Відпускні 2018. Порядок розрахунку та приклади

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Незабаром розпочнеться відпускна кампанія, тож ми вирішили нагадати основні нюанси нарахування відпускних.

Як і раніше, під час обчислення суми відпускних потрібно керуватися нормами Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР та Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.

Визначення розрахункового періоду

Відповідно до п.2 Порядку № 100 під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічних та додаткових відпусток розрахунок проводять за останні 12 календарних місяців, які передують місяцю надання відпустки. Тобто якщо працівник планує відпустку в червні 2018 року, обчислення відпускних має проводитись за період з 01 червня 2017 року по 31 травня 2018 року.

Якщо працівник не відпрацював повного року, до розрахунку беруть період з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття на роботу, до першого числа місяця, в якому надається відпустка. Наприклад, працівник прийнятий на роботу 11 серпня 2017 року, у відпустку йде з 18 травня 2018 року. Розрахунковий період для обчислення середньоденної заробітної плати – з 01.09.2017 р. по 30.04.2018 р.

Розрахунок відпускних проводиться в календарних днях. У розрахунковому періоді не враховують святкові та неробочі дні, які передбачені статтею 73 Кодексу Законів про Працю. На сьогоднішній день встановлено 11 святкових та неробочих днів. У розрахунок також не входить час, коли робітники не працювали з поважних причин та за ними не зберігався заробіток. Зокрема це стосується часу перебування у відпустці без збереження заробітної плати, відпустки для догляду за дитиною до трьох та до шести років.

Читайте також: Перехідні відпустки. Особливості відображення в бухгалтерському обліку та оподаткування

Приклад. Працівник іде у щорічну відпустку з 02.06.2018 року. Протягом розрахункового періоду з 01.06.2017 р. по 31.05.2018 р. чоловік 7 днів перебував у відпустці без збереження заробітної плати. В розрахунковий період входить

365 – 11 – 7 = 347 календарних днів.

Виплати, які враховуються для розрахунку середньоденної заробітної плати для обчислення відпускних

Наступним кроком під час нарахування відпускних є визначення доходу, який вносять до розрахунку середньоденної заробітної плати. Відповідно до пункту 3 Порядку 100 до розрахунку беруть такі виплати:

 • основна заробітна плата;
 • доплати і надбавки (зокрема за вислугу років, шкідливі умови праці, за надурочну роботу, роботу в нічний час та у свята; за суміщення професій і посад; за розширення зони обслуговування, за складність та напруженість праці, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за керівництво);
 • виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії та теплової енергії. Премії потрібно вносити до заробітку того місяця, в якому вони були проведені за розрахунковою відомістю. Тобто якщо в червні виплачена премія за травень, то під час обчислення середньоденної заробітної плати цю суму потрібно враховувати в червні;
 • премії за підсумками роботи за рік і за вислугу років. Ця винагорода вноситься до розрахунку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 суми премії. Слід звернути увагу, що премія має бути нарахована в поточному році за попередній календарний рік.
 • виплати, коли за працівником зберігався середній заробіток (зарплата за час відрядження, суми відпускних та оплата листків непрацездатності).

Читайте також Все про відпустки 2017. Види відпусток, хто має право, як отримати

Проте під час обчислення середньої заробітної плати не враховуються:

 • витрати на відрядження, а саме компенсація оплати проїзду, витрат на проживання та добові;
 • матеріальна допомога;
 • премії до ювілейних та пам’ятних дат;
 • компенсації за відпустку;
 • допомога у зв’язку з виходом на пенсію;
 • оплата за виконання окремих доручень;
 • соціальні виплати, гонорари, дивіденди.

Якщо протягом розрахункового періоду працівник не мав заробітку не з вини працівника, розрахунок відпускних проводиться з огляду на встановлений посадовий оклад.

Визначення середньоденної зарплати та розрахунок суми відпускних

Виплати, що враховуються під час обчислення середньої зарплати, вносяться без урахування податків та аліментів. Для визначення середньоденного заробітку потрібно суму доходу, нарахованого протягом розрахункового періоду, розділити на кількість календарних днів у цьому періоді (без урахування святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат треба помножити на кількість календарних днів відпустки. Якщо на період відпустки припадають святкові дні, вони не оплачуються, а термін перебування у відпустці подовжується.

Слід зазначити, що якщо протягом календарного року перед місяцем настання відпустки на підприємстві підвищувалась заробітна плата, середній заробіток потрібно відкоригувати на коефіцієнт підвищення. Коефіцієнт підвищення визначається шляхом ділення посадового окладу, встановленого працівнику, на посадовий оклад, що діяв до підвищення. Коефіцієнтів коригування має бути стільки, скільки разів у розрахунковому періоді підвищувалася зарплата.

У той же час відпускні не коригуються, якщо працівник переведений на іншу посаду з вищим окладом.

Читайте також Відпустка з першого числа місяця. Правила нарахування та виплати

Розглянемо на прикладах, як нараховується заробітна плата за період перебування у відпустці.

Загальний приклад розрахунку відпускних

Співробітник працює на підприємстві з 2015 року, з 20.05.2018 він іде в тарифну відпустку на 14 календарних днів. Протягом розрахункового періоду з 01.05.2017 р. по 30.04.2018 р. працівнику було нараховано 72300 грн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

72300,00 грн : (365 кал. дн. – 11 святк. дн.) = 204,24 грн.

Визначимо суму відпускних:

204,24 грн * 14 кал. дн. = 2859,36 грн.

Приклад розрахунку відпускних, якщо до настання відпустки не було відпрацьовано дванадцять місяців

Працівниця влаштувалась на роботу 02.12.2017 року з окладом 5000 грн. З 05.06.2018 року жінці надано відпустку на 10 днів. Протягом розрахункового періоду з 01.01.2018 року по 31.05.2018 працівниці було нараховано 25000 грн.

Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді. У період січень-травень 2018 року (151 календарний день) нараховується 7 святкових днів: 1 січня, 7 січня, 8 березня, 8 квітня (Пасха), 1 травня, 9 травня, 28 травня (Трійця).

Розрахуємо середньоденну заробітну плату:

25000,00 грн : (151-7) кал. дн. = 173,62 грн.

Сума відпускних становитиме:

173,62 грн * 10 дн. = 1763,20 грн.

Приклад розрахунку відпускних, коли відсутній заробіток з поважних причин

Жінка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до трьох років до 11.06.2018 р. та з 12.06.2018 р. йде у тарифну відпустку на 21 день. На момент закінчення відпустки для догляду за дитиною працівниці встановлено оклад 4700 грн.

Сума заробітку за рік визначається умовно:

4700,00 грн * 12 міс. = 56400,00 грн.

Кількість календарних днів в розрахунковому періоді:

365 кал. дн. – 11 святк. дн.= 354 кал. дня.

Середньоденна заробітна плата становитиме:

56400,00 грн : 354 кал. дня = 159,32 грн та, відповідно, сума відпускних:

159,32 грн * 21 кал. дн. = 3345,72 грн.

Приклад розрахунку відпускних, якщо в розрахунковому періоді були матеріальна допомога, одноразова премія та лікарняні

Працівник планує відпустку з 18.06.2018 року. Протягом розрахункового періоду з 01.06.2017 р. по 31.05.2018 р. чоловіку нараховано:

Місяць Основна заробітна плата Лікарняні Матеріальна допомога Річна премія Разом Вноситься до розрахунку Примітки
червень 4200 4200 4600 додається 1/12 річної премії
липень 4200 4200 8400 4600 матеріальна допомога не враховується, додається 1/12 річної премії
серпень 4400 4400 4800 додається 1/12 річної премії
вересень 4600 4600 5000 додається 1/12 річної премії
жовтень 4600 4600 5000 додається 1/12 річної премії
листопад 4600 4600 5000 додається 1/12 річної премії
грудень 5000 5000 5400 додається 1/12 річної премії
січень 5000 4800 9800 5000 увійде до розрахунку по 1/12 в місяць – 400 грн
лютий 3500 1700 5200 5200
березень 5000 5000 5000
квітень 5000 5000 5000
травень 5000 5000 5000
Разом: 59600

У розрахунковому періоді – 354 календарних дні. Визначимо середньоденну заробітну плату:

59600,00 грн : 354 кал. дні = 168,36 грн.

Приклад розрахунку відпускних, якщо у розрахунковому періоді було підвищення заробітної плати

Працівнику з 25.06.2018 року надана відпустка тривалістю 14 днів. Посадовий оклад працівника з 01 січня 2018 року було підвищено на 15 % та з 01 березня 2018 року – на 10 %. Заробітна плата в розрахунковому періоді (01.06.2017 р. – 31.05.18 р.) складає:

червень-листопад – по 3700,00 грн, грудень-лютий – 4255,00 грн, березень-травень – 4680,50 грн.

Читайте також Коригування середньої зарплати під час розрахунку відпускних у разі підвищення зарплати у розрахунковому періоді

Оскільки в розрахунковому періоді підвищення заробітної плати відбувалося двічі, то нарахований дохід до підвищення за період червень-листопад потрібно проіндексувати на коефіцієнт підвищення 1,15 та на 1,1, а зарплата за період грудень-лютий індексується на коефіцієнт підвищення 1,1.

Таким чином, до розрахунку середньої зарплати увійде сума:

3700,00 грн * 1,15 * 1,1 * 6 міс. + 4255,00 грн * 1,1 * 3 міс + 4680,50 грн *3 міс. = 56166,00 грн.

Сума нарахованих відпускних складатиме:

(56166,00 грн : 354 дні) * 14 днів = 1903,92 грн.

Приклад розрахунку відпускних, якщо працівник був переведений на іншу посаду та підвищувалась тарифна ставка

Співробітниця працювала на посаді провідного спеціаліста з окладом 4000,00 грн. З 01.02.2018 року вона переведена на посаду головного спеціаліста з окладом 5000,00 грн. На підприємстві з 01.04.2018 р. відбулось підвищення посадових окладів на 20 %, працівниці встановлено оклад 6000 грн. З 20.06.2018 р. жінці надано тарифну відпустку.

Оскільки в розрахунковому періоді відбулось підвищення посадових окладів, потрібно провести коригування заробітної плати. Але відповідно до пункту 10 Порядку № 100 у разі переведення працівника на більш високооплачувану посаду коригування зарплати не проводиться, тож у цьому випадку коригуванню підлягає лише заробітна плата, отримана на посаді головного спеціаліста за період лютий-березень 2018 р.

Визначимо суму доходу, який увійде до розрахунку:

4000,00 грн * 8 міс. + 5000,00 грн * 1,2 * 2 міс. + 6000,00 грн * 2 міс. = 56000,00 грн.

Відповідно, середньоденна заробітна плата становитиме:

56000,00 грн : (365 кал. дн. – 1 св. дн.) = 158,19 грн.

При поддержке: Портал о личных финансах Finansist24 подробно и простым языком разъяснит вам хитросплетения украинского финансого рынка, поможет вам не только сохранить но и приумножить свои денежные сбережения.

Відпускні 2018. Порядок розрахунку та приклади
3.6 (72.12%) 33 votes

One Response to Відпускні 2018. Порядок розрахунку та приклади

 1. Олеся:

  Добрый день, очень понравилась Ваша статья. Можно ли сделать ее перепост на сайт guaranteegroup.com.ua? Источник обязательно будет указан

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.54MB/0.00034 sec