Податки > Податок на додану вартість > Що змінилося у новій формі податкової накладної з 01.04.2016? Частина 2

Що змінилося у новій формі податкової накладної з 01.04.2016? Частина 2

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

При поддержке: На начальном этапе бизнеса совсем не обязательно нанимать штатного бухгалтера на полную ставку. Можно сэкономить используя услуги удаленного бухгалтера. Услуги удаленного бухгалтера от компании Центр Бух — это качественное обслуживание по оптимальной цене.

Сьогодні продовжуємо вивчати форму податкової накладної, яка була затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. №1307 і вступила в силу з 1 квітня 2016 року. Попередню статтю читайте тут Що змінилося у новій формі податкової наклданої з 01.04.2016? Частина 1 . У даній статті торкнемося питань, пов’язаних зі складанням зведених податкових накладних, тих накладних, які складаються у разі поставки не платнику ПДВ, а так само при поставці товарів (послуг) за ціною, меншою ніж ціна придбання або звичайна ціна.

Зведені податкові накладні

Порядок складання податкових накладних № 1307 містить норми щодо складання зведених ПН, не тільки за операціями, які мають безперервний або ритмічний характер, а також випадками, за якими потрібно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ у відповідності з п. 198.5 ПКУ.

Як відомо, платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами (послугами), необоротними активами, призначеним для їх використання (або ж передбачуваного використання):

 1. в операціях, що не є об’єктом оподаткування;
 2. в операціях, звільнених від оподаткування;
 3. в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
 4. в операціях, які не є господарською діяльністю платника податку.

Читайте також Нова податкова накладна з 1 квітня 2016 року

Звертаємо особливу увагу наших читачів на те, що з 01.01.2016 р. до ситуацій, в яких у відповідності з п. 198.5 ПКУ складаються зведені ПН, додалися ще дві (прямо в Порядку № 1307 вони не згадуються, проте, на нашу думку, складаються так само):

 • використання придбаних товарів (послуг), необоротних активів, місце постачання яких знаходиться за межами митної території України;
 • у разі якщо на момент перевірки платника податку контролюючим органом в акті вибіркової (часткової) інвентаризації, проведеної платником податку на вимогу такого органу, виявлена недостача придбаних таким платником товарів (крім випадку, якщо така нестача зумовлена знищенням внаслідок дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідно до законодавства). Для цілей розділу V ПКУ такі товари вважаються використаними платником податку в операціях, які не є господарською діяльністю платника податку.

Деталі щодо заповнення зведеної ПН викладені у п. 11 Порядку № 1307.

При складанні зведеної податкової НАКЛАДНОЇ в графі «Зведена податкова накладна» робиться позначка «X». У графі 4 вказується «грн». У цих ПН рядки VII — IX розділу А не заповнюються.

Читайте також Як змінилися додатки до декларації з ПДВ 2016

У таких зведених ПН в графі «Отримувач (покупець)» платник податків вказує власне найменування (ПІБ), у рядку «Індивідуальний податковий номер одержувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000», а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до п. 8 Порядку № 1307:

 • 04 — складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання;
 • 08 — складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість;
 • 09 — складена на постачання для операцій, звільнених від оподаткування податком на додану вартість;
 • 13 — складена в зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів (послуг) не в господарській діяльності.

У графі 2 «Номенклатура товарів (послуг) постачальника (продавця)» для платників ПДВ вказуються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на таких платників податку у разі постачання йому товарів (послуг), необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання згідно з п . 198.5 ПКУ.

Також зведена ПН складається за операціями, які мають безперервний або ритмічний характер. У такий зведеній податковій накладній в графі 2 вказується вся номенклатура поставлених протягом місяця товарів (послуг).

Зведені ПН не складають на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (п. 19 Порядку № 1307). Але, у разі якщо на дату складення зазначених ПН сума коштів, що надійшла на розрахунковий рахунок продавця в якості оплати (передоплата) за товари (послуги), що перевищує вартість поставлених товарів (послуг) протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом) на суму якої полягає ПН в загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця. При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів (послуг) не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної ПН.

Читайте також Як змінилися додатки до декларації з ПДВ 2016. Частина 2

Податкова накладна, ПН у разі поставки неплатнику ПДВ

У разі поставки товарів (послуг) одержувачу (покупцю), який не є платником ПДВ, і при складанні податкової накладної за щоденними підсумками операцій у графі «Отримувач (покупець)» вказується «Неплатник», а в рядку «Індивідуальний податковий номер одержувача (покупця) «проставляється умовний ІПН« 100000000000 ».

У разі здійснення операцій з експорту товарів у графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (ПІБ) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а в рядку «Індивідуальний податковий номер одержувача (покупця )» проставляється умовний ІПН « 300000000000 ».

При складанні податкової накладної одержувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України, у рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» такої ПН проставляється умовний ІПН «500000000000», а в рядку «Постачальник (продавець)» зазначаються найменування (ПІБ) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент). У рядках, відведених для заповнення даних покупця, одержувач (покупець) вказує власні дані.

У разі якщо після поставки товарів (послуг) покупцю — платнику податку відбувається збільшення суми компенсації їх вартості, при цьому на дату такого збільшення покупцеві анульовано реєстрацію платника ПДВ, постачальник (продавець) становить ПН на суму такого збільшення. У рядку «Одержувач (покупець)» ПН вказується «Неплатник», у рядку «Індивідуальний податковий номер одержувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», а в графі «Не підлягає наданню одержувачу (покупцю)» робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини 01.

Читайте також Декларація з податку на додану вартість 2016. Інструкція по заповненню

Податкова накладна при поставці менше ціни придбання або звичайної ціни

Відповідно до п. 188.1 ПКУ у разі якщо платник ПДВ поставляє товар, послуги нижче ціни їх придбання або звичайної ціни (у разі самостійного їх виробництва) або необоротних активів нижче їх балансової вартості, база оподаткування ПДВ визначається виходячи:

 • з ціни придбання товарів (послуг);
 • звичайної ціни самостійно виготовлених товарів (послуг);
 • балансової (залишкової) вартості необоротних активів відповідно.

У таких випадках складаються дві ПН для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ на вартість поставки таких активів, а другу — на суму перевищення.

В ПН, складеній на суму такого перевищення, робиться відповідна відмітка:

 • 15 — складена на суму перевищення ціни придбання товарів (послуг) над фактичною ціною їх постачання;
 • 16 — складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання;
 • 17 — складена на суму перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів (послуг) над фактичною ціною їх поставки.

Як і раніше, така ПН одержувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої ПН, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) вказує власні дані.

Що змінилося у новій формі податкової накладної з 01.04.2016? Частина 2
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend