Податкова накладна 2014. Зразок (приклад) заповнення

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикующий бухгалтер и сертифицированный аудитор. С удовольствием отвечу на ваши комментарии к моим статьям.

З 1 березня 2014 відкрилася нова сторінка в історії українського варіанту ПДВ. Так з набуттям чинності Наказу Міністерства доходів і зборів України № 14 від 14.01.2014 р. (далі Наказ № 14) форма податкової накладної та порядок її заповнення зазнали істотних змін. Дана публікація присвячена умовному приклад заповнення податкової накладної при реалізації товарів на території України, бланк якої наведено у Додатку 1.

У якому вигляді виписувати податкову накладну. В електронному або в паперовому?

Перед початком заповнення бланка податкової накладної (незалежно від того з якою метою вона буде виписуватися), тому хто буде її виписувати потрібно відповісти на два питання:
налоговая накладная 2014

  • У якому вигляді буде виписана податкова накладна?
  • Чи потрібно її вносити до єдиного реєстру податкових накладних?

Згідно пункту 6, Наказу № 14 зареєстрованим платникам ПДВ тепер дозволено виписувати податкові накладні в електронному вигляді. При цьому, такому платнику обов'язково потрібно мати, зареєстрований в установленому порядку, електронний підпис і печатку. Після цього, він має право відправляти виписані податкові накладні в зашифрованому вигляді електронною поштою. Для вибору форми заповнення податкової в лівому верхньому кутку нового бланка передбачена спеціальна графа - "електронна". Як бачимо в нашому прикладі накладна складається на паперовому носії, тому відмітка відсутня.

Читайте також Податок на відсотки по депозитах. Хто, коли і скільки платить?

Чи потрібно реєструвати податкову накладну в єдиному реєстрі податкових накладних?

Трохи нижче, в тому ж лівому кутку, є графа, яка інформує покупця про те, чи внесена податкова накладна до Єдиного реєстру податкових накладних. Нагадаємо, що згідно пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі ПКУ), з 1 січня 2012 року обов'язковій реєстрації в цьому реєстрі підлягають податкові накладні, в яких сума ПДВ дорівнює або перевищує 10 тис. грн., а так само всі податкові накладні (незалежно від суми ПДВ у накладній), які виписані на постачання підакцизних або імпортованих товарів. У нашому прикладі сума ПДВ менше 10 тис. грн, однак ми продаємо імпортований акумулятор, тому обов'язково реєструємо податкову в Єдиному реєстрі, про що і свідчить відповідна позначка.

Дата виписки податкової накладної

Тепер переходимо до заповнення шапки податкової накладної. Перше це дата, на яку складається накладна. Заповнення цієї графи регулюється пунктом 3 Наказу № 14. Відповідно до цього пункту податкова виписується у моменту виникнення податкових зобов'язань, тобто або з відвантаження товару (акумулятора), або по оплаті. У нашому прикладі ці дві події відбуваються одночасно. Для заповнення дати у бланку передбачено 8 клітинок по дві на дату і місяць і чотири для року. Причому ніяких крапок, ком та інших розділових знаків між цифрами ставити не потрібно.

Читайте також Налоговая накладная 2014. Что изменилось в порядке ее заполнения?

Як заповнювати поле "номер податкової накладної"

У тому ж 3 пункті, Наказу № 14, йдеться і про те, як заповнити графу «порядковий номер». Тепер у цій графі є два знака дробу, таким чином порядковий номер податкової складається з трьох частин. У клітинах до першого дробу вписується порядковий номер податкової, який повинен співпадати з тим номером, під яким вона внесена до реєстру податкових накладних за даний період. Між знаками дробів ставиться код виду економічної діяльності, яким передбачається спеціальний режим оподаткування. У разі, якщо платник перебуває на загальній системі оподаткування - цей розділ номера не заповнюється. Третя частина номера податкової заповнюється у разі, коли накладну виписує НЕ головне підприємство, а його філія або відокремлений підрозділ. Право виписувати податкові накладні структурними підрозділами підприємства повинно бути обов'язково зафіксовано в статутних документах, а тут проставляється порядковий номер, присвоєний такому підрозділу. Для заповнення розділу «номер податкової накладної» є два загальних правила:

У передбачених для заповнення номера квадратиках не може бути ніяких інших символів, крім цифр.

Якщо таких цифр менше, ніж передбачено бланком, то вони вирівнюються по правому краю.

Як бачимо, в нашому прикладі заповнюється тільки перша частина номера податкової, цифр менше ніж клітинок, тому номер підрівняли по правому краю.

Читайте також Вивід майна з ТОВ. Як вигідніше?

Реквізити продавця і покупця в податковій накладній

Далі у відповідні графи заносяться повні назви продавця і покупця, згідно статутних документів.

Нижче розташована графа «індивідуальний податковий номер продавця / покупця», цифри в яку вписуються за тими ж правилами, що й номер податкової, з вирівнюванням по правому краю. Принципово новим тут є те, що згідно пункту 11 Наказу № 14 у випадках коли товар реалізується неплатнику ПДВ, на експорт або в рахунок оплати праці працівникам такого підприємства, то в цій графі більше не ставляться хрестики або прочерки, а вписується умовний код « 400000000000 ». У нашому прикладі реалізація відбувається звичайному платнику ПДВ.

Акцентуємо увагу платників ПДВ на те, що в новій формі бланка податкової повністю відсутня графа «номер свідоцтва платника ПДВ», оскільки даний документ з 1 січня 2014 року знову зареєстрованим платникам взагалі не видається.

Заповнення наступних двох граф «вид цивільно-правового договору» і «форма розрахунків» відбувається так само, як і раніше в обов'язковому порядку. Навіть якщо немає договору купівлі-продажу в паперовому вигляді, то згідно Цивільного кодексу України він може бути укладений в усній формі на якусь дату. Це ж сталося і в нашому прикладі. Про це говорить те, що дата складання податкової збігається з датою укладення договору поставки, а його номер відсутній.

Читайте також Статутний капітал ТОВ формується майном. Чи обов’язково залучати незалежного оцінювача?

Заповнення табличної частини податкової накладної

Зміни у заповненні табличної частини податкової, торкнулися тільки її І розділу (ІІ-IV розділи заповнюються як і раніше), а саме:

  • У колонці 2, проставляється дата виникнення податкового зобов'язання, в тому ж форматі, що і вгорі.
  • У колонку 3, записується номенклатура, реалізованого товару, яка повинна відповідати звичайній накладній.
  • Колонка 4 заповнюється тільки в тому випадку, якщо реалізований товар був ввезений на територію України. Тоді сюди ми вписуємо код товару згідно з УКТ ЗЕД, що і сталося в нашому прикладі.
  • У колонці 5 повинна бути вказана одиниця виміру, в якій продається товар. У нашому прикладі акумулятори продають штуками.
  • У колонки 6-12 заносяться відповідні кількісні та вартісні показники товару.

Під табличною частиною бланка є місце, де обов'язково повинна стояти печатка продавця (для цих цілей платник може виготовити спеціальну печатку), а також підпис, прізвище та ініціали особи, яка склала цю податкову.

При поддержке: Откройте для себя надежного поставщика вещей из за границы на сайте http://www.secondhand-optom.ru/. При оптовых покупках можно получить хорошую скидку, что позволит заработать больше.

Податкова накладна 2014. Зразок (приклад) заповнення
Оцените статью

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *