Як підприємцю на загальній системі оподаткування розрахувати суму річного єдиного соціального внеску «за себе»?

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Шановний читач, пропоную твоїй увазі оновлену статтю Заповнити річний звіт з єдиного соціального внеску (ФОП на загальній системі)

Окрім річної декларації про майновий стан та доходи, приватний підприємець на загальній системі оподаткування, зобов’язаний подати річний звіт з єдиного соціального внеску. Заповнення цього звіту дуже просте, проте дуже непростим, та, на мій погляд, дуже спірним є механізм розрахунку річної суми єдиного соціального внеску. Приклад заповнення річного звіту з ЄСВ для ФОПа на загальній системі буде у наступній статті, а поки що, слід розглянути головні особливості розрахунку суми внеску, яка підлягає сплаті до бюджету за результатами року.

Хочу зазначити, що за новим механізмом, ФОПи на загальній системі будуть розраховувати річний єдиний соціальний внесок вперше. Ніяких офіційних роз’яснень та інструкцій, як його рахувати, немає. Тому ми будемо користуватися лише тією інформацією, яка є в наявності. Тих, хто вже подавав звіт до Пенсійного фонду та, відповідно, розраховував суму ЄСВ, прошу в коментарі. Отже, поїхали.

Порядок розрахунку ЄСВ

Перш ніж приступити безпосередньо до визначення річної суми єдиного соціального внеску, слід окреслити основні поняття, якими треба оперувати під час розрахунку.

Ставка ЄСВ для ФОП на загальній системі, згідно п.11 ст.8 Закону «Про ЄСВ», складає 34,7% бази нарахування.

Базою нарахування єдиного соціального внеску, згідно п.2 ч.1 ст.7 Закону «Про ЄСВ», є прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано прибуток.

Мінімальний страховий внесок за певний місяць дорівнює розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на такий місяць помноженому на 34,7% (ставка ЄСВ для підприємця).

Єдиний соціальний внесок нараховується в межах максимальної величини бази нарахування, яка у 2011 році складала спочатку 15 (до жовтня 2011) а потім 17 (з жовтня по грудень 2011) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наприклад максимальна величина бази нарахування ЄСВ за грудень складає 17 068 грн. Якщо підприємець отримає чистий дохід за грудень в розмірі 20 000 грн., то він повинен буде сплатити не 20 000 * 34,7%, а 17 068 * 34,7% = 5 922,59 грн., оскільки на суму вищу ніж максимальна величина бази нарахування, ЄСВ не нараховується.

Звітним періодом для підприємця на загальній системі є календарний рік, тобто єдиний соціальний внесок розраховується та сплачується за рік. Однак, для розрахунку суми річного ЄСВ, підприємцю, як і у випадку з ПДФО, доведеться порахувати свій чистий дохід за кожен місяць року.

Тобто маємо наступну ситуацію:

 • Якщо чистий дохід за місяць складає 0 або підприємець має збитки, то ЄСВ 0.
 • Якщо чистий дохід за місяць складає від 0 до мінімальної заробітної плати, то ЄСВ дорівнює мінімальному страховому платежу, тобто розмір мінімальної заробітної плати за цей місяць помножуємо на 34,7%.
 • Якщо чистий дохід за місяць дорівнює від розміру мінімальної заробітної плати до розміру максимальної величини бази нарахування, то ЄСВ розраховується як 34,7% від чистого доходу.
 • Якщо чистий дохід за місяць більше ніж максимальна величина бази нарахування, то ЄСВ складає 34,7% від розміру максимальної величину бази нарахування.

Сплата ЄСВ

Згідно пункту 4.5.2 Інструкції №21-5, ФОП на загальній системі протягом року сплачують авансові платежі з ЄСВ до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. Сума авансових платежів визначається від суми, чистого доходу, зазначеного у податковій декларації з ПДФО за попередній рік. Тобто, якщо ФОП за попередній рік отримав 10 000 грн. чистого доходу та задекларував його у річній податковій декларації з ПДФО, то у наступному році він повинен буде сплатити чотири авансових платежі на суму 867,5 грн. кожний ((10 000 * 34,7%)/4).

Суми авансових платежів враховуються підприємцем при остаточному розрахунку річного єдиного соціального внеску. Якщо остаточна річна сума єдиного соціального внеску до сплати виходить більше, ніж сума авансових платежів, то ФОПу треба буде доплатити різницю.

Якщо сума авансових внесків з ЄСВ, сплачених протягом року виявиться більшою, ніж остаточний ЄСВ за результатами року, то ПФ повинен зарахувати його в рахунок майбутніх платежів. Проте, здійснюється це не автоматично, як у випадку з ПДФО, а за заявою підприємця. Повертати надмірно сплачений єдиний соціальний внесок підприємцю на загальній системі оподаткування Пенсійний фонд навряд чи буде. А взагалі, момент виникнення переплати ніде не прописаний.

Відповідно до того ж пункту 4.5.2 Інструкції №21-5 доплатити ЄСВ треба до 1 квітня року, наступного за звітним.

Віднесення авансових ЄСВ до витрат

Відповідно до частини в) пункту 138.10.4 Податкового кодексу суми єдиного соціального внеску включаються до витрат операційної діяльності, а отже приватний підприємець на загальній системі оподаткування, згідно пункту 177.4, має право зменшити свій загальний оподатковуваний дохід на суму єдиного соціального внеску. Слід зазначити, що це стосується як ЄСВ «за себе» так і нарахованого на заробітну плату найманих працівників.

Чи варто розділяти авансовий внесок з ЄСВ на три платежі?

Як і всі витрати підприємця на загальній системі, суми єдиного соціального внеску включаються до складу витрат місяця, в якому його сплачено, тобто перераховано до бюджету. Інструкція №21-5 передбачає чотири авансових внески з ЄСВ протягом року. Таким чином, авансовий внесок за цілий квартал відноситься до витрат одного місяця. На мою думку, авансовий платіж з єдиного соціального внеску за квартал можна розподіляти на три частини, та перераховувати його до бюджету кожен місяць. Таким чином ЄСВ, сплачений авансом, піде у витрати кожного місяця року, а це зменшує шанси ФОПа отримати збитки у якомусь з місяців.

Чи можна віднести до витрат ЄСВ, сплачений за результатами року?

Як було зазначено вище, якщо остаточна сума єдиного соціального внеску за рік перевищує суму авансових внесків, сплачених протягом року, то підприємець на загальній системі має доплатити різницю до бюджету до 1 квітня року, наступного за звітним. Позиція податкової служби наступна: до складу витрат можна віднести тільки суми єдиного соціального внеску, сплачені авансом протягом року. Відповідно, доплата різниці за результатами року у витрати не включається.

Така позиція ґрунтується на тому, що витрати та доходи підприємця на загальній системі оподаткування формуються за касовим методом. Також, витрати повинні бути прямо пов’язані з отриманням доходу. Різниця ЄСВ, яку підприємець сплачує за результатами року стосується отриманого доходу, проте, якщо вона сплачується у наступному році, її ніяк не можна віднести до витрат попереднього. З такою позицією, звичайно, можна посперечатися.

З цієї ситуації є вихід. Він полягає в тому, щоб ближче до кінця звітного року підприємець приблизно порахував, яка сума ЄСВ в нього вийде до сплати та доплатив її у грудні або у будь якому попередньому місяці. Також, на протязі всього року, можна не обмежуватися лише сплатою авансових внесків, виходячи з чистого доходу за попередній рік. Можна рахувати чистий дохід за кожен місяць та сплачувати єдиний соціальний внесок протягом всього року. Таким чином ФОП на загальній системі не втратить валові витрати по доплаті ЄСВ за рік та оптимізує свій чистий дохід в середині звітного року.

Як враховуються авансові внески при остаточному розрахунку?

На деяких бухгалтерських форумах пишуть про позицію місцевих Пенсійних фондів, згідно якої для визначення бази нарахування ЄСВ, авансові внески, сплачені протягом року слід знімати з витрат. Тобто, в цьому випадку, базою нарахування ЄСВ буде не чистий дохід, в якому «сидять» витрати по ЄСВ, а чистий дохід збільшений на розмір таких витрат.

Така позиція не відповідає нормам закону про ЄСВ та постанов ПФ. Згідно п.2 ч.1 ст.7 Закону «Про ЄСВ» базою нарахування внеску є прибуток, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Згідно п.4.5.1 Інструкції №21-5 обчислення суми єдиного соціального внеску здійснюється на підставі даних річної податкової декларації з ПДФО. У річному звіті з ЄСВ для підприємця на загальній системі оподаткування, затвердженого Постановою ПФУ №22-2, передбачена графа «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації фізичної особи — підприємця».

У всіх цих випадках мова йде про чистий дохід ФОПа на загальній системі, в якому вже враховані витрати по єдиному соціальному внеску, сплаченого авансом. Тобто, знімати ЄСВ з витрат для визначення бази нарахування не треба. Отже, база нарахування ЄСВ – це виключно розмір чистого доходу, який визначений у річній податковій декларації з податку на доходи фізичних осіб.

Оптимізація єдиного соціального внеску

Своїм листом №12657/03-20 от 22.06.2011 Пенсійний фонд України наголосив, що підприємець на загальній системі оподаткування сплачує єдиний соціальний внесок тільки за той місяць, в якому був чистий дохід, або, як його називає ПФ, прибуток.

Завдяки такій обставині та існуванню максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску, у деяких підприємців з’являється можливість перенести дату отримання доходу на якийсь один місяць. За рахунок того, що розмір чистого доходу буде значно перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ, можна значно зменшити суму внеску, яка буде підлягати сплаті до бюджету. Цей спосіб був дуже докладно описаний у статті Оптимізація платежів з єдиного соціального внеску для ФОП на загальній системі оподаткування.

Приклад розрахунку річного єдиного соціального внеску

Показники чистого доходу та збитків будемо брати зі статті про заповнення річної декларації для підприємця на загальній системі оподаткування. Авансові платежі, які ФОП сплатив за рік складають 10 000 грн.

Маємо: 6 місяців з чистим доходом, 2 місяці діяльність не велася, 4 місяці підприємець мав збитки. Розрахунки будемо робити за 2011 рік, проте порядок розрахунку на наступні роки повинен бути таким самим (звичайно, якщо Закон «про ЄСВ» кардинально не змінять).

Період чистий дохід Розрахунок ЄСВ
Січень 20 000 Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у січні 2011 складає 14115 грн. Розмір єдиного соціального внеску за січень складає 14115 * 34,7% = 4 897,91 грн. 4 897,91
Лютий 0 Чистий дохід 0 – ЄСВ 0. 0
Березень 15 000 Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у березні 2011 складає 14115 грн. Розмір єдиного соціального внеску за березень складає 14115 * 34,7% = 4 897,91 грн. 4 897,91
Квітень -5 000 ЄСВ дорівнює 0. 0
Травень 500 Чистий дохід менше мінімальної заробітної плати, тому ЄСВ складає суму мінімального страхового платежу. 960 (мінімальна з.п. у травні) * 34,7% = 333,12 грн. 333,12
Червень -4 000 ЄСВ дорівнює 0. 0
Липень 12 000 12000 * 34,7% = 4164 грн. 4164
Серпень -6 000 ЄСВ дорівнює 0. 0
Вересень 12 000 12000 * 34,7% = 4164 грн. 4164
Жовтень 0 ЄСВ дорівнює 0. 0
Листопад 22 000 Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у листопаді 2011 складає 16 745 грн. Розмір єдиного соціального внеску за листопад складає 16 745 * 34,7% = 5 810,52 грн. 5 810,52
Грудень -5 000 ЄСВ дорівнює 0. 0
Чистий дохід 61 500 24 267,46

Скільки ЄСВ заплатить підприємець за результатами року?

За результатами розрахунку, маємо суму єдиного соціального внеску в розмірі 24 267,46 – 10 000 (авансові платежі) = 14 267,46 грн., яку підприємець на загальній системі оподаткування повинен доплатити за результатами року.

Якщо порахувати відсоток ЄСВ у сумі загального чистого доходу, яку отримав підприємець, то маємо (24 267,46 / 61 500) * 100% = 39,46%. Як бачимо, ця сума вища за ставку 34,7%, яка встановлена для підприємця на загальній системі. В даному випадку, ми отримали саме таку ставку завдяки збиткам у деяких місяцях, які для цілей нарахування єдиного соціального внеску не згортаються в межах року, на відміну від збитків для цілей розрахунку податку на доходи фізичних осіб.

Нормативні документи, використані у статті:

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI
 2. Постанова правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року №21-5 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 3. Постанова правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 року №22-2 «Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
 4. Лист Пенсійного фонду України №12657/03-20 от 22.06.2011.
Як підприємцю на загальній системі оподаткування розрахувати суму річного єдиного соціального внеску «за себе»?
Оцініть статтю

31 Responses to Як підприємцю на загальній системі оподаткування розрахувати суму річного єдиного соціального внеску «за себе»?

 1. Иван:

  Скажіть будь-ласка чи були враховані авансові платежі при обчисленні чистого доходу для графи «чистий дохід»? Тобто «чистий дохід» береться той що й для податків чи тут потрібно віднімати авансові ЄСВ у відповідних кварталах?

 2. Михайло:

  Чим Ви керувалися оперуючи поняттям «чистий дохід» в якості прибутку, адже з економічної точки зору це різні терміни?
  А ПСБО 3 — чистий доход називає виручкою.

 3. Иван, чистий дохід береться той що й для податків. Ціла частина статті присвячена даному питанню.
  Михайло, 1) ПСБО 3 «Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про фінансові результати підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).». ПСБО взагалі не стосуються приватних підприємців, вони стосуються юридичних осіб, які ведуть бухгалтерський облік.
  2) Оперуючи поняттям «чистий дохід» в якості «прибутку» я керувався тим, что чистий дохід називає прибутком законодавець у п.2 ч.1 ст.7 Закону «Про ЄСВ»: «для платників, зазначених у пункті 4 (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, — на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).»
  Що таке сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб? І взагалі що у підприємця обкладається податком на доходи фізичних осіб? Не що інше, як чистий дохід. Звідси висновок: чистий дохід для підприємця у Податковому кодексу дорівнює прибутку для підприємця у Законі «Про ЄСВ».
  Керуючись Вашою позицією, поясніть будь ласка різницю в економічній сутності понять «чистий дохід» та «прибуток» для підприємця на згальній системі оподаткування.

 4. Геннадій:

  Зідно із «Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

  «Обчислення сум єдиного внеску зазначеною категорією
  платників ( підприємці на загальних підставах) здійснюється на підставі даних річних податкових
  декларацій та отриманих від податкових органів відомостей про
  результати перевірок діяльності таких осіб, що призвели до
  збільшення або зменшення розміру доходу, що підлягає обкладенню
  податком на доходи фізичних осіб.»

  В декларації та розрахунку ( додаток №7 до декларації) які подаються до податкової відсутні розбивки по місяцях, а є тільки один показник- «середньомісячний річний оподаткований дохід»

  Поясність будь ласка Ваш розрахунок, який зроблений з розбивкою по місяцях, а не взятий розмір середньомісячного річного оподатковуванного доходу з додатку 7 податкової декларації

  В залежності від методу розрахунку сума податку суттєво буде відрізнятись, так при використанні середньо місячного доходу сума доплати ЄСВ в Вашому прикладі буде 11340,50 Економія 2926,96 грн.

 5. Генннадий:

  В приведенном примере за убыточные и нулевые месяца ЕСВ=0.Но войдут ли эти месяца в стаж предпринимателя?Ведь за год таких набралось целых 6,те полгода.

 6. Геннадій, питання цілком логічне. Я, звичайно, теж про цей момент думав. Проблему невідповідності податкової декларації з ПДФО та річного звіту з ЄСВ я буду зачіпати у статті, яку зараз готую. Я рахував саме таким чином з наступних підстав:
  1) Стаття 7 Закону «Про ЄСВ»: «При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).»
  2) Лист ПФУ №12657/03-20 от 22.06.2011 та багато інших: ЄСВ за місяць, в якому не було прибутку не сплачується.
  3) Також погляньте на річний звіт з єдиного соціального внеску для ФОП на загальній системі, в ньому чистий дохід слід вказувати в розрізі місяців. Також, у цьому звіті, розмір ЄСВ розраховується від суми чистого доходу за кожен окремий місяць.
  4) Також, ви запитуєте, чому я не взяв середньомісячний чистий дохід, який зазначений у декларації з ПДФО. Я цього не зробив, оскільки він не згадується ані в законі про ЄСВ, ані в інструкції №21-5, ані в порядку заповнення річного звіту з ЄСВ №22-2. Отже, його для розрахунку річного ЄСВ брати не можна.
  5) Якщо брати для розрахунку середньомісячний чистий дохід, то як виконати вимоги п.2 ч.1 ст.7 Закону «Про ЄСВ» та вищезгаданого листа ПФУ?
  Якщо ви читали інші мої статті, то мабуть могли помітити, що у них, у разі існування якогось спірного питання, я стараюсь притримуватися «фіскальної» позиції. По цьому питанню ніяких офіційних роз’яснень немає та невідомо, чи взагалі вони будуть. Брати середньомісячний чистий дохід для розрахунку річного єдиного соціального внеску — це справедливо, так ставка ЄСВ дійсно виходить 34,7%. Проте, це не відповідає нормам закону.
  Генннадий, я думаю, що ці місяці у стаж не війдуть.

 7. Генннадий:

  Спасибо.Какой ЕСВ для моего пример(как в журнале) :
  янв-минус 9086,31, ЕСВ=0
  февр +4977,79, ЕСВ=1727,29
  март +21267,11, ЕСВ=4897,9
  апрель +16178,8, ЕСВ=4996,8
  май +22023,22, ЕСВ=4996,8
  июнь-минус 481,34, ЕСВ=0
  июль +3415,26, ЕСВ=1185,1
  авг +915,28, ЕСВ=333,12
  сент +41428,1, ЕСВ=4996,8
  окт +16802,22, ЕСВ=5810,51
  нояб- минус 2825,61, ЕСВ=0
  дек +18000, ЕСВ=5922,92
  Я насчитал за год,что колонка 3 в табл 1(общая сист налогобл)=100481,05.Кол 5 (сумма ЕСВ)=34866,92
  Но при заполнении табл 1, месяца,где ЕСВ =0(это янв,июнь,ноябрь)не будут входить в страховой стаж,так мне сказали в моем ПФ.И это плохо.Как быть?

 8. Генннадий:

  Спасибо.Я решил сделать(немного соврать) так,что сумма, скоторой берется ЕСВ остается та же- 100481,05,но некоторые месяца изменю след обр,чтоб не было ЕСВ=0.А именно:
  янв +883,31, ЕСВ=326,53
  февр +4547,05, ЕСВ=1577,82
  июнь +128,04, ЕСВ=333,12
  июль +139,04, ЕСВ=333,12
  ноябрь +271,77, ЕСВ=341,8
  Суммы в кол 2,3,5 не меняются,нулевых месяцев нет.Неужели будут в ПФ журнал проверять?Ну если увидят,то какая кара,170 грн? ну и бог с ней.

 9. Генннадий:

  Цитата»Брати середньомісячний чистий дохід для розрахунку річного єдиного соціального внеску – це справедливо, так ставка ЄСВ дійсно виходить 34,7%. Проте, це не відповідає нормам закону.»
  В Вашем примере ЕСВ получился больше 34,7% потому,что много месяцев(6) с отрицательным доходом и каждый отрицательный довольно большой.Поэтому месяцев с отриц доходом нужно принудительно для ПФ (только для него)делать меньше или чтоб совсем не было.А то платишь такие суммы и еще в дураках остаешься:стажа нет и более 34,7% может получиться.

 10. Андрей:

  Подскажите, если НДФЛ рассчитывается как среднемесячная сумма, то-есть доход за год разделенный на месяцы в которых был доход, то как правильно считать ЕСВ??? Как в вашем примере, по конкретным итогам месяцев или тоже из среднемесячного чистого дохода? Например, в первом квартале чистый доход не превышал 15 минимумов, а в остальных превышал, то по конкретным месяцам получается одна сумма ЕСВ.
  А если считать по той формуле, как считается НДФЛ (среднемесячно) то по каждому месяцу получается максимальный взнос ЕСВ. Так как правильно считать, если ЕСВ привязано к расчетам НДФЛ???

 11. Генннадий, до вас питання. Чи підтвердили у ПФ такий варіант розрахунку? Просто він доволі спірний (щодо збитків у певних місяцях) та на просторах інтернету до неї є різні коментарі, в тому числі негативні.
  Відповідно до Закону «Про ЄСВ» Пенсійний фонд має право: «проводити не частіше ніж один раз на календарний рік планову, а у випадках, передбачених законом, — позапланову перевірку на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб — підприємців бухгалтерських книг, звітів», тому під час планової перевірки попросять книгу. Відповідальність залежить від того, чи призвело це до заниження суми ЄСВ до сплати.
  Андрей, для розрахунку річного ЄСВ виходячи із середньомісячного доходу, немає підстав. Про це було вище у коментарях.
  Варіант розрахунку з певним обгрунтуванням я навів у статті.

 12. mirra:

  А я більше згодна з Геннадієм: як на мене, 37,4% потрібно брати від показника «сума чистого доходу, заявлена в податковій декларації» (про що вказано в Додатку 5, Табл. 1, графа 2 звіту з ЄСВ), адже обчислення суми ЄСВ здійснюється на підставі річних податкових декларацій. А от розподілити цю суму по місяцях вже потрібно так, щоб виконувалися умови, приведені у статті 7 ЗУ «Про ЄСВ», які я розумію так: не було доходу — можеш не платити, але для стажу потрібний мінімальний соціальний внесок.

 13. and:

  Я согласен со всеми точками зрения. Они все нравятся ПФ. При заполнении Таблицы я рассуждал след. образом: фактически, подтверждающим документом получения чистого дохода (ЧД) является декларация. Согласно НК, дата возникновения (признания) ЧД на последний день ведения деятельности — 31-12-2011. Соответсвенно, если НК и порядок ведения книги не обязует меня выводить ЧД за месяц, у ПФ тоже не может законно возникнуть такого желания. Поэтому весь годовой ЧД по 2-й колонке я указал в декабре, а с января по ноябрь указал прочерк (нет подтвержденных данных). Т.о. я получил сумму УСЬОГО по 2-й колонке равную ЧД в декларации — по всем указанным выше источникам так и должно быть. С моей точки зрения «самостоятельно разбивать по месяцам» мы не имеем права — возникают недостоверные данные, которые документально ничем не подтверждены! Для исчисления ЕСВ применяются значеня 3-й колонки, где по декабрю наступает ограничение 17 минимумов (17068). На этом можно было бы и остановиться, но правы предыдущие ораторы — СТАЖ! А кроме стажа, налоговая готова дать данные, что деятельность велась, но в каких объемах — она не знает, но факт ведения есть. Я заполнил 3-ю колонку минималкой, как единоналожник с января по ноябрь. Итого получил по строке УСЬОГО: ЧД по 2-й любой, выше 27621 (цифра не случайна, до нее лучше применять описанную автором методику), по 3-й колонке — 27621, а к оплате получил 9584,51 ЕСВ.
  При попытке сдать такой отчет, сначала направили к начальнику. Но вняв моим довадам, начальники согласились, что таки да, это правильно (я категорически отказался указывать во второй колонке с 1-11 месяца что-либо кроме прочерка).

 14. Генннадий:

  and.Вы сделали ЕСВ за год минимальным и сохранили стаж первых 11месяцев.Хотя,цитирую Вас»С моей точки зрения «самостоятельно разбивать по месяцам» мы не имеем права — возникают недостоверные данные…».В Вашем отчете за 1-11м тоже недостоверные данные.
  Я тоже так думал составить отчет,он будет минимальным по ЕСВ за год и со страховым стажем по всем месяцам,но как-то все показалось слишком просто,бросается в глаза и привлечет внимание со стороны работников ПФ.Тогда моя сумма ЕСВ станет тоже 9584,51 вместо 34866,92.Экономия 25282,41 грн(или больше,если весь доход поставить в кол 2 в 1м месяце-январе,а в 2-12 прочерки.Что ж,составим и такой вариант,но какой буду сдавать,не знаю.

 15. and:

  Генннадий, в январь 2011 по 2-й колонке нельзя: во-первых в январе — еще нет дохода, во-вторых — там 15 минимумов еще было, и все это действительно вызовет подозрения.

  Еще раз отмечу: 2-я колонка — по данным налоговой декларации, — пишем только в декабрь (или последний месяц работы при прекращении деятельности), остальное забиваем прочерками(!) — ну хочу я так разбить по месяцам :-); 3-я колонка — это данные для расчета, — забиваем минимальными взносами (деятельность велась, суммы неизвестны, но для пенс. стажа платить должны не меньше минимума), ну и последний месяц по ограничению (15-17 минимумов, кому как надо).

  Вот так — корректно. Так, без вопросов приняли почти у всех моих знакомых. Главное успеть сдать так, пока они не придумали очередное «разъяснение».

  P.S. По поводу правильности и неправильности сдачи отчев и квалификации сотрудников ПФ можно долго рассуждать. Ну не читают они ни своих Законов, ни НК. Если хотите увидеть, как глаза и челюсти начинают беспорядочно перемещаться по лицу, спросите у них о 6-й таблице и розрахунке, который они должны прислать (как в Законе). Ничего они об этом и слышать не хотят, «вы нам, как всегда, заплатите и принесите отчет, по которому все сходится с суммами оплаты»….

 16. Максим:

  Всем привет! Такой вопрос:
  1. В 2011 г. деятельность велась первые пол года, в декабре закрытие. В некоторых месяцах была прибыль(доходы-расходы))))), а в некоторых убытки. По итогам года выходим, допустим, на убытки в сумме 100 грн. Уплачивается ли в таком случае ЕСВ вообще или за месяцы в которых была прибыль?

  П.С. Мое мнение — вообще ЕСВ не платится в таком случае. В ПФ никто толком ответить не может, в ответах на запросы просто цитируют законодательство. Кто сможет аргументированно опровергуть мои мысли буду премного благодарен:)

 17. and:

  Максим, легко 🙂
  Хотите пенсионный стаж — оплатите минималку.
  Плевать на стаж — ваше личное дело, можете не платить, если досконально изучите законодательство и сможете НА РАВНЫХ общаться с сотрудниками ПФ и отбиться от них. Более того, если вы платили авансы по ЕСВ, я бы рекомендовал составить таблицу так, чтобы вам еще и вернули. Только в таком случае с вами начнут разговаривать по-человечески, а не с позиции чиновника, оперирующего цитатами и все закончится как нильзя лучше для вас.

  По законодательству о ЕСВ нет срока давности по платежам, — значит могут потом, лет через …надцать, выставить требование. Живем ведь в стране законодателей, которые привыкли свои проблемы решать в кулуарах, а не по закону.

 18. Максим:

  And, то что мне на стаж плевать это другой вопрос. Открою для вас большой секрет: работники ПФ сами через одного знают это законодательство, и не надо досконально что-то учить, им самим трудно разобраться. Тем более «Живем ведь в стране законодателей, которые привыкли свои проблемы решать в кулуарах, а не по закону и «досконально изучите законодательство и сможете НА РАВНЫХ»
  — просто улыбнул ваш совет))))))))) Типа учите законы, они все равно работают «в одну сторону».
  Из вашего поста выходит уплата ЕСВ в моем случае дело добровольное? Аргументов, ссылок на законы я не увидел. Так что вопрос не закрыт. Может будут еще соображения?

 19. and:

  Максим, для меня «растерянность» работников ПФ уже 2 года как не секрет, потому вам так и отвечаю.
  Если вы будете понимать что говорит закон — вы будете разговаривать с ПФ на одном языке, а проще говоря — ставить их в тупик и уже они будут заниматься вашим вопросом, а не вы.
  Что касается применения отрицательных значений ЧД в месяце и расчет на их основании ЕСВ — существуют 3 точки зрения:
  1. отрицательное значение в месяце по 2-й колонке = «0» по 3-й колонке, а отсутствие деятельности, при условии отсутствия дохода на счет (не ЧД), тоже равно «0» по 3-й колонке. Но при этом нет пенс. стажа.
  2. Вы сами разбиваете по 2-й колонке, как вам хоцца.
  3. Берете ЧД из декларации о доходах делите на число месяцев и этим заполняете 2-ю колонку.

  По закону нет обязательного минимального платежа по ЕСВ, но есть примечание о невключении в пенсионный стаж неоплаченного периода.

  Еще раз повторю, пока вы не откроете законодательство и, хотя бы бегло, с ним не ознакомитесь — вы ничего не поймете (список законов в конце статьи). Не ищите готовых решений — их просто нет, никто не вправе решать за вас, что надо сделать, могут только подтолкнуть в нужном направлении…

  Если не можете сами осилить закон и готовы платить что скажут, действуете старым проверенным способом: большая шоколадка, улыбка на лице и… на колени перед инспектором (поверьте действует, она сама вам все заполнит), хуже, если инспектор мужчина 🙂

 20. Максим:

  Попробую внести ясности. Я не частный предприниматель и более семи лет занимаюсь тем, что веду и физиков и юриков на разных системах налогообложения. И такие методы как шоколадки и падание на колени не практикую.
  Ставить в тупик работника ПФ, блеща своими знаниями законодательства очень опасно. Он ведь, бедный, может в кому впасть и разговаривать вообще перестанет, ни то чтобы на одном языке))) (проверено на практике). Поэтому использую письменные запросы. Чтобы человек смог расслабиться, подготовиться, посоветоваться с начальством и т.д. Но это уже не помогает.

  «По закону нет обязательного минимального платежа по ЕСВ» — тут вы, And, погорячились. Все-таки есть. Мы не в Китае, где в ПФ хочешь — плати, хочешь — нет.
  Анкетирование работников ПФ по моему вопросу дало следующие результаты:
  45% — «не думая – однозначно платить» (для этой прозорливой группы, в принципе, ответ всегда один);
  45% — «нет прибыли – нет ЕСВ» (позиция опасения расхождения при сверке с ГНИ)
  10%- «подождем, твою мать)))» (мы ничего сейчас не можем сказать, ждем новых серий «веселых законов», может тогда, сверху растолкуют, нам грешным)

  И по теме:
  Согласно пункта 2 части 1 статьи 7 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос начисляется на сумму дохода (прибыли), полученного от деятельности. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за каждое лицо за месяц, в котором получен доход (прибыль). Исходя из пп. 4.5.2 Инструкции № 21-5 единый взнос уплачивается в виде авансовых платежей в размере 25 % годовой суммы взноса, рассчитанной от суммы, определенной органом ГНС для уплаты авансовых сумм налога на доходы физических лиц от осуществления предпринимательской деятельности.
  Орган ГНС определяет по декларации, что суммы для уплаты авансовых сумм налога на доходы физических лиц нет (убыток по году). Т.е. 0*34,7=0, но при этом согласно ЗУ «О ЕСВ» этот «0» не может быть меньше размера минимального страхового взноса. Весело?
  And, аргументируйте на языке любимого законодательства, пожалуйста, свою позицию по п. 2 и 3 вашего поста. Спасибо.

  П.С. Еще раз напомню, на пенсионный стаж глубоко …рать. Я не верю в наше государство и в его басни.

 21. Мария:

  А як розраховувати суму ЄСВ, якщо доходу в цьому році в мене не було?

 22. and:

  Максим, по поводу есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе (обязательно платить ЕСВ или нет) спорят уже не только ПФ с предпринимателем, но и законодатель. Дело в том, что по одному закону (НК) ФОП и самозанятый — это совсем разные понятия (самозанятый не регистрируется как предприниматель в органах регистрации, только в налоговой, и работает, отчитываясь в налоговую по доходу. В пенсионном законодательстве (о ЕСВ) нагородили следующее: самозанята особа — это ФОП или гражданин, который ПОЛУЧАЕТ ДОХОД от своей деятельности сам, без привлечения наемных сотрудников и членов семьи (обратите внимание на таблицу 1 и 3 додатка 5). Буквой закона, по написанию (можете проверить сами), отличается только наличием инженерной деятельности по ЕСВ и его отсутствием по НК. Но вот смыслово и контексно — отличаются именно так, как описано выше. Я потратил 6 месяцев на переписку с ПФ для определения кто же я в их понимани. После окончательного выведения их из колеии жизни (через гарячую линию АП) меня пригласили в высокий кабинет, выслушали, опешили, почитали, почесали центр размышления и попросили месячный таймаут. Через месяц мне радостно сообщили, что все равно кто я — платить одинаково обоим категориям. На что я ответил (вот тут вам ответ на вопрос обязательно минимум или нет), что предприниматель обязан платить минимум не зависимо от того, велась или не велась деятельность, а самозанятый нет. Если подать таблицу 1 — по закону ПФ обязан провести проверку этих данных и выписать повидомлення-розрахунок с указанием необходимых сум доплат(!), по которому надо оплатить и в течение месяца подать в ПФ отчет по ф. таб. 3 додатка 6. Для самозанятых такое не предусмотрено. Далее, уже в доверительной форме (типа между нами…) мне ответили, что я прав на все 100%, что их законодательство просто кишит колизиями, но они ничего исправить не могут, т.к. началась пенсионная реформа и все сборы по ЕСВ делаются по принципу: пусть сдают, а мы посмотрим какие дырки они (предприниматели) нашли и постараемся их перекрыть. Вот так, тихо и между нами мальчиками (кстати, это «начальник» уже больше не работает (я не виноват 🙂 )!

  Теперь тезисно:
  1. ФОП за себя — обязан платить минимум не зависимо от того был доход, или не было.
  2. Если ФОП позиционирует себя как самозанятая особа — обязан платить только от суммы ЧД, в случае недобора до минимума — последствий нет, доплата не возникает (не зависимо от того, 1 или 3 таблицу вы подали).

  От себя: на практике, о необходимости выписывания повидомлення-розрахунка в ПФ на местах ничего и не слышали, и не читали. Их отправили в самостоятельное плавание. Никакими методическими материалами их не снабжают (в середине января сделали круглые глаза на июньские постановы правления ПФ).

  Кроме того, хочу предложить вашему вниманию один документик с сайта ПФ: http://spov.com.ua/docs/Metodika_18_1.doc Называется: Опис формата звіту
  щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309 враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011
  Не обращайте внимания на ссылки на уже несуществующие законы (я уже писал, что все правки им остановили). Вот этой бумажки на местах тоже нет. Лично подарил 10 экземпляров 🙂

  Теперь к п. 2 и 3:
  П. 2 взят из означенного документа и звучит так: «слід зазначити, що у графі 3 таблиці 1 додатка 5 зазначені особи самостійно визначають суму доходу у розрізі кожного місяця відповідного звітного року.»
  П. 3 — мнение(!) сотрудников ПФ до того, как им сообщаешь о существовании НК и означенного выше документа.

  И в заключение: я считаю (и не я один), что законодальство по ЕСВ до безобразия бестолковое и перкрученое, а все подзаконные акты, изданные и типа поправленные после вступление НК, на практике не учитывают норм НК. Трудно — да, но мы ж славяне (поместужительства), нам трудности только подавай. Мы готовы их преодолевать. Незнание закона не освобождает от ответственности, а вот кривописание законов — НЕ приследуется по закону. Да здравствуют недоучки в ВР!

 23. Тарас:

  У документі ПФУ
  «Опис формата звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309 враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011

  є частина:
  ІІ. Опис додатка 5 до Порядку «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску»

  а в ній —
  2. Заповнення таблиці 1 додатка 5 “Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності”

  там написано таке (цитата):
  Суми чистого доходу за відповідний місяць повинні відповідати сумам чистого доходу, зазначеному у Книзі обліку доходів та витрат платника.

  Оскільки, власне саме цей документ дає роз’яснення як правильно заповняти таблицю 1 додатку 5, то сумнівів в цьому питанні не повинно бути.

 24. Ольга:

  Цитата из методики: «Суми чистого доходу за відповідний місяць повинні відповідати сумам чистого доходу, зазначеному у Книзі обліку доходів та витрат платника».

  Не далее как сегодня была в пенсионном мне вернули отчет, мотивируя тем, что у меня в колонке 2 дод 5 стоят отрицательные суммы (они стоят согласно книге доходов). Инспектор сказала, что нужно разбить общую сумму чистого дохода по месяцам, чтоб отрицательных значений в той колонке не было (что-то там у них программа не пропускает). А если я так сделаю, то во-первых — будет расхождение с книгой доходов и не получу ли я за это по шапке при проверке того же пенсионного, а во вторых у меня тогда сумма единого взноса будет гораздо большей. Сижу теперь и не знаю как поступить. Может посоветуете как правильно выйти из этой ситуации.

 25. Раджу написати вам листа до свого пенсійного фонду, щоб вони роз’яснили вам цей момент та відповіли письмово. На сьогоднішній день, якщо ви зробите так, як каже вам ваш інспектор, то ви порушите вимоги Постанови №22-2.

 26. Наталія:

  Мене проконсультував Пенсійний фонд наступним чином:
  -перший квартал — на єдиному.Тут просто -табл.2 дод.5.
  -до кінця року чистий прибуток 7000,00.Розділити цю суму на 9 місяців, з чистого щомісячного доходу взяти 34,7% — і заповнити табл.1 дод.5.
  -найцікавіше!!!Форма 6 табл.3. Сюди помісячно порахувати різницю між мін. зарплатою і даними табл.1 дод.5.Відповідно на ці суми нарахувати 34,7%.
  В результаті всі три таблиці в сумі нарахованого ЄВСу мають дати 4010,30,тобто 34,4 % від суми мін.зарплат за рік.
  Маю зауважити, що мій ФОП помісячно акуратно сплачував мін. внесок 34,7% на протязі всього року.
  На моє запитання :» А в книзі ж у мене місяці щодо доходу різні???» відповіли : » А хто ЇЇ дивиться…»
  Я так і здалася…Без зауважень.

 27. Наталія:

  Скажіть будь ласка, які наслідки несплати або неповної сплати авансових платежів по ЄСВ? В наступному році ми не очікуємо такого прибутку, як у попередньому, а сума авансового платежу виходить більшою,ніж ЄСВ за підсумками попереднього року (оскільки при розрахунку ЄСВ ми розбивали прибуток помісячно,використовуючи макс.границю, а для розрахунку авансових платежів береться річний чистий дохід )

 28. Катерина:

  Нужно ли подавать пустой отчет в Пенсионный фонд, ЧП на общей системе, деятельность не ведется, доходов нет. Спасибо.

 29. Ірина:

  У мене чистий дохід за рік становить 200 грн, яку суму я маю сплатити, ПФ каже що мінімальний внесок, чи хтось зустрічав таку ситуацію. Дякую.

 30. Orhidea:

  якщо платник загальної системи є пенсіонером по віку, чи потрібно йому сплачувати єсв та подавати річну звітність по єсв???

Добавить комментарий для and Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *