Розрахунок відпускних (середня зарплата, порядок, приклади, компенсація)

Якщо вам більше до смаку російська мова, читаємо цю тему на російській. Як правильно виплатити відпускні? Коли треба виплачувати? Скільки? Як розрахувати відпускні? Як відобразити їх у бухгалтерському обліку? Як оподатковуються відпускні? Коли працівник підприємства чи підприємця збирається у відпустку, саме ці питання стають головними для бухгалтера або підприємця. Відповіді на них знайдуться у цій темі.

Основні нормативно-правові документи, що регулюють розрахунок та виплату відпускних

 1. Кодекс законів про працю
 2. Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 №504/96-ВР.
 3. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 №108/95-ВР.
 4. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 №100 (далі – Порядок №100).

Які бувають відпустки та коли працівник отримує на них право?

Які існують види відпусток? Скільки вони можуть тривати? Хто має право на відпустку? Коли працівник отримує право на відпустку? А також чи існує відповідальність за ненадання відпусток ви можете почитати у статті Відпустки. Види та право надання.

Як розрахувати відпускні (загальна формула)?

Згідно пункту 7 Порядку №100 відпускні розраховуються шляхом ділення сумарного заробітку за розрахунковий період на кількість календарних днів розрахункового періоду. Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки У вигляді формули це можна представити так:
В = З.П.ср. * Ккд, де

В – сума відпускних;
З.П.ср. – середньоденна заробітна плата за розрахунковий період;
Ккд – кількість календарних днів, що припадають на час відпустки.

Загальна формула розрахунку заробітної плати

Загальну формулу розрахунку середньої заробітної плати в цілях розрахунку відпускних можна представити в наступному вигляді:
З.П.ср. = З.П.з.п. / Кд.п.,

де З.П.з.п. – загальна сума заробітної плати за розрахунковий період;
Кд.п. – кількість календарних днів у розрахунковому періоді.
Саме розрахунку середньої заробітної плати і присвячена більша частина цієї теми.

Визначення розрахункового періоду, для розрахунку середньої заробітної плати

Розрахунковим періодом для визначення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних є (пункт 2 Порядку №100):
12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки. Наприклад, якщо працівник йде у відпустку з 15 січня 2013 року, розрахунковим періодом буде період з січня по грудень 2012 року.
Фактичний час роботи, з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка. Наприклад, працівник прийнятий на роботу 2 січня 2013 року та йде у відпустку з 20 червня 2013 року. Розрахунковим періодом буде період з 01 лютого по 31 травня 2012 року.
Фактично відпрацьований час, якщо робітник відпрацював менше двох календарних місяців. Наприклад.
Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.
Якщо працівник не мав заробітку протягом 4 календарних місяців, що передують відпустці, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Які періоди не включаються до розрахункового періоду для розрахунку відпускних?

Згідно пункту 2 Порядку №100 час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Це можуть бути, наприклад, наступні дні:

 • святкові;
 • неробочі;
 • час простою підприємства;
 • відпустка без збереження заробітної плати;
 • та інші.

Які дні вважаються святковими чи неробочими в Україні?

Перелік святкових і неробочих днів наведений у статті 73 Кодексу законів про працю:

 • 1 січня — Новий рік
 • 7 січня — Різдво Христове
 • 8 березня — Міжнародний жіночий день
 • 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих
 • 9 травня — День Перемоги
 • 28 червня — День Конституції України
 • 24 серпня — День незалежності України.
 • один день (неділя) — Пасха (Великдень)
 • один день (неділя) — Трійця.

Усього 10 днів. Тобто, якщо розрахунковим періодом є рік (365 чи 366 днів), то за вирахуванням святкових і неробочих днів кількість днів становить 365(366) — 10 днів = 355(356).

Виплати, які включаються до розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку відпускних

Перелік виплат, які включаються до розрахунку середньої заробітної плати наведений у пункті 3 Порядку №100:

 1. основна заробітна плата;
 2. доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад;
 3. розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці;
 4. інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші);
 5. виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
 6. винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.

Яким чином включаються до розрахунку середньої заробітної плати премії?

Премії включаються у розрахунок у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Тобто, якщо премія була виплачена за 6 місяців, а на розрахунковий період підпадає тільки 3 з них, то у розрахунку середньої заробітної плати бере участь лише половина премії.
Винагорода за підсумками річноі роботи або за вислугу років включається до розрахунку шляхом додавання до кожного місяця розрахункового періоду 1/12 суми винагороди. Наприклад: Працівника взяли на роботу з 01.10, та виплатили річну винагороду у січні. Якщо він йде у відпустку у червні, то щорічна винагорода включається у розрахунок у частині 7/12 всієї суми.

Місячна премія нарахована за попередній місяць. До якого періоду вона включаєтться?
Згідно абзацу 1 пункту 3 Порядку №100 премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Наприклад щомісячна премія нарахована у липні за попередній місяць, тобто а червень. При цьому липень попадає у розрахунковий період для розрахунку відпускних, а червень ні. На підставі пункту 3 Порядку №100 ця премія попадає в розрахунок.

Які виплати не включаються до розрахунку середньої заробітної плати?

Перелік таких виплат наведений у пункті 4 Порядку №100. Він занадто довгий, щоб його вказувати тут. Тому, кому цікаво, читаємо перелік у Порядку.

Яким чином включаються до розрахунку всі виплати? З урахуванням утриманих податків та ЄСВ чи без?
До розрахунку середньої заробітної плати включається нарахована заробітна плата, тобто з неї не вираховуються податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок.

Чи включаються до розрахунку відпускних лікарняні?

Згідно абзацу 4 пункту 3 Порядку №100 до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Тобто в цілях розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми відпускних до розрахунку включаються суми лікарняних.

Чи включаються до розрахунку відпускних, суми відпускних. Що були виплачені за попередню відпустку?

Наприклад, працівник йде у відпустку з 15 січня 2013 року. Розрахунковим періодом для нього є період з 01 січня по 31 грудня 2012 року. При цьому у 2012 році працівник був у щорічній відпустці та йому були нараховані відпускні 3000 грн. Вони включаються до розрахунку відпускних на підставі абзацу 4 пункту 3 Порядку №100.

Загальний порядок надання відпустки

Як визначити тривалість відпустки, якщо на період відпустки припадають святкові дні?
Згідно пункту 7 Порядку №100 святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України), які припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються. Тобто, якщо працівник має йти у відпустку на 15 календарних днів та на цей період припадає святковий день, загальна тривалість відпустки збільшується на цей святковий день. Тобто, працівник буде фактично відпочивати не 15, а 16 календарних днів з урахуванням цього святкового дня.

В які строки слід виплатити відпускні?

Статтею 21 Закону України «Про відпустки» встановлено, що заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.
Незалежно від тривалості наданої відпустки (24, 48 тощо календарних днів), її оплата провадиться у зазначеному порядку, тобто, за три дні до початку відпустки. Додатково читайте Лист Мінпраці від 09.12.2011 №1105/13/81-11.

Порядок виплати грошової компенсації за невикористану відпустку при звільненні

Необхідність виплати грошової компенсації за невикористану відпустку обумовлена Кодексом Законів про Працю та Законом «Про відпустки».
Відповідно до статті 83 Кодексу Законів про Працю та статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 №504/96-ВР: «У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.»

Як розрахувати грошову компенсацію за невикористану відпустку при звільненні?

Розрахунок грошової компенсації за невикористану відпустку аналогічний розрахунку звичайних відпускних. Труднощі викликає лише розрахунок кількості днів відпустки, яка належить працівнику та за які йому необхідно виплатити компенсацію. Яким чином розрахувати суму грошової компенсації за невикористану відпустку із прикладами читайте у статті на блозі http://byhgalter.com/groshova-kompensac … vidpustku/ .

Приклади розрахунку відпускних

Найпростіший приклад розрахунку відпускних

Працівник йде у відпустку з 15 січня на 15 календарних днів. Розрахунковим періодом є попередній рік з 01 січня по 31 грудня. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді складає 355 (365 – 10 святкових та неробочих днів). Заробітна плата працівника складає 2000 грн.

Середньоденна заробітна плата складає (2000 * 12)/355=67,61 грн.
Сума відпускних дорівнює 67,61*15=1014,15 грн.

Лікарняний у розрахунковому періоді. Розрахунок відпускних

Працівник йде у відпустку з 15 січня на 15 календарних днів. Розрахунковим періодом є попередній рік з 01 січня по 31 грудня. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді складає 355 (365 – 10 святкових та неробочих днів). Заробітна плата працівника складає 2000 грн.
При цьому у грудні працівник був на лікарняному 15 календарних днів і йому нараховано лікарняні в сумі 800 грн. та заробітна плата за іншу половину місяця 1000 грн. Ітого 1800 грн. за грудень.
Згідно абзацу 4 пункту 3 Порядку №100 лікарняні включаються до розрахунку середньоденної заробітної плати в цілях нарахування відпускних.
Середньоденна заробітна плата складає ((2000*11)+(1000+800))/355=23800/355= 67,04 грн.
Відпускні складають 67,04*15= 1005,6 грн.

Відпустка без збереження заробітної плати у розрахунковому періоді. Розрахунок відпускних
Працівник йде у відпустку з 15 січня на 15 календарних днів. Розрахунковим періодом є попередній рік з 01 січня по 31 грудня. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді складає 355 (365 – 10 святкових та неробочих днів). Заробітна плата працівника складає 2000 грн.
При цьому у грудні працівник був у відпустці без збереження заробітної плати 15 календарних днів. Заробітна плата за іншу половину місяця 1000 грн.
Згідно пункту 2 Порядку №100 час, протягом якого працівник не працював і за ним не зберігався заробіток, виключається з розрахункового періоду. Відповідно, розрахунковий період зменшується на 15 календарних днів, протягом яких працівник був у відпустці.
Середньоденна заробітна плата складає (2000*11+1000)/(355-15)=23000/340=67,65 грн.
Сума відпускних 67,65*15=1014,75 грн.

Премія за рік у розрахунковому періоді. Розрахунок відпускних

Працівник йде у відпустку з 15 липня 2013 року на 15 календарних днів. Розрахунковим періодом є період з 01 липня 2012 року по 30 червня 2013 року. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді складає 355 (365 – 10 святкових та неробочих днів). Заробітна плата працівника складає 2000 грн. У січні 2013 працівнику нарахована премія за 2012 рік в розмірі 8000 грн.
Згідно пункту 3 Порядку №100 одноразова винагорода за підсумками роботи за рік включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.
Оскільки розрахунковим періодом є 12 календарних місяців, то у розрахунку бере участь вся сума премії. Якщо розрахунковим періодом був би період менше 12 місяців, то сума премії ділилася би на 12 та помножувалася би на кількість місяців розрахункового періоду.
Середньоденна заробітна плата складає (2000*12+8000)/355=32000/355= 90,14 грн.
Відпускні складають 90,14*15= 1352,1 грн.

Відпустка для догляду за дитиною у розрахунковому періоді. Розрахунок відпускних
Працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3х років. Після її закінчення вона одразу бере щорічну відпустку на 15 календарних днів. Фактично, за розрахунковий період працівниця не мала заробітку. Тому її середньоденна заробітна плата розраховується відповідно до пункту останнього абзацу пункту 4 Порядку №100, згідно якого розрахунки проводяться виходячи з установлених працівнику в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу. Оклад працівниці складає 1500 грн. на місяць.
Середньоденна зарплата складає (1500*12)/355= 50,70 грн.
Відпускні складають 50,70*15= 760,5 грн.

Оподаткування відпускних та відображення їх у звітності

Оподаткування сум відпускних та обкладення їх єдиним соціальним внеском
В цілях оподаткування відпускні прирівнюються до заробітної плати, а тому оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та обкладаються єдиним соціальним внеском у загальному порядку. При цьому, залежно від того, за який період нараховуються та виплачуються відпускні, в оподаткуванні є певні особливості.

Відпускні нараховані та виплачені в одному місяці

Наприклад. Працівник йде у відпустку з 10 числа на 15 календарних днів. Сума відпускних складає 1000 грн. Утримання та нарахування складають:
1000-3,6% (ЄСВ)= 964 грн.
964-15% (ПДФО)= 819,4 грн.
1000*38% (припустимо, що для нарахування ЄСВ встановлена ставка 38%)=380 грн.

Відпускні нараховуються за два місяці

Наприклад. Працівник йде у відпустку з 25 січня по 10 лютого. Сума відпускних складає 10 000 грн. На січень приходиться 7 календарних днів, а на лютий – 10 днів. Оподатковувати ПДФО та обкладати ЄСВ треба суми за січень та лютий окремо.

Перехідні відпускні та податкова соціальна пільга

Згідно пункту 169.4.1 Податкового кодексу якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період відпустки, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.
Якщо брати умови попереднього прикладу, то для прийняття рішення щодо застосування чи не застосування до заробітної плати працівника податкової соціальної пільги до січня відноситься сума (10 000/17)*7= 4117,65 грн., а до лютого відноситься сума (10000/17)*10= 5882,35 грн.

Коли ПДФО та ЄСВ з сум відпускних сплачувати до бюджету?

Незважаючи на те, що відпускні можуть відноситися до різних періодів, сплачувати до бюджету їх потрібно у загальному порядку, тобто при їх виплаті.

Чи відносяться відпускні до складу витрат платників податку на прибуток або підприємців на загальній системі оподаткування?
В цілях оподаткування суми відпускних прирівнюються до заробітної плати, а заробітна плата відноситься до складу витрат на підставі пунктів 138.8.2, 138.8.5, 138.10.2, 138.10.3 Податкового кодексу (в залежності від того, в якому напрямку працює найманий робітник).

Відображення відпускних у звіті за формою 1дф
Оскільки суми відпускних є заробітною платою у формі 1дф вони відображаються з ознакою доходу 101.

Як відображати у формі 1дф перехідні відпускні?

Наприклад, працівник пішов у відпустку з 20 березня по 10 квітня. У податковому розрахунку за формою 1дф за який квартал відображати нарахування відпускних? За перший квартал? Чи частину за перший а частину за другий? Відповідь на це питання читайте у цій статті на блозі http://byhgalter.com/perexidni-vidpuskn … formi-1df/ .

Коментарі

 filin1631 » 04 янв 2013, 22:30

Добрий день! Невеличка просьба до Вас. Я працюю на шахті. Невдовзі мене мають звільнити за станом здоров*я(професійне захворювання). Буду отримувати регресні виплати, в основу

 Miss » 08 янв 2013, 23:02

Доброго дня!
Питання стосовно визначення розрахункового періоду для розрахунку середньої з/п. Якщо працівника прийнято на роботу, наприклад, 20.11.2012 р., а звільнився він 25.12.2012 г. Оклад за штатним розписом 3000 грн. Відпрацював у листопаді 7 днів по 8 годин, а у грудні 10 днів по 8 годин (працював позмінно). Який у цьому випадку розрахунковий період: фактично відпрацьовані дні — 17 днів чи години — 136 годин, або тільки 11 днів листопада (з 20.11 по 30.11)….не можу зрозуміти?
Дякую!

bykashka » 09 янв 2013, 05:42

Miss,
У розрахунковий період попадають дні як листопада так і грудня.
Я вважаю, що треба рахувати дні, а не години. Хоча навіть якщо рахувати годинами, ви отримаєте той самий результат
У розрахунковий період попадають дні як листопада так і грудня.
Я вважаю, що треба рахувати дні, а не години. Хоча навіть якщо рахувати годинами, ви отримаєте той самий результат
 Miss » 09 янв 2013, 23:37
        bykashka, дякую за відповідь!
Ольга Атрощенко » 22 янв 2013, 16:00
як правильно розрахувати працівника? Прийнятий на роботу 30 жовтня 2012 року а звільнений 16 січня 2013 року, працював на мінімальній зарплаті
 nataloch_ka » 13 фев 2013, 14:14

Доброго дня. У мене виникло таке питання: Робітник приніс лікарняний листок 06.02.2013 ( хворіє з 20.01.2013 по 05.02.2013) та відразу написав заяву на відпустку з 11 лютого.Чи враховуються лікарняні за січень місяць при розрахунку середньоденної заробітної плати для розрахунку відпускних? Ми ж фактично лікарняні за січень нарахувуємо та виплачуємо у люто

dmkushnir » 13 фев 2013, 15:05

Згідно абзацу 4 пункту 3 Порядку №100 лікарняні включаються до розрахунку середньоденної заробітної плати в цілях нарахування відпускних.

irinashep » 05 мар 2013, 08:47

Допоможіть будь-ласка, працівник іде у відвустку з 4 квітня до 28 квітня(24 календарні дні), 1 квітня отримує зп за березень (з 15 по 31), відпусні, та зп за квітень наперед, чи тільки по 4 квітня? а в відомості за другу половину квітня зп з 28 по 30квітня? зовсім заплуталася.
Дякую.

oks1309 » 05 мар 2013, 13:00

Підкажіть, будь-ласка, з 2008р. по 2010р. працівник був оформлений за сумісництвом, з листопада 2010року прийнятий на основне місце роботи, наказ було оформлено на звільнення по сумісництву але не вказано компенсація невикористаної відпустки. зараз це питання піднялось, як правильно нарахувати компенсацію- розрахунок з листопада 2009 по жовтень 2010р. чи поскільки виплати в березні 2013року то й розрахунок за останній рік?

Розрахунок відпускних (середня зарплата, порядок, приклади, компенсація)
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.56MB/0.00039 sec