Розрахунок лікарняних 2018. Розрахунковий період, середня зарплата, приклади

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Українське законодавство передбачає чималі фінансові та штрафні санкції за порушення порядку використання коштів соціального страхування. Далі мова піде про те, як уникнути помилок при нарахуванні лікарняних та захистити себе від штрафів.

Нормативна база

Нагадаємо, що при нарахуванні допомоги за листками непрацездатності потрібно керуватися нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV та Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Постановою КМУ від 26.09.2001№ 1266.

Визначення розрахункового періоду для обчислення допомоги

Відповідно до п.25 Порядку 1266 розрахунковим періодом для обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності є дванадцять місяців, що передують місяцю настання страхового випадку. Наприклад, листок непрацездатності відкритий в березні 2018 року. Для розрахунку беруть доходи працівника за період з 01.03.2017 по 28.02.2018 року.

В разі, якщо перед настанням страхового випадку працівник не відпрацював повний рік, до розрахункового періоду беруть фактично відпрацьовані місяці за останнім місцем роботи. Слід зауважити, що враховують місяці з першого по перше число. Тобто, якщо працівника було прийнято на роботу з першого робочого дня, але не з першого календарного числа, то такий місяць не входить до розрахункового періоду.

Приклад. Працівник, прийнятий на роботу 18 серпня 2017 року, захворів 11 січня 2018 року, розрахунковий період для обчислення допомоги – з 01.09.2017 по 31.12.2017 року.

Читайте також Зміни в законодавстві про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закон від 03.10.2017 №2148-VIII

Якщо перед хворобою застрахована особа не відпрацювала жодного календарного місяця, до розрахунку беруть фактично відпрацьовані календарні дні перед настанням страхового випадку. Наприклад, жінка прийнята на роботу 12 грудня 2017 року, а захворіла 18 січня 2018 року. Розрахунковий період в цьому випадку – з 12.12.2017 по 17.01.2018 року.

З розрахунку потрібно виключати календарні дні, не відпрацьовані з поважних причин, а саме періоди:

 • перебування на лікарняному;
 • відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустки без збереження заробітної плати;
 • відпустки з догляду за дитиною до трьох років та до шести років (за медичними показниками).

Зверніть увагу, що місяці, в яких працівник з поважних причин не відпрацював жодного дня, виключаються з розрахункового періоду.

Якщо непрацездатність настала в перший день роботи або працівник з поважних причин не мав заробітку перед настанням страхового випадку, допомога обчислюється виходячи з посадового окладу, встановленого на момент настання страхового випадку. Якщо посадовий оклад не встановлюється, допомога обчислюється з мінімальної зарплати.

Розрахунок середньоденної заробітної плати

Для обчислення середньоденної заробітної плати потрібно сукупну суму доходу, на яку нарахований єдиний соціальний внесок за розрахунковий період, розділити на кількість календарних днів у цьому періоді. До уваги беруть всі нарахування, а саме: премії, матеріальна допомога, відпускні тощо, проте суми допомоги з тимчасової непрацездатності та у зв’язку з вагітністю та пологами виключаються з розрахунку.

Крім того, щомісячний дохід, що зараховують до сукупного доходу для обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності, не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ. З 01.01.2018 року ця величина дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати та становить 55845 грн.

Читайте також Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”: концептуальні зміни з 2018 року

Страховий стаж та як він впливає на розмір допомоги

Розмір середньоденної допомоги залежить від страхового стажу працівника. Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб. До 18.01.2001 року до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж та його облік ведеться згідно записів у трудовій книжці. Місяць зараховується до страхового стажу, якщо роботодавцем або застрахованою особою за цей місяць сплачені внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо внески сплачені в меншому обсязі, то кількість днів, що входить до страхового стажу, розраховується пропорційно сплаченій сумі.

Слід зазначити, що період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу.

Згідно ст.24 ЗУ № 1105-ХІV допомога виплачується в розмірі:

 • 50% середнього заробітку, якщо стаж менше трьох років;
 • 60% — при страховому стажі від трьох до п’яти років;
 • 70% — якщо стаж складає від п’яти до восьми років;
 • 100% — для осіб, чий страховий стаж перевищує вісім років.

Обмеження розміру допомоги з тимчасової непрацездатності для працівників, які мають стаж менше шести місяців протягом останніх дванадцяти місяців

Тривалий загальний страховий стаж не завжди є гарантією в отриманні допомоги в 100% розмірі від середнього заробітку. Відповідно до п.1 ч.4 ст.19 ЗУ № 1105-ХІV, якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку працівник має страховий стаж менше шести місяців, допомогу з тимчасової непрацездатності йому нараховують виходячи з нарахованої заробітної плати, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. Тобто алгоритм визначення середньоденної допомоги для таких працівників такий:

 • розраховується середньоденна заробітна плата за фактично відпрацьовані календарні місяці виходячи з нарахованого за цей період доходу з урахуванням коефіцієнту страхового стажу;
 • обчислюється середньоденна зарплата виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. Для цього мінімальну заробітну плату, встановлену в місяці настання страхового випадку, ділимо на 30,44;
 • порівнюються дві величини середньоденної заробітної плати, для розрахунку допомоги вибирається менша.

Читайте також Нові соціальні стандарти 2018 та на що вони впливають

Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності

Допомога за листком непрацездатності обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на кількість календарних днів непрацездатності. Слід зазначити, що перші п’ять днів непрацездатності оплачує роботодавець, починаючі з шостого дня допомога виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Листок непрацездатності з догляду за дитиною та хворим членом сім’ї оплачується з першого дня за рахунок коштів Фонду.

Оплата лікарняних сумісникам

Якщо застрахована особа працює за сумісництвом, вона має право на отримання допомоги за листком непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. При цьому обчислення середньої заробітної плати здійснюється окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період також визначається за кожним місцем роботи окремо.

Нарахування допомоги здійснюється на підставі копії листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою за основним місцем роботи та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

При обчисленні допомоги за сумісництвом слід звертати увагу на те, що щомісячна сумарна заробітна плата, з якої розраховується допомога, за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Читайте також Зміни в нарахуванні ЄСВ та скільки прийдеться платити в 2018 році

Загальний приклад розрахунку допомоги

Працівник перебував на лікарняному з 15.02.2018 р. по 27.02.2018 р. За розрахунковий період з 01.02.2017 р. по 31.01.2018 р. – 365 календарних днів, працівнику нараховано 56720,00 грн. Визначимо середньоденну заробітну плату:

Сз= 56720,00 грн. : 365 дні = 155,40 грн.

Кількість календарних днів хвороби, що підлягає оплаті – 13.

Страховий стаж працівника – 9 років, допомога виплачується в розмірі 100%.

Розрахуємо розмір допомоги:

Доп. = 155,40 грн. *13 днів = 2020,20 грн.

Приклад розрахунку, якщо в розрахунковому періоді була відпустка без збереження заробітної плати та лікарняні

Працівниця прийнята на роботу 18.03.2017 р. Жінка хворіла з 15.11.2017 по 24.11.2017 р. Страховий стаж працівниці 6 років. Нарахування заробітної плати за розрахунковий період виглядає так:

Місяць Нараховано всього Відпустка без збереження з/п Листок непрацездатності Вноситься до розрахунку
Дні Сума Дні Сума
квітень 3750 30 3750
травень 3600 31 3600
червень 3200 2 28 3200
липень 3900 5 850 26 3050
серпень 3800 31 3800
вересень 3800 30 3800
жовтень 3800 31 3800
РАЗОМ 207 25000

Середньоденна зарплата дорівнює:

Сз = 25000,00 грн. : 207 днів = 120,77 грн.,

та з урахуванням страхового стажу:

Сз = 120,77 грн. *70% = 84,54 грн.

Розмір допомоги за 10 календарних днів складає:

Доп.=84,54 грн. * 10 дн. = 845,40 грн.

Приклад розрахунку, якщо працівник захворів в перший день роботи

Працівник прийнятий на роботу 17.01.2018 року та в цей же день захворів. Посадовий оклад чоловіка становить 4200,00 грн. Загальний страховий стаж – 11 років, та за даними держреєстру протягом 2017 року має 8 місяців страхового стажу. Тож середньоденна допомога становитиме:

Сз = 4200,00 грн. : 30,44 = 137,98 грн.

Приклад розрахунку, коли відсутні 6 місяців стажу

Працівниця прийнята на роботу 04.09.2017 року та захворіла 11.12.2017 року. Загальний стаж жінки 4 роки, протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку відсутні шість місяців стажу.

За розрахунковий період з 01.10.2017 по 30.11.2017 р. (61 кал. день) жінці нараховано 16200 грн.

Середньоденна заробітна плата з урахуванням коефіцієнту стажу становить:

Сз = 16200,00 грн. : 61 день * 60% = 159,34 грн.

Середня зарплата, визначена з мінімальної зарплати на час настання страхового випадку дорівнює:

3200,00 грн. : 30,44 = 105,12 грн.

105,12 менше ніж 159,34, тож допомогу потрібно обчислювати виходячи з 105,12грн. за один календарний день.

При поддержке: А вы уже готовы к сдаче дипломной работы? Дипломная работа на сайте «referat.kiev.ua» — это быстрый способ написать, подготовиться и сдать дипломный проект, курсовую или научную диссертацию.

Розрахунок лікарняних 2018. Розрахунковий період, середня зарплата, приклади
4.5 (90.95%) 42 votes

12 Responses to Розрахунок лікарняних 2018. Розрахунковий період, середня зарплата, приклади

 1. Юля:

  Доброго дня. Допоможіть у ситуації: якщо працівник за останнім місцем роботи має страховий стаж 7 місяців, загальний стаж складає більше 8 років, лікарняний відкрито 23 квітня 2018р., розрахована середньоденна ЗП менша від мінімальної (3723/30,44=122,31). По якій середньоденній ЗП розраховувати лікарняний: фактичній чи виходячи з мінімалки (122,31)? Дякую.

 2. Олександр:

  Добрий день ! Питання щодо лікарняного листа. 13.01.18.р. стався обширний інфаркт міокарда.побули на лікарняному 120 днів,потім відпустка,в термін відпустки зробили операцію і інституті серця стентування судин.В інституті відкрили знову лікарняний лист і відправили в лікарню по місту проживання.Хочемо отримати правильну відповідь скільки після такої операції можемо перебувати на лікарняному.В районній лікарні мені дають 30 днів. Будемо вдячні за відповідь.

 3. ольга:

  Працівник прийняти на роботу 05.05.2018 року. з 29.06.2018 до 16.07.2018 виданий лист про непрацездатність. в листі зазначено ,що працівник і надалі продовжує хворіти. має 22 роки стажу як правльно розрахувати лікарняни
  кожен лист непрацездатності окремо?

 4. Лидия:

  Добрый Вечер!Вопрос по больничном листу такой, с 14,05,2018 по 27,08,2018 больничный,а бухгалтер начислила и перечислила на мой счет в банк з/п за май полностью и в августе выдала аванс, без моего ведома перечислила, я ее не просила, а теперь требует еще сверху ,что бы я погасила излишне ею перечислен налог ,это ее ошибка, и имеет ли она право без моего писменого согласия высчитывать с з/п переплату? погашение переплаты ,что была на счету я хотела внести на счет казначейства они мне не нужны так она не захотела брать ,правомерно это или нет? 0962324383

 5. Дейва:

  Добрий день, підкажіть, як нараховується лікарняний якщо працівник до 31.08 був у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3х років, а 11 вересня взяв лікарняний по догляду за дитиною.

 6. Леся:

  Помогите ращитать больничный. 20.03.2018 принята на роботу. Больничный лист с 24.09.2018по 28.09.2018. И нужна ли справка ок7?

 7. Мар'ян а:

  Здрастуйте. Підскажіть якщо я працююю з ненормованими робочими днями була на лікарняному як опдачує підприємство. Кажуть що від лікарняного віднімають вихідні дні? Це хіба вірно

 8. Віра:

  Добрий день! Як вирахувати страховий стаж — перервний чи безперервний. Працівник до хвороби пропрацюав на підприємстві 2 роки. До цього НЕ ПРАЦЮВАВ 4 роки.

 9. Тетяна:

  скажіть будь ласка 3 роки рахуються в стаж???

 10. Мар'яна:

  Добрий день! Працівник прийнятий 11.06.18
  З 23.10.18.лікарняний стаж більше 8 років
  Як правильно розрахувати лікарняні.Дякую.

 11. Наталія:

  Добрий день! Підкажіть будь ласка , Працівниця працює на підприемстві з 1999 року. З 02,01,2018 року і по 05.11.2018 року перебувала у відпустці по догляду за дитиною до 6-ти років . 06.11.18 пиступила до своїх посадових обов»язків ,а з 19.11-23.11 перебувала на лікарняному . Підкажіть будь ласка як правильно розрахувати лікарняний лист.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.55MB/0.00037 sec