Розрахунок лікарняних 2014. Інструкція та приклади

Допомога з тимчасової непрацездатності, догляду за дитиною або хворим членом сім’ї є компенсацією втраченого заробітку за період хвороби і оплачується згідно з графіком роботи застрахованої особи. При нарахуванні лікарняних листів враховується страховий стаж співробітника. Особи, які мають страховий стаж менше 5 років, можуть розраховувати на отримання допомоги в розмірі 60%, від 5 до 8 років — 80%, понад 8 років — 100% (ст. 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» № 2240-ІІІ від 18.01.2001 із змінами та доповненнями).

Читайте також Розрахунок та оплата сум лікарняних. Порядок та приклади

Як визначається розрахунковий період з метою розрахунку лікарняного

Для нарахування допомоги береться заробітна плата за попередні шість календарних місяців з першого по перше число (п.4 Порядку «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу), грошового забезпечення для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» № 1266 від 26.09.2001 р. ). Так, наприклад, при розрахунку допомоги по лікарняним листком з 18.02.2014 р. враховується заробітна плата з серпня 2013 року по січень 2014 включно.

У разі, якщо з моменту прийняття співробітника на роботу не минуло півроку, то середньоденна допомога розраховується за попередні повні місяці. Тобто, якщо співробітник, прийнятий на роботу 16.09.2013 року, захворів 15.01.14 року, то в розрахунок лікарняного входить заробітна плата з жовтня по грудень 2013 року.

Якщо перед настанням страхового випадку не було відпрацьовано жодного місяця з першого по перше число, то для розрахунку допомоги береться зарплата за фактично відпрацьований час. Наприклад, співробітник прийнятий на роботу 10.01.14 року, надав лікарняний лист з 27.02.14 року. У цьому випадку середньоденна допомога для нарахування лікарняного листа розраховується за період з 10.01.14 р. по 26.02.14 р.

Місяць, у якому працівник перебував у відпустці або на лікарняному листі, з розрахунку не виключається.

Читайте також Розрахунок сум відпускних. Порядок та приклади

Разові виплати у розрахунку лікарняних. Включати чи не включати?

Разові премії та матеріальні допомоги, з яких утримуються внески:

включаються у повному обсязі, якщо в місяці отримання разової виплати співробітник:

 • повністю відпрацював місяць;
 • частину місяця відпрацював і перебував у відпустці;
 • перебував у відпустці

включаються пропорційно відпрацьованому часу, якщо частину місяця працівник перебував на лікарняному і в цьому місяці у нього були робочі дні;

не включаються, у разі, якщо співробітник перебував на лікарняному, і у нього не було в цьому місяці жодного робочого дня (п.9 Порядку № 1266).

Приклад. У березні 2014 Сидорова Т.П. отримала премію до Міжнародного жіночого дня в розмірі 500 грн. З 10.03.14 по 17.03.14 року вона перебувала на лікарняному, відпрацьовано згідно графіка роботи — 14 робочих днів. За місяць їй нараховано 1275 грн. по основного окладу, 485 грн. — За лікарняним листком. У цьому випадку, разова премія при оплаті наступного лікарняного розраховується так:

500: 20 х14 = 350 грн. де 20 — кількість робочих днів згідно нормі робочого часу на березень.

При розрахунку середньоденної допомоги за лікарняним листком, наданим у травні, за березень повинна враховуватися сума 1275 +350 = 1625 грн.

Приклад. Іванова І.С. з 01.03.14 по 21.03.14 перебувала у тарифній відпустці, з 22.03.14 по 23.03.14 працювала, з 24.03.14 захворіла. У березні їй було нараховано: 1712 грн — відпускні, 1500 грн — матеріальна допомога на оздоровлення, 218 грн заробітна плата, 617 грн. — допомога по тимчасовій непрацездатності. Матеріальна допомога при розрахунку середньоденної допомоги по лікарняному, відкритому з 12.04.14, береться пропорційно відпрацьованому часу:

1500:20 х2 = 150 грн., за березень для розрахунку середньоденного береться: 150 +218 = 368 грн.

Місячні і виробничі премії не відносяться до разових виплат і беруться для розрахунку в повному обсязі.

Читайте також Розрахунок середньої заробітної плати для оплати лікарняних

Як здійснюється нарахування допомоги за лікарняним листком

У середню заробітну плату для нарахування допомоги за лікарняним листком включаються основна і додаткова зарплата, надбавки за інтенсивність праці, шкідливість, вислугу років та інші види виплат, з яких утримується єдиний соціальний внесок (п.7-9 Порядку 1266). Місячна заробітна плата для розрахунку береться в межах максимальної величини, з якої справляються страхові внески. У 2014 році сума місячного заробітку, яка враховується при нарахування лікарняних не може перевищувати 20706,00 грн.

Середньоденна (середньогодинна) допомога розраховується шляхом ділення нарахованої заробітної плати в розрахунковому періоді на відпрацьований час. Згідно з графіком роботи визначається час, який працівник не відпрацював через хворобу. Допомога за лікарняним листком визначається шляхом множення середньоденної (середньогодинної) допомоги на к-ть днів (годин), невідпрацьованих внаслідок хвороби.

Якщо підприємство працює в режимі неповного робочого дня, то застосовується середньогодинної розрахунок.

Особи, які працюють за сумісництвом, разом з копією лікарняного листа повинні представити довідку з основного місця роботи про відпрацьований час і суму нарахованої зарплати за попередні шість місяців. Середньоденна заробітна плата сумісникам обчислюється шляхом ділення заробітної плати, нарахованої за сумісництвом, на відпрацьований час за основним місцем роботи (п.21 Порядку 1266). При цьому сума заробітної плати за основним місцем роботи та за сумісництвом не повинна перевищувати максимальну величину.

Приклад. Страховий випадок настав 11.04.2014 року.

Місяц Час, відпрацьований за основним місцем роботи Нараховано за основним місцем роботи Час, відпрацьований за сумісництвом Нараховано за сумісництвом Сума для розрахунку допомоги
Березень 14 159 16327 79,5 5220 4379
Лютий 14 160 9837 80 2300 2300
Січень 14 167 9837 83,5 2367 2367
Грудень 13 175 15700 88,5 3250 3250
Листопад 13 168 9217 84 2012 2012
Жовтень 13 184 9217 92 2010 2010
Всього 1013 16318

У березні місяці сума зарплати за основним місцем роботи та за сумісництвом на 841 грн. перевищила максимальну суму, яка встановлена ​​на 2014 рік. У розрахунок береться 5220-841 = 4379 грн.

Середньогодинна допомога для розрахунку лікарняних становитиме 16318:1013 = 16,11 грн.

Якщо у розрахунковому періоді, співробітник за сумісництвом відпрацював менше днів, ніж за основним місцем роботи, то в цьому випадку середньоденна допомога розраховується шляхом ділення заробітної плати на відпрацьований за сумісництвом час.

Як розраховується допомога по вагітності та пологах?

Оплачується з першого дня за рахунок ФСС з ТВП, страховий стаж при розрахунку не має значення. Тобто будь-яка працююча жінка має право на 100% оплати за лікарняним листком. Середньоденна допомога для розрахунку лікарняного листа по вагітності та пологах розраховується шляхом ділення суми нарахованої заробітної плати за попередні страховому випадку 6 місяців на кількість календарних днів у розрахунковому періоді. У розрахунок не включаються ті дні, коли жінка була відсутня на роботі з поважної причини. Згідно п. 14 Порядку 1266 до цих причин відносяться: тимчасова непрацездатність, відпустка по вагітності та пологах, відпустка по догляду за дитиною від 0 до 6 років. У розрахунок включаються всі виплати, з яких утримується єдиний соціальний внесок, за винятком сум нарахованих за лікарняними листками. Відпускні також враховуються при нарахуванні. Суму допомоги отримують шляхом множення середньоденної допомоги на 126 календарних днів.

Читайте також Розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати. Приклад

Приклад. Співробітниця надала лікарняний лист по вагітності та пологах з 27.02.2014 р. З 10.09.13 р. по 18.09.13 р. вона хворіла. У цьому місяці потрібно враховувати 30-9 = 21 день. З 02.11.13 р. по 05.11.13 р. співробітниця перебувала у відпустці без утримання, а з 10.11.13 р. по 30.11.13 р. — в тарифній відпустці. У цьому випадку дні не виключаються, і в розрахунок береться 30 календарних днів.

У випадку, якщо жінка, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, надає лікарняний по вагітності та пологах, то нарахування здійснюється за формулою:

Тар.ст: 30,44 * 126, де

Тар.ст — оклад, який би отримувала жінка на момент страхового випадку. якби вийшла на роботу

30,44 — середнє число днів у місяці.

При визначенні кількості днів (годин), за які буде проводитися оплата, потрібно враховувати, що допомога не оплачується:

 • з моменту встановлення (продовження) МСЕК групи інвалідності;
 • при настанні страхового випадку під час перебування у відпустці без збереження заробітної плати;
 • при порушенні режиму;
 • якщо непрацездатність виникла внаслідок алкогольного сп’яніння.

При поддержке: Своя техника для строительных работ может сэкономить кучу денег в трудные времена. Экскаваторы здесь от компании Техносистема МР это правильный выбор правильной и производительной техники для вашей строительной компании. Подробная информация на сайте.

Розрахунок лікарняних 2014. Інструкція та приклади
Оцените статью

6 Responses to Розрахунок лікарняних 2014. Інструкція та приклади

 1. Валерія:

  Ви навіть не уявляєте наскільки ви допомогли мені цією статтею. Велике спасибі за таку корисну інформацію. Коротко і про головне. Не те що на інших сайтах — витрачаєш купу часу, щоб перечитати всю «воду» і відсортувати для себе головне. Дякую ще раз)))

 2. При розрахунку допомоги по вагітності і пологах премії також розраховуються пропорційно (як при тимчасовій непрацездатності) відпрацьованих днів, якщо є лікарняний за розрах. період?

 3. Марта:

  Доброго дня, підкажіть будь ласка, а як відображати вихід працівниці з декретної відпустки?

 4. Світлана:

  Підкажіть,будь ласочка,чи входить до щорічної відпустки той час,який жінка провела на лікарняному по вагітності?Наприклад,до декрету я пропрацювала після щорічной відпустки рівно 1,5 місяці з 01.09 по 15.10,далі був лікарняниий по вагітності по 21.02.Чи можу я після закінчення відпустки по догляду за дитиною до 3-х років взяти відпуску за відпрацьвані 1,5 місяці та лікарняний по вагітності?

 5. Світлана:

  Роз»ясніть,будь ласка,якщо після виходу з відпустки по догляду за дитиною до 3-х років жінка йде знову в декрет,якою буде сума лікарняних?чи будуть ці лікарняні взагалі?Вони нараховуватиметься по сумі щомісячних соціальних виплат-860 грн?Чи краще порацювати деякий час на роботі?Дякую!!!

 6. Анастасія:

  Скажіть, будь ласка, чи потрібно допомогу по вагітності і пологах позписувати у довідці про доходи по місяцях? Так як згідно методики 486 листки непрацездатності включають суми за той період за який нараховується, але податковий кодекс ст165п1 каже, що допомога по вагітності і пологах не оподатковується, а постанова 1050 говорить, що доходи, які не оподатковуються, у довідку про доходи не входить? як правильно розуміти? Дякую!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.52MB/0.00095 sec