Розрахунок лікарняних та допомоги по вагітності та пологах 2015 по новому. Детальна інструкція та приклади

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

При поддержке: В век развития информационных технологий, зарабатывать деньги можно не только ходя на работу. Форум о заработке в интернете и инвестициях поможет вам заработать деньги не выходя из дома и не вставая из-за компьютера.

З 04 липня 2015 р. вступила в силу постанова КМУ № 439 від 26.06.2015 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. №1266», якою внесені суттєві зміни в розрахунок середньої заробітної плати для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності та по вагітності та пологах.

До яких випадків застосовується новий розрахунок лікарняних

Незалежно від дати закриття листа непрацездатності та дати його надання до бухгалтерії всі лікарняні листи, страховий випадок за якими настав до 04 липня 2015 року, розраховуються за нормами «Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням», від 26.09.2001 р.№1266 в старій редакції.

Читайте також Розрахунок лікарняних 2015. Визначення страхового стажу, розрахунок середньої зарплати. Інструкція та приклади

Норми Порядку 1266 в новій редакції застосовуються для розрахунку лікарняних за страховими випадками, які настали з 4 липня 2015 р.

Приклад 1

Сафонов С.П. хворів з 30.06.2015 року по 08.07.2015 року. Для розрахунку лікарняного застосовується Порядок 1266 в редакції, що діяла до 04.07.2015 року.

Приклад 2

Іванцова Т.П. перебувала на лікарняному з 05.07. 2015 р. по 18.07.2015 р. Для обчислення середньоденної допомоги застосовується Порядок 1266 в редакції Постанови 439.

Приклад 3

Харченко перебувала на лікарняному з 23.06.2015 р. по 07.07.2015 р. З 08.07.2015 р. по 30.07.2015 р. жінці було відкрито новий лікарняний листок з поміткою «подовження». Оскільки первинний листок непрацездатності та його подовження вважаються одним страховим випадком, то для їх розрахунку застосовуються норми Порядку 1266 в старій редакції.

Як визначити розрахунковий період для розрахунку лікарняних?

Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної є останні дванадцять місяців з першого до першого числа, що передують місяцю настання страхового випадку.

В разі якщо працівник перебував у трудових відносинах менше року, то для розрахунку лікарняного враховується період виходячи з фактично відпрацьованих місяців з першого до першого числа.
В разі якщо застрахована особа до настання страхового випадку перебувала в трудових відносинах менше ніж календарний місяць, то розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні дні перед настанням лікарняного.

Читайте також Розрахунок лікарняних 2014. Інструкція та приклади

Із розрахункового періоду виключаються дні, коли застрахована особа не працювала з поважних причин ( п.3 Порядку 1266). До таких причин відносяться:

  • тимчасова непрацездатність;
  • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • відпустка по догляду за дитиною до трьох або до шести років:
  • відпустка без збереження заробітної плати.

Місяці, розрахункового періоду, коли застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.

Неробочі та святкові дні з розрахункового періоду не виключаються.

Розрахунок середньоденної заробітної плати

З 04.07.2015 р. алгоритм обчислення середньоденної заробітної плати для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності не відрізняється від розрахунку середньоденної допомоги по вагітності та пологах. Середньоденна допомога визначається шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

При обчисленні середньоденної допомоги потрібно враховувати, що її розмір не може перевищувати максимальну величину на яку нараховується єдиний внесок в розрахунку на один календарний день. Обчислення максимальної величини допомоги проводиться шляхом ділення максимальної суми з якої утримується ЄСВ, встановленої в останньому місяці розрахункового періоду, на 30,44 (середньомісячну кількість календарних днів). На сьогоднішній день розмір середньоденної допомоги не може перевищувати:

20706,00 грн. : 30,44 = 680,22 грн.

Якщо страховий випадок настав в перший день роботи або застрахована особа протягом дванадцяти місяців не мала заробітку з поважних причин, середня заробітна плата обчислюється шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) на 30,44.

Читайте також Приклад розрахунку лікарняних новоприйнятим співробітникам

Якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на день настання страхового випадку.

Якщо застрахована особа працює за сумісництвом обчислення середньої заробітної плати здійснюється окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.

Обмеження середньоденної допомоги залежно від страхового стажу

Розмір середньоденної допомоги залежить від загального страхового стажу. Постановою КМУ від 26.06.2015 р. № 440 затверджено «Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця». Відтепер, законодавчі акти приведені у відповідність і для обчислення перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та оплати днів хвороби за рахунок коштів Фонду використовуються однакові коефіцієнти середньоденної допомоги в залежності від загального страхового стажу:

  • до трьох років – 50%;
  • від троьх до п’яти років – 60%;
  • від п’яти до восьми років – 70%;
  • більше восьми років – 100%.

Крім того, існують обмеження в розмірі допомоги для осіб, які протягом дванадцяти місяців мають страховий стаж менше шести місяців. Згідно п.29 Порядку 1266 середня заробітна плата для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку. Подібні обмеження існують для розрахунку допомоги по вагітності та пологах. В цьому випадку середньоденна допомога не може перевищувати двократний розмір мінімальної заробітної плати та не може бути менше мінімальної. Більш детальніше про розрахунок можна дізнатися у статті «Особливості розрахунку лікарняних особам, які протягом дванадцяти місяців не мають шість місяців страхового стажу».

Визначення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності та по вагітності та пологах

Допомога по тимчасовій непрацездатності, догляду за хворим та по вагітності та пологах розраховується в календарних днях незалежно від графіку роботи працівника. Згідно п.2 Порядку 1266 в новій редакції сума допомоги обчислюється шляхом множення середньоденної допомоги на кількість календарних днів непрацездатності.

Приклад розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності

Сипкова І. С. перебувала на лікарняному з 12.07.2015 р. по 24.07.2015 р. За розрахунковий період з 01.07.2014 р. по 01.07.2015 р. працівниці було нараховано 28250,00 грн. В розрахунковому періоді працівниця не була відсутня на роботі з поважних причин, тобто загальна кількість календарних днів в розрахунковому періоді – 365.

Читайте також Як розрахувати лікарняний, якщо робітник працює за змінним графіком та ночами

Середньоденна допомога становить:

28250,00 грн. : 365 днів = 77,40 грн.

Визначимо кількість днів хвороби, які підлягають оплаті. Працівниця перебувала на лікарняному 13 календарних днів, з них за рахунок підприємства оплачується 5 днів, за рахунок коштів Фонду соціального страхування – 8 днів.

Розмір допомоги дорівнює:

77,40 грн. * 13 днів = 1006,20 грн.

Приклад розрахунку, коли в розрахунковому періоді були лікарняні та відпустка без збереження заробітної плати

Ілюхін С.П. перебував на лікарняному з 15.07.2015 року по 02.08.2015 року (19 календарних днів). За розрахунковий період з 01.07.2014 р. по 01.07.2015 р. працівнику було нараховано 32437,56 грн., з них – 1437,56 грн. – допомога з тимчасової непрацездатності. В розрахунковому періоді працівник був відсутній на роботі з поважних причин 29 днів: 19 календарних днів перебував на лікарняному та 10 днів у відпустці без збереження заробітної плати. Ці дні виключаються з розрахункового періоду:

365 кал.дні – 29 днів = 336 днів

Сума отриманої допомоги з тимчасової непрацездатності не входить до розрахунку середньоденної зарплати:

(32437,56 грн. – 1437,56 грн.) : 336 днів = 92,26 грн.

Розмір допомоги по лікарняному буде дорівнювати:

92,26 грн. *19 днів = 1752,94 грн.

Читайте також Допомога по вагітності та пологах. Розрахунок декретних, бухгалтерський облік, призначення, звітність та відшкодування

Приклад розрахунку допомоги, коли в розрахунковому періоді була відпустка по догляду за дитиною

Мальцева Т.Я. 01.07.2015 р. вийшла з відпустки по догляду за дитиною до трьох років, за липень жінці було нараховано 2100,00 грн. З 02.08.2015 р. по 10.08.2015 р. (9 календарних днів) працівниця була на лікарняному. Місяці перебування у відпустці виключаються з розрахункового періоду, як період відсутності на роботі з поважних причин, тобто до розрахункового періоду включаються лише 31 день липня.

Середньоденна допомога становить:

2100,00 грн. : 31 день = 67,74 грн., а розмір допомоги:

67,74 грн. * 9 днів = 609,66 грн.

Приклад розрахунку допомоги, коли не було заробітку

Примаков І. С був прийнятий на роботу з 11.07.2015 року з посадовим окладом 2350,00 грн. та цього ж дня захворів. Загальний стаж працівника – 6 років, протягом останніх 12 місяців працівник мав 7 місяців стажу. Середньоденна допомога розраховується виходячи з встановленого посадового окладу:

2350,00 грн. : 30,44 = 77,20 грн.

Розрахунок лікарняних та допомоги по вагітності та пологах 2015 по новому. Детальна інструкція та приклади
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *