Розрахунок відпускних 2015. Визначення розрахункового періоду та середньої зарплати. Покрокова інструкція та приклади

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Настало літо та розпочалася чергова відпускна кампанія. В цій статті ми нагадаємо бухгалтерам як уникнути помилок при обчисленні відпускних.

Відомо, що для розрахунку відпускних потрібно помножити середньоденну заробітну плату, визначену за розрахунковий період, на кількість днів відпустки. Здавалося б все просто, але існують певні чинники, які впливають на розмір відпускних. Зупинимося детальніше на важливих складових розрахунку.

Крок перший. Визначаємо розрахунковий період для розрахунку відпускних

Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічних та додаткових відпусток є останні 12 календарних місяців, які передують місяцю надання відпустки (пункт 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого Постановою КМУ №100 від 08 лютого 1995 р.).

В разі, якщо працівник до отримання відпустки відпрацював на підприємстві менше року, то розрахунок проводиться за період з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка.

Приклад 1 Працівник підпрацював більше року

Степаненко І.В. працює в установі з 2003 р. Працівниці надана відпустка з 03.06.2015 року. Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати є час з 01.06.2014 р. до 31.05.2015 р.

Приклад 2 Працівник відпрацював менше року

Панова О.В. прийнята на роботу 11.10.2014 року. З 10.07.2015 р. працівниці надана тарифна відпустка. Розрахунковий період в цьому випадку з 01.11.2014 р. до 30.06.2015 р.

Читайте також:

Який час не включається до розрахункового періоду?

До розрахункового періоду не включаються святкові дні, в які згідно чинного законодавства робітники не працювали. Слід зауважити, що Законом України № 238-VIII від 05.03.2015 року внесені зміни до статті 73 Кодексу Законів про Працю, які передбачають додатковий святковий день 14 жовтня. Отже, при розрахунку відпускних працівникам, яким надається відпустка до 14 жовтня 2015 року, із розрахункового періоду потрібно виключати 10 святкових днів, з моменту, коли 14 жовтня буде входити до розрахункового періоду – 11 днів.

З розрахункового періоду виключається також час, коли працівники не працювали з поважних причин та за ними не зберігався заробіток. Зокрема це стосується часу перебування у відпустці без збереження заробітної плати

Приклад 3 Безоплатна відпустка у розрахунковому періоді

Іванова Т.П. з 01.02.2015 по 10.02.2015 р. перебувала у відпустці без збереження заробітної плати, з 18.05.2015 року пішла в щорічну тарифну відпустку. Розрахунковий період – 01.05.2014 р. – 30.04.2015 р. З розрахункового періоду виключаються 10 святкових днів та 10 днів перебування у відпустці без збереження заробітної оплати. Отже до розрахункового періоду входять 365 – 10 — 10 = 345 днів.

Приклад 4 З якого часу з розрахункового періоду треба виключати 11 святкових днів?

Маркін Л.К. працює на підприємстві з 2008 року. З 16.11.2015 р. йому буде надана відпустка. Розрахунковий період – з 01.11.2014 р. до 31.10.2015 р. З розрахунку потрібно виключити 11 святкових днів.

Період перебування у щорічній відпустці, у відрядженні та періоди тимчасової непрацездатності не виключаються з розрахунку.

Крок 2. Визначаємо виплати, які враховуються для розрахунку середньоденної заробітної плати для розрахунку відпускних

Для обчислення середньої плати враховуються виплати, які зазначені в статті 3 Порядку № 100, а саме:

 • заробітна плата за всіма іі видами з урахуванням доплат та надбавок;
 • виробничі премії;
 • винагороди за підсумками роботи за рік;
 • виплати за час, коли працівнику зберігався середній заробіток:
 • допомога по тимчасовій непрацездатності;
 • середня зарплата за період відрядження;
 • сума відпускних за попередню відпустку;
 • доплати за суміщення професій, розширення зони обслуговування та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

Які виплати, не включаються до розрахунку відпускних

Статтею 4 Порядку № 100 визначено перелік виплат які не включаються до розрахунку. При розрахунку середньої заробітної плати не приймаються до уваги:

 • матеріальна допомога;
 • компенсація за невикористану відпустку;
 • допомога працівникам, які виходять на пенсію;
 • оплата за виконання доручень разового характеру;
 • компенсаційні виплати за відрядження: на оплату добових, проживання та проїзду;
 • дивіденди, гонорари, соціальні виплати.

Особливості включення деяких видів оплат до розрахунку середньої заробітної плати

До розрахунку середньої заробітної плати включаються всі виплати без урахування податків та аліментів. У разі, якщо на підприємстві працюють засуджені до виправних робіт, то суми, які утримуються за вироком суду, до розрахунку не включаються.

Приклад 5 Утримання із заробітної плати за рішенням суду

Сухоручко І.П. засуджений до виправних робот та з його зарплати вираховується 20 %. Працівнику щомісячно нараховується 2500,00 грн. заробітної плати, вираховується за рішенням суду – 500,00 грн. До розрахунку середньої заробітної плати буде включатись:

2500 грн. – 500 грн. = 2000 грн.

Премії включаються до розрахунку в тому місяці, в якому вони проведені в розрахунковій відомості. Тобто, якщо премія за травень нарахована в червні, то до розрахунку сума премії буде входити в червні.

Премії, які сплачуються за підсумками роботи за рік, включаються до розрахунку середньої зарплати помісячно. Тобто, кожний місяць до нарахованої заробітної плати додається 1/12 річної премії.

В разі, якщо протягом розрахункового періоду на підприємстві було підвищення заробітної плати, виплати, що враховуються для обчислення середньої заробітної плати індексуються на коефіцієнт підвищення. Слід зауважити, що суми допомоги з тимчасової непрацездатності не підлягають індексації.

Крок третій. Визначення середньої заробітної плати

Після того, як визначились з розрахунковим періодом та сумами доходу, які входять до розрахункового періоду можна приступати до обчислення середньоденної заробітної плати. Середньоденна заробітна плата є результатом ділення загальної суми доходу за розрахунковий період на кількість календарних днів в розрахунковому періоді.

Крок четвертий. Розрахунок суми відпускних

Останній етап це безпосередньо визначення суми відпускних, яка розраховується шляхом множення середньоденної заробітної плати на кількість календарних днів відпустки. Слід зауважити, що якщо на період відпустки припадає святковий день – він не оплачується, а термін перебування у відпустці подовжується на один день.

Розглянемо на прикладах, як нараховується заробітна плата за період перебування у відпустці.

Загальний приклад розрахунку відпускних

Петрова І.С. працює на підприємстві з 2001 року. З 8 червня 2015 року працівниці надана тарифна відпустка тривалістю 24 календарні дні. Посадовий оклад Петрової І.С. становить 1800 грн, протягом розрахункового періоду інших нарахувань не проводилось.

Розрахунковий період для визначення середньої зарплати – з 01.06.2014 р. по 31.05.2015 р. та за вирахуванням святкових днів складає 355 дні (365 днів – 10 днів).

Сума заробітної плати для розрахунку 1800 грн. * 12 міс. = 21600 грн.

Середньоденна заробітна плата становить:

21600 грн. : 355 днів = 60,85 грн.

Розрахуємо суму відпускних:

60,85 грн. * 24 дні = 1460,40 грн.

Читайте також:

Приклад розрахунку відпускних, коли працівник не відпрацював повний рік

Артемова І.М. прийнята на роботу 12.10.2014 р. З 15 травня працівниці надана частина тарифної відпустки тривалістю 14 днів.

За період роботи працівниці було нараховано:

2014 рік: жовтень – 1200,00 грн., листопад – 2300,00 грн; грудень -2300,00 грн.

2015 рік: січень – 2250,00 грн., лютий – 2300,00 грн., березень – 2318,27 грн., квітень – 2321,50 грн.

Розрахунковий період – з 01.11.2014 р. по 30.04.2015 р. Кількість днів у розрахунковому періоді – 181. На розрахунковий період припадають святкові та неробочі дні:

1 січня, 7 січня, 8 березня, 12 квітня (Пасха), 1-2 травня, 9 травня – 7 днів. Отже, з розрахункового періоду потрібно виключити 7 днів:

181 день – 7 днів = 174 дні береться для розрахунку.

Сума заробітної плати складає:

2300,00 + 2300,00 + 2250,00 + 2300,00 + 2318,27 + 2321,50 = 13789,77 грн.

Середньоденна заробітна плата:

13789,77 грн. : 174 дні = 79,25 грн.

Сума відпускних буде дорівнювати:

79,25 грн. * 14 днів = 1109,50 грн.

Приклад розрахунку відпускних, коли в розрахунковому періоді були лікарняні

Кириченко Н.П. працює на підприємстві з 2008 року. З 01.06.2015 року працівниці надано тарифну відпустку тривалістю 31 день. Розрахунковий період з 01.06.2014 р. по 31.05.2015 р. включає 355 днів. За цей час працівниці було нараховано 23485,56 грн. В березня 2015 року працівниця перебувала на лікарняному та отримала за цей період 1782,50 грн. Оскільки суми, отримані за період відсутності працівника на роботі, коли за ним зберігався середні заробіток, включаються до розрахунку, то середньоденна заробітна плата буде обчислюватися:

(23485,56 грн. + 1782,50 грн.) : 355 днів = 71,18 грн.

Сума відпускних складає:

71,18 грн. * 31 день = 2206,58 грн.

Приклад розрахунку відпускних, якщо в розрахунковому періоді було підвищення заробітної плати

Мартинов С.П. працює на підприємстві з 2010 року. З 18.06.2015 року працівнику надана додаткова відпустка тривалістю 7 днів. Посадовий оклад працівника з 01 грудня 2014 року було підвищено на 10%. В листопаді 2014 року працівник перебував на лікарняному та отримав за період тимчасової непрацездатності 816,00 грн. Заробітна плата в розрахунковому періоді (01.06.2014 р. – 31.05.15 р.) складає:

2014 рік: червень-жовтень – по 1750,00 грн., листопад без урахування лікарняних – 618,00 грн., грудень – 1925,00 грн.

2015 рік: січень-травень – по 1925,00 грн.

Оскільки в розрахунковому періоді було підвищення заробітної плати, то зарплата, нарахована за період до підвищення індексується на коефіцієнт підвищення 1,1. Тобто, за період з червня по жовтень до розрахунку потрібно включити проіндексовану заробітну плату в розмірі:

1750,00 грн. * 1,1 = 1925,00 грн.

Отриманий доход за листопад індексується тільки в частині нарахованої зарплати без урахування лікарняних:

618 грн.* 1,1 = 679,80 грн.

До розрахунку середньої зарплати увійде сума :

1925,00 грн. * 5 (червень-жовтень) + 679,80 грн. + 816,00 грн. (листопад) + 1925,00 грн. * 6 (грудень-травень) = 22670,80 грн.

Сума нарахованих відпускних складатиме:

(22670,80 грн. : 355 дні) * 7 днів = 447,02 грн.

Читайте також:

Приклад розрахунку відпускних, коли сплачувалась премія за результатами роботи за рік

Коваленко Т.С. за результатами роботи за 2014 рік отримала річну премію в розмірі 5000,00 грн. З 03.06.2015 р. працівниці надана тарифна відпустка тривалістю 24 дні. За розрахунковий період з 01.06.2014 р. по 31.05.2015 р. працівниці без урахування річної премії було нараховано 36250,00грн.

Оскільки річна премія розподіляється помісячно та додається в розмірі 1/12 кожний місяць, до розрахунку увійде 7/12 премії (за період червень-грудень 2014 р.), тобто 5000,00 грн. : 12 міс. * 7 міс. = 2916,69 грн.

Розрахунок відпускних буде виглядати:

(36250,00 грн. + 2916,69 грн.) : 355 днів * 24 дні = 2647,92 грн.

Приклад розрахунку відпускних, якщо в розрахунковому періоді була матеріальна допомога та разові виплати

Ніколаєнко С.Т. працює на підприємстві з 2012 року з посадовим окладом 3000,00 грн. В грудні 2014 року працівниця отримала матеріальну допомогу в розмірі 2500,00 грн., в квітні 2015 р.– нарахована премія по підсумкам роботи за 1 квартал в розмірі 1000,00 грн. З 15.04.2015 року працівниця перебувала у щорічній відпустці тривалістю 31 день.

За розрахунковий період з 01.04.2014 р. по 31.03.2015 р. без урахування матеріальної допомоги та премії працівниці було нараховано 36000,00 грн.

Матеріальна допомога до розрахунку середньоденної заробітної плати не включається.

Відповідно до Порядку 100 премія включається до розрахунку в том місяці, в якому вона була проведена по розрахунковій відомості. Отже премія за 1 квартал повинна увійти в розрахунок у квітні, та в нашому випадку для обчислення середньої зарплати не враховується.

Таким чином, середньоденна заробітна плата становить:

36000,00 грн. : 355 днів = 101,41 грн.,

а розмір відпускних складатиме:

101,41 грн. * 31 день = 3143,71 грн.

Приклад розрахунку відпускних, коли працівник не мав заробітку

Шевчук Ю.О. після відпустки по догляду за дитиною до трьох років оформила тарифну відпустку на 14 днів з 11.05.2015 р. Посадовий оклад працівниці встановлено в розмірі 2100,00 грн.

Відповідно п.4 Порядку 100, в разі, якщо працівник не мав заробітку не за своєю виною, розрахунок проводиться виходячи з місячної тарифної ставки працівника, встановленої на момент нарахування відпускних.

Середньоденна заробітна плата в цьому випадку обчислюється:

(2100,00 грн. * 12 міс.) : 355 днів = 70,99 грн.,

розмір відпускних становить:

70,99 грн. * 14 днів = 993,86 грн.

Приклад розрахунку відпускних, коли працівник працював на умовах неповного робочого тижня з вини підприємства

Петренко М.П. наказом по підприємству на період з 01.02.2015 р. по 31.03.2015 р. перевели на неповний робочий тиждень з умовою роботи 4 дні на тиждень. З 01.06.2015 р. працівнику надано щорічну відпуску на 24 календарні дні. За розрахунковий період з 01.06.2014 р. по 31.05.2015 р. працівнику було нараховано 28936,00 грн.

Відповідно Порядку 100 та листа МінСоцПолітики №472/13/84-09 вiд 07.08.2009 р. «Щодo обчислення середньої зарплати для оплати часу відпусток» періоди коли працівник не працював з поважних причин і за ним не зберігався заробіток виключаються з розрахункового періоду.

Протягом лютого-березня 2015 р. працівник не відпрацював 9 днів з поважних причин. Ці дні повинні виключатись з розрахункового періоду:

365 днів – 10 святк. днів – 9 днів = 346 днів.

Розрахунок відпускних буде виглядати:

28936,00 грн. : 346 днів * 24 дні = 2007,12 грн.

При поддержке: У вас возникли проблемы при работе со Сбербанком Онлайн? На этом сайте вы найдете много советов и онлайн помощь по работе со Сбербанком. Сайт очень хорошо структурирован и вы очень быстро найдете ответ на свой вопрос.

Розрахунок відпускних 2015. Визначення розрахункового періоду та середньої зарплати. Покрокова інструкція та приклади
Оцініть статтю

2 Responses to Розрахунок відпускних 2015. Визначення розрахункового періоду та середньої зарплати. Покрокова інструкція та приклади

 1. Наталия:

  Спасибо, очень вовремя!

 2. Валентина:

  Як правильно зробити розрахунок відпустки, якщо: медична сестра працює на ставку (1263 грн) та має внутрішнє сумісництво 0,25 ст. Відпрацьовано повний робочий рік, кількість днів відпустки 31 к.д.(24 к.д.основна відпустка та 7 к.д. додаткова)Чи потрібно робити окремий розрахунок для відпустки за основною посадою і окремо за сумісництвом. Як розрахувати кількість днів відпустки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *