Як заповнити звіт за формою 1дф 2014. Детальна інструкція і приклад

Константин Деменков

Константин Деменков

Независимый финансовый консультант. Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Сьогодні ми починаємо серію статей про порядок заповнення податкового розрахунку за формою 1дф. Незабаром на нашому сайті з’явиться близько десяти статей на тему заповнення звіту з прикладами заповнення в різних ситуаціях. Перша стаття буде про основні принципи заповнення форми 1дф. Також в ній буде наведений приклад заповнення, який ви зможете подивитись та скачати. А для початку, треба віддячити нашому спонсору: Тестируете новые каналы продаж? Слышали ли вы о телемаркетинге? Это когда ваши товары продаются прямо с экрана телевизора. О стоимости телемаркетинга узнайте по ссылке и увеличьте продажи прямо сейчас.

Звіт за формою 1-ДФ (раніше форма 8-ДР) зобов’язані надавати в податкову службу юридичні особи або фізичні особи — підприємці, які використовують у своїй діяльності працю найманих працівників (далі — Роботодавець). Роботодавець, відповідно до статті 168 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), виступає, по відношенню до своїх найманих працівників, податковим агентом. Податкові агенти несуть відповідальність за правильність і повноту нарахування, утримання та сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО) — своїх найманих працівників. Крім того Кодексом передбачені порядок, форма і строки подання звітності податкових агентів.

Строки подання звіту за формою 1дф

Звіт за формою 1-ДФ має бути наданий до податкової служби за місцем реєстрації податкового агента щоквартально не пізніше 40 днів після закінчення звітного періоду. Звітний період для податкового розрахунку квартал. Таким чином звіт подається чотири рази на рік: до 9 лютого за 4 квартал минулого року; до 10 травня за 1 квартал; до 9 серпня за 2 квартал і до 9 листопада за 3 квартал. За загальними правилами, якщо останній день граничного строку подання звіту припадає на вихідний або святковий день, термін подання переноситься на найближчий робочий день.

Наказом Міндоходів України від 21.01.2014 № 49 (далі-Порядок) затверджується процедура заповнення та подання податкового розрахунку за формою 1ДФ.

Даний звіт надається до податкової служби незалежно від того виплачувався у звітному періоді дохід фізичним особам — співробітникам підприємства — податкового агента, чи ні.

Читайте також Виправлення помилки, що не призвела до заниження суми податку, у звіті 1дф. Чи законний штраф?

Загальні принципи заповнення шапки податкового розрахунку за формою 1дф

Процедура заповнення форми досить проста. Заповнюємо реквізити звіту.

1. У правому верхньому куті вказуємо номер сторінки

2. Нижче вказуємо вид звіту. Якщо Ви робите перший звіт за звітний період то це буде «Звітний».

Якщо після здачі звіту ви внесли до нього зміни і здаєте повторно але до закінчення терміну здачі то це буде «Звітний новий». А в тому випадку якщо Ви здаєте виправлений звіт після закінчення терміну здачі Ви повинні вибрати вид звіту «коригуюча».

3. У лівому верхньому куті вказуєте свій код ОКПО або ІПН (для підприємців)

4. Під кодом вибираємо юрособа або СПД.

5. У центрі бланка пишемо назву та юридичну адресу підприємства, що подає розрахунок, назва органу податкової служби, до якого подається звіт, звітний період і кількість порцій розрахунку.

Як визначаються порції звіту 1дф?

Якщо кількість штатних співробітників підприємства в звітному періоді не перевищувало 1000 чоловік то таке підприємство подає податковий розрахунок одним документом (однією порцією). У тому разі якщо у звітному періоді на підприємстві працювало більше 1000 штатних співробітників такому підприємству можна подавати податковий розрахунок кількома документами, кожен з яких є окремим податковим розрахунком, якому присвоюється свій номер порції. Але всі порції повинні бути здані у встановлені Порядком терміни.

6. Далі вказуємо кількість штатних співробітників і кількість фізичних осіб, які отримували дохід на підставі договорів цивільно-правового характеру.

Читайте також Перехідні відпускні. Відображення у формі 1дф.

Як правильно заповнити табличну частину звіту за формою 1дф?

На цьому заповнення реквізитів звіту закінчено. Переходимо до заповнення табличної частини. Тут нашої уваги вимагають 9 граф:

1. Номер по порядку. Коментувати не будемо.

2. Вказуємо ідентифікаційний номер співробітника.

3а. Відображаємо дохід, який нараховувався фізичній особі у звітному періоді. Нарахований дохід відображається в повному обсязі, з якого не повинні відніматися суми, утримані з співробітника, ПДФО, єдиного внеску до фонду обов’язкового державного страхування, страхових платежів у накопичувальні і недержавні пенсійні фонди. Не віднімається з нарахованого доходу також і розмір соціальної податкової пільги.

3. Суму виплаченого доходу. У тому випадку якщо на підприємстві у звітному періоді не порушувався графік виплати зарплат співробітників (тобто зарплата за червень була виплачена у липні) графа 3 буде дорівнювати графі 3а.

4а Вказуємо суму утриманого з співробітника ПДФО

4. Вказується сума ПДФО, яку на дату подання звіту було фактично перераховано до бюджету

Ці графи заповнюються в грошовій формі. Гривня з копійками.

У Графі 5 вказуємо ознаку видів доходів, отриманих фізичною особою у звітному періоді. Повний перелік ознак доходу налічує багато позицій і його можна подивитися у відповідному довіднику, який є додатком до Порядку. Зверніть увагу що якщо одній фізичній особі у звітному періоді нараховувалися доходи різних видів, то число рядків звіту присвячених такій фізичній особі повинна дорівнювати кількості видів доходів отриманих нею у звітному періоді. У графі 2 кожного рядка має бути вказаний один і той же ІПН.

Читайте також Приклад заповнення форми 1дф, якщо один місяць була податкова соціальна пільга а два інших ні 2014

Графа 6 заповнюється тільки щодо тих співробітників, які були прийняті на роботу у звітному періоді. Графа заповнюється у форматі: число; місяць; рік.

Графа 7, аналогічно графі 6, заповнюється тільки по тим фізичним особам, які припинили трудові відносини з податковим агентом у звітному періоді.

Графа 8 присвячена ознаками податкових соціальних пільг. Довідник соціальних податкових (додаток до Порядку) пільг виглядає наступним чином:

01

100 процентов размера прожиточного минимума установленного для трудоспособных лиц (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года, с учетом положений абзаца восьмого пункта 1 раздела ХIX Кодекса (подпункт 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 раздела IV кодекса)

02

150 процентов суммы льготы «01» (подпункт 169.1.3 пункта 169.1 статьи 169 раздела IV Кодекса)

03

200 процентоа суммы льготы «01» (подпункт 169.1.3 пункта 169.1 статьи 169 раздела IV Кодекса)

04

100 процентов суммы льготы «01» для налогоплательщика, удерживает двух или больше детей возрастом до 18 лет (подпункт 169.1.2 пункта 169.1 статьи 169 раздела IV Кодекса)

У разі якщо у звітному періоді фізична особа не користувалося пільгами, в графу 8 вноситься прочерк.

Графа 9 застосовується при подачі «Звітного нового» або «Коригуючого» розрахунку. «О» в цьому рядку вказує на те що даний рядок необхідно додати до звіту, а «1» говорить про те що даний рядок повинен бути вилучений зі звіту

Наприкінці податкового розрахунку необхідно вказати кількість рядків і сторінок звіту (при визначенні кількості рядків сумарний рядок не враховується), а також прізвище, ім’я та по батькові керівника юрособи — податкового агента та головного бухгалтера (якщо посада головного бухгалтера передбачена штатним розписом підприємства).

Розрахунок заповнений і готовий до подачі в податкову.

Яким способом можна подати звіт за формою 1дф до податкової?

Положення Порядку говорять про те що податковий розрахунок може бути наданий у податкову службу одним із таких способів:

— Засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови використання електронного цифрового підпису,

— На паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації,

— На паперовому носії, якщо кількість рядків у Податковому розрахунку не більше п’яти.

Читайте також Приклад заповнення форми 1 ДФ з кодом 157

Умови прикладу для заповнення звіту за формою 1дф

ТОВ «Українська харчова гільдія» (ОКПО 39206914) зареєстровано в лютому 2014 року. У першому кварталі 2014 в штаті підприємства значився один співробітник — директор підприємства-Іванов Василь Петрович, ІПН 2598915996. Він був прийнятий на роботу 10 лютого 2014. Посадовий оклад — 6000 гривень. Пільгами не користувався. Зарплата на підприємстві виплачується 25 і 10 числа.

1. Розрахуємо дохід співробітника за 1 квартал

Лютий — 6000/20 * 15 = 4500 грн.

Березень — 6000 грн.

Всього (графи 3 і 3а) — 10500 грн.

2. ПДФО за квартал

ПДФО = (10500-378) / 100 * 15 = 1518,3

378 — ЄСВ (3,6%) за 1 квартал

Графа 4 і 4а = 1518,3

3. Графа 5 — ознака доходу 101 «Зарплата»

4. У графі 6 вказуємо 10.02.2014 т.к. співробітник був прийнятий на роботу у звітному періоді.

Приклад заповнення податкового розрахунку за формою 1дф

Приклад заповнення податкового розрахунку за формою 1дф дивіться тут.

Як заповнити звіт за формою 1дф 2014. Детальна інструкція і приклад
3.5 (70%) 2 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.51MB/0.00098 sec