Розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати. Приклад

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

01.01.2011 року вступив в силу Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010, який кардинально змінив систему державного пенсійного та соціального страхування в Україні. У зв’язку з цим, у новому році, розрахунок заробітної плати проводиться по-новому. Багато бухгалтерів шукають інформацію про те, як правильно розрахувати заробітну плату та зробити утримання та нарахування. Проаналізувавши нормативну базу з цього питання, я написав цей пост.

Скільки разів на місяць необхідно виплачувати заробітну плату?

Деякі підприємства виплачують заробітну плату своїм робітникам один раз на місяць. Деякі підприємства, що дотримуються законодавства про оплату праці, виплачують заробітну плату два рази на місяць. Заробітна плата складається із двох частин: заробітної плати за першу половину місяця (так званий «аванс») та за другу половину місяця (безпосередньо заробітна плата).

Необхідність виплати заробітної плати два рази на місяць обумовлена вимогами статті 115 Кодексу законів про працю України та статтею 24 Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995, згідно яких:

 • заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця <…>, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата;
 • розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця <…>, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Міністерство праці та соціальної політики у своєму Листі №912/13/155-10 від 09.12.2010 роз’яснює, що заробітна плата, за першу половину місяця (15 календарних днів) має виплачуватись в період з 16 по 22 число, а за другу — з 1 по 7 число.

Отже, ті підприємства, які виплачують заробітну плату один раз на місяць порушують законодавство про оплату праці.

Читайте також Нарахування та відрахування із заробітної плати. Як їх порахувати?

Які нарахування та відрахування треба робити?

З нового 2011 року розрахунок відрахувань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці дуже і дуже спростився. Адже замість внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, тепер існує один — єдиний соціальний внесок.

Отже, роботодавець, з нового 2011 року, повинен утримувати із заробітної плати працівників суму єдиного соціального внеску, яка складає 3,6% від суми нарахованої заробітної плати (п.7 ч.1 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010) та податок на доходи фізичних осіб, який складає 15% від суми нарахованої заробітної плати, зменшеної на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування та податкової соціальної пільги (п.164.6 Податкового кодексу).

В той же час роботодавець повинен робити нарахування на фонд оплати праці, які складають суму від 36,76% до 49,7%, в залежності від класу професійного ризику виробництва (п.5 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010).

Читайте також Відомість нарахування заробітної плати. Приклад (зразок) заповнення

Особливості оподаткування авансу податком на доходи фізичних осіб

Заробітна плата повинна виплачуватися не рідше двох разів на місяць. Є два нюанси, які слід брати до уваги перш ніж утримувати із авансу податок на доходи фізичних осіб, а саме:

 • чи можна застосовувати до авансу податкову соціальну пільгу?
 • чи треба зменшувати базу оподаткування ПДФО на суму єдиного соціального внеску?

Відповідь на перше питання дуже просте та однозначне. Відповідно до п.169.1 Податкового кодексу «платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги». Отже, відповідь — ні, податкову соціальну пільгу до авансу застосовувати не можна.

Відповідь на друге питання не є однозначною. Звертаю вашу увагу, що зараз я наведу точку зору, до якої схиляється частина бухгалтерів, в тому числі і я. Оскільки офіційних роз’яснень з цього приводу ще не має.

Відповідно до п.164.6 ст.164 Податкового кодексу «Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,<…> а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.»

Відповідно до п.1 ч.1 ст.7 Закону №2464-VI від 08.07.2010 «Єдиний внесок нараховується: 1) для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 цього Закону, — на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;»

Враховуючи вищенаведене, для визначення суми податку на доходи фізичних осіб, слід зменшувати суму нарахованої заробітної плати на суму утриманого єдиного соціального внеску.

Звісно, коли зменшується база оподаткування податком на доходи фізичних осіб, зменшується і сам податок, що підлягає перерахуванню до бюджету. Деякі бухгалтери тримаються точки зору, що краще заплатити більше ніж менше, і не зменшують базу оподаткування на суму єдиного соціального внеску. Можливо вони і праві, адже ми живемо в Україні — країні, де державні органи не завжди притримуються закону.

Проте, як поступати у цій ситуації — вибір залишається за кожним бухгалтером.

Читайте також Як вести облік заробітної плати у підприємців. Приклади заповнення відомості нарахування заробітної плати та табелю робочого часу

Приклад розрахунку заробітної плати

Для прикладу розрахуємо заробітну плату за січень 2011 року. Заробітна плата працівника 1000 грн. Є заява на застосування податкової соціальної пільги.

Нараховуємо заробітну плату за першу половину місяця (аванс), тобто за дні, що відпрацьовані до 15 січня.

Припустимо, що у підприємства звичайний графік роботи п’ять днів у тижні. Отже, до 15 числа включно працівник відпрацював 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 = 8 робочих днів.

Нарахована заробітна плата за 8 відпрацьованих днів складає: 1000 грн. / 19 (кількість робочих днів у січні) * 8 = 421,05 грн.

Утримання єдиного соціального внеску: 421,05 * 3,6% = 15,16 грн.

421,05 — 15,16 = 405,89 грн. Визначаємо базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Податок на доходи фізичних осіб: 405,89 * 15% = 60,88 грн.

Нарахування єдиного соціального внеску: 421,05 * 36,76% = 154,78 грн.

Заробітна плата, що отримує працівник на руки: 421,05 — 15,16 (єдиний соціальний внесок) — 60,88 (ПДФО) = 345,01 грн. Виплату здійснюємо 16.01.2011 так, як радить Мінпраці.

Читайте також Розрахунок та оплата сум лікарняних. Порядок та приклади

Нараховуємо заробітну плату за другу половину місяця 31 січня за 11 відпрацьованих днів.

Нарахована заробітна плата за другу половину місяця складає 1000 — 421,05 = 578,95 грн.

Утримуємо єдиний соціальний внесок: 578,95 * 3,6% = 20,84 грн.

578,95 — 20,84 = 558,11 грн. База оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Податок на доходи фізичних осіб (застосовуємо податкову соціальну пільгу): (558,11 — 470,5) * 15% = 13,14 грн.

Нараховуємо єдиний соціальний внесок: 578,95 * 36,76% = 212,82 грн.

Заробітна плата за другу половину місяця, що працівник отримує на руки складає 578,95 — 20,84 (ЄСВ) — 13,14 (ПДФО) = 544,97 грн. Виплату здійснюємо 01.02.2011 так, як радить Мінпраці.

Скільки та коли треба сплачувати до бюджету?

Відповідно до пп.168.1.2 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу: «Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.» Також, слід додати, що податкова служба не буде дуже рада, якщо ПДФО буде сплачуватися з суми, меншої ніж мінімальна зарплата 2012.

Читайте також Відомість нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість). Скачати бланк

Отже, беручи до уваги дані нашого прикладу, роботодавець має сплатити до бюджету суму податку на доходи фізичних осіб:

 • 60,88 грн. — 16.01.2011;
 • 13,14 грн. — 01.02.2011.

Відповідно до п.4.3.7 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №21-5 від 27.09.2010: «Платники під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для відповідних платників (авансові платежі).»

У зазначеному пункті написано «нарахований». Отже, можна зробити висновок, беручі до уваги дані нашого прикладу, що роботодавець має сплатити до бюджету суми єдиного соціального внеску:

 • 154,78 — 16.01.2011;
 • 212,82 — 01.02.2011;
 • 15,16 + 20,84 — 01.02.2011.

Проте, для дуже обачливих бухгалтерів, можна застосовувати наступний варіант:

 • 154,78 — 16.01.2011;
 • 15,16 — 16.01.2011;
 • 212,82 — 01.02.2011;
 • 20,84 — 01.02.2011.
Розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати. Приклад
3 (60%) 1 vote

210 Responses to Розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати. Приклад

 1. Феофан:

  169.1.1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку;
  Вероятно Вы использовали только половину льготы.

 2. Феофан:

  Виноват, недочитал заключительные положения.
  Все правильно.

 3. Лана:

  Спасибі! Дуже гарне пояснення!

 4. Катя:

  Спс! Ваша статья мне очень помогла.Доступно,понятно и квалифицированно!

 5. Светлана:

  Добрий вечір.
  На підприємстві працює 8 найманих працівників. Із них 6 на ставці 0,5 від мінімальної зарплати (470,50 грн.). При нарахуванні зарплати два рази на місяць найманий працівник втрачає в грошах. А саме: на прикладі за січень: ПДФО (з авансу) = 28,64 грн., ПДФО (2 половина) = 0 грн., так як застосовується ПСП. Як що виплату проводити один раз на місяць, то ПДФО = 0 грн. Можливо лі щоб працівник написав заяву-відмову від авансу? Як що – так, то де скачати бланк такої заяви? Дякую.

 6. Елена:

  ЧеловеческОЕ огромное Вам СПАСИБО!

 7. Дійсно при виплаті авансу потрібно робити платежі в ДПІ та ПФУ? Це ж, вибачте, маразм…

  В Україні для того, щоб нарахувати зарплату, потрібно окремого бухгалтера. Я вже мовчу про ПДВ та прибутковий…

  В мого брата фірма з одним працівником (ним же) — так в нього вже голова кипить від цієї бухгалтерії… А ще ж потрібно встигати заробити собі на зарплату та на податки…

 8. Ірина:

  Скажіть, будь-ласка, який порядок виплати соц допомоги при вагітності та пологах, починаючи з січня 2011 року. Я в дикретній відпустці з 17.01.2011р. По старому закону виплата повинна була б здійснитись в першу виплату заробітньої плати. чи помінявся закон щодо терміну виплати соцдопомоги в даному випадку в 2011 році? і що потрібно робити коли підприємство не виплачує (затримує) виплату?

 9. SergRa:

  Це якась дурня! Якщо це Мінпраці придумав – їх треба повиганяти, бо бухгалтерами не працювали і Законів не знають! Це явне порушення Законодавства. Існує поняття «Оподаткований місячний дохід», а не «півмісячний».
  Як на мене потрібно нараховувати все як і раніше: в аванс перераховуєм як показано в прикладі, а за 2-гу половину робимо відрахування з усієї зарплати (з урахуванням пільги) та перераховуєм до бюджету за мінусом сум сплачених в аванс!
  Тобто з прикладу: за першу половину місяця (аванс) залишаємо як є; за 2-гу половину: утримуєм єдиний внесок 36 (3,6%), ПДФО 74,03( (1000-470,5-36)*15%). Відповідно й перераховуєм у день виплати зарплати 01.02.11 єдиний внесок: 36 -15,16=20,84; ПДФО 74,03-60,88=13,15 грн. Те саме й з нарахуванням на ЗП.

 10. Наталья:

  Огромное спасибо за Вашу роботу, все понятно «как манная каша без комочков»

 11. Татьяна:

  Огромное Вам спасибо за доступно изложенную информацию!

 12. kafirra:

  Однако — Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу — в статье ни слова про удержанный Єдиний внесок, а конкретно говорится, что доход уменьшается на «165.1.5. сума внесків на обов’язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;, и в ст.165.1.6. сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом;, т.е начисления на фонд зар.платы. С этим что делать???? Получается на удердания базу не уменьшаем

 13. Катя:

  Ирина, декретных Вам, скорее всего, еще долго не видеть.
  Только недавно в Минюсте была утверждена Заява-розрахунок и все кинулись в СС с этими заявками.
  Также работники СС сообщили, что у них перед предприятиями Украины оооочень большой долг, а денег, как известно, нет.
  Исходя из этого всего, необходимо проследить, чтоб в течении 10 дней после предъявления больничного на предприятие, бухгалтер заполнил и подал на Вас Заяву и ждать финансирования от СС.

 14. Марія:

  Хочу також розчарувати на рахунок декретних, їх крім того, що не дочекаєшся так ще й з них утримують ПДФО.Як Вам новий податковий кодекс?

 15. Однако – Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Тобто, сума утриманого єдиного внеску не є доходом, а отже не може оподатковуватися ПДФО.
  Це, усього лише, ще один аргумент в підтримку точки зору, що викладена у статті.

 16. Тарас:

  Дуже дякую!

 17. Elena:

  Получается, что НСЛ применяется не ко всей зп, а за вычетом аванса?

 18. Elena:

  Читала на других сайтах примеры расчета зп и аванса. Что касается аванса, все идентично.А при удержании с зп бралась вся сумма оклада за весь месяц, удерживался ЕСВ и НДФЛ с учетом НСЛ. А к уплате шла суммма за вычетом ранее уплаченых взносов из аванса. Для ЕСВ разницы нет, а для НДФЛ выходит переплата. Какой способ правильней?

 19. У прикладі ПСП застосовується до другої частини заробітної плати для зручності у розумінні. Із законодавчої точки зору це не правильно, проте чи впливає це на кінцевий результат?
  1000 — 3,6% = 964
  (964 — 470,5) * 15% = 74,025
  У моему прикладі:
  60,88 — ПДФО, утриманий з авансу.
  13,14 — ПДФО із зарплати за другу половину місяця.
  60,88 + 13,14 = 74,02. Ви маєте на увазі переплату у розмірі 0,005 грн.? Чи я вас неправильно зрозумів.
  Поясніть будь ласка на прикладі.

 20. Elena:

  Вот пример, про который я писала
  Если у вас оклад стоит 945 грн., то расчет аванса и зарплаты выглядит след. образом (возьмем дату выплаты аванса 21,01,2011 г., 40 часовая раб. неделя со всеми гос. праздниками и т.д., класс опасности 23 (37,26%)))

  Начислено аванса:(945/19)*13 = 646,58 грн
  Удержано ЕСВ с з/п: 646,58*3,6% = 23,28 грн
  Удержано с ФОТ ЕСВ: 646,58*37,26% = 240,92 грн
  НДФЛ: (646,58-23,28)*15% = 93,50 грн.

  оплатили и начисляем зарплату, например 07,02,2011 за январь 2011 г.
  Начислено 945,00 грн (Коэффициент инфляции не знаю пока, но не забываем про него)
  Удержания ЕСВ с з/п 945,00*3,6% = 34,02 грн
  Удержания ЕСВ с ФОТ 945,00 *37,26% = 352,12 грн.
  НДФЛ (945,00-34,02-470,50нсл)*15% =66,07 грн.

  Итого: НДФЛ = 66,07-93,50 = -27,43 ПЕРЕПЛАТА
  ЕСВ 3,65 = 10,74 (к уплате)
  ЕСВ 37,26% = 111,20 (к уплате)

  соответственно НДФЛ уже не платите (в зарплатные платежи) и минусуете его в платежах февральского аванса.

 21. Elena:

  Вот пример, про который я писала
  Если у вас оклад стоит 945 грн., то расчет аванса и зарплаты выглядит след. образом (возьмем дату выплаты аванса 21,01,2011 г., 40 часовая раб. неделя со всеми гос. праздниками и т.д., класс опасности 23 (37,26%)))

  Начислено аванса:(945/19)*13 = 646,58 грн
  Удержано ЕСВ с з/п: 646,58*3,6% = 23,28 грн
  Удержано с ФОТ ЕСВ: 646,58*37,26% = 240,92 грн
  НДФЛ: (646,58-23,28)*15% = 93,50 грн.

  оплатили и начисляем зарплату, например 07,02,2011 за январь 2011 г.
  Начислено 945,00 грн (Коэффициент инфляции не знаю пока, но не забываем про него)
  Удержания ЕСВ с з/п 945,00*3,6% = 34,02 грн
  Удержания ЕСВ с ФОТ 945,00 *37,26% = 352,12 грн.
  НДФЛ (945,00-34,02-470,50нсл)*15% =66,07 грн.

  Итого: НДФЛ = 66,07-93,50 = -27,43 ПЕРЕПЛАТА
  ЕСВ 3,65 = 10,74 (к уплате)
  ЕСВ 37,26% = 111,20 (к уплате)

  соответственно НДФЛ уже не платите (в зарплатные платежи) и минусуете его в платежах февральского аванса.
  Возможно, здесь неправильно взят период, за который выплачивается аванс?

 22. Ігор:

  Скажіть будь-ласка чи можна виплачува заробітну плату 1 раз в місьць, але повністю авансом?

 23. слава:

  Як нараховувати зарплату на 0.5 ставки

 24. Ольга:

  Чудовий приклад,але як бути коли нараховується мінімальна заробітна плата за місяць?Наприклад нараховуємо аванс 500,00 ПСП до авансу не застосовуєм,єдиний внесок 500*3,6%=18 ПДФО (500-18)*15%=72,30.А от коли проводимо нарахування повністю за місяц отримуємо 941*3,6%=33,88 ПДФО (941-33,88-470,50)*15%=65,49.В кінцевому результаті ми з людини утримали більше податку 72,30-65,49=6,81.Як всеж таки утримати ПДФО з авансу?

 25. Elena, у вас вийшла переплата, оскільки ви порахували робочі дні, які входять до перших 21 дня місяця. У своєму прикладі я взяв робочі дні, що входять до пергих 15 календарних днів місяця.
  Ольга, якщо виходить переплата, вона, звісно потім коригується при сплаті наступних платежів.
  Ігор, можна виплачувати заробітну плату за першу половину місяця.
  слава, так само. у наступному місяці коригувати переплату.

 26. Еріка:

  Дякую за детальне роз’яснення, кращого ніде не найти!
  Хочу лише уточнити кількість днів за які виплачуємо
  аванс.Чи завжди це 15 днів? А якщо виплата авансу і сплата податків 20 числа? І чи у відомостях
  на отримання грошей за першу пол.місяця має стояти сума з копійками ( з вашого прикладу 345,01грн.)?

 27. Виплатити 20 числа ви можете аванс, що був нарахований за 15 днів, або 19. Головне притримуватися рамок, що встановлені у статті 115 Кодексу законів про працю України та статтею 24 Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995.
  А чому без копійок?

 28. ivan:

  Добрый день.
  Скажите пожалуйста, как высчитать ЗП, когда «грязная» становит 5500 грн.
  Если можно распишите пожалуйста.
  Заранее благодарен

 29. Наталия:

  будь-ласка дайте розяснення…. оклад 1116 грн., надбавка 558 грн. (тобто зарплата за лютий 1674 грн.) плюс нарахували премію за минулий місяць, тобто за січень 2790,40 грн. є заява на застосування соц.пільги (троє неповнолітніх дітей)… як правильно здійснити розрахунок зарплати та відрахувань з зарплати і виплату на руки?

 30. ivan:

  Не могу дождатся ответа. Работаю в ООО «…» Киев.

 31. ivan, 5500 * 3,6% = 198 (утриманий ЄСВ). 5500 * 36,76% (відсоток залежить від класу професійного ризику) = 2 021,8 (нарахований ЄСВ). 5500 — 198 = 5 302 (база оподаткування ПДФО) 5 302 * 15% = 795,3 (ПДФО)
  Заробітна плата на руки = 5500 — 198 — 795,3 = 4506,7 грн.
  Наталия, в тому разі, якщо ваша зарплата становить 1674 + 2790,40 = 4464,4 ви не маєте права на податкову соціальну пільгу. Оскільки граничний розмір заробітної плати для застосування ПСП особі, яка має трьох неповнолітніх дітей складає 1320 * 3 = 3960,00 грн. В цьому разі розрахунок буде такий самий, я к і в попередньому випадку.

 32. ivan:

  Дякую, дуже вдячний за відповідь.
  Успіхів Вам:)

 33. Наталия:

  дякую за відповідь… тільки я так розумію зарплату потрібно було розбити на аванс та зарплату у кінці місяця?… тобто бухгалтерія здійснила виплату авансу у розмірі 1000 грн. а в кінці місяця лише 378 грн., а згідно чинного законодавства виплачується двічі за відпрацьований час, тобто аванс — за 11 днів, і зарплата за 9 днів

 34. Вибачте мене за неправильну відповідь. У тому разі, якщо ваша зарплата становить 4464,4 та ви маєте троє неповнолітніх дітей, ви не маєте права на податкову соціальну пільгу.
  У цьому разі розрахунок буде такий самий, як у випадку з Іваном.
  Я помилився, тому що спочатку зробив розрахунок із заробітної плати у сумі 2790,40, а потім просто підставив іншу цифру 4464,.
  Текс відповіді я змінюю.

 35. Ірина:

  Як правльно нарахувати аванс коли є аліменти?

 36. Наташа:

  Дуже зрозуміле роз»яснення — мабудь найкраще. Підскажіть будь ласка якщо в січні, лютому 2011 р. не виплачувався аванс то як це можна виправити по документах, якщо ні, то що можна в такому випадку зробити

 37. Алёна:

  Можна ли отказаться от получение аванса?

 38. Світлана:

  Скажіть, а якщо у мене працюють 4 людини, троє з яких користуються ПСП у розмірі 150% +100% на себе, тобто ПДФО не платять, що тоді робити з авансом?

 39. Ірина, не спеціаліст в даному питанні.
  Наташа, думаю, що вам ніде взяти банківську виписку заднім числом.
  Алёна, знаю один такий приклад. Охорона праці при перевірці оштрафувала, мовляв у законодавстві такої можливості не передбачено.
  Світлана, раджу почитати ось цю тему на бухфорумі. Там є цікава стаття щодо цього випадку. Проте, я впевнений, що податкова іншої точки зору.

 40. Лена:

  Дякую, дуже зрозуміло все написано. А як це буде виглядати в паперовому вигляді ?Чи показувати у платіжній відомості за І пол.місяця тільки суму до видачі( 345,01)Чи в розрах.плат.відом.розраховувати з/п за І пол.місяця ці 8 днів і робити всі утримання по формі ? Допоможіть розібратись до кінця!!!

 41. Юлія:

  Доброго дня! Я раніше нараховувала заробітну плату за місяць (приблизно) і сплачувала 50% податків; решту — дораховувала в кінці місяця. Аванс проводила (по 500,00 грн.), але не виплачувала.
  Скажіть, будь-ласка, як бути. Аби було все правильно. Наразі нараховую заробітну плату за березень.
  Нараховую мінімальну заробітну плату (відповідно на 01 березня поки ще 941,00 грн.). Деяким працівникам нараховую премію (30%), планую проводити індексацію (цього раніше не робила, але регулярно, відповідно до закону збільшувала заробітну плату). Кілька працівників мають право на соц.пільгу відповідно до ст. 169 ПКУ (в одних по 2 маленьких дітей дітей або самі працівники-студенти). Клас ризику 22 (ЄСВ = 37,19%). Як це правильно зробити?

 42. Юлія:

  До речі, так робити, як це робила я раніше, мені порадила бухгалтер з 35-річним стажем. Мовляв, на папері все оформлено (аванс), податок сплачений (авансовий платіж хоча б якась сума в межах норми), а працівники отримують не 500 і 340, а 840 грн. одразу — що приємніше. Цього року вона йде на пенсію, а вести облік мені.

  Особливо мене цікавить питання про застосування ПСП. Оскільки раніше нараховувала зарплату за весь місяць і застосовувала ПСП, то прибуткового податку з них не стягувалось (оскільки їх дохід був меньше граничної норми), а тепер як бути?

 43. Оксана:

  Скажіть будь-ласка на скільки правильний такий варіант: під час нарахування авансу(при ставці 1000 грн з соц пільгою) 500 грн я ПДФО не рахувала і не платила, за другу половину місяця я з усієї суми зарплати (1000 грн)вираховувала ПДФО і тоді ж оплачувала. Також цікавить за березень зарплата, при розрахунку ПДФО яку мін.зарплату віднімати- 941 грн чи 960( з 1 квітня. Дякую наперед!

 44. Марго:

  Чи буде нараховуватися пільга на ПДФО, якщо зарплата 5500 за місяць?

 45. Марго:

  Допоможіть ще,будь ласка!
  Якщо зарплата 900 грн, і робітник має двоє дітей до 18 років, то ПФДО=0?

 46. Галина:

  Підкажіть будь ласка, як правильно нарахувати аванс і зарплату та утримати податки, якщо посадовий оклад 960 грн. та застосовується податкова соц.пільга

 47. Оксана, на ваше питання:

  при розрахунку ПДФО яку мін.зарплату віднімати- 941 грн чи 960( з 1 квітня)

  Можна відповісти так: при розрахунку ПДФО віднімається не мінімальна зарплата, а сума податкової соціальної пільги, яка в 2011 році становить 470,5 грн. (для звичайної 100% пільги, для 150% — 705,75, для 200% — 941 грн).

 48. Марго: так, ПДФО в кінці місяця = 0. Але при виплаті авансу пільга не застосовується, тому при виплаті авансу потрібно платити 15% від суми авансу… Не в курсі, як дану ситуацію коментують в податковій (задавав питання на гарячу лінію на початку року — тиша, ще не знали тоді), оскільки в результаті виходить значна переплата по прибутковому податку…

 49. Елена:

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно посчитать перечисления и что платить.
  У меня два рабочих притяни на ставку 505грн. Один за месяц отработал 14 дней, другой 8 дней. В пенсионном дали такие проценты 37,19% и 3,6% сказали посчитать от зарплаты и перечислить. И это все или еще что-то платить.

 50. віта:

  будь-ласка дайте розяснення…. оклад 1116 грн., надбавка 558 грн. (тобто зарплата за лютий 1674 грн.) плюс нарахували премію за минулий місяць, тобто за січень 2790,40 грн. є заява на застосування соц.пільги (троє неповнолітніх дітей)… як правильно здійснити розрахунок зарплати та відрахувань з зарплати і виплату на руки?

 51. Оксана:

  здраствуйте, у меня вопрос, я пропустила одного человека в списке когда начисляла аванс, иетественно не выплатила — выплачу все и перечислю (удержания)с основной з/п, это считается грубой ошибкой?

 52. Евгения:

  Віта! А Вам аванс видають, чи одразу всю зп за місяць? Якщо одразу всю, то розрахунок такий:

  Дохід за лютий=1674+2790,4=4464,4грн
  Утримання до ЄСВ=4464,4*0,036=160,72грн
  ПСП=0, оскільки дохід за місяць у розмірі 4464.4грн перевищує граничний розмір (у Вашому випадку граничний розмір=1320*3=3960грн)
  ПДФО=(4464,4-160,72)*0,15=645,55грн
  ЗП на руки=4464,4-160,72-645,55=3658,13грн

 53. Людмила:

  Чи вираховують гроші із мінімальної . ставка 945 на руки отримую 860 це правильно

 54. Людмила, ЭСВ із заробітної плати 1152 грн повинен бути 3,6% — 41,47 грн. У вас — 41,66 грн. такий внесок, ук вказано у вас буде із заробітної плати 1157,22 грн. Десь загубилося 5,22 коп )))

 55. Леся:

  Підкажіть, як правильно сплатити ЄСВ якщо ставка 1000 ,але працює людина 0,25 ставки??Його потрібно вирахувати з суми 250 чи з мінімальної??Дякую

 56. Оксана:

  Підскажіть будь ласка , якщо людина працює по ЦПД , наприклад заробітна плата в місяць 1020 грн. Як нараховувати єдиний соціальний внесок та ПДФО.
  Утримання :1020 грн. *2,6% = 26,52
  1020грн. -26,52 грн. * 15% ПДФО = 149,02 грн.
  На руки 1020-26,52-149,02= 844,46 грн.
  Нарахування 1020 грн. * 34,7% = 353,94 грн.

 57. Правильно. Тільки не заробітна плата, а винагорода за цивільно-правовим договором. Слід сказати, що можливість зменшувати базу оподаткування пдфо на суму єдиного соціального внеску для винагороди за цивільно-правовим договором, з’явилася із вступом в силу Закону №3609 та внесенням відповідних змін у пункт 164.6 Податкового кодексу. Раніше такої можливості не було.

 58. Sergey:

  подскажите, как правильно произвести расчёты от суммы «на руки», наример на руки 1000 грн и 15000 грн.?
  какой будет оклад?

 59. Із сумою на руки 1000 грн. начебто все просто. Йдемо знизу догори. Робимо пропорції.
  Спочатку визначаємо базу оподаткування ПДФО 1000 — 85% х — 100%; х = (1000,00 * 100)/ 85 = 1176,47
  Тепер визначаємо базу для єдиного соціального внеску, тобто нараховану заробітну плату 1176,47 — 96,4% х — 100%; х = (1176,47*100)/96,4 = 1220,40 грн.
  Із сумою 15 000,00 грн. буде складніше. Тут маємо прогресивну ставку податку на доходи фізичних осіб, про неї, до речі можна почитати у статті про розрахунок заробітної плати більше нііж десять мінімальних.
  З 01.04.2011 року мінімальна заробітна плата складає 960,00 грн. Тобто 10 мінімальних заробітних плат складає 9 600,00 грн.
  Визначаємо базу оподаткування ПДФО 9 600,00 — 3,6% = 9254,4 грн.
  Утримуємо ПДФО 9254,4 — 15% = 7866,24 грн. У складі 15 000,00 грн. суму 7866,24 грн. ми отримуємо після обкладення ПДФО у розмірі 15%
  15 000,00 — 7866,24 = 7 133,76 — ця сума у нас обкладалася ПДФО по ставці 17%.
  Далі можна було б зробити як в першому прикладі, проте тут ще є максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску, яка складає 15 прожиткових мінімумів. З 01.04.2011 розмір прожиткового мінімуму становить 960,00 грн. 960,00 * 15 = 14 400,00
  Тобто нам треба пройти ще два етапи.
  14 400,00 — 9 600,00 = 4 800,00 грн. Це залишок суми, яка обкладається ЄСВ.
  4 800,00 — 3,6% = 4627,2
  4627,2 — 17% = 3840,58 грн. — заробітна плата на руки.
  Тепер залишився третій етап, зробити розрахунок для останньої частини заробітної плати.
  15 000,00 — 3840,58 — 7866,24 = 3293,18
  Із цієї суми у нас не утримувався єдиний соціальний внесок. З неї утримувався тільки ПДФО. Отже
  3293,18 — 83% х — 100%; х = (3293,18*100)/83 = 3967,69 грн.
  Тепер отримуємо нашу нараховану заробітну плату, яка складається з трьох частин 9 600,00 + 4 800,00 + 3967,69 = 18367,69 грн.
  Такий розрахунок я роблю вперше, можливо десь помилився.

 60. ponomarenko:

  Підкажіть, будь-ласка.
  У мене ставка 1500 грн. Пільга на 2 дітей.
  Аванс 750 грн.ЄСВ 3,6% — 27 грн. ПДФО 15% — 108,45 грн.( 750-27)*15%
  Друга половина: 1500 грн. ЄСВ 3,6% — 54 грн. ПДФО — 75,75грн. (1500-54 -470,5*2)*15%
  На Суму переплати 32,70 я зможу в наступному місяці зменшити ПДФО аванса.
  Чи вірний розрахунок і що саме робити з переплатою?
  І ще одне, я в попередньому місяці застосувала податкову соціальну пільгу до авансу, але в цілому за місяць розрахунки вірні, чого очікувати?
  ДУЖЕ ЧЕКАЮ ВІДПОВІДІ!!!
  НАПЕРЕД ВДЯЧНА ЗА УВАГУ!

 61. ponomarenko:

  І ще одне запитання.
  Оформлення виплати авансу здійснювати рівнозначно як і виплата основної заробітної плати (розрахунково-платіжною відомістю з вказанням всих податків та зборів) чи звичайною відомістю на виплату грошей без відображення в обліку податків та зборів?
  якщо другий варіат вірний, то аванс видавати «брудний» наррахований чи «чистий» без податків?

 62. 1. Так, на суму переплати в наступному місяці зменшуєте податок на доходи фізичних оосіб аванса.
  2. Якщо податковці під час перевірки це помітять, то скоріше за все постараються застосувати статтю 127 Податкового кодесу, яка передбачає штраф у розмірі 25% від суми податку, який було недоплачено в бюджет.
  3. Правильно буде видавати аванс чистий, тобто без податків.

 63. пп, при виплаті податків за місяць не забудьте, що ЄСВ за аванс ви вже сплачували

 64. ponomarenko:

  ДУЖЕ ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ!

 65. Милена:

  Подскажите пожалуйста, все ли я делаю правильно.
  Зарплата 1000 грн, в месяце 21 раб день, за 11 дней(первую половину месяца, то есть аванс) =524грн.
  ЭСВ на фонд 524 х 37,26%=195,24
  ЭСВ с сотрудника 524 х 3,6%=18,86
  Налог на доходы физ особ (524-18,86) х 15%=75,77
  на руки 524-18,86-75,77=429,37
  За вторую половину месяца 476 грн
  476 х 37,26%=177,36
  476 х 3,6%=17,14
  (476-17,14) х 15;%=68,83
  на руки 476-17,14-68,83=390,03
  Такие платежы я делаю первый 21числа, второй 6 числа.
  Правильно ли это? Ибо есть сомнения.
  И еще вопросик есть, если в месяце например не 21 раб день как в моем примере, а 22 например, нужно ли делать каждый раз разбивку суммы, то есть уже за первую половину из 500 грн высчитывать и за вторую половину месяца тоже из 500гр, потому что я делаю каждый месяц по первой схеме, независимо сколько получается рабочих дней. Буду очень благодарна за ответ!

 66. Розрахунок правильний. По другому питанню проблем виникнути не повинно. Виходить, що ви за першу половину місяця утримуєте та перераховуєте податків дещо більше, оскільки утримуєте з суми 524,00 грн., а не з 500,00 грн. Головне щоб не менше. 🙂
  Проте, правильно було б все таки виплачувачувати за фактично відпрацьований час. Тобто, якщо у першій половині місяця відпрацьовано 11 робочих днів, то і виплачувати треб 500,00 грн.

 67. Милена:

  Большое спасибо за ответ!:-) Вы меня успокоили:-)

 68. Таня:

  Добрий день,в мене зарплата за вересень 2011 року становить 960 гривень в мене 2 неповнолітніх дітей,з 1 по16 нараховано аванс за 12 робочих днів в кінці місяця зарплата. Розпишіть будь ласка які розрахунки будуть і скільки я отримаю зарплати на руки, Наш бухгалтер нехоче нічого пояснити

 69. Є нюанси. Чи писали ви заяву на застосування податкової соціальної пільги?

 70. Светлана:

  Подскажите пожалуйста, если у сотрудника заработная плата с января по август (в каждом из этих месяцев) не превышала 1320,00грн. и в этих месяцах применялась налоговая льгота 100%, а до конца года зарплата будет гораздо больше (льгота применяться не будет) и за год получится сума больше чем 15840грн=1320грн*12месяцев, подлежит ли перерасчету сумма недоплаченного налога?

 71. Не зовсім зрозумів, по якій причині виникне недоплата податку.
  Взагалі перерахунок ПДФО регламентується п.169.4.2 ПКУ, згідно якого перерахунок проводиться:
  вкінці року;
  під час проведення розрахунку ПСП у разі зміни місця її застосування;
  під час припинення трудових відносин.

 72. таня:

  так заяву на соціальну пільгу писала

 73. У вересні 22 робочі дні. Заробітна плата за один день складає 960/22=43,64 Заробітна плата за першу половину місяця за 12 відпрацьованих днів 43,64*12=523,68
  Утримуємо єдиний соціальний внесок 523,68-3,6%=504,83
  Утримуємо ПДФО 504,83-15%=429,11
  Заробітна плата за другу половину місяця 960-523,68=436,32
  Утримуємо єдиний соціальний внесок 436,32-3,6%=420,61
  Застосовуємо податкову соціальну пільгу та утримуємо податок на доходи фізичних осіб 420,61 — 470,5*2=420,61-941. ПДФО до сплати за другу половину місяця немає.
  Тепер розрахуємо, чи повинні ви взагалі платити ПДФО 960-3,6%=924,44. Виходить, що база оподаткування ПДФО менша ніж податкова соціальна пільга, яка складає 941 грн.
  Конкретно по вам виникає переплата ПДФО в розмірі 504,83*15%=75,72. Ця переплата повинна у наступному місяці ваш податок на доходи фізичних осіб за першу половину місяця.
  Отже, у вересні ви повинні отримати на руки 429,11 (з.п. за першу половину місяця) + 420,61 = 849,72

 74. Світлана:

  Новостворене приватне підприємство на загальній системі без ПДВ.

  Які стандартні документи треба завести ( наприклад журнал наказів, вхідної та вихідної кореспонденції і т.д).

 75. валя:

  мой папа работает трактористом у лесхосе его зарплата за месяц 5770грн. обясните подробно какие отчисления (сумма) должна бить

 76. 5 770 — 3,6% = 5562,28
  5562,28 — 15% = 4727,94.
  Приблизно стільки повинен отримати ваш тато на руки.

 77. Тетяна:

  Добрий день! В мене найманий працівник працює з 01 вересня 2011 року. Хочу нарахувати йому заробітну плату. (приватний підприємець на єдиному податку). Клас професійного ризику 27 (37,45%). По цивільно-правовому договору працює за сумісництвом на мінімальній заробітній платі (960:2). Чи потрібно платити аванс? розрахунків ще ніяких не проводили. І чи можна провести їх в останній робочий день?

 78. Тетяна:

  І чи застосовується ПСП для працівників за сумісництвом?

 79. Людмила:

  Де взяти взірець відомості нарахування заробітної плати???

 80. Цивільно-правовий договір передбачає оплату по факту виконання роботи (підписання акту приймання-передачі і т.п.), а також наявність певних обємів чи термінів робіт. Якщо працівник у вас працює постійно, то такий цивільно-правовий договір вважається трудовим договором.

  Працювати по сумісництву і по цивільно-правовому договору неможливо — ви щось переплутали.

  Якщо вважати, що працівник працює по трудовому договору, то потрібно такий трудовий договір реєструвати в ЦЗ та в податковій і платити за такого працівника половину ставки єдиного податку. ПСП може застосовуватися лише за одним місцем роботи — потрібна довідка із основного місця роботи працівника, що він там не користується ПСП.

  Згідно закону заробітну плату потрібно виплачувати двічі на місяць — за першу половину місяця (так званий «аванс») та за другу половину місяця. Крім того, при кожній виплаті потрібно перераховувати податки (ЄСВ та ПДФО) і ПСП до «авансу» не застосовується — по результатах місяця виникає переплата, яку в наступному місяці не доплачуємо до авансу і так далі.

 81. Тетяна, за цивільно правовим договором ви платите працівнику не заробітну плату, а винагороду за цивільно — правовим договором. Податкова соціальна пільга до винагороди за цивільно — правовим договором не застосовується. Винагороду ви виплачуєте так, як визначили у цивільно-правовому договорі.
  Людмила, тут подивіться. Бланк називається «відомість обліку розрахунків з працівниками».

 82. Тетяна:

  Так, справді дуже дякую. Договір я сплутала, він уже зареєстрований у центрі зайнятості (трудовий договір).

 83. Тетяна:

  підскажіть. Плачу найманому працівнику заробітну плату за вересень готівкою. Чи мені потрібна чекова книжка, заявка на отримання готівки, чи просто з виручки я плачу заробітну плату, а вже податки із поточного рахунку?

 84. Можете платити готівкою. Працівник розписується у відомості нарахування та виплати заробітної плати,що він отримав гроші. Податки та єдиний соціальний внесок можете платити як з вашого рахунку так і готівкою в касу банку.

 85. Тетяна:

  Дякую за відповідь. І ще одне запитання: чи можу я виплачувати аванс 15 числа місяця (згідно відпрацьованого часу), а заробітну плату 30 числа.

 86. А якщо у місяці буде 31 день? Виходить, що ви будете платити заробітну плату наперед. Проте, все ж таки, це не суперечить нормам КЗоТУ та Закону України «Про оплату праці».

 87. Тетяна:

  Людина працює за сумісництвом, заробітна плата — 505,00 гривень? як розрахувати аванс в жовтні місяці, платити буду 15 числа? як провести сам розрахунок на руки і податків?

 88. Розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати сумісників нічим не відрізняється від загальновстановленго порядку.

 89. вікторія:

  Скажіть, будь ласка, мені нараховують 1500грн.Скільки вираховують на фонди?Скільки платять податки з зарплати?Скільки я отримаю чистими?Дякую!

 90. 1500,00 — 3,6% = 1446,00
  1446,00 — 15% = 1229,1

 91. Віктор:

  Чи можливо відмовитись від авансу? Щоб отримувати тільки зарплату? І який порядок відмови?

 92. Бачив обговорення цього питання на багатьох бухгалтерських форумах. Всі приходили до висновку, що законодавством такої можливості не передбачено. Хоча, можливо, з того часу щось змінилося.

 93. Олексій:

  Дуже дякую! Для новачків(як я) — найкраща стаття на цю тему.

 94. Світлана:

  Будб-ласка,подайте приклад нарахування та виплати прибуткового податку з авансу та зарплати при ставці 0,5 мінімальної зарплати (520.00 грн)Заява про ПСП в розмірі 100 % є.Адже в такому випадку переплату ПДФО в наступні періоди не перекриєш.
  Бачила на сайті подібне запитання, але відповіді на нього не знайшла.

 95. Яна:

  Добрий день поясніть будь ласка які відрахування будуть з моеї зарплати.(зарплату отримую один раз (без аванса)),заврплата 1520 грн маю двох дітей до 18 років. заяву написала,який буде розрахунок на жовтень,і який розрахунок якщо розділять на аванс і зарплату.

 96. У вас завжди буде невелика переплата. Вона зменшиться, коли у наступному місяці при виплаті авансу у вас знову вийде податок на доходи фізичних осіб до сплати.

 97. Євгенія:

  Доброго дня! Питання : Які нарахування та виплати треба здійснити по листку непрацездатності по вагітності та пологах працівника з окладом 980,00грн. і в який термін?

 98. Світлана:

  За моїми розрахунками: при зарплаті за жовтень 520.00
  аванс — 200.00
  утримання 3.6%- 7.20
  ПДФО — (200.00 — 7.20) х 15% =28.92.
  нарахування — 36.78% — 73.56
  до видачі — 163.88

  зарплата — 320.00
  утримання 3.6% — 11.52
  ПДФО — 320.00 — 470.50 — 11 52 = — 162.02 х 15 % =0
  нарахування 36.78% — 117.69
  до видачі — 308.48

  то на яку конкретно суму зменшитьсч переплата ПДФО в листопаді?за рахунок чого?

 99. Світлана, розраховуючи ПДФо за другу половину місяця, слід рахувати наступним чином:
  520,00 — 3,6% = 501,28
  (501,28 — 470,5) * 15% = 30,78 * 15% = 4,62
  За результатами місяця ви повинні сплатити ПДФО 4,62 а не 28,92, як сплатили. Ваша переплата 4,62 — 28,92 = -24,3
  При утриманні ПДФо з авансу у наступному місяці ви можете зменшити суму, яку будете перераховувати на суму переплати.
  Про таку точку зору можна також почитати у цій темі на бухфорумі.
  Євгенія, це дуже велика тема для окремої статті. Колись вже була така. Читайте Допомога по вагітності та пологах. Розрахунок декретних, бухгалтерський облік, призначення, звітність та відшкодування

 100. МАША:

  Дякую за детальне роз’яснення, кращого ніде не найти!

 101. Євгенія:

  Дякую за допомогу!

 102. Світлана:

  Дякую за роз’яснення

 103. Катя:

  Добрий день!Підскажіть будь-ласка.У мене працівник звільняється.Вона щойно вийшла з відпустки,тож ніякої компенсації за невикористану відпустку не може бути,як у даному випадку мені розрахуватися з цим працівником?

 104. Просто розраховуєте та виплачуєте заробітну плату за фактично відпрацьований час у місяці звільнення.

 105. МАША:

  Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. У меня зять работает на частника, он мне сказал что начальник каждый месяц просит у них по 400 грн. на налоги, типа он сам за них платит. Так как мой зять сам обеспечивает семью(жена не работает) и есть двое детей до 18 лет, он не должен платить, не так ли? Но опять же, я узнала что он (начальник) зарегистрировал всех рабочих (их 10) как частников.Теперь мой вопрос, должен ли мой зять платить налоги? И ещё, у него стаж идёт если он зарегистрирован как частник, а в трудовой ничего не написано?

 106. Якщо ваш зять зареєстрований приватним підприємцем, то він повинен мати на руках документи, які підтверджують його державну реєстрацію як субєкта підприємницької діяльності. Якщо він на єдиному податку, то приблизно стільки він повинен платити щомісяця. Сюди входить сума єдиного податку та єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду.

 107. Света:

  Здравствуйте! Помогите пож, нужен расчет з/платы «на руки» и отчисления в ПФ с 01.01.2011 по 30.09.2011.
  Оформлена офиц. на ставку з/пл=минимальная. Имею 2-х малолетних детей, заявление на льготу писала. З/пл 2 раза в месяц.
  Спасибо.

 108. Юлия:

  При розрахунку авансу Ви написали — до 15 числа включно працівник відпрацював 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 = 8 робочих днів. Але в розрахунку 15 число Ви не враховували. Чи малось на увазі — до 15 числа, включно з роб.днем 14?

 109. Женя:

  Скажіть будь ласка, як зробити проводки зарплати і нарахувань нараховано за вересень, а виплачено 5 жовтня, щоб не було боргу і як відобразити у фінансовому звіті.

 110. Наталя:

  Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, чи застосовується ПСП для всіх працюючих членів родини. Ми з чоловіком працюємо в різних підприємствах, я — недавно. Бухгалтер чоловіка просить довідку, що я не отримую ПСП у себе на фірмі, щоб нарахувати таку йому. Є двоє неповнолітніх дітей. І ще одне питання: при нарахуванні зар. плати найманому працівнику ФО підприємця по трудовому договору використовується рохрахунок поданий у вашій статті, чи є якісь відмінності?

 111. 1. Чоловіку, я так розумію, хотять нарахувати пільгу на двох дітей. Тоді їм дійсно потрібна довідка, що ви не отримуєте пільгу на двох дітей у себе на роботі.
  2. Відмінностей немає. Розрахунок для всіх однаковий.

 112. Ярина:

  Ввели погодинну оплату праці для директора. Нарахований аванс — 112грн, та з/п — 112грн. Підкажіть, як у такому разі сплачується прибутковий податок ?

 113. Алена:

  Подскажите пожайлусто, если я ПДФО перечесляю в первую половину месяца полностю с учетом ПСП, правильно ли это?? и у меня получается за ноябрь 2011г. ПДФО 68,56грн.

 114. Маргарита:

  Я предприниматель-единщик.Приняла на работу мужа на 0.5 ставки-500грн. с1.10.2011г.Как рассчитать удержания и начисления из з.пл. иможно ли применить НСЛ( это его основное место работы)?

 115. Ярина, ПДФО сплачується під час кожної виплати заробітної плати. Тобто банку, одночасно із платіжним дорученням на перерахування зарплати треба налати платіжку на перерахування ПДФО.
  Алена, таким чином у вас на дату перерахування виходить переплата, яка з’їдається пдфо нарахованим у другій половині. Так роблять, проте під час виплати заробітної плати за другу половину місяця слід буде дати банку платіжку на символічну 1 грн. сплати пдфо до бюджету.
  Маргарита, утримання та нарахування розраховуються так само, як у статті. Податкову соціальну пільгу застосувати можна (у разі якщо це його єдине місце роботи, якщо ні, то тільки у разі, якщо він не отримує ПСП на іншому місці роботи), проте податкова буде, звичайно проти.

 116. Жанна:

  Доброго вечора! Допоможіть будь ласка вирішить задачу — Водій, посадовий оклад 1300. Перебував 9 робочих днів на лікарняному. Додаткова інформація: зарплата за попередні 6 місяців 11500 грн., кількість робочих днів 135. Стаж роботи 4 роки 7 місяців. Нарахувати за жовтень зарплату, суму утримань, нарахувань та суму до видачі.

 117. Наталия:

  Подскажите,пожалуйста,сумму ЕСВ,сумму подоходного за октябрь 2011 года при отработанном полном месяце при начисленной зпл 14831,25 грн.

 118. Марія:

  Дуже дякую, таких розтлумачень в інтернеті дуже мало, хоча на перший погляд здається все зрохумілим, але коли почала розбиратися, ….., дуже багато засторілої інформації.

  Спасибі!!!!!

 119. Марія, яка саме інформація у статті застаріла? Напишіть будь ласка і я її виправлю. (Окрім, звичайно, розмірів мінімальної заробітної плати, ПСП і таке інше).

 120. Ольга:

  Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Один из наших сотрудников получает мин. з/п + имеет инвалидность, при выплате зарплаты применяем повышенную соц. льготу. Какие штрафные санкции будут применены при проверке, если мы при выплате аванса, этому сотруднику, не платим НДФЛ, а платим его в конце месяца, при выплате полной суммы?

 121. Податківці спробують застосувати до вас статтю 127 ПКУ, у вигляді штрафу в розмірі 25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

 122. Ольга:

  Помогите, пожалуйста, посчитать зп за ноябрь. Ставка 985 грн, аванс за 12 отработанных дней : (537.27-19.34)*15%=77.69 к выплате : 537.27-19.34-77.69=440.24, а что со второй половиной месяца? 985 — 537.27=447.73 Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать с учётом повышенной социальной льготы 705.75 ?

  Спасибо.

 123. Наталя:

  Доброго вечора, допоможіть розібратися в такій ситуації. Моя знайома працює на роботі помічником вихователя рік часу і їй не нараховують індексації і чи взагалі вона має нараховуватись. Чи індексація нараховується не всім?

 124. Любовь:

  Огромное спасибо. Очень доступное разъяснение по этой теме

 125. Ольга, 447.73 — 16,12 — 705.75 = 0. База нарахування ПДФО дорівнює нулю. За місяць у вас виходить переплата по ПДФО по конкретному працівнику. Перплата складає (985,00 — 35,46 — 705,75) * 15% = 36,57 — 77.69 = -41,12. У наступному місяці вона повинна згорнутися, коли у вас виникне ПДФО до сплати за із заробітної плати за першу половину місяця.
  Наталя, індексація повинна нараховуватися всім.

 126. Ірина:

  Підскажіть будь ласка як відрахувати аліменти із заробітної плати

 127. таня:

  Підскажіть будь-ласка чи обов’язково проводити коригування відпускних?

 128. Ірина, стаття на порталі Дт Кт з приводу аліментів.
  Таня, п.10 Постанови КМУ №100 від 08.02.1995 ніхто не відміняв та виключень з нього немає.

 129. Іван:

  Мені помилково не доплачували до зарплати за внене звання доцента. Чи можу я отримати ці доплати за попередні місяці цього року, а також за попередні роки. Де про це прочиати (який на це є закон). Що я маю робити.

 130. Відповідно до пункту 169.4.2 ПКУ за результатами року роботодавець має здійснити перерахунок сум доходів виплачених платнику ПДФО протягом року. Після перерахунку вам можуть виплатити помилково невиплачен кошти. Зверніться до бухгалтерії.

 131. наталія":

  ЗП 1200 грн., премія та вислуга складають 570 грн.- разом виходить 1770 грн. Маю 2-х дітей віком до 18 років. Чи маю я право на соц. пільгу, і який в цьму випадку буде розрахунок ЗП (аванс виплачується). Допоможіть будь-ласка.

 132. Ви маєте право на ПСП на двох дітей. Розрахунок залежить від того, як ваша бухгалтерія рахує заробітну плату. Якщо рахувати бех авансу то ПДФО = (1770 — 3,6% — 941) * 15% = 114,79 Заробітна плата на руки 1770 — 3,6% — 114,79 = 1591,49

 133. ydin:

  Подскажите, пожалуйста! Я бухгалтер, но т.к. у нас всего 3 человека работает (вместе со мной), то с больничными никогда не сталкивалась. А тут сама ухожу в декрет с 07.10.2011г… Никто кроме меня декретными заниматься не будет, т.к. бухгалтер всего один — я. А рожать я буду в Беларуси, поэтому хотела бы побыстрее уехать… Но это к делу не относиться, просто очень переживаю как бы быстрее и правильно начислить и получить декретные.
  Я попыталась предварительно расчитать себе декретные и вот что у меня получилось (пожалуйста, исправьте меня, если я что-то сделала неправильно):
  Т.к. больничный лист в связи с выходом декрет мне обещали открыть 07.10.2011, а он, как я прочитала, открывается на 126 дней, то больничный получится с 07.10.2011 по 09.02.2012г.
  Я планирую свои действия такими:
  1. Я так понимаю, что я должна получить свою заработную плату за 4 рабочих дня октября 2011 г. (с 01.10 по 06.10)
  2. Потом с 07.10 я должна начислить декретные. Для этого я считаю среднедневную заработную плату за 6 месяцев.
  Беру для расчета полные месяца. Больничных у меня не было. Кстати, вопрос, берутся в расчет календарные дни по календарю или за минусом праздничных?!!!!!
  И что берется для расчета, какие доходы? Берется ли для расчета премия и материальная помощь к оздоровлению?!
  — Апрель 2011 г — 3710,00 грн. 30 к.д. (или 29?)
  — Май 2011 г — 4384,00 грн. (в т.ч. премия 674,00 грн.) 31 к.д. (или 28?)
  — Июнь 2011г. — 3710,00 грн. 30 к.д. (или 28?)
  — Июль 2011г. — 4015,00 грн. 31 к.д.
  — Август 2011г. 7619,11 грн. (з-та 1824,99 грн. + матер.доп. на оздоровлення 3510,00 грн + отпускные за август 2011г. 2284,12 грн.) 31 к.д. (или 30?)
  — Сентябрь 2011г. 4215,45 грн. (з-та 2737,49 грн. + отпускные за сентябрь 2011г. 1477,96) 30 к.д.
  Итого за 6 месяцев = 27653,56 грн. (это если считать премию и матер. помощь на оздоровление) / 183 к.д. = 151,11 грн. (среднедневная)
  Если разделить на к.д. за минусом праздничных, то: 27653,56 грн. / 176 к.д. = 157,12 грн.

  Какой расчет правильный??????!!!!!

  Теперь среднедневную з-ту умножаем на 126 к.д. = 151,11 * 126 = 19039,86 грн.
  или 157,12 * 126 к.д. = 19797,12 грн.
  Это такую сумму я получу на руки??!

  Я правильно расчитала?????!!

  Потом, как я понимаю, надо заполнить специальную форму и отнести ее в соцстрах. Они перечисляют деньги на наш р/с (для больничных). Я эти деньги получаю по чеку, приходую в кассе и по ведомости или расходному кассовому ордеру получаю их.
  А надо ли делать какие-то начисления на эту сумму (Единый социальный взнос)?

  Подскажите, пожалуйста!!!!

 134. Вам відкриють лікарняний лист заднім числом?
  1. Так, повинні.
  2. З приводу розрахунку домпомоги по вагітності та пологах є окрема стаття Допомога по вагітності та пологах. Розрахунок декретних, бухгалтерський облік, призначення, звітність та відшкодування.
  Календарні дні не зменшуються на святкові та неробочі (лист МінПраці 13.02.2010 №36/18/99-10).
  Премія та матеріальна допомога на оздоровлення включається до розрахунку.
  Виходить 151,11 ваша середньоденна заробітна плата.
  Єдиниц соціальний внесок на суму допомоги по вагітності та пологах не нараховується (лист ПФУ від 18.02.2011 р. N 3116/03-30)

 135. наталія":

  Допоможіть розрахувати з/п з лікарняними (особлива увага на розрахунок лікарняних). З/п становить 805,91 грн., інтенсивність 402,96, лікарняні 4 дні-243,6 грн, а 5 днів 304,5 грн. Всього виходить 1405,18. Скільки я повинна отримати на руки. Розпишіть все докладно будь-ласка.

 136. Любов:

  Працюю техпрацівником на 0,5 ставки, маю сина 17 років курсант, розлучена. Яку заробітну плату повинна отримувати?

 137. Тетяна:

  Дякую!

 138. Марина:

  Доброго дня!
  Я працюю бухгалтером у бюджетній установі. Більшість працівників (викладачі, бібліотекарі) мають різні надбавки, грошові винагороди за підсумками роботи за рік. Начальство добивається завжди лише надбавки для них, бухгалтерія ж завжди лишається збоку. На які надбавки та додаткові виплати мають право бухгалтери бюджетних установ?
  спасибі.

 139. Марина Н.:

  Доброго дня! У нас працівник звільняєься 31.12.2011 року (вже є заява на звільнення). Працювала в нас з 01.05.2011, з/п 900 грн/місяць (на 0,75 ставки), має 2 дітей до 15 років. При звільненні потрібно виплатити відшкодування за невикористану відпустку та зарплату. Які податки ми повинні сплатити з суми відшкодування?

 140. Олексій:

  Відшкодування за невикористану відпустку виплачувати, звичайно, потрібно. Про неї почитайте у статтіі Грошова компенсація за невикористану відпустку при звільненні. Приклад розрахунку. Це відшкодування прирівнюється до заробітної плати. Отже нарахування та відрахування такі самі.

 141. олег:

  підскажіть будласка я працюю по договорі нараховують мені зарплату1845,00, а отримую на руки 1527,48 за повний місяць, знімають приблизно 17% і так же само знімають в тих хто працюе по трудовій ,але в них е отпуск ,лікарняне,страховка, Чи незабагато в мене знімають оскільки я працюю по договорі,

 142. Татьяна:

  При выплате аванса сотрудникам перечисляю 33.6% ЕСВ на всех, но в числе получающих аванс есть 2 человека инвалиды. Перечисление за инвалидов делаю в зарплату за 2-ю половину месяца. Обязательно ли надо платить за инвалидов и в аванс, или можно расчет делать в зарплату?

 143. Светлана:

  Підкажіть, будь ласка, якщо працівник працює на 0,5 чи 0,25 ставки ЄСВ нараховується на ці 0,5/0,25 його ставки чи на мінімальну з/п у розмірі 1004 грн.?!!

  Дякую за відповідь!

 144. Наталья:

  А якщо банк відмовляється видавати кошти на з/п т.я податки ще не сплачені

 145. Таня:

  Підскажіть будь-ласка, якщо наприклад за січень було нараховано за 1 половину 400 грн, а за 2 — 500 грн, але налоги платили за 1 половину 3.02, а за 2 половину 16.02 чи є це помилка і як її виправити?

 146. Галина:

  Скажите пожалуйста у моего мужа зар плата 3400 грязная у нас 2 детей до 18 лет имеет ли он право на социальную льготу…………. ведь я читаю что имеют право только те кто получают зар плату до 1320грн

 147. Олег, ні не забагато.
  Татьяна, я думаю, що в аванс треба це робити, адеж виключень з правила немає.
  Светлана, ЄСВ нараховується на його ставку, тобто на суму, яка йому нараховується.
  Наталья, банк повинен прийняти платіжне доручення на сплату податків та ЄСВ при виплаті заробітної плати через рахунок. Щодо зняття готівки для виплати — не впевнений.
  Таня, ПСП застосовувалася?
  Галина, щодо податкової соціальної пільги є окрема стаття http://byhgalter.com/podatkova-socialna-pilga-pravo-na-zastosuvannya-ta-poryadok-otrimannya-abo-splachuyemo-menshe-podatku-na-doxodi-fizichnix-osib/. В вашому випадку ваш чоловік буде мати право на ПСП у разі отримання заробітної плати 1320 * 2 (кількість дітей) = 2 640,0 грн. Це станом на 2011 рік. У 2012 році ця сума збільшиться.

 148. Тетяна:

  Згідно Порядку №1078 «Особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи». Тобто, працівнику за сумісництвом — ЗП 505,00, індексація не проводиться без довідки. Як проводити індексацію при такій зарплаті?

 149. Тетяна, виходячи з того, що я прочитав, якщо його заробітна плата за основним місцем роботи перевищує прожитковий мінімум, то індексацію за сумісництвом проводити не можна.

 150. Тетяна:

  А якщо не перевищує прожитковий мінімум, а довідки з основного місця роботи ніхто не надавав, і яка заробіитна плата за основним місцем я незнаю, мене про це неповідомляли. Чи потрібно мені вимагати таку довідку, чи працівник сам, якщо надасть-лише тоді провести індексацію

 151. Наталія:

  Підкажіть будь ласка, утримання помилково нарахованих і перерахованих коштів, проводиться бухгалтером самостійно чи за письмовою заявою працівника? і в яких відсотках? який термін давності по Законодавству для утримання? якими нормативними документами передбачені ці утримання?

  Приклад: 29.07.2011року перераховано 1436грн та 03.08. 2011року перераховано помилково 1436грн. В листопаді утримано 436грн, в грудні утримано 1000грн. без письмової згоди працівника і без наказу(розпорядження) керівника.

  За рані вдячна за відповідь.

 152. Тетяна, я думаю що це обов’язок працівника, надати вам таку довідку. Без неї нараховувати індексацію ви не можете.
  Наталія, утримання тільки з письмової згоди працівника. Щодо строків та відсотків, почитайте статті 127 та 128 Кодексу законів про працю.

 153. Алена:

  Подскажите пожайлусто какя будет минимальная з/пл. на 2012г. по месяцам?

 154. Тетяна:

  дякую

 155. — у місячному розмірі: з 1 січня — 1073 гривень, з 1 квітня — 1094 гривень, з 1 липня – 1102 гривень, з 1 жовтня — 1118 гривень, з 1 грудня — 1134 гривні;

 156. Ігор:

  Даруйте, цікавить наступна інформація!
  Людина працює на громадських засадах. Що в такому випадку зробити краще і вигідніше для людини, щоб вона офіційно отримала премію — винагороду, матеріальну допомогу, зар.платню чи інший вид компенсації. Адже по банку треба щось таки виписати і відрядження не підходить згідно закладеного бюджету. Поясність якщо треба людині дати на руки з 2000 грн. При цьому повідомляю: ніякого договору офіційного немає оформленого, але якщо треба можна буде виконати і як це правильно і де зробити. Буду радий почути різний відгук та мотивації, адже людину турбує більше отримати, а не віддати комусь за що вона і так переконана, що це явище тимчасове з відрахуваннями в дохід бюджетів.

 157. Тетяна:

  Підскажіть будь-ласка. Підприємець — єдинник зі своїх доходів лікарні зробили благодійні внески. Я їх до «витрати на виробництво» ( в книзі обліку доходів) та у звіті включаю чи ні.

 158. Ігор, вибачте, на це питання я не знаю відповіді.
  Тетяна, не зовсім розумію про що йде мова, проте однозначно можна сказати, що ці суми до витрат включати не можна.

 159. Алена:

  Конечно вопрос не потеме ну все-же может кто-то знает «повідомлення» 20-ОПП кому нужно здавать, когда и зачем?
  Зарание огромное спасибо!!!

 160. Тетяна:

  на рахунок «благодійних внесків». Купили товар за власний кошт (тобто за дохід від підприємницької діяльності), і накладною надали його у лікарні для використання в роботі. Чи можливо це незаконно? якійсь податок потрібно сплачувати?

 161. Тетяна, це законно, проте таке надання є вашим доходом з відповідними наслідками для оподаткування.

 162. Алена:

  Подскажите пожайлусто в 2012 году как начисляется зар/пл.и соц.льгота если у меня высшее оброзование.

 163. Sveta:

  Чи може працівник працювати на півставки, засумісництвом і при цьому застосовувати податкову соціальну пільгу? Якщо так, то як вірно нарахувати йому заробітну плату? Наперед дякую!!!!

 164. Податкова соціальна пільга застосовується тільки за одним місцем роботи на вибір платника. Почитайте цю статтю http://byhgalter.com/podatkova-socialna-pilga-pravo-na-zastosuvannya-ta-poryadok-otrimannya-abo-splachuyemo-menshe-podatku-na-doxodi-fizichnix-osib/

 165. Подскажите пожалуйста, правильно ли мне посчитали премию в январе?У нас каждый месяц начисляют премию на оклад за предыдущий месяц, т.е. как я понимаю в декабре я отработала полностью 22 дня, соответственно -премия на весь оклад. Но мне посчитали только 12 дней, т.к. в декабре меня перевели на нижеоплачиваемую должность (со 02.12.11) и выплатили мне средний заработок за 2 недели(т.е. за 10 рабочих дней по старому -большему окладу). Соответственно главбух обьяснила, что мне положено премию только за 12 дней, а 10 мне и так раньше компенсировали-«Збереження середнього заробітку». Но я же отработала полный месяц-почему мне урезают премию?

 166. ольга:

  Касир Петриненко П.П. (з посадовим окладом у листопаді 1500 грн.), відпрацювавши неповний листопад, звільнилася 28 числа (у листопаді двадцять два робочих дні, а 29 та 30 листопада – робочі дні).
  Визначити суму заробітної плати касира за листопад, якщо відомі наступні факти:
  а) премія за листопад становить 25% окладу (за фактично відпрацьований час);
  б) касир хворіла 4 дні (сумарна кількість робочих днів за два попередніх місяці становить – 44; сума заробітної плати за ці місяці 3100 грн., стаж роботи – 11 років),
  в) у листопаді Петриненко П.П. брала відпустку за свій рахунок – 3 дні.
  Вказати документи, за якими аудитор має пересвідчитися в обґрунтованості наведених фактів. Провести розрахунки та вказати бухгалтерські проводки.

 167. руслан:

  підскажіть будь ласка ,я приватний підприємець , як нарахувати заробітну плату найманим працівникам коли вони працюють

  по змінам в кафе ( по тижнях ) з 9:00 до 23:30 . Дякую

 168. руслан:

  підскажіть як мені нарахувати заробітню плату найманим працівникам , якщо вони працюють по графіку по 12 годин ( тиждень робить тиждень дома )

 169. Екатерина Владимировона:

  А як Вам така ситуація : працівник на пів ставки отримуе 488 грн.в місяць, по перше він мені написав заяву, що хоче отримувати з\п лише раз в місяць,і плюс 488-488*3,6%=470,43,тобто ПСП немае,
  але виходить, що за пів з\п я йому нараховую ПДФО (488/2-488/2*3,6%)*15%=235,22*15%=35,28 грн. я плачу за те, що він не мае платити,і з наступними488/2 не заплатить, мені ж ПДФО не верне ДержБюджет

 170. Яна:

  Здравствуйте. Мой сотрудник в этом месяце начал болеть с 9-го числа. Аванс насчитывала 15-го. Из аванса я его исключила, так как посчитала, что он не отработал половину месяца. Правомерно ли это? Или я должна была выплатить ему за отработанные 6 дней? Спасибо.

 171. Екатерина Владимировона, нажаль законодавством варіант написання заяви на відмову від отримання заробітної плати одир раз на місяць не передбачений.
  Яна, повинні були виплатити йому зарплату за відпрацьований час у першій половині місяця.

 172. Любов:

  Добридень. Чи може приватний підприємець виплачувати зарплату одноразово без авансу?

 173. Таня:

  Скажите каким образом частный предприниматель устанавливает зарплату работнику ? чем он должен руководствуется?

 174. Можна встановити будь яку заробітну плату але не менше мінімальної за відпрацьований повний робочий місяць. Якщо працівник працює неповний робочий день, то можна і менше мінімальної, але податкова служба не буде дуже рада такій заробітній платі.

 175. Аня:

  А я поступаю следующим образом.

  Зар плата 2000*20 человек=40 000, грн аванс 1000,00*20=20 000 (на руки по 1000 каждому)

  20000*1,25=25000
  25000*15%=3750
  25000*3,6%=900

  То есть если проверить 25000-3750-900=20350 (налоги уплачени даже чуть чуть больше)

  В конце месяца

  2000*3,6%=72
  (2000-72)*15%= 289,20
  2000-72-289,20-1000=638,80

 176. Валерій:

  Скажіть будьласка чи можлива виплата заробітної плати з отриманої виручки по касовому апарату?

 177. Тетяна:

  А чому не зробити простіше
  Я в день авансу сплачую всі податки повністю

 178. kasve:

  Тетяна » А чому не зробити простіше
  Я в день авансу сплачую всі податки повністю

  Тобто ПДФО з примінення ПСП ?

 179. Олеся:

  До яких фондів потрібно подавати звітність (за місяць, квартал) бухгалтеру з оплати праці?

 180. Тетяна Біла:

  Працівникові за лютий 2012 нараховано з/плати 360грн та 150 грн орендної плати за договором оренди автомобіля.
  З/плата виплачена в березні,оренда-ні.Дуже прошу відповісти на 2 питання:
  1.ПДФО за лютий- (360+150)*15%=76,50 ?
  2.ПДФО з несплаченої орендної плати потрїбно сплатити до 30 березня чи в день виплати орендної плати?
  Щиро дякую за відповідь!

 181. Валерій, можливо. Бажано виплатити ъъ у той же день, коли отримана виручка.
  Тетяна Біла, «168.1.5. Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду.». Тобто так.

 182. Марія:

  Добрий день.Скажіть, будь ласка, які потрібно зробити відрахування із суми грошової компенсації за невикористану відпустку працівника, який звільнився за переводом , під час перерахування такої компенсації до іншої організації

 183. Думаю, що ніяких. Відрахування зробить новий працедавець, коли буде виплачувати ці кошти.

 184. Алена:

  Подскажите пожайлусто, у меня папа деректор фермерского гозяйства его отдел труда напрягает что бы он заводил на работников трудовые договора, в центре занятости говорят что для юр.лиц достаточно и приказов о принятии на работу.Кого слушать?

 185. бухгалтер:

  У нас зафиксировано распоряжением предпринимателя ,что аванс равен 55% от оклада,т.е. оклад 1200,а аванс 660 .
  660х3,6%=23,76
  (660-23,76)х15%=95,44
  к выплате 660-23,76-95,44=540,80
  Правилен ли такой расчет аванса?
  Зарплату рассчитываю согласно отработанному времени за минусом аванса.

 186. Наталія:

  Скажіть будь-ласка, я являюсь зав.відділенням у медичному коледжі і за мною ще закріплений кабінет, за який мені не нараховують гроші, мотивуючи тим, що я маю адміністративну ставку. Чи правильно це? Заздалегідь вдячна за відповідь.

 187. Алена, для юридичних осіб достатньо наказів.
  бухгалтер, правильно.
  Наталія, не зовсім розумію, що означає «закріплений кабінет» і чому вам за нього повинні нараховувати гроші?

 188. Алена:

  Подскажите пожайлусто! Муж частный предприниматель, направление — торговля продуктами питания ,я хочу торговать с мужем на лотке, мне нужно с ним заключать трудовое соглашение?

 189. Ви повинні з ним укласти трудову угоду в обов’язковому порядку.

 190. Марія:

  скажть будь ласка,чи застусовується податкова соціальна пільга до зарплати працівника,якщо він отримує пенсію по інвалідності?

 191. Віолета:

  Підскажіть будь-ласка:працівнику, починаючи з 2010 року і по липень 2011 року було неправильно нараховано заробітну плату.Яка процедура уримання?І якщо працівник дасть згоду на утримання, то напротязі якого часу мають здійснитися ці утримання?Дуже попрошу дати посилання на законодавчу базу.Дякую)

 192. МАРЯНА:

  Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо працівник звільнився 7 грудня, тобто пропрацював 5 днів в місяці, чи потрібно при утриманні податків враховувати соціальну пільгу? ДЯКУЮ!!!

 193. наташа:

  допоможіть))працівникові в березні 2007 року нарахували заробітну плату врозмірі 500 грн.На 1 січня 2007 року підприємство є основним місцем роботи цього робітника.Визначте суму податку з доходів фізичних осіб.?

 194. Для наташа
  19th Март 2013 в 3:40 пп
  Основне чи не основне місце праці, але працівник має право на ПСП, якщо на ін.п-стві її не використовує, але він вам може по правді не сказати, але якщо він написав вам заяву на ПСП (зразка на 2007 рік чи швидше написано, від коли він у Вас працює! ), значить утримання 500,00 — 2,5(безробіття 0,5%)- 2,5(ФССз ТВП 0,5%,Якщо менше прож мін, який у 2007 складає 525,00грн.,і 1% ЯКЩО БІЛЬШЕ ПРОЖ.МІН)- 2,5 (ПФ 0,5% з суми яка не перевищує прож.мін. та на суму перевищення 2%).Отже сума,яка підлягає оподаткуванню ПДФО дорівнює 500-2,5-2,5-2,5=492,5
  1,ПДФО без ПСП =492,5*15%=73,86 грн.
  2, якщо є заява на ПСП,яка в 2007 році = 400*50%=200,00 грн.(мін.зп станом на 01.01.2007*50%) і застосовується до доходу= 525*1,4=740,00грн.( не вище прож мін*1,4 і заокругленого до 10.грн.), то ПДФО з застосуванням ПСП буде дорівнювати (492,5-200)*15%=43,88

 195. Наталі:

  людина відпрацювала 2дні в лютому2013 та звільнилася.нарахована зарплата за 2 дні -115грн.Застосовується соц.пільга.Як розрахувати прибутковий податок

 196. Катерина:

  Я говорю лише про свый випадок, якщо людина тыльки прийшла і два дні відпрацювала, я б не застосовувала, а якщо вона працювала вже до того і звліьнилась у лютому, то маючи заяву на соц пільгу я б їй нарахувала Прибутковий з ПСП. Тобто чому. На наступній роботі вона пише заяву на застосування ПСП , але застосовувати починають вже з наст місяця, з березня,. тому в лютому ви впринципі мали повне право застосувати ПСП. Але це лише моя думка. радьтесь ще з кимось

 197. Юлия:

  Ситуація:
  Співробітниця пішла у відпустку і взяла мат.допомогу на оздоровлення — з 1 по 15 січня, а з 16 по 31 січня була на лікарняному. У березні у неї починається лікарняний по вагітності. Як буде враховуватись мат. допомога у січні для даного виду лікарняного, якщо не було жодного робочого дня?

 198. Працівник знаходиться у відпустці з 1 червня по 18 липня цього року.Зарплата за попередні місяці становить:Травень-2345,65!Квітень-2154,45!Березень-2045,32!Лютий-2018,23!Січень-2018,34!Грудень-2015,78!Листопад-1190,65!Жовтень-1145,76!Вересень-1178,98!Серпень-1075,69!Липень-1075,69!Червень-1067,98!Провести нарахування заробітної плати(відпускних)та усі види утримань.Відобразити бухгалтерськими проводками.

 199. Нарахувати та виплатити заробітну плату ВАТ «Світанок» за березень місяць поточного року,якщо відомо що норма робочого часу в березні складає 22 робочі дні.14,03 виплачено аванс 47% за окладом з округленням до найближчих 10 грн.Заповнити розрахунково-платіжну відомість та табель використаного часу.

 200. Микола:

  Новостворена юридична особа. Діяльності не проводить. Директор підприємства є одночасно приватним підприємцем.
  Підскажіть будьласка чи можна директору нараховувати заробітну плату по сумісництву 0,5 ставки чи обов’язково мінімальну.

 201. Маряна:

  Доброго дня, скажіть, будь ласка, в мене працює 2 людини за ЦПД викладають англійську мову. Ми оплачуємо заробітну плату погодинно-25 грн/год. Уклали договір на 20 годин. якщо винагорода буде здійснюватися після відпрацювання усіх годин, тобто через 3 місяці, то як нараховувати усі податки. Чи потрібно здавати звіт в пенсійний протягом цих місяців, вказуючи лише, що працівники працювали, а винагорода не нараховувалися?

 202. Сроки уплаты ЕСВ и НДФЛ начисленных на вознаграждение по гражданско-правовому договору
  Сроки уплаты ЕСВ. Согласно пунктом 4.3.6, 4.3.7 Постановления правления ПФ «Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 27 сентября 2010 года № 21-5 единый социальный взнос уплачивается в бюджет или в день выплаты вознаграждения, или не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, если вознаграждение было начислено, но не выплачено.
  Сроки уплаты НДФЛ. Согласно пункту 168.1.2 Налогового кодекса НДФЛ уплачивается налоговым агентом при выплате дохода. Если вознаграждение по гражданско-правовому договору было начислена, но не выплачено, то НДФЛ в соответствии с пунктом 168.1.5 НКУ уплачивается в сроки, установленные для месячного налогового периода.
  Согласно пункту 49.18 НКУ месячная налоговая декларация подается в течение 20 календарных дней, следующих за последним днем ​​месяца. А согласно пункту 57.1, денежное обязательство, определенное в налоговой декларации уплачивается в течение 10 календарных дней за последним днем ​​предельного срока для представления такой декларации
  http://forum.byhgalter.com/grajdansko-pravovoy-dogovor-nalogooblojenie-esv-i-ndfl-t262.html

 203. лёха:

  Скласти розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності робітника з 03.11.2014
  р. по 12.11.2014. Страховій стаж робітника — 7 років 11 місяців 4 дні. За остані
  перед настанням непрацездатності 6-ть місяців йому нарахована зарплата у сумі 9827 грн. за відпрацёваний 131 день. Зробити усі види обовЯЗКОВИХ УТРИМАНЬ, ВИЗНАЧИТИ СУМУ до видачі! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПЛИЗ

 204. александр:

  подкажите пожалуйста,хочу дельцо открыть.какую сумму налога я заплачу-единщик,1 гр.,и 2-й вариант 2-я група на меня работает еще один человек с зарплатой 2000 грн

 205. Аліна:

  Доброго дня! Порадьте мені якой постановою керується? н-д: Якщо людина в 2016 році,отримувала заробітну плату по-двох фондах (загальний,спец.),а в 2017 році отримує тільки по-одному фонді (загальному). Тоді як правильно розрахувати щорічну відпустку? Я вважаю,що по-двох фодах,но деректор так не вважає! Допоможіть будь-ласка знайти для нього цю постанову.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.85MB/0.00070 sec