Розрахунок допомоги по вагітності та пологах 2016-2017. Повна інструкція з прикладами

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Кожна працююча жінка, яка чекає дитину, має право на отримання допомоги по вагітності та пологах. Як правильно нарахувати допомогу за листком непрацездатності піде мова далі.

Нормативна база для нарахування допомоги по вагітності та пологах

Нагадаємо, що при обчисленні допомоги по вагітності та пологах потрібно керуватися нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV та Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266.

Читайте також Допомога по вагітності та пологах. Розрахунок декретних, бухгалтерський облік, призначення, звітність та відшкодування

Як визначити розрахунковий період

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для обчислення допомоги по вагітності та пологах, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. В розрахунок беруться місяці з першого до першого числа за останнім основним місцем роботи застрахованої особи.

Приклад. Працівниця працює на підприємстві з 2010 року та йде в декретну відпустку з 28 вересня 2016 року. Розрахунковий період – з 01.09.2015 року по 31.08.2016 року.

Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці з першого до першого числа.

Приклад. Працівниця прийнята на роботу 14 березня 2016 року, з 11 вересня 2016 року їй відкрито листок непрацездатності по вагітності та пологах. Розрахунковий період в цьому випадку – з 01.04.2016 року по 31.08.2016 року.

У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.

Приклад. Жінка прийнята на роботу 15 серпня 2016 року, а з 14 вересня 2016 року отримала лікарняний по вагітності та пологах. Розрахунковий період для обчислення допомоги — з 15.08.2016 року по 13.09.2016 року.

Обчислення середньоденної допомоги по вагітності та пологах

Відповідно до п.3 Порядку 1266 середня заробітна плата для розрахунку допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами розраховується на підставі відомостей, що включаються до додатку 4 звіту з ЄСВ. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ на кількість календарних днів перебування у трудових відносинах у розрахунковому періоді.

Приклад. Жінка працює на підприємстві з 2011 року. З 03 вересня 2016 року їй відкрито листок непрацездатності по вагітності та пологах. Протягом розрахункового періоду з 01.09.2015 р. по 31.08.2016 р. (366 календарних днів) жінці було нараховано 36200 грн.

Середньоденна заробітна плата становить: 36200,00 : 366 = 98,91 грн,

розмір допомоги по вагітності та пологах за 126 днів дорівнює:

98,91 * 126 =12462,66 грн.

Читайте також Розрахунок допомоги по вагітності та пологах 2015 (визначення розрахункового періоду та середньої зарплати). Інструкція та приклади

Обчислення допомоги, якщо у розрахунковому періоді є лікарняні, відпускні та матеріальна допомога

Відповідно до статті 3 Порядку 1266 з розрахункового періоду виключаються календарні дні, коли застрахована особа була відсутня на роботі з поважних причин, а саме: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати. Отже, до розрахунку середньоденної заробітної плати не повинні включатися суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, які нараховані за дні тимчасової непрацездатності, відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду. Відповідно, усі виплати, які працівниця отримала в цьому місяці не входять до розрахунку середньоденної зарплати.

Приклад. Жінка працює на підприємстві шість років, її посадовий оклад становить 2500 грн. З 21.09.2016 року працівниці відкрито лікарняний лист по вагітності та пологах. Протягом розрахункового періоду з 01.09.2015 року по 31.08.2016 року жінка була відсутня на роботі:

з 01.03.2016 р. по 31.03.2016 р. та з 11.04.2016 р. по 17.04.2016 р. за причини хвороби;

з 01.05.2016 р. по 24.05.2016 року – тарифна відпустка;

з 11.07.2016 р. по 13.07.2016 р — три дні у відпустці без збереження заробітної плати.

Дані для обчислення середньоденної зарплати наведені в таблиці:

Місяць Відпрацьовано днів Основна зарплата Премія Відпустка/Лікарняний Дні для розрахунку середньоденної допомоги Сума, що включається для розрахунку
вересень 23 2500 30 2500
жовтень 22 2500 31 2500
листопад 21 2500 30 2500
грудень 22 2500 1000 31 3500
січень 19 2500 31 2500
лютий 21 2500 29 2500
березень 0 1000  2650 (лік) 0 0
квітень 16 1905 500  720 (лік) 23 2405
травень 5 650 1950 (відп) 31 2600
червень 20 2500 30 2500
липень 18 2150 28 2150
серпень 22 2500 31 2500
Разом         325 28155

Оскільки жінка була відсутня на роботі з поважної причини весь березень, то цей місяць повністю виключається з розрахунку; в квітні до розрахунку не входить календарна кількість днів хвороби та розмір допомоги з тимчасової непрацездатності; в липні – виключаються календарні дні відпустки без збереження заробітної плати. Таким чином, середньоденна заробітна плата дорівнює:

28155,00 грн. : 325 дні = 86,63 грн., а розмір допомоги по вагітності та пологах:

86,63 грн. *126 днів = 10915,38 грн.

Читайте також Як отримати допомогу по вагітності та пологах підприємцю платнику єдиного податку?

Обмеження розміру декретних в залежності від страхового стажу

Допомога по вагітності та пологах не залежить від загального страхового стажу жінки та виплачується в розмірі 100 % від середнього заробітку. Однак, існують певні обмеження для осіб, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку не мають шість місяців страхового стажу. Відповідно до пункту 2 частини 4 статті 19 Закону України від 23.09.99 N 1105 допомога по вагітності та пологах таким жінкам розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

Алгоритм нарахування допомоги такий: необхідно здійснити обчислення середньої заробітної плати з фактично нарахованого доходу застрахованої особи за розрахунковий період відповідно до Порядку 1266 та порівняти з середньоденною зарплатою, розрахованою виходячи з двократного розміру мінімальної заробітної плати.

Приклад. Жінка прийнята на роботу 18 травня 2016 р., а з 2 жовтня 2016 р. їй відкрито листок непрацездатності по вагітності та пологах. Протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку жінка не мала іншого місця роботи, тож лікарняний розраховується з урахуванням обмежень. За розрахунковий період з 01.06.2016 по 30.09.2016 року (122 календарних дні) працівниці було нараховано 9850 грн.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату виходячи з фактично нарахованої зарплати:

9850 грн: 122 дні =80,74 грн.

середньоденна зарплата, обчислена з двократного розміру мінімальної зарплати становить:

(1450 грн. * 2) : 30,44 = 95,27 грн.

Читайте також Розрахунок допомоги по вагітності та пологах для жінок, що перебувають на обліку в центрі зайнятості

Середньоденна заробітна плата, обчислена виходячи з фактично нарахованого заробітку, не перевищує середньоденної допомоги, обчисленої з двократного розміру мінімальної зарплати, тож допомога по вагітності та пологах буде дорівнювати:

80,74 грн. * 126 днів = 10173,24 грн.

Розрахунок допомоги по вагітності та пологах, коли жінка отримувала заробітну плату нижче ніж мінімальна

Статтею 19 ЗУ передбачено, що допомога по вагітності та пологах в розрахунку на місяць має бути не меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений у місяці настання страхового випадку. Оскільки діючим законодавством не передбачено жодних уточнень щодо суми допомоги у розрахунку на місяць в залежності від режиму роботи застрахованої особи, положення статті 19 поширюються й на осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу. Отже, якщо нарахована сума допомоги у розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної заробітної плати , то необхідно здійснити у цьому місяці доплату до зазначеної суми та відповідно збільшити загальну суму допомоги по вагітності та пологах.

Приклад. Жінка працює на умовах неповного робочого часу та з 01 жовтня 2016 р. по 3 лютого 2017 р. перебуває у відпустці по вагітності та пологах. Середньоденна заробітна плата, обчислена виходячи з фактично нарахованого доходу становить 46,75 грн., що менше ніж мінімальна денна зарплата. Розрахунок суми для оплати лікарняного наведено у таблиці:

Місяці відпустки

Дні, що підлягають оплаті

Нарахована сума допомоги (грн)

Сума допомоги обчислена з урахуванням ст.19

жовтень 31 1449,25 1450,00
листопад 30 1402,50 1450,00
грудень 31 1449,25 1450,00
січень 31 1449,25 1450,00
лютий 3 140,25 155,36
Разом 126 5890,50 5955,36

В лютому допомога вираховується пропорційно дням відпустки: 1450:28 *3.

Таким чином, жінка повинна отримати 5955,36 грн.

Читайте також Допомога по вагітності та пологах для підприємця — платника єдиного податку. Право на отримання та приклад розрахунку

Розрахунок декретних, коли перед настанням страхового випадку жінка не мала заробітку

Відповідно до п. 5, 28 Порядку 1266 якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку жінка з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки, встановленої на день настання страхового випадку. Середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення тарифної ставки на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

Приклад. Жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною та знов іде в декрет з 05.10.2016 р. На момент настання страхового випадку відповідно до штатного розпису працівниці встановлено посадовий оклад 2500 грн. Період перебування у відпустці по догляду за дитиною відповідно до статті 21 ЗУ 1105 зараховується до страхового стажу, тож обмеження при розрахунку середньоденної допомоги не застосовуються. Допомога по вагітності та пологах становить:

2500 грн. : 30,44 дні * 126 днів = 10348,38 грн.

При поддержке: Совсем не обязательно идти в банк и собирать целый пакет подтверждающих документов чтобы получить кредиты. Ведь сейчас очень много компаний предоставляют кредиты онлайн на карту без отказом по всей Украине. Переходите на сайте по ссылке и смотрите список.

Розрахунок допомоги по вагітності та пологах 2016-2017. Повна інструкція з прикладами
5 (100%) 2 votes

23 Responses to Розрахунок допомоги по вагітності та пологах 2016-2017. Повна інструкція з прикладами

 1. Тетяна:

  Підскажіть будь ласка,а якщо були місяці.коли жінка працювала на пів ставки,як нарахувати? Дякую!

 2. Ірина:

  Доброго дня. Знаходжусь в декретній відпустці. Була ставка 1500 перед декретом, зараз отримую по 860 грн. Ставка на роботі вже 3200, але не знаю чи мені також підняли (поки не хочу афішувати вагітність). Який я мінімум можу отримати перед пологами: 860/30*126=3600 чи 1500/30*126=6300 (отримала на пологи 9тис, тому що були ще відпускні і премії квартальні). Дякую.

 3. Наталія:

  Доброго дня. Вихожу з декрету 03.05.2017 р. З 18.05.2017 р. у другий декрет. Як нарахувати правильно декретні (оклад 3200)?

 4. Мар'яна:

  Доброго дня! З 2015 року знаходжуся у відпустці за доглядом дитини до 3 років. З 20 березня вийшла в другу декретну відпустку, але перед цим працювала на повному тижневому навантаженні з 13.02.17 по 20.03.17, чи впливає це на нарахування декретної відпустки?

 5. Людмила:

  Скажіть будь ласка чи будуть нараховані декретні якщо офіційно оформили лише на 2 тижні до декрету.
  І як саме це буде нарахування

 6. ірина:

  Доброго дня отримую допомогу на дитину іваліда чи враховуеться це як дохід,зараз вагітна пішла в декрет ,скільки я можу отримати дородових.

  • Ірина, якщо я вас правильно зрозумів, допомогу на дитину інваліда ви отримуєте від держави. А розрахунок допомоги по вагітності та пологах здійснює вам підприємство виходячи із вашої заробітної плати та виплат, які здійснювало вам саме підприємство а не держава.

 7. Елена:

  Здравствуйте. У меня такая ситуация. Работница принесла больничный по беременности и родам. За последние 12 месяцев она проработала у нас на предприятии 3 месяца, потом уволилась и потом опять принялась к нам же. Подскажите, пожалуйста, мне в расчет средней брать первые 3 месяца и последние месяцы работы у нас? Или только последние месяцы, после повторного оформления. Заранее спасибо.

  • Олена, на мою думку треба брати тільки останні три місяці оскільки:
   Постанова 1266
   25. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок;

 8. Марина Викторовна:

  Добрий день.у мене до Вас такий вопрос , стою на біржі труда без виплати ітиму в дикрет с біржі ,яку суму я должна получити дикретних???

 9. Іра:

  Доброго вечора,а якщо оформитись за 2 тижні до виходу в декрет які будуть нарахування?наперед вдячна за відповідь

 10. Альона:

  Доброго дня. Працюю на роботі 1.8років. Працюю сутку через троє, тобто кожну четверту сутку. З 2017 рокк підняли до 3200грн., до того була мінімальна 1300грн. Як будуть проводити розрахунки декретноі виплати в такому вирадку? Тобто, я працюю лише 7 діб на місяць?

 11. Катя:

  Добрый день,помогите разобраться, я была оформлена в больнице 2 года как врач-интерн, получала по 1600, а с января 2017 по 2500, а затем после окончания интернатуры перевелась на должность врача-терапевта и сразу вышла в декрет, среднюю заработную плату будут вычислять с той которую я получала на интернатуре за последний год или с нынешней минимальной?

 12. Ольга:

  ФОП 3ї категорії. Самозайнята. Сплачую щомісячно 704 грн.ЄСВ. Надійшли кошти на спец.рах-к 2604… згідно листка лікарняного… і застопорилися там банком допоки не пре’дявлю підтвердження оплати податків з суми, що надійшла від ФСС 13245,12. Які обов’язкові відрахування від отриманої суми я повинна здійснити?
  Дякую

 13. Ольга:

  Здраствуйте, я з 2015 р у дикретній відпустці,щас у 2017 йду у другий дикрет,як мають нарахувати мені лікарняні ?

 14. Олена:

  Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, я працюю у приватного підприємця, оформлена офіційно по трудовому договору з травня 2014 року. У грудні 2017 я маю йти в декрет. Як правильно мені оформити декретну відпустку, якщо приватний підприємець є платником єдиного податку? Як мені взяти довідку про з/п, якщо ні бухгалтерії, ні відділа кадрів на підприємстві немає? Дякую.

 15. Доброго дня, знаходжуся у відпустці по догляду до шести років з травня 2015 року на цей час з/п становила 2200, у грудні 2017 йду у другий декрет. Чи будуть мені нараховані виплати. і як можна порахувати.

 16. Ірина:

  Доброго дня! Я іду у декретну відпустку з 21.12.2017. працюю на організації з 01.09.2017 з мінімальною зарплатою 3200, до того працювала 6 місяців в іншій організації також з мінімальною зарплатою. як мені розрахувати дородову виплату?? дякую!!!

 17. Юлія:

  Доброго дня! На данний час я перебуваю у відпусці без збереження заробітної плати по догляду за «дитиною-інвалідом підгрупи А» до досягнення вісімнадцятирічного віку з 23 січня 2017 року по 29 квітня 2027 року.
  Підкажить будь ласка, розрахунок лікарняних має виходити з мого посадового окладу?
  Буду вдячна за роз’яснення.

 18. Snizana:

  Доброго дня. Підскажіть як будуть рахуватися декеретні .з якого місця роботи? Я 10 років проробила в одній організації але 29.12 .2017 мене скоротили у звязку з скороченням штату.а 2.01.2018 я стала на роботу нову а тепер взнала що вагітна і в перших числах жовтня рожати?

 19. Зоя:

  Доброго дня. Підскажіть хто повинен оплачувати другу дикретну відпустку жінці яка перебувала по догляду за дитиною інвалідом до шести років за заявою із зберезенням робочого місця

 20. ViktorChaxyDE:

  Добрый день, вдруг кому нужным будет портал https://zaim-online.org.ua/post%3D2691 — там займы на карту в каждом городе страны. Возьмите на заметку чтобы воспользоваться.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *