Розрахунок сум відпускних. Порядок та приклади

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Також раджу почитати багатенну тему про розрахунок відпускних на форумі Розрахунок відпускних (середня зарплата, порядок, приклади, компенсація)

Продовжуємо тему заробітноі плати. Нагадаю, що ми вже ознайомилися із податковою соціальною пільгою та видами відпусток. Також у межах відповідей на питання читачів було розглянуто таке актуальне питання як виплата допомоги по вагітності та пологам.

Сьогодні поговоримо про розрахунок сум відпускних. Головними нормативними документами, що регулюють це питання є Кодекс законів про працю, Закон Украіни “Про відпустки” та “Порядок обчислення середньоі заробітноі плати” №100. Взагалі майже всі розрахунки щодо заробітноі плати повязані із Порядком № 100, тому ми будемо ще не раз до нього звертатися.

Читайте також Розрахунок відпускних 2014. Порядок та приклади

Сума відпускних розраховується шляхом множення середньоденноі заробітноі плати за розрахунковий період на кількість календарних днів, що припадають на відпустку. Цю формулу можна представити у вигляді:

В = З.П.ср. * Ккд,

де В – сума відпускних;

З.П.ср. – середньоденна заробітна плата за розрахунковий період;

Ккд – кількість календарних днів, що припадають на час відпустки.

Слід приділити кожному з двох показників, що беруть участь у розрахунку відпускних. Адже формування значення кожного з них має свої особливості.

Слід почати, звичайно, із середньоденної заробітної плати. Вона розраховується наступним чином:

З.П.ср. = З.П.з.п. / Кд.п.,

де З.П.з.п. – загальна сума заробітної плати за розрахунковий період;

Кд.п. – кількість днів у розрахунковому періоді.

Визначення розрахункового періоду та розрахунок кількості днів у ньому

Згідно Порядку № 100, період для розрахунку середньоденної заробітної плати складає 12 повних календарних місяців, що передують наданню відпустки. Якщо працівник пропрацював на підприємстві менше року, то заробітна плата розраховується за фактично відпрацьований час. Розрахунковий період вважається з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка.

Читайте також Приклад розрахунку відпускних, коли розрахунковий період менше 12 календарних місяців

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді зменшується на вихідні та неробочі дні, перелік яких наведено у ст. 73 Кодексу законів про працю:

1 січня — Новий рік

7 січня — Різдво Христове

8 березня — Міжнародний жіночий день

1 і 2 травня  — День міжнародної солідарності трудящих

9 травня — День Перемоги

28 червня — День Конституції України

24 серпня — День незалежності України.

один день (неділя) — Пасха (Великдень)

один  день (неділя) — Трійця.

Усього 10 днів. Тобто, якщо розрахунковим періодом є рік (365 чи 366 днів), то за вирахуванням святкових і неробочих днів кількість днів становить 365(366) — 10 днів = 355(356).

Також виключається із розрахункового періоду час, коли працівник не працював із поважних причин та він не отримував заробітної плати. Це може бути, наприклад, безоплатна відпустка.

Визначення суми виплат для включення у розрахунок середньоденної заробітної плати

Для того, щоб визначитися які виплати працівникам включати у суму заробітної плати для розрахунку середньоденного показника а які ні, звернемося до вищезазначеного Порядку №100. В ньому є вичерпний перелік виплат, які включаються а які не включаються до розрахунку середньої заробітної плати.

Отже, до розрахунку середньої заробітної плати включаються виплати:

— основна заробітна плата;

— доплати і надбавки

— виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;

— винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років.

Премії включаються у розрахунок у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Тобто, якщо премія була виплачена за 6 місяців, а на розрахунковий період підпадає тільки 3 з них, то у розрахунку середньої заробітної плати бере участь лише половина премії. Винагорода за підсумками річноі роботи або за вислугу років включається до розрахунку шляхом додавання до кожного місяця розрахункового періоду 1/12 суми винагороди. Наприклад: Працівника взяли на роботу з 01.10, та виплатили річну винагороду у січні. Якщо він йде у відпустку у червні, то щорічна винагорода включається у розрахунок у  частині 7/12 всієї суми.

Читайте також Приклад розрахунку відпускних, коли в розрахунковому періоді зарплата підвищувалася два рази

До розрахунку середньої заробітної плати не включаються виплати:

— виплати за виконання окремих доручень;

— одноразові виплати;

— компенсаційні виплати на відрядження і переведення;

— премії за винаходи та раціоналізаторські  пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

— грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

— пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

— літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

— вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту,  мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

— дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

— виплати,  пов’язані з ювілейними датами,  днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність,  активну громадську роботу тощо;

— вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

— заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

— суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

— доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

— компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

Читайте також Приклад розрахунку відпускних, коли на період відпустки припадають святкові або неробочі дні

Приклади розрахунку відпускних у різних ситуаціях

Розрахунок відпускних у загальному вигляді

Працівник працює на підприємстві з 25.06.2009 року. Йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні  10.08.2010 року. Заробітна плата за період з серпня 2009 року по липень 2010 року складає 30 000 грн. Яка сума відпускних?

Кількість днів у розрахунковому періоді: 365 – 10 = 355 к.дн.

Середньоденна заробітна плата: 30 000 грн / 355 к.дн. = 84,51 грн.

Сума відпускних: 84,51 грн. * 24к.дн. = 2 028,24 грн.

Лікарняний у розрахунковому періоді

Працівник працює на підприємстві з 25.06.2009 року. Йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні  10.08.2010 року. У вересні працівник був на лікарняному. Сума лікарняних 1500 грн. Заробітна плата за період з серпня 2009 року по липень 2010 року складає 27 500 грн.

Кількість днів у розрахунковому періоді: 365 – 10 = 355 к.дн.

Середньоденна заробітна плата: (27 500 + 1 500) / 355 = 81,70 грн.

Сума відпускних: 81,70 грн. * 24 к.дн. = 1960,8 грн.

Сума лікарняних входить до суми для розрахунку середньоденної заробітної плати, так як лікарняних немає у переліку виплат, що виключаються із цієї суми.

Відпустка без збереження заробітної плати у розрахунковому періоді

Працівник працює на підприємстві з 25.06.2009 року. Йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні  10.08.2010 року. Працівник був у відпустці без збереження заробітної плати 15 днів у травні. Заробітна плата за період серпень — липень складає 28 750 грн.

Кількість днів у розрахунковому періоді: 365 – 10 – 15 = 340 к.дн.

Середньоденна заробітна плата: 28 750 грн. / 340 = 84,56 грн.

Сума відпускних: 84,56 грн. * 24 к.дн. = 2 029,44 грн.

Час відпустки без збереження заробітної плати не входить до розрахункового періоду. Відповідно розрахунковий період зменшується на час такої відпустки, якщо вона мала місце.

Читайте також Приклад розрахунку відпускних якщо в розрахунковому періоді нараховувалися лікарняні

Премія за рік у розрахунковому періоді

Працівник працює на підприємстві з 25.10.2009 року. Йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні  10.08.2010 року. У січні 2010 року йому нараховано премію за 2009 рік у сумі 3 000 грн. Заробітна плата за листопад – липень 20 000 грн.

Кількість днів у розрахунковому періоді: (30 + 31 + 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31) – 9 = 264 к.дн.

Середньоденна заробітна плата: (20 000 грн. + (3 000грн. * 7 /12) ) / 264 = 82,38 грн.

Відпускні: 82,38 грн. * 24 к.дн. = 1997,12 грн.

Премія за рік включається до розрахункового періоду у пропорційній частині. Якщо б розрахунковий період складав 12 місяців, то до суми заробітної плати за період включалася б вся сума премії.

Підвищення заробітної плати у розрахунковому періоді. (госпрозрахункові підприємства)

Працівник працює на підприємстві з 25.06.2009 року. Йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні  10.08.2010 року. Оклад працівника з серпня 2009 року до лютого 2010 складає  2 500 грн. З березня оклад збільшився на 20% і став 3 000 грн. Керівник підприємства видав наказ про зменшення коефіцієнта коригування підвищення заробітної плати для розрахунку відпускних до 10%.

Кількість днів у розрахунковому періоді: 365 – 10 = 355 к.дн.

Середньоденна заробітна плата: ((2 500 * 7 * 1,1) + (3 000 * 5)) / 355 = 96,48 грн.

Сума відпускних: 96,48 грн. * 24 к.дн. = 2 315,52 грн.

Ситуація із розрахунку середньої заробітної плати з її підвищенням регулюється п.10 Порядку №100. Згідно нього, заробітна плата коригується на коефіцієнт підвищення. При чому керівники госпрозрахункових підприємств, з урахуванням фінансових можливостей підприємства, можуть приймати рішення про зменшення цього коефіцієнту. На інших підприємствах зниження коефіцієнту підвищення заробітної плати не допускається.

Декретна відпустка та відпустка для догляду за дитиною у розрахунковому періоді

Працівниця йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні  10.08.2010 року. З 01.09.2009 до 04.01.2010 року вона перебувала у відпустці по вагітності та пологах. З 04.01.2010 до 31.05.2010 року вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3х років. Розрахунковий період: серпень 2009 – липень 2010 року. Заробітна плата за серпень 2009 року 2000 грн. Допомога по вагітності та пологах складає 6000 грн. Заробітна плата за червень та липень 2010 року складає 4000 грн.

Кількість днів у розрахунковому періоді: 365 – 147 – 4 = 214 к.дн.

Середня заробітна плата: (2 000 + 6 000 + 4 000) / 241 = 56,07 грн.

Сума відпускних: 56,07 * 24 = 1 345,68 грн.

Сума допомоги по вагітності та пологах включається до розрахунку середньої заробітної плати, оскільки вона є допомогою по тимчасовій непрацездатності та за період відпустки за працівницею зберігається середній заробіток. Відпустка для догляду за дитиною до 3х років до розрахунку не включається, так як це державна допомога.

Може виникнути така ситуація, коли працівниця йде у відпустку одразу після закінчення відпустки для догляду за дититною до 3х років. При цьому за попередні 12 місяців, вона не отримувала заробітну плату, отже немає даних для розрахунку середньої заробітної плати. У таких випадках розрахунок проводиться виходячи із посадового окладу, встановленного у трудовому договорі, про що свідчить останній абзац п.4 Порядку№100.

Перелік використаних джерел.

  1. “Кодекс законів про працю України” від 10.12.1971  № 322-VIII.
  2. “Порядок обчислення середньої заробітної плати” затверджений Постановою КМУ вiд 08.02.1995  № 100.
  3. Закон “Про відпустки” вiд 15.11.1996  № 504/96-ВР.

 

Розрахунок сум відпускних. Порядок та приклади
5 (100%) 3 votes

MAXCACHE: 0.54MB/0.00041 sec