного договору. Нагадаємо, що колективний договір, є ще однією формою локального нормативного акта роботодавця, який він затверджує спільно з профспілкою, а у разі його відсутності, з представником трудового колективу.

Читайте також Як будуть проходити перевірки щодо дотримання законодавства про працю. Права перевіряючих, штрафи, оскарження

Крок 2 – Визначаємо повний перелік посад і професій на підприємстві

На цьому етапі головне врахувати всі посади і професії, які будуть задіяні на підприємстві, а так само наявність яких необхідно для нормального (безперебійного) функціонування підприємства. Сюди відносяться всі посади і професії на підприємства, починаючи від директора і закінчуючи прибиральницею або сторожем. Причому в штатний розклад потрапляють всі посади і професії, включаючи ті, які зайняті сумісниками, як зовнішніми, так і внутрішніми, а також поки вакантні посади, на яких тимчасово відсутні наймані працівники.

При виборі найменування штатним одиницям, потрібно мати на увазі, що роботодавець може обрати тільки з тих, які наведені в Класифікаторі професій ДК 003:2010.

Само собою зрозуміло, що саме ці найменування надалі повинні використовуватися у текстах наказів по особовому складу, а так само при записах в трудові книжки.

Крок 3 – Визначаємо чисельність штатних одиниць на підприємстві

Для початку з’ясуємо, що потрібно розуміти під штатною одиницею. У загальному випадку під штатною одиницею розуміється посадова одиниця, яка може бути зайнята одним або декількома працівниками відразу.

Кількість необхідних підприємству штатних одиниць підприємства воно визначає самостійно. Як правило, адміністрація підприємства в цьому питанні керується міркуваннями доцільності і економічної обґрунтованості змісту планованої чисельності працівників.

Звертаємо Вашу увагу на те, що в залежності від потреб підприємства допускається встановлювати в штатному розкладі кількість штатних одиниць за посадами менше 1 (наприклад, 0,75 або 0,5). Їх встановлюють у випадках, якщо за цією посадою не потрібна зайнятість працівника повний робочий час.

Хоча на практиці може трапитися і зворотна ситуація, коли на одну «цілу одиницю, зазначену в штатному розкладі по певній посаді (професії), може бути прийнятий як один працівник, так і, наприклад, два працівника з неповним робочим днем на 0,5 штатної одиниці кожен. Таким чином, кожен з цих двох працівників відпрацює 50 % робочого часу і отримає, відповідно, половину окладу, встановленого з цієї посади.

Читайте також Нові порядки здійснення держ. нагляду / контролю за додержанням законодавства про працю

Крок 4 –Визначаємо розміри окладів, надбавок і доплат

Тут джерелом інформації повинен служити колективний договір або інший локальний внутрішній документ, як Положення про оплату праці на підприємстві та ін. Природно, що такий документ повинен бути погоджений з трудовим колективом або профспілкою при його наявності. Як правило, у таких документах на підприємстві міститься повна інформація про норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат.

Звертаємо Вашу особливу увагу на те, що стаття 95 КзПП та стаття 6 Закону України «Про оплату праці» містить вимогу, згідно з якою, не можна встановлювати всім працівникам оклади (тарифні ставки) в однаковому розмірі. У зв’язку з цим всі роботодавці зобов’язані оплачувати працю найманих працівників з урахуванням кваліфікації та складності виконуваних робіт. У той же час, в штатному розкладі допускається затвердження однакових найменувань посад з різними посадовими окладами (тарифними ставками).

При складанні штатного розкладу в 2017 році потрібно мати на увазі, що оклад (місячна тарифна ставка) працівника не може бути менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2017 року (тобто 1600 грн.).

Ну і нарешті, якщо в штатному розписі за окремими посадами будуть вказані доплати чи надбавки, то це прямо говорить про те, що такі надбавки і доплати носять постійний характер і повинні виплачуватися працівникові на регулярній основі. Що ж стосується «трудової» доплати до мінімальної зарплати, то в штатному розкладі відображати її не потрібно, оскільки в цьому випадку її розмір може змінюватися в залежності від виконаної норми праці в поточному місяці.

Крок 5 – Проект штатного розкладу (погодження)

Перед тим, як штатний розклад буде подано на затвердження адміністрації підприємства, він повинен бути погоджений з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.

У зв’язку з цим, знову постає питання про погодження на цьому етапі штатного розкладу профспілкою або органом що його замінює, однак, на думку автора, це зайве. Оскільки порядок встановлення розмірів окладів (ставок), доплат і надбавок регулює колективний договір (інший локальний нормативний акт роботодавця), який і так вже узгоджений з профспілкою (представником трудового колективу), а штатний розклад складається на його підставі (з урахуванням його вимог).

Читайте також Мінімальна зарплата, система оплати праці та штрафи за порушення трудового законодавства. Нововведення 2017 року

Крок 6 – Затвердження штатного розкладу

Штатний розклад затверджують шляхом видання відповідного наказу (розпорядження) з основної діяльності. Допускається також затвердження штатного розкладу безпосередньо грифом затвердження (у правому верхньому куті документа).

Штатний розклад, зазвичай, вводиться в дію з початку календарного року і діє протягом усього року. У той же час комерційні (недержавні) підприємства можуть затверджувати штатні розписи з потрібною періодичністю, хоч щомісяця. Якщо термін дії штатного розкладу не обумовлений, то він діє безстроково аж до затвердження нового.

При необхідності в штатний розклад можуть бути внесені зміни. Якщо вони не суттєві, то, зазвичай, видають наказ про внесення змін у штатний розклад. Якщо ж змін багато, то має сенс викласти штатний розпис в новій редакції.

Штатний розклад. Для чого він потрібен і як правильно його скласти
4.6 (91.67%) 12 votes

3 Responses to Штатний розклад. Для чого він потрібен і як правильно його скласти

 1. добрий вечір.у мене таке ситуація фон 2 групи проплатив всі податки за найманих працівників з розрахункового рахунка іншого фопа ,а в призначені вказав фамілію та іден .код фопа за якого проплатив. податкова розформувати ці гроші на першого фопа і тепер вимагає ще раз проплатили податки +20відсотків штрафу від суми.адже моєї вини немає чому не дивляться в призначення.як мені бути дякую

 2. wolfe:

  Яка постова КМУ № 57? Може наказ Мінфіну 57?

 3. Євгенія:

  Добрий день. у мене така ситуація -штатний розклад правельна назва структурного підрозділу для продавців продовольчих товарів касир торговельного залу у роздрібній торгівлі, бажано зразок. дякую

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.54MB/0.00049 sec