Компенсація за невикористану відпустку при звільненні. Приклад розрахунку

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикующий бухгалтер и сертифицированный аудитор. С удовольствием отвечу на ваши комментарии к моим статьям.

Незважаючи на те, що більшість з нас вважають відпустку найкращим і довгоочікуваним часом, незалежно від того, на яку пору року він припадає, в житті бувають випадки, коли як би не хотілося відпочити, для цього немає ніякої можливості. У цьому випадку, слабкою втіхою може стати грошова компенсація за невикористані дні відпустки. У даній публікації розберемося з тим, в яких випадках можна отримати таку компенсацію і наведемо приклад з розрахунками для виплати такої компенсації.

Якими документами регулюється компенсація за невикористану відпустку?

Насамперед, почнемо з нормативної бази. Всі питання пов’язані з компенсацією невикористаних відпусток викладені в статті 83 Кодексу законів про працю (далі КЗпП) і статті 24 Закону України «Про відпустки» (далі Закон).

Читайте також Грошова компенсація за невикористану відпустку при звільненні. Приклад розрахунку

Які види невикористаних відпусток роботодавець зобов’язаний компенсувати?

Згідно цих документів, компенсувати (отримати замість відпочинку гроші) можна тільки ті дні відпустки, які відносяться до категорії щорічних. Так згідно пункту 1 частини 1 статті 4 Закону до щорічних відносяться такі види відпусток:

  • Основна відпустка, що надається всім без винятку і становить не менше 24 календарних днів.
  • Додаткова відпустка за особливий характер праці. Надається представникам певних професій згідно Списку № 1290-2 та Рекомендаціями № 7, наведеними як додаток до Закону.
  • Додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці. Надається представникам певних професій згідно Списку № 1290-1.
  • Інші додаткові відпустки, передбачені для певних категорій працівників, таких, наприклад, як державні службовці, обумовлені статтею 21 Закону України «Про державну службу».
  • Додаткова відпустка батькам, які мають дітей віком до 15 років.

Всі інші відпустки відносяться до категорії додаткових або позачергових і не можуть бути компенсовані, якщо не використано протягом одного календарного року. До таких, зокрема, можна віднести творчі або навчальні відпустки, а так само додаткові відпустки, що надаються ліквідаторам Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорії та пр.

Читайте також Створення резерву відпусток. Розразхунок щомісячних відрахувань, бухгалтерський та податковий облік

При поддержке: Торговля на финансовых рынках может быть успешной только при анализе большого количества актуальной информации. Всем известно, что история повторяется, в том числе и финансовая история. Например, история бинарных опционов отображает их динамику за предыдущие периоды времени и может помочь принять своевременное решение о входе в рынок.

Яка мінімальна тривалість відпустки в календарному році?

Загальне правило, передбачене статтею 24 Закону говорить, що тривалість щорічної основної та додаткової відпустки для будь-якого працівника не може бути менше 24 календарних днів. Дні відпустки можуть йти не підряд (відпустка розбита на дві і більше частин), але на протязі одного календарного року їх повинно бути не менше 24. Крім того, якщо працівник ходить в навчальні відпустки (навчається у ВУЗі, підвищує кваліфікацію), то дні цієї відпустки не можуть бути зараховані в основну. Ще одне обмеження стосується неповнолітніх працівників (осіб, що не досягли 18-річного віку), грошова компенсація відпусток їм заборонена взагалі, винятком може послужити тільки той випадок, коли вони звільняються.

Отже ми з’ясували, що отримати матеріальну компенсацію можна тільки за ту частину щорічної відпустки, яка перевищує 24 календарних дні. З цього випливає, що якщо у працівника є право тільки на основну відпустку, то компенсацію за нього він може отримати тільки в разі звільнення або смерті.

Читайте також Відпустки. Види та право надання

Як компенсується невикористана відпустка при звільненні?

У разі звільнення або смерті співробітника, йому компенсуються всі накопичені у нього дні основних та додаткових відпусток за весь період його роботи на підприємстві. Тут є одне виключення з правил, воно стосується керівних, наукових, педагогічних, науково — педагогічних і співробітників навчальних закладів, які на момент отримання компенсації відпрацювали не менше 10 повних місяців. Їм компенсація виплачується за належну їм відпустку з розрахунку повного календарного року. Терміну давності ці виплати не мають, тому їх виплати можна вимагати незалежно від того періоду, в якому така відпустка була не надана. Розглянемо кожен випадок такої виплати окремо:

  • У разі смерті співробітника, згідно статті 1227 Цивільного Кодексу України, якщо сума відпускних не була отримана ним при житті, то на їх отримання першочергове право мають родичі першого ступеня споріднення, які проживали з ним спільно.
  • У разі звільнення співробітника, згідно статті 3 Закону, йому пропонується на вибір, або відгуляти покладену відпустку, або отримати за неї грошову компенсацію. Якщо співробітник вибирає перший варіант і йде у відпустку, то днем його звільнення вважається останній день його відпустки. У другому випадку, грошова компенсація, за його бажанням, може бути виплачена разом з розрахунковими грошима в день звільнення або перерахована на підприємство, де він збирається продовжити свою трудову діяльність. На інше підприємство «старий» роботодавець перераховує чисту суму належних співробітнику відпускних, зробивши всі необхідні утримання і нарахування.

На практиці може виникнути ситуація, коли співробітник відгуляв відпустку, так сказати, на перед, а потім звільняється. У такому випадку, оплата за надмірно надані дні відпустки вираховується із суми, одержуваної при розрахунку.

Приклад розрахунку компенсації за невикористані дні відпустки

Співробітник Іванов А.А. був прийнятий на роботу 15.02.2012 року, а звільнився 26.07.2013 року. Тривалість його відпустки становить 30 календарних днів. За період з 15.02.2012 року по 14.02.2013 року відпустка була використана у повному обсязі.

Читайте також Як правильно звільнити працівника, якщо не використовувалася відпустка

Кількість днів щорічної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію працівникові, має розраховуватися виходячи з фактичної належної йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часу.

При розрахунках потрібно врахувати, що компенсація рахується в календарних днях відповідно до частини 1 статті 5 Закону та округляється за загальноприйнятими правилами математики.

Для підрахунку кількості днів які необхідно сплатити, потрібно підрахувати кількість днів відпустки, які припадають на один календарний день, виключивши при цьому святкові дні:

30 календарних днів відпустки / (365 календарних днів у році — 10 загальнодержавних святкових днів) = 0,0845

Тепер підрахуємо кількість днів за період, коли відпустка не надавалася тобто з 15.02.2013 року по 26.07.2013 року. Це буде 126 календарних днів, значить кількість невикористаних днів відпустки буде:

126 * 0,0845 = 10,647 або ~ 11 днів відпустки.

Умовно приймемо, що середньоденний заробіток Іванова А.А. дорівнює 120 грн. Тоді належна йому компенсація за невикористану відпустку буде:

120 грн. * 11 днів = 1320 грн.

Ця сума додається до суми розрахункових, які виплачуються Іванову А.А. Нагадаємо, що з неї не утримується єдиний соціальний внесок, так як це оплата за невідпрацьований час, а податок на доходи фізичних осіб утримується на загальних підставах.

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні. Приклад розрахунку
3.8 (75%) 4 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *